ورود کاربران تماس لیست قیمت محصولات کاتالوگ محصولات درباره ما صفحه اصلی
0


شیر آلات بهداشتی اخوان
فر توکاراخوان
گاز صفحه ای رومیزی اخوان
هود آشپزخانه
سینک ظرفشویی اخوان
اخوان0
  گاز صفحه ای - رومیزی اخوان محصولات اخوان - مدل GT300  دفترچه راهنما گاز صفحه ای - رومیزی اخوان
 قیمت نهایی :44585000 ریال بروز شده: یکشنبه ۲۵ شهریور ۱۳۹۷ - ۱۲:۴۹ 
   نوع : شیشه ای - تاج اسکرین - 5 شعله - توکار    
86*50 cm : ابعاد    
GT 300 اجاق گاز صفحه ای اخوان مدل

نمای ظاهری شیشه مشکی
تعداد شعله پنج شعله
جنس صفحه شیشه
وک دارد
86 cm طول گاز
50 cm عرض گاز

تاج اسکرین
راندمان احتراق بالا
اجزا و قطعات ایرانی
A با سطح مصرف انرژی
با 20 ماه گارانتی شرکت اخوان
سفارش کالا
گاز صفحه ای - رومیزی اخوان
گاز صفحه ای - رومیزی اخوان محصولات اخوان - GT300
     قیمت : 44585000   
نوع : شیشه ای - تاج اسکرین - 5 شعله - توکار
86*50 cm : ابعاد    
GT 300 اجاق گاز صفحه ای اخوان مدل

نمای ظاهری شیشه مشکی
تعداد شعله پنج شعله
جنس صفحه شیشه
وک دارد
86 cm طول گاز
50 cm عرض گاز

تاج اسکرین
راندمان احتراق بالا
اجزا و قطعات ایرانی
A با سطح مصرف انرژی
با 20 ماه گارانتی شرکت اخوان


شیشه و استیلشیشهاستیل


گاز صفحه ای - رومیزی اخوان - GT300 کد مدل GT300
نوع : شیشه ای - تاج اسکرین - 5 شعله - توکار
86*50 cm
قیمت لیست : 44585000 ریال
قیمت : 44585000 ریال
گاز صفحه ای - رومیزی اخوان - GT300 کد مدل V1 ونوس
نوع : استیل - 5 شعله - توکار
97*50 cm
قیمت لیست : 12120000 ریال
قیمت : 12120000 ریال

نا موجود
گاز صفحه ای - رومیزی اخوان - GT300 کد مدل V2 ونوس
نوع : استیل - 6 شعله - توکار
97*50 cm
قیمت لیست : 15780000 ریال
قیمت : 15780000 ریال

نا موجود
گاز صفحه ای - رومیزی اخوان - GT300 کد مدل V3 ونوس
نوع : استیل - 5 شعله - توکار
86*50 cm
قیمت لیست : 12920000 ریال
قیمت : 12920000 ریال
گاز صفحه ای - رومیزی اخوان - GT300 کد مدل V4 ونوس
نوع : استیل - 5 شعله - توکار
86*50 cm
قیمت لیست : 12500000 ریال
قیمت : 12500000 ریال
گاز صفحه ای - رومیزی اخوان - GT300 کد مدل V5 ونوس
نوع : استیل - 5 شعله - توکار
86*50 cm
قیمت لیست : 12500000 ریال
قیمت : 12500000 ریال
گاز صفحه ای - رومیزی اخوان - GT300 کد مدل V7 ونوس
نوع : شیشه آینه ای - 5 شعله - توکار
86*50 cm
قیمت لیست : 17086261 ریال
قیمت : 17086000 ریال

نا موجود
گاز صفحه ای - رومیزی اخوان - GT300 کد مدل V7-S ونوس
نوع : شیشه آینه ای - 5 شعله - توکار
86*50 cm
قیمت لیست : 17000000 ریال
قیمت : 17000000 ریال

