عضویت ورود کاربران تماس درباره ما صفحه اصلی
0


شیر آلات بهداشتی اخوان
فر توکاراخوان
گاز صفحه ای رومیزی اخوان
هود آشپزخانه
سینک ظرفشویی اخوان
اخوانعضویت | ورود کاربران
0
  گاز صفحه ای - رومیزی اخوان محصولات اخوان - مدل Vونوس 24   گاز صفحه ای - رومیزی اخوان
 قیمت نهایی :7907000 ریال  
   نوع : شیشه ای - 5 شعله - توکار    
86*50 cm : ابعاد    
V24 اجاق گاز صفحه ای اخوان مدل

نمای ظاهری شیشه مشکی
تعداد شعله پنج شعله
جنس صفحه شیشه مشکی و استیل
وک دارد

86 cm طول گاز
50 cm عرض گاز

راندمان احراق 25 درصد بالاتر از حد استاندارد
جوش آمدن سریعتر آب بطور قابل ملاحظه
کاهش زمان پخت
کاهش مصرف گاز وآلایندگی کمتر
کاهش 49 درصدی منواکسید کربن
شعله پخش کن های دارای قفل وبست که
به راحتی تکان نمی خورند

با 20 ماه گارانتی شرکت اخوان +
سفارش کالا
گاز صفحه ای - رومیزی اخوان
گاز صفحه ای - رومیزی اخوان محصولات اخوان - Vونوس 24
     قیمت : 7907000   
نوع : شیشه ای - 5 شعله - توکار
86*50 cm : ابعاد    
V24 اجاق گاز صفحه ای اخوان مدل

نمای ظاهری شیشه مشکی
تعداد شعله پنج شعله
جنس صفحه شیشه مشکی و استیل
وک دارد

86 cm طول گاز
50 cm عرض گاز

راندمان احراق 25 درصد بالاتر از حد استاندارد
جوش آمدن سریعتر آب بطور قابل ملاحظه
کاهش زمان پخت
کاهش مصرف گاز وآلایندگی کمتر
کاهش 49 درصدی منواکسید کربن
شعله پخش کن های دارای قفل وبست که
به راحتی تکان نمی خورند

با 20 ماه گارانتی شرکت اخوان +


شیشه و استیلشیشهاستیل


گاز صفحه ای - رومیزی اخوان - Vونوس 24 کد مدل GT300
نوع : شیشه ای - تاج اسکرین - 5 شعله - توکار
86*50 cm
قیمت لیست : 29400000 ریال
قیمت : 26460000 ریال
گاز صفحه ای - رومیزی اخوان - Vونوس 24 کد مدل V1 ونوس
نوع : استیل - 5 شعله - توکار
97*50 cm
قیمت لیست : 8472000 ریال
قیمت : 6354000 ریال

نا موجود
گاز صفحه ای - رومیزی اخوان - Vونوس 24 کد مدل v2 ونوس
نوع : استیل - 6 شعله - توکار
97*50 cm
قیمت لیست : 11032000 ریال
قیمت : 8274000 ریال

نا موجود
گاز صفحه ای - رومیزی اخوان - Vونوس 24 کد مدل v3 ونوس
نوع : استیل - 5 شعله - توکار
86*50 cm
قیمت لیست : 9033000 ریال
قیمت : 6775000 ریال
گاز صفحه ای - رومیزی اخوان - Vونوس 24 کد مدل v4 ونوس
نوع : استیل - 5 شعله - توکار
86*50 cm
قیمت لیست : 8745000 ریال
قیمت : 6559000 ریال
گاز صفحه ای - رومیزی اخوان - Vونوس 24 کد مدل V5 ونوس
نوع : استیل - 5 شعله - توکار
86*50 cm
قیمت لیست : 8745000 ریال
قیمت : 6559000 ریال
گاز صفحه ای - رومیزی اخوان - Vونوس 24 کد مدل v7 ونوس
نوع : شیشه آینه ای - 5 شعله - توکار
86*50 cm
قیمت لیست : 11943000 ریال
قیمت : 8957000 ریال

