محصولات جدید اخوان - 307 کد مدل
ورود کاربران تماس لیست قیمت محصولات کاتالوگ محصولات درباره ما صفحه اصلی
0


شیر آلات بهداشتی اخوان
فر توکاراخوان
گاز صفحه ای رومیزی اخوان
هود آشپزخانه
سینک ظرفشویی اخوان
اخوان0
  محصولات جدید اخوان محصولات اخوان - مدل 307   محصولات جدید اخوان
- در حال تولید
   نوع : توکار    
100*50 cm : ابعاد    
307 سینک اخوان کد
Medel Yasmina-100-Rect

خانواده محصول باکسی
نوع سینک توکار
جنس سینک استیل
100 cm طول سینک
50 cm عرض سینک
20 cm عمق لگن
ضخامت ورق 1 میلیمتر

همراه با سیفون و زیرآب
همراه با قطعات پلاستیکی جانبی
دارای لگن عمیق
دارای بست فلزی و نوار جهت آب بندی بهتر
محصولات جدید اخوان
محصولات جدید اخوان محصولات اخوان - 307
     قیمت : 0   
نوع : توکار
100*50 cm : ابعاد    
307 سینک اخوان کد
Medel Yasmina-100-Rect

خانواده محصول باکسی
نوع سینک توکار
جنس سینک استیل
100 cm طول سینک
50 cm عرض سینک
20 cm عمق لگن
ضخامت ورق 1 میلیمتر

همراه با سیفون و زیرآب
همراه با قطعات پلاستیکی جانبی
دارای لگن عمیق
دارای بست فلزی و نوار جهت آب بندی بهتر


