تماس لیست قیمت محصولات درباره ما صفحه اصلی
0


شیر آلات بهداشتی اخوان
فر توکاراخوان
گاز صفحه ای رومیزی اخوان
هود آشپزخانه
سینک ظرفشویی اخوان
اخوان0  محصولات جدید اخوان محصولات اخوان - مدل 145   محصولات جدید اخوان
 قیمت نهایی :2730000 ریال  
   نوع : توکار    
120*50 cm : ابعاد    
سینک اخوان کد 145

نوع سینک توکار
116 cm طول سینک
50 cm عرض سینک

همراه با سیفون و زیرآب
همراه با قطعات پلاستیکی جانبی
دارای لگن عمیق
دارای بست فلزی و نوار جهت آب بندی بهتر
سفارش کالا
محصولات جدید اخوان
محصولات جدید اخوان محصولات اخوان - 145
     قیمت : 2730000   
نوع : توکار
120*50 cm : ابعاد    
سینک اخوان کد 145

نوع سینک توکار
116 cm طول سینک
50 cm عرض سینک

همراه با سیفون و زیرآب
همراه با قطعات پلاستیکی جانبی
دارای لگن عمیق
دارای بست فلزی و نوار جهت آب بندی بهتر


فرگازهود سینک


محصولات جدید اخوان - 145 کد مدل 145
نوع : توکار
120*50 cm
قیمت لیست : 3704000 ریال
قیمت : 2730000 ریال
محصولات جدید اخوان - 145 کد مدل 146
نوع : روکار
120*60 cm
قیمت لیست : 4001000 ریال
قیمت : 2949000 ریال
محصولات جدید اخوان - 145 کد مدل 147
نوع : توکار
120*50 cm
قیمت لیست : 3704000 ریال
قیمت : 2730000 ریال
محصولات جدید اخوان - 145 کد مدل 148
نوع : فانتزی - روکار
120*60 cm
قیمت لیست : 4001000 ریال
قیمت : 2949000 ریال
محصولات جدید اخوان - 145 کد مدل 149
نوع : فانتزی - روکار
120*60 cm
قیمت لیست : 4001000 ریال
قیمت : 2989000 ریال
محصولات جدید اخوان - 145 کد مدل 156
نوع : فانتزی - توكار
120*50
قیمت لیست : 4001000 ریال
قیمت : 2989000 ریال
محصولات جدید اخوان - 145 کد مدل 157
نوع : فانتزی - توكار
100*50 cm
قیمت لیست : 3363000 ریال
قیمت : 2479000 ریال

نا موجود
محصولات جدید اخوان - 145 کد مدل 158
نوع : فانتزی - توكار
100*50 cm
قیمت لیست : 3363000 ریال
قیمت : 2479000 ریال
محصولات جدید اخوان - 145 کد مدل 159
نوع : فانتزی - توكار
120*50 cm
قیمت لیست : 3710000 ریال
قیمت : 2771000 ریال
محصولات جدید اخوان - 145 کد مدل 160
نوع : فانتزی - توكار
120*50 cm
قیمت لیست : 3703820 ریال
قیمت : 2759000 ریال
محصولات جدید اخوان - 145 کد مدل 161
نوع : فانتزی - توكار
120*50 cm
قیمت لیست : 2298810 ریال
قیمت : 1713000 ریال
محصولات جدید اخوان - 145 کد مدل 161-SD
نوع : فانتزی - توكار
120*50 cm
محصولات جدید اخوان - 145 کد مدل 300
نوع : توکار
120*50 cm
قیمت لیست : 7550000 ریال
قیمت : 5564000 ریال
محصولات جدید اخوان - 145 کد مدل 302
نوع : توکار
120*50 cm
قیمت لیست : 7550000 ریال
قیمت : 5564000 ریال
محصولات جدید اخوان - 145 کد مدل 304
نوع : توکار
120*50 cm
قیمت لیست : 7550000 ریال
قیمت : 5564000 ریال
محصولات جدید اخوان - 145 کد مدل 310
نوع : توکار
100*50 cm
قیمت لیست : 6950000 ریال
قیمت : 5192000 ریال
محصولات جدید اخوان - 145 کد مدل 316
نوع : توکار
80*50 cm
قیمت لیست : 4950000 ریال
قیمت : 3698000 ریال

