ورود کاربران تماس لیست قیمت محصولات کاتالوگ محصولات درباره ما صفحه اصلی
0


شیر آلات بهداشتی اخوان
فر توکاراخوان
گاز صفحه ای رومیزی اخوان
هود آشپزخانه
سینک ظرفشویی اخوان
اخوان0


گازیبرقیگاز و برق


فر توكار اخوان - محصولات اخوانF19
نوع : برقی - شیشه ای - توکار
60*60*55 cm
قیمت لیست : 28292189 ریال
قیمت : 22634000 ریال
فر توكار اخوان - محصولات اخوانF20
نوع : برقی - شیشه ای - توکار
60*60*55 cm
قیمت لیست : 43042610 ریال
قیمت : 34434000 ریال

نا موجود
فر توكار اخوان - محصولات اخوانF20-WR
نوع : برقی - شیشه ای - توکار
60*60*55 cm
قیمت لیست : 39987084 ریال
قیمت : 31990000 ریال
فر توكار اخوان - محصولات اخوانF25
نوع : برقی - شیشه ای - توکار
60*60*55 cm
قیمت لیست : 39621622 ریال
قیمت : 31697000 ریال

نا موجود
فر توكار اخوان - محصولات اخوانF25-WR
نوع : برقی - شیشه ای - توکار
60*60*55 cm
قیمت لیست : 36566097 ریال
قیمت : 29253000 ریال
فر توكار اخوان - محصولات اخوانF26
نوع : برقی - شیشه رفلكتيو و استیل هلالی - توکار
60*60*55 cm
قیمت لیست : 46659184 ریال
قیمت : 37327000 ریال

نا موجود
فر توكار اخوان - محصولات اخوانF27
نوع : برقی - شیشه و استيل - توکار
60*60*55 cm
قیمت لیست : 46373410 ریال
قیمت : 37099000 ریال

نا موجود
فر توكار اخوان - محصولات اخوانF29
نوع : برقی - شیشه هلالی - توكار
60*60*55 cm
قیمت لیست : 44944537 ریال
قیمت : 35956000 ریال
فر توكار اخوان - محصولات اخوانF30
نوع : برقی - شیشه ای - توکار
60*60*55 cm
قیمت لیست : 37310360 ریال
قیمت : 29848000 ریال

نا موجود
فر توكار اخوان - محصولات اخوانF30-WR
نوع : برقی - شیشه ای - توکار
60*60*55 cm
قیمت لیست : 34255000 ریال
قیمت : 27404000 ریال
فر توكار اخوان - محصولات اخوانF31
نوع : برقی - شیشه - توكار
60*60*55 cm
قیمت لیست : 0 ریال
قیمت : 0 ریال

در حال تولید
فر توكار اخوان - محصولات اخوانF32
نوع : برقی - شیشه ای - توکار
60*60*55 cm
قیمت لیست : 47282692 ریال
قیمت : 37826000 ریال
فر توكار اخوان - محصولات اخوانF35
نوع : برقی - شیشه و استیل - توکار
60*60*55 cm
قیمت لیست : 51933023 ریال
قیمت : 41546000 ریال

نا موجود
فر توكار اخوان - محصولات اخوانF35-WR
نوع : برقی - شیشه و استیل - توکار
60*60*55 cm
قیمت لیست : 49024163 ریال
قیمت : 39219000 ریال

نمایندگی شرکت اخوان جم | لینکها
سینک، گاز، هود، فر و انواع شیر آلات
021- 3353 1664 + 021- 3353 1641 | info@ahmadisink.com