فرگازهود سینک


محصولات جدید اخوان - 307 کد مدل 362
نوع : باکسی - روکار
120*60 cm
قیمت لیست : 7533000 ریال
قیمت : 7533000 ریال
محصولات جدید اخوان - 307 کد مدل 360
نوع : باکسی - توکار
120*50 cm
قیمت لیست : 7027000 ریال
قیمت : 7027000 ریال
محصولات جدید اخوان - 307 کد مدل 354
نوع : باکسی - توکار
100*50 cm
قیمت لیست : 16896000 ریال
قیمت : 16896000 ریال
محصولات جدید اخوان - 307 کد مدل 350
نوع : باکسی - توکار
80*50 cm
قیمت لیست : 10762000 ریال
قیمت : 10762000 ریال
محصولات جدید اخوان - 307 کد مدل 348
نوع : باکسی - توکار
100*50 cm
قیمت لیست : 13358000 ریال
قیمت : 13358000 ریال
محصولات جدید اخوان - 307 کد مدل 346
نوع : باکسی - توکار
140*50 cm
قیمت لیست : 19387000 ریال
قیمت : 19387000 ریال
محصولات جدید اخوان - 307 کد مدل 344
نوع : باکسی - توکار
39*50 cm
قیمت لیست : 5887000 ریال
قیمت : 5887000 ریال
محصولات جدید اخوان - 307 کد مدل 342
نوع : باکسی - توکار
43*50 cm
قیمت لیست : 6254000 ریال
قیمت : 6254000 ریال
محصولات جدید اخوان - 307 کد مدل 340
نوع : باکسی - توکار
52.5*50 cm
قیمت لیست : 7812000 ریال
قیمت : 7812000 ریال
محصولات جدید اخوان - 307 کد مدل 338
نوع : باکسی - توکار
77*50 cm
قیمت لیست : 9078000 ریال
قیمت : 9078000 ریال
محصولات جدید اخوان - 307 کد مدل 336
نوع : باکسی - توکار
77*50 cm
قیمت لیست : 9774000 ریال
قیمت : 9774000 ریال
محصولات جدید اخوان - 307 کد مدل 334
نوع : باکسی - توکار
75.5*50 cm
قیمت لیست : 11863000 ریال
قیمت : 11863000 ریال
محصولات جدید اخوان - 307 کد مدل 332
نوع : باکسی - توکار
120*50 cm
قیمت لیست : 17700000 ریال
قیمت : 17700000 ریال
محصولات جدید اخوان - 307 کد مدل 330
نوع : باکسی - توکار
120*50 cm
قیمت لیست : 15826000 ریال
قیمت : 15826000 ریال
محصولات جدید اخوان - 307 کد مدل 322
نوع : باکسی - روکار
100*60 cm
قیمت لیست : 8217000 ریال
قیمت : 8217000 ریال
محصولات جدید اخوان - 307 کد مدل 324
نوع : باکسی - توکار
120*50 cm
قیمت لیست : 10065000 ریال
قیمت : 10065000 ریال
محصولات جدید اخوان - 307 کد مدل 324-S
نوع : باکسی - توکار
120*50 cm
قیمت لیست : 9344000 ریال
قیمت : 9344000 ریال
محصولات جدید اخوان - 307 کد مدل 320
نوع : باکسی - روکار
120*60 cm
قیمت لیست : 8862000 ریال
قیمت : 8862000 ریال
محصولات جدید اخوان - 307 کد مدل 320-S
نوع : باکسی - روکار
120*60 cm
قیمت لیست : 8166000 ریال
قیمت : 8166000 ریال
محصولات جدید اخوان - 307 کد مدل 318
نوع : باکسی - توکار
120*50 cm
قیمت لیست : 8293000 ریال
قیمت : 8293000 ریال
محصولات جدید اخوان - 307 کد مدل 318-S
نوع : باکسی - توکار
120*50 cm
قیمت لیست : 7584000 ریال
قیمت : 7584000 ریال
محصولات جدید اخوان - 307 کد مدل 316
نوع : باکسی - توکار
80*50 cm
قیمت لیست : 6267000 ریال
قیمت : 6267000 ریال
محصولات جدید اخوان - 307 کد مدل 314
نوع : باکسی - توکار
80*50 cm
قیمت لیست : 6267000 ریال
قیمت : 6267000 ریال
محصولات جدید اخوان - 307 کد مدل 312
نوع : باکسی - توکار
80*50 cm
قیمت لیست : 6267000 ریال
قیمت : 6267000 ریال
محصولات جدید اخوان - 307 کد مدل 310
نوع : توکار
100*50 cm
قیمت لیست : 8799000 ریال
قیمت : 8799000 ریال
محصولات جدید اخوان - 307 کد مدل 310-S
نوع : باکسی - توکار
100*50 cm
قیمت لیست : 8040000 ریال
قیمت : 8040000 ریال
محصولات جدید اخوان - 307 کد مدل 308
نوع : باکسی - توکار
100*50 cm
قیمت لیست : 8799000 ریال
قیمت : 8799000 ریال
محصولات جدید اخوان - 307 کد مدل 306
نوع : باکسی - توکار
100*50 cm
قیمت لیست : 8799000 ریال
قیمت : 8799000 ریال
محصولات جدید اخوان - 307 کد مدل 304-S
نوع : باکسی - توکار
120*50 cm
قیمت لیست : 8799000 ریال
قیمت : 8799000 ریال
محصولات جدید اخوان - 307 کد مدل 304
نوع : باکسی - توکار
120*50 cm
قیمت لیست : 9559000 ریال
قیمت : 9559000 ریال
محصولات جدید اخوان - 307 کد مدل 302-S
نوع : باکسی - توکار
120*50 cm
قیمت لیست : 8799000 ریال
قیمت : 8799000 ریال
محصولات جدید اخوان - 307 کد مدل 302
نوع : باکسی - توکار
120*50 cm
قیمت لیست : 9559000 ریال
قیمت : 9559000 ریال
محصولات جدید اخوان - 307 کد مدل 300-S
نوع : باکسی - توکار
120*50 cm
قیمت لیست : 8799000 ریال
قیمت : 8799000 ریال
محصولات جدید اخوان - 307 کد مدل 300
نوع : باکسی - توکار
120*50 cm
قیمت لیست : 9559000 ریال
قیمت : 9559000 ریال
محصولات جدید اخوان - 307 کد مدل 161-SP
نوع : نیمه فانتزی - توکار
120*50 cm
قیمت لیست : 3125000 ریال
قیمت : 3125000 ریال
محصولات جدید اخوان - 307 کد مدل 162
نوع : فانتزی - روکار
120*60 cm
قیمت لیست : 5883000 ریال
قیمت : 5883000 ریال
محصولات جدید اخوان - 307 کد مدل 163
نوع : فانتزی - روکار
100*60 cm
قیمت لیست : 2633000 ریال
قیمت : 2633000 ریال
محصولات جدید اخوان - 307 کد مدل 161
نوع : نیمه فانتزی - توکار
120*50 cm
قیمت لیست : 2911000 ریال
قیمت : 2911000 ریال
محصولات جدید اخوان - 307 کد مدل 160
نوع : نیمه فانتزی - توکار
120*50 cm
قیمت لیست : 5448000 ریال
قیمت : 5448000 ریال
محصولات جدید اخوان - 307 کد مدل 159-NEW
نوع : فانتزی - توكار
120*50 cm
قیمت لیست : 6251000 ریال
قیمت : 6251000 ریال
محصولات جدید اخوان - 307 کد مدل 159
نوع : فانتزی - توكار
120*50 cm
قیمت لیست : 5448000 ریال
قیمت : 5448000 ریال
محصولات جدید اخوان - 307 کد مدل 158
نوع : فانتزی - توكار
100*50 cm
قیمت لیست : 4683000 ریال
قیمت : 4683000 ریال
محصولات جدید اخوان - 307 کد مدل 148-NEW
نوع : فانتزی - روکار
120*60 cm
قیمت لیست : 6659000 ریال
قیمت : 6659000 ریال
محصولات جدید اخوان - 307 کد مدل 157
نوع : فانتزی - توكار
100*50 cm
قیمت لیست : 4683000 ریال
قیمت : 4683000 ریال
محصولات جدید اخوان - 307 کد مدل 156
نوع : فانتزی - توکار
120*50
قیمت لیست : 5448000 ریال
قیمت : 5448000 ریال
محصولات جدید اخوان - 307 کد مدل 149
نوع : فانتزی - روکار
120*60 cm
قیمت لیست : 5883000 ریال
قیمت : 5883000 ریال
محصولات جدید اخوان - 307 کد مدل 148
نوع : فانتزی - روکار
120*60 cm
قیمت لیست : 5883000 ریال
قیمت : 5883000 ریال
محصولات جدید اخوان - 307 کد مدل 147-NEW
نوع : فانتزی - توكار
4675000
قیمت لیست : 6251000 ریال
قیمت : 6251000 ریال
محصولات جدید اخوان - 307 کد مدل 147
نوع : فانتزی - توکار
120*50 cm
قیمت لیست : 5448000 ریال
قیمت : 5448000 ریال
محصولات جدید اخوان - 307 کد مدل 146
نوع : فانتزی - روکار
120*60 cm
قیمت لیست : 5883000 ریال
قیمت : 5883000 ریال
محصولات جدید اخوان - 307 کد مدل 145
نوع : فانتزی - توکار
120*50 cm
قیمت لیست : 5448000 ریال
قیمت : 5285000 ریال
محصولات جدید اخوان - 307 کد مدل 400
نوع : باکسی - زیرصفحه ای
47.5*40 cm
قیمت لیست : 6330000 ریال
قیمت : 6330000 ریال
محصولات جدید اخوان - 307 کد مدل 401
نوع : باکسی - زیرصفحه ای
72*40 cm
قیمت لیست : 8229000 ریال
قیمت : 8229000 ریال
محصولات جدید اخوان - 307 کد مدل 403
نوع : باکسی - زیرصفحه ای
34*40 cm
قیمت لیست : 4115000 ریال
قیمت : 4115000 ریال
محصولات جدید اخوان - 307 کد مدل 404
نوع : باکسی - زیرصفحه ای
34*34
قیمت لیست : 3545000 ریال
قیمت : 3545000 ریال
محصولات جدید اخوان - 307 کد مدل 402
نوع : باکسی - زیرصفحه ای
40*60 cm
قیمت لیست : 7596000 ریال
قیمت : 7596000 ریال
محصولات جدید اخوان - 307 کد مدل 405
نوع : باکسی - زیرصفحه ای
34*18 cm
قیمت لیست : 2785000 ریال
قیمت : 2785000 ریال

