ورود کاربران تماس لیست قیمت محصولات کاتالوگ محصولات درباره ما صفحه اصلی
0


شیر آلات بهداشتی اخوان
فر توکاراخوان
گاز صفحه ای رومیزی اخوان
هود آشپزخانه
سینک ظرفشویی اخوان
اخوان0
  اجاق گاز صفحه ای-رومیزی اخوان محصولات اخوان - مدل G113  دفترچه راهنما اجاق گاز صفحه ای-رومیزی اخوان
 قیمت نهایی :15387000 ریال بروز شده: چهارشنبه ۱ اسفند ۱۳۹۷ - ۱۰:۲۴ - نا موجود
   نوع : شیشه و استیل - 5 شعله - توکار    
86*50 cm : ابعاد    
G113 اجاق گاز صفحه ای اخوان مدل

نمای ظاهری شیشه مشکی و استیل
تعداد شعله پنج شعله
جنس صفحه استیل - شیشه
SABAF نوع شعله پخش کن
دارای وک
محافظ شعله پخش کن چدن

86 cm طول گاز
50 cm عرض گاز

دارای شعله پخش کن ایتالیایی
دارای ترموکوپل و فندک اتوماتیک ایتالیایی
راندمان احتراق معمولی
A با سطح مصرف انرژی

همراه با 18 ماه گارانتی شرکت اخوان جم +
گاز صفحه ای رومیزی اخوان
سفارش کالا
اجاق گاز صفحه ای-رومیزی اخوان
اجاق گاز صفحه ای-رومیزی اخوان محصولات اخوان - G113
     قیمت : 15387000   
نوع : شیشه و استیل - 5 شعله - توکار
86*50 cm : ابعاد    
G113 اجاق گاز صفحه ای اخوان مدل

نمای ظاهری شیشه مشکی و استیل
تعداد شعله پنج شعله
جنس صفحه استیل - شیشه
SABAF نوع شعله پخش کن
دارای وک
محافظ شعله پخش کن چدن

86 cm طول گاز
50 cm عرض گاز

دارای شعله پخش کن ایتالیایی
دارای ترموکوپل و فندک اتوماتیک ایتالیایی
راندمان احتراق معمولی
A با سطح مصرف انرژی

همراه با 18 ماه گارانتی شرکت اخوان جم +


شیشه و استیلشیشهاستیل


اجاق گاز صفحه ای-رومیزی اخوان - G113 کد مدل GT300
نوع : شیشه ای - تاج اسکرین - 5 شعله - توکار
86*50 cm
قیمت لیست : 53500000 ریال
قیمت : 53500000 ریال
اجاق گاز صفحه ای-رومیزی اخوان - G113 کد مدل V1 ونوس
نوع : استیل - 5 شعله - توکار
97*50 cm
قیمت لیست : 16160527 ریال
قیمت : 13252000 ریال
اجاق گاز صفحه ای-رومیزی اخوان - G113 کد مدل V2 ونوس
نوع : استیل - 6 شعله - توکار
97*50 cm
قیمت لیست : 21042970 ریال
قیمت : 17255000 ریال
اجاق گاز صفحه ای-رومیزی اخوان - G113 کد مدل V3 ونوس
نوع : استیل - 5 شعله - توکار
86*50 cm
قیمت لیست : 17231197 ریال
قیمت : 14130000 ریال
اجاق گاز صفحه ای-رومیزی اخوان - G113 کد مدل V4 ونوس
نوع : استیل - 5 شعله - توکار
86*50 cm
قیمت لیست : 17235926 ریال
قیمت : 14133000 ریال
اجاق گاز صفحه ای-رومیزی اخوان - G113 کد مدل V5 ونوس
نوع : استیل - 5 شعله - توکار
86*50 cm
قیمت لیست : 17235926 ریال
قیمت : 14133000 ریال
اجاق گاز صفحه ای-رومیزی اخوان - G113 کد مدل V7 ونوس
نوع : شیشه آینه ای - 5 شعله - توکار
86*50 cm
قیمت لیست : 22782128 ریال
قیمت : 18681000 ریال