نا موجود
محصولات جدید اخوان - 145 کد مدل 318
نوع : باکسی - توکار
120*50 cm
قیمت لیست : 6550000 ریال
قیمت : 4893000 ریال
محصولات جدید اخوان - 145 کد مدل 320
نوع : باکسی - روکار
120*60 cm
قیمت لیست : 7000000 ریال
قیمت : 5215000 ریال
محصولات جدید اخوان - 145 کد مدل 330
نوع : باکسی - توکار
120*50 cm
قیمت لیست : 12500000 ریال
قیمت : 9313000 ریال
محصولات جدید اخوان - 145 کد مدل 332
نوع : باکسی - توکار
120*50 cm
قیمت لیست : 13979250 ریال
قیمت : 10415000 ریال
محصولات جدید اخوان - 145 کد مدل 334
نوع : باکسی - توکار
75.5*50 cm
قیمت لیست : 9369640 ریال
قیمت : 6980000 ریال
محصولات جدید اخوان - 145 کد مدل 336
نوع : باکسی - توکار
77*50 cm
قیمت لیست : 7719380 ریال
قیمت : 5751000 ریال
محصولات جدید اخوان - 145 کد مدل 338
نوع : باکسی - توکار
65*50 cm
قیمت لیست : 7168930 ریال
قیمت : 5341000 ریال
محصولات جدید اخوان - 145 کد مدل 340
نوع : باکسی - توکار
52.5*50 cm
قیمت لیست : 6169400 ریال
قیمت : 4596000 ریال
محصولات جدید اخوان - 145 کد مدل 342
نوع : باکسی - توکار
43*50 cm
قیمت لیست : 4939880 ریال
قیمت : 3680000 ریال
محصولات جدید اخوان - 145 کد مدل 344
نوع : باکسی - توکار
39*50 cm
قیمت لیست : 4649940 ریال
قیمت : 3464000 ریال
محصولات جدید اخوان - 145 کد مدل 400
نوع : باکسی - زیرصفحه ای
47.5*40 cm
قیمت لیست : 5000000 ریال
قیمت : 3735000 ریال
محصولات جدید اخوان - 145 کد مدل 401
نوع : باکسی - زیرصفحه ای
72*40 cm
قیمت لیست : 6500000 ریال
قیمت : 4856000 ریال
محصولات جدید اخوان - 145 کد مدل 402
نوع : باکسی - زیرصفحه ای
40*60 cm
قیمت لیست : 6000000 ریال
قیمت : 4482000 ریال
محصولات جدید اخوان - 145 کد مدل 403
نوع : باکسی - زیرصفحه ای
34*40 cm
قیمت لیست : + ریال
قیمت : 0 ریال

در حال تولید
محصولات جدید اخوان - 145 کد مدل 404
نوع : باکسی - زیرصفحه ای
34*34
قیمت لیست : + ریال
قیمت : 0 ریال

در حال تولید
محصولات جدید اخوان - 145 کد مدل 405
نوع : باکسی - زیرصفحه ای
34*18 cm
قیمت لیست : + ریال
قیمت : 0 ریال

