گاز صفحه ای - رومیزی اخوان - G101 کد مدل
ورود کاربران تماس لیست قیمت محصولات کاتالوگ محصولات درباره ما صفحه اصلی
0


شیر آلات بهداشتی اخوان
فر توکاراخوان
گاز صفحه ای رومیزی اخوان
هود آشپزخانه
سینک ظرفشویی اخوان
اخوان0
  گاز صفحه ای - رومیزی اخوان محصولات اخوان - مدل G101  دفترچه راهنما گاز صفحه ای - رومیزی اخوان
 قیمت نهایی :10389000 ریال بروز شده: یکشنبه ۲۸ امرداد ۱۳۹۷ - ۰۹:۳۹ 
   نوع : شیشه و استیل - 4 شعله - توکار    
86*50 cm : ابعاد    
G101 اجاق گاز صفحه ای اخوان مدل

نماي ظاهري شیشه مشکی و استیل
تعداد شعله چهار شعله
جنس صفحه استیل - شیشه
SABAF نوع شعله پخش کن
دارای وک
محافظ شعله پخش کن چدن

86 cm طول گاز
50 cm عرض گاز

دارای شعله پخش کن ایتالیایی
دارای ترموکوپل و فندک اتوماتیک ایتالیایی
راندمان احتراق معمولی
A با سطح مصرف انرژی

همراه با 18 ماه گارانتی شرکت اخوان جم +
سفارش کالا
گاز صفحه ای - رومیزی اخوان
گاز صفحه ای - رومیزی اخوان محصولات اخوان - G101
     قیمت : 10389000   
نوع : شیشه و استیل - 4 شعله - توکار
86*50 cm : ابعاد    
G101 اجاق گاز صفحه ای اخوان مدل

نماي ظاهري شیشه مشکی و استیل
تعداد شعله چهار شعله
جنس صفحه استیل - شیشه
SABAF نوع شعله پخش کن
دارای وک
محافظ شعله پخش کن چدن

86 cm طول گاز
50 cm عرض گاز

دارای شعله پخش کن ایتالیایی
دارای ترموکوپل و فندک اتوماتیک ایتالیایی
راندمان احتراق معمولی
A با سطح مصرف انرژی

همراه با 18 ماه گارانتی شرکت اخوان جم +


شیشه و استیلشیشهاستیل


گاز صفحه ای - رومیزی اخوان - G101 کد مدل GT300
نوع : شیشه ای - تاج اسکرین - 5 شعله - توکار
86*50 cm
قیمت لیست : 39684000 ریال
قیمت : 39684000 ریال
گاز صفحه ای - رومیزی اخوان - G101 کد مدل V1 ونوس
نوع : استیل - 5 شعله - توکار
97*50 cm
قیمت لیست : 10788000 ریال
قیمت : 10788000 ریال

نا موجود
گاز صفحه ای - رومیزی اخوان - G101 کد مدل V2 ونوس
نوع : استیل - 6 شعله - توکار
97*50 cm
قیمت لیست : 14048000 ریال
قیمت : 14048000 ریال

نا موجود
گاز صفحه ای - رومیزی اخوان - G101 کد مدل V3 ونوس
نوع : استیل - 5 شعله - توکار
86*50 cm
قیمت لیست : 11503000 ریال
قیمت : 11503000 ریال
گاز صفحه ای - رومیزی اخوان - G101 کد مدل V4 ونوس
نوع : استیل - 5 شعله - توکار
86*50 cm
قیمت لیست : 11135000 ریال
قیمت : 11135000 ریال
گاز صفحه ای - رومیزی اخوان - G101 کد مدل V5 ونوس
نوع : استیل - 5 شعله - توکار
86*50 cm
قیمت لیست : 11135000 ریال
قیمت : 11135000 ریال
گاز صفحه ای - رومیزی اخوان - G101 کد مدل V7 ونوس
نوع : شیشه آینه ای - 5 شعله - توکار
86*50 cm
قیمت لیست : 15209000 ریال
قیمت : 15209000 ریال

