تماس لیست قیمت محصولات کاتالوگ محصولات درباره ما صفحه اصلی
0


شیر آلات بهداشتی اخوان
فر توکاراخوان
گاز صفحه ای رومیزی اخوان
هود آشپزخانه
سینک ظرفشویی اخوان
اخوان0
  محصولات جدید اخوان محصولات اخوان - مدل 320   محصولات جدید اخوان
قیمت لیست: 7291000 ریال |  قیمت نهایی :5395000 ریال
بروز شده: یکشنبه ۱ بهمن ۱۳۹۶ - ۱۰:۱۹ 
   نوع : باکسی - روکار    
120*60 cm : ابعاد    
320 سینک اخوان کد

خانواده محصول باکسی
نوع سینک توکار
جنس سینک استیل
120 cm طول سینک
50 cm عرض سینک
20 cm عمق لگن
ضخامت ورق 1 میلیمتر

همراه با خروجی جااسکاجی
همراه با جا مايع
همراه با سیفون و زیرآب
همراه با قطعات پلاستیکی جانبی
همراه تخته شیشه ای
دارای لگن عمیق راست لگن - چپ لگن
سفارش کالا
محصولات جدید اخوان
محصولات جدید اخوان محصولات اخوان - 320
     قیمت : 5395000  بروز شده: یکشنبه ۱ بهمن ۱۳۹۶ - ۱۰:۱۹  
نوع : باکسی - روکار
120*60 cm : ابعاد    
320 سینک اخوان کد

خانواده محصول باکسی
نوع سینک توکار
جنس سینک استیل
120 cm طول سینک
50 cm عرض سینک
20 cm عمق لگن
ضخامت ورق 1 میلیمتر

همراه با خروجی جااسکاجی
همراه با جا مايع
همراه با سیفون و زیرآب
همراه با قطعات پلاستیکی جانبی
همراه تخته شیشه ای
دارای لگن عمیق راست لگن - چپ لگن


فرگازهود سینک


محصولات جدید اخوان - 320 کد مدل 362
نوع : باکسی - روکار
120*60 cm
قیمت لیست : 6198000 ریال
قیمت : 4587000 ریال
محصولات جدید اخوان - 320 کد مدل 360
نوع : باکسی - توکار
120*50 cm
قیمت لیست : 5781000 ریال
قیمت : 4278000 ریال
محصولات جدید اخوان - 320 کد مدل 354
نوع : باکسی - توکار
100*50 cm
قیمت لیست : 0 ریال
قیمت : 0 ریال

در حال تولید
محصولات جدید اخوان - 320 کد مدل 350
نوع : باکسی - توکار
80*50 cm
قیمت لیست : 8854000 ریال
قیمت : 6552000 ریال
محصولات جدید اخوان - 320 کد مدل 348
نوع : باکسی - توکار
100*50 cm
قیمت لیست : 10990000 ریال
قیمت : 8133000 ریال
محصولات جدید اخوان - 320 کد مدل 346
نوع : باکسی - توکار
140*50 cm
قیمت لیست : 0 ریال
قیمت : 0 ریال
محصولات جدید اخوان - 320 کد مدل 344
نوع : باکسی - توکار
39*50 cm
قیمت لیست : 4843000 ریال
قیمت : 3584000 ریال
محصولات جدید اخوان - 320 کد مدل 342
نوع : باکسی - توکار
43*50 cm
قیمت لیست : 5146000 ریال
قیمت : 3808000 ریال
محصولات جدید اخوان - 320 کد مدل 340
نوع : باکسی - توکار
52.5*50 cm
قیمت لیست : 6427000 ریال
قیمت : 4756000 ریال
محصولات جدید اخوان - 320 کد مدل 338
نوع : باکسی - توکار
77*50 cm
قیمت لیست : 7468000 ریال
قیمت : 5526000 ریال
محصولات جدید اخوان - 320 کد مدل 336
نوع : باکسی - توکار
77*50 cm
قیمت لیست : 8041000 ریال
قیمت : 5950000 ریال
محصولات جدید اخوان - 320 کد مدل 334
نوع : باکسی - توکار
75.5*50 cm
قیمت لیست : 9760000 ریال
قیمت : 7222000 ریال
محصولات جدید اخوان - 320 کد مدل 332
نوع : باکسی - توکار
120*50 cm
قیمت لیست : 14562000 ریال
قیمت : 10776000 ریال
محصولات جدید اخوان - 320 کد مدل 330
نوع : باکسی - توکار
120*50 cm
قیمت لیست : 13020000 ریال
قیمت : 9635000 ریال
محصولات جدید اخوان - 320 کد مدل 322
نوع : باکسی - روکار
100*60 cm
قیمت لیست : 6760000 ریال
قیمت : 5002000 ریال
محصولات جدید اخوان - 320 کد مدل 324
نوع : باکسی - توکار
120*50 cm
قیمت لیست : 8281000 ریال
قیمت : 6128000 ریال
محصولات جدید اخوان - 320 کد مدل 324-S
نوع : باکسی - توکار
120*50 cm
قیمت لیست : 7687000 ریال
قیمت : 5688000 ریال
محصولات جدید اخوان - 320 کد مدل 320
نوع : باکسی - روکار
120*60 cm
قیمت لیست : 7291000 ریال
قیمت : 5395000 ریال
محصولات جدید اخوان - 320 کد مدل 320-S
نوع : باکسی - روکار
120*60 cm
قیمت لیست : 6718000 ریال
قیمت : 4971000 ریال
محصولات جدید اخوان - 320 کد مدل 318
نوع : باکسی - توکار
120*50 cm
قیمت لیست : 6823000 ریال
قیمت : 5049000 ریال
محصولات جدید اخوان - 320 کد مدل 318-S
نوع : باکسی - توکار
120*50 cm
قیمت لیست : 6239000 ریال
قیمت : 4617000 ریال
محصولات جدید اخوان - 320 کد مدل 314
نوع : باکسی - توکار
80*50 cm
قیمت لیست : 5156000 ریال
قیمت : 3815000 ریال
محصولات جدید اخوان - 320 کد مدل 312
نوع : باکسی - توکار
80*50 cm
قیمت لیست : 5156000 ریال
قیمت : 3815000 ریال
محصولات جدید اخوان - 320 کد مدل 316
نوع : باکسی - توکار
80*50 cm
قیمت لیست : 4950000 ریال
قیمت : 3698000 ریال
محصولات جدید اخوان - 320 کد مدل 310-S
نوع : باکسی - توکار
100*50 cm
قیمت لیست : 6614000 ریال
قیمت : 4894000 ریال
محصولات جدید اخوان - 320 کد مدل 308
نوع : باکسی - توکار
100*50 cm
قیمت لیست : 7239000 ریال
قیمت : 5357000 ریال
محصولات جدید اخوان - 320 کد مدل 306
نوع : باکسی - توکار
100*50 cm
قیمت لیست : 7239000 ریال
قیمت : 5357000 ریال
محصولات جدید اخوان - 320 کد مدل 310
نوع : توکار
100*50 cm
قیمت لیست : 7239000 ریال
قیمت : 5357000 ریال
محصولات جدید اخوان - 320 کد مدل 304-S
نوع : باکسی - توکار
120*50 cm
قیمت لیست : 7239000 ریال
قیمت : 5357000 ریال
محصولات جدید اخوان - 320 کد مدل 304
نوع : باکسی - توکار
120*50 cm
قیمت لیست : 7864000 ریال
قیمت : 5819000 ریال
محصولات جدید اخوان - 320 کد مدل 302-S
نوع : باکسی - توکار
120*50 cm
قیمت لیست : 7239000 ریال
قیمت : 5357000 ریال
محصولات جدید اخوان - 320 کد مدل 302
نوع : باکسی - توکار
120*50 cm
قیمت لیست : 7864000 ریال
قیمت : 5819000 ریال
محصولات جدید اخوان - 320 کد مدل 300-S
نوع : باکسی - توکار
120*50 cm
قیمت لیست : 7239000 ریال
قیمت : 5357000 ریال
محصولات جدید اخوان - 320 کد مدل 300
نوع : باکسی - توکار
120*50 cm
قیمت لیست : 7864000 ریال
قیمت : 5819000 ریال
محصولات جدید اخوان - 320 کد مدل 161-SP
نوع : نیمه فانتزی - توکار
120*50 cm
قیمت لیست : 2571000 ریال
قیمت : 1903000 ریال
محصولات جدید اخوان - 320 کد مدل 162
نوع : فانتزی - روکار
120*60 cm
قیمت لیست : 4400000 ریال
قیمت : 3256000 ریال
محصولات جدید اخوان - 320 کد مدل 163
نوع : فانتزی - روکار
100*60 cm
قیمت لیست : 2167000 ریال
قیمت : 1604000 ریال
محصولات جدید اخوان - 320 کد مدل 161
نوع : نیمه فانتزی - توکار
120*50 cm
قیمت لیست : 2395000 ریال
قیمت : 1772000 ریال
محصولات جدید اخوان - 320 کد مدل 160
نوع : نیمه فانتزی - توکار
120*50 cm
قیمت لیست : 4075000 ریال
قیمت : 3016000 ریال
محصولات جدید اخوان - 320 کد مدل 159
نوع : فانتزی - توكار
120*50 cm
قیمت لیست : 4075000 ریال
قیمت : 3016000 ریال
محصولات جدید اخوان - 320 کد مدل 158
نوع : فانتزی - توكار
100*50 cm
قیمت لیست : 3503000 ریال
قیمت : 2592000 ریال
محصولات جدید اخوان - 320 کد مدل 157
نوع : فانتزی - توكار
100*50 cm
قیمت لیست : 3503000 ریال
قیمت : 2592000 ریال
محصولات جدید اخوان - 320 کد مدل 156
نوع : فانتزی - توکار
120*50
قیمت لیست : 4075000 ریال
قیمت : 3016000 ریال
محصولات جدید اخوان - 320 کد مدل 149
نوع : فانتزی - روکار
120*60 cm
قیمت لیست : 4400000 ریال
قیمت : 3256000 ریال
محصولات جدید اخوان - 320 کد مدل 148
نوع : فانتزی - روکار
120*60 cm
قیمت لیست : 4400000 ریال
قیمت : 3256000 ریال
محصولات جدید اخوان - 320 کد مدل 147
نوع : فانتزی - توکار
120*50 cm
قیمت لیست : 4075000 ریال
قیمت : 3016000 ریال
محصولات جدید اخوان - 320 کد مدل 146
نوع : فانتزی - روکار
120*60 cm
قیمت لیست : 4400000 ریال
قیمت : 3256000 ریال
محصولات جدید اخوان - 320 کد مدل 145
نوع : فانتزی - توکار
120*50 cm
قیمت لیست : 4075000 ریال
قیمت : 3016000 ریال
محصولات جدید اخوان - 320 کد مدل 400
نوع : باکسی - زیرصفحه ای
47.5*40 cm
قیمت لیست : 5208000 ریال
قیمت : 3854000 ریال
محصولات جدید اخوان - 320 کد مدل 401
نوع : باکسی - زیرصفحه ای
72*40 cm
قیمت لیست : 6770000 ریال
قیمت : 5010000 ریال
محصولات جدید اخوان - 320 کد مدل 403
نوع : باکسی - زیرصفحه ای
34*40 cm
قیمت لیست : 3385000 ریال
قیمت : 2505000 ریال

در حال تولید
محصولات جدید اخوان - 320 کد مدل 404
نوع : باکسی - زیرصفحه ای
34*34
قیمت لیست : 2916000 ریال
قیمت : 2158000 ریال

در حال تولید
محصولات جدید اخوان - 320 کد مدل 402
نوع : باکسی - زیرصفحه ای
40*60 cm
قیمت لیست : 6250000 ریال
قیمت : 4625000 ریال
محصولات جدید اخوان - 320 کد مدل 405
نوع : باکسی - زیرصفحه ای
34*18 cm
قیمت لیست : 2292000 ریال
قیمت : 1696000 ریال

در حال تولید
محصولات جدید اخوان - 320 کد مدل 406
نوع : باکسی - زیرصفحه ای
40.5*40 cm
قیمت لیست : 4583000 ریال
قیمت : 3391000 ریال
محصولات جدید اخوان - 320 کد مدل 407
نوع : باکسی - زیرصفحه ای
34*40 cm
قیمت لیست : 4166000 ریال
قیمت : 3083000 ریال
محصولات جدید اخوان - 320 کد مدل 408
نوع : باکسی - زیرصفحه ای
34*34 cm
قیمت لیست : 3541000 ریال
قیمت : 2620000 ریال
محصولات جدید اخوان - 320 کد مدل 409
نوع : باکسی - زیرصفحه ای
34*18 cm
قیمت لیست : 3125000 ریال
قیمت : 2313000 ریال
محصولات جدید اخوان - 320 کد مدل 410
نوع : باکسی - زیرصفحه ای
71*40 cm
قیمت لیست : 8958000 ریال
قیمت : 6629000 ریال
محصولات جدید اخوان - 320 کد مدل 6 New
نوع : فانتزی - توکار
116*50 cm
قیمت لیست : 4014000 ریال
قیمت : 2970000 ریال
محصولات جدید اخوان - 320 کد مدل 25-CR
نوع : فانتزی - روکار
120*60 cm
قیمت لیست : 4581000 ریال
قیمت : 3390000 ریال
محصولات جدید اخوان - 320 کد مدل 136-CR
نوع : نیمه فانتزی - توکار
116*50 cm
قیمت لیست : 2570000 ریال
قیمت : 1902000 ریال
محصولات جدید اخوان - 320 کد مدل 136-CR-SP
نوع : نیمه فانتزی - توکار
116*50 cm
قیمت لیست : 2732000 ریال
قیمت : 2022000 ریال
محصولات جدید اخوان - 320 کد مدل 136-NEW-CRSP
نوع : نیمه فانتزی - توکار
116*50 cm
قیمت لیست : 2732000 ریال
قیمت : 2022000 ریال
محصولات جدید اخوان - 320 کد مدل H72
نوع : مورب
90*52 cm
قیمت لیست : 0 ریال
قیمت : 0 ریال

در حال تولید
محصولات جدید اخوان - 320 کد مدل H73
نوع : مورب
90*50 cm
قیمت لیست : 6110000 ریال
قیمت : 4521000 ریال

در حال تولید
محصولات جدید اخوان - 320 کد مدل H69
نوع : مورب
90*50 cm
قیمت لیست : 0 ریال
قیمت : 0 ریال

در حال تولید
محصولات جدید اخوان - 320 کد مدل 72B
نوع : مورب
90*50 cm
قیمت لیست : 0 ریال
قیمت : 0 ریال

در حال تولید
محصولات جدید اخوان - 320 کد مدل H67-T - 51-60 cm
نوع : مورب
60*50 cm
قیمت لیست : 5837000 ریال
قیمت : 4319000 ریال
محصولات جدید اخوان - 320 کد مدل H74
نوع : مورب
0
قیمت لیست : 0 ریال
قیمت : 0 ریال
محصولات جدید اخوان - 320 کد مدل H66-T
نوع : مورب
90*50 cm
قیمت لیست : 6396000 ریال
قیمت : 4733000 ریال
محصولات جدید اخوان - 320 کد مدل H66-MF
نوع : مورب
90*50 cm
قیمت لیست : 7165000 ریال
قیمت : 5302000 ریال
محصولات جدید اخوان - 320 کد مدل H65-T
نوع : مورب
90*50 cm
قیمت لیست : 6198000 ریال
قیمت : 4587000 ریال
محصولات جدید اخوان - 320 کد مدل H64-T
نوع : مخفی
70*30cm
قیمت لیست : 3425000 ریال
قیمت : 2637000 ریال
محصولات جدید اخوان - 320 کد مدل H64-TB
نوع : مخفی
70*30 CM
قیمت لیست : 4130000 ریال
قیمت : 3056000 ریال
محصولات جدید اخوان - 320 کد مدل H64-TS
نوع : مخفی
70*30 CM
قیمت لیست : 4230000 ریال
قیمت : 3130000 ریال
محصولات جدید اخوان - 320 کد مدل H64-TC
نوع : مخفی
70*30 CM
قیمت لیست : 0 ریال
قیمت : 0 ریال

در حال تولید
محصولات جدید اخوان - 320 کد مدل H63-W
نوع : مورب
90*50 cm
قیمت لیست : 6940000 ریال
قیمت : 5136000 ریال
محصولات جدید اخوان - 320 کد مدل H63-T
نوع : مورب
90*50 cm
قیمت لیست : 6116000 ریال
قیمت : 4526000 ریال
محصولات جدید اخوان - 320 کد مدل H63-MF
نوع : مورب
90*50 cm
قیمت لیست : 6885000 ریال
قیمت : 5095000 ریال
محصولات جدید اخوان - 320 کد مدل H62-T
نوع : مورب
90*50 cm
قیمت لیست : 6515000 ریال
قیمت : 4821000 ریال
محصولات جدید اخوان - 320 کد مدل H61-T-60CM
نوع : مورب
60*50 cm
قیمت لیست : 5950000 ریال
قیمت : 4403000 ریال
محصولات جدید اخوان - 320 کد مدل H61-T
نوع : مورب
90*50 cm
قیمت لیست : 6181000 ریال
قیمت : 4574000 ریال
محصولات جدید اخوان - 320 کد مدل H59-4S
نوع : شومینه ای
90*50 cm
قیمت لیست : 5709000 ریال
قیمت : 4225000 ریال
محصولات جدید اخوان - 320 کد مدل H58-T
نوع : مورب
80*50 cm
قیمت لیست : 8422000 ریال
قیمت : 6232000 ریال
محصولات جدید اخوان - 320 کد مدل H57-4S
نوع : مورب
90*50 cm
قیمت لیست : 8397000 ریال
قیمت : 6214000 ریال
محصولات جدید اخوان - 320 کد مدل H51-MF
نوع : مورب
90*50 cm
قیمت لیست : 6740000 ریال
قیمت : 4988000 ریال
محصولات جدید اخوان - 320 کد مدل H56 _ H49-60 CM
نوع : مورب
60*50 cm
محصولات جدید اخوان - 320 کد مدل G14-New-HE
نوع : شیشه و استیل - 5 شعله - توکار
86*50 cm
قیمت لیست : 9349000 ریال
قیمت : 6918000 ریال
محصولات جدید اخوان - 320 کد مدل GT300
نوع : شیشه ای - تاج اسکرین - 5 شعله - توکار
86*50 cm
قیمت لیست : 29400000 ریال
قیمت : 26460000 ریال

در حال تولید
محصولات جدید اخوان - 320 کد مدل V3 ونوس
نوع : استیل - 5 شعله - توکار
86*50 cm
قیمت لیست : 9033000 ریال
قیمت : 6684000 ریال
محصولات جدید اخوان - 320 کد مدل OS-5 اورانوس
نوع : استیل - 5 شعله - توکار
86*50 cm
قیمت لیست : 8448000 ریال
قیمت : 6252000 ریال
محصولات جدید اخوان - 320 کد مدل Vونوس 24
نوع : شیشه ای - 5 شعله - توکار
86*50 cm
قیمت لیست : 10542000 ریال
قیمت : 7801000 ریال
محصولات جدید اخوان - 320 کد مدل Vونوس 25
نوع : شیشه ای - 5 شعله - توکار
86*50 cm
قیمت لیست : 10542000 ریال
قیمت : 7801000 ریال
محصولات جدید اخوان - 320 کد مدل Vونوس 20
نوع : شیشه ضد خش - 5 شعله - توکار
86*50 cm
قیمت لیست : 10901000 ریال
قیمت : 8067000 ریال

در حال تولید
محصولات جدید اخوان - 320 کد مدل Vونوس 20
نوع : شیشه ضد خش - 5 شعله - توکار
86*50 cm
قیمت لیست : 11799000 ریال
قیمت : 8731000 ریال

در حال تولید
محصولات جدید اخوان - 320 کد مدل V19 ونوس
نوع : شیشه ضد خش - 5 شعله - توکار
86*50 cm
قیمت لیست : 10901000 ریال
قیمت : 8067000 ریال

