ورود کاربران تماس لیست قیمت محصولات کاتالوگ محصولات درباره ما صفحه اصلی
0


شیر آلات بهداشتی اخوان
فر توکاراخوان
گاز صفحه ای رومیزی اخوان
هود آشپزخانه
سینک ظرفشویی اخوان
اخوان0
  محصولات جدید اخوان محصولات اخوان - مدل 405   محصولات جدید اخوان
 قیمت نهایی :2165000 ریال بروز شده: دوشنبه ۲۵ تیر ۱۳۹۷ - ۱۲:۵۳ - در حال تولید
   نوع : باکسی - زیرصفحه ای    
34*18 cm : ابعاد    
سینک اخوان کد 405
Under Counter B-340*180 - R25

خانواده محصول باکسی
نوع سینک زیر صفحه ای
جنس سینک استیل
35 cm طول سینک
18 cm عرض سینک
20 cm عمق لگن
ضخامت ورق 1 میلیمتر

همراه با سیفون و زیرآب
همراه با قطعات پلاستیکی جانبی
دارای لگن عمیق
دارای بست فلزی و نوار جهت آب بندی بهتر
محصولات جدید اخوان
محصولات جدید اخوان محصولات اخوان - 405
     قیمت : 2165000   
نوع : باکسی - زیرصفحه ای
34*18 cm : ابعاد    
سینک اخوان کد 405
Under Counter B-340*180 - R25

خانواده محصول باکسی
نوع سینک زیر صفحه ای
جنس سینک استیل
35 cm طول سینک
18 cm عرض سینک
20 cm عمق لگن
ضخامت ورق 1 میلیمتر

همراه با سیفون و زیرآب
همراه با قطعات پلاستیکی جانبی
دارای لگن عمیق
دارای بست فلزی و نوار جهت آب بندی بهتر


فرگازهود سینک


محصولات جدید اخوان - 405 کد مدل 362
نوع : باکسی - روکار
120*60 cm
قیمت لیست : 6507000 ریال
قیمت : 5856000 ریال
محصولات جدید اخوان - 405 کد مدل 360
نوع : باکسی - توکار
120*50 cm
قیمت لیست : 6070000 ریال
قیمت : 5463000 ریال
محصولات جدید اخوان - 405 کد مدل 354
نوع : باکسی - توکار
100*50 cm
قیمت لیست : 14595000 ریال
قیمت : 13136000 ریال

