تماس لیست قیمت محصولات درباره ما صفحه اصلی
0


شیر آلات بهداشتی اخوان
فر توکاراخوان
گاز صفحه ای رومیزی اخوان
هود آشپزخانه
سینک ظرفشویی اخوان
اخوان0  محصولات جدید اخوان محصولات اخوان - مدل 334   محصولات جدید اخوان
 قیمت نهایی :6980000 ریال  
   نوع : باکسی - توکار    
75.5*50 cm : ابعاد    
سینک اخوان کد 334

خانواده محصول باکسی
نوع سینک توکار
cm 75.5 طول سینک
cm 50 عرض سینک

همراه با تخت گوشت شیشه ای
همراه با جا مایع
همراه با سبد فلزی باکسی
همراه با سیفون و زیرآب
دارای بست فلزی و نوار جهت آب بندی بهتر
دارای لگن عمیق راست لگن - چپ لگن
سفارش کالا
محصولات جدید اخوان
محصولات جدید اخوان محصولات اخوان - 334
     قیمت : 6980000   
نوع : باکسی - توکار
75.5*50 cm : ابعاد    
سینک اخوان کد 334

خانواده محصول باکسی
نوع سینک توکار
cm 75.5 طول سینک
cm 50 عرض سینک

همراه با تخت گوشت شیشه ای
همراه با جا مایع
همراه با سبد فلزی باکسی
همراه با سیفون و زیرآب
دارای بست فلزی و نوار جهت آب بندی بهتر
دارای لگن عمیق راست لگن - چپ لگن


فرگازهود سینک


محصولات جدید اخوان - 334 کد مدل 145
نوع : توکار
120*50 cm
قیمت لیست : 3704000 ریال
قیمت : 2730000 ریال
محصولات جدید اخوان - 334 کد مدل 146
نوع : روکار
120*60 cm
قیمت لیست : 4001000 ریال
قیمت : 2949000 ریال
محصولات جدید اخوان - 334 کد مدل 147
نوع : توکار
120*50 cm
قیمت لیست : 3704000 ریال
قیمت : 2730000 ریال
محصولات جدید اخوان - 334 کد مدل 148
نوع : فانتزی - روکار
120*60 cm
قیمت لیست : 4001000 ریال
قیمت : 2949000 ریال
محصولات جدید اخوان - 334 کد مدل 149
نوع : فانتزی - روکار
120*60 cm
قیمت لیست : 4001000 ریال
قیمت : 2989000 ریال
محصولات جدید اخوان - 334 کد مدل 156
نوع : فانتزی - توكار
120*50
قیمت لیست : 4001000 ریال
قیمت : 2989000 ریال
محصولات جدید اخوان - 334 کد مدل 157
نوع : فانتزی - توكار
100*50 cm
قیمت لیست : 3363000 ریال
قیمت : 2479000 ریال

نا موجود
محصولات جدید اخوان - 334 کد مدل 158
نوع : فانتزی - توكار
100*50 cm
قیمت لیست : 3363000 ریال
قیمت : 2479000 ریال
محصولات جدید اخوان - 334 کد مدل 159
نوع : فانتزی - توكار
120*50 cm
قیمت لیست : 3710000 ریال
قیمت : 2771000 ریال
محصولات جدید اخوان - 334 کد مدل 160
نوع : فانتزی - توكار
120*50 cm
قیمت لیست : 3703820 ریال
قیمت : 2759000 ریال
محصولات جدید اخوان - 334 کد مدل 161
نوع : فانتزی - توكار
120*50 cm
قیمت لیست : 2298810 ریال
قیمت : 1713000 ریال
محصولات جدید اخوان - 334 کد مدل 161-SD
نوع : فانتزی - توكار
120*50 cm
محصولات جدید اخوان - 334 کد مدل 300
نوع : توکار
120*50 cm
قیمت لیست : 7550000 ریال
قیمت : 5564000 ریال
محصولات جدید اخوان - 334 کد مدل 302
نوع : توکار
120*50 cm
قیمت لیست : 7550000 ریال
قیمت : 5564000 ریال
محصولات جدید اخوان - 334 کد مدل 304
نوع : توکار
120*50 cm
قیمت لیست : 7550000 ریال
قیمت : 5564000 ریال
محصولات جدید اخوان - 334 کد مدل 310
نوع : توکار
100*50 cm
قیمت لیست : 6950000 ریال
قیمت : 5192000 ریال
محصولات جدید اخوان - 334 کد مدل 316
نوع : توکار
80*50 cm
قیمت لیست : 4950000 ریال
قیمت : 3698000 ریال