نا موجود
گاز صفحه ای - رومیزی اخوان - Vونوس 24 کد مدل V7-S ونوس
نوع : شیشه آینه ای - 5 شعله - توکار
86*50 cm
قیمت لیست : 11943000 ریال
قیمت : 8957000 ریال

نا موجود
گاز صفحه ای - رومیزی اخوان - Vونوس 24 کد مدل v8 ونوس
نوع : شیشه ای - 5 شعله - توکار
86*50 cm
قیمت لیست : 11782000 ریال
قیمت : 8837000 ریال
گاز صفحه ای - رومیزی اخوان - Vونوس 24 کد مدل V8-S ونوس
نوع : شیشه ای - 5 شعله - توکار
86*50 cm
قیمت لیست : 11782000 ریال
قیمت : 8837000 ریال
گاز صفحه ای - رومیزی اخوان - Vونوس 24 کد مدل v9 ونوس
نوع : شیشه آینه ای - 5 شعله - توکار
86*50 cm
قیمت لیست : 12627000 ریال
قیمت : 9470000 ریال
گاز صفحه ای - رومیزی اخوان - Vونوس 24 کد مدل V10 ونوس
نوع : شیشه آینه ای و استیل - 5 شعله - توکار
86*50 cm
قیمت لیست : 12627000 ریال
قیمت : 9470000 ریال

نا موجود
گاز صفحه ای - رومیزی اخوان - Vونوس 24 کد مدل v13 ونوس
نوع : شیشه ای - 5 شعله - توکار
86*50 cm
قیمت لیست : 10424000 ریال
قیمت : 7818000 ریال
گاز صفحه ای - رومیزی اخوان - Vونوس 24 کد مدل v14 ونوس
نوع : شیشه ای - 5 شعله - توکار
86*50 cm
قیمت لیست : 10626000 ریال
قیمت : 7970000 ریال
گاز صفحه ای - رومیزی اخوان - Vونوس 24 کد مدل v15 ونوس
نوع : شیشه ای - 5 شعله - توکار
86*50 cm
قیمت لیست : 10424000 ریال
قیمت : 7818000 ریال
گاز صفحه ای - رومیزی اخوان - Vونوس 24 کد مدل v16 ونوس
نوع : شیشه ای - 5 شعله - توکار
86*50 cm
قیمت لیست : 10626000 ریال
قیمت : 7970000 ریال
گاز صفحه ای - رومیزی اخوان - Vونوس 24 کد مدل v17 ونوس
نوع : شیشه و استیل - 5 شعله - توکار
86*50 cm
قیمت لیست : 11218000 ریال
قیمت : 8414000 ریال

نا موجود
گاز صفحه ای - رومیزی اخوان - Vونوس 24 کد مدل v18 ونوس
نوع : شیشه و استیل - 5 شعله - توکار
86*50 cm
قیمت لیست : 10424000 ریال
قیمت : 7818000 ریال
گاز صفحه ای - رومیزی اخوان - Vونوس 24 کد مدل v19 ونوس
نوع : شیشه ای - 5 شعله - توکار
86*50 cm
قیمت لیست : 10901000 ریال
قیمت : 8176000 ریال
گاز صفحه ای - رومیزی اخوان - Vونوس 24 کد مدل v20 ونوس
نوع : شیشه ای - 5 شعله - توکار
86*50 cm
قیمت لیست : 10901000 ریال
قیمت : 8176000 ریال

نا موجود
گاز صفحه ای - رومیزی اخوان - Vونوس 24 کد مدل V20-B ونوس
نوع : شیشه ای - 5 شعله - توکار
86*50 cm
قیمت لیست : 11799000 ریال
قیمت : 8849000 ریال