در حال تولید
محصولات جدید اخوان - 307 کد مدل 406
نوع : باکسی - زیرصفحه ای
40.5*40 cm
قیمت لیست : 55710000 ریال
قیمت : 55710000 ریال
محصولات جدید اخوان - 307 کد مدل 407
نوع : باکسی - زیرصفحه ای
34*40 cm
قیمت لیست : 5064000 ریال
قیمت : 5064000 ریال
محصولات جدید اخوان - 307 کد مدل 408
نوع : باکسی - زیرصفحه ای
34*34 cm
قیمت لیست : 4305000 ریال
قیمت : 4305000 ریال
محصولات جدید اخوان - 307 کد مدل 409
نوع : باکسی - زیرصفحه ای
34*18 cm
قیمت لیست : 3798000 ریال
قیمت : 3798000 ریال
محصولات جدید اخوان - 307 کد مدل 410
نوع : باکسی - زیرصفحه ای
71*40 cm
قیمت لیست : 10888000 ریال
قیمت : 10888000 ریال
محصولات جدید اخوان - 307 کد مدل 6 New
نوع : فانتزی - توکار
116*50 cm
قیمت لیست : 5367000 ریال
قیمت : 5367000 ریال
محصولات جدید اخوان - 307 کد مدل 25-CR
نوع : فانتزی - روکار
120*60 cm
قیمت لیست : 6125000 ریال
قیمت : 6125000 ریال
محصولات جدید اخوان - 307 کد مدل 136-CR
نوع : نیمه فانتزی - توکار
116*50 cm
قیمت لیست : 3133000 ریال
قیمت : 3133000 ریال
محصولات جدید اخوان - 307 کد مدل 136-CR-SP
نوع : نیمه فانتزی - توکار
116*50 cm
قیمت لیست : 332000 ریال
قیمت : 332000 ریال
محصولات جدید اخوان - 307 کد مدل 136-NEW-CRSP
نوع : نیمه فانتزی - توکار
116*50 cm
قیمت لیست : 3320000 ریال
قیمت : 3320000 ریال
محصولات جدید اخوان - 307 کد مدل H72
نوع : مورب - شیشه محدب
90*52 cm
قیمت لیست : 8334000 ریال
قیمت : 8334000 ریال
محصولات جدید اخوان - 307 کد مدل H73
نوع : مورب - شیشه تخت
90*50 cm
قیمت لیست : 7798000 ریال
قیمت : 7798000 ریال

