ورود کاربران تماس لیست قیمت محصولات کاتالوگ محصولات درباره ما صفحه اصلی
0


شیر آلات بهداشتی اخوان
فر توکاراخوان
گاز صفحه ای رومیزی اخوان
هود آشپزخانه
سینک ظرفشویی اخوان
اخوان0
  محصولات جدید اخوان محصولات اخوان - مدل 320   محصولات جدید اخوان
قیمت لیست: 7656000 ریال |  قیمت نهایی :6278000 ریال
بروز شده: پنجشنبه ۳۰ فروردین ۱۳۹۷ - ۱۱:۰۳ 
   نوع : باکسی - روکار    
120*60 cm : ابعاد    
320 سینک اخوان کد

خانواده محصول باکسی
نوع سینک توکار
جنس سینک استیل
120 cm طول سینک
50 cm عرض سینک
20 cm عمق لگن
ضخامت ورق 1 میلیمتر

همراه با خروجی جااسکاجی
همراه با جا مايع
همراه با سیفون و زیرآب
همراه با قطعات پلاستیکی جانبی
همراه تخته شیشه ای
دارای لگن عمیق راست لگن - چپ لگن
سفارش کالا
محصولات جدید اخوان
محصولات جدید اخوان محصولات اخوان - 320
     قیمت : 6278000  بروز شده: پنجشنبه ۳۰ فروردین ۱۳۹۷ - ۱۱:۰۳  
نوع : باکسی - روکار
120*60 cm : ابعاد    
320 سینک اخوان کد

خانواده محصول باکسی
نوع سینک توکار
جنس سینک استیل
120 cm طول سینک
50 cm عرض سینک
20 cm عمق لگن
ضخامت ورق 1 میلیمتر

همراه با خروجی جااسکاجی
همراه با جا مايع
همراه با سیفون و زیرآب
همراه با قطعات پلاستیکی جانبی
همراه تخته شیشه ای
دارای لگن عمیق راست لگن - چپ لگن


فرگازهود سینک


محصولات جدید اخوان - 320 کد مدل 362
نوع : باکسی - روکار
120*60 cm
قیمت لیست : 6507000 ریال
قیمت : 5336000 ریال
محصولات جدید اخوان - 320 کد مدل 360
نوع : باکسی - توکار
120*50 cm
قیمت لیست : 6070000 ریال
قیمت : 4977000 ریال
محصولات جدید اخوان - 320 کد مدل 354
نوع : باکسی - توکار
100*50 cm
قیمت لیست : 14595000 ریال
قیمت : 11384000 ریال