نا موجود
گاز صفحه ای - رومیزی اخوان - G101 کد مدل V7-S ونوس
نوع : شیشه آینه ای - 5 شعله - توکار
86*50 cm
قیمت لیست : 15208000 ریال
قیمت : 15208000 ریال

نا موجود
گاز صفحه ای - رومیزی اخوان - G101 کد مدل V8 ونوس
نوع : شیشه ای - 5 شعله - توکار
86*50 cm
قیمت لیست : 15003000 ریال
قیمت : 15003000 ریال
گاز صفحه ای - رومیزی اخوان - G101 کد مدل V8-S ونوس
نوع : شیشه ای - 5 شعله - توکار
86*50 cm
قیمت لیست : 15000000 ریال
قیمت : 15000000 ریال
گاز صفحه ای - رومیزی اخوان - G101 کد مدل V9 ونوس
نوع : شیشه آینه ای - 5 شعله - توکار
86*50 cm
قیمت لیست : 16079000 ریال
قیمت : 16079000 ریال

نا موجود
گاز صفحه ای - رومیزی اخوان - G101 کد مدل V10 ونوس
نوع : شیشه آینه ای و استیل - 5 شعله - توکار
86*50 cm
قیمت لیست : 16079000 ریال
قیمت : 16079000 ریال

نا موجود
گاز صفحه ای - رومیزی اخوان - G101 کد مدل V13 ونوس
نوع : شیشه ای - 5 شعله - توکار
86*50 cm
قیمت لیست : 13274000 ریال
قیمت : 13274000 ریال
گاز صفحه ای - رومیزی اخوان - G101 کد مدل V14 ونوس
نوع : شیشه ای - 5 شعله - توکار
86*50 cm
قیمت لیست : 13531000 ریال
قیمت : 13531000 ریال
گاز صفحه ای - رومیزی اخوان - G101 کد مدل V15 ونوس
نوع : شیشه ای - 5 شعله - توکار
86*50 cm
قیمت لیست : 13274000 ریال
قیمت : 13274000 ریال
گاز صفحه ای - رومیزی اخوان - G101 کد مدل V16 ونوس
نوع : شیشه ای - 5 شعله - توکار
86*50 cm
قیمت لیست : 13531000 ریال
قیمت : 13531000 ریال
گاز صفحه ای - رومیزی اخوان - G101 کد مدل V17 ونوس
نوع : شیشه و استیل - 5 شعله - توکار
86*50 cm
قیمت لیست : 14285000 ریال
قیمت : 14285000 ریال

نا موجود
گاز صفحه ای - رومیزی اخوان - G101 کد مدل V18 ونوس
نوع : شیشه و استیل - 5 شعله - توکار
86*50 cm
قیمت لیست : 13274000 ریال
قیمت : 13274000 ریال

نا موجود
گاز صفحه ای - رومیزی اخوان - G101 کد مدل V19 ونوس
نوع : شیشه ای - 5 شعله - توکار
86*50 cm
قیمت لیست : 13882000 ریال
قیمت : 13882000 ریال

نا موجود
گاز صفحه ای - رومیزی اخوان - G101 کد مدل V20 ونوس
نوع : شیشه ای - 5 شعله - توکار
86*50 cm
قیمت لیست : 13882000 ریال
قیمت : 13882000 ریال

نا موجود
گاز صفحه ای - رومیزی اخوان - G101 کد مدل V20-B ونوس
نوع : شیشه ای - 5 شعله - توکار
86*50 cm
قیمت لیست : 15025000 ریال
قیمت : 15025000 ریال