نا موجود
محصولات جدید اخوان - 334 کد مدل 318
نوع : باکسی - توکار
120*50 cm
قیمت لیست : 6550000 ریال
قیمت : 4893000 ریال
محصولات جدید اخوان - 334 کد مدل 320
نوع : باکسی - روکار
120*60 cm
قیمت لیست : 7000000 ریال
قیمت : 5215000 ریال
محصولات جدید اخوان - 334 کد مدل 330
نوع : باکسی - توکار
120*50 cm
قیمت لیست : 12500000 ریال
قیمت : 9313000 ریال
محصولات جدید اخوان - 334 کد مدل 332
نوع : باکسی - توکار
120*50 cm
قیمت لیست : 13979250 ریال
قیمت : 10415000 ریال
محصولات جدید اخوان - 334 کد مدل 334
نوع : باکسی - توکار
75.5*50 cm
قیمت لیست : 9369640 ریال
قیمت : 6980000 ریال
محصولات جدید اخوان - 334 کد مدل 336
نوع : باکسی - توکار
77*50 cm
قیمت لیست : 7719380 ریال
قیمت : 5751000 ریال
محصولات جدید اخوان - 334 کد مدل 338
نوع : باکسی - توکار
65*50 cm
قیمت لیست : 7168930 ریال
قیمت : 5341000 ریال
محصولات جدید اخوان - 334 کد مدل 340
نوع : باکسی - توکار
52.5*50 cm
قیمت لیست : 6169400 ریال
قیمت : 4596000 ریال
محصولات جدید اخوان - 334 کد مدل 342
نوع : باکسی - توکار
43*50 cm
قیمت لیست : 4939880 ریال
قیمت : 3680000 ریال
محصولات جدید اخوان - 334 کد مدل 344
نوع : باکسی - توکار
39*50 cm
قیمت لیست : 4649940 ریال
قیمت : 3464000 ریال
محصولات جدید اخوان - 334 کد مدل 400
نوع : باکسی - زیرصفحه ای
47.5*40 cm
قیمت لیست : 5000000 ریال
قیمت : 3735000 ریال
محصولات جدید اخوان - 334 کد مدل 401
نوع : باکسی - زیرصفحه ای
72*40 cm
قیمت لیست : 6500000 ریال
قیمت : 4856000 ریال
محصولات جدید اخوان - 334 کد مدل 402
نوع : باکسی - زیرصفحه ای
40*60 cm
قیمت لیست : 6000000 ریال
قیمت : 4482000 ریال
محصولات جدید اخوان - 334 کد مدل 403
نوع : باکسی - زیرصفحه ای
34*40 cm
قیمت لیست : + ریال
قیمت : 0 ریال

در حال تولید
محصولات جدید اخوان - 334 کد مدل 404
نوع : باکسی - زیرصفحه ای
34*34
قیمت لیست : + ریال
قیمت : 0 ریال

در حال تولید
محصولات جدید اخوان - 334 کد مدل 405
نوع : باکسی - زیرصفحه ای
34*18 cm
قیمت لیست : + ریال
قیمت : 0 ریال