در حال تولید
محصولات جدید اخوان - 320 کد مدل 350
نوع : باکسی - توکار
80*50 cm
قیمت لیست : 9296000 ریال
قیمت : 7623000 ریال
محصولات جدید اخوان - 320 کد مدل 348
نوع : باکسی - توکار
100*50 cm
قیمت لیست : 10990000 ریال
قیمت : 9012000 ریال
محصولات جدید اخوان - 320 کد مدل 346
نوع : باکسی - توکار
140*50 cm
قیمت لیست : 0 ریال
قیمت : 0 ریال
محصولات جدید اخوان - 320 کد مدل 344
نوع : باکسی - توکار
39*50 cm
قیمت لیست : 5086000 ریال
قیمت : 4171000 ریال
محصولات جدید اخوان - 320 کد مدل 342
نوع : باکسی - توکار
43*50 cm
قیمت لیست : 5400000 ریال
قیمت : 4428000 ریال
محصولات جدید اخوان - 320 کد مدل 340
نوع : باکسی - توکار
52.5*50 cm
قیمت لیست : 6748000 ریال
قیمت : 5533000 ریال
محصولات جدید اخوان - 320 کد مدل 338
نوع : باکسی - توکار
77*50 cm
قیمت لیست : 7842000 ریال
قیمت : 6430000 ریال
محصولات جدید اخوان - 320 کد مدل 336
نوع : باکسی - توکار
77*50 cm
قیمت لیست : 8443000 ریال
قیمت : 6923000 ریال
محصولات جدید اخوان - 320 کد مدل 334
نوع : باکسی - توکار
75.5*50 cm
قیمت لیست : 10248000 ریال
قیمت : 8403000 ریال
محصولات جدید اخوان - 320 کد مدل 332
نوع : باکسی - توکار
120*50 cm
قیمت لیست : 15290000 ریال
قیمت : 12538000 ریال
محصولات جدید اخوان - 320 کد مدل 330
نوع : باکسی - توکار
120*50 cm
قیمت لیست : 13671000 ریال
قیمت : 11210000 ریال
محصولات جدید اخوان - 320 کد مدل 322
نوع : باکسی - روکار
100*60 cm
قیمت لیست : 7098000 ریال
قیمت : 5820000 ریال
محصولات جدید اخوان - 320 کد مدل 324
نوع : باکسی - توکار
120*50 cm
قیمت لیست : 8695000 ریال
قیمت : 7130000 ریال
محصولات جدید اخوان - 320 کد مدل 324-S
نوع : باکسی - توکار
120*50 cm
قیمت لیست : 8071000 ریال
قیمت : 6618000 ریال
محصولات جدید اخوان - 320 کد مدل 320
نوع : باکسی - روکار
120*60 cm
قیمت لیست : 7656000 ریال
قیمت : 6278000 ریال
محصولات جدید اخوان - 320 کد مدل 320-S
نوع : باکسی - روکار
120*60 cm
قیمت لیست : 7054000 ریال
قیمت : 5784000 ریال
محصولات جدید اخوان - 320 کد مدل 318
نوع : باکسی - توکار
120*50 cm
قیمت لیست : 7146000 ریال
قیمت : 5860000 ریال
محصولات جدید اخوان - 320 کد مدل 318-S
نوع : باکسی - توکار
120*50 cm
قیمت لیست : 6551000 ریال
قیمت : 5372000 ریال
محصولات جدید اخوان - 320 کد مدل 314
نوع : باکسی - توکار
80*50 cm
قیمت لیست : 5414000 ریال
قیمت : 4223000 ریال
محصولات جدید اخوان - 320 کد مدل 312
نوع : باکسی - توکار
80*50 cm
قیمت لیست : 5414000 ریال
قیمت : 4439000 ریال
محصولات جدید اخوان - 320 کد مدل 316
نوع : باکسی - توکار
80*50 cm
قیمت لیست : 5414000 ریال
قیمت : 4223000 ریال
محصولات جدید اخوان - 320 کد مدل 310-S
نوع : باکسی - توکار
100*50 cm
قیمت لیست : 6945000 ریال
قیمت : 5695000 ریال
محصولات جدید اخوان - 320 کد مدل 308
نوع : باکسی - توکار
100*50 cm
قیمت لیست : 7601000 ریال
قیمت : 6233000 ریال
محصولات جدید اخوان - 320 کد مدل 306
نوع : باکسی - توکار
100*50 cm
قیمت لیست : 7601000 ریال
قیمت : 6233000 ریال
محصولات جدید اخوان - 320 کد مدل 310
نوع : توکار
100*50 cm
قیمت لیست : 7601000 ریال
قیمت : 6233000 ریال
محصولات جدید اخوان - 320 کد مدل 304-S
