تماس لیست قیمت محصولات درباره ما صفحه اصلی
0


شیر آلات بهداشتی اخوان
فر توکاراخوان
گاز صفحه ای رومیزی اخوان
هود آشپزخانه
سینک ظرفشویی اخوان
اخوان0  فر توکار اخوان محصولات اخوان - مدل F6   فر توکار اخوان
 قیمت نهایی :7630000 ریال  - نا موجود
   نوع : گاز و برق - شیشه و استیل - توکار    
60*60*55 cm : ابعاد    
F6 فر اخوان مدل

60 cm طول فر
60 cm عرض فر
55 cm عمق فر

نمای شیشه و استیل
با کارکرد گاز و برق
دارای گریل برقی و شعله پخش کن گازی
مجهر به موتور جوجه گردان
دارای تایمر دیجیتالی
با شیلنگ ایمنی استنلس استیل
با شیر ترموستاتیک و شیشه رفلکتیو
ایتالیایی
دارای ترموکوپل دو زمانه

با 20 ماه گارانتی شرکت اخوان +
سفارش کالا
فر توکار اخوان
فر توکار اخوان محصولات اخوان - F6
     قیمت : 7630000   
نوع : گاز و برق - شیشه و استیل - توکار
60*60*55 cm : ابعاد    
F6 فر اخوان مدل

60 cm طول فر
60 cm عرض فر
55 cm عمق فر

نمای شیشه و استیل
با کارکرد گاز و برق
دارای گریل برقی و شعله پخش کن گازی
مجهر به موتور جوجه گردان
دارای تایمر دیجیتالی
با شیلنگ ایمنی استنلس استیل
با شیر ترموستاتیک و شیشه رفلکتیو
ایتالیایی
دارای ترموکوپل دو زمانه

با 20 ماه گارانتی شرکت اخوان +


گازیبرقیگاز و برق


فر توکار اخوان - F6 کد مدل F2
نوع : گاز و برق - استیل - توکار
60*60*55 cm
قیمت لیست : 9864000 ریال
قیمت : 7368000 ریال

نا موجود
فر توکار اخوان - F6 کد مدل F3
نوع : گاز و برق - شیشه و استیل - توکار
60*60*55 cm
قیمت لیست : 10153000 ریال
قیمت : 7483000 ریال
فر توکار اخوان - F6 کد مدل F4
نوع : گاز و برق - شیشه و استیل - توکار
60*60*55 cm
قیمت لیست : 10020000 ریال
قیمت : 7485000 ریال
فر توکار اخوان - F6 کد مدل F5
نوع : گاز و برق - شیشه ای - توکار
60*60*55 cm
قیمت لیست : 9855259 ریال
قیمت : 7263000 ریال
فر توکار اخوان - F6 کد مدل F6
نوع : گاز و برق - شیشه و استیل - توکار
60*60*55 cm
قیمت لیست : 10214000 ریال
قیمت : 7630000 ریال

نا موجود
فر توکار اخوان - F6 کد مدل F7
نوع : گاز و برق - شیشه ای - توکار
60*60*55 cm
قیمت لیست : 10150000 ریال
قیمت : 7582000 ریال

نا موجود
فر توکار اخوان - F6 کد مدل F8
نوع : گاز و برق - شیشه ای - توکار
60*60*55 cm
قیمت لیست : 10480000 ریال
قیمت : 7829000 ریال
فر توکار اخوان - F6 کد مدل F10
نوع : گاز و برق - شیشه رفلكتيو و استیل ساحلی - توکار
60*60*55 cm
قیمت لیست : 10020000 ریال
قیمت : 7485000 ریال

نا موجود
فر توکار اخوان - F6 کد مدل F11
نوع : گاز و برق - شیشه و استیل - توکار
60*60*55 cm
قیمت لیست : 9945000 ریال
قیمت : 7429000 ریال
فر توکار اخوان - F6 کد مدل F12
نوع : گاز و برق - شیشه و استیل - توکار
60*60*55 cm
قیمت لیست : 9945000 ریال
قیمت : 7429000 ریال

نا موجود
فر توکار اخوان - F6 کد مدل F13
نوع : گاز و برق - شیشه و استیل - توکار
60*60*55 cm
قیمت لیست : 9986000 ریال
قیمت : 7460000 ریال
فر توکار اخوان - F6 کد مدل F14
نوع : گاز و برق - استیل - توکار
60*60*55 cm
قیمت لیست : 10046000 ریال
قیمت : 7504000 ریال

