عضویت ورود کاربران تماس درباره ما صفحه اصلی
0


شیر آلات بهداشتی اخوان
فر توکاراخوان
گاز صفحه ای رومیزی اخوان
هود آشپزخانه
سینک ظرفشویی اخوان
اخوانعضویت | ورود کاربران
0
  گاز صفحه ای - رومیزی اخوان محصولات اخوان - مدل GI-14   گاز صفحه ای - رومیزی اخوان
 قیمت نهایی :5837000 ریال  
   نوع : شیشه و استیل - 5 شعله - توکار    
86*50 cm : ابعاد    
GI-14 اجاق گاز صفحه ای اخوان مدل

نمای ظاهری شیشه مشکی و استیل
تعداد شعله پنج شعله
جنس صفحه شیشه
وک دارد
86 cm طول گاز
50 cm عرض گاز

راندمان احتراق بالا
اجزا و قطعات ایرانی
A با سطح مصرف انرژی
با 20 ماه گارانتی شرکت اخوان
سفارش کالا
گاز صفحه ای - رومیزی اخوان
گاز صفحه ای - رومیزی اخوان محصولات اخوان - GI-14
     قیمت : 5837000   
نوع : شیشه و استیل - 5 شعله - توکار
86*50 cm : ابعاد    
GI-14 اجاق گاز صفحه ای اخوان مدل

نمای ظاهری شیشه مشکی و استیل
تعداد شعله پنج شعله
جنس صفحه شیشه
وک دارد
86 cm طول گاز
50 cm عرض گاز

راندمان احتراق بالا
اجزا و قطعات ایرانی
A با سطح مصرف انرژی
با 20 ماه گارانتی شرکت اخوان


شیشه و استیلشیشهاستیل


گاز صفحه ای - رومیزی اخوان - GI-14 کد مدل GT300
نوع : شیشه ای - تاج اسکرین - 5 شعله - توکار
86*50 cm
قیمت لیست : 29400000 ریال
قیمت : 26460000 ریال
گاز صفحه ای - رومیزی اخوان - GI-14 کد مدل V1 ونوس
نوع : استیل - 5 شعله - توکار
97*50 cm
قیمت لیست : 8472000 ریال
قیمت : 6354000 ریال

نا موجود
گاز صفحه ای - رومیزی اخوان - GI-14 کد مدل v2 ونوس
نوع : استیل - 6 شعله - توکار
97*50 cm
قیمت لیست : 11032000 ریال
قیمت : 8274000 ریال

نا موجود
گاز صفحه ای - رومیزی اخوان - GI-14 کد مدل v3 ونوس
نوع : استیل - 5 شعله - توکار
86*50 cm
قیمت لیست : 9033000 ریال
قیمت : 6775000 ریال
گاز صفحه ای - رومیزی اخوان - GI-14 کد مدل v4 ونوس
نوع : استیل - 5 شعله - توکار
86*50 cm
قیمت لیست : 8745000 ریال
قیمت : 6559000 ریال
گاز صفحه ای - رومیزی اخوان - GI-14 کد مدل V5 ونوس
نوع : استیل - 5 شعله - توکار
86*50 cm
قیمت لیست : 8745000 ریال
قیمت : 6559000 ریال
گاز صفحه ای - رومیزی اخوان - GI-14 کد مدل v7 ونوس
نوع : شیشه آینه ای - 5 شعله - توکار
86*50 cm
قیمت لیست : 11943000 ریال
قیمت : 8957000 ریال

نا موجود
گاز صفحه ای - رومیزی اخوان - GI-14 کد مدل V7-S ونوس
نوع : شیشه آینه ای - 5 شعله - توکار
86*50 cm
قیمت لیست : 11943000 ریال
قیمت : 8957000 ریال

