ورود کاربران تماس لیست قیمت محصولات کاتالوگ محصولات درباره ما صفحه اصلی
0


شیر آلات بهداشتی اخوان
فر توکاراخوان
گاز صفحه ای رومیزی اخوان
هود آشپزخانه
سینک ظرفشویی اخوان
اخوان0
  محصولات جدید اخوان محصولات اخوان - مدل 403   محصولات جدید اخوان
 قیمت نهایی :3092000 ریال بروز شده: دوشنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۷ - ۲۳:۱۹ - در حال تولید
   نوع : باکسی - زیرصفحه ای    
34*40 cm : ابعاد    
سینک اخوان کد 403
Under Counter B-340*400 - R25

خانواده محصول باکسی
نوع سینک زیر صفحه ای
جنس سینک استیل
34 cm طول سینک
40 cm عرض سینک
20 cm عمق لگن
ضخامت ورق 1 میلیمتر

همراه با سیفون و زیرآب
همراه با قطعات پلاستیکی جانبی
دارای لگن عمیق
دارای بست فلزی و نوار جهت آب بندی بهتر
محصولات جدید اخوان
محصولات جدید اخوان محصولات اخوان - 403
     قیمت : 3092000   
نوع : باکسی - زیرصفحه ای
34*40 cm : ابعاد    
سینک اخوان کد 403
Under Counter B-340*400 - R25

خانواده محصول باکسی
نوع سینک زیر صفحه ای
جنس سینک استیل
34 cm طول سینک
40 cm عرض سینک
20 cm عمق لگن
ضخامت ورق 1 میلیمتر

همراه با سیفون و زیرآب
همراه با قطعات پلاستیکی جانبی
دارای لگن عمیق
دارای بست فلزی و نوار جهت آب بندی بهتر


فرگازهود سینک


محصولات جدید اخوان - 403 کد مدل 362
نوع : باکسی - روکار
120*60 cm
قیمت لیست : 6507000 ریال
قیمت : 5661000 ریال
محصولات جدید اخوان - 403 کد مدل 360
نوع : باکسی - توکار
120*50 cm
قیمت لیست : 6070000 ریال
قیمت : 5281000 ریال
محصولات جدید اخوان - 403 کد مدل 354
نوع : باکسی - توکار
100*50 cm
قیمت لیست : 14595000 ریال
قیمت : 12698000 ریال