نا موجود
فر توکار اخوان - F6 کد مدل F15
نوع : گاز و برق - شیشه و استیل - توکار
60*60*55 cm
قیمت لیست : 10006000 ریال
قیمت : 7474000 ریال
فر توکار اخوان - F6 کد مدل F16
نوع : گاز و برق - شیشه ای - توکار
60*60*55 cm
قیمت لیست : 10374000 ریال
قیمت : 7749000 ریال
فر توکار اخوان - F6 کد مدل F17
نوع : گاز و برق - شیشه و استیل - توکار
60*60*55 cm
قیمت لیست : 10008000 ریال
قیمت : 7476000 ریال

نا موجود
فر توکار اخوان - F6 کد مدل F18
نوع : گاز و برق - شیشه سفید - توکار
60*60*55 cm
قیمت لیست : 10617000 ریال
قیمت : 7931000 ریال
فر توکار اخوان - F6 کد مدل F19
نوع : برقی - شیشه ای - توکار
60*60*55 cm
قیمت لیست : 10098000 ریال
قیمت : 7442000 ریال
فر توکار اخوان - F6 کد مدل F20
نوع : برقی - شیشه ای - توکار
60*60*55 cm
قیمت لیست : 15783000 ریال
قیمت : 11632000 ریال
فر توکار اخوان - F6 کد مدل F21
نوع : گاز و برق - شیشه ای - توکار
60*60*55 cm
قیمت لیست : 13575050 ریال
قیمت : 10005000 ریال
فر توکار اخوان - F6 کد مدل F22
نوع : گاز و برق - شیشه و استیل - توکار
60*60*55 cm
قیمت لیست : 13895510 ریال
قیمت : 10241000 ریال
فر توکار اخوان - F6 کد مدل F23
نوع : گاز و برق - شیشه ای - توکار
60*60*55 cm
قیمت لیست : 12744470 ریال
قیمت : 9393000 ریال
فر توکار اخوان - F6 کد مدل F24
نوع : گاز و برق - شیشه و استیل - توکار
60*60*55 cm
قیمت لیست : 12115000 ریال
قیمت : 8929000 ریال
فر توکار اخوان - F6 کد مدل F25
نوع : برقی - شیشه ای - توکار
60*60*55 cm
قیمت لیست : 14530000 ریال
قیمت : 10709000 ریال
فر توکار اخوان - F6 کد مدل F26
نوع : برقی - شیشه رفلكتيو و استیل هلالی - توکار
60*60*55 cm
قیمت لیست : 17960000 ریال
قیمت : 13416000 ریال
فر توکار اخوان - F6 کد مدل F27
نوع : برقی - شیشه و استيل - توکار
60*60*55 cm
قیمت لیست : 19000000 ریال
قیمت : 14193000 ریال
فر توکار اخوان - F6 کد مدل F28
نوع : گازی - شیشه ای - توکار
60*60*55 cm
قیمت لیست : 10415140 ریال
قیمت : 7676000 ریال

نا موجود
فر توکار اخوان - F6 کد مدل F29
نوع : برقی - شیشه هلالی - توكار
60*60*55 cm
قیمت لیست : 18809230 ریال
قیمت : 14050000 ریال
فر توکار اخوان - F6 کد مدل F30
نوع : برقی - شیشه ای - توکار
60*60*55 cm
قیمت لیست : 13670000 ریال
قیمت : 10211000 ریال
فر توکار اخوان - F6 کد مدل F31
نوع : برقی - شیشه - توكار
60*60*55 cm
فر توکار اخوان - F6 کد مدل F32
نوع : برقی - شیشه ای - توکار
60*60*55 cm
قیمت لیست : 18200000 ریال
قیمت : 13595000 ریال
فر توکار اخوان - F6 کد مدل F34
نوع : گاز و برق - شیشه ای - توکار
60*60*55 cm
قیمت لیست : 14790000 ریال
قیمت : 11048000 ریال

نمایندگی شرکت اخوان جم
سینک، گاز، هود، فر و انواع شیر آلات
021- 3353 1664 + 021- 3353 1641 | info@ahmadisink.com