نا موجود
گاز صفحه ای - رومیزی اخوان - GI-14 کد مدل v8 ونوس
نوع : شیشه ای - 5 شعله - توکار
86*50 cm
قیمت لیست : 11782000 ریال
قیمت : 8837000 ریال
گاز صفحه ای - رومیزی اخوان - GI-14 کد مدل V8-S ونوس
نوع : شیشه ای - 5 شعله - توکار
86*50 cm
قیمت لیست : 11782000 ریال
قیمت : 8837000 ریال
گاز صفحه ای - رومیزی اخوان - GI-14 کد مدل v9 ونوس
نوع : شیشه آینه ای - 5 شعله - توکار
86*50 cm
قیمت لیست : 12627000 ریال
قیمت : 9470000 ریال
گاز صفحه ای - رومیزی اخوان - GI-14 کد مدل V10 ونوس
نوع : شیشه آینه ای و استیل - 5 شعله - توکار
86*50 cm
قیمت لیست : 12627000 ریال
قیمت : 9470000 ریال

نا موجود
گاز صفحه ای - رومیزی اخوان - GI-14 کد مدل v13 ونوس
نوع : شیشه ای - 5 شعله - توکار
86*50 cm
قیمت لیست : 10424000 ریال
قیمت : 7818000 ریال
گاز صفحه ای - رومیزی اخوان - GI-14 کد مدل v14 ونوس
نوع : شیشه ای - 5 شعله - توکار
86*50 cm
قیمت لیست : 10626000 ریال
قیمت : 7970000 ریال
گاز صفحه ای - رومیزی اخوان - GI-14 کد مدل v15 ونوس
نوع : شیشه ای - 5 شعله - توکار
86*50 cm
قیمت لیست : 10424000 ریال
قیمت : 7818000 ریال
گاز صفحه ای - رومیزی اخوان - GI-14 کد مدل v16 ونوس
نوع : شیشه ای - 5 شعله - توکار
86*50 cm
قیمت لیست : 10626000 ریال
قیمت : 7970000 ریال
گاز صفحه ای - رومیزی اخوان - GI-14 کد مدل v17 ونوس
نوع : شیشه و استیل - 5 شعله - توکار
86*50 cm
قیمت لیست : 11218000 ریال
قیمت : 8414000 ریال

نا موجود
گاز صفحه ای - رومیزی اخوان - GI-14 کد مدل v18 ونوس
نوع : شیشه و استیل - 5 شعله - توکار
86*50 cm
قیمت لیست : 10424000 ریال
قیمت : 7818000 ریال
گاز صفحه ای - رومیزی اخوان - GI-14 کد مدل v19 ونوس
نوع : شیشه ای - 5 شعله - توکار
86*50 cm
قیمت لیست : 10901000 ریال
قیمت : 8176000 ریال
گاز صفحه ای - رومیزی اخوان - GI-14 کد مدل v20 ونوس
نوع : شیشه ای - 5 شعله - توکار
86*50 cm
قیمت لیست : 10901000 ریال
قیمت : 8176000 ریال

نا موجود
گاز صفحه ای - رومیزی اخوان - GI-14 کد مدل V20-B ونوس
نوع : شیشه ای - 5 شعله - توکار
86*50 cm
قیمت لیست : 11799000 ریال
قیمت : 8849000 ریال

نا موجود
گاز صفحه ای - رومیزی اخوان - GI-14 کد مدل v21 ونوس
نوع : استیل - 5 شعله - توکار
86*50 cm
قیمت لیست : 9223000 ریال
قیمت : 6917000 ریال
گاز صفحه ای - رومیزی اخوان - GI-14 کد مدل v22 ونوس
نوع : استیل - 5 شعله - توکار
86*50 cm
قیمت لیست : 9223000 ریال
قیمت : 6917000 ریال
گاز صفحه ای - رومیزی اخوان - GI-14 کد مدل Vونوس 24
نوع : شیشه ای - 5 شعله - توکار
86*50 cm
قیمت لیست : 10542000 ریال
قیمت : 7907000 ریال
گاز صفحه ای - رومیزی اخوان - GI-14 کد مدل Vونوس 25
نوع : شیشه ای - 5 شعله - توکار
86*50 cm
قیمت لیست : 10542000 ریال
قیمت : 7907000 ریال
گاز صفحه ای - رومیزی اخوان - GI-14 کد مدل 1 اورانوس
نوع : شیشه ای - 5 شعله - توکار
86*50 cm
قیمت لیست : 9689000 ریال
قیمت : 7267000 ریال

