عضویت ورود کاربران تماس درباره ما صفحه اصلی
0


شیر آلات بهداشتی اخوان
فر توکاراخوان
گاز صفحه ای رومیزی اخوان
هود آشپزخانه
سینک ظرفشویی اخوان
اخوانعضویت | ورود کاربران
0
  محصولات جدید اخوان محصولات اخوان - مدل 148   محصولات جدید اخوان
 قیمت نهایی :3330000 ریال  
   نوع : روکار    
120*60 cm : ابعاد    
سینک اخوان کد 148

نوع سینک روکار
120 cm طول سینک
60 CM عرض سینک

همراه با سیفون و زیرآب
همراه با قطعات پلاستیکی جانبی
دارای لگن عمیق
سفارش کالا
محصولات جدید اخوان
محصولات جدید اخوان محصولات اخوان - 148
     قیمت : 3330000   
نوع : روکار
120*60 cm : ابعاد    
سینک اخوان کد 148

نوع سینک روکار
120 cm طول سینک
60 CM عرض سینک

همراه با سیفون و زیرآب
همراه با قطعات پلاستیکی جانبی
دارای لگن عمیق


فرگازهود سینک


محصولات جدید اخوان - 148 کد مدل 410
نوع : باکسی - زیرصفحه ای
71*40 cm
قیمت لیست : 8958000 ریال
قیمت : 6719000 ریال
محصولات جدید اخوان - 148 کد مدل 362
نوع : باکسی - روکار
120*60 cm
قیمت لیست : 6198000 ریال
قیمت : 4649000 ریال
محصولات جدید اخوان - 148 کد مدل 360
نوع : باکسی - توکار
120*50 cm
قیمت لیست : 5781000 ریال
قیمت : 4336000 ریال
محصولات جدید اخوان - 148 کد مدل 350
نوع : باکسی - توکار
80*50 cm
قیمت لیست : 8854000 ریال
قیمت : 6641000 ریال
محصولات جدید اخوان - 148 کد مدل 344
نوع : باکسی - توکار
39*50 cm
قیمت لیست : 4843000 ریال
قیمت : 3632000 ریال
محصولات جدید اخوان - 148 کد مدل 342
نوع : باکسی - توکار
43*50 cm
قیمت لیست : 5146000 ریال
قیمت : 3860000 ریال
محصولات جدید اخوان - 148 کد مدل 340
نوع : باکسی - توکار
52.5*50 cm
قیمت لیست : 6427000 ریال
قیمت : 4820000 ریال
محصولات جدید اخوان - 148 کد مدل 338
نوع : باکسی - توکار
77*50 cm
قیمت لیست : 7468000 ریال
قیمت : 5601000 ریال
محصولات جدید اخوان - 148 کد مدل 336
نوع : باکسی - توکار
77*50 cm
قیمت لیست : 8041000 ریال
قیمت : 6031000 ریال
محصولات جدید اخوان - 148 کد مدل 334
نوع : باکسی - توکار
75.5*50 cm
قیمت لیست : 9760000 ریال
قیمت : 7515000 ریال
محصولات جدید اخوان - 148 کد مدل 332
نوع : باکسی - توکار
120*50 cm
قیمت لیست : 14562000 ریال
قیمت : 10922000 ریال
محصولات جدید اخوان - 148 کد مدل 330
نوع : باکسی - توکار
120*50 cm
قیمت لیست : 13020000 ریال
قیمت : 9765000 ریال
محصولات جدید اخوان - 148 کد مدل 322
نوع : باکسی - روکار
100*60 cm
قیمت لیست : 6760000 ریال
قیمت : 5070000 ریال
محصولات جدید اخوان - 148 کد مدل 324
نوع : باکسی - توکار
120*50 cm
قیمت لیست : 8281000 ریال
قیمت : 6211000 ریال
محصولات جدید اخوان - 148 کد مدل 320
نوع : باکسی - روکار
120*60 cm
قیمت لیست : 7291000 ریال
قیمت : 5614000 ریال
محصولات جدید اخوان - 148 کد مدل 318
نوع : باکسی - توکار
120*50 cm
قیمت لیست : 6823000 ریال
قیمت : 5117000 ریال
محصولات جدید اخوان - 148 کد مدل 316
نوع : توکار
80*50 cm
قیمت لیست : 5156000 ریال
قیمت : 3867000 ریال