نا موجود
اجاق گاز صفحه ای-رومیزی اخوان - G113 کد مدل V7-S ونوس
نوع : شیشه آینه ای - 5 شعله - توکار
86*50 cm
قیمت لیست : 22780622 ریال
قیمت : 18680000 ریال

نا موجود
اجاق گاز صفحه ای-رومیزی اخوان - G113 کد مدل V8 ونوس
نوع : شیشه ای - 5 شعله - توکار
86*50 cm
قیمت لیست : 22473978 ریال
قیمت : 18429000 ریال
اجاق گاز صفحه ای-رومیزی اخوان - G113 کد مدل V8-S ونوس
نوع : شیشه ای - 5 شعله - توکار
86*50 cm
قیمت لیست : 22469896 ریال
قیمت : 18425000 ریال
اجاق گاز صفحه ای-رومیزی اخوان - G113 کد مدل V9 ونوس
نوع : شیشه آینه ای - 5 شعله - توکار
86*50 cm
قیمت لیست : 24085670 ریال
قیمت : 19750000 ریال
اجاق گاز صفحه ای-رومیزی اخوان - G113 کد مدل V10 ونوس
نوع : شیشه آینه ای و استیل - 5 شعله - توکار
86*50 cm
قیمت لیست : 24085670 ریال
قیمت : 19750000 ریال

نا موجود
اجاق گاز صفحه ای-رومیزی اخوان - G113 کد مدل V13 ونوس
نوع : شیشه ای - 5 شعله - توکار
86*50 cm
قیمت لیست : 19884154 ریال
قیمت : 16305000 ریال
اجاق گاز صفحه ای-رومیزی اخوان - G113 کد مدل V14 ونوس
نوع : شیشه ای - 5 شعله - توکار
86*50 cm
قیمت لیست : 20269719 ریال
قیمت : 16621000 ریال
اجاق گاز صفحه ای-رومیزی اخوان - G113 کد مدل V15 ونوس
نوع : شیشه ای - 5 شعله - توکار
86*50 cm
قیمت لیست : 19884154 ریال
قیمت : 16305000 ریال
اجاق گاز صفحه ای-رومیزی اخوان - G113 کد مدل V16 ونوس
نوع : شیشه ای - 5 شعله - توکار
86*50 cm
قیمت لیست : 20269719 ریال
قیمت : 16621000 ریال
اجاق گاز صفحه ای-رومیزی اخوان - G113 کد مدل V17 ونوس
نوع : شیشه و استیل - 5 شعله - توکار
86*50 cm
قیمت لیست : 21398875 ریال
قیمت : 17547000 ریال

نا موجود
اجاق گاز صفحه ای-رومیزی اخوان - G113 کد مدل V18 ونوس
نوع : شیشه و استیل - 5 شعله - توکار
86*50 cm
قیمت لیست : 19884154 ریال
قیمت : 16305000 ریال
اجاق گاز صفحه ای-رومیزی اخوان - G113 کد مدل V19 ونوس
نوع : شیشه ای - 5 شعله - توکار
86*50 cm
قیمت لیست : 20794571 ریال
قیمت : 17052000 ریال

نا موجود
اجاق گاز صفحه ای-رومیزی اخوان - G113 کد مدل V20 ونوس
نوع : شیشه ای - 5 شعله - توکار
86*50 cm
قیمت لیست : 20794571 ریال
قیمت : 17052000 ریال

نا موجود
اجاق گاز صفحه ای-رومیزی اخوان - G113 کد مدل V20-B ونوس
نوع : شیشه ای - 5 شعله - توکار
86*50 cm
قیمت لیست : 22507067 ریال
قیمت : 18456000 ریال