در حال تولید
محصولات جدید اخوان - 307 کد مدل H69
نوع : مورب
90*50 cm
قیمت لیست : 13401000 ریال
قیمت : 13401000 ریال
محصولات جدید اخوان - 307 کد مدل 72-TB
نوع : مورب - شیشه محدب
90*50 cm
قیمت لیست : 8104000 ریال
قیمت : 8104000 ریال
محصولات جدید اخوان - 307 کد مدل 72-B-MF
نوع : مورب - شیشه محدب - موتور فلزی
90*50 cm
قیمت لیست : 9086000 ریال
قیمت : 9086000 ریال
محصولات جدید اخوان - 307 کد مدل H67-T - 51-60 cm
نوع : مورب
60*50 cm
قیمت لیست : 7449000 ریال
قیمت : 7449000 ریال
محصولات جدید اخوان - 307 کد مدل H74
نوع : مورب
90@50 CM
قیمت لیست : 8117000 ریال
قیمت : 8117000 ریال
محصولات جدید اخوان - 307 کد مدل H66-T
نوع : مورب
90*50 cm
قیمت لیست : 8163000 ریال
قیمت : 8163000 ریال
محصولات جدید اخوان - 307 کد مدل H66-MF
نوع : مورب
90*50 cm
قیمت لیست : 9145000 ریال
قیمت : 9145000 ریال
محصولات جدید اخوان - 307 کد مدل H65-T
نوع : مورب
90*50 cm
قیمت لیست : 7911000 ریال
قیمت : 7911000 ریال
محصولات جدید اخوان - 307 کد مدل H64-Tw
نوع : مخفی
70*30 CM
قیمت لیست : 5567000 ریال
قیمت : 5567000 ریال
محصولات جدید اخوان - 307 کد مدل H64-T
نوع : مخفی
70*30cm
قیمت لیست : 4521000 ریال
قیمت : 4521000 ریال
محصولات جدید اخوان - 307 کد مدل H64-TB
نوع : مخفی
70*30 CM
قیمت لیست : 5271000 ریال
قیمت : 5271000 ریال
محصولات جدید اخوان - 307 کد مدل H64-TS
نوع : مخفی
70*30 CM
قیمت لیست : 5399000 ریال
قیمت : 5399000 ریال
محصولات جدید اخوان - 307 کد مدل H64-TC
نوع : مخفی
70*30 CM
قیمت لیست : 5475000 ریال
قیمت : 5475000 ریال