نا موجود
گاز صفحه ای - رومیزی اخوان - G101 کد مدل Vونوس 24
نوع : شیشه ای - 5 شعله - توکار
86*50 cm
قیمت لیست : 13425000 ریال
قیمت : 13425000 ریال
گاز صفحه ای - رومیزی اخوان - G101 کد مدل Vونوس 25
نوع : شیشه ای - 5 شعله - توکار
86*50 cm
قیمت لیست : 13425000 ریال
قیمت : 13425000 ریال
گاز صفحه ای - رومیزی اخوان - G101 کد مدل V21 ونوس
نوع : استیل - 5 شعله - توکار
86*50 cm
قیمت لیست : 11744000 ریال
قیمت : 11744000 ریال
گاز صفحه ای - رومیزی اخوان - G101 کد مدل V22 ونوس
نوع : استیل - 5 شعله - توکار
86*50 cm
قیمت لیست : 11744000 ریال
قیمت : 11744000 ریال
گاز صفحه ای - رومیزی اخوان - G101 کد مدل 1 اورانوس
نوع : شیشه ای - 5 شعله - توکار
86*50 cm
قیمت لیست : 12338000 ریال
قیمت : 12338000 ریال

نا موجود
گاز صفحه ای - رومیزی اخوان - G101 کد مدل 2 اورانوس
نوع : استیل - 5 شعله - توکار
86*50 cm
قیمت لیست : 10941000 ریال
قیمت : 10941000 ریال

نا موجود
گاز صفحه ای - رومیزی اخوان - G101 کد مدل 3 اورانوس
نوع : شیشه ای - 5 شعله - توکار
86*50 cm
قیمت لیست : 12517000 ریال
قیمت : 12517000 ریال

نا موجود
گاز صفحه ای - رومیزی اخوان - G101 کد مدل OS-5 اورانوس
نوع : استیل - 5 شعله - توکار
86*50 cm
قیمت لیست : 10758000 ریال
قیمت : 10758000 ریال
گاز صفحه ای - رومیزی اخوان - G101 کد مدل G1-HE
نوع : شیشه ای - 2 شعله - توکار
50*35 cm
قیمت لیست : 5900000 ریال
قیمت : 5900000 ریال
گاز صفحه ای - رومیزی اخوان - G101 کد مدل G3-HE
نوع : شیشه ای - 4 شعله - توکار
58*50 cm
قیمت لیست : 9472000 ریال
قیمت : 9472000 ریال
گاز صفحه ای - رومیزی اخوان - G101 کد مدل G4-HE
نوع : شیشه ای - 4 شعله - توکار
58*50 cm
قیمت لیست : 9923000 ریال
قیمت : 9923000 ریال
گاز صفحه ای - رومیزی اخوان - G101 کد مدل GI-4
نوع : شیشه ای - 4 شعله - توکار
58*50 cm
قیمت لیست : 6824000 ریال
قیمت : 6824000 ریال
گاز صفحه ای - رومیزی اخوان - G101 کد مدل G6-HE
نوع : شیشه ای - 4 شعله - توکار
70*50 cm
قیمت لیست : 10013000 ریال
قیمت : 10013000 ریال

نا موجود
گاز صفحه ای - رومیزی اخوان - G101 کد مدل GI-6
نوع : شیشه ای - 4 شعله - توکار
70*50 cm
قیمت لیست : 7132000 ریال
قیمت : 7132000 ریال
گاز صفحه ای - رومیزی اخوان - G101 کد مدل G7-HE
نوع : شیشه ای - 5 شعله - توکار
68*50 cm
قیمت لیست : 10554000 ریال
قیمت : 10554000 ریال
گاز صفحه ای - رومیزی اخوان - G101 کد مدل G12
نوع : شیشه و استیل - 5 شعله - توکار
86*50 cm
قیمت لیست : 11988000 ریال
قیمت : 11988000 ریال