نوع : باکسی - توکار
120*50 cm
قیمت لیست : 7601000 ریال
قیمت : 6233000 ریال
محصولات جدید اخوان - 320 کد مدل 304
نوع : باکسی - توکار
120*50 cm
قیمت لیست : 8257000 ریال
قیمت : 6771000 ریال
محصولات جدید اخوان - 320 کد مدل 302-S
نوع : باکسی - توکار
120*50 cm
قیمت لیست : 7601000 ریال
قیمت : 6233000 ریال
محصولات جدید اخوان - 320 کد مدل 302
نوع : باکسی - توکار
120*50 cm
قیمت لیست : 8257000 ریال
قیمت : 6771000 ریال
محصولات جدید اخوان - 320 کد مدل 300-S
نوع : باکسی - توکار
120*50 cm
قیمت لیست : 7601000 ریال
قیمت : 6233000 ریال
محصولات جدید اخوان - 320 کد مدل 300
نوع : باکسی - توکار
120*50 cm
قیمت لیست : 8257000 ریال
قیمت : 6771000 ریال
محصولات جدید اخوان - 320 کد مدل 161-SP
نوع : نیمه فانتزی - توکار
120*50 cm
قیمت لیست : 2699000 ریال
قیمت : 2213000 ریال
محصولات جدید اخوان - 320 کد مدل 162
نوع : فانتزی - روکار
120*60 cm
قیمت لیست : 4620000 ریال
قیمت : 3788000 ریال
محصولات جدید اخوان - 320 کد مدل 163
نوع : فانتزی - روکار
100*60 cm
قیمت لیست : 2275000 ریال
قیمت : 1866000 ریال
محصولات جدید اخوان - 320 کد مدل 161
نوع : نیمه فانتزی - توکار
120*50 cm
قیمت لیست : 2514000 ریال
قیمت : 2061000 ریال
محصولات جدید اخوان - 320 کد مدل 160
نوع : نیمه فانتزی - توکار
120*50 cm
قیمت لیست : 4278000 ریال
قیمت : 3508000 ریال
محصولات جدید اخوان - 320 کد مدل 159
نوع : فانتزی - توكار
120*50 cm
قیمت لیست : 2698000 ریال
قیمت : 2212000 ریال
محصولات جدید اخوان - 320 کد مدل 158
نوع : فانتزی - توكار
100*50 cm
قیمت لیست : 3678000 ریال
قیمت : 3016000 ریال
محصولات جدید اخوان - 320 کد مدل 148-EW
نوع : فانتزی - روکار
120*60 cm
قیمت لیست : 5229000 ریال
قیمت : 4288000 ریال
محصولات جدید اخوان - 320 کد مدل 157
نوع : فانتزی - توكار
100*50 cm
قیمت لیست : 3678000 ریال
قیمت : 3016000 ریال
محصولات جدید اخوان - 320 کد مدل 156
نوع : فانتزی - توکار
120*50
قیمت لیست : 4278000 ریال
قیمت : 3508000 ریال
محصولات جدید اخوان - 320 کد مدل 149
نوع : فانتزی - روکار
120*60 cm
قیمت لیست : 4620000 ریال
قیمت : 3788000 ریال
محصولات جدید اخوان - 320 کد مدل 148
نوع : فانتزی - روکار
120*60 cm
قیمت لیست : 4620000 ریال
قیمت : 3788000 ریال
محصولات جدید اخوان - 320 کد مدل 147-NEW
نوع : فانتزی - توكار
4675000
قیمت لیست : 4909000 ریال
قیمت : 4025000 ریال
محصولات جدید اخوان - 320 کد مدل 147
نوع : فانتزی - توکار
120*50 cm
قیمت لیست : 4278000 ریال
قیمت : 3508000 ریال
محصولات جدید اخوان - 320 کد مدل 146
نوع : فانتزی - روکار
120*60 cm
قیمت لیست : 4620000 ریال
قیمت : 3788000 ریال
محصولات جدید اخوان - 320 کد مدل 145
نوع : فانتزی - توکار
120*50 cm
قیمت لیست : 4278000 ریال
قیمت : 3508000 ریال
محصولات جدید اخوان - 320 کد مدل 400
نوع : باکسی - زیرصفحه ای
47.5*40 cm
قیمت لیست : 5468000 ریال
قیمت : 4484000 ریال
محصولات جدید اخوان - 320 کد مدل 401
نوع : باکسی - زیرصفحه ای
72*40 cm
قیمت لیست : 7109000 ریال
قیمت : 5829000 ریال
محصولات جدید اخوان - 320 کد مدل 403
نوع : باکسی - زیرصفحه ای
34*40 cm
قیمت لیست : 3554000 ریال
قیمت : 2914000 ریال