نا موجود
گاز صفحه ای - رومیزی اخوان - GT300 کد مدل V8 ونوس
نوع : شیشه ای - 5 شعله - توکار
86*50 cm
قیمت لیست : 16850000 ریال
قیمت : 16850000 ریال
گاز صفحه ای - رومیزی اخوان - GT300 کد مدل V8-S ونوس
نوع : شیشه ای - 5 شعله - توکار
86*50 cm
قیمت لیست : 16850000 ریال
قیمت : 16850000 ریال
گاز صفحه ای - رومیزی اخوان - GT300 کد مدل V9 ونوس
نوع : شیشه آینه ای - 5 شعله - توکار
86*50 cm
قیمت لیست : 18000000 ریال
قیمت : 18000000 ریال

نا موجود
گاز صفحه ای - رومیزی اخوان - GT300 کد مدل V10 ونوس
نوع : شیشه آینه ای و استیل - 5 شعله - توکار
86*50 cm
قیمت لیست : 18000000 ریال
قیمت : 18000000 ریال

نا موجود
گاز صفحه ای - رومیزی اخوان - GT300 کد مدل V13 ونوس
نوع : شیشه ای - 5 شعله - توکار
86*50 cm
قیمت لیست : 14900000 ریال
قیمت : 14900000 ریال
گاز صفحه ای - رومیزی اخوان - GT300 کد مدل V14 ونوس
نوع : شیشه ای - 5 شعله - توکار
86*50 cm
قیمت لیست : 15200000 ریال
قیمت : 15200000 ریال
گاز صفحه ای - رومیزی اخوان - GT300 کد مدل V15 ونوس
نوع : شیشه ای - 5 شعله - توکار
86*50 cm
قیمت لیست : 14900000 ریال
قیمت : 14900000 ریال
گاز صفحه ای - رومیزی اخوان - GT300 کد مدل V16 ونوس
نوع : شیشه ای - 5 شعله - توکار
86*50 cm
قیمت لیست : 15200000 ریال
قیمت : 15200000 ریال
گاز صفحه ای - رومیزی اخوان - GT300 کد مدل V17 ونوس
نوع : شیشه و استیل - 5 شعله - توکار
86*50 cm
قیمت لیست : 16000000 ریال
قیمت : 16000000 ریال

نا موجود
گاز صفحه ای - رومیزی اخوان - GT300 کد مدل V18 ونوس
نوع : شیشه و استیل - 5 شعله - توکار
86*50 cm
قیمت لیست : 14900000 ریال
قیمت : 14900000 ریال

نا موجود
گاز صفحه ای - رومیزی اخوان - GT300 کد مدل V19 ونوس
نوع : شیشه ای - 5 شعله - توکار
86*50 cm
قیمت لیست : 15600000 ریال
قیمت : 15600000 ریال

نا موجود
گاز صفحه ای - رومیزی اخوان - GT300 کد مدل V20 ونوس
نوع : شیشه ای - 5 شعله - توکار
86*50 cm
قیمت لیست : 15590000 ریال
قیمت : 15590000 ریال

نا موجود
گاز صفحه ای - رومیزی اخوان - GT300 کد مدل V20-B ونوس
نوع : شیشه ای - 5 شعله - توکار
86*50 cm
قیمت لیست : 16880247 ریال
قیمت : 16880000 ریال