در حال تولید
محصولات جدید اخوان - 334 کد مدل 406
نوع : باکسی - زیرصفحه ای
40.5*40 cm
قیمت لیست : 4400000 ریال
قیمت : 3287000 ریال
محصولات جدید اخوان - 334 کد مدل 407
نوع : باکسی - زیرصفحه ای
34*40 cm
قیمت لیست : 4000000 ریال
قیمت : 2988000 ریال
محصولات جدید اخوان - 334 کد مدل 408
نوع : باکسی - زیرصفحه ای
34*34 cm
قیمت لیست : 3400000 ریال
قیمت : 2540000 ریال
محصولات جدید اخوان - 334 کد مدل 409
نوع : باکسی - زیرصفحه ای
34*18 cm
قیمت لیست : 3000000 ریال
قیمت : 2241000 ریال
محصولات جدید اخوان - 334 کد مدل 25-cr
نوع : فانتزی - روکار
120*60 cm
قیمت لیست : 4398000 ریال
قیمت : 3241000 ریال
محصولات جدید اخوان - 334 کد مدل 121-SP
نوع : نیمه فانتزی - روکار
120*60 cm
قیمت لیست : 2488470 ریال
قیمت : 1854000 ریال
محصولات جدید اخوان - 334 کد مدل 6 New
نوع : فانتزی - توكار
116*50 cm
قیمت لیست : 3853000 ریال
قیمت : 2840000 ریال
محصولات جدید اخوان - 334 کد مدل 136-CR
نوع : نیمه فانتزی - توکار
116*50 cm
قیمت لیست : 2467000 ریال
قیمت : 1818000 ریال
محصولات جدید اخوان - 334 کد مدل 136-CR-SP
نوع : نیمه فانتزی - توکار
116*50 cm
قیمت لیست : 2623000 ریال
قیمت : 1933000 ریال
محصولات جدید اخوان - 334 کد مدل H56 _ H49-60 CM
نوع : مورب
60*50 cm
قیمت لیست : + ریال
قیمت : 0 ریال

در حال تولید
محصولات جدید اخوان - 334 کد مدل H57-T
نوع : مورب
90*50 cm
قیمت لیست : 7565000 ریال
قیمت : 5674000 ریال
محصولات جدید اخوان - 334 کد مدل H58
نوع : مورب
80*50 cm
قیمت لیست : 7726000 ریال
قیمت : 5795000 ریال
محصولات جدید اخوان - 334 کد مدل H61-T
نوع : مورب
90*50 cm
قیمت لیست : 5761000 ریال
قیمت : 4321000 ریال
محصولات جدید اخوان - 334 کد مدل H59-T
نوع : شومینه ای
90*50 cm
قیمت لیست : 5237000 ریال
قیمت : 3928000 ریال
محصولات جدید اخوان - 334 کد مدل H62-T
نوع : مورب
90*50 cm
قیمت لیست : 5976470 ریال
قیمت : 4482000 ریال
محصولات جدید اخوان - 334 کد مدل H63-T
نوع : مورب
90*50 cm
قیمت لیست : 5611000 ریال
قیمت : 4208000 ریال
محصولات جدید اخوان - 334 کد مدل H64
نوع : مخفی
30*70cm
قیمت لیست : 3050000 ریال
قیمت : 2278000 ریال
محصولات جدید اخوان - 334 کد مدل H65
نوع : مورب
90*50 cm
قیمت لیست : 5867470 ریال
قیمت : 4401000 ریال
محصولات جدید اخوان - 334 کد مدل H66
نوع : مورب
90*50 cm
قیمت لیست : 5867470 ریال
قیمت : 4401000 ریال

نا موجود
محصولات جدید اخوان - 334 کد مدل H67 - 51-60 cm
نوع : شومینه ای
60*50 cm
قیمت لیست : 5354080 ریال
قیمت : 4016000 ریال
محصولات جدید اخوان - 334 کد مدل V3 ونوس
نوع : استیل - 5 شعله - توکار
86*50 cm
قیمت لیست : 8521620 ریال
قیمت : 6391000 ریال
محصولات جدید اخوان - 334 کد مدل OS-5 اورانوس
نوع : استیل - 5 شعله - توکار
86*50 cm
قیمت لیست : 7968990 ریال
قیمت : 5977000 ریال
محصولات جدید اخوان - 334 کد مدل G135-HE
نوع : استیل - 5 شعله - توکار
86*50 cm
قیمت لیست : 7552000 ریال
قیمت : 5664000 ریال
محصولات جدید اخوان - 334 کد مدل G135-S
نوع : استیل - 5 شعله - توکار
86*50 cm
قیمت لیست : 7552000 ریال
قیمت : 5664000 ریال
محصولات جدید اخوان - 334 کد مدل v19 ونوس
نوع : شیشه ضد خش - 5 شعله - توکار
86*50 cm
قیمت لیست : 1027000 ریال
قیمت : 765000 ریال
محصولات جدید اخوان - 334 کد مدل Vونوس 20
نوع : شیشه ضد خش - 5 شعله - توکار
86*50 cm
قیمت لیست : 10284150 ریال
قیمت : 7682000 ریال