نا موجود
گاز صفحه ای - رومیزی اخوان - G101 کد مدل G13-HE
نوع : استیل - 5 شعله - توکار
86*50 cm
قیمت لیست : 10290000 ریال
قیمت : 10290000 ریال
گاز صفحه ای - رومیزی اخوان - G101 کد مدل GI-13
نوع : استیل - 5 شعله - توکار
86*50 cm
قیمت لیست : 8572000 ریال
قیمت : 8572000 ریال
گاز صفحه ای - رومیزی اخوان - G101 کد مدل G13-S-HE
نوع : استیل - 5 شعله - توکار
86*50 cm
قیمت لیست : 10290000 ریال
قیمت : 10290000 ریال
گاز صفحه ای - رومیزی اخوان - G101 کد مدل GI-13-S
نوع : استیل - 5 شعله - توکار
86*50 cm
قیمت لیست : 8572000 ریال
قیمت : 8572000 ریال
گاز صفحه ای - رومیزی اخوان - G101 کد مدل G14-HE
نوع : شیشه و استیل - 5 شعله - توکار
86*50 cm
قیمت لیست : 13260000 ریال
قیمت : 13260000 ریال

نا موجود
گاز صفحه ای - رومیزی اخوان - G101 کد مدل GI-14
نوع : شیشه و استیل - 5 شعله - توکار
86*50 cm
قیمت لیست : 9461000 ریال
قیمت : 9461000 ریال
گاز صفحه ای - رومیزی اخوان - G101 کد مدل G14-New-HE
نوع : شیشه و استیل - 5 شعله - توکار
86*50 cm
قیمت لیست : 11904000 ریال
قیمت : 11904000 ریال
گاز صفحه ای - رومیزی اخوان - G101 کد مدل G15-HE
نوع : استیل - 4 شعله - توکار
58*50 cm
قیمت لیست : 8719000 ریال
قیمت : 8719000 ریال
گاز صفحه ای - رومیزی اخوان - G101 کد مدل GI-15
نوع : استیل - 4 شعله - توکار
58*50 cm
قیمت لیست : 7091000 ریال
قیمت : 7091000 ریال
گاز صفحه ای - رومیزی اخوان - G101 کد مدل G16
نوع : استیل - 4 شعله - توکار
58*50 cm
قیمت لیست : 8088000 ریال
قیمت : 8088000 ریال

نا موجود
گاز صفحه ای - رومیزی اخوان - G101 کد مدل G23-HE
نوع : شیشه ای - 2 شعله - توکار
50*35 cm
قیمت لیست : 6080000 ریال
قیمت : 6080000 ریال
گاز صفحه ای - رومیزی اخوان - G101 کد مدل GI-23
نوع : شیشه ای - 2 شعله - توکار
50*35 cm
قیمت لیست : 4739000 ریال
قیمت : 4739000 ریال
گاز صفحه ای - رومیزی اخوان - G101 کد مدل G24-HE
نوع : شیشه ای - 5 شعله - توکار
86*50 cm
قیمت لیست : 12124000 ریال
قیمت : 12124000 ریال
گاز صفحه ای - رومیزی اخوان - G101 کد مدل G24-HE-S
نوع : شیشه ای - 5 شعله - توکار
86*50 cm
قیمت لیست : 12124000 ریال
قیمت : 12124000 ریال
گاز صفحه ای - رومیزی اخوان - G101 کد مدل GI-24
نوع : شیشه ای - 5 شعله - توکار
86*50 cm
قیمت لیست : 8419000 ریال
قیمت : 8419000 ریال
گاز صفحه ای - رومیزی اخوان - G101 کد مدل GI-24-S
نوع : شیشه ای - 5 شعله - توکار
86*50 cm
قیمت لیست : 8419000 ریال
قیمت : 8419000 ریال
گاز صفحه ای - رومیزی اخوان - G101 کد مدل G26-HE
نوع : استیل - 2 شعله - توکار
50*30 cm
قیمت لیست : 5412000 ریال
قیمت : 5412000 ریال
گاز صفحه ای - رومیزی اخوان - G101 کد مدل GI-26
نوع : استیل - 2 شعله - توکار
50*30 cm
قیمت لیست : 4658000 ریال
قیمت : 4658000 ریال
گاز صفحه ای - رومیزی اخوان - G101 کد مدل G28-HE
نوع : استیل - 6 شعله - توکار
86*50 cm
قیمت لیست : 11374000 ریال
قیمت : 11374000 ریال
گاز صفحه ای - رومیزی اخوان - G101 کد مدل G28-S-HE
نوع : استیل - 6 شعله - توکار
86*50 cm
قیمت لیست : 11960000 ریال
قیمت : 11960000 ریال
گاز صفحه ای - رومیزی اخوان - G101 کد مدل G29
نوع : شیشه ای - 5 شعله - توکار
90*50 cm
قیمت لیست : 11158000 ریال
قیمت : 11158000 ریال