در حال تولید
محصولات جدید اخوان - 145 کد مدل 406
نوع : باکسی - زیرصفحه ای
40.5*40 cm
قیمت لیست : 4400000 ریال
قیمت : 3287000 ریال
محصولات جدید اخوان - 145 کد مدل 407
نوع : باکسی - زیرصفحه ای
34*40 cm
قیمت لیست : 4000000 ریال
قیمت : 2988000 ریال
محصولات جدید اخوان - 145 کد مدل 408
نوع : باکسی - زیرصفحه ای
34*34 cm
قیمت لیست : 3400000 ریال
قیمت : 2540000 ریال
محصولات جدید اخوان - 145 کد مدل 409
نوع : باکسی - زیرصفحه ای
34*18 cm
قیمت لیست : 3000000 ریال
قیمت : 2241000 ریال
محصولات جدید اخوان - 145 کد مدل 25-cr
نوع : فانتزی - روکار
120*60 cm
قیمت لیست : 4398000 ریال
قیمت : 3241000 ریال
محصولات جدید اخوان - 145 کد مدل 121-SP
نوع : نیمه فانتزی - روکار
120*60 cm
قیمت لیست : 2488470 ریال
قیمت : 1854000 ریال
محصولات جدید اخوان - 145 کد مدل 6 New
نوع : فانتزی - توكار
116*50 cm
قیمت لیست : 3853000 ریال
قیمت : 2840000 ریال
محصولات جدید اخوان - 145 کد مدل 136-CR
نوع : نیمه فانتزی - توکار
116*50 cm
قیمت لیست : 2467000 ریال
قیمت : 1818000 ریال
محصولات جدید اخوان - 145 کد مدل 136-CR-SP
نوع : نیمه فانتزی - توکار
116*50 cm
قیمت لیست : 2623000 ریال
قیمت : 1933000 ریال
محصولات جدید اخوان - 145 کد مدل H56 _ H49-60 CM
نوع : مورب
60*50 cm
قیمت لیست : + ریال
قیمت : 0 ریال

در حال تولید
محصولات جدید اخوان - 145 کد مدل H57-T
نوع : مورب
90*50 cm
قیمت لیست : 7565000 ریال
قیمت : 5674000 ریال
محصولات جدید اخوان - 145 کد مدل H58
نوع : مورب
80*50 cm
قیمت لیست : 7726000 ریال
قیمت : 5795000 ریال
محصولات جدید اخوان - 145 کد مدل H61-T
نوع : مورب
90*50 cm
قیمت لیست : 5761000 ریال
قیمت : 4321000 ریال
محصولات جدید اخوان - 145 کد مدل H59-T
نوع : شومینه ای
90*50 cm
قیمت لیست : 5237000 ریال
قیمت : 3928000 ریال
محصولات جدید اخوان - 145 کد مدل H62-T
نوع : مورب
90*50 cm
قیمت لیست : 5976470 ریال
قیمت : 4482000 ریال
محصولات جدید اخوان - 145 کد مدل H63-T
نوع : مورب
90*50 cm
قیمت لیست : 5611000 ریال
قیمت : 4208000 ریال
محصولات جدید اخوان - 145 کد مدل H64
نوع : مخفی
30*70cm
قیمت لیست : 3050000 ریال
قیمت : 2278000 ریال
محصولات جدید اخوان - 145 کد مدل H65
نوع : مورب
90*50 cm
قیمت لیست : 5867470 ریال
قیمت : 4401000 ریال
محصولات جدید اخوان - 145 کد مدل H66
نوع : مورب
90*50 cm
قیمت لیست : 5867470 ریال
قیمت : 4401000 ریال

نا موجود
محصولات جدید اخوان - 145 کد مدل H67 - 51-60 cm
نوع : شومینه ای
60*50 cm
قیمت لیست : 5354080 ریال
قیمت : 4016000 ریال
محصولات جدید اخوان - 145 کد مدل V3 ونوس
نوع : استیل - 5 شعله - توکار
86*50 cm
قیمت لیست : 8521620 ریال
قیمت : 6391000 ریال
محصولات جدید اخوان - 145 کد مدل OS-5 اورانوس
نوع : استیل - 5 شعله - توکار
86*50 cm
قیمت لیست : 7968990 ریال
قیمت : 5977000 ریال
محصولات جدید اخوان - 145 کد مدل G135-HE
نوع : استیل - 5 شعله - توکار
86*50 cm
قیمت لیست : 7552000 ریال
قیمت : 5664000 ریال
محصولات جدید اخوان - 145 کد مدل G135-S
نوع : استیل - 5 شعله - توکار
86*50 cm
قیمت لیست : 7552000 ریال
قیمت : 5664000 ریال
محصولات جدید اخوان - 145 کد مدل v19 ونوس
نوع : شیشه ضد خش - 5 شعله - توکار
86*50 cm
قیمت لیست : 1027000 ریال
قیمت : 765000 ریال
محصولات جدید اخوان - 145 کد مدل Vونوس 20
نوع : شیشه ضد خش - 5 شعله - توکار
86*50 cm
قیمت لیست : 10284150 ریال
قیمت : 7682000 ریال