نا موجود
گاز صفحه ای - رومیزی اخوان - GT300 کد مدل Vونوس 24
نوع : شیشه ای - 5 شعله - توکار
86*50 cm
قیمت لیست : 15000000 ریال
قیمت : 15000000 ریال
گاز صفحه ای - رومیزی اخوان - GT300 کد مدل Vونوس 25
نوع : شیشه ای - 5 شعله - توکار
86*50 cm
قیمت لیست : 15000000 ریال
قیمت : 15000000 ریال
گاز صفحه ای - رومیزی اخوان - GT300 کد مدل V21 ونوس
نوع : استیل - 5 شعله - توکار
86*50 cm
قیمت لیست : 13190000 ریال
قیمت : 13190000 ریال
گاز صفحه ای - رومیزی اخوان - GT300 کد مدل V22 ونوس
نوع : استیل - 5 شعله - توکار
86*50 cm
قیمت لیست : 13190000 ریال
قیمت : 13190000 ریال
گاز صفحه ای - رومیزی اخوان - GT300 کد مدل 1 اورانوس
نوع : شیشه ای - 5 شعله - توکار
86*50 cm
قیمت لیست : 13860000 ریال
قیمت : 13860000 ریال

نا موجود
گاز صفحه ای - رومیزی اخوان - GT300 کد مدل 2 اورانوس
نوع : استیل - 5 شعله - توکار
86*50 cm
قیمت لیست : 12290000 ریال
قیمت : 12290000 ریال

نا موجود
گاز صفحه ای - رومیزی اخوان - GT300 کد مدل 3 اورانوس
نوع : شیشه ای - 5 شعله - توکار
86*50 cm
قیمت لیست : 14000000 ریال
قیمت : 14000000 ریال

نا موجود
گاز صفحه ای - رومیزی اخوان - GT300 کد مدل OS-5 اورانوس
نوع : استیل - 5 شعله - توکار
86*50 cm
قیمت لیست : 12086136 ریال
قیمت : 12086000 ریال
گاز صفحه ای - رومیزی اخوان - GT300 کد مدل G1-HE
نوع : شیشه ای - 2 شعله - توکار
50*35 cm
قیمت لیست : 6626773 ریال
قیمت : 6627000 ریال
گاز صفحه ای - رومیزی اخوان - GT300 کد مدل G3-HE
نوع : شیشه ای - 4 شعله - توکار
58*50 cm
قیمت لیست : 10641178 ریال
قیمت : 10641000 ریال
گاز صفحه ای - رومیزی اخوان - GT300 کد مدل G4-HE
نوع : شیشه ای - 4 شعله - توکار
58*50 cm
قیمت لیست : 11147630 ریال
قیمت : 11148000 ریال
گاز صفحه ای - رومیزی اخوان - GT300 کد مدل GI-4
نوع : شیشه ای - 4 شعله - توکار
58*50 cm
قیمت لیست : 7301226 ریال
قیمت : 7301000 ریال
گاز صفحه ای - رومیزی اخوان - GT300 کد مدل G6-HE
نوع : شیشه ای - 4 شعله - توکار
70*50 cm
قیمت لیست : 11249206 ریال
قیمت : 11249000 ریال

نا موجود
گاز صفحه ای - رومیزی اخوان - GT300 کد مدل GI-6
نوع : شیشه ای - 4 شعله - توکار
70*50 cm
قیمت لیست : 7631355 ریال
قیمت : 7631000 ریال
گاز صفحه ای - رومیزی اخوان - GT300 کد مدل G7-HE
نوع : شیشه ای - 5 شعله - توکار
68*50 cm
قیمت لیست : 11857232 ریال
قیمت : 11857000 ریال
گاز صفحه ای - رومیزی اخوان - GT300 کد مدل G12
نوع : شیشه و استیل - 5 شعله - توکار
86*50 cm
قیمت لیست : 13466713 ریال
قیمت : 13467000 ریال