در حال تولید
محصولات جدید اخوان - 320 کد مدل 404
نوع : باکسی - زیرصفحه ای
34*34
قیمت لیست : 3062000 ریال
قیمت : 2511000 ریال

در حال تولید
محصولات جدید اخوان - 320 کد مدل 402
نوع : باکسی - زیرصفحه ای
40*60 cm
قیمت لیست : 6562000 ریال
قیمت : 5381000 ریال
محصولات جدید اخوان - 320 کد مدل 405
نوع : باکسی - زیرصفحه ای
34*18 cm
قیمت لیست : 2406096 ریال
قیمت : 1973000 ریال

در حال تولید
محصولات جدید اخوان - 320 کد مدل 406
نوع : باکسی - زیرصفحه ای
40.5*40 cm
قیمت لیست : 4812000 ریال
قیمت : 3946000 ریال
محصولات جدید اخوان - 320 کد مدل 407
نوع : باکسی - زیرصفحه ای
34*40 cm
قیمت لیست : 4375000 ریال
قیمت : 3588000 ریال
محصولات جدید اخوان - 320 کد مدل 408
نوع : باکسی - زیرصفحه ای
34*34 cm
قیمت لیست : 3719000 ریال
قیمت : 3050000 ریال
محصولات جدید اخوان - 320 کد مدل 409
نوع : باکسی - زیرصفحه ای
34*18 cm
قیمت لیست : 3281000 ریال
قیمت : 2690000 ریال
محصولات جدید اخوان - 320 کد مدل 410
نوع : باکسی - زیرصفحه ای
71*40 cm
قیمت لیست : 9406000 ریال
قیمت : 7713000 ریال
محصولات جدید اخوان - 320 کد مدل 6 New
نوع : فانتزی - توکار
116*50 cm
قیمت لیست : 4215000 ریال
قیمت : 3456000 ریال
محصولات جدید اخوان - 320 کد مدل 25-CR
نوع : فانتزی - روکار
120*60 cm
قیمت لیست : 4810000 ریال
قیمت : 3944000 ریال
محصولات جدید اخوان - 320 کد مدل 136-CR
نوع : نیمه فانتزی - توکار
116*50 cm
قیمت لیست : 269800 ریال
قیمت : 221000 ریال
محصولات جدید اخوان - 320 کد مدل 136-CR-SP
نوع : نیمه فانتزی - توکار
116*50 cm
قیمت لیست : 2868000 ریال
قیمت : 2352000 ریال
محصولات جدید اخوان - 320 کد مدل 136-NEW-CRSP
نوع : نیمه فانتزی - توکار
116*50 cm
قیمت لیست : 2868000 ریال
قیمت : 2352000 ریال
محصولات جدید اخوان - 320 کد مدل H72
نوع : مورب - شیشه محدب
90*52 cm
قیمت لیست : 6857000 ریال
قیمت : 5623000 ریال
محصولات جدید اخوان - 320 کد مدل H73
نوع : مورب - شیشه تخت
90*50 cm
قیمت لیست : 6416000 ریال
قیمت : 5261000 ریال