نا موجود
گاز صفحه ای - رومیزی اخوان - G101 کد مدل G30
نوع : شیشه آینه ای - 5 شعله - توکار
90*50 cm
قیمت لیست : 12272000 ریال
قیمت : 12272000 ریال
گاز صفحه ای - رومیزی اخوان - G101 کد مدل G31
نوع : شیشه ای - 3 شعله - توکار
50 cm قطر
قیمت لیست : 7599000 ریال
قیمت : 7599000 ریال

نا موجود
گاز صفحه ای - رومیزی اخوان - G101 کد مدل G32
نوع : شیشه آینه ای - 3 شعله - توکار
50 cm قطر
قیمت لیست : 8611000 ریال
قیمت : 8611000 ریال

نا موجود
گاز صفحه ای - رومیزی اخوان - G101 کد مدل G33
نوع : شیشه و استیل - 4 شعله - توکار
58*50 cm
قیمت لیست : 9725000 ریال
قیمت : 9725000 ریال

نا موجود
گاز صفحه ای - رومیزی اخوان - G101 کد مدل G34
نوع : استیل - 4 شعله - توکار
58*50 cm
قیمت لیست : 7524000 ریال
قیمت : 7524000 ریال

نا موجود
گاز صفحه ای - رومیزی اخوان - G101 کد مدل G35-HE
نوع : شیشه ای - 5 شعله - توکار
86*50 cm
قیمت لیست : 12408000 ریال
قیمت : 12408000 ریال
گاز صفحه ای - رومیزی اخوان - G101 کد مدل G35-HE-S
نوع : شیشه ای - 5 شعله - توکار
86*50 cm
قیمت لیست : 12408000 ریال
قیمت : 12408000 ریال
گاز صفحه ای - رومیزی اخوان - G101 کد مدل GI-35
نوع : شیشه ای - 5 شعله - توکار
86*50 cm
قیمت لیست : 8793000 ریال
قیمت : 8793000 ریال
گاز صفحه ای - رومیزی اخوان - G101 کد مدل GI-35-S
نوع : شیشه ای - 5 شعله - توکار
86*50 cm
قیمت لیست : 8793000 ریال
قیمت : 8793000 ریال
گاز صفحه ای - رومیزی اخوان - G101 کد مدل G37
نوع : شیشه و استیل - 2 شعله - توکار
50*30 cm
قیمت لیست : 6958000 ریال
قیمت : 6958000 ریال
گاز صفحه ای - رومیزی اخوان - G101 کد مدل G38
نوع : شیشه ای - 4 شعله - توکار
61*50 cm
قیمت لیست : 8269000 ریال
قیمت : 8269000 ریال

نا موجود
گاز صفحه ای - رومیزی اخوان - G101 کد مدل G39
نوع : استیل - 5 شعله - توکار
68*50 cm
قیمت لیست : 10092000 ریال
قیمت : 10092000 ریال

نا موجود
گاز صفحه ای - رومیزی اخوان - G101 کد مدل G42
نوع : استیل - 5 شعله - توکار
86*50 cm
قیمت لیست : 10166000 ریال
قیمت : 10166000 ریال