نا موجود
اجاق گاز صفحه ای-رومیزی اخوان - G113 کد مدل Vونوس 24
نوع : شیشه ای - 5 شعله - توکار
86*50 cm
قیمت لیست : 20109575 ریال
قیمت : 16490000 ریال
اجاق گاز صفحه ای-رومیزی اخوان - G113 کد مدل Vونوس 25
نوع : شیشه ای - 5 شعله - توکار
86*50 cm
قیمت لیست : 20109575 ریال
قیمت : 16490000 ریال
اجاق گاز صفحه ای-رومیزی اخوان - G113 کد مدل V21 ونوس
نوع : استیل - 5 شعله - توکار
86*50 cm
قیمت لیست : 17592140 ریال
قیمت : 14426000 ریال

نا موجود
اجاق گاز صفحه ای-رومیزی اخوان - G113 کد مدل V22 ونوس
نوع : استیل - 5 شعله - توکار
86*50 cm
قیمت لیست : 17592140 ریال
قیمت : 14426000 ریال
اجاق گاز صفحه ای-رومیزی اخوان - G113 کد مدل 1 اورانوس
نوع : شیشه ای - 5 شعله - توکار
86*50 cm
قیمت لیست : 18482616 ریال
قیمت : 15156000 ریال

نا موجود
اجاق گاز صفحه ای-رومیزی اخوان - G113 کد مدل 2 اورانوس
نوع : استیل - 5 شعله - توکار
86*50 cm
قیمت لیست : 16389829 ریال
قیمت : 13440000 ریال

نا موجود
اجاق گاز صفحه ای-رومیزی اخوان - G113 کد مدل 3 اورانوس
نوع : شیشه ای - 5 شعله - توکار
86*50 cm
قیمت لیست : 18750322 ریال
قیمت : 15375000 ریال

نا موجود
اجاق گاز صفحه ای-رومیزی اخوان - G113 کد مدل OS-5 اورانوس
نوع : استیل - 5 شعله - توکار
86*50 cm
قیمت لیست : 16115072 ریال
قیمت : 13214000 ریال
اجاق گاز صفحه ای-رومیزی اخوان - G113 کد مدل G1-HE
نوع : شیشه ای - 2 شعله - توکار
50*35 cm
قیمت لیست : 8837374 ریال
قیمت : 7247000 ریال
اجاق گاز صفحه ای-رومیزی اخوان - G113 کد مدل G3-HE
نوع : شیشه ای - 4 شعله - توکار
58*50 cm
قیمت لیست : 14188443 ریال
قیمت : 11635000 ریال
اجاق گاز صفحه ای-رومیزی اخوان - G113 کد مدل G4-HE
نوع : شیشه ای - 4 شعله - توکار
58*50 cm
قیمت لیست : 14864084 ریال
قیمت : 12189000 ریال
اجاق گاز صفحه ای-رومیزی اخوان - G113 کد مدل GI-4
نوع : شیشه ای - 4 شعله - توکار
58*50 cm
قیمت لیست : 9734870 ریال
قیمت : 7983000 ریال
اجاق گاز صفحه ای-رومیزی اخوان - G113 کد مدل G6-HE
نوع : شیشه ای - 4 شعله - توکار
70*50 cm
قیمت لیست : 14999211 ریال
قیمت : 12299000 ریال

نا موجود
اجاق گاز صفحه ای-رومیزی اخوان - G113 کد مدل GI-6
نوع : شیشه ای - 4 شعله - توکار
70*50 cm
قیمت لیست : 10175038 ریال
قیمت : 8344000 ریال
اجاق گاز صفحه ای-رومیزی اخوان - G113 کد مدل G7-HE
نوع : شیشه ای - 5 شعله - توکار
68*50 cm
قیمت لیست : 15809982 ریال
قیمت : 12964000 ریال
اجاق گاز صفحه ای-رومیزی اخوان - G113 کد مدل G12
نوع : شیشه و استیل - 5 شعله - توکار
86*50 cm
قیمت لیست : 17957113 ریال
قیمت : 14725000 ریال