نا موجود
گاز صفحه ای - رومیزی اخوان - GT300 کد مدل G13-HE
نوع : استیل - 5 شعله - توکار
86*50 cm
قیمت لیست : 11560000 ریال
قیمت : 11560000 ریال
گاز صفحه ای - رومیزی اخوان - GT300 کد مدل GI-13
نوع : استیل - 5 شعله - توکار
86*50 cm
قیمت لیست : 9173000 ریال
قیمت : 9173000 ریال
گاز صفحه ای - رومیزی اخوان - GT300 کد مدل G13-S-HE
نوع : استیل - 5 شعله - توکار
86*50 cm
قیمت لیست : 11559658 ریال
قیمت : 11560000 ریال
گاز صفحه ای - رومیزی اخوان - GT300 کد مدل GI-13-S
نوع : استیل - 5 شعله - توکار
86*50 cm
قیمت لیست : 9172254 ریال
قیمت : 9172000 ریال
گاز صفحه ای - رومیزی اخوان - GT300 کد مدل G14-HE
نوع : شیشه و استیل - 5 شعله - توکار
86*50 cm
قیمت لیست : 13373723 ریال
قیمت : 13374000 ریال

نا موجود
گاز صفحه ای - رومیزی اخوان - GT300 کد مدل GI-14
نوع : شیشه و استیل - 5 شعله - توکار
86*50 cm
قیمت لیست : 10123000 ریال
قیمت : 10123000 ریال
گاز صفحه ای - رومیزی اخوان - GT300 کد مدل G14-New-HE
نوع : شیشه و استیل - 5 شعله - توکار
86*50 cm
قیمت لیست : 13370000 ریال
قیمت : 13370000 ریال
گاز صفحه ای - رومیزی اخوان - GT300 کد مدل G15-HE
نوع : استیل - 4 شعله - توکار
58*50 cm
قیمت لیست : 9795664 ریال
قیمت : 9796000 ریال
گاز صفحه ای - رومیزی اخوان - GT300 کد مدل GI-15
نوع : استیل - 4 شعله - توکار
58*50 cm
قیمت لیست : 7587000 ریال
قیمت : 7587000 ریال
گاز صفحه ای - رومیزی اخوان - GT300 کد مدل G16
نوع : استیل - 4 شعله - توکار
58*50 cm
قیمت لیست : 9086062 ریال
قیمت : 9086000 ریال

نا موجود
گاز صفحه ای - رومیزی اخوان - GT300 کد مدل G23-HE
نوع : شیشه ای - 2 شعله - توکار
50*35 cm
قیمت لیست : 6829925 ریال
قیمت : 6830000 ریال
گاز صفحه ای - رومیزی اخوان - GT300 کد مدل GI-23
نوع : شیشه ای - 2 شعله - توکار
50*35 cm
قیمت لیست : 5070296 ریال
قیمت : 5070000 ریال
گاز صفحه ای - رومیزی اخوان - GT300 کد مدل G24-HE
نوع : شیشه ای - 5 شعله - توکار
86*50 cm
قیمت لیست : 13600000 ریال
قیمت : 13600000 ریال
گاز صفحه ای - رومیزی اخوان - GT300 کد مدل G24-HE-S
نوع : شیشه ای - 5 شعله - توکار
86*50 cm
قیمت لیست : 13760000 ریال
قیمت : 13760000 ریال
گاز صفحه ای - رومیزی اخوان - GT300 کد مدل GI-24
نوع : شیشه ای - 5 شعله - توکار
86*50 cm
قیمت لیست : 9000000 ریال
قیمت : 9000000 ریال
گاز صفحه ای - رومیزی اخوان - GT300 کد مدل GI-24-S
نوع : شیشه ای - 5 شعله - توکار
86*50 cm
قیمت لیست : 9000000 ریال
قیمت : 9000000 ریال
گاز صفحه ای - رومیزی اخوان - GT300 کد مدل G26-HE
نوع : استیل - 2 شعله - توکار
50*30 cm
قیمت لیست : 6080264 ریال
قیمت : 6080000 ریال
گاز صفحه ای - رومیزی اخوان - GT300 کد مدل GI-26
نوع : استیل - 2 شعله - توکار
50*30 cm
قیمت لیست : 4880000 ریال
قیمت : 4880000 ریال
گاز صفحه ای - رومیزی اخوان - GT300 کد مدل G28-HE
نوع : استیل - 6 شعله - توکار
86*50 cm
قیمت لیست : 12770000 ریال
قیمت : 12770000 ریال
گاز صفحه ای - رومیزی اخوان - GT300 کد مدل G28-S-HE
نوع : استیل - 6 شعله - توکار
86*50 cm
قیمت لیست : 13430000 ریال
قیمت : 13430000 ریال
گاز صفحه ای - رومیزی اخوان - GT300 کد مدل G29
نوع : شیشه ای - 5 شعله - توکار
90*50 cm
قیمت لیست : 12530000 ریال
قیمت : 12530000 ریال
گاز صفحه ای - رومیزی اخوان - GT300 کد مدل G30
نوع : شیشه آینه ای - 5 شعله - توکار
90*50 cm
قیمت لیست : 13787000 ریال
قیمت : 13787000 ریال
گاز صفحه ای - رومیزی اخوان - GT300 کد مدل G31
نوع : شیشه ای - 3 شعله - توکار
50 cm قطر
قیمت لیست : 8530000 ریال
قیمت : 8530000 ریال