در حال تولید
محصولات جدید اخوان - 307 کد مدل H63-W
نوع : مورب
90*50 cm
قیمت لیست : 8857000 ریال
قیمت : 8857000 ریال
محصولات جدید اخوان - 307 کد مدل H63-T
نوع : مورب
90*50 cm
قیمت لیست : 7806000 ریال
قیمت : 7806000 ریال
محصولات جدید اخوان - 307 کد مدل H63-MF
نوع : مورب
90*50 cm
قیمت لیست : 8787000 ریال
قیمت : 8787000 ریال
محصولات جدید اخوان - 307 کد مدل H62-T
نوع : مورب
90*50 cm
قیمت لیست : 8315000 ریال
قیمت : 8315000 ریال
محصولات جدید اخوان - 307 کد مدل H61-T-60CM
نوع : مورب
60*50 cm
قیمت لیست : 7594000 ریال
قیمت : 7594000 ریال
محصولات جدید اخوان - 307 کد مدل H61-T
نوع : مورب
90*50 cm
قیمت لیست : 7889000 ریال
قیمت : 7889000 ریال
محصولات جدید اخوان - 307 کد مدل H61-MF
نوع : مورب
90*50 cm
قیمت لیست : 8871000 ریال
قیمت : 8871000 ریال
محصولات جدید اخوان - 307 کد مدل H59-4S
نوع : شومینه ای
90*50 cm
قیمت لیست : 7286000 ریال
قیمت : 7286000 ریال
محصولات جدید اخوان - 307 کد مدل H58-T
نوع : مورب
80*50 cm
قیمت لیست : 10749000 ریال
قیمت : 10749000 ریال
محصولات جدید اخوان - 307 کد مدل H57-MF
نوع : مورب
90*50 cm
قیمت لیست : 11698000 ریال
قیمت : 11698000 ریال
محصولات جدید اخوان - 307 کد مدل H56 _ H49-60 CM
نوع : مورب
60*50 cm
محصولات جدید اخوان - 307 کد مدل H57-4S
نوع : مورب
90*50 cm
قیمت لیست : 10716000 ریال
قیمت : 10716000 ریال
محصولات جدید اخوان - 307 کد مدل H51-MF
نوع : مورب
90*50 cm
قیمت لیست : 8602000 ریال
قیمت : 8602000 ریال
محصولات جدید اخوان - 307 کد مدل G14-New-HE
نوع : شیشه و استیل - 5 شعله - توکار
86*50 cm
قیمت لیست : 11904000 ریال
قیمت : 11904000 ریال
محصولات جدید اخوان - 307 کد مدل GT300
نوع : شیشه ای - تاج اسکرین - 5 شعله - توکار
86*50 cm
قیمت لیست : 39684000 ریال
قیمت : 39684000 ریال