نا موجود
اجاق گاز صفحه ای-رومیزی اخوان - G113 کد مدل G13-HE
نوع : استیل - 5 شعله - توکار
86*50 cm
قیمت لیست : 15969068 ریال
قیمت : 13095000 ریال
اجاق گاز صفحه ای-رومیزی اخوان - G113 کد مدل GI-13
نوع : استیل - 5 شعله - توکار
86*50 cm
قیمت لیست : 12229549 ریال
قیمت : 10028000 ریال
اجاق گاز صفحه ای-رومیزی اخوان - G113 کد مدل G13-S-HE
نوع : استیل - 5 شعله - توکار
86*50 cm
قیمت لیست : 15969068 ریال
قیمت : 13095000 ریال
اجاق گاز صفحه ای-رومیزی اخوان - G113 کد مدل GI-13-S
نوع : استیل - 5 شعله - توکار
86*50 cm
قیمت لیست : 12229549 ریال
قیمت : 10028000 ریال
اجاق گاز صفحه ای-رومیزی اخوان - G113 کد مدل G14-HE
نوع : شیشه و استیل - 5 شعله - توکار
86*50 cm
قیمت لیست : 19863821 ریال
قیمت : 16288000 ریال

نا موجود
اجاق گاز صفحه ای-رومیزی اخوان - G113 کد مدل GI-14
نوع : شیشه و استیل - 5 شعله - توکار
86*50 cm
قیمت لیست : 13497175 ریال
قیمت : 11068000 ریال
اجاق گاز صفحه ای-رومیزی اخوان - G113 کد مدل G14-New-HE
نوع : شیشه و استیل - 5 شعله - توکار
86*50 cm
قیمت لیست : 19863821 ریال
قیمت : 16288000 ریال
اجاق گاز صفحه ای-رومیزی اخوان - G113 کد مدل G15-HE
نوع : استیل - 4 شعله - توکار
58*50 cm
قیمت لیست : 13061524 ریال
قیمت : 10710000 ریال
اجاق گاز صفحه ای-رومیزی اخوان - G113 کد مدل GI-15
نوع : استیل - 4 شعله - توکار
58*50 cm
قیمت لیست : 10115793 ریال
قیمت : 8295000 ریال
اجاق گاز صفحه ای-رومیزی اخوان - G113 کد مدل G16
نوع : استیل - 4 شعله - توکار
58*50 cm
قیمت لیست : 12115061 ریال
قیمت : 9934000 ریال
اجاق گاز صفحه ای-رومیزی اخوان - G113 کد مدل G23-HE
نوع : شیشه ای - 2 شعله - توکار
50*35 cm
قیمت لیست : 9107629 ریال
قیمت : 7468000 ریال
اجاق گاز صفحه ای-رومیزی اخوان - G113 کد مدل GI-23
نوع : شیشه ای - 2 شعله - توکار
50*35 cm
قیمت لیست : 6760327 ریال
قیمت : 5543000 ریال
اجاق گاز صفحه ای-رومیزی اخوان - G113 کد مدل G24-HE
نوع : شیشه ای - 5 شعله - توکار
86*50 cm
قیمت لیست : 18161207 ریال
قیمت : 14892000 ریال
اجاق گاز صفحه ای-رومیزی اخوان - G113 کد مدل G24-HE-S
نوع : شیشه ای - 5 شعله - توکار
86*50 cm
قیمت لیست : 18161207 ریال
قیمت : 14892000 ریال
اجاق گاز صفحه ای-رومیزی اخوان - G113 کد مدل GI-24
نوع : شیشه ای - 5 شعله - توکار
86*50 cm
قیمت لیست : 12010601 ریال
قیمت : 9849000 ریال
اجاق گاز صفحه ای-رومیزی اخوان - G113 کد مدل GI-24-S
نوع : شیشه ای - 5 شعله - توکار
86*50 cm
قیمت لیست : 12010601 ریال
قیمت : 9849000 ریال
اجاق گاز صفحه ای-رومیزی اخوان - G113 کد مدل G26-HE
نوع : استیل - 2 شعله - توکار
50*30 cm
قیمت لیست : 8107683 ریال
قیمت : 6648000 ریال
اجاق گاز صفحه ای-رومیزی اخوان - G113 کد مدل GI-26
نوع : استیل - 2 شعله - توکار
50*30 cm
قیمت لیست : 6517176 ریال
قیمت : 5344000 ریال
اجاق گاز صفحه ای-رومیزی اخوان - G113 کد مدل G28-HE
نوع : استیل - 6 شعله - توکار
86*50 cm
قیمت لیست : 17038368 ریال
قیمت : 13971000 ریال
اجاق گاز صفحه ای-رومیزی اخوان - G113 کد مدل G28-S-HE
نوع : استیل - 6 شعله - توکار
86*50 cm
قیمت لیست : 17915844 ریال
قیمت : 14691000 ریال
اجاق گاز صفحه ای-رومیزی اخوان - G113 کد مدل G29
نوع : شیشه ای - 5 شعله - توکار
90*50 cm
قیمت لیست : 16714407 ریال
قیمت : 13706000 ریال
اجاق گاز صفحه ای-رومیزی اخوان - G113 کد مدل G30
نوع : شیشه آینه ای - 5 شعله - توکار
90*50 cm
قیمت لیست : 18383776 ریال
قیمت : 15075000 ریال
اجاق گاز صفحه ای-رومیزی اخوان - G113 کد مدل G31
نوع : شیشه ای - 3 شعله - توکار
50 cm قطر
قیمت لیست : 11383193 ریال
قیمت : 9334000 ریال