در حال تولید
محصولات جدید اخوان - 403 کد مدل 350
نوع : باکسی - توکار
80*50 cm
قیمت لیست : 9296000 ریال
قیمت : 8088000 ریال
محصولات جدید اخوان - 403 کد مدل 348
نوع : باکسی - توکار
100*50 cm
قیمت لیست : 10990000 ریال
قیمت : 9561000 ریال
محصولات جدید اخوان - 403 کد مدل 346
نوع : باکسی - توکار
140*50 cm
قیمت لیست : 0 ریال
قیمت : 0 ریال
محصولات جدید اخوان - 403 کد مدل 344
نوع : باکسی - توکار
39*50 cm
قیمت لیست : 5086000 ریال
قیمت : 4425000 ریال
محصولات جدید اخوان - 403 کد مدل 342
نوع : باکسی - توکار
43*50 cm
قیمت لیست : 5400000 ریال
قیمت : 4698000 ریال
محصولات جدید اخوان - 403 کد مدل 340
نوع : باکسی - توکار
52.5*50 cm
قیمت لیست : 6748000 ریال
قیمت : 5871000 ریال
محصولات جدید اخوان - 403 کد مدل 338
نوع : باکسی - توکار
77*50 cm
قیمت لیست : 7842000 ریال
قیمت : 6823000 ریال
محصولات جدید اخوان - 403 کد مدل 336
نوع : باکسی - توکار
77*50 cm
قیمت لیست : 8443000 ریال
قیمت : 7345000 ریال
محصولات جدید اخوان - 403 کد مدل 334
نوع : باکسی - توکار
75.5*50 cm
قیمت لیست : 10248000 ریال
قیمت : 8916000 ریال
محصولات جدید اخوان - 403 کد مدل 332
نوع : باکسی - توکار
120*50 cm
قیمت لیست : 15290000 ریال
قیمت : 13302000 ریال
محصولات جدید اخوان - 403 کد مدل 330
نوع : باکسی - توکار
120*50 cm
قیمت لیست : 13671000 ریال
قیمت : 11894000 ریال
محصولات جدید اخوان - 403 کد مدل 322
نوع : باکسی - روکار
100*60 cm
قیمت لیست : 7098000 ریال
قیمت : 6175000 ریال
محصولات جدید اخوان - 403 کد مدل 324
نوع : باکسی - توکار
120*50 cm
قیمت لیست : 8695000 ریال
قیمت : 7565000 ریال
محصولات جدید اخوان - 403 کد مدل 324-S
نوع : باکسی - توکار
120*50 cm
قیمت لیست : 8071000 ریال
قیمت : 7022000 ریال
محصولات جدید اخوان - 403 کد مدل 320
نوع : باکسی - روکار
120*60 cm
قیمت لیست : 7656000 ریال
قیمت : 6661000 ریال
محصولات جدید اخوان - 403 کد مدل 320-S
نوع : باکسی - روکار
120*60 cm
قیمت لیست : 7054000 ریال
قیمت : 6137000 ریال
محصولات جدید اخوان - 403 کد مدل 318
نوع : باکسی - توکار
120*50 cm
قیمت لیست : 7146000 ریال
قیمت : 6217000 ریال
محصولات جدید اخوان - 403 کد مدل 318-S
نوع : باکسی - توکار
120*50 cm
قیمت لیست : 6551000 ریال
قیمت : 5699000 ریال
محصولات جدید اخوان - 403 کد مدل 314
نوع : باکسی - توکار
80*50 cm
قیمت لیست : 5414000 ریال
قیمت : 4710000 ریال
محصولات جدید اخوان - 403 کد مدل 312
نوع : باکسی - توکار
80*50 cm
قیمت لیست : 5414000 ریال
قیمت : 4710000 ریال
محصولات جدید اخوان - 403 کد مدل 316
نوع : باکسی - توکار
80*50 cm
قیمت لیست : 5414000 ریال
قیمت : 4710000 ریال
محصولات جدید اخوان - 403 کد مدل 310-S
نوع : باکسی - توکار
100*50 cm
قیمت لیست : 6945000 ریال
قیمت : 6042000 ریال
محصولات جدید اخوان - 403 کد مدل 308
نوع : باکسی - توکار
100*50 cm
قیمت لیست : 7601000 ریال
قیمت : 6613000 ریال
محصولات جدید اخوان - 403 کد مدل 306
نوع : باکسی - توکار
100*50 cm
قیمت لیست : 7601000 ریال
قیمت : 6613000 ریال
محصولات جدید اخوان - 403 کد مدل 310
نوع : توکار
100*50 cm
قیمت لیست : 7601000 ریال
قیمت : 6613000 ریال
محصولات جدید اخوان - 403 کد مدل 304-S