در حال تولید
محصولات جدید اخوان - 334 کد مدل Vونوس 20
نوع : شیشه ضد خش - 5 شعله - توکار
86*50 cm
قیمت لیست : 11131080 ریال
قیمت : 8315000 ریال

در حال تولید
محصولات جدید اخوان - 334 کد مدل Vونوس 21
نوع : استیل - 5 شعله - توکار
86*50 cm
قیمت لیست : 8701000 ریال
قیمت : 6526000 ریال
محصولات جدید اخوان - 334 کد مدل Vونوس 22
نوع : استیل - 5 شعله - توکار
86*50 cm
قیمت لیست : 8700380 ریال
قیمت : 6525000 ریال
محصولات جدید اخوان - 334 کد مدل Vونوس 24
نوع : شیشه ای - 5 شعله - توکار
86*50 cm
قیمت لیست : 9945160 ریال
قیمت : 7459000 ریال
محصولات جدید اخوان - 334 کد مدل GT300
نوع : شیشه ای - تاج اسکرین - 5 شعله - توکار
86*50 cm
قیمت لیست : 29400000 ریال
قیمت : 21903000 ریال

نا موجود
محصولات جدید اخوان - 334 کد مدل Vونوس 25
نوع : شیشه ای - 5 شعله - توکار
86*50 cm
قیمت لیست : 9945160 ریال
قیمت : 7459000 ریال
محصولات جدید اخوان - 334 کد مدل F19
نوع : برقی - شیشه ای - توکار
60*60*55 cm
قیمت لیست : 10088000 ریال
قیمت : 7566000 ریال
محصولات جدید اخوان - 334 کد مدل F20
نوع : برقی - شیشه ای - توکار
60*60*55 cm
قیمت لیست : 15783000 ریال
قیمت : 11837000 ریال
محصولات جدید اخوان - 334 کد مدل F21
نوع : گاز و برق - شیشه ای - توکار
90*50 cm
قیمت لیست : 13565050 ریال
قیمت : 10174000 ریال
محصولات جدید اخوان - 334 کد مدل F22
نوع : گاز و برق - شیشه و استیل - توکار
60*60*55 cm
قیمت لیست : 13885510 ریال
قیمت : 10414000 ریال
محصولات جدید اخوان - 334 کد مدل F23
نوع : گاز و برق - شیشه ای - توکار
60*60*55 cm
قیمت لیست : 12734470 ریال
قیمت : 9551000 ریال
محصولات جدید اخوان - 334 کد مدل F24
نوع : گاز و برق - شیشه و استیل - توکار
60*60*55 cm
قیمت لیست : 12105000 ریال
قیمت : 9079000 ریال
محصولات جدید اخوان - 334 کد مدل F25
نوع : برقی - شیشه ای - توکار
60*60*55 cm
قیمت لیست : 14520000 ریال
قیمت : 10890000 ریال
محصولات جدید اخوان - 334 کد مدل F26
نوع : گاز و برق - شیشه و استیل - توکار
60*60*55 cm
قیمت لیست : 17960000 ریال
قیمت : 13470000 ریال
محصولات جدید اخوان - 334 کد مدل F27
نوع : برقی - شیشه و استيل - توکار
60*60*55 cm
قیمت لیست : 17850000 ریال
قیمت : 13388000 ریال

نا موجود
محصولات جدید اخوان - 334 کد مدل F28
نوع : گازی - شیشه ای - توکار
60*60*55 cm
قیمت لیست : 10405140 ریال
قیمت : 7804000 ریال