نا موجود
گاز صفحه ای - رومیزی اخوان - GT300 کد مدل G32
نوع : شیشه آینه ای - 3 شعله - توکار
50 cm قطر
قیمت لیست : 9042000 ریال
قیمت : 9042000 ریال

نا موجود
گاز صفحه ای - رومیزی اخوان - GT300 کد مدل G33
نوع : شیشه و استیل - 4 شعله - توکار
58*50 cm
قیمت لیست : 10920000 ریال
قیمت : 10920000 ریال

نا موجود
گاز صفحه ای - رومیزی اخوان - GT300 کد مدل G34
نوع : استیل - 4 شعله - توکار
58*50 cm
قیمت لیست : 8450000 ریال
قیمت : 8450000 ریال

نا موجود
گاز صفحه ای - رومیزی اخوان - GT300 کد مدل G35-HE
نوع : شیشه ای - 5 شعله - توکار
86*50 cm
قیمت لیست : 13940000 ریال
قیمت : 13940000 ریال
گاز صفحه ای - رومیزی اخوان - GT300 کد مدل G35-HE-S
نوع : شیشه ای - 5 شعله - توکار
86*50 cm
قیمت لیست : 14000000 ریال
قیمت : 14000000 ریال
گاز صفحه ای - رومیزی اخوان - GT300 کد مدل GI-35
نوع : شیشه ای - 5 شعله - توکار
86*50 cm
قیمت لیست : 9400000 ریال
قیمت : 9400000 ریال
گاز صفحه ای - رومیزی اخوان - GT300 کد مدل GI-35-S
نوع : شیشه ای - 5 شعله - توکار
86*50 cm
قیمت لیست : 9400000 ریال
قیمت : 9400000 ریال
گاز صفحه ای - رومیزی اخوان - GT300 کد مدل G37
نوع : شیشه و استیل - 2 شعله - توکار
50*30 cm
قیمت لیست : 7800000 ریال
قیمت : 7800000 ریال
گاز صفحه ای - رومیزی اخوان - GT300 کد مدل G38
نوع : شیشه ای - 4 شعله - توکار
61*50 cm
قیمت لیست : 9280000 ریال
قیمت : 9280000 ریال

نا موجود
گاز صفحه ای - رومیزی اخوان - GT300 کد مدل G39
نوع : استیل - 5 شعله - توکار
68*50 cm
قیمت لیست : 11340000 ریال
قیمت : 11340000 ریال

نا موجود
گاز صفحه ای - رومیزی اخوان - GT300 کد مدل G42
نوع : استیل - 5 شعله - توکار
86*50 cm
قیمت لیست : 11400000 ریال
قیمت : 11400000 ریال

نا موجود
گاز صفحه ای - رومیزی اخوان - GT300 کد مدل GI-42
نوع : استیل - 5 شعله - توکار
86*50 cm
قیمت لیست : 9500000 ریال
قیمت : 9500000 ریال