نا موجود
اجاق گاز صفحه ای-رومیزی اخوان - G113 کد مدل G32
نوع : شیشه آینه ای - 3 شعله - توکار
50 cm قطر
قیمت لیست : 12899295 ریال
قیمت : 10577000 ریال

نا موجود
اجاق گاز صفحه ای-رومیزی اخوان - G113 کد مدل G33
نوع : شیشه و استیل - 4 شعله - توکار
58*50 cm
قیمت لیست : 14567804 ریال
قیمت : 11946000 ریال

نا موجود
اجاق گاز صفحه ای-رومیزی اخوان - G113 کد مدل G34
نوع : استیل - 4 شعله - توکار
58*50 cm
قیمت لیست : 11270882 ریال
قیمت : 9242000 ریال

نا موجود
اجاق گاز صفحه ای-رومیزی اخوان - G113 کد مدل G35-HE
نوع : شیشه ای - 5 شعله - توکار
86*50 cm
قیمت لیست : 18586861 ریال
قیمت : 15241000 ریال
اجاق گاز صفحه ای-رومیزی اخوان - G113 کد مدل G35-HE-S
نوع : شیشه ای - 5 شعله - توکار
86*50 cm
قیمت لیست : 18586861 ریال
قیمت : 15241000 ریال
اجاق گاز صفحه ای-رومیزی اخوان - G113 کد مدل GI-35
نوع : شیشه ای - 5 شعله - توکار
86*50 cm
قیمت لیست : 12544921 ریال
قیمت : 10287000 ریال
اجاق گاز صفحه ای-رومیزی اخوان - G113 کد مدل GI-35-S
نوع : شیشه ای - 5 شعله - توکار
86*50 cm
قیمت لیست : 12544921 ریال
قیمت : 10287000 ریال
اجاق گاز صفحه ای-رومیزی اخوان - G113 کد مدل G37
نوع : شیشه و استیل - 2 شعله - توکار
50*30 cm
قیمت لیست : 10422167 ریال
قیمت : 8546000 ریال
اجاق گاز صفحه ای-رومیزی اخوان - G113 کد مدل G38
نوع : شیشه ای - 4 شعله - توکار
61*50 cm
قیمت لیست : 12386893 ریال
قیمت : 10157000 ریال

نا موجود
اجاق گاز صفحه ای-رومیزی اخوان - G113 کد مدل G39
نوع : استیل - 5 شعله - توکار
68*50 cm
قیمت لیست : 15118021 ریال
قیمت : 12397000 ریال

نا موجود
اجاق گاز صفحه ای-رومیزی اخوان - G113 کد مدل G42
نوع : استیل - 5 شعله - توکار
86*50 cm
قیمت لیست : 15229186 ریال
قیمت : 12488000 ریال