نا موجود
محصولات جدید اخوان - 334 کد مدل F29
نوع : برقی - شیشه ای - توکار
60*60*55 cm
قیمت لیست : 1880000 ریال
قیمت : 1410000 ریال

نا موجود
محصولات جدید اخوان - 334 کد مدل F31
نوع : برقی - شیشه - توكار
60*60*55 cm
قیمت لیست : + ریال
قیمت : 0 ریال

در حال تولید
محصولات جدید اخوان - 334 کد مدل F30
نوع : برقی - شیشه ای - توکار
60*60*55 cm
قیمت لیست : 13670000 ریال
قیمت : 10253000 ریال
محصولات جدید اخوان - 334 کد مدل F32
نوع : برقی - شیشه ای - توکار
60*60*55 cm
قیمت لیست : 13590000 ریال
قیمت : 10193000 ریال
محصولات جدید اخوان - 334 کد مدل F33
نوع : گاز و برق - شیشه ای - توکار
60*60*55 cm
قیمت لیست : 14989680 ریال
قیمت : 11242000 ریال
محصولات جدید اخوان - 334 کد مدل F34
نوع : گاز و برق - شیشه ای - توکار
60*60*55 cm
قیمت لیست : 1479000 ریال
قیمت : 1109000 ریال
محصولات جدید اخوان - 334 کد مدل F35
نوع : برقی - شیشه و استیل - توکار
60*60*55 cm
قیمت لیست : 19989510 ریال
قیمت : 14992000 ریال
محصولات جدید اخوان - 334 کد مدل 301
نوع : توکار
120*50 cm
قیمت لیست : + ریال
قیمت : 0 ریال

در حال تولید
محصولات جدید اخوان - 334 کد مدل 303
نوع : توکار
120*50 cm
قیمت لیست : + ریال
قیمت : 0 ریال

در حال تولید
محصولات جدید اخوان - 334 کد مدل 305
نوع : توکار
120*50 cm
قیمت لیست : + ریال
قیمت : 0 ریال

در حال تولید
محصولات جدید اخوان - 334 کد مدل 306
نوع : توکار
100*50 cm
قیمت لیست : + ریال
قیمت : 0 ریال

در حال تولید
محصولات جدید اخوان - 334 کد مدل 307
نوع : توکار
100*50 cm
قیمت لیست : + ریال
قیمت : 0 ریال

در حال تولید
محصولات جدید اخوان - 334 کد مدل 308
نوع : توکار
100*50 cm
قیمت لیست : + ریال
قیمت : 0 ریال

در حال تولید
محصولات جدید اخوان - 334 کد مدل 309
نوع : توکار
100*50 cm
قیمت لیست : + ریال
قیمت : 0 ریال

در حال تولید
محصولات جدید اخوان - 334 کد مدل 311
نوع : توکار
100*50 cm
قیمت لیست : + ریال
قیمت : 0 ریال

در حال تولید
محصولات جدید اخوان - 334 کد مدل 312
نوع : توکار
80*50 cm
قیمت لیست : + ریال
قیمت : 0 ریال

در حال تولید
محصولات جدید اخوان - 334 کد مدل 313
نوع : توکار
80*50 cm
قیمت لیست : + ریال
قیمت : 0 ریال

در حال تولید
محصولات جدید اخوان - 334 کد مدل 314
نوع : توکار
80*50 cm
قیمت لیست : + ریال
قیمت : 0 ریال

در حال تولید
محصولات جدید اخوان - 334 کد مدل 315
نوع : توکار
86*50 cm
قیمت لیست : + ریال
قیمت : 0 ریال

در حال تولید
محصولات جدید اخوان - 334 کد مدل 317
نوع : توکار
80*50 cm
قیمت لیست : + ریال
قیمت : 0 ریال

در حال تولید

نمایندگی شرکت اخوان جم
سینک، گاز، هود، فر و انواع شیر آلات
021- 3353 1664 + 021- 3353 1641 | info@ahmadisink.com