نا موجود
گاز صفحه ای - رومیزی اخوان - Vونوس 24 کد مدل v21 ونوس
نوع : استیل - 5 شعله - توکار
86*50 cm
قیمت لیست : 9223000 ریال
قیمت : 6917000 ریال
گاز صفحه ای - رومیزی اخوان - Vونوس 24 کد مدل v22 ونوس
نوع : استیل - 5 شعله - توکار
86*50 cm
قیمت لیست : 9223000 ریال
قیمت : 6917000 ریال
گاز صفحه ای - رومیزی اخوان - Vونوس 24 کد مدل Vونوس 24
نوع : شیشه ای - 5 شعله - توکار
86*50 cm
قیمت لیست : 10542000 ریال
قیمت : 7907000 ریال
گاز صفحه ای - رومیزی اخوان - Vونوس 24 کد مدل Vونوس 25
نوع : شیشه ای - 5 شعله - توکار
86*50 cm
قیمت لیست : 10542000 ریال
قیمت : 7907000 ریال
گاز صفحه ای - رومیزی اخوان - Vونوس 24 کد مدل 1 اورانوس
نوع : شیشه ای - 5 شعله - توکار
86*50 cm
قیمت لیست : 9689000 ریال
قیمت : 7267000 ریال

نا موجود
گاز صفحه ای - رومیزی اخوان - Vونوس 24 کد مدل 2 اورانوس
نوع : استیل - 5 شعله - توکار
86*50 cm
قیمت لیست : 8592000 ریال
قیمت : 6444000 ریال

نا موجود
گاز صفحه ای - رومیزی اخوان - Vونوس 24 کد مدل 3 اورانوس
نوع : شیشه ای - 5 شعله - توکار
86*50 cm
قیمت لیست : 9830000 ریال
قیمت : 7373000 ریال

نا موجود
گاز صفحه ای - رومیزی اخوان - Vونوس 24 کد مدل OS-5 اورانوس
نوع : استیل - 5 شعله - توکار
86*50 cm
قیمت لیست : 8448000 ریال
قیمت : 6336000 ریال
گاز صفحه ای - رومیزی اخوان - Vونوس 24 کد مدل G1
نوع : شیشه ای - 2 شعله - توکار
50*35 cm
قیمت لیست : 4633000 ریال
قیمت : 3475000 ریال
گاز صفحه ای - رومیزی اخوان - Vونوس 24 کد مدل G3-HE
نوع : شیشه ای - 4 شعله - توکار
58*50 cm
قیمت لیست : 7438000 ریال
قیمت : 5579000 ریال
گاز صفحه ای - رومیزی اخوان - Vونوس 24 کد مدل G4-HE
نوع : شیشه ای - 4 شعله - توکار
58*50 cm
قیمت لیست : 7792000 ریال
قیمت : 5844000 ریال

نا موجود
گاز صفحه ای - رومیزی اخوان - Vونوس 24 کد مدل GI-4
نوع : شیشه ای - 4 شعله - توکار
58*50 cm
قیمت لیست : 5614000 ریال
قیمت : 4211000 ریال
گاز صفحه ای - رومیزی اخوان - Vونوس 24 کد مدل G6
نوع : شیشه ای - 4 شعله - توکار
70*50 cm
قیمت لیست : 7863000 ریال
قیمت : 5897000 ریال

نا موجود
گاز صفحه ای - رومیزی اخوان - Vونوس 24 کد مدل GI-6
نوع : شیشه ای - 4 شعله - توکار
70*50 cm
قیمت لیست : 5868000 ریال
قیمت : 4401000 ریال
گاز صفحه ای - رومیزی اخوان - Vونوس 24 کد مدل G7-HE
نوع : شیشه ای - 5 شعله - توکار
68*50 cm
قیمت لیست : 8288000 ریال
قیمت : 6216000 ریال
گاز صفحه ای - رومیزی اخوان - Vونوس 24 کد مدل G12
نوع : شیشه و استیل - 5 شعله - توکار
86*50 cm
قیمت لیست : 9414000 ریال
قیمت : 7061000 ریال