نا موجود
گاز صفحه ای - رومیزی اخوان - GT300 کد مدل G43
نوع : شیشه ای - 2 شعله - توکار
50*35 cm
قیمت لیست : 6240000 ریال
قیمت : 6240000 ریال

نا موجود
گاز صفحه ای - رومیزی اخوان - GT300 کد مدل G44
نوع : استیل آجدار - 4 شعله - توکار
58*50 cm
قیمت لیست : 10760000 ریال
قیمت : 10760000 ریال

نا موجود
گاز صفحه ای - رومیزی اخوان - GT300 کد مدل G46
نوع : شیشه و استیل - 5 شعله - توکار
86*50 cm
قیمت لیست : 15100000 ریال
قیمت : 15100000 ریال

نا موجود
گاز صفحه ای - رومیزی اخوان - GT300 کد مدل G49
نوع : استیل - 5 شعله - توکار
86*50 cm
قیمت لیست : 10851000 ریال
قیمت : 10851000 ریال

نا موجود
گاز صفحه ای - رومیزی اخوان - GT300 کد مدل G51-HE
نوع : استیل آجدار - 5 شعله - توکار
86*50 cm
قیمت لیست : 11920000 ریال
قیمت : 11920000 ریال
گاز صفحه ای - رومیزی اخوان - GT300 کد مدل G53-HE
نوع : استیل آجدار - 4 شعله - توکار
58*50 cm
قیمت لیست : 10000000 ریال
قیمت : 10000000 ریال

نا موجود
گاز صفحه ای - رومیزی اخوان - GT300 کد مدل G56-HE
نوع : استیل آجدار - 5 شعله - توکار
86*50 cm
قیمت لیست : 13650000 ریال
قیمت : 13650000 ریال

نا موجود
گاز صفحه ای - رومیزی اخوان - GT300 کد مدل G58
نوع : شیشه و استیل - 5 شعله - توکار
68*50 cm
قیمت لیست : 13290000 ریال
قیمت : 13290000 ریال

نا موجود
گاز صفحه ای - رومیزی اخوان - GT300 کد مدل G72
نوع : استیل - 5 شعله - توکار
86*50 cm
قیمت لیست : 12770000 ریال
قیمت : 12770000 ریال

نا موجود
گاز صفحه ای - رومیزی اخوان - GT300 کد مدل G82-HE
نوع : استیل - 5 شعله - توکار
86*50 cm
قیمت لیست : 11500000 ریال
قیمت : 11500000 ریال
گاز صفحه ای - رومیزی اخوان - GT300 کد مدل GI-82
نوع : استیل - 5 شعله - توکار
86*50 cm
قیمت لیست : 9500000 ریال
قیمت : 9500000 ریال
گاز صفحه ای - رومیزی اخوان - GT300 کد مدل G83-HE
نوع : استیل - 4 شعله - توکار
58*50 cm
قیمت لیست : 9000000 ریال
قیمت : 9000000 ریال
گاز صفحه ای - رومیزی اخوان - GT300 کد مدل G84
نوع : استیل - 5 شعله - توکار
86*50 cm
قیمت لیست : 9570000 ریال
قیمت : 9570000 ریال

نا موجود
گاز صفحه ای - رومیزی اخوان - GT300 کد مدل G85-HE
نوع : استیل - 5 شعله - توکار
86*50 cm
قیمت لیست : 11500000 ریال
قیمت : 11500000 ریال
گاز صفحه ای - رومیزی اخوان - GT300 کد مدل G86
نوع : استیل آجدار - 5 شعله - توکار
86*50 cm
قیمت لیست : 11110000 ریال
قیمت : 11110000 ریال

نا موجود
گاز صفحه ای - رومیزی اخوان - GT300 کد مدل G87
نوع : استیل - 5 شعله - توکار
68*50 cm
قیمت لیست : 10120000 ریال
قیمت : 10120000 ریال