نا موجود
گاز صفحه ای - رومیزی اخوان - G101 کد مدل GI-42
نوع : استیل - 5 شعله - توکار
86*50 cm
قیمت لیست : 8913000 ریال
قیمت : 8913000 ریال

نا موجود
گاز صفحه ای - رومیزی اخوان - G101 کد مدل G43
نوع : شیشه ای - 2 شعله - توکار
50*35 cm
قیمت لیست : 5558000 ریال
قیمت : 5558000 ریال

نا موجود
گاز صفحه ای - رومیزی اخوان - G101 کد مدل G44
نوع : استیل آجدار - 4 شعله - توکار
58*50 cm
قیمت لیست : 9584000 ریال
قیمت : 9584000 ریال

نا موجود
گاز صفحه ای - رومیزی اخوان - G101 کد مدل G46
نوع : شیشه و استیل - 5 شعله - توکار
86*50 cm
قیمت لیست : 13450000 ریال
قیمت : 13450000 ریال

نا موجود
گاز صفحه ای - رومیزی اخوان - G101 کد مدل G49
نوع : استیل - 5 شعله - توکار
86*50 cm
قیمت لیست : 9660000 ریال
قیمت : 9660000 ریال

نا موجود
گاز صفحه ای - رومیزی اخوان - G101 کد مدل G51-HE
نوع : استیل آجدار - 5 شعله - توکار
86*50 cm
قیمت لیست : 10612000 ریال
قیمت : 10612000 ریال
گاز صفحه ای - رومیزی اخوان - G101 کد مدل G53-HE
نوع : استیل آجدار - 4 شعله - توکار
58*50 cm
قیمت لیست : 8905000 ریال
قیمت : 8905000 ریال

نا موجود
گاز صفحه ای - رومیزی اخوان - G101 کد مدل G56-HE
نوع : استیل آجدار - 5 شعله - توکار
86*50 cm
قیمت لیست : 12159000 ریال
قیمت : 12159000 ریال

نا موجود
گاز صفحه ای - رومیزی اخوان - G101 کد مدل G58
نوع : شیشه و استیل - 5 شعله - توکار
68*50 cm
قیمت لیست : 11830000 ریال
قیمت : 11830000 ریال

نا موجود
گاز صفحه ای - رومیزی اخوان - G101 کد مدل G72
نوع : استیل - 5 شعله - توکار
86*50 cm
قیمت لیست : 11374000 ریال
قیمت : 11374000 ریال

نا موجود
گاز صفحه ای - رومیزی اخوان - G101 کد مدل G82-HE
نوع : استیل - 5 شعله - توکار
86*50 cm
قیمت لیست : 10269000 ریال
قیمت : 10269000 ریال
گاز صفحه ای - رومیزی اخوان - G101 کد مدل GI-82
نوع : استیل - 5 شعله - توکار
86*50 cm
قیمت لیست : 8913000 ریال
قیمت : 8913000 ریال
گاز صفحه ای - رومیزی اخوان - G101 کد مدل G83-HE
نوع : استیل - 4 شعله - توکار
58*50 cm
قیمت لیست : 8024000 ریال
قیمت : 8024000 ریال
گاز صفحه ای - رومیزی اخوان - G101 کد مدل G84
نوع : استیل - 5 شعله - توکار
86*50 cm
قیمت لیست : 8528000 ریال
قیمت : 8528000 ریال

نا موجود
گاز صفحه ای - رومیزی اخوان - G101 کد مدل G85-HE
نوع : استیل - 5 شعله - توکار
86*50 cm
قیمت لیست : 10268000 ریال
قیمت : 10268000 ریال
گاز صفحه ای - رومیزی اخوان - G101 کد مدل G86
نوع : استیل آجدار - 5 شعله - توکار
86*50 cm
قیمت لیست : 9908000 ریال
قیمت : 9908000 ریال

