ورود کاربران تماس لیست قیمت محصولات کاتالوگ محصولات درباره ما صفحه اصلی
0


شیر آلات بهداشتی اخوان
فر توکاراخوان
گاز صفحه ای رومیزی اخوان
هود آشپزخانه
سینک ظرفشویی اخوان
اخوان







0








  فر توكار اخوان محصولات اخوان - مدل F30  دفترچه راهنما فر توكار اخوان
 قیمت نهایی :24420000 ریال بروز شده: چهارشنبه ۲۶ دی ۱۳۹۷ - ۱۲:۲۳ - نا موجود
   نوع : برقی - شیشه ای - توکار    
60*60*55 cm : ابعاد    
F30 فر اخوان مدل

60 cm طول فر
60 cm عرض فر
55 cm عمق فر

نمای شیشه ای
با کارکرده تمام برقی - دارای سه المنت
مجهز به موتور جوجه گردان
دارای تایمر تاچ اسکرین با قابلیت
تنظیم 8 برنامه پخت
دارای فن داكتی داخلی جهت يكنواخت كردن حرارت
دارای شلف به همراه ريل تلسكوپی
حسگر پخت دارای
برنامه يخ زدايی

همراه با 18 ماه گارانتی شرکت اخوان جم +
فر توکار اخوان
سفارش کالا
فر توكار اخوان
فر توكار اخوان محصولات اخوان - F30
     قیمت : 24420000   
نوع : برقی - شیشه ای - توکار
60*60*55 cm : ابعاد    
F30 فر اخوان مدل

60 cm طول فر
60 cm عرض فر
55 cm عمق فر

نمای شیشه ای
با کارکرده تمام برقی - دارای سه المنت
مجهز به موتور جوجه گردان
دارای تایمر تاچ اسکرین با قابلیت
تنظیم 8 برنامه پخت
دارای فن داكتی داخلی جهت يكنواخت كردن حرارت
دارای شلف به همراه ريل تلسكوپی
حسگر پخت دارای
برنامه يخ زدايی

همراه با 18 ماه گارانتی شرکت اخوان جم +


گازیبرقیگاز و برق


فر توكار اخوان - F30 کد مدل F2
نوع : گاز و برق - استیل - توکار
60*60*55 cm
قیمت لیست : 17600000 ریال
قیمت : 16192000 ریال

نا موجود
فر توكار اخوان - F30 کد مدل F3
نوع : گاز و برق - شیشه و استیل - توکار
60*60*55 cm
قیمت لیست : 18117000 ریال
قیمت : 16668000 ریال
فر توكار اخوان - F30 کد مدل F4
نوع : گاز و برق - شیشه و استیل - توکار
60*60*55 cm
قیمت لیست : 17860000 ریال
قیمت : 16431000 ریال

نا موجود
فر توكار اخوان - F30 کد مدل F5
نوع : گاز و برق - شیشه ای - توکار
60*60*55 cm
قیمت لیست : 18080000 ریال
قیمت : 16634000 ریال
فر توكار اخوان - F30 کد مدل F6
نوع : گاز و برق - شیشه و استیل - توکار
60*60*55 cm
قیمت لیست : 18220000 ریال
قیمت : 16580000 ریال
فر توكار اخوان - F30 کد مدل F7
نوع : گاز و برق - شیشه ای - توکار
60*60*55 cm
قیمت لیست : خارج ازتول ریال
قیمت : 0 ریال

نا موجود
فر توكار اخوان - F30 کد مدل F8
نوع : گاز و برق - شیشه ای - توکار
60*60*55 cm
قیمت لیست : 18718000 ریال
قیمت : 17221000 ریال
فر توكار اخوان - F30 کد مدل F10
نوع : گاز و برق - شیشه رفلكتيو و استیل ساحلی - توکار
60*60*55 cm
قیمت لیست : 17860000 ریال
قیمت : 16431000 ریال
فر توكار اخوان - F30 کد مدل F11
نوع : گاز و برق - شیشه و استیل - توکار
60*60*55 cm
قیمت لیست : 17750000 ریال
قیمت : 16330000 ریال
فر توكار اخوان - F30 کد مدل F12
نوع : گاز و برق - شیشه و استیل - توکار
60*60*55 cm
قیمت لیست : 17750000 ریال
قیمت : 16330000 ریال
فر توكار اخوان - F30 کد مدل F13
نوع : گاز و برق - شیشه و استیل - توکار
60*60*55 cm
قیمت لیست : 17820000 ریال
قیمت : 16394000 ریال
فر توكار اخوان - F30 کد مدل F14
نوع : گاز و برق - استیل - توکار
60*60*55 cm
قیمت لیست : 17926000 ریال
قیمت : 16492000 ریال