نا موجود
گاز صفحه ای - رومیزی اخوان - GT300 کد مدل G93-HE
نوع : شیشه ای - 4 شعله - توکار
80*50 cm
قیمت لیست : 9960000 ریال
قیمت : 9960000 ریال
گاز صفحه ای - رومیزی اخوان - GT300 کد مدل G94
نوع : شیشه ای - 4 شعله - توکار
86*50 cm
قیمت لیست : 11750000 ریال
قیمت : 11750000 ریال
گاز صفحه ای - رومیزی اخوان - GT300 کد مدل G95-HE
نوع : شیشه ای - 3 شعله - توکار
78*50cm
قیمت لیست : 9140000 ریال
قیمت : 9140000 ریال
گاز صفحه ای - رومیزی اخوان - GT300 کد مدل G96-HE
نوع : شیشه ای - 4 شعله - توکار
78*50 cm
قیمت لیست : 12260000 ریال
قیمت : 12260000 ریال
گاز صفحه ای - رومیزی اخوان - GT300 کد مدل G97-HE
نوع : شیشه ای - 3 شعله - توکار
73*43 cm
قیمت لیست : 8930000 ریال
قیمت : 8930000 ریال
گاز صفحه ای - رومیزی اخوان - GT300 کد مدل GI-97
نوع : شیشه ای - 3 شعله - توکار
73*43 cm
قیمت لیست : 6900000 ریال
قیمت : 6900000 ریال
گاز صفحه ای - رومیزی اخوان - GT300 کد مدل G100
نوع : شیشه ای - 2 شعله - توکار
50*35 cm
قیمت لیست : 6570000 ریال
قیمت : 6570000 ریال

نا موجود
گاز صفحه ای - رومیزی اخوان - GT300 کد مدل G101
نوع : شیشه و استیل - 4 شعله - توکار
86*50 cm
قیمت لیست : 11670000 ریال
قیمت : 11670000 ریال
گاز صفحه ای - رومیزی اخوان - GT300 کد مدل G103
نوع : استیل - 5 شعله - توکار
86*50 cm
قیمت لیست : 11720000 ریال
قیمت : 11720000 ریال

نا موجود
گاز صفحه ای - رومیزی اخوان - GT300 کد مدل G104
نوع : استیل - 5 شعله - توکار
97*50 cm
قیمت لیست : 11350000 ریال
قیمت : 11350000 ریال

نا موجود
گاز صفحه ای - رومیزی اخوان - GT300 کد مدل G106
نوع : شیشه و استیل - 5 شعله - توکار
97*50 cm
قیمت لیست : 14000000 ریال
قیمت : 14000000 ریال

نا موجود
گاز صفحه ای - رومیزی اخوان - GT300 کد مدل G106-S
نوع : شیشه و استیل - 5 شعله - توکار
86*50 cm
قیمت لیست : 15070000 ریال
قیمت : 15070000 ریال

نا موجود
گاز صفحه ای - رومیزی اخوان - GT300 کد مدل G108-HE
نوع : شیشه ای - 4 شعله - توکار
97*43 cm
قیمت لیست : 11270000 ریال
قیمت : 11270000 ریال
گاز صفحه ای - رومیزی اخوان - GT300 کد مدل G109-HE
نوع : شیشه ای - 3 شعله - توکار
86*43 cm
قیمت لیست : 9150000 ریال
قیمت : 9150000 ریال
گاز صفحه ای - رومیزی اخوان - GT300 کد مدل G110-HE
نوع : شیشه ای - 3 شعله - توکار
58*50 cm
قیمت لیست : 9150000 ریال
قیمت : 9150000 ریال