نا موجود
گاز صفحه ای - رومیزی اخوان - G101 کد مدل G87
نوع : استیل - 5 شعله - توکار
68*50 cm
قیمت لیست : 9008000 ریال
قیمت : 9008000 ریال

نا موجود
گاز صفحه ای - رومیزی اخوان - G101 کد مدل G93-HE
نوع : شیشه ای - 4 شعله - توکار
80*50 cm
قیمت لیست : 8866000 ریال
قیمت : 8866000 ریال
گاز صفحه ای - رومیزی اخوان - G101 کد مدل G94
نوع : شیشه ای - 4 شعله - توکار
86*50 cm
قیمت لیست : 10464000 ریال
قیمت : 10464000 ریال
گاز صفحه ای - رومیزی اخوان - G101 کد مدل G95-HE
نوع : شیشه ای - 3 شعله - توکار
78*50cm
قیمت لیست : 8144000 ریال
قیمت : 8144000 ریال
گاز صفحه ای - رومیزی اخوان - G101 کد مدل G96-HE
نوع : شیشه ای - 4 شعله - توکار
78*50 cm
قیمت لیست : 10915000 ریال
قیمت : 10915000 ریال
گاز صفحه ای - رومیزی اخوان - G101 کد مدل G97-HE
نوع : شیشه ای - 3 شعله - توکار
73*43 cm
قیمت لیست : 7951000 ریال
قیمت : 7951000 ریال
گاز صفحه ای - رومیزی اخوان - G101 کد مدل GI-97
نوع : شیشه ای - 3 شعله - توکار
73*43 cm
قیمت لیست : 6473000 ریال
قیمت : 6473000 ریال
گاز صفحه ای - رومیزی اخوان - G101 کد مدل G100
نوع : شیشه ای - 2 شعله - توکار
50*35 cm
قیمت لیست : 5851000 ریال
قیمت : 5851000 ریال

نا موجود
گاز صفحه ای - رومیزی اخوان - G101 کد مدل G101
نوع : شیشه و استیل - 4 شعله - توکار
86*50 cm
قیمت لیست : 10389000 ریال
قیمت : 10389000 ریال
گاز صفحه ای - رومیزی اخوان - G101 کد مدل G103
نوع : استیل - 5 شعله - توکار
86*50 cm
قیمت لیست : 10439000 ریال
قیمت : 10439000 ریال

نا موجود
گاز صفحه ای - رومیزی اخوان - G101 کد مدل G104
نوع : استیل - 5 شعله - توکار
97*50 cm
قیمت لیست : 10112000 ریال
قیمت : 10112000 ریال

نا موجود
گاز صفحه ای - رومیزی اخوان - G101 کد مدل G106
نوع : شیشه و استیل - 5 شعله - توکار
97*50 cm
قیمت لیست : 12527000 ریال
قیمت : 12527000 ریال

نا موجود
گاز صفحه ای - رومیزی اخوان - G101 کد مدل G106-S
نوع : شیشه و استیل - 5 شعله - توکار
86*50 cm
قیمت لیست : 13423000 ریال
قیمت : 13423000 ریال

نا موجود
گاز صفحه ای - رومیزی اخوان - G101 کد مدل G108-HE
نوع : شیشه ای - 4 شعله - توکار
97*43 cm
قیمت لیست : 10035000 ریال
قیمت : 10035000 ریال
گاز صفحه ای - رومیزی اخوان - G101 کد مدل G109-HE
نوع : شیشه ای - 3 شعله - توکار
86*43 cm
قیمت لیست : 8153000 ریال
قیمت : 8153000 ریال
گاز صفحه ای - رومیزی اخوان - G101 کد مدل G110-HE
نوع : شیشه ای - 3 شعله - توکار
58*50 cm
قیمت لیست : 8153000 ریال
قیمت : 8153000 ریال