نا موجود
فر توكار اخوان - F30 کد مدل F15
نوع : گاز و برق - شیشه و استیل - توکار
60*60*55 cm
قیمت لیست : 17870000 ریال
قیمت : 16440000 ریال
فر توكار اخوان - F30 کد مدل F16
نوع : گاز و برق - شیشه ای - توکار
60*60*55 cm
قیمت لیست : 19000000 ریال
قیمت : 17480000 ریال
فر توكار اخوان - F30 کد مدل F17
نوع : گاز و برق - شیشه و استیل - توکار
60*60*55 cm
قیمت لیست : 17870000 ریال
قیمت : 16440000 ریال
فر توكار اخوان - F30 کد مدل F18
نوع : گاز و برق - شیشه سفید - توکار
60*60*55 cm
قیمت لیست : 19446000 ریال
قیمت : 17890000 ریال
فر توكار اخوان - F30 کد مدل F19
نوع : برقی - شیشه ای - توکار
60*60*55 cm
قیمت لیست : 18518000 ریال
قیمت : 17037000 ریال

نا موجود
فر توكار اخوان - F30 کد مدل F20
نوع : برقی - شیشه ای - توکار
60*60*55 cm
قیمت لیست : 28170000 ریال
قیمت : 28170000 ریال
فر توكار اخوان - F30 کد مدل F21
نوع : گاز و برق - شیشه ای - توکار
60*60*55 cm
قیمت لیست : 24230000 ریال
قیمت : 22292000 ریال
فر توكار اخوان - F30 کد مدل F22
نوع : گاز و برق - شیشه و استیل - توکار
60*60*55 cm
قیمت لیست : 24800000 ریال
قیمت : 22816000 ریال
فر توكار اخوان - F30 کد مدل F23
نوع : گاز و برق - شیشه ای - توکار
60*60*55 cm
قیمت لیست : 22740000 ریال
قیمت : 20921000 ریال
فر توكار اخوان - F30 کد مدل F24
نوع : گاز و برق - شیشه و استیل - توکار
60*60*55 cm
قیمت لیست : 21620000 ریال
قیمت : 19890000 ریال
فر توكار اخوان - F30 کد مدل F25
نوع : برقی - شیشه ای - توکار
60*60*55 cm
قیمت لیست : 25930000 ریال
قیمت : 25930000 ریال
فر توكار اخوان - F30 کد مدل F26
نوع : برقی - شیشه رفلكتيو و استیل هلالی - توکار
60*60*55 cm
قیمت لیست : 32080000 ریال
قیمت : 32080000 ریال
فر توكار اخوان - F30 کد مدل F27
نوع : برقی - شیشه و استيل - توکار
60*60*55 cm
قیمت لیست : 31880000 ریال
قیمت : 31880000 ریال

نا موجود
فر توكار اخوان - F30 کد مدل F28
نوع : گازی - شیشه ای - توکار
60*60*55 cm
قیمت لیست : 18580000 ریال
قیمت : 17094000 ریال
فر توكار اخوان - F30 کد مدل F29
نوع : برقی - شیشه هلالی - توكار
60*60*55 cm
قیمت لیست : 30900000 ریال
قیمت : 28428000 ریال
فر توكار اخوان - F30 کد مدل F30
نوع : برقی - شیشه ای - توکار
60*60*55 cm
قیمت لیست : 24420000 ریال
قیمت : 24420000 ریال

نا موجود
فر توكار اخوان - F30 کد مدل F31
نوع : برقی - شیشه - توكار
60*60*55 cm
قیمت لیست : 0 ریال
قیمت : 0 ریال

در حال تولید
فر توكار اخوان - F30 کد مدل F32
نوع : برقی - شیشه ای - توکار
60*60*55 cm
قیمت لیست : 32509000 ریال
قیمت : 31534000 ریال
فر توكار اخوان - F30 کد مدل F33
نوع : گاز و برق - شیشه ای - توکار
60*60*55 cm
قیمت لیست : 26770000 ریال
قیمت : 24628000 ریال
فر توكار اخوان - F30 کد مدل F34
نوع : گاز و برق - شیشه ای - توکار
60*60*55 cm
قیمت لیست : 26420000 ریال
قیمت : 24306000 ریال
فر توكار اخوان - F30 کد مدل F35
نوع : برقی - شیشه و استیل - توکار
60*60*55 cm
قیمت لیست : 35700000 ریال
قیمت : 35700000 ریال

نمایندگی شرکت اخوان جم | لینکها
سینک، گاز، هود، فر و انواع شیر آلات
021- 3353 1664 + 021- 3353 1641 | info@ahmadisink.com