در حال تولید
محصولات جدید اخوان - 320 کد مدل H69
نوع : مورب
90*50 cm
قیمت لیست : 11025000 ریال
قیمت : 9041000 ریال
محصولات جدید اخوان - 320 کد مدل 72-TB
نوع : مورب - شیشه محدب
90*50 cm
قیمت لیست : 6668000 ریال
قیمت : 5468000 ریال
محصولات جدید اخوان - 320 کد مدل 72-B-MF
نوع : مورب - شیشه محدب - موتور فلزی
90*50 cm
قیمت لیست : 7475000 ریال
قیمت : 6130000 ریال
محصولات جدید اخوان - 320 کد مدل H67-T - 51-60 cm
نوع : مورب
60*50 cm
قیمت لیست : 6129000 ریال
قیمت : 5026000 ریال
محصولات جدید اخوان - 320 کد مدل H74
نوع : مورب
90@50 CM
قیمت لیست : 6678000 ریال
قیمت : 5476000 ریال
محصولات جدید اخوان - 320 کد مدل H66-T
نوع : مورب
90*50 cm
قیمت لیست : 6716000 ریال
قیمت : 5507000 ریال
محصولات جدید اخوان - 320 کد مدل H66-MF
نوع : مورب
90*50 cm
قیمت لیست : 7523000 ریال
قیمت : 6169000 ریال
محصولات جدید اخوان - 320 کد مدل H65-T
نوع : مورب
90*50 cm
قیمت لیست : 6508000 ریال
قیمت : 5337000 ریال
محصولات جدید اخوان - 320 کد مدل H64-Tw
نوع : مخفی
70*30 CM
قیمت لیست : 0 ریال
قیمت : 0 ریال

در حال تولید
محصولات جدید اخوان - 320 کد مدل H64-T
نوع : مخفی
70*30cm
قیمت لیست : 3596000 ریال
قیمت : 2949000 ریال
محصولات جدید اخوان - 320 کد مدل H64-TB
نوع : مخفی
70*30 CM
قیمت لیست : 4337000 ریال
قیمت : 3556000 ریال
محصولات جدید اخوان - 320 کد مدل H64-TS
نوع : مخفی
70*30 CM
قیمت لیست : 4442000 ریال
قیمت : 3642000 ریال
محصولات جدید اخوان - 320 کد مدل H64-TC
نوع : مخفی
70*30 CM
قیمت لیست : 4505000 ریال
قیمت : 3694000 ریال

در حال تولید
محصولات جدید اخوان - 320 کد مدل H63-W
نوع : مورب
90*50 cm
قیمت لیست : 7287000 ریال
قیمت : 5975000 ریال
محصولات جدید اخوان - 320 کد مدل H63-T
نوع : مورب
90*50 cm
قیمت لیست : 6422000 ریال
قیمت : 5266000 ریال
محصولات جدید اخوان - 320 کد مدل H63-MF
نوع : مورب
90*50 cm
قیمت لیست : 7229000 ریال
قیمت : 5928000 ریال
محصولات جدید اخوان - 320 کد مدل H62-T
نوع : مورب
90*50 cm
قیمت لیست : 6841000 ریال
قیمت : 5610000 ریال
محصولات جدید اخوان - 320 کد مدل H61-T-60CM
نوع : مورب
60*50 cm
قیمت لیست : 6248000 ریال
قیمت : 5123000 ریال
محصولات جدید اخوان - 320 کد مدل H61-T
نوع : مورب
90*50 cm
قیمت لیست : 6490000 ریال
قیمت : 5322000 ریال
محصولات جدید اخوان - 320 کد مدل H61-MF
نوع : مورب
90*50 cm
قیمت لیست : 7298000 ریال
قیمت : 5984000 ریال
محصولات جدید اخوان - 320 کد مدل H59-4S
نوع : شومینه ای
90*50 cm
قیمت لیست : 5994000 ریال
قیمت : 4915000 ریال
محصولات جدید اخوان - 320 کد مدل H58-T
نوع : مورب
80*50 cm
قیمت لیست : 8843000 ریال
قیمت : 7251000 ریال
محصولات جدید اخوان - 320 کد مدل H57-MF
نوع : مورب
90*50 cm
قیمت لیست : 9624000 ریال
قیمت : 7892000 ریال
محصولات جدید اخوان - 320 کد مدل H56 _ H49-60 CM
نوع : مورب
60*50 cm
محصولات جدید اخوان - 320 کد مدل H57-4S
نوع : مورب
90*50 cm
قیمت لیست : 8816000 ریال
قیمت : 7229000 ریال
محصولات جدید اخوان - 320 کد مدل H51-MF
نوع : مورب
90*50 cm
قیمت لیست : 6272000 ریال
قیمت : 5143000 ریال
محصولات جدید اخوان - 320 کد مدل G14-New-HE
نوع : شیشه و استیل - 5 شعله - توکار
86*50 cm
قیمت لیست : 9349000 ریال
قیمت : 7666000 ریال
محصولات جدید اخوان - 320 کد مدل GT300
نوع : شیشه ای - تاج اسکرین - 5 شعله - توکار
86*50 cm
قیمت لیست : 29400000 ریال
قیمت : 26460000 ریال