نا موجود
گاز صفحه ای - رومیزی اخوان - G101 کد مدل G111
نوع : شیشه ای - 4 شعله - توکار
86*52 cm
قیمت لیست : 10630000 ریال
قیمت : 10630000 ریال
گاز صفحه ای - رومیزی اخوان - G101 کد مدل G113
نوع : شیشه و استیل - 5 شعله - توکار
86*50 cm
قیمت لیست : 12527000 ریال
قیمت : 12527000 ریال

نا موجود
گاز صفحه ای - رومیزی اخوان - G101 کد مدل G115-HE
نوع : شیشه و استیل - 5 شعله - توکار
86*50 cm
قیمت لیست : 12825000 ریال
قیمت : 12825000 ریال

نا موجود
گاز صفحه ای - رومیزی اخوان - G101 کد مدل G116-HE
نوع : شیشه و استیل - 5 شعله - توکار
86*50 cm
قیمت لیست : 11930000 ریال
قیمت : 11930000 ریال

نا موجود
گاز صفحه ای - رومیزی اخوان - G101 کد مدل G117
نوع : شیشه و استیل - 5 شعله - توکار
86*50 cm
قیمت لیست : 11905000 ریال
قیمت : 11905000 ریال

نا موجود
گاز صفحه ای - رومیزی اخوان - G101 کد مدل G117
نوع : شیشه و استیل - 5 شعله - توکار
86*50 cm
قیمت لیست : 11905000 ریال
قیمت : 11905000 ریال

نا موجود
گاز صفحه ای - رومیزی اخوان - G101 کد مدل G131-HE
نوع : استیل - 5 شعله - توکار
86*50 cm
قیمت لیست : 13510000 ریال
قیمت : 13510000 ریال

نا موجود
گاز صفحه ای - رومیزی اخوان - G101 کد مدل GI-132
نوع : شیشه ای - 5 شعله - توکار
86*50 cm
قیمت لیست : 9117000 ریال
قیمت : 9117000 ریال
گاز صفحه ای - رومیزی اخوان - G101 کد مدل GI-132-S
نوع : شیشه ای - 5 شعله - توکار
88*51 cm
قیمت لیست : 9117000 ریال
قیمت : 9117000 ریال
گاز صفحه ای - رومیزی اخوان - G101 کد مدل G133-HE
نوع : استیل - 5 شعله - توکار
86*50 cm
قیمت لیست : 10482000 ریال
قیمت : 10482000 ریال
گاز صفحه ای - رومیزی اخوان - G101 کد مدل G133-S-HE
نوع : استیل - 5 شعله - توکار
86*50 cm
قیمت لیست : 10482000 ریال
قیمت : 10482000 ریال
گاز صفحه ای - رومیزی اخوان - G101 کد مدل G135-HE
نوع : استیل - 5 شعله - توکار
86*50 cm
قیمت لیست : 10482000 ریال
قیمت : 10482000 ریال
گاز صفحه ای - رومیزی اخوان - G101 کد مدل G135-HE-S
نوع : استیل - 5 شعله - توکار
86*50 cm
قیمت لیست : 10482000 ریال
قیمت : 10482000 ریال
گاز صفحه ای - رومیزی اخوان - G101 کد مدل GI-137
نوع : شیشه ای - 5 شعله - توکار
88*51 cm
قیمت لیست : 9117000 ریال
قیمت : 9117000 ریال
گاز صفحه ای - رومیزی اخوان - G101 کد مدل GI-137-S
نوع : شیشه ای - 5 شعله - توکار
88*51 cm
قیمت لیست : 9117000 ریال
قیمت : 9117000 ریال
گاز صفحه ای - رومیزی اخوان - G101 کد مدل GI-142
نوع : شیشه ای - 5 شعله - توکار
86*50 cm
قیمت لیست : 9000000 ریال
قیمت : 9000000 ریال

نمایندگی شرکت اخوان جم | لینکها
سینک، گاز، هود، فر و انواع شیر آلات
021- 3353 1664 + 021- 3353 1641 | info@ahmadisink.com