در حال تولید
محصولات جدید اخوان - 307 کد مدل V3 ونوس
نوع : استیل - 5 شعله - توکار
86*50 cm
قیمت لیست : 11503000 ریال
قیمت : 11503000 ریال
محصولات جدید اخوان - 307 کد مدل OS-5 اورانوس
نوع : استیل - 5 شعله - توکار
86*50 cm
قیمت لیست : 12517000 ریال
قیمت : 12517000 ریال
محصولات جدید اخوان - 307 کد مدل Vونوس 24
نوع : شیشه ای - 5 شعله - توکار
86*50 cm
قیمت لیست : 13425000 ریال
قیمت : 13425000 ریال
محصولات جدید اخوان - 307 کد مدل Vونوس 25
نوع : شیشه ای - 5 شعله - توکار
86*50 cm
قیمت لیست : 13425000 ریال
قیمت : 13425000 ریال
محصولات جدید اخوان - 307 کد مدل Vونوس 20
نوع : شیشه ضد خش - 5 شعله - توکار
86*50 cm
قیمت لیست : 13882000 ریال
قیمت : 13882000 ریال

در حال تولید
محصولات جدید اخوان - 307 کد مدل Vونوس 20
نوع : شیشه ضد خش - 5 شعله - توکار
86*50 cm
قیمت لیست : 15025000 ریال
قیمت : 15025000 ریال

در حال تولید
محصولات جدید اخوان - 307 کد مدل V19 ونوس
نوع : شیشه ضد خش - 5 شعله - توکار
86*50 cm
قیمت لیست : 13882000 ریال
قیمت : 13882000 ریال