نا موجود
گاز صفحه ای - رومیزی اخوان - Vونوس 24 کد مدل G13-HE
نوع : استیل - 5 شعله - توکار
86*50 cm
قیمت لیست : 8080000 ریال
قیمت : 6060000 ریال
گاز صفحه ای - رومیزی اخوان - Vونوس 24 کد مدل GI-13
نوع : استیل - 5 شعله - توکار
86*50 cm
قیمت لیست : 7052000 ریال
قیمت : 5289000 ریال
گاز صفحه ای - رومیزی اخوان - Vونوس 24 کد مدل G13-S-HE
نوع : استیل - 5 شعله - توکار
86*50 cm
قیمت لیست : 8080000 ریال
قیمت : 6060000 ریال
گاز صفحه ای - رومیزی اخوان - Vونوس 24 کد مدل GI-13-S
نوع : استیل - 5 شعله - توکار
86*50 cm
قیمت لیست : 7052000 ریال
قیمت : 5289000 ریال
گاز صفحه ای - رومیزی اخوان - Vونوس 24 کد مدل G14
نوع : شیشه و استیل - 5 شعله - توکار
86*50 cm
قیمت لیست : 10413000 ریال
قیمت : 7810000 ریال

نا موجود
گاز صفحه ای - رومیزی اخوان - Vونوس 24 کد مدل GI-14
نوع : شیشه و استیل - 5 شعله - توکار
86*50 cm
قیمت لیست : 7783000 ریال
قیمت : 5837000 ریال
گاز صفحه ای - رومیزی اخوان - Vونوس 24 کد مدل G15
نوع : استیل - 4 شعله - توکار
58*50 cm
قیمت لیست : 6847000 ریال
قیمت : 5135000 ریال
گاز صفحه ای - رومیزی اخوان - Vونوس 24 کد مدل GI-15
نوع : استیل - 4 شعله - توکار
58*50 cm
قیمت لیست : 5833000 ریال
قیمت : 4375000 ریال
گاز صفحه ای - رومیزی اخوان - Vونوس 24 کد مدل G16
نوع : استیل - 4 شعله - توکار
58*50 cm
قیمت لیست : 6351000 ریال
قیمت : 4763000 ریال

نا موجود
گاز صفحه ای - رومیزی اخوان - Vونوس 24 کد مدل G23-HE
نوع : شیشه ای - 2 شعله - توکار
50*35 cm
قیمت لیست : 4775000 ریال
قیمت : 3581000 ریال

نا موجود
گاز صفحه ای - رومیزی اخوان - Vونوس 24 کد مدل GI-23
نوع : شیشه ای - 2 شعله - توکار
50*35 cm
قیمت لیست : 3898000 ریال
قیمت : 2924000 ریال
گاز صفحه ای - رومیزی اخوان - Vونوس 24 کد مدل G24-HE
نوع : شیشه ای - 5 شعله - توکار
86*50 cm
قیمت لیست : 9521000 ریال
قیمت : 7141000 ریال
گاز صفحه ای - رومیزی اخوان - Vونوس 24 کد مدل G24-HE-S
نوع : شیشه ای - 5 شعله - توکار
86*50 cm
قیمت لیست : 9521000 ریال
قیمت : 7141000 ریال
گاز صفحه ای - رومیزی اخوان - Vونوس 24 کد مدل GI-24
نوع : شیشه ای - 5 شعله - توکار
86*50 cm
قیمت لیست : 6926000 ریال
قیمت : 5195000 ریال
گاز صفحه ای - رومیزی اخوان - Vونوس 24 کد مدل GI-24-S
نوع : شیشه ای - 5 شعله - توکار
86*50 cm
قیمت لیست : 6926000 ریال
قیمت : 5195000 ریال
گاز صفحه ای - رومیزی اخوان - Vونوس 24 کد مدل G26
نوع : استیل - 2 شعله - توکار
50*30 cm
قیمت لیست : 4250000 ریال
قیمت : 3188000 ریال
گاز صفحه ای - رومیزی اخوان - Vونوس 24 کد مدل GI-26
نوع : استیل - 2 شعله - توکار
50*30 cm
قیمت لیست : 3758000 ریال
قیمت : 2819000 ریال
گاز صفحه ای - رومیزی اخوان - Vونوس 24 کد مدل G28
نوع : استیل - 6 شعله - توکار
86*50 cm
قیمت لیست : 8932000 ریال
قیمت : 6699000 ریال
گاز صفحه ای - رومیزی اخوان - Vونوس 24 کد مدل G28-S
نوع : استیل - 6 شعله - توکار
86*50 cm
قیمت لیست : 9392000 ریال
قیمت : 7044000 ریال
گاز صفحه ای - رومیزی اخوان - Vونوس 24 کد مدل G29
نوع : شیشه ای - 5 شعله - توکار
90*50 cm
قیمت لیست : 8762000 ریال
قیمت : 6572000 ریال
گاز صفحه ای - رومیزی اخوان - Vونوس 24 کد مدل G30
نوع : شیشه آینه ای - 5 شعله - توکار
90*50 cm
قیمت لیست : 9638000 ریال
قیمت : 7229000 ریال
گاز صفحه ای - رومیزی اخوان - Vونوس 24 کد مدل G31
نوع : شیشه ای - 3 شعله - توکار
50 cm قطر
قیمت لیست : 5968000 ریال
قیمت : 4476000 ریال