نا موجود
اجاق گاز صفحه ای-رومیزی اخوان - G113 کد مدل GI-42
نوع : استیل - 5 شعله - توکار
86*50 cm
قیمت لیست : 12839660 ریال
قیمت : 10529000 ریال

نا موجود
اجاق گاز صفحه ای-رومیزی اخوان - G113 کد مدل G43
نوع : شیشه ای - 2 شعله - توکار
50*35 cm
قیمت لیست : 8326135 ریال
قیمت : 6827000 ریال

نا موجود
اجاق گاز صفحه ای-رومیزی اخوان - G113 کد مدل G44
نوع : استیل آجدار - 4 شعله - توکار
58*50 cm
قیمت لیست : 14357406 ریال
قیمت : 11773000 ریال

نا موجود
اجاق گاز صفحه ای-رومیزی اخوان - G113 کد مدل G46
نوع : شیشه و استیل - 5 شعله - توکار
86*50 cm
قیمت لیست : 20147589 ریال
قیمت : 16521000 ریال

نا موجود
اجاق گاز صفحه ای-رومیزی اخوان - G113 کد مدل G49
نوع : استیل - 5 شعله - توکار
86*50 cm
قیمت لیست : 14469834 ریال
قیمت : 11865000 ریال
اجاق گاز صفحه ای-رومیزی اخوان - G113 کد مدل G51-HE
نوع : استیل آجدار - 5 شعله - توکار
86*50 cm
قیمت لیست : 15896155 ریال
قیمت : 13035000 ریال
اجاق گاز صفحه ای-رومیزی اخوان - G113 کد مدل G53-HE
نوع : استیل آجدار - 4 شعله - توکار
58*50 cm
قیمت لیست : 13338734 ریال
قیمت : 10938000 ریال

نا موجود
اجاق گاز صفحه ای-رومیزی اخوان - G113 کد مدل G56-HE
نوع : استیل آجدار - 5 شعله - توکار
86*50 cm
قیمت لیست : 18214017 ریال
قیمت : 14935000 ریال

نا موجود
اجاق گاز صفحه ای-رومیزی اخوان - G113 کد مدل G58
نوع : شیشه و استیل - 5 شعله - توکار
68*50 cm
قیمت لیست : 17720999 ریال
قیمت : 14531000 ریال

نا موجود
اجاق گاز صفحه ای-رومیزی اخوان - G113 کد مدل G72
نوع : استیل - 5 شعله - توکار
86*50 cm
قیمت لیست : 17038368 ریال
قیمت : 13971000 ریال

نا موجود
اجاق گاز صفحه ای-رومیزی اخوان - G113 کد مدل G82-HE
نوع : استیل - 5 شعله - توکار
86*50 cm
قیمت لیست : 15382034 ریال
قیمت : 12613000 ریال
اجاق گاز صفحه ای-رومیزی اخوان - G113 کد مدل GI-82
نوع : استیل - 5 شعله - توکار
86*50 cm
قیمت لیست : 12715696 ریال
قیمت : 10427000 ریال
اجاق گاز صفحه ای-رومیزی اخوان - G113 کد مدل G83-HE
نوع : استیل - 4 شعله - توکار
58*50 cm
قیمت لیست : 12575650 ریال
قیمت : 10312000 ریال
اجاق گاز صفحه ای-رومیزی اخوان - G113 کد مدل G84
نوع : استیل - 5 شعله - توکار
86*50 cm
قیمت لیست : 12774517 ریال
قیمت : 10475000 ریال

نا موجود
اجاق گاز صفحه ای-رومیزی اخوان - G113 کد مدل G85-HE
نوع : استیل - 5 شعله - توکار
86*50 cm
قیمت لیست : 15382034 ریال
قیمت : 12613000 ریال
اجاق گاز صفحه ای-رومیزی اخوان - G113 کد مدل G86
نوع : استیل آجدار - 5 شعله - توکار
86*50 cm
قیمت لیست : 14842059 ریال
قیمت : 12170000 ریال