نا موجود
گاز صفحه ای - رومیزی اخوان - GT300 کد مدل G111
نوع : شیشه ای - 4 شعله - توکار
86*52 cm
قیمت لیست : 11940000 ریال
قیمت : 11940000 ریال
گاز صفحه ای - رومیزی اخوان - GT300 کد مدل G113
نوع : شیشه و استیل - 5 شعله - توکار
86*50 cm
قیمت لیست : 14000000 ریال
قیمت : 14000000 ریال

نا موجود
گاز صفحه ای - رومیزی اخوان - GT300 کد مدل G115-HE
نوع : شیشه و استیل - 5 شعله - توکار
86*50 cm
قیمت لیست : 14400000 ریال
قیمت : 14400000 ریال

نا موجود
گاز صفحه ای - رومیزی اخوان - GT300 کد مدل G116-HE
نوع : شیشه و استیل - 5 شعله - توکار
86*50 cm
قیمت لیست : 13400000 ریال
قیمت : 13400000 ریال

نا موجود
گاز صفحه ای - رومیزی اخوان - GT300 کد مدل G117
نوع : شیشه و استیل - 5 شعله - توکار
86*50 cm
قیمت لیست : 13370000 ریال
قیمت : 13370000 ریال

نا موجود
گاز صفحه ای - رومیزی اخوان - GT300 کد مدل G117
نوع : شیشه و استیل - 5 شعله - توکار
86*50 cm
قیمت لیست : 13370000 ریال
قیمت : 13370000 ریال

نا موجود
گاز صفحه ای - رومیزی اخوان - GT300 کد مدل G131-HE
نوع : استیل - 5 شعله - توکار
86*50 cm
قیمت لیست : 14000000 ریال
قیمت : 14000000 ریال

نا موجود
گاز صفحه ای - رومیزی اخوان - GT300 کد مدل GI-132
نوع : شیشه ای - 5 شعله - توکار
86*50 cm
قیمت لیست : 9770000 ریال
قیمت : 9770000 ریال
گاز صفحه ای - رومیزی اخوان - GT300 کد مدل GI-132-S
نوع : شیشه ای - 5 شعله - توکار
88*51 cm
قیمت لیست : 9770000 ریال
قیمت : 9770000 ریال
گاز صفحه ای - رومیزی اخوان - GT300 کد مدل G133-HE
نوع : استیل - 5 شعله - توکار
86*50 cm
قیمت لیست : 11770000 ریال
قیمت : 11770000 ریال
گاز صفحه ای - رومیزی اخوان - GT300 کد مدل G133-S-HE
نوع : استیل - 5 شعله - توکار
86*50 cm
قیمت لیست : 11775000 ریال
قیمت : 11775000 ریال
گاز صفحه ای - رومیزی اخوان - GT300 کد مدل G135-HE
نوع : استیل - 5 شعله - توکار
86*50 cm
قیمت لیست : 11770000 ریال
قیمت : 11770000 ریال
گاز صفحه ای - رومیزی اخوان - GT300 کد مدل G135-HE-S
نوع : استیل - 5 شعله - توکار
86*50 cm
قیمت لیست : 11770000 ریال
قیمت : 11770000 ریال
گاز صفحه ای - رومیزی اخوان - GT300 کد مدل GI-137
نوع : شیشه ای - 5 شعله - توکار
88*51 cm
قیمت لیست : 9770000 ریال
قیمت : 9770000 ریال
گاز صفحه ای - رومیزی اخوان - GT300 کد مدل GI-137-S
نوع : شیشه ای - 5 شعله - توکار
88*51 cm
قیمت لیست : 9770000 ریال
قیمت : 9770000 ریال
گاز صفحه ای - رومیزی اخوان - GT300 کد مدل GI-142
نوع : شیشه ای - 5 شعله - توکار
86*50 cm
قیمت لیست : 9620000 ریال
قیمت : 9620000 ریال

نمایندگی شرکت اخوان جم | لینکها
سینک، گاز، هود، فر و انواع شیر آلات
021- 3353 1664 + 021- 3353 1641 | info@ahmadisink.com