نا موجود
محصولات جدید اخوان - 307 کد مدل Vونوس 21
نوع : استیل - 5 شعله - توکار
86*50 cm
قیمت لیست : 11744000 ریال
قیمت : 11744000 ریال
محصولات جدید اخوان - 307 کد مدل Vونوس 22
نوع : استیل - 5 شعله - توکار
86*50 cm
قیمت لیست : 11744000 ریال
قیمت : 11744000 ریال
محصولات جدید اخوان - 307 کد مدل G135-HE-S
نوع : استیل - 5 شعله - توکار
86*50 cm
قیمت لیست : 10482000 ریال
قیمت : 10482000 ریال
محصولات جدید اخوان - 307 کد مدل G135-HE
نوع : استیل - 5 شعله - توکار
86*50 cm
قیمت لیست : 10482000 ریال
قیمت : 10482000 ریال
محصولات جدید اخوان - 307 کد مدل G133-HE-S
نوع : استیل - 5 شعله - توکار
86*50 cm
قیمت لیست : 10482000 ریال
قیمت : 10482000 ریال
محصولات جدید اخوان - 307 کد مدل G133-HE
نوع : استیل - 5 شعله - توکار
86*50 cm
قیمت لیست : 10482000 ریال
قیمت : 10482000 ریال
محصولات جدید اخوان - 307 کد مدل F35
نوع : برقی - شیشه و استیل - توکار
60*60*55 cm
قیمت لیست : 26485000 ریال
قیمت : 26485000 ریال
محصولات جدید اخوان - 307 کد مدل F34
نوع : گاز و برق - شیشه ای - توکار
60*60*55 cm
قیمت لیست : 19595000 ریال
قیمت : 19595000 ریال
محصولات جدید اخوان - 307 کد مدل F33
نوع : گاز و برق - شیشه ای - توکار
60*60*55 cm
قیمت لیست : 19860000 ریال
قیمت : 19860000 ریال
محصولات جدید اخوان - 307 کد مدل F32
نوع : برقی - شیشه ای - توکار
60*60*55 cm
قیمت لیست : 24113000 ریال
قیمت : 24113000 ریال
محصولات جدید اخوان - 307 کد مدل F30
نوع : برقی - شیشه ای - توکار
60*60*55 cm
قیمت لیست : 18114000 ریال
قیمت : 18114000 ریال
محصولات جدید اخوان - 307 کد مدل F29
نوع : برقی - شیشه ای - توکار
60*60*55 cm
قیمت لیست : 22921000 ریال
قیمت : 22921000 ریال
محصولات جدید اخوان - 307 کد مدل F28
نوع : گازی - شیشه ای - توکار
60*60*55 cm
قیمت لیست : 13786000 ریال
قیمت : 13786000 ریال
محصولات جدید اخوان - 307 کد مدل F27
نوع : برقی - شیشه و استيل - توکار
60*60*55 cm
قیمت لیست : 23650000 ریال
قیمت : 23650000 ریال
محصولات جدید اخوان - 307 کد مدل F26
نوع : گاز و برق - شیشه و استیل - توکار
60*60*55 cm
قیمت لیست : 23795000 ریال
قیمت : 23795000 ریال
محصولات جدید اخوان - 307 کد مدل F25
نوع : برقی - شیشه ای - توکار
60*60*55 cm
قیمت لیست : 19236000 ریال
قیمت : 19236000 ریال
محصولات جدید اخوان - 307 کد مدل F24
نوع : گاز و برق - شیشه و استیل - توکار
60*60*55 cm
قیمت لیست : 16038000 ریال
قیمت : 16038000 ریال
محصولات جدید اخوان - 307 کد مدل F23
نوع : گاز و برق - شیشه ای - توکار
60*60*55 cm
قیمت لیست : 16873000 ریال
قیمت : 16873000 ریال
محصولات جدید اخوان - 307 کد مدل F22
نوع : گاز و برق - شیشه و استیل - توکار
60*60*55 cm
قیمت لیست : 18397000 ریال
قیمت : 18397000 ریال
محصولات جدید اخوان - 307 کد مدل F21
نوع : گاز و برق - شیشه ای - توکار
90*50 cm
قیمت لیست : 17974000 ریال
قیمت : 17974000 ریال
محصولات جدید اخوان - 307 کد مدل F20
نوع : برقی - شیشه ای - توکار
60*60*55 cm
قیمت لیست : 20897000 ریال
قیمت : 20897000 ریال
محصولات جدید اخوان - 307 کد مدل F19
نوع : برقی - شیشه ای - توکار
60*60*55 cm
قیمت لیست : 13365000 ریال
قیمت : 13365000 ریال
محصولات جدید اخوان - 307 کد مدل 301
نوع : توکار
120*50 cm
محصولات جدید اخوان - 307 کد مدل 303
نوع : توکار
120*50 cm
محصولات جدید اخوان - 307 کد مدل 305
نوع : توکار
120*50 cm
محصولات جدید اخوان - 307 کد مدل 307
نوع : توکار
100*50 cm
محصولات جدید اخوان - 307 کد مدل 309
نوع : توکار
100*50 cm
محصولات جدید اخوان - 307 کد مدل 311
نوع : توکار
100*50 cm
محصولات جدید اخوان - 307 کد مدل 315
نوع : توکار
86*50 cm
محصولات جدید اخوان - 307 کد مدل 313
نوع : توکار
80*50 cm
محصولات جدید اخوان - 307 کد مدل 317
نوع : توکار
80*50 cm

نمایندگی شرکت اخوان جم | لینکها
سینک، گاز، هود، فر و انواع شیر آلات
021- 3353 1664 + 021- 3353 1641 | info@ahmadisink.com