نا موجود
گاز صفحه ای - رومیزی اخوان - Vونوس 24 کد مدل G32
نوع : شیشه آینه ای - 3 شعله - توکار
50 cm قطر
قیمت لیست : 6762000 ریال
قیمت : 5072000 ریال

نا موجود
گاز صفحه ای - رومیزی اخوان - Vونوس 24 کد مدل G33
نوع : شیشه و استیل - 4 شعله - توکار
58*50 cm
قیمت لیست : 7637000 ریال
قیمت : 5728000 ریال

نا موجود
گاز صفحه ای - رومیزی اخوان - Vونوس 24 کد مدل G34
نوع : استیل - 4 شعله - توکار
58*50 cm
قیمت لیست : 5909000 ریال
قیمت : 4432000 ریال

نا موجود
گاز صفحه ای - رومیزی اخوان - Vونوس 24 کد مدل G35-HE
نوع : شیشه ای - 5 شعله - توکار
86*50 cm
قیمت لیست : 9744000 ریال
قیمت : 7308000 ریال
گاز صفحه ای - رومیزی اخوان - Vونوس 24 کد مدل G35-HE-S
نوع : شیشه ای - 5 شعله - توکار
86*50 cm
قیمت لیست : 9744000 ریال
قیمت : 7308000 ریال

نا موجود
گاز صفحه ای - رومیزی اخوان - Vونوس 24 کد مدل GI-35
نوع : شیشه ای - 5 شعله - توکار
86*50 cm
قیمت لیست : 7234000 ریال
قیمت : 5426000 ریال
گاز صفحه ای - رومیزی اخوان - Vونوس 24 کد مدل GI-35-S
نوع : شیشه ای - 5 شعله - توکار
86*50 cm
قیمت لیست : 7234000 ریال
قیمت : 5426000 ریال
گاز صفحه ای - رومیزی اخوان - Vونوس 24 کد مدل G37
نوع : شیشه و استیل - 2 شعله - توکار
50*30 cm
قیمت لیست : 5464000 ریال
قیمت : 4098000 ریال
گاز صفحه ای - رومیزی اخوان - Vونوس 24 کد مدل G38
نوع : شیشه ای - 4 شعله - توکار
61*50 cm
قیمت لیست : 6494000 ریال
قیمت : 4871000 ریال

نا موجود
گاز صفحه ای - رومیزی اخوان - Vونوس 24 کد مدل G39
نوع : استیل - 5 شعله - توکار
68*50 cm
قیمت لیست : 7926000 ریال
قیمت : 5945000 ریال

نا موجود
گاز صفحه ای - رومیزی اخوان - Vونوس 24 کد مدل G42
نوع : استیل - 5 شعله - توکار
86*50 cm
قیمت لیست : 7984000 ریال
قیمت : 5988000 ریال

نا موجود
گاز صفحه ای - رومیزی اخوان - Vونوس 24 کد مدل GI-42
نوع : استیل - 5 شعله - توکار
86*50 cm
قیمت لیست : 7333000 ریال
قیمت : 5500000 ریال