نوع : باکسی - توکار
120*50 cm
قیمت لیست : 7601000 ریال
قیمت : 6613000 ریال
محصولات جدید اخوان - 403 کد مدل 304
نوع : باکسی - توکار
120*50 cm
قیمت لیست : 8257000 ریال
قیمت : 7184000 ریال
محصولات جدید اخوان - 403 کد مدل 302-S
نوع : باکسی - توکار
120*50 cm
قیمت لیست : 7601000 ریال
قیمت : 6613000 ریال
محصولات جدید اخوان - 403 کد مدل 302
نوع : باکسی - توکار
120*50 cm
قیمت لیست : 8257000 ریال
قیمت : 7184000 ریال
محصولات جدید اخوان - 403 کد مدل 300-S
نوع : باکسی - توکار
120*50 cm
قیمت لیست : 7601000 ریال
قیمت : 6613000 ریال
محصولات جدید اخوان - 403 کد مدل 300
نوع : باکسی - توکار
120*50 cm
قیمت لیست : 8257000 ریال
قیمت : 7184000 ریال
محصولات جدید اخوان - 403 کد مدل 161-SP
نوع : نیمه فانتزی - توکار
120*50 cm
قیمت لیست : 2699000 ریال
قیمت : 2348000 ریال
محصولات جدید اخوان - 403 کد مدل 162
نوع : فانتزی - روکار
120*60 cm
قیمت لیست : 4620000 ریال
قیمت : 4019000 ریال
محصولات جدید اخوان - 403 کد مدل 163
نوع : فانتزی - روکار
100*60 cm
قیمت لیست : 2275000 ریال
قیمت : 1979000 ریال
محصولات جدید اخوان - 403 کد مدل 161
نوع : نیمه فانتزی - توکار
120*50 cm
قیمت لیست : 2514000 ریال
قیمت : 2187000 ریال
محصولات جدید اخوان - 403 کد مدل 160
نوع : نیمه فانتزی - توکار
120*50 cm
قیمت لیست : 4278000 ریال
قیمت : 3722000 ریال
محصولات جدید اخوان - 403 کد مدل 159
نوع : فانتزی - توكار
120*50 cm
قیمت لیست : 2698000 ریال
قیمت : 2347000 ریال
محصولات جدید اخوان - 403 کد مدل 158
نوع : فانتزی - توكار
100*50 cm
قیمت لیست : 3678000 ریال
قیمت : 3200000 ریال
محصولات جدید اخوان - 403 کد مدل 148-EW
نوع : فانتزی - روکار
120*60 cm
قیمت لیست : 5229000 ریال
قیمت : 4549000 ریال
محصولات جدید اخوان - 403 کد مدل 157
نوع : فانتزی - توكار
100*50 cm
قیمت لیست : 3678000 ریال
قیمت : 3200000 ریال
محصولات جدید اخوان - 403 کد مدل 156
نوع : فانتزی - توکار
120*50
قیمت لیست : 4278000 ریال
قیمت : 3722000 ریال
محصولات جدید اخوان - 403 کد مدل 149
نوع : فانتزی - روکار
120*60 cm
قیمت لیست : 4620000 ریال
قیمت : 4019000 ریال
محصولات جدید اخوان - 403 کد مدل 148
نوع : فانتزی - روکار
120*60 cm
قیمت لیست : 4620000 ریال
قیمت : 4019000 ریال
محصولات جدید اخوان - 403 کد مدل 147-NEW
نوع : فانتزی - توكار
4675000
قیمت لیست : 4909000 ریال
قیمت : 4271000 ریال
محصولات جدید اخوان - 403 کد مدل 147
نوع : فانتزی - توکار
120*50 cm
قیمت لیست : 4278000 ریال
قیمت : 3722000 ریال
محصولات جدید اخوان - 403 کد مدل 146
نوع : فانتزی - روکار
120*60 cm
قیمت لیست : 4620000 ریال
قیمت : 4019000 ریال
محصولات جدید اخوان - 403 کد مدل 145
نوع : فانتزی - توکار
120*50 cm
قیمت لیست : 4278000 ریال
قیمت : 3722000 ریال
محصولات جدید اخوان - 403 کد مدل 400
نوع : باکسی - زیرصفحه ای
47.5*40 cm
قیمت لیست : 5468000 ریال
قیمت : 4757000 ریال
محصولات جدید اخوان - 403 کد مدل 401
نوع : باکسی - زیرصفحه ای
72*40 cm
قیمت لیست : 7109000 ریال
قیمت : 6185000 ریال
محصولات جدید اخوان - 403 کد مدل 403
نوع : باکسی - زیرصفحه ای
34*40 cm
قیمت لیست : 3554000 ریال
قیمت : 3092000 ریال