نا موجود
گاز صفحه ای - رومیزی اخوان - GI-14 کد مدل 2 اورانوس
نوع : استیل - 5 شعله - توکار
86*50 cm
قیمت لیست : 8592000 ریال
قیمت : 6444000 ریال

نا موجود
گاز صفحه ای - رومیزی اخوان - GI-14 کد مدل 3 اورانوس
نوع : شیشه ای - 5 شعله - توکار
86*50 cm
قیمت لیست : 9830000 ریال
قیمت : 7373000 ریال

نا موجود
گاز صفحه ای - رومیزی اخوان - GI-14 کد مدل OS-5 اورانوس
نوع : استیل - 5 شعله - توکار
86*50 cm
قیمت لیست : 8448000 ریال
قیمت : 6336000 ریال
گاز صفحه ای - رومیزی اخوان - GI-14 کد مدل G1
نوع : شیشه ای - 2 شعله - توکار
50*35 cm
قیمت لیست : 4633000 ریال
قیمت : 3475000 ریال
گاز صفحه ای - رومیزی اخوان - GI-14 کد مدل G3-HE
نوع : شیشه ای - 4 شعله - توکار
58*50 cm
قیمت لیست : 7438000 ریال
قیمت : 5579000 ریال
گاز صفحه ای - رومیزی اخوان - GI-14 کد مدل G4-HE
نوع : شیشه ای - 4 شعله - توکار
58*50 cm
قیمت لیست : 7792000 ریال
قیمت : 5844000 ریال

نا موجود
گاز صفحه ای - رومیزی اخوان - GI-14 کد مدل GI-4
نوع : شیشه ای - 4 شعله - توکار
58*50 cm
قیمت لیست : 5614000 ریال
قیمت : 4211000 ریال
گاز صفحه ای - رومیزی اخوان - GI-14 کد مدل G6
نوع : شیشه ای - 4 شعله - توکار
70*50 cm
قیمت لیست : 7863000 ریال
قیمت : 5897000 ریال

نا موجود
گاز صفحه ای - رومیزی اخوان - GI-14 کد مدل GI-6
نوع : شیشه ای - 4 شعله - توکار
70*50 cm
قیمت لیست : 5868000 ریال
قیمت : 4401000 ریال
گاز صفحه ای - رومیزی اخوان - GI-14 کد مدل G7-HE
نوع : شیشه ای - 5 شعله - توکار
68*50 cm
قیمت لیست : 8288000 ریال
قیمت : 6216000 ریال
گاز صفحه ای - رومیزی اخوان - GI-14 کد مدل G12
نوع : شیشه و استیل - 5 شعله - توکار
86*50 cm
قیمت لیست : 9414000 ریال
قیمت : 7061000 ریال

نا موجود
گاز صفحه ای - رومیزی اخوان - GI-14 کد مدل G13-HE
نوع : استیل - 5 شعله - توکار
86*50 cm
قیمت لیست : 8080000 ریال
قیمت : 6060000 ریال
گاز صفحه ای - رومیزی اخوان - GI-14 کد مدل GI-13
نوع : استیل - 5 شعله - توکار
86*50 cm
قیمت لیست : 7052000 ریال
قیمت : 5289000 ریال
گاز صفحه ای - رومیزی اخوان - GI-14 کد مدل G13-S-HE
نوع : استیل - 5 شعله - توکار
86*50 cm
قیمت لیست : 8080000 ریال
قیمت : 6060000 ریال
گاز صفحه ای - رومیزی اخوان - GI-14 کد مدل GI-13-S
نوع : استیل - 5 شعله - توکار
86*50 cm
قیمت لیست : 7052000 ریال
قیمت : 5289000 ریال
گاز صفحه ای - رومیزی اخوان - GI-14 کد مدل G14
نوع : شیشه و استیل - 5 شعله - توکار
86*50 cm
قیمت لیست : 10413000 ریال
قیمت : 7810000 ریال