نا موجود
اجاق گاز صفحه ای-رومیزی اخوان - G113 کد مدل G87
نوع : استیل - 5 شعله - توکار
68*50 cm
قیمت لیست : 13494387 ریال
قیمت : 11065000 ریال

نا موجود
اجاق گاز صفحه ای-رومیزی اخوان - G113 کد مدل G93-HE
نوع : شیشه ای - 4 شعله - توکار
80*50 cm
قیمت لیست : 13281409 ریال
قیمت : 10891000 ریال
اجاق گاز صفحه ای-رومیزی اخوان - G113 کد مدل G94
نوع : شیشه ای - 4 شعله - توکار
86*50 cm
قیمت لیست : 15674854 ریال
قیمت : 12853000 ریال
اجاق گاز صفحه ای-رومیزی اخوان - G113 کد مدل G95-HE
نوع : شیشه ای - 3 شعله - توکار
78*50cm
قیمت لیست : 12199472 ریال
قیمت : 10004000 ریال
اجاق گاز صفحه ای-رومیزی اخوان - G113 کد مدل G96-HE
نوع : شیشه ای - 4 شعله - توکار
78*50 cm
قیمت لیست : 16350492 ریال
قیمت : 13407000 ریال
اجاق گاز صفحه ای-رومیزی اخوان - G113 کد مدل G97-HE
نوع : شیشه ای - 3 شعله - توکار
73*43 cm
قیمت لیست : 11909819 ریال
قیمت : 9766000 ریال
اجاق گاز صفحه ای-رومیزی اخوان - G113 کد مدل GI-97
نوع : شیشه ای - 3 شعله - توکار
73*43 cm
قیمت لیست : 9234496 ریال
قیمت : 7572000 ریال
اجاق گاز صفحه ای-رومیزی اخوان - G113 کد مدل G100
نوع : شیشه ای - 2 شعله - توکار
50*35 cm
قیمت لیست : 8765224 ریال
قیمت : 7187000 ریال

نا موجود
اجاق گاز صفحه ای-رومیزی اخوان - G113 کد مدل G101
نوع : شیشه و استیل - 4 شعله - توکار
86*50 cm
قیمت لیست : 15562830 ریال
قیمت : 12762000 ریال
اجاق گاز صفحه ای-رومیزی اخوان - G113 کد مدل G103
نوع : استیل - 5 شعله - توکار
86*50 cm
قیمت لیست : 15636962 ریال
قیمت : 12822000 ریال

نا موجود
اجاق گاز صفحه ای-رومیزی اخوان - G113 کد مدل G104
نوع : استیل - 5 شعله - توکار
97*50 cm
قیمت لیست : 15147110 ریال
قیمت : 12421000 ریال

نا موجود
اجاق گاز صفحه ای-رومیزی اخوان - G113 کد مدل G106
نوع : شیشه و استیل - 5 شعله - توکار
97*50 cm
قیمت لیست : 18764872 ریال
قیمت : 15387000 ریال

نا موجود
اجاق گاز صفحه ای-رومیزی اخوان - G113 کد مدل G106-S
نوع : شیشه و استیل - 5 شعله - توکار
86*50 cm
قیمت لیست : 20106994 ریال
قیمت : 16488000 ریال

نا موجود
اجاق گاز صفحه ای-رومیزی اخوان - G113 کد مدل G108-HE
نوع : شیشه ای - 4 شعله - توکار
97*43 cm
قیمت لیست : 15032610 ریال
قیمت : 12327000 ریال
اجاق گاز صفحه ای-رومیزی اخوان - G113 کد مدل G109-HE
نوع : شیشه ای - 3 شعله - توکار
86*43 cm
قیمت لیست : 12212251 ریال
قیمت : 10014000 ریال
اجاق گاز صفحه ای-رومیزی اخوان - G113 کد مدل G110-HE
نوع : شیشه ای - 3 شعله - توکار
58*50 cm
قیمت لیست : 12212251 ریال
قیمت : 10014000 ریال
اجاق گاز صفحه ای-رومیزی اخوان - G113 کد مدل G111
نوع : شیشه ای - 4 شعله - توکار
86*52 cm
قیمت لیست : 15923216 ریال
قیمت : 13057000 ریال
اجاق گاز صفحه ای-رومیزی اخوان - G113 کد مدل G113
نوع : شیشه و استیل - 5 شعله - توکار
86*50 cm
قیمت لیست : 18764872 ریال
قیمت : 15387000 ریال