در حال تولید
محصولات جدید اخوان - 403 کد مدل 404
نوع : باکسی - زیرصفحه ای
34*34
قیمت لیست : 3062000 ریال
قیمت : 2664000 ریال

در حال تولید
محصولات جدید اخوان - 403 کد مدل 402
نوع : باکسی - زیرصفحه ای
40*60 cm
قیمت لیست : 6562000 ریال
قیمت : 5709000 ریال
محصولات جدید اخوان - 403 کد مدل 405
نوع : باکسی - زیرصفحه ای
34*18 cm
قیمت لیست : 2406096 ریال
قیمت : 2093000 ریال

در حال تولید
محصولات جدید اخوان - 403 کد مدل 406
نوع : باکسی - زیرصفحه ای
40.5*40 cm
قیمت لیست : 4812000 ریال
قیمت : 4186000 ریال
محصولات جدید اخوان - 403 کد مدل 407
نوع : باکسی - زیرصفحه ای
34*40 cm
قیمت لیست : 4375000 ریال
قیمت : 3806000 ریال
محصولات جدید اخوان - 403 کد مدل 408
نوع : باکسی - زیرصفحه ای
34*34 cm
قیمت لیست : 3719000 ریال
قیمت : 3236000 ریال
محصولات جدید اخوان - 403 کد مدل 409
نوع : باکسی - زیرصفحه ای
34*18 cm
قیمت لیست : 3281000 ریال
قیمت : 2854000 ریال
محصولات جدید اخوان - 403 کد مدل 410
نوع : باکسی - زیرصفحه ای
71*40 cm
قیمت لیست : 9406000 ریال
قیمت : 8183000 ریال
محصولات جدید اخوان - 403 کد مدل 6 New
نوع : فانتزی - توکار
116*50 cm
قیمت لیست : 4215000 ریال
قیمت : 3667000 ریال
محصولات جدید اخوان - 403 کد مدل 25-CR
نوع : فانتزی - روکار
120*60 cm
قیمت لیست : 4810000 ریال
قیمت : 4185000 ریال
محصولات جدید اخوان - 403 کد مدل 136-CR
نوع : نیمه فانتزی - توکار
116*50 cm
قیمت لیست : 269800 ریال
قیمت : 235000 ریال
محصولات جدید اخوان - 403 کد مدل 136-CR-SP
نوع : نیمه فانتزی - توکار
116*50 cm
قیمت لیست : 2868000 ریال
قیمت : 2495000 ریال
محصولات جدید اخوان - 403 کد مدل 136-NEW-CRSP
نوع : نیمه فانتزی - توکار
116*50 cm
قیمت لیست : 2868000 ریال
قیمت : 2495000 ریال
محصولات جدید اخوان - 403 کد مدل H72
نوع : مورب - شیشه محدب
90*52 cm
قیمت لیست : 6857000 ریال
قیمت : 5966000 ریال
محصولات جدید اخوان - 403 کد مدل H73
نوع : مورب - شیشه تخت
90*50 cm
قیمت لیست : 6416000 ریال
قیمت : 5582000 ریال

در حال تولید
محصولات جدید اخوان - 403 کد مدل H69
نوع : مورب
90*50 cm
قیمت لیست : 11025000 ریال
قیمت : 9592000 ریال
محصولات جدید اخوان - 403 کد مدل 72-TB
نوع : مورب - شیشه محدب
90*50 cm
قیمت لیست : 6668000 ریال
قیمت : 5801000 ریال
محصولات جدید اخوان - 403 کد مدل 72-B-MF
نوع : مورب - شیشه محدب - موتور فلزی
90*50 cm
قیمت لیست : 7475000 ریال
قیمت : 6503000 ریال
محصولات جدید اخوان - 403 کد مدل H67-T - 51-60 cm
نوع : مورب
60*50 cm
قیمت لیست : 6129000 ریال
قیمت : 5332000 ریال
محصولات جدید اخوان - 403 کد مدل H74
نوع : مورب
90@50 CM
قیمت لیست : 6678000 ریال
قیمت : 5810000 ریال
محصولات جدید اخوان - 403 کد مدل H66-T
نوع : مورب
90*50 cm
قیمت لیست : 6716000 ریال
قیمت : 5843000 ریال
محصولات جدید اخوان - 403 کد مدل H66-MF
نوع : مورب
90*50 cm
قیمت لیست : 7523000 ریال
قیمت : 6545000 ریال
محصولات جدید اخوان - 403 کد مدل H65-T
نوع : مورب
90*50 cm
قیمت لیست : 6508000 ریال
قیمت : 5337000 ریال
محصولات جدید اخوان - 403 کد مدل H64-Tw
نوع : مخفی
70*30 CM
قیمت لیست : 0 ریال
قیمت : 0 ریال

در حال تولید
محصولات جدید اخوان - 403 کد مدل H64-T
نوع : مخفی
70*30cm
قیمت لیست : 3596000 ریال
قیمت : 3129000 ریال
محصولات جدید اخوان - 403 کد مدل H64-TB
نوع : مخفی
70*30 CM
قیمت لیست : 4337000 ریال
قیمت : 3773000 ریال
محصولات جدید اخوان - 403 کد مدل H64-TS
نوع : مخفی
70*30 CM
قیمت لیست : 4442000 ریال
قیمت : 3865000 ریال
محصولات جدید اخوان - 403 کد مدل H64-TC
نوع : مخفی
70*30 CM
قیمت لیست : 4505000 ریال
قیمت : 3919000 ریال

در حال تولید
محصولات جدید اخوان - 403 کد مدل H63-W
نوع : مورب
90*50 cm
قیمت لیست : 7287000 ریال
قیمت : 6340000 ریال
محصولات جدید اخوان - 403 کد مدل H63-T
نوع : مورب
90*50 cm
قیمت لیست : 6422000 ریال
قیمت : 5587000 ریال
محصولات جدید اخوان - 403 کد مدل H63-MF
نوع : مورب
90*50 cm
قیمت لیست : 7229000 ریال
قیمت : 6289000 ریال
محصولات جدید اخوان - 403 کد مدل H62-T
نوع : مورب
90*50 cm
قیمت لیست : 6841000 ریال
قیمت : 5952000 ریال
محصولات جدید اخوان - 403 کد مدل H61-T-60CM
نوع : مورب
60*50 cm
قیمت لیست : 6248000 ریال
قیمت : 5436000 ریال
محصولات جدید اخوان - 403 کد مدل H61-T
نوع : مورب
90*50 cm
قیمت لیست : 6490000 ریال
قیمت : 5646000 ریال
محصولات جدید اخوان - 403 کد مدل H61-MF
نوع : مورب
90*50 cm
قیمت لیست : 7298000 ریال
قیمت : 6349000 ریال
محصولات جدید اخوان - 403 کد مدل H59-4S
نوع : شومینه ای
90*50 cm
قیمت لیست : 5994000 ریال
قیمت : 5215000 ریال
محصولات جدید اخوان - 403 کد مدل H58-T
نوع : مورب
80*50 cm
قیمت لیست : 8843000 ریال
قیمت : 7693000 ریال
محصولات جدید اخوان - 403 کد مدل H57-MF
نوع : مورب
90*50 cm
قیمت لیست : 9624000 ریال
قیمت : 8373000 ریال
محصولات جدید اخوان - 403 کد مدل H56 _ H49-60 CM
نوع : مورب
60*50 cm
محصولات جدید اخوان - 403 کد مدل H57-4S
نوع : مورب
90*50 cm
قیمت لیست : 8816000 ریال
قیمت : 7670000 ریال
محصولات جدید اخوان - 403 کد مدل H51-MF
نوع : مورب
90*50 cm
قیمت لیست : 6272000 ریال
قیمت : 5457000 ریال
محصولات جدید اخوان - 403 کد مدل G14-New-HE
نوع : شیشه و استیل - 5 شعله - توکار
86*50 cm
قیمت لیست : 9349000 ریال
قیمت : 8134000 ریال
محصولات جدید اخوان - 403 کد مدل GT300
نوع : شیشه ای - تاج اسکرین - 5 شعله - توکار
86*50 cm
قیمت لیست : 29400000 ریال
قیمت : 26460000 ریال

در حال تولید
محصولات جدید اخوان - 403 کد مدل V3 ونوس
نوع : استیل - 5 شعله - توکار
86*50 cm
قیمت لیست : 9033000 ریال
قیمت : 7859000 ریال
محصولات جدید اخوان - 403 کد مدل OS-5 اورانوس
نوع : استیل - 5 شعله - توکار
86*50 cm
قیمت لیست : 8448000 ریال
قیمت : 7350000 ریال
محصولات جدید اخوان - 403 کد مدل Vونوس 24
نوع : شیشه ای - 5 شعله - توکار
86*50 cm
قیمت لیست : 11069000 ریال
قیمت : 9630000 ریال
محصولات جدید اخوان - 403 کد مدل Vونوس 25
نوع : شیشه ای - 5 شعله - توکار
86*50 cm
قیمت لیست : 11069000 ریال
قیمت : 9630000 ریال
محصولات جدید اخوان - 403 کد مدل Vونوس 20
نوع : شیشه ضد خش - 5 شعله - توکار
86*50 cm
قیمت لیست : 11446000 ریال
قیمت : 9958000 ریال

در حال تولید
محصولات جدید اخوان - 403 کد مدل Vونوس 20
نوع : شیشه ضد خش - 5 شعله - توکار
86*50 cm
قیمت لیست : 12389000 ریال
قیمت : 10778000 ریال

در حال تولید
محصولات جدید اخوان - 403 کد مدل V19 ونوس
نوع : شیشه ضد خش - 5 شعله - توکار
86*50 cm
قیمت لیست : 11446000 ریال
قیمت : 9958000 ریال

نا موجود
محصولات جدید اخوان - 403 کد مدل Vونوس 21
نوع : استیل - 5 شعله - توکار
86*50 cm
قیمت لیست : 9684000 ریال
قیمت : 8425000 ریال
محصولات جدید اخوان - 403 کد مدل Vونوس 22
نوع : استیل - 5 شعله - توکار
86*50 cm
قیمت لیست : 9684000 ریال
قیمت : 8425000 ریال
محصولات جدید اخوان - 403 کد مدل G135-HE-S
نوع : استیل - 5 شعله - توکار
86*50 cm
قیمت لیست : 8644000 ریال
قیمت : 7520000 ریال
محصولات جدید اخوان - 403 کد مدل G135-HE
نوع : استیل - 5 شعله - توکار
86*50 cm
قیمت لیست : 8644000 ریال
قیمت : 7520000 ریال
محصولات جدید اخوان - 403 کد مدل G133-HE-S
نوع : استیل - 5 شعله - توکار
86*50 cm
قیمت لیست : 8643000 ریال
قیمت : 7519000 ریال
محصولات جدید اخوان - 403 کد مدل G133-HE
نوع : استیل - 5 شعله - توکار
86*50 cm
قیمت لیست : 8643000 ریال
قیمت : 7519000 ریال
محصولات جدید اخوان - 403 کد مدل F35
نوع : برقی - شیشه و استیل - توکار
60*60*55 cm
قیمت لیست : 22879000 ریال
قیمت : 19905000 ریال
محصولات جدید اخوان - 403 کد مدل F34
نوع : گاز و برق - شیشه ای - توکار
60*60*55 cm
قیمت لیست : 16927000 ریال
قیمت : 14726000 ریال
محصولات جدید اخوان - 403 کد مدل F33
نوع : گاز و برق - شیشه ای - توکار
60*60*55 cm
قیمت لیست : 17156000 ریال
قیمت : 14926000 ریال
محصولات جدید اخوان - 403 کد مدل F32
نوع : برقی - شیشه ای - توکار
60*60*55 cm
قیمت لیست : 20830000 ریال
قیمت : 18122000 ریال
محصولات جدید اخوان - 403 کد مدل F30
نوع : برقی - شیشه ای - توکار
60*60*55 cm
قیمت لیست : 15648000 ریال
قیمت : 13614000 ریال
محصولات جدید اخوان - 403 کد مدل F29
نوع : برقی - شیشه ای - توکار
60*60*55 cm
قیمت لیست : 19800000 ریال
قیمت : 17226000 ریال
محصولات جدید اخوان - 403 کد مدل F28
نوع : گازی - شیشه ای - توکار
60*60*55 cm
قیمت لیست : 11909000 ریال
قیمت : 10361000 ریال
محصولات جدید اخوان - 403 کد مدل F27
نوع : برقی - شیشه و استيل - توکار
60*60*55 cm
قیمت لیست : 20429000 ریال
قیمت : 17773000 ریال
محصولات جدید اخوان - 403 کد مدل F26
نوع : گاز و برق - شیشه و استیل - توکار
60*60*55 cm
قیمت لیست : 20555000 ریال
قیمت : 17883000 ریال
محصولات جدید اخوان - 403 کد مدل F25
نوع : برقی - شیشه ای - توکار
60*60*55 cm
قیمت لیست : 16617000 ریال
قیمت : 14457000 ریال
محصولات جدید اخوان - 403 کد مدل F24
نوع : گاز و برق - شیشه و استیل - توکار
60*60*55 cm
قیمت لیست : 13854000 ریال
قیمت : 12053000 ریال
محصولات جدید اخوان - 403 کد مدل F23
نوع : گاز و برق - شیشه ای - توکار
60*60*55 cm
قیمت لیست : 14576000 ریال
قیمت : 12681000 ریال
محصولات جدید اخوان - 403 کد مدل F22
نوع : گاز و برق - شیشه و استیل - توکار
60*60*55 cm
قیمت لیست : 15892000 ریال
قیمت : 13826000 ریال
محصولات جدید اخوان - 403 کد مدل F21
نوع : گاز و برق - شیشه ای - توکار
90*50 cm
قیمت لیست : 15526000 ریال
قیمت : 13508000 ریال
محصولات جدید اخوان - 403 کد مدل F20
نوع : برقی - شیشه ای - توکار
60*60*55 cm
قیمت لیست : 18052000 ریال
قیمت : 15705000 ریال
محصولات جدید اخوان - 403 کد مدل F19
نوع : برقی - شیشه ای - توکار
60*60*55 cm
قیمت لیست : 11545000 ریال
قیمت : 10044000 ریال
محصولات جدید اخوان - 403 کد مدل 301
نوع : توکار
120*50 cm
محصولات جدید اخوان - 403 کد مدل 303
نوع : توکار
120*50 cm
محصولات جدید اخوان - 403 کد مدل 305
نوع : توکار
120*50 cm
محصولات جدید اخوان - 403 کد مدل 307
نوع : توکار
100*50 cm
محصولات جدید اخوان - 403 کد مدل 309
نوع : توکار
100*50 cm
محصولات جدید اخوان - 403 کد مدل 311
نوع : توکار
100*50 cm
محصولات جدید اخوان - 403 کد مدل 315
نوع : توکار
86*50 cm
محصولات جدید اخوان - 403 کد مدل 313
نوع : توکار
80*50 cm
محصولات جدید اخوان - 403 کد مدل 317
نوع : توکار
80*50 cm
محصولات جدید اخوان - 403 کد مدل 159-NEW
نوع : فانتزی - توكار
120*50 cm
قیمت لیست : 4909000 ریال
قیمت : 4271000 ریال

نمایندگی شرکت اخوان جم | لینکها
سینک، گاز، هود، فر و انواع شیر آلات
021- 3353 1664 + 021- 3353 1641 | info@ahmadisink.com