نا موجود
گاز صفحه ای - رومیزی اخوان - GI-14 کد مدل GI-14
نوع : شیشه و استیل - 5 شعله - توکار
86*50 cm
قیمت لیست : 7783000 ریال
قیمت : 5837000 ریال
گاز صفحه ای - رومیزی اخوان - GI-14 کد مدل G15
نوع : استیل - 4 شعله - توکار
58*50 cm
قیمت لیست : 6847000 ریال
قیمت : 5135000 ریال
گاز صفحه ای - رومیزی اخوان - GI-14 کد مدل GI-15
نوع : استیل - 4 شعله - توکار
58*50 cm
قیمت لیست : 5833000 ریال
قیمت : 4375000 ریال
گاز صفحه ای - رومیزی اخوان - GI-14 کد مدل G16
نوع : استیل - 4 شعله - توکار
58*50 cm
قیمت لیست : 6351000 ریال
قیمت : 4763000 ریال

نا موجود
گاز صفحه ای - رومیزی اخوان - GI-14 کد مدل G23-HE
نوع : شیشه ای - 2 شعله - توکار
50*35 cm
قیمت لیست : 4775000 ریال
قیمت : 3581000 ریال

نا موجود
گاز صفحه ای - رومیزی اخوان - GI-14 کد مدل GI-23
نوع : شیشه ای - 2 شعله - توکار
50*35 cm
قیمت لیست : 3898000 ریال
قیمت : 2924000 ریال
گاز صفحه ای - رومیزی اخوان - GI-14 کد مدل G24-HE
نوع : شیشه ای - 5 شعله - توکار
86*50 cm
قیمت لیست : 9521000 ریال
قیمت : 7141000 ریال
گاز صفحه ای - رومیزی اخوان - GI-14 کد مدل G24-HE-S
نوع : شیشه ای - 5 شعله - توکار
86*50 cm
قیمت لیست : 9521000 ریال
قیمت : 7141000 ریال
گاز صفحه ای - رومیزی اخوان - GI-14 کد مدل GI-24
نوع : شیشه ای - 5 شعله - توکار
86*50 cm
قیمت لیست : 6926000 ریال
قیمت : 5195000 ریال
گاز صفحه ای - رومیزی اخوان - GI-14 کد مدل GI-24-S
نوع : شیشه ای - 5 شعله - توکار
86*50 cm
قیمت لیست : 6926000 ریال
قیمت : 5195000 ریال
گاز صفحه ای - رومیزی اخوان - GI-14 کد مدل G26
نوع : استیل - 2 شعله - توکار
50*30 cm
قیمت لیست : 4250000 ریال
قیمت : 3188000 ریال
گاز صفحه ای - رومیزی اخوان - GI-14 کد مدل GI-26
نوع : استیل - 2 شعله - توکار
50*30 cm
قیمت لیست : 3758000 ریال
قیمت : 2819000 ریال
گاز صفحه ای - رومیزی اخوان - GI-14 کد مدل G28
نوع : استیل - 6 شعله - توکار
86*50 cm
قیمت لیست : 8932000 ریال
قیمت : 6699000 ریال
گاز صفحه ای - رومیزی اخوان - GI-14 کد مدل G28-S
نوع : استیل - 6 شعله - توکار
86*50 cm
قیمت لیست : 9392000 ریال
قیمت : 7044000 ریال
گاز صفحه ای - رومیزی اخوان - GI-14 کد مدل G29
نوع : شیشه ای - 5 شعله - توکار
90*50 cm
قیمت لیست : 8762000 ریال
قیمت : 6572000 ریال
گاز صفحه ای - رومیزی اخوان - GI-14 کد مدل G30
نوع : شیشه آینه ای - 5 شعله - توکار
90*50 cm
قیمت لیست : 9638000 ریال
قیمت : 7229000 ریال
گاز صفحه ای - رومیزی اخوان - GI-14 کد مدل G31
نوع : شیشه ای - 3 شعله - توکار
50 cm قطر
قیمت لیست : 5968000 ریال
قیمت : 4476000 ریال

نا موجود
گاز صفحه ای - رومیزی اخوان - GI-14 کد مدل G32
نوع : شیشه آینه ای - 3 شعله - توکار
50 cm قطر
قیمت لیست : 6762000 ریال
قیمت : 5072000 ریال