در حال تولید
محصولات جدید اخوان - 145 کد مدل Vونوس 20
نوع : شیشه ضد خش - 5 شعله - توکار
86*50 cm
قیمت لیست : 11131080 ریال
قیمت : 8315000 ریال

در حال تولید
محصولات جدید اخوان - 145 کد مدل Vونوس 21
نوع : استیل - 5 شعله - توکار
86*50 cm
قیمت لیست : 8701000 ریال
قیمت : 6526000 ریال
محصولات جدید اخوان - 145 کد مدل Vونوس 22
نوع : استیل - 5 شعله - توکار
86*50 cm
قیمت لیست : 8700380 ریال
قیمت : 6525000 ریال
محصولات جدید اخوان - 145 کد مدل Vونوس 24
نوع : شیشه ای - 5 شعله - توکار
86*50 cm
قیمت لیست : 9945160 ریال
قیمت : 7459000 ریال
محصولات جدید اخوان - 145 کد مدل GT300
نوع : شیشه ای - تاج اسکرین - 5 شعله - توکار
86*50 cm
قیمت لیست : 29400000 ریال
قیمت : 21903000 ریال

نا موجود
محصولات جدید اخوان - 145 کد مدل Vونوس 25
نوع : شیشه ای - 5 شعله - توکار
86*50 cm
قیمت لیست : 9945160 ریال
قیمت : 7459000 ریال
محصولات جدید اخوان - 145 کد مدل F19
نوع : برقی - شیشه ای - توکار
60*60*55 cm
قیمت لیست : 10088000 ریال
قیمت : 7566000 ریال
محصولات جدید اخوان - 145 کد مدل F20
نوع : برقی - شیشه ای - توکار
60*60*55 cm
قیمت لیست : 15783000 ریال
قیمت : 11837000 ریال
محصولات جدید اخوان - 145 کد مدل F21
نوع : گاز و برق - شیشه ای - توکار
90*50 cm
قیمت لیست : 13565050 ریال
قیمت : 10174000 ریال
محصولات جدید اخوان - 145 کد مدل F22
نوع : گاز و برق - شیشه و استیل - توکار
60*60*55 cm
قیمت لیست : 13885510 ریال
قیمت : 10414000 ریال
محصولات جدید اخوان - 145 کد مدل F23
نوع : گاز و برق - شیشه ای - توکار
60*60*55 cm
قیمت لیست : 12734470 ریال
قیمت : 9551000 ریال
محصولات جدید اخوان - 145 کد مدل F24
نوع : گاز و برق - شیشه و استیل - توکار
60*60*55 cm
قیمت لیست : 12105000 ریال
قیمت : 9079000 ریال
محصولات جدید اخوان - 145 کد مدل F25
نوع : برقی - شیشه ای - توکار
60*60*55 cm
قیمت لیست : 14520000 ریال
قیمت : 10890000 ریال
محصولات جدید اخوان - 145 کد مدل F26
نوع : گاز و برق - شیشه و استیل - توکار
60*60*55 cm
قیمت لیست : 17960000 ریال
قیمت : 13470000 ریال
محصولات جدید اخوان - 145 کد مدل F27
نوع : برقی - شیشه و استيل - توکار
60*60*55 cm
قیمت لیست : 17850000 ریال
قیمت : 13388000 ریال

نا موجود
محصولات جدید اخوان - 145 کد مدل F28
نوع : گازی - شیشه ای - توکار
60*60*55 cm
قیمت لیست : 10405140 ریال
قیمت : 7804000 ریال