نا موجود
گاز صفحه ای - رومیزی اخوان - Vونوس 24 کد مدل G43
نوع : شیشه ای - 2 شعله - توکار
50*35 cm
قیمت لیست : 4365000 ریال
قیمت : 3274000 ریال

نا موجود
گاز صفحه ای - رومیزی اخوان - Vونوس 24 کد مدل G44
نوع : استیل آجدار - 4 شعله - توکار
58*50 cm
قیمت لیست : 7527000 ریال
قیمت : 5645000 ریال

نا موجود
گاز صفحه ای - رومیزی اخوان - Vونوس 24 کد مدل G46
نوع : شیشه و استیل - 5 شعله - توکار
86*50 cm
قیمت لیست : 10562000 ریال
قیمت : 7922000 ریال

نا موجود
گاز صفحه ای - رومیزی اخوان - Vونوس 24 کد مدل G49
نوع : استیل - 5 شعله - توکار
86*50 cm
قیمت لیست : 7586000 ریال
قیمت : 5690000 ریال

نا موجود
گاز صفحه ای - رومیزی اخوان - Vونوس 24 کد مدل G51-HE
نوع : استیل آجدار - 5 شعله - توکار
86*50 cm
قیمت لیست : 8333000 ریال
قیمت : 6250000 ریال
گاز صفحه ای - رومیزی اخوان - Vونوس 24 کد مدل G53
نوع : استیل آجدار - 4 شعله - توکار
58*50 cm
قیمت لیست : 6993000 ریال
قیمت : 5245000 ریال
گاز صفحه ای - رومیزی اخوان - Vونوس 24 کد مدل G56
نوع : استیل آجدار - 5 شعله - توکار
86*50 cm
قیمت لیست : 9549000 ریال
قیمت : 7162000 ریال

نا موجود
گاز صفحه ای - رومیزی اخوان - Vونوس 24 کد مدل G58
نوع : شیشه و استیل - 5 شعله - توکار
68*50 cm
قیمت لیست : 9290000 ریال
قیمت : 6968000 ریال

نا موجود
گاز صفحه ای - رومیزی اخوان - Vونوس 24 کد مدل G72
نوع : استیل - 5 شعله - توکار
86*50 cm
قیمت لیست : 8932000 ریال
قیمت : 6699000 ریال

نا موجود
گاز صفحه ای - رومیزی اخوان - Vونوس 24 کد مدل G82
نوع : استیل - 5 شعله - توکار
86*50 cm
قیمت لیست : 8064000 ریال
قیمت : 6048000 ریال

نا موجود
گاز صفحه ای - رومیزی اخوان - Vونوس 24 کد مدل GI-82
نوع : استیل - 5 شعله - توکار
86*50 cm
قیمت لیست : 7333000 ریال
قیمت : 5500000 ریال

نا موجود
گاز صفحه ای - رومیزی اخوان - Vونوس 24 کد مدل G83-HE
نوع : استیل - 4 شعله - توکار
58*50 cm
قیمت لیست : 6301000 ریال
قیمت : 4726000 ریال
گاز صفحه ای - رومیزی اخوان - Vونوس 24 کد مدل G84
نوع : استیل - 5 شعله - توکار
86*50 cm
قیمت لیست : 6697000 ریال
قیمت : 5023000 ریال

نا موجود
گاز صفحه ای - رومیزی اخوان - Vونوس 24 کد مدل G85
نوع : استیل - 5 شعله - توکار
86*50 cm
قیمت لیست : 8064000 ریال
قیمت : 6048000 ریال

نا موجود
گاز صفحه ای - رومیزی اخوان - Vونوس 24 کد مدل G86
نوع : استیل آجدار - 5 شعله - توکار
86*50 cm
قیمت لیست : 7781000 ریال
قیمت : 5836000 ریال

نا موجود
گاز صفحه ای - رومیزی اخوان - Vونوس 24 کد مدل G87
نوع : استیل - 5 شعله - توکار
68*50 cm
قیمت لیست : 7074000 ریال
قیمت : 5306000 ریال