در حال تولید
محصولات جدید اخوان - 148 کد مدل 310
نوع : توکار
100*50 cm
قیمت لیست : 7239000 ریال
قیمت : 5429000 ریال
محصولات جدید اخوان - 148 کد مدل 304
نوع : توکار
120*50 cm
قیمت لیست : 7864000 ریال
قیمت : 5898000 ریال
محصولات جدید اخوان - 148 کد مدل 302
نوع : توکار
120*50 cm
قیمت لیست : 7864000 ریال
قیمت : 5898000 ریال
محصولات جدید اخوان - 148 کد مدل 300
نوع : توکار
120*50 cm
قیمت لیست : 7864000 ریال
قیمت : 5898000 ریال
محصولات جدید اخوان - 148 کد مدل 161-SD
نوع : فانتزی - توكار
120*50 cm
قیمت لیست : 2571000 ریال
قیمت : 1928000 ریال
محصولات جدید اخوان - 148 کد مدل 163
نوع : فانتزی - روکار
120*60 cm
قیمت لیست : 2167000 ریال
قیمت : 1625000 ریال
محصولات جدید اخوان - 148 کد مدل 161
نوع : فانتزی - توكار
120*50 cm
قیمت لیست : 2395000 ریال
قیمت : 1796000 ریال
محصولات جدید اخوان - 148 کد مدل 160
نوع : فانتزی - توكار
120
قیمت لیست : 3858000 ریال
قیمت : 2894000 ریال
محصولات جدید اخوان - 148 کد مدل 159
نوع : فانتزی - توكار
120*50 cm
قیمت لیست : 4075000 ریال
قیمت : 3056000 ریال
محصولات جدید اخوان - 148 کد مدل 158
نوع : فانتزی - توكار
100*50 cm
قیمت لیست : 3503000 ریال
قیمت : 2627000 ریال
محصولات جدید اخوان - 148 کد مدل 157
نوع : فانتزی - توكار
100*50 cm
قیمت لیست : 3503000 ریال
قیمت : 2627000 ریال
محصولات جدید اخوان - 148 کد مدل 156
نوع : توکار
120*50
قیمت لیست : 4075000 ریال
قیمت : 3056000 ریال
محصولات جدید اخوان - 148 کد مدل 149
نوع : روکار
120*60 cm
قیمت لیست : 4440000 ریال
قیمت : 3330000 ریال
محصولات جدید اخوان - 148 کد مدل 148
نوع : روکار
120*60 cm
قیمت لیست : 4440000 ریال
قیمت : 3330000 ریال
محصولات جدید اخوان - 148 کد مدل 147
نوع : توکار
120*50 cm
قیمت لیست : 4075000 ریال
قیمت : 3056000 ریال
محصولات جدید اخوان - 148 کد مدل 146
نوع : روکار
120*60 cm
قیمت لیست : 4440000 ریال
قیمت : 3330000 ریال
محصولات جدید اخوان - 148 کد مدل 145
نوع : توکار
120*50 cm
قیمت لیست : 4075000 ریال
قیمت : 3056000 ریال
محصولات جدید اخوان - 148 کد مدل 400
نوع : باکسی - زیرصفحه ای
47.5*40 cm
قیمت لیست : 5208000 ریال
قیمت : 3906000 ریال
محصولات جدید اخوان - 148 کد مدل 401
نوع : باکسی - زیرصفحه ای
72*40 cm
قیمت لیست : 6770000 ریال
قیمت : 5078000 ریال
محصولات جدید اخوان - 148 کد مدل 403
نوع : باکسی - زیرصفحه ای
34*40 cm
قیمت لیست : 3385000 ریال
قیمت : 2539000 ریال