در حال تولید
محصولات جدید اخوان - 320 کد مدل V3 ونوس
نوع : استیل - 5 شعله - توکار
86*50 cm
قیمت لیست : 9033000 ریال
قیمت : 7407000 ریال
محصولات جدید اخوان - 320 کد مدل OS-5 اورانوس
نوع : استیل - 5 شعله - توکار
86*50 cm
قیمت لیست : 8448000 ریال
قیمت : 6927000 ریال
محصولات جدید اخوان - 320 کد مدل Vونوس 24
نوع : شیشه ای - 5 شعله - توکار
86*50 cm
قیمت لیست : 11069000 ریال
قیمت : 9077000 ریال
محصولات جدید اخوان - 320 کد مدل Vونوس 25
نوع : شیشه ای - 5 شعله - توکار
86*50 cm
قیمت لیست : 11069000 ریال
قیمت : 9077000 ریال
محصولات جدید اخوان - 320 کد مدل Vونوس 20
نوع : شیشه ضد خش - 5 شعله - توکار
86*50 cm
قیمت لیست : 11446000 ریال
قیمت : 9386000 ریال

در حال تولید
محصولات جدید اخوان - 320 کد مدل Vونوس 20
نوع : شیشه ضد خش - 5 شعله - توکار
86*50 cm
قیمت لیست : 12389000 ریال
قیمت : 10159000 ریال

در حال تولید
محصولات جدید اخوان - 320 کد مدل V19 ونوس
نوع : شیشه ضد خش - 5 شعله - توکار
86*50 cm
قیمت لیست : 11446000 ریال
قیمت : 9386000 ریال