نا موجود
اجاق گاز صفحه ای-رومیزی اخوان - G113 کد مدل G115-HE
نوع : شیشه و استیل - 5 شعله - توکار
86*50 cm
قیمت لیست : 19212247 ریال
قیمت : 15754000 ریال

نا موجود
اجاق گاز صفحه ای-رومیزی اخوان - G113 کد مدل G116-HE
نوع : شیشه و استیل - 5 شعله - توکار
86*50 cm
قیمت لیست : 17870122 ریال
قیمت : 14654000 ریال

نا موجود
اجاق گاز صفحه ای-رومیزی اخوان - G113 کد مدل G117
نوع : شیشه و استیل - 5 شعله - توکار
86*50 cm
قیمت لیست : 17832841 ریال
قیمت : 14623000 ریال

نا موجود
اجاق گاز صفحه ای-رومیزی اخوان - G113 کد مدل G117
نوع : شیشه و استیل - 5 شعله - توکار
86*50 cm
قیمت لیست : 17832841 ریال
قیمت : 14623000 ریال

نا موجود
اجاق گاز صفحه ای-رومیزی اخوان - G113 کد مدل G131-HE
نوع : استیل - 5 شعله - توکار
86*50 cm
قیمت لیست : 18739743 ریال
قیمت : 15367000 ریال

نا موجود
اجاق گاز صفحه ای-رومیزی اخوان - G113 کد مدل GI-132
نوع : شیشه ای - 5 شعله - توکار
86*50 cm
قیمت لیست : 13007125 ریال
قیمت : 10666000 ریال
اجاق گاز صفحه ای-رومیزی اخوان - G113 کد مدل GI-132-S
نوع : شیشه ای - 5 شعله - توکار
88*51 cm
قیمت لیست : 13007125 ریال
قیمت : 10666000 ریال
اجاق گاز صفحه ای-رومیزی اخوان - G113 کد مدل G133-HE
نوع : استیل - 5 شعله - توکار
86*50 cm
قیمت لیست : 16257170 ریال
قیمت : 13331000 ریال
اجاق گاز صفحه ای-رومیزی اخوان - G113 کد مدل G133-S-HE
نوع : استیل - 5 شعله - توکار
86*50 cm
قیمت لیست : 16257170 ریال
قیمت : 13331000 ریال
اجاق گاز صفحه ای-رومیزی اخوان - G113 کد مدل G135-HE
نوع : استیل - 5 شعله - توکار
86*50 cm
قیمت لیست : 16257170 ریال
قیمت : 13331000 ریال
اجاق گاز صفحه ای-رومیزی اخوان - G113 کد مدل G135-HE-S
نوع : استیل - 5 شعله - توکار
86*50 cm
قیمت لیست : 16257170 ریال
قیمت : 13331000 ریال
اجاق گاز صفحه ای-رومیزی اخوان - G113 کد مدل GI-137
نوع : شیشه ای - 5 شعله - توکار
88*51 cm
قیمت لیست : 13007125 ریال
قیمت : 10666000 ریال
اجاق گاز صفحه ای-رومیزی اخوان - G113 کد مدل GI-137-S
نوع : شیشه ای - 5 شعله - توکار
88*51 cm
قیمت لیست : 13007125 ریال
قیمت : 10666000 ریال
اجاق گاز صفحه ای-رومیزی اخوان - G113 کد مدل GI-142
نوع : شیشه ای - 5 شعله - توکار
86*50 cm
قیمت لیست : 12839000 ریال
قیمت : 10528000 ریال

نمایندگی شرکت اخوان جم | لینکها
سینک، گاز، هود، فر و انواع شیر آلات
021- 3353 1664 + 021- 3353 1641 | info@ahmadisink.com