تماس لیست قیمت محصولات درباره ما صفحه اصلی
0


شیر آلات بهداشتی اخوان
فر توکاراخوان
گاز صفحه ای رومیزی اخوان
هود آشپزخانه
سینک ظرفشویی اخوان
اخوان0  فر توکار اخوان محصولات اخوان - مدل F20   فر توکار اخوان
 قیمت نهایی :12153000 ریال  
   نوع : برقی - شیشه ای - توکار    
60*60*55 cm : ابعاد    
F20 فر اخوان مدل

60 cm طول فر
60 cm عرض فر
55 cm عمق فر

نمای شیشه مشکی ابزار خورده
با کارکرده تمام برقی -دارای چهار المنت
مجهز به موتور جوجه گردان
دارای تایمر تاچ اسکرین با قابلیت تنظیم 12 برنامه پخت
دارای فن داکتی داخلی جهت یکنواخت کردن حرارت
دارای شلف به همراه ریل تلسکوپی
داراي حسگر پخت
داراي برنامه يخ زدايي

با 20 ماه گارانتی شرکت اخوان +
سفارش کالا
فر توکار اخوان
فر توکار اخوان محصولات اخوان - F20
     قیمت : 12153000   
نوع : برقی - شیشه ای - توکار
60*60*55 cm : ابعاد    
F20 فر اخوان مدل

60 cm طول فر
60 cm عرض فر
55 cm عمق فر

نمای شیشه مشکی ابزار خورده
با کارکرده تمام برقی -دارای چهار المنت
مجهز به موتور جوجه گردان
دارای تایمر تاچ اسکرین با قابلیت تنظیم 12 برنامه پخت
دارای فن داکتی داخلی جهت یکنواخت کردن حرارت
دارای شلف به همراه ریل تلسکوپی
داراي حسگر پخت
داراي برنامه يخ زدايي

با 20 ماه گارانتی شرکت اخوان +


گازیبرقیگاز و برق


فر توکار اخوان - F20 کد مدل F2
نوع : گاز و برق - استیل - توکار
60*60*55 cm
قیمت لیست : 9864000 ریال
قیمت : 7595000 ریال

نا موجود
فر توکار اخوان - F20 کد مدل F3
نوع : گاز و برق - شیشه و استیل - توکار
60*60*55 cm
قیمت لیست : 10153000 ریال
قیمت : 7818000 ریال
فر توکار اخوان - F20 کد مدل F4
نوع : گاز و برق - شیشه و استیل - توکار
60*60*55 cm
قیمت لیست : 10020000 ریال
قیمت : 7715000 ریال
فر توکار اخوان - F20 کد مدل F5
نوع : گاز و برق - شیشه ای - توکار
60*60*55 cm
قیمت لیست : 9855259 ریال
قیمت : 7589000 ریال
فر توکار اخوان - F20 کد مدل F6
نوع : گاز و برق - شیشه و استیل - توکار
60*60*55 cm
قیمت لیست : 10214000 ریال
قیمت : 7865000 ریال
فر توکار اخوان - F20 کد مدل F7
نوع : گاز و برق - شیشه ای - توکار
60*60*55 cm
قیمت لیست : 10150000 ریال
قیمت : 7816000 ریال
فر توکار اخوان - F20 کد مدل F8
نوع : گاز و برق - شیشه ای - توکار
60*60*55 cm
قیمت لیست : 10480000 ریال
قیمت : 8070000 ریال
فر توکار اخوان - F20 کد مدل F10
نوع : گاز و برق - شیشه رفلكتيو و استیل ساحلی - توکار
60*60*55 cm
قیمت لیست : 10020000 ریال
قیمت : 7715000 ریال
فر توکار اخوان - F20 کد مدل F11
نوع : گاز و برق - شیشه و استیل - توکار
60*60*55 cm
قیمت لیست : 9945000 ریال
قیمت : 7658000 ریال
فر توکار اخوان - F20 کد مدل F12
نوع : گاز و برق - شیشه و استیل - توکار
60*60*55 cm
قیمت لیست : 9945000 ریال
قیمت : 7658000 ریال
فر توکار اخوان - F20 کد مدل F13
نوع : گاز و برق - شیشه و استیل - توکار
60*60*55 cm
قیمت لیست : 9986000 ریال
قیمت : 7689000 ریال
فر توکار اخوان - F20 کد مدل F14
نوع : گاز و برق - استیل - توکار
60*60*55 cm
قیمت لیست : 10046000 ریال
قیمت : 7735000 ریال

نا موجود
فر توکار اخوان - F20 کد مدل F15
نوع : گاز و برق - شیشه و استیل - توکار
60*60*55 cm
قیمت لیست : 10006000 ریال
قیمت : 7705000 ریال
فر توکار اخوان - F20 کد مدل F16
نوع : گاز و برق - شیشه ای - توکار
60*60*55 cm
قیمت لیست : 10374000 ریال
قیمت : 7988000 ریال
فر توکار اخوان - F20 کد مدل F17
نوع : گاز و برق - شیشه و استیل - توکار
60*60*55 cm
قیمت لیست : 10008000 ریال
قیمت : 7706000 ریال
فر توکار اخوان - F20 کد مدل F18
نوع : گاز و برق - شیشه سفید - توکار
60*60*55 cm
قیمت لیست : 10617000 ریال
قیمت : 8175000 ریال
فر توکار اخوان - F20 کد مدل F19
نوع : برقی - شیشه ای - توکار
60*60*55 cm
قیمت لیست : 10098000 ریال
قیمت : 7775000 ریال
فر توکار اخوان - F20 کد مدل F20
نوع : برقی - شیشه ای - توکار
60*60*55 cm
قیمت لیست : 15783000 ریال
قیمت : 12153000 ریال
فر توکار اخوان - F20 کد مدل F21
نوع : گاز و برق - شیشه ای - توکار
60*60*55 cm
قیمت لیست : 13575050 ریال
قیمت : 10453000 ریال
فر توکار اخوان - F20 کد مدل F22
نوع : گاز و برق - شیشه و استیل - توکار
60*60*55 cm
قیمت لیست : 13895510 ریال
قیمت : 10700000 ریال
فر توکار اخوان - F20 کد مدل F23
نوع : گاز و برق - شیشه ای - توکار
60*60*55 cm
قیمت لیست : 12744470 ریال
قیمت : 9813000 ریال
فر توکار اخوان - F20 کد مدل F24
نوع : گاز و برق - شیشه و استیل - توکار
60*60*55 cm
قیمت لیست : 12115000 ریال
قیمت : 9329000 ریال
فر توکار اخوان - F20 کد مدل F25
نوع : برقی - شیشه ای - توکار
60*60*55 cm
قیمت لیست : 14530000 ریال
قیمت : 11188000 ریال
فر توکار اخوان - F20 کد مدل F26
نوع : برقی - شیشه رفلكتيو و استیل هلالی - توکار
60*60*55 cm
قیمت لیست : 19000000 ریال
قیمت : 14630000 ریال

در حال تولید
فر توکار اخوان - F20 کد مدل F27
نوع : برقی - شیشه و استيل - توکار
60*60*55 cm
قیمت لیست : 19000000 ریال
قیمت : 14630000 ریال
فر توکار اخوان - F20 کد مدل F28
نوع : گازی - شیشه ای - توکار
60*60*55 cm
قیمت لیست : 10415140 ریال
قیمت : 8020000 ریال
فر توکار اخوان - F20 کد مدل F29
نوع : برقی - شیشه هلالی - توكار
60*60*55 cm
قیمت لیست : 18809230 ریال
قیمت : 14483000 ریال
فر توکار اخوان - F20 کد مدل F30
نوع : برقی - شیشه ای - توکار
60*60*55 cm
قیمت لیست : 13670000 ریال
قیمت : 10526000 ریال
فر توکار اخوان - F20 کد مدل F31
نوع : برقی - شیشه - توكار
60*60*55 cm
فر توکار اخوان - F20 کد مدل F32
نوع : برقی - شیشه ای - توکار
60*60*55 cm
قیمت لیست : 18200000 ریال
قیمت : 14014000 ریال
فر توکار اخوان - F20 کد مدل F34
نوع : گاز و برق - شیشه ای - توکار
60*60*55 cm
قیمت لیست : 14790000 ریال
قیمت : 11388000 ریال

نمایندگی شرکت اخوان جم
سینک، گاز، هود، فر و انواع شیر آلات
021- 3353 1664 + 021- 3353 1641 | info@ahmadisink.com