نا موجود
گاز صفحه ای - رومیزی اخوان - Vونوس 24 کد مدل G93-HE
نوع : شیشه ای - 4 شعله - توکار
80*50 cm
قیمت لیست : 6963000 ریال
قیمت : 5222000 ریال
گاز صفحه ای - رومیزی اخوان - Vونوس 24 کد مدل G94
نوع : شیشه ای - 4 شعله - توکار
86*50 cm
قیمت لیست : 8217000 ریال
قیمت : 6163000 ریال
گاز صفحه ای - رومیزی اخوان - Vونوس 24 کد مدل G95-HE
نوع : شیشه ای - 3 شعله - توکار
78*48cm
قیمت لیست : 6395000 ریال
قیمت : 4796000 ریال
گاز صفحه ای - رومیزی اخوان - Vونوس 24 کد مدل G96
نوع : شیشه ای - 5 شعله - توکار
78*50 cm
قیمت لیست : 8572000 ریال
قیمت : 6429000 ریال
گاز صفحه ای - رومیزی اخوان - Vونوس 24 کد مدل G97-HE
نوع : شیشه ای - 3 شعله - توکار
73*43 cm
قیمت لیست : 6244000 ریال
قیمت : 4683000 ریال
گاز صفحه ای - رومیزی اخوان - Vونوس 24 کد مدل GI-97
نوع : شیشه ای - 3 شعله - توکار
73*43 cm
قیمت لیست : 5325000 ریال
قیمت : 3994000 ریال
گاز صفحه ای - رومیزی اخوان - Vونوس 24 کد مدل G100
نوع : شیشه ای - 2 شعله - توکار
50*35 cm
قیمت لیست : 4595000 ریال
قیمت : 3446000 ریال

نا موجود
گاز صفحه ای - رومیزی اخوان - Vونوس 24 کد مدل G101
نوع : شیشه و استیل - 4 شعله - توکار
86*50 cm
قیمت لیست : 8159000 ریال
قیمت : 6119000 ریال

نا موجود
گاز صفحه ای - رومیزی اخوان - Vونوس 24 کد مدل G103
نوع : استیل - 5 شعله - توکار
86*50 cm
قیمت لیست : 8198000 ریال
قیمت : 6149000 ریال

نا موجود
گاز صفحه ای - رومیزی اخوان - Vونوس 24 کد مدل G104
نوع : استیل - 5 شعله - توکار
97*50 cm
قیمت لیست : 7941000 ریال
قیمت : 5956000 ریال

نا موجود
گاز صفحه ای - رومیزی اخوان - Vونوس 24 کد مدل G106
نوع : شیشه و استیل - 5 شعله - توکار
97*50 cm
قیمت لیست : 9837000 ریال
قیمت : 7378000 ریال

نا موجود
گاز صفحه ای - رومیزی اخوان - Vونوس 24 کد مدل G106-S
نوع : شیشه و استیل - 5 شعله - توکار
86*50 cm
قیمت لیست : 9837000 ریال
قیمت : 7378000 ریال

نا موجود
گاز صفحه ای - رومیزی اخوان - Vونوس 24 کد مدل G108
نوع : شیشه ای - 4 شعله - توکار
97*43 cm
قیمت لیست : 7881000 ریال
قیمت : 5911000 ریال
گاز صفحه ای - رومیزی اخوان - Vونوس 24 کد مدل G109
نوع : شیشه ای - 3 شعله - توکار
86*43 cm
قیمت لیست : 6402000 ریال
قیمت : 4802000 ریال
گاز صفحه ای - رومیزی اخوان - Vونوس 24 کد مدل G110
نوع : شیشه ای - 3 شعله - توکار
58*50 cm
قیمت لیست : 6402000 ریال
قیمت : 4802000 ریال
گاز صفحه ای - رومیزی اخوان - Vونوس 24 کد مدل G111
نوع : شیشه ای - 4 شعله - توکار
86*52 cm
قیمت لیست : 8348000 ریال
قیمت : 6261000 ریال
گاز صفحه ای - رومیزی اخوان - Vونوس 24 کد مدل G113
نوع : شیشه و استیل - 5 شعله - توکار
86*50 cm
قیمت لیست : 9837000 ریال
قیمت : 7378000 ریال