نا موجود
گاز صفحه ای - رومیزی اخوان - GI-14 کد مدل G33
نوع : شیشه و استیل - 4 شعله - توکار
58*50 cm
قیمت لیست : 7637000 ریال
قیمت : 5728000 ریال

نا موجود
گاز صفحه ای - رومیزی اخوان - GI-14 کد مدل G34
نوع : استیل - 4 شعله - توکار
58*50 cm
قیمت لیست : 5909000 ریال
قیمت : 4432000 ریال

نا موجود
گاز صفحه ای - رومیزی اخوان - GI-14 کد مدل G35-HE
نوع : شیشه ای - 5 شعله - توکار
86*50 cm
قیمت لیست : 9744000 ریال
قیمت : 7308000 ریال
گاز صفحه ای - رومیزی اخوان - GI-14 کد مدل G35-HE-S
نوع : شیشه ای - 5 شعله - توکار
86*50 cm
قیمت لیست : 9744000 ریال
قیمت : 7308000 ریال

نا موجود
گاز صفحه ای - رومیزی اخوان - GI-14 کد مدل GI-35
نوع : شیشه ای - 5 شعله - توکار
86*50 cm
قیمت لیست : 7234000 ریال
قیمت : 5426000 ریال
گاز صفحه ای - رومیزی اخوان - GI-14 کد مدل GI-35-S
نوع : شیشه ای - 5 شعله - توکار
86*50 cm
قیمت لیست : 7234000 ریال
قیمت : 5426000 ریال
گاز صفحه ای - رومیزی اخوان - GI-14 کد مدل G37
نوع : شیشه و استیل - 2 شعله - توکار
50*30 cm
قیمت لیست : 5464000 ریال
قیمت : 4098000 ریال
گاز صفحه ای - رومیزی اخوان - GI-14 کد مدل G38
نوع : شیشه ای - 4 شعله - توکار
61*50 cm
قیمت لیست : 6494000 ریال
قیمت : 4871000 ریال

نا موجود
گاز صفحه ای - رومیزی اخوان - GI-14 کد مدل G39
نوع : استیل - 5 شعله - توکار
68*50 cm
قیمت لیست : 7926000 ریال
قیمت : 5945000 ریال

نا موجود
گاز صفحه ای - رومیزی اخوان - GI-14 کد مدل G42
نوع : استیل - 5 شعله - توکار
86*50 cm
قیمت لیست : 7984000 ریال
قیمت : 5988000 ریال

نا موجود
گاز صفحه ای - رومیزی اخوان - GI-14 کد مدل GI-42
نوع : استیل - 5 شعله - توکار
86*50 cm
قیمت لیست : 7333000 ریال
قیمت : 5500000 ریال

نا موجود
گاز صفحه ای - رومیزی اخوان - GI-14 کد مدل G43
نوع : شیشه ای - 2 شعله - توکار
50*35 cm
قیمت لیست : 4365000 ریال
قیمت : 3274000 ریال

نا موجود
گاز صفحه ای - رومیزی اخوان - GI-14 کد مدل G44
نوع : استیل آجدار - 4 شعله - توکار
58*50 cm
قیمت لیست : 7527000 ریال
قیمت : 5645000 ریال

نا موجود
گاز صفحه ای - رومیزی اخوان - GI-14 کد مدل G46
نوع : شیشه و استیل - 5 شعله - توکار
86*50 cm
قیمت لیست : 10562000 ریال
قیمت : 7922000 ریال

نا موجود
گاز صفحه ای - رومیزی اخوان - GI-14 کد مدل G49
نوع : استیل - 5 شعله - توکار
86*50 cm
قیمت لیست : 7586000 ریال
قیمت : 5690000 ریال

نا موجود
گاز صفحه ای - رومیزی اخوان - GI-14 کد مدل G51-HE
نوع : استیل آجدار - 5 شعله - توکار
86*50 cm
قیمت لیست : 8333000 ریال
قیمت : 6250000 ریال
گاز صفحه ای - رومیزی اخوان - GI-14 کد مدل G53
نوع : استیل آجدار - 4 شعله - توکار
58*50 cm
قیمت لیست : 6993000 ریال
قیمت : 5245000 ریال
گاز صفحه ای - رومیزی اخوان - GI-14 کد مدل G56
نوع : استیل آجدار - 5 شعله - توکار
86*50 cm
قیمت لیست : 9549000 ریال
قیمت : 7162000 ریال