در حال تولید
محصولات جدید اخوان - 405 کد مدل 350
نوع : باکسی - توکار
80*50 cm
قیمت لیست : 9296000 ریال
قیمت : 8366000 ریال
محصولات جدید اخوان - 405 کد مدل 348
نوع : باکسی - توکار
100*50 cm
قیمت لیست : 10990000 ریال
قیمت : 9891000 ریال
محصولات جدید اخوان - 405 کد مدل 346
نوع : باکسی - توکار
140*50 cm
قیمت لیست : 0 ریال
قیمت : 0 ریال
محصولات جدید اخوان - 405 کد مدل 344
نوع : باکسی - توکار
39*50 cm
قیمت لیست : 5086000 ریال
قیمت : 4577000 ریال
محصولات جدید اخوان - 405 کد مدل 342
نوع : باکسی - توکار
43*50 cm
قیمت لیست : 5400000 ریال
قیمت : 4860000 ریال
محصولات جدید اخوان - 405 کد مدل 340
نوع : باکسی - توکار
52.5*50 cm
قیمت لیست : 6748000 ریال
قیمت : 6073000 ریال
محصولات جدید اخوان - 405 کد مدل 338
نوع : باکسی - توکار
77*50 cm
قیمت لیست : 7842000 ریال
قیمت : 7058000 ریال
محصولات جدید اخوان - 405 کد مدل 336
نوع : باکسی - توکار
77*50 cm
قیمت لیست : 8443000 ریال
قیمت : 7599000 ریال
محصولات جدید اخوان - 405 کد مدل 334
نوع : باکسی - توکار
75.5*50 cm
قیمت لیست : 10248000 ریال
قیمت : 9223000 ریال
محصولات جدید اخوان - 405 کد مدل 332
نوع : باکسی - توکار
120*50 cm
قیمت لیست : 15290000 ریال
قیمت : 13761000 ریال
محصولات جدید اخوان - 405 کد مدل 330
نوع : باکسی - توکار
120*50 cm
قیمت لیست : 13671000 ریال
قیمت : 12304000 ریال
محصولات جدید اخوان - 405 کد مدل 322
نوع : باکسی - روکار
100*60 cm
قیمت لیست : 7098000 ریال
قیمت : 6388000 ریال
محصولات جدید اخوان - 405 کد مدل 324
نوع : باکسی - توکار
120*50 cm
قیمت لیست : 8695000 ریال
قیمت : 7826000 ریال
محصولات جدید اخوان - 405 کد مدل 324-S
نوع : باکسی - توکار
120*50 cm
قیمت لیست : 8071000 ریال
قیمت : 7264000 ریال
محصولات جدید اخوان - 405 کد مدل 320
نوع : باکسی - روکار
120*60 cm
قیمت لیست : 7656000 ریال
قیمت : 6890000 ریال
محصولات جدید اخوان - 405 کد مدل 320-S
نوع : باکسی - روکار
120*60 cm
قیمت لیست : 7054000 ریال
قیمت : 6349000 ریال
محصولات جدید اخوان - 405 کد مدل 318
نوع : باکسی - توکار
120*50 cm
قیمت لیست : 7146000 ریال
قیمت : 6431000 ریال
محصولات جدید اخوان - 405 کد مدل 318-S
نوع : باکسی - توکار
120*50 cm
قیمت لیست : 6551000 ریال
قیمت : 5896000 ریال
محصولات جدید اخوان - 405 کد مدل 314
نوع : باکسی - توکار
80*50 cm
قیمت لیست : 5414000 ریال
قیمت : 4873000 ریال
محصولات جدید اخوان - 405 کد مدل 312
نوع : باکسی - توکار
80*50 cm
قیمت لیست : 5414000 ریال
قیمت : 4873000 ریال
محصولات جدید اخوان - 405 کد مدل 316
نوع : باکسی - توکار
80*50 cm
قیمت لیست : 5414000 ریال
قیمت : 4710000 ریال
محصولات جدید اخوان - 405 کد مدل 310-S
نوع : باکسی - توکار
100*50 cm
قیمت لیست : 6945000 ریال
قیمت : 6251000 ریال
محصولات جدید اخوان - 405 کد مدل 308
نوع : باکسی - توکار
100*50 cm
قیمت لیست : 7601000 ریال
قیمت : 6841000 ریال
محصولات جدید اخوان - 405 کد مدل 306
نوع : باکسی - توکار
100*50 cm
قیمت لیست : 7601000 ریال
قیمت : 6841000 ریال
محصولات جدید اخوان - 405 کد مدل 310
نوع : توکار
100*50 cm
قیمت لیست : 7601000 ریال
قیمت : 6841000 ریال
محصولات جدید اخوان - 405 کد مدل 304-S