نا موجود
گاز صفحه ای - رومیزی اخوان - Vونوس 24 کد مدل G115-HE
نوع : شیشه و استیل - 5 شعله - توکار
86*50 cm
قیمت لیست : 10072000 ریال
قیمت : 7554000 ریال

نا موجود
گاز صفحه ای - رومیزی اخوان - Vونوس 24 کد مدل G116-HE
نوع : شیشه و استیل - 5 شعله - توکار
86*50 cm
قیمت لیست : 9368000 ریال
قیمت : 7026000 ریال

نا موجود
گاز صفحه ای - رومیزی اخوان - Vونوس 24 کد مدل G117
نوع : شیشه و استیل - 5 شعله - توکار
86*50 cm
قیمت لیست : 9349000 ریال
قیمت : 7012000 ریال

نا موجود
گاز صفحه ای - رومیزی اخوان - Vونوس 24 کد مدل G117-S
نوع : شیشه و استیل - 5 شعله - توکار
86*50 cm
قیمت لیست : 9349000 ریال
قیمت : 7012000 ریال

نا موجود
گاز صفحه ای - رومیزی اخوان - Vونوس 24 کد مدل G131
نوع : استیل - 5 شعله - توکار
86*50 cm
قیمت لیست : 9824000 ریال
قیمت : 7368000 ریال
گاز صفحه ای - رومیزی اخوان - Vونوس 24 کد مدل GI-132
نوع : شیشه ای - 5 شعله - توکار
86*50 cm
قیمت لیست : 7501000 ریال
قیمت : 5626000 ریال
گاز صفحه ای - رومیزی اخوان - Vونوس 24 کد مدل GI-132-S
نوع : شیشه ای - 5 شعله - توکار
86*50 cm
قیمت لیست : 7501000 ریال
قیمت : 5626000 ریال
گاز صفحه ای - رومیزی اخوان - Vونوس 24 کد مدل G133
نوع : استیل - 5 شعله - توکار
86*50 cm
قیمت لیست : 8231000 ریال
قیمت : 6173000 ریال

نا موجود
گاز صفحه ای - رومیزی اخوان - Vونوس 24 کد مدل G133-S
نوع : استیل - 5 شعله - توکار
86*50 cm
قیمت لیست : 8231000 ریال
قیمت : 6173000 ریال

نا موجود
گاز صفحه ای - رومیزی اخوان - Vونوس 24 کد مدل G135-HE
نوع : استیل - 5 شعله - توکار
86*50 cm
قیمت لیست : 8231000 ریال
قیمت : 6173000 ریال
گاز صفحه ای - رومیزی اخوان - Vونوس 24 کد مدل G135-S
نوع : استیل - 5 شعله - توکار
86*50 cm
قیمت لیست : 8231000 ریال
قیمت : 6173000 ریال
گاز صفحه ای - رومیزی اخوان - Vونوس 24 کد مدل GI-137
نوع : شیشه ای - 5 شعله - توکار
86*50 cm
قیمت لیست : 7501000 ریال
قیمت : 5626000 ریال
گاز صفحه ای - رومیزی اخوان - Vونوس 24 کد مدل GI-137-S
نوع : شیشه ای - 5 شعله - توکار
86*50 cm
قیمت لیست : 7501000 ریال
قیمت : 5626000 ریال
گاز صفحه ای - رومیزی اخوان - Vونوس 24 کد مدل GI-142
نوع : شیشه ای - 5 شعله - توکار
86*50 cm
قیمت لیست : 7404000 ریال
قیمت : 5553000 ریال

نمایندگی شرکت اخوان جم
سینک، گاز، هود، فر و انواع شیر آلات
021- 3353 1664 + 021- 3353 1641 | info@ahmadisink.com