نا موجود
گاز صفحه ای - رومیزی اخوان - GI-14 کد مدل G58
نوع : شیشه و استیل - 5 شعله - توکار
68*50 cm
قیمت لیست : 9290000 ریال
قیمت : 6968000 ریال

نا موجود
گاز صفحه ای - رومیزی اخوان - GI-14 کد مدل G72
نوع : استیل - 5 شعله - توکار
86*50 cm
قیمت لیست : 8932000 ریال
قیمت : 6699000 ریال

نا موجود
گاز صفحه ای - رومیزی اخوان - GI-14 کد مدل G82
نوع : استیل - 5 شعله - توکار
86*50 cm
قیمت لیست : 8064000 ریال
قیمت : 6048000 ریال

نا موجود
گاز صفحه ای - رومیزی اخوان - GI-14 کد مدل GI-82
نوع : استیل - 5 شعله - توکار
86*50 cm
قیمت لیست : 7333000 ریال
قیمت : 5500000 ریال

نا موجود
گاز صفحه ای - رومیزی اخوان - GI-14 کد مدل G83-HE
نوع : استیل - 4 شعله - توکار
58*50 cm
قیمت لیست : 6301000 ریال
قیمت : 4726000 ریال
گاز صفحه ای - رومیزی اخوان - GI-14 کد مدل G84
نوع : استیل - 5 شعله - توکار
86*50 cm
قیمت لیست : 6697000 ریال
قیمت : 5023000 ریال

نا موجود
گاز صفحه ای - رومیزی اخوان - GI-14 کد مدل G85
نوع : استیل - 5 شعله - توکار
86*50 cm
قیمت لیست : 8064000 ریال
قیمت : 6048000 ریال

نا موجود
گاز صفحه ای - رومیزی اخوان - GI-14 کد مدل G86
نوع : استیل آجدار - 5 شعله - توکار
86*50 cm
قیمت لیست : 7781000 ریال
قیمت : 5836000 ریال

نا موجود
گاز صفحه ای - رومیزی اخوان - GI-14 کد مدل G87
نوع : استیل - 5 شعله - توکار
68*50 cm
قیمت لیست : 7074000 ریال
قیمت : 5306000 ریال

نا موجود
گاز صفحه ای - رومیزی اخوان - GI-14 کد مدل G93-HE
نوع : شیشه ای - 4 شعله - توکار
80*50 cm
قیمت لیست : 6963000 ریال
قیمت : 5222000 ریال
گاز صفحه ای - رومیزی اخوان - GI-14 کد مدل G94
نوع : شیشه ای - 4 شعله - توکار
86*50 cm
قیمت لیست : 8217000 ریال
قیمت : 6163000 ریال
گاز صفحه ای - رومیزی اخوان - GI-14 کد مدل G95-HE
نوع : شیشه ای - 3 شعله - توکار
78*48cm
قیمت لیست : 6395000 ریال
قیمت : 4796000 ریال
گاز صفحه ای - رومیزی اخوان - GI-14 کد مدل G96
نوع : شیشه ای - 5 شعله - توکار
78*50 cm
قیمت لیست : 8572000 ریال
قیمت : 6429000 ریال
گاز صفحه ای - رومیزی اخوان - GI-14 کد مدل G97-HE
نوع : شیشه ای - 3 شعله - توکار
73*43 cm
قیمت لیست : 6244000 ریال
قیمت : 4683000 ریال
گاز صفحه ای - رومیزی اخوان - GI-14 کد مدل GI-97
نوع : شیشه ای - 3 شعله - توکار
73*43 cm
قیمت لیست : 5325000 ریال
قیمت : 3994000 ریال
گاز صفحه ای - رومیزی اخوان - GI-14 کد مدل G100
نوع : شیشه ای - 2 شعله - توکار
50*35 cm
قیمت لