تماس لیست قیمت محصولات درباره ما صفحه اصلی
0


شیر آلات بهداشتی اخوان
فر توکاراخوان
گاز صفحه ای رومیزی اخوان
هود آشپزخانه
سینک ظرفشویی اخوان
اخوان0  سینک ظرفشویی اخوان محصولات اخوان - مدل 340   سینک ظرفشویی اخوان
 قیمت نهایی :475000 ریال  
   نوع : باکسی - توکار    
52.5*50 cm : ابعاد    
340 سینک اخوان کد

خانواده محصول باکسی
نوع سینک توکار
52.5 cm طول سینک
50 cm عرض سینک

همراه با سیفون و زیرآب
همراه با قطعات جانبی
تخته گوشت شیشه ای + جا مایع
دارای بست فلزی و نوار جهت آب بندی بهتر
دارای لگن عمیق راست لگن - چپ لگن
سفارش کالا
سینک ظرفشویی اخوان
سینک ظرفشویی اخوان محصولات اخوان - 340
     قیمت : 475000   
نوع : باکسی - توکار
52.5*50 cm : ابعاد    
340 سینک اخوان کد

خانواده محصول باکسی
نوع سینک توکار
52.5 cm طول سینک
50 cm عرض سینک

همراه با سیفون و زیرآب
همراه با قطعات جانبی
تخته گوشت شیشه ای + جا مایع
دارای بست فلزی و نوار جهت آب بندی بهتر
دارای لگن عمیق راست لگن - چپ لگن


فرگازهود سینک


سینک ظرفشویی اخوان - 340 کد مدل 25-cr
نوع : فانتزی - روکار
120*60 cm
قیمت لیست : 4398000 ریال
قیمت : 3386000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 340 کد مدل 332
نوع : باکسی - توکار
120*50 cm
قیمت لیست : 1397000 ریال
قیمت : 1076000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 340 کد مدل 334
نوع : باکسی - توکار
75.5*50 cm
قیمت لیست : 9370000 ریال
قیمت : 7215000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 340 کد مدل 336
نوع : باکسی - توکار
77*50 cm
قیمت لیست : 7710000 ریال
قیمت : 5937000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 340 کد مدل 338
نوع : باکسی - توکار
77*50 cm
قیمت لیست : 717000 ریال
قیمت : 552000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 340 کد مدل 340
نوع : باکسی - توکار
52.5*50 cm
قیمت لیست : 6170000 ریال
قیمت : 4751000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 340 کد مدل 342
نوع : باکسی - توکار
43*50 cm
قیمت لیست : 494000 ریال
قیمت : 380000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 340 کد مدل 344
نوع : باکسی - توکار
39*50 cm
قیمت لیست : 3710000 ریال
قیمت : 2857000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 340 کد مدل 410
نوع : باکسی - زیرصفحه ای
سینک ظرفشویی اخوان - 340 کد مدل 160
نوع : فانتزی - توكار
120
سینک ظرفشویی اخوان - 340 کد مدل 161
نوع : فانتزی - توكار
120*50 cm
سینک ظرفشویی اخوان - 340 کد مدل 161-SD
نوع : فانتزی - توكار
120*50 cm
سینک ظرفشویی اخوان - 340 کد مدل 145
نوع : توکار
120*50 cm
قیمت لیست : 3704000 ریال
قیمت : 2852000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 340 کد مدل 146
نوع : روکار
120*60 cm
قیمت لیست : 4001000 ریال
قیمت : 3081000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 340 کد مدل 147
نوع : توکار
120*50 cm
قیمت لیست : 3704000 ریال
قیمت : 2852000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 340 کد مدل 148
نوع : روکار
120*60 cm
قیمت لیست : 4001000 ریال
قیمت : 3081000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 340 کد مدل 149
نوع : روکار
120*60 cm
قیمت لیست : 4001000 ریال
قیمت : 3081000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 340 کد مدل 156
نوع : توکار
120*50
قیمت لیست : 4001000 ریال
قیمت : 3081000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 340 کد مدل 157
نوع : فانتزی - توكار
100*50 cm
قیمت لیست : 3363000 ریال
قیمت : 2590000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 340 کد مدل 158
نوع : فانتزی - توكار
100*50 cm
قیمت لیست : 3363000 ریال
قیمت : 2590000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 340 کد مدل 159
نوع : فانتزی - توكار
120*50 cm
قیمت لیست : 3710000 ریال
قیمت : 2857000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 340 کد مدل 300
نوع : توکار
120*50 cm
قیمت لیست : 7550000 ریال
قیمت : 5814000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 340 کد مدل 302
نوع : توکار
120*50 cm
قیمت لیست : 7550000 ریال
قیمت : 5814000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 340 کد مدل 304
نوع : توکار
120*50 cm
قیمت لیست : 7550000 ریال
قیمت : 5814000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 340 کد مدل 318
نوع : باکسی - توکار
120*50 cm
قیمت لیست : 6550000 ریال
قیمت : 5044000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 340 کد مدل 320
نوع : باکسی - روکار
120*60 cm
قیمت لیست : 6450000 ریال
قیمت : 4967000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 340 کد مدل 330
نوع : باکسی - توکار
120*50 cm
قیمت لیست : 12500000 ریال
قیمت : 9625000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 340 کد مدل 310
نوع : توکار
100*50 cm
قیمت لیست : 6950000 ریال
قیمت : 5352000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 340 کد مدل 316
نوع : توکار
80*50 cm
قیمت لیست : 4950000 ریال
قیمت : 3698000 ریال

در حال تولید
سینک ظرفشویی اخوان - 340 کد مدل 400
نوع : باکسی - زیرصفحه ای
47.5*40 cm
قیمت لیست : 5000000 ریال
قیمت : 3850000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 340 کد مدل 401
نوع : باکسی - زیرصفحه ای
72*40 cm
قیمت لیست : 6500000 ریال
قیمت : 5005000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 340 کد مدل 402
نوع : باکسی - زیرصفحه ای
40*60 cm
قیمت لیست : 6000000 ریال
قیمت : 4620000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 340 کد مدل 403
نوع : باکسی - زیرصفحه ای
34*40 cm
قیمت لیست : 3250000 ریال
قیمت : 2503000 ریال

در حال تولید
سینک ظرفشویی اخوان - 340 کد مدل 404
نوع : باکسی - زیرصفحه ای
34*34
قیمت لیست : 2800000 ریال
قیمت : 2156000 ریال

در حال تولید
سینک ظرفشویی اخوان - 340 کد مدل 405
نوع : باکسی - زیرصفحه ای
34*18 cm
قیمت لیست : 2200000 ریال
قیمت : 1694000 ریال

در حال تولید
سینک ظرفشویی اخوان - 340 کد مدل 406
نوع : باکسی - زیرصفحه ای
40.5*40 cm
قیمت لیست : 4400000 ریال
قیمت : 3388000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 340 کد مدل 407
نوع : باکسی - زیرصفحه ای
34*40 cm
قیمت لیست : 4000000 ریال
قیمت : 3080000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 340 کد مدل 408
نوع : باکسی - زیرصفحه ای
34*34 cm
قیمت لیست : 3400000 ریال
قیمت : 2618000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 340 کد مدل 409
نوع : باکسی - زیرصفحه ای
34*18 cm
قیمت لیست : 3000000 ریال
قیمت : 2310000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 340 کد مدل 6 New
نوع : توکار
116*50 cm
قیمت لیست : 3853000 ریال
قیمت : 2967000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 340 کد مدل 136-CR
نوع : نیمه فانتزی - توکار
116*50 cm
قیمت لیست : 2467000 ریال
قیمت : 1900000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 340 کد مدل 136-CR-SP
نوع : نیمه فانتزی - توکار
116*50 cm
قیمت لیست : 2623000 ریال
قیمت : 2020000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 340 کد مدل H56 _ H49-60 CM
نوع : مورب
60*50 cm
سینک ظرفشویی اخوان - 340 کد مدل H57-T
نوع : مورب
90*50 cm
قیمت لیست : 7565000 ریال
قیمت : 5825000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 340 کد مدل H58
نوع : مورب
80*50 cm
قیمت لیست : 7726000 ریال
قیمت : 5949000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 340 کد مدل H59-T
نوع : شومینه ای
90*50 cm
قیمت لیست : 5237000 ریال
قیمت : 4032000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 340 کد مدل H63-T
نوع : مورب
90*50 cm
قیمت لیست : 5611000 ریال
قیمت : 4320000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 340 کد مدل H64
نوع : مخفی
30*70cm
قیمت لیست : 3050000 ریال
قیمت : 2349000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 340 کد مدل H65
نوع : مورب
90*50 cm
قیمت لیست : 5867470 ریال
قیمت : 4518000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 340 کد مدل H66
نوع : مورب
90*50 cm
قیمت لیست : 5867470 ریال
قیمت : 4518000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 340 کد مدل H67 - 51-60 cm
نوع : شومینه ای
60*50 cm
قیمت لیست : 5354080 ریال
قیمت : 4123000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 340 کد مدل G24-HE
نوع : شیشه ای - 5 شعله - توکار
86*50 cm
قیمت لیست : 8982000 ریال
قیمت : 6916000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 340 کد مدل G133
نوع : استیل - 5 شعله - توکار
86*50 cm
قیمت لیست : 7552000 ریال
قیمت : 5815000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 340 کد مدل G133-S
نوع : استیل - 5 شعله - توکار
86*50 cm
قیمت لیست : 7552000 ریال
قیمت : 5815000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 340 کد مدل G135-HE
نوع : استیل - 5 شعله - توکار
86*50 cm
قیمت لیست : 7552000 ریال
قیمت : 5815000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 340 کد مدل G135-S
نوع : استیل - 5 شعله - توکار
86*50 cm
قیمت لیست : 7552000 ریال
قیمت : 5815000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 340 کد مدل v19 ونوس
نوع : شیشه ضد خش - 5 شعله - توکار
86*50 cm
سینک ظرفشویی اخوان - 340 کد مدل Vونوس 20
نوع : شیشه ضد خش - 5 شعله - توکار
86*50 cm
قیمت لیست : 10284150 ریال
قیمت : 7919000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 340 کد مدل Vونوس 20
نوع : شیشه ضد خش - 5 شعله - توکار
86*50 cm
قیمت لیست : 11131080 ریال
قیمت : 8571000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 340 کد مدل Vونوس 21
نوع : استیل - 5 شعله - توکار
86*50 cm
قیمت لیست : 8701000 ریال
قیمت : 6700000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 340 کد مدل Vونوس 22
نوع : استیل - 5 شعله - توکار
86*50 cm
قیمت لیست : 8700380 ریال
قیمت : 6699000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 340 کد مدل Vونوس 24
نوع : شیشه ای - 5 شعله - توکار
86*50 cm
قیمت لیست : 9945160 ریال
قیمت : 7658000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 340 کد مدل GT300
نوع : شیشه ای - تاج اسکرین - 5 شعله - توکار
86*50 cm
سینک ظرفشویی اخوان - 340 کد مدل F19
نوع : برقی - شیشه ای - توکار
60*60*55 cm
قیمت لیست : 10088000 ریال
قیمت : 7768000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 340 کد مدل F20
نوع : برقی - شیشه ای - توکار
60*60*55 cm
قیمت لیست : 15783000 ریال
قیمت : 12153000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 340 کد مدل F21
نوع : گاز و برق - شیشه ای - توکار
90*50 cm
قیمت لیست : 13565050 ریال
قیمت : 10445000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 340 کد مدل F22
نوع : گاز و برق - شیشه و استیل - توکار
60*60*55 cm
قیمت لیست : 13885510 ریال
قیمت : 10692000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 340 کد مدل F23
نوع : گاز و برق - شیشه ای - توکار
60*60*55 cm
قیمت لیست : 12734470 ریال
قیمت : 9806000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 340 کد مدل F24
نوع : گاز و برق - شیشه و استیل - توکار
60*60*55 cm
قیمت لیست : 12105000 ریال
قیمت : 9321000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 340 کد مدل F25
نوع : برقی - شیشه ای - توکار
60*60*55 cm
قیمت لیست : 14520000 ریال
قیمت : 11180000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 340 کد مدل F26
نوع : گاز و برق - شیشه و استیل - توکار
60*60*55 cm
قیمت لیست : 17960000 ریال
قیمت : 13829000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 340 کد مدل F27
نوع : برقی - شیشه و استيل - توکار
60*60*55 cm
قیمت لیست : 19000000 ریال
قیمت : 14630000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 340 کد مدل F28
نوع : گازی - شیشه ای - توکار
60*60*55 cm
قیمت لیست : 10405140 ریال
قیمت : 8012000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 340 کد مدل F29
نوع : برقی - شیشه ای - توکار
60*60*55 cm
قیمت لیست : 1880000 ریال
قیمت : 1448000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 340 کد مدل F30
نوع : برقی - شیشه ای - توکار
60*60*55 cm
قیمت لیست : 13670000 ریال
قیمت : 10526000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 340 کد مدل F32
نوع : برقی - شیشه ای - توکار
60*60*55 cm
قیمت لیست : 13590000 ریال
قیمت : 10464000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 340 کد مدل F34
نوع : گاز و برق - شیشه ای - توکار
60*60*55 cm
قیمت لیست : 1479000 ریال
قیمت : 1139000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 340 کد مدل 301
نوع : توکار
120*50 cm
سینک ظرفشویی اخوان - 340 کد مدل 303
نوع : توکار
120*50 cm
سینک ظرفشویی اخوان - 340 کد مدل 305
نوع : توکار
120*50 cm
سینک ظرفشویی اخوان - 340 کد مدل 306
نوع : توکار
100*50 cm
سینک ظرفشویی اخوان - 340 کد مدل 307
نوع : توکار
100*50 cm
سینک ظرفشویی اخوان - 340 کد مدل 308
نوع : توکار
100*50 cm
سینک ظرفشویی اخوان - 340 کد مدل 309
نوع : توکار
100*50 cm
سینک ظرفشویی اخوان - 340 کد مدل 311
نوع : توکار
100*50 cm
سینک ظرفشویی اخوان - 340 کد مدل 312
نوع : توکار
80*50 cm
سینک ظرفشویی اخوان - 340 کد مدل 313
نوع : توکار
80*50 cm
سینک ظرفشویی اخوان - 340 کد مدل 314
نوع : توکار
80*50 cm
سینک ظرفشویی اخوان - 340 کد مدل 315
نوع : توکار
86*50 cm
سینک ظرفشویی اخوان - 340 کد مدل 317
نوع : توکار
80*50 cm

نمایندگی شرکت اخوان جم
سینک، گاز، هود، فر و انواع شیر آلات
021- 3353 1664 + 021- 3353 1641 | info@ahmadisink.com