نوع : باکسی - توکار
120*50 cm
قیمت لیست : 7601000 ریال
قیمت : 6841000 ریال
محصولات جدید اخوان - 405 کد مدل 304
نوع : باکسی - توکار
120*50 cm
قیمت لیست : 8257000 ریال
قیمت : 7431000 ریال
محصولات جدید اخوان - 405 کد مدل 302-S
نوع : باکسی - توکار
120*50 cm
قیمت لیست : 7601000 ریال
قیمت : 6841000 ریال
محصولات جدید اخوان - 405 کد مدل 302
نوع : باکسی - توکار
120*50 cm
قیمت لیست : 8257000 ریال
قیمت : 7431000 ریال
محصولات جدید اخوان - 405 کد مدل 300-S
نوع : باکسی - توکار
120*50 cm
قیمت لیست : 7601000 ریال
قیمت : 6841000 ریال
محصولات جدید اخوان - 405 کد مدل 300
نوع : باکسی - توکار
120*50 cm
قیمت لیست : 8257000 ریال
قیمت : 7431000 ریال
محصولات جدید اخوان - 405 کد مدل 161-SP
نوع : نیمه فانتزی - توکار
120*50 cm
قیمت لیست : 2699000 ریال
قیمت : 2483000 ریال
محصولات جدید اخوان - 405 کد مدل 162
نوع : فانتزی - روکار
120*60 cm
قیمت لیست : 4620000 ریال
قیمت : 4250000 ریال
محصولات جدید اخوان - 405 کد مدل 163
نوع : فانتزی - روکار
100*60 cm
قیمت لیست : 2275000 ریال
قیمت : 2093000 ریال
محصولات جدید اخوان - 405 کد مدل 161
نوع : نیمه فانتزی - توکار
120*50 cm
قیمت لیست : 2514000 ریال
قیمت : 2313000 ریال
محصولات جدید اخوان - 405 کد مدل 160
نوع : نیمه فانتزی - توکار
120*50 cm
قیمت لیست : 4278000 ریال
قیمت : 3936000 ریال
محصولات جدید اخوان - 405 کد مدل 159
نوع : فانتزی - توكار
120*50 cm
قیمت لیست : 2698000 ریال
قیمت : 2482000 ریال
محصولات جدید اخوان - 405 کد مدل 158
نوع : فانتزی - توكار
100*50 cm
قیمت لیست : 3678000 ریال
قیمت : 3384000 ریال
محصولات جدید اخوان - 405 کد مدل 148-NEW
نوع : فانتزی - روکار
120*60 cm
قیمت لیست : 5229000 ریال
قیمت : 4811000 ریال
محصولات جدید اخوان - 405 کد مدل 157
نوع : فانتزی - توكار
100*50 cm
قیمت لیست : 3678000 ریال
قیمت : 3384000 ریال
محصولات جدید اخوان - 405 کد مدل 156
نوع : فانتزی - توکار
120*50
قیمت لیست : 4278000 ریال
قیمت : 3936000 ریال
محصولات جدید اخوان - 405 کد مدل 149
نوع : فانتزی - روکار
120*60 cm
قیمت لیست : 4620000 ریال
قیمت : 4250000 ریال
محصولات جدید اخوان - 405 کد مدل 148
نوع : فانتزی - روکار
120*60 cm
قیمت لیست : 4620000 ریال
قیمت : 4250000 ریال
محصولات جدید اخوان - 405 کد مدل 147-NEW
نوع : فانتزی - توكار
4675000
قیمت لیست : 4909000 ریال
قیمت : 4516000 ریال
محصولات جدید اخوان - 405 کد مدل 147
نوع : فانتزی - توکار
120*50 cm
قیمت لیست : 4278000 ریال
قیمت : 3936000 ریال
محصولات جدید اخوان - 405 کد مدل 146
نوع : فانتزی - روکار
120*60 cm
قیمت لیست : 4620000 ریال
قیمت : 4250000 ریال
محصولات جدید اخوان - 405 کد مدل 145
نوع : فانتزی - توکار
120*50 cm
قیمت لیست : 4278000 ریال
قیمت : 3936000 ریال
محصولات جدید اخوان - 405 کد مدل 400
نوع : باکسی - زیرصفحه ای
47.5*40 cm
قیمت لیست : 5468000 ریال
قیمت : 4921000 ریال
محصولات جدید اخوان - 405 کد مدل 401
نوع : باکسی - زیرصفحه ای
72*40 cm
قیمت لیست : 7109000 ریال
قیمت : 6398000 ریال
محصولات جدید اخوان - 405 کد مدل 403
نوع : باکسی - زیرصفحه ای
34*40 cm
قیمت لیست : 3554000 ریال
قیمت : 3199000 ریال

در حال تولید
محصولات جدید اخوان - 405 کد مدل 404
نوع : باکسی - زیرصفحه ای
34*34
قیمت لیست : 3062000 ریال
قیمت : 2756000 ریال

در حال تولید
محصولات جدید اخوان - 405 کد مدل 402
نوع : باکسی - زیرصفحه ای
40*60 cm
قیمت لیست : 6562000 ریال
قیمت : 5906000 ریال
محصولات جدید اخوان - 405 کد مدل 405
نوع : باکسی - زیرصفحه ای
34*18 cm
قیمت لیست : 2406096 ریال
قیمت : 2165000 ریال

در حال تولید
محصولات جدید اخوان - 405 کد مدل 406
نوع : باکسی - زیرصفحه ای
40.5*40 cm
قیمت لیست : 4812000 ریال
قیمت : 4331000 ریال
محصولات جدید اخوان - 405 کد مدل 407
نوع : باکسی - زیرصفحه ای
34*40 cm
قیمت لیست : 4375000 ریال
قیمت : 3938000 ریال
محصولات جدید اخوان - 405 کد مدل 408
نوع : باکسی - زیرصفحه ای
34*34 cm
قیمت لیست : 3719000 ریال
قیمت : 3347000 ریال
محصولات جدید اخوان - 405 کد مدل 409
نوع : باکسی - زیرصفحه ای
34*18 cm
قیمت لیست : 3281000 ریال
قیمت : 2953000 ریال
محصولات جدید اخوان - 405 کد مدل 410
نوع : باکسی - زیرصفحه ای
71*40 cm
قیمت لیست : 9406000 ریال
قیمت : 8465000 ریال
محصولات جدید اخوان - 405 کد مدل 6 New
نوع : فانتزی - توکار
116*50 cm
قیمت لیست : 4215000 ریال
قیمت : 3878000 ریال
محصولات جدید اخوان - 405 کد مدل 25-CR
نوع : فانتزی - روکار
120*60 cm
قیمت لیست : 4810000 ریال
قیمت : 4425000 ریال
محصولات جدید اخوان - 405 کد مدل 136-CR
نوع : نیمه فانتزی - توکار
116*50 cm
قیمت لیست : 269800 ریال
قیمت : 248000 ریال
محصولات جدید اخوان - 405 کد مدل 136-CR-SP
نوع : نیمه فانتزی - توکار
116*50 cm
قیمت لیست : 2868000 ریال
قیمت : 2639000 ریال
محصولات جدید اخوان - 405 کد مدل 136-NEW-CRSP
نوع : نیمه فانتزی - توکار
116*50 cm
قیمت لیست : 2868000 ریال
قیمت : 2639000 ریال
محصولات جدید اخوان - 405 کد مدل H72
نوع : مورب - شیشه محدب
90*52 cm
قیمت لیست : 6857000 ریال
قیمت : 6308000 ریال
محصولات جدید اخوان - 405 کد مدل H73
نوع : مورب - شیشه تخت
90*50 cm
قیمت لیست : 6416000 ریال
قیمت : 5903000 ریال

در حال تولید
محصولات جدید اخوان - 405 کد مدل H69
نوع : مورب
90*50 cm
قیمت لیست : 11025000 ریال
قیمت : 10143000 ریال
محصولات جدید اخوان - 405 کد مدل 72-TB
نوع : مورب - شیشه محدب
90*50 cm
قیمت لیست : 6668000 ریال
قیمت : 6135000 ریال
محصولات جدید اخوان - 405 کد مدل 72-B-MF
نوع : مورب - شیشه محدب - موتور فلزی
90*50 cm
قیمت لیست : 7475000 ریال
قیمت : 6877000 ریال
محصولات جدید اخوان - 405 کد مدل H67-T - 51-60 cm
نوع : مورب
60*50 cm
قیمت لیست : 6129000 ریال
قیمت : 5639000 ریال
محصولات جدید اخوان - 405 کد مدل H74
نوع : مورب
90@50 CM
قیمت لیست : 6678000 ریال
قیمت : 6144000 ریال
محصولات جدید اخوان - 405 کد مدل H66-T
نوع : مورب
90*50 cm
قیمت لیست : 6716000 ریال
قیمت : 6179000 ریال
محصولات جدید اخوان - 405 کد مدل H66-MF
نوع : مورب
90*50 cm
قیمت لیست : 7523000 ریال
قیمت : 6921000 ریال
محصولات جدید اخوان - 405 کد مدل H65-T
نوع : مورب
90*50 cm
قیمت لیست : 6508000 ریال
قیمت : 5987000 ریال
محصولات جدید اخوان - 405 کد مدل H64-Tw
نوع : مخفی
70*30 CM
قیمت لیست : 0 ریال
قیمت : 0 ریال

در حال تولید
محصولات جدید اخوان - 405 کد مدل H64-T
نوع : مخفی
70*30cm
قیمت لیست : 3596000 ریال
قیمت : 3308000 ریال
محصولات جدید اخوان - 405 کد مدل H64-TB
نوع : مخفی
70*30 CM
قیمت لیست : 4337000 ریال
قیمت : 3990000 ریال
محصولات جدید اخوان - 405 کد مدل H64-TS
نوع : مخفی
70*30 CM
قیمت لیست : 4442000 ریال
قیمت : 4087000 ریال
محصولات جدید اخوان - 405 کد مدل H64-TC
نوع : مخفی
70*30 CM
قیمت لیست : 4505000 ریال
قیمت : 4145000 ریال

در حال تولید
محصولات جدید اخوان - 405 کد مدل H63-W
نوع : مورب
90*50 cm
قیمت لیست : 7287000 ریال
قیمت : 6704000 ریال
محصولات جدید اخوان - 405 کد مدل H63-T
نوع : مورب
90*50 cm
قیمت لیست : 6422000 ریال
قیمت : 5908000 ریال
محصولات جدید اخوان - 405 کد مدل H63-MF
نوع : مورب
90*50 cm
قیمت لیست : 7229000 ریال
قیمت : 6651000 ریال
محصولات جدید اخوان - 405 کد مدل H62-T
نوع : مورب
90*50 cm
قیمت لیست : 6841000 ریال
قیمت : 6294000 ریال
محصولات جدید اخوان - 405 کد مدل H61-T-60CM
نوع : مورب
60*50 cm
قیمت لیست : 6248000 ریال
قیمت : 5748000 ریال
محصولات جدید اخوان - 405 کد مدل H61-T
نوع : مورب
90*50 cm
قیمت لیست : 6490000 ریال
قیمت : 5971000 ریال
محصولات جدید اخوان - 405 کد مدل H61-MF
نوع : مورب
90*50 cm
قیمت لیست : 7298000 ریال
قیمت : 6714000 ریال
محصولات جدید اخوان - 405 کد مدل H59-4S
نوع : شومینه ای
90*50 cm
قیمت لیست : 5994000 ریال
قیمت : 5694000 ریال
محصولات جدید اخوان - 405 کد مدل H58-T
نوع : مورب
80*50 cm
قیمت لیست : 8843000 ریال
قیمت : 8136000 ریال
محصولات جدید اخوان - 405 کد مدل H57-MF
نوع : مورب
90*50 cm
قیمت لیست : 9624000 ریال
قیمت : 8854000 ریال
محصولات جدید اخوان - 405 کد مدل H56 _ H49-60 CM
نوع : مورب
60*50 cm
محصولات جدید اخوان - 405 کد مدل H57-4S
نوع : مورب
90*50 cm
قیمت لیست : 8816000 ریال
قیمت : 8111000 ریال
محصولات جدید اخوان - 405 کد مدل H51-MF
نوع : مورب
90*50 cm
قیمت لیست : 6272000 ریال
قیمت : 5770000 ریال
محصولات جدید اخوان - 405 کد مدل G14-New-HE
نوع : شیشه و استیل - 5 شعله - توکار
86*50 cm
قیمت لیست : 9349000 ریال
قیمت : 8882000 ریال
محصولات جدید اخوان - 405 کد مدل GT300
نوع : شیشه ای - تاج اسکرین - 5 شعله - توکار
86*50 cm
قیمت لیست : 29400000 ریال
قیمت : 29400000 ریال

در حال تولید
محصولات جدید اخوان - 405 کد مدل V3 ونوس
نوع : استیل - 5 شعله - توکار
86*50 cm
قیمت لیست : 9033000 ریال
قیمت : 8581000 ریال
محصولات جدید اخوان - 405 کد مدل OS-5 اورانوس
نوع : استیل - 5 شعله - توکار
86*50 cm
قیمت لیست : 8448000 ریال
قیمت : 8026000 ریال
محصولات جدید اخوان - 405 کد مدل Vونوس 24
نوع : شیشه ای - 5 شعله - توکار
86*50 cm
قیمت لیست : 11069000 ریال
قیمت : 10516000 ریال
محصولات جدید اخوان - 405 کد مدل Vونوس 25
نوع : شیشه ای - 5 شعله - توکار
86*50 cm
قیمت لیست : 11069000 ریال
قیمت : 10516000 ریال
محصولات جدید اخوان - 405 کد مدل Vونوس 20
نوع : شیشه ضد خش - 5 شعله - توکار
86*50 cm
قیمت لیست : 11446000 ریال
قیمت : 10874000 ریال

در حال تولید
محصولات جدید اخوان - 405 کد مدل Vونوس 20
نوع : شیشه ضد خش - 5 شعله - توکار
86*50 cm
قیمت لیست : 12389000 ریال
قیمت : 11770000 ریال

در حال تولید
محصولات جدید اخوان - 405 کد مدل V19 ونوس
نوع : شیشه ضد خش - 5 شعله - توکار
86*50 cm
قیمت لیست : 11446000 ریال
قیمت : 10874000 ریال

نا موجود
محصولات جدید اخوان - 405 کد مدل Vونوس 21
نوع : استیل - 5 شعله - توکار
86*50 cm
قیمت لیست : 9684000 ریال
قیمت : 9200000 ریال
محصولات جدید اخوان - 405 کد مدل Vونوس 22
نوع : استیل - 5 شعله - توکار
86*50 cm
قیمت لیست : 9684000 ریال
قیمت : 9200000 ریال
محصولات جدید اخوان - 405 کد مدل G135-HE-S
نوع : استیل - 5 شعله - توکار
86*50 cm
قیمت لیست : 8644000 ریال
قیمت : 8212000 ریال
محصولات جدید اخوان - 405 کد مدل G135-HE
نوع : استیل - 5 شعله - توکار
86*50 cm
قیمت لیست : 8644000 ریال
قیمت : 8212000 ریال
محصولات جدید اخوان - 405 کد مدل G133-HE-S
نوع : استیل - 5 شعله - توکار
86*50 cm
قیمت لیست : 8643000 ریال
قیمت : 8211000 ریال
محصولات جدید اخوان - 405 کد مدل G133-HE
نوع : استیل - 5 شعله - توکار
86*50 cm
قیمت لیست : 8643000 ریال
قیمت : 8211000 ریال
محصولات جدید اخوان - 405 کد مدل F35
نوع : برقی - شیشه و استیل - توکار
60*60*55 cm
قیمت لیست : 22879000 ریال
قیمت : 21049000 ریال
محصولات جدید اخوان - 405 کد مدل F34
نوع : گاز و برق - شیشه ای - توکار
60*60*55 cm
قیمت لیست : 16927000 ریال
قیمت : 15573000 ریال
محصولات جدید اخوان - 405 کد مدل F33
نوع : گاز و برق - شیشه ای - توکار
60*60*55 cm
قیمت لیست : 17156000 ریال
قیمت : 15784000 ریال
محصولات جدید اخوان - 405 کد مدل F32
نوع : برقی - شیشه ای - توکار
60*60*55 cm
قیمت لیست : 20830000 ریال
قیمت : 19164000 ریال
محصولات جدید اخوان - 405 کد مدل F30
نوع : برقی - شیشه ای - توکار
60*60*55 cm
قیمت لیست : 15648000 ریال
قیمت : 14396000 ریال
محصولات جدید اخوان - 405 کد مدل F29
نوع : برقی - شیشه ای - توکار
60*60*55 cm
قیمت لیست : 19800000 ریال
قیمت : 18216000 ریال
محصولات جدید اخوان - 405 کد مدل F28
نوع : گازی - شیشه ای - توکار
60*60*55 cm
قیمت لیست : 11909000 ریال
قیمت : 10956000 ریال
محصولات جدید اخوان - 405 کد مدل F27
نوع : برقی - شیشه و استيل - توکار
60*60*55 cm
قیمت لیست : 20429000 ریال
قیمت : 18795000 ریال
محصولات جدید اخوان - 405 کد مدل F26
نوع : گاز و برق - شیشه و استیل - توکار
60*60*55 cm
قیمت لیست : 20555000 ریال
قیمت : 18911000 ریال
محصولات جدید اخوان - 405 کد مدل F25
نوع : برقی - شیشه ای - توکار
60*60*55 cm
قیمت لیست : 16617000 ریال
قیمت : 15288000 ریال
محصولات جدید اخوان - 405 کد مدل F24
نوع : گاز و برق - شیشه و استیل - توکار
60*60*55 cm
قیمت لیست : 13854000 ریال
قیمت : 12746000 ریال
محصولات جدید اخوان - 405 کد مدل F23
نوع : گاز و برق - شیشه ای - توکار
60*60*55 cm
قیمت لیست : 14576000 ریال
قیمت : 13410000 ریال
محصولات جدید اخوان - 405 کد مدل F22
نوع : گاز و برق - شیشه و استیل - توکار
60*60*55 cm
قیمت لیست : 15892000 ریال
قیمت : 14621000 ریال
محصولات جدید اخوان - 405 کد مدل F21
نوع : گاز و برق - شیشه ای - توکار
90*50 cm
قیمت لیست : 15526000 ریال
قیمت : 14284000 ریال
محصولات جدید اخوان - 405 کد مدل F20
نوع : برقی - شیشه ای - توکار
60*60*55 cm
قیمت لیست : 18052000 ریال
قیمت : 16608000 ریال
محصولات جدید اخوان - 405 کد مدل F19
نوع : برقی - شیشه ای - توکار
60*60*55 cm
قیمت لیست : 11545000 ریال
قیمت : 10621000 ریال
محصولات جدید اخوان - 405 کد مدل 301
نوع : توکار
120*50 cm
محصولات جدید اخوان - 405 کد مدل 303
نوع : توکار
120*50 cm
محصولات جدید اخوان - 405 کد مدل 305
نوع : توکار
120*50 cm
محصولات جدید اخوان - 405 کد مدل 307
نوع : توکار
100*50 cm
محصولات جدید اخوان - 405 کد مدل 309
نوع : توکار
100*50 cm
محصولات جدید اخوان - 405 کد مدل 311
نوع : توکار
100*50 cm
محصولات جدید اخوان - 405 کد مدل 315
نوع : توکار
86*50 cm
محصولات جدید اخوان - 405 کد مدل 313
نوع : توکار
80*50 cm
محصولات جدید اخوان - 405 کد مدل 317
نوع : توکار
80*50 cm
محصولات جدید اخوان - 405 کد مدل 159-NEW
نوع : فانتزی - توكار
120*50 cm
قیمت لیست : 4909000 ریال
قیمت : 4516000 ریال

نمایندگی شرکت اخوان جم | لینکها
سینک، گاز، هود، فر و انواع شیر آلات
021- 3353 1664 + 021- 3353 1641 | info@ahmadisink.com