نا موجود
محصولات جدید اخوان - 145 کد مدل F29
نوع : برقی - شیشه ای - توکار
60*60*55 cm
قیمت لیست : 1880000 ریال
قیمت : 1410000 ریال

نا موجود
محصولات جدید اخوان - 145 کد مدل F31
نوع : برقی - شیشه - توكار
60*60*55 cm
قیمت لیست : + ریال
قیمت : 0 ریال

در حال تولید
محصولات جدید اخوان - 145 کد مدل F30
نوع : برقی - شیشه ای - توکار
60*60*55 cm
قیمت لیست : 13670000 ریال
قیمت : 10253000 ریال
محصولات جدید اخوان - 145 کد مدل F32
نوع : برقی - شیشه ای - توکار
60*60*55 cm
قیمت لیست : 13590000 ریال
قیمت : 10193000 ریال
محصولات جدید اخوان - 145 کد مدل F33
نوع : گاز و برق - شیشه ای - توکار
60*60*55 cm
قیمت لیست : 14989680 ریال
قیمت : 11242000 ریال
محصولات جدید اخوان - 145 کد مدل F34
نوع : گاز و برق - شیشه ای - توکار
60*60*55 cm
قیمت لیست : 1479000 ریال
قیمت : 1109000 ریال
محصولات جدید اخوان - 145 کد مدل F35
نوع : برقی - شیشه و استیل - توکار
60*60*55 cm
قیمت لیست : 19989510 ریال
قیمت : 14992000 ریال
محصولات جدید اخوان - 145 کد مدل 301
نوع : توکار
120*50 cm
قیمت لیست : + ریال
قیمت : 0 ریال

در حال تولید
محصولات جدید اخوان - 145 کد مدل 303
نوع : توکار
120*50 cm
قیمت لیست : + ریال
قیمت : 0 ریال

در حال تولید
محصولات جدید اخوان - 145 کد مدل 305
نوع : توکار
120*50 cm
قیمت لیست : + ریال
قیمت : 0 ریال

در حال تولید
محصولات جدید اخوان - 145 کد مدل 306
نوع : توکار
100*50 cm
قیمت لیست : + ریال
قیمت : 0 ریال

در حال تولید
محصولات جدید اخوان - 145 کد مدل 307
نوع : توکار
100*50 cm
قیمت لیست : + ریال
قیمت : 0 ریال

در حال تولید
محصولات جدید اخوان - 145 کد مدل 308
نوع : توکار
100*50 cm
قیمت لیست : + ریال
قیمت : 0 ریال

در حال تولید
محصولات جدید اخوان - 145 کد مدل 309
نوع : توکار
100*50 cm
قیمت لیست : + ریال
قیمت : 0 ریال

در حال تولید
محصولات جدید اخوان - 145 کد مدل 311
نوع : توکار
100*50 cm
قیمت لیست : + ریال
قیمت : 0 ریال

در حال تولید
محصولات جدید اخوان - 145 کد مدل 312
نوع : توکار
80*50 cm
قیمت لیست : + ریال
قیمت : 0 ریال

در حال تولید
محصولات جدید اخوان - 145 کد مدل 313
نوع : توکار
80*50 cm
قیمت لیست : + ریال
قیمت : 0 ریال

در حال تولید
محصولات جدید اخوان - 145 کد مدل 314
نوع : توکار
80*50 cm
قیمت لیست : + ریال
قیمت : 0 ریال

در حال تولید
محصولات جدید اخوان - 145 کد مدل 315
نوع : توکار
86*50 cm
قیمت لیست : + ریال
قیمت : 0 ریال

در حال تولید
محصولات جدید اخوان - 145 کد مدل 317
نوع : توکار
80*50 cm
قیمت لیست : + ریال
قیمت : 0 ریال

در حال تولید

نمایندگی شرکت اخوان جم
سینک، گاز، هود، فر و انواع شیر آلات
021- 3353 1664 + 021- 3353 1641 | info@ahmadisink.com