نا موجود
محصولات جدید اخوان - 320 کد مدل Vونوس 21
نوع : استیل - 5 شعله - توکار
86*50 cm
قیمت لیست : 9684000 ریال
قیمت : 7941000 ریال
محصولات جدید اخوان - 320 کد مدل Vونوس 22
نوع : استیل - 5 شعله - توکار
86*50 cm
قیمت لیست : 9684000 ریال
قیمت : 7941000 ریال
محصولات جدید اخوان - 320 کد مدل G135-HE-S
نوع : استیل - 5 شعله - توکار
86*50 cm
قیمت لیست : 8644000 ریال
قیمت : 7088000 ریال
محصولات جدید اخوان - 320 کد مدل G135-HE
نوع : استیل - 5 شعله - توکار
86*50 cm
قیمت لیست : 8644000 ریال
قیمت : 7088000 ریال
محصولات جدید اخوان - 320 کد مدل G133-HE-S
نوع : استیل - 5 شعله - توکار
86*50 cm
قیمت لیست : 8643000 ریال
قیمت : 7087000 ریال
محصولات جدید اخوان - 320 کد مدل G133-HE
نوع : استیل - 5 شعله - توکار
86*50 cm
قیمت لیست : 8643000 ریال
قیمت : 7087000 ریال
محصولات جدید اخوان - 320 کد مدل F35
نوع : برقی - شیشه و استیل - توکار
60*60*55 cm
قیمت لیست : 22879000 ریال
قیمت : 18761000 ریال
محصولات جدید اخوان - 320 کد مدل F34
نوع : گاز و برق - شیشه ای - توکار
60*60*55 cm
قیمت لیست : 16927000 ریال
قیمت : 13880000 ریال
محصولات جدید اخوان - 320 کد مدل F33
نوع : گاز و برق - شیشه ای - توکار
60*60*55 cm
قیمت لیست : 17156000 ریال
قیمت : 14068000 ریال
محصولات جدید اخوان - 320 کد مدل F32
نوع : برقی - شیشه ای - توکار
60*60*55 cm
قیمت لیست : 20830000 ریال
قیمت : 17081000 ریال
محصولات جدید اخوان - 320 کد مدل F30
نوع : برقی - شیشه ای - توکار
60*60*55 cm
قیمت لیست : 15648000 ریال
قیمت : 12831000 ریال
محصولات جدید اخوان - 320 کد مدل F29
نوع : برقی - شیشه ای - توکار
60*60*55 cm
قیمت لیست : 19800000 ریال
قیمت : 16236000 ریال
محصولات جدید اخوان - 320 کد مدل F28
نوع : گازی - شیشه ای - توکار
60*60*55 cm
قیمت لیست : 11909000 ریال
قیمت : 9765000 ریال
محصولات جدید اخوان - 320 کد مدل F27
نوع : برقی - شیشه و استيل - توکار
60*60*55 cm
قیمت لیست : 20429000 ریال
قیمت : 16752000 ریال
محصولات جدید اخوان - 320 کد مدل F26
نوع : گاز و برق - شیشه و استیل - توکار
60*60*55 cm
قیمت لیست : 20555000 ریال
قیمت : 16855000 ریال
محصولات جدید اخوان - 320 کد مدل F25
نوع : برقی - شیشه ای - توکار
60*60*55 cm
قیمت لیست : 16617000 ریال
قیمت : 13626000 ریال
محصولات جدید اخوان - 320 کد مدل F24
نوع : گاز و برق - شیشه و استیل - توکار
60*60*55 cm
قیمت لیست : 13854000 ریال
قیمت : 11360000 ریال
محصولات جدید اخوان - 320 کد مدل F23
نوع : گاز و برق - شیشه ای - توکار
60*60*55 cm
قیمت لیست : 14576000 ریال
قیمت : 11952000 ریال
محصولات جدید اخوان - 320 کد مدل F22
نوع : گاز و برق - شیشه و استیل - توکار
60*60*55 cm
قیمت لیست : 15892000 ریال
قیمت : 13031000 ریال
محصولات جدید اخوان - 320 کد مدل F21
نوع : گاز و برق - شیشه ای - توکار
90*50 cm
قیمت لیست : 15526000 ریال
قیمت : 12731000 ریال
محصولات جدید اخوان - 320 کد مدل F20
نوع : برقی - شیشه ای - توکار
60*60*55 cm
قیمت لیست : 18052000 ریال
قیمت : 14803000 ریال
محصولات جدید اخوان - 320 کد مدل F19
نوع : برقی - شیشه ای - توکار
60*60*55 cm
قیمت لیست : 11545000 ریال
قیمت : 9467000 ریال
محصولات جدید اخوان - 320 کد مدل 301
نوع : توکار
120*50 cm
محصولات جدید اخوان - 320 کد مدل 303
نوع : توکار
120*50 cm
محصولات جدید اخوان - 320 کد مدل 305
نوع : توکار
120*50 cm
محصولات جدید اخوان - 320 کد مدل 307
نوع : توکار
100*50 cm
محصولات جدید اخوان - 320 کد مدل 309
نوع : توکار
100*50 cm
محصولات جدید اخوان - 320 کد مدل 311
نوع : توکار
100*50 cm
محصولات جدید اخوان - 320 کد مدل 315
نوع : توکار
86*50 cm
محصولات جدید اخوان - 320 کد مدل 313
نوع : توکار
80*50 cm
محصولات جدید اخوان - 320 کد مدل 317
نوع : توکار
80*50 cm
محصولات جدید اخوان - 320 کد مدل 159-NEW
نوع : فانتزی - توكار
120*50 cm
قیمت لیست : 4909000 ریال
قیمت : 4025000 ریال

نمایندگی شرکت اخوان جم | لینکها
سینک، گاز، هود، فر و انواع شیر آلات
021- 3353 1664 + 021- 3353 1641 | info@ahmadisink.com