نا موجود
محصولات جدید اخوان - 320 کد مدل Vونوس 21
نوع : استیل - 5 شعله - توکار
86*50 cm
قیمت لیست : 9223000 ریال
قیمت : 6825000 ریال
محصولات جدید اخوان - 320 کد مدل Vونوس 22
نوع : استیل - 5 شعله - توکار
86*50 cm
قیمت لیست : 9223000 ریال
قیمت : 6825000 ریال
محصولات جدید اخوان - 320 کد مدل G135-HE-S
نوع : استیل - 5 شعله - توکار
86*50 cm
قیمت لیست : 8231000 ریال
قیمت : 6091000 ریال
محصولات جدید اخوان - 320 کد مدل G135-HE
نوع : استیل - 5 شعله - توکار
86*50 cm
قیمت لیست : 8231000 ریال
قیمت : 6091000 ریال
محصولات جدید اخوان - 320 کد مدل G133-HE-S
نوع : استیل - 5 شعله - توکار
86*50 cm
قیمت لیست : 8231000 ریال
قیمت : 6091000 ریال
محصولات جدید اخوان - 320 کد مدل G133-HE
نوع : استیل - 5 شعله - توکار
86*50 cm
قیمت لیست : 8231000 ریال
قیمت : 6091000 ریال
محصولات جدید اخوان - 320 کد مدل F35
نوع : برقی - شیشه و استیل - توکار
60*60*55 cm
قیمت لیست : 21789000 ریال
قیمت : 16124000 ریال
محصولات جدید اخوان - 320 کد مدل F34
نوع : گاز و برق - شیشه ای - توکار
60*60*55 cm
قیمت لیست : 16121000 ریال
قیمت : 11930000 ریال
محصولات جدید اخوان - 320 کد مدل F33
نوع : گاز و برق - شیشه ای - توکار
60*60*55 cm
قیمت لیست : 16339000 ریال
قیمت : 12091000 ریال
محصولات جدید اخوان - 320 کد مدل F32
نوع : برقی - شیشه ای - توکار
60*60*55 cm
قیمت لیست : 19838000 ریال
قیمت : 14680000 ریال
محصولات جدید اخوان - 320 کد مدل F30
نوع : برقی - شیشه ای - توکار
60*60*55 cm
قیمت لیست : 14903000 ریال
قیمت : 11028000 ریال
محصولات جدید اخوان - 320 کد مدل F29
نوع : برقی - شیشه ای - توکار
60*60*55 cm
قیمت لیست : 11342000 ریال
قیمت : 8393000 ریال
محصولات جدید اخوان - 320 کد مدل F28
نوع : گازی - شیشه ای - توکار
60*60*55 cm
قیمت لیست : 11343000 ریال
قیمت : 8394000 ریال
محصولات جدید اخوان - 320 کد مدل F27
نوع : برقی - شیشه و استيل - توکار
60*60*55 cm
قیمت لیست : 19456000 ریال
قیمت : 14397000 ریال
محصولات جدید اخوان - 320 کد مدل F26
نوع : گاز و برق - شیشه و استیل - توکار
60*60*55 cm
قیمت لیست : 19576000 ریال
قیمت : 14486000 ریال
محصولات جدید اخوان - 320 کد مدل F25
نوع : برقی - شیشه ای - توکار
60*60*55 cm
قیمت لیست : 15826000 ریال
قیمت : 11711000 ریال
محصولات جدید اخوان - 320 کد مدل F24
نوع : گاز و برق - شیشه و استیل - توکار
60*60*55 cm
قیمت لیست : 13195000 ریال
قیمت : 9764000 ریال
محصولات جدید اخوان - 320 کد مدل F23
نوع : گاز و برق - شیشه ای - توکار
60*60*55 cm
قیمت لیست : 13882000 ریال
قیمت : 10273000 ریال
محصولات جدید اخوان - 320 کد مدل F22
نوع : گاز و برق - شیشه و استیل - توکار
60*60*55 cm
قیمت لیست : 15135000 ریال
قیمت : 11200000 ریال
محصولات جدید اخوان - 320 کد مدل F21
نوع : گاز و برق - شیشه ای - توکار
90*50 cm
قیمت لیست : 14787000 ریال
قیمت : 10942000 ریال
محصولات جدید اخوان - 320 کد مدل F20
نوع : برقی - شیشه ای - توکار
60*60*55 cm
قیمت لیست : 17192000 ریال
قیمت : 12722000 ریال
محصولات جدید اخوان - 320 کد مدل F19
نوع : برقی - شیشه ای - توکار
60*60*55 cm
قیمت لیست : 10995000 ریال
قیمت : 8136000 ریال
محصولات جدید اخوان - 320 کد مدل 301
نوع : توکار
120*50 cm
محصولات جدید اخوان - 320 کد مدل 303
نوع : توکار
120*50 cm
محصولات جدید اخوان - 320 کد مدل 305
نوع : توکار
120*50 cm
محصولات جدید اخوان - 320 کد مدل 307
نوع : توکار
100*50 cm
محصولات جدید اخوان - 320 کد مدل 309
نوع : توکار
100*50 cm
محصولات جدید اخوان - 320 کد مدل 311
نوع : توکار
100*50 cm
محصولات جدید اخوان - 320 کد مدل 315
نوع : توکار
86*50 cm
محصولات جدید اخوان - 320 کد مدل 313
نوع : توکار
80*50 cm
محصولات جدید اخوان - 320 کد مدل 317
نوع : توکار
80*50 cm

نمایندگی شرکت اخوان جم | لینکها
سینک، گاز، هود، فر و انواع شیر آلات
021- 3353 1664 + 021- 3353 1641 | info@ahmadisink.com