در حال تولید
محصولات جدید اخوان - 148 کد مدل 404
نوع : باکسی - زیرصفحه ای
34*34
قیمت لیست : 2916000 ریال
قیمت : 2187000 ریال

در حال تولید
محصولات جدید اخوان - 148 کد مدل 402
نوع : باکسی - زیرصفحه ای
40*60 cm
قیمت لیست : 6250000 ریال
قیمت : 4688000 ریال
محصولات جدید اخوان - 148 کد مدل 405
نوع : باکسی - زیرصفحه ای
34*18 cm
قیمت لیست : 2292000 ریال
قیمت : 1719000 ریال

در حال تولید
محصولات جدید اخوان - 148 کد مدل 406
نوع : باکسی - زیرصفحه ای
40.5*40 cm
قیمت لیست : 4583000 ریال
قیمت : 3437000 ریال
محصولات جدید اخوان - 148 کد مدل 407
نوع : باکسی - زیرصفحه ای
34*40 cm
قیمت لیست : 4166000 ریال
قیمت : 3125000 ریال
محصولات جدید اخوان - 148 کد مدل 408
نوع : باکسی - زیرصفحه ای
34*34 cm
قیمت لیست : 3541000 ریال
قیمت : 2656000 ریال
محصولات جدید اخوان - 148 کد مدل 409
نوع : باکسی - زیرصفحه ای
34*18 cm
قیمت لیست : 3125000 ریال
قیمت : 2344000 ریال
محصولات جدید اخوان - 148 کد مدل 6 New
نوع : توکار
116*50 cm
قیمت لیست : 4014000 ریال
قیمت : 3011000 ریال
محصولات جدید اخوان - 148 کد مدل 25-cr
نوع : فانتزی - روکار
120*60 cm
قیمت لیست : 4581000 ریال
قیمت : 3436000 ریال
محصولات جدید اخوان - 148 کد مدل 136-CR
نوع : نیمه فانتزی - توکار
116*50 cm
قیمت لیست : 2570000 ریال
قیمت : 1928000 ریال
محصولات جدید اخوان - 148 کد مدل 136-CR-SP
نوع : نیمه فانتزی - توکار
116*50 cm
قیمت لیست : 2732000 ریال
قیمت : 2104000 ریال
محصولات جدید اخوان - 148 کد مدل H67 - 51-60 cm
نوع : شومینه ای
60*50 cm
قیمت لیست : 5837000 ریال
قیمت : 4378000 ریال
محصولات جدید اخوان - 148 کد مدل H66
نوع : مورب
90*50 cm
قیمت لیست : 6396000 ریال
قیمت : 4797000 ریال
محصولات جدید اخوان - 148 کد مدل H65
نوع : مورب
90*50 cm
قیمت لیست : 6198000 ریال
قیمت : 4649000 ریال
محصولات جدید اخوان - 148 کد مدل H64
نوع : مخفی
30*70cm
قیمت لیست : 3425000 ریال
قیمت : 2569000 ریال
محصولات جدید اخوان - 148 کد مدل H63-T
نوع : مورب
90*50 cm
قیمت لیست : 6116000 ریال
قیمت : 4587000 ریال
محصولات جدید اخوان - 148 کد مدل H62-T
نوع : مورب
90*50 cm
قیمت لیست : 6515000 ریال
قیمت : 4886000 ریال
محصولات جدید اخوان - 148 کد مدل H61-T-60CM
نوع : مورب
60*50 cm
قیمت لیست : 0 ریال
قیمت : 0 ریال

در حال تولید
محصولات جدید اخوان - 148 کد مدل H61-T
نوع : مورب
90*50 cm
قیمت لیست : 6181000 ریال
قیمت : 4636000 ریال
محصولات جدید اخوان - 148 کد مدل H59-T
نوع : شومینه ای
90*50 cm
قیمت لیست : 5709000 ریال
قیمت : 4282000 ریال
محصولات جدید اخوان - 148 کد مدل H58
نوع : مورب
80*50 cm
قیمت لیست : 8422000 ریال
قیمت : 6317000 ریال
محصولات جدید اخوان - 148 کد مدل H57-T
نوع : مورب
90*50 cm
قیمت لیست : 8397000 ریال
قیمت : 6298000 ریال
محصولات جدید اخوان - 148 کد مدل H56 _ H49-60 CM
نوع : مورب
60*50 cm
محصولات جدید اخوان - 148 کد مدل GT300
نوع : شیشه ای - تاج اسکرین - 5 شعله - توکار
86*50 cm
قیمت لیست : 29400000 ریال
قیمت : 26460000 ریال

در حال تولید
محصولات جدید اخوان - 148 کد مدل v3 ونوس
نوع : استیل - 5 شعله - توکار
86*50 cm
قیمت لیست : 9033000 ریال
قیمت : 6775000 ریال
محصولات جدید اخوان - 148 کد مدل OS-5 اورانوس
نوع : استیل - 5 شعله - توکار
86*50 cm
قیمت لیست : 8448000 ریال
قیمت : 6336000 ریال
محصولات جدید اخوان - 148 کد مدل Vونوس 24
نوع : شیشه ای - 5 شعله - توکار
86*50 cm
قیمت لیست : 10542000 ریال
قیمت : 7907000 ریال
محصولات جدید اخوان - 148 کد مدل Vونوس 25
نوع : شیشه ای - 5 شعله - توکار
86*50 cm
قیمت لیست : 10542000 ریال
قیمت : 7907000 ریال
محصولات جدید اخوان - 148 کد مدل Vونوس 20
نوع : شیشه ضد خش - 5 شعله - توکار
86*50 cm
قیمت لیست : 10901000 ریال
قیمت : 8176000 ریال
محصولات جدید اخوان - 148 کد مدل Vونوس 20
نوع : شیشه ضد خش - 5 شعله - توکار
86*50 cm
قیمت لیست : 10901000 ریال
قیمت : 8176000 ریال
محصولات جدید اخوان - 148 کد مدل V19 ونوس
نوع : شیشه ضد خش - 5 شعله - توکار
86*50 cm
قیمت لیست : 10901000 ریال
قیمت : 8176000 ریال

نا موجود
محصولات جدید اخوان - 148 کد مدل Vونوس 21
نوع : استیل - 5 شعله - توکار
86*50 cm
قیمت لیست : 9223000 ریال
قیمت : 6917000 ریال
محصولات جدید اخوان - 148 کد مدل Vونوس 22
نوع : استیل - 5 شعله - توکار
86*50 cm
قیمت لیست : 9223000 ریال
قیمت : 6917000 ریال
محصولات جدید اخوان - 148 کد مدل G135-S
نوع : استیل - 5 شعله - توکار
86*50 cm
قیمت لیست : 8231000 ریال
قیمت : 6173000 ریال
محصولات جدید اخوان - 148 کد مدل G135-HE
نوع : استیل - 5 شعله - توکار
86*50 cm
قیمت لیست : 8231000 ریال
قیمت : 6173000 ریال
محصولات جدید اخوان - 148 کد مدل G133-S
نوع : استیل - 5 شعله - توکار
86*50 cm
قیمت لیست : 8231000 ریال
قیمت : 6173000 ریال
محصولات جدید اخوان - 148 کد مدل G133
نوع : استیل - 5 شعله - توکار
86*50 cm
قیمت لیست : 8231000 ریال
قیمت : 6173000 ریال
محصولات جدید اخوان - 148 کد مدل F35
نوع : برقی - شیشه و استیل - توکار
60*60*55 cm
قیمت لیست : 21789000 ریال
قیمت : 16342000 ریال
محصولات جدید اخوان - 148 کد مدل F34
نوع : گاز و برق - شیشه ای - توکار
60*60*55 cm
قیمت لیست : 16121000 ریال
قیمت : 12413000 ریال
محصولات جدید اخوان - 148 کد مدل F33
نوع : گاز و برق - شیشه ای - توکار
60*60*55 cm
قیمت لیست : 16339000 ریال
قیمت : 12254000 ریال
محصولات جدید اخوان - 148 کد مدل F32
نوع : برقی - شیشه ای - توکار
60*60*55 cm
قیمت لیست : 19838000 ریال
قیمت : 14879000 ریال
محصولات جدید اخوان - 148 کد مدل F30
نوع : برقی - شیشه ای - توکار
60*60*55 cm
قیمت لیست : 14903000 ریال
قیمت : 11177000 ریال
محصولات جدید اخوان - 148 کد مدل F29
نوع : برقی - شیشه ای - توکار
60*60*55 cm
قیمت لیست : 18857000 ریال
قیمت : 14143000 ریال
محصولات جدید اخوان - 148 کد مدل F28
نوع : گازی - شیشه ای - توکار
60*60*55 cm
قیمت لیست : 11342000 ریال
قیمت : 8507000 ریال
محصولات جدید اخوان - 148 کد مدل F27
نوع : برقی - شیشه و استيل - توکار
60*60*55 cm
قیمت لیست : 19456000 ریال
قیمت : 14592000 ریال
محصولات جدید اخوان - 148 کد مدل F26
نوع : گاز و برق - شیشه و استیل - توکار
60*60*55 cm
قیمت لیست : 19576000 ریال
قیمت : 15074000 ریال
محصولات جدید اخوان - 148 کد مدل F25
نوع : برقی - شیشه ای - توکار
60*60*55 cm
قیمت لیست : 15826000 ریال
قیمت : 11870000 ریال
محصولات جدید اخوان - 148 کد مدل F24
نوع : گاز و برق - شیشه و استیل - توکار
60*60*55 cm
قیمت لیست : 13195000 ریال
قیمت : 9896000 ریال
محصولات جدید اخوان - 148 کد مدل F23
نوع : گاز و برق - شیشه ای - توکار
60*60*55 cm
قیمت لیست : 13882000 ریال
قیمت : 10412000 ریال
محصولات جدید اخوان - 148 کد مدل F22
نوع : گاز و برق - شیشه و استیل - توکار
60*60*55 cm
قیمت لیست : 15135000 ریال
قیمت : 11351000 ریال
محصولات جدید اخوان - 148 کد مدل F21
نوع : گاز و برق - شیشه ای - توکار
90*50 cm
قیمت لیست : 14787000 ریال
قیمت : 11090000 ریال
محصولات جدید اخوان - 148 کد مدل F20
نوع : برقی - شیشه ای - توکار
60*60*55 cm
قیمت لیست : 17192000 ریال
قیمت : 12894000 ریال
محصولات جدید اخوان - 148 کد مدل F19
نوع : برقی - شیشه ای - توکار
60*60*55 cm
قیمت لیست : 10995000 ریال
قیمت : 8246000 ریال
محصولات جدید اخوان - 148 کد مدل 301
نوع : توکار
120*50 cm
محصولات جدید اخوان - 148 کد مدل 303
نوع : توکار
120*50 cm
محصولات جدید اخوان - 148 کد مدل 305
نوع : توکار
120*50 cm
محصولات جدید اخوان - 148 کد مدل 306
نوع : توکار
100*50 cm
محصولات جدید اخوان - 148 کد مدل 307
نوع : توکار
100*50 cm
محصولات جدید اخوان - 148 کد مدل 308
نوع : توکار
100*50 cm
محصولات جدید اخوان - 148 کد مدل 309
نوع : توکار
100*50 cm
محصولات جدید اخوان - 148 کد مدل 311
نوع : توکار
100*50 cm
محصولات جدید اخوان - 148 کد مدل 312
نوع : توکار
80*50 cm
محصولات جدید اخوان - 148 کد مدل 315
نوع : توکار
86*50 cm
محصولات جدید اخوان - 148 کد مدل 313
نوع : توکار
80*50 cm
محصولات جدید اخوان - 148 کد مدل 314
نوع : توکار
80*50 cm
محصولات جدید اخوان - 148 کد مدل 317
نوع : توکار
80*50 cm

نمایندگی شرکت اخوان جم
سینک، گاز، هود، فر و انواع شیر آلات
021- 3353 1664 + 021- 3353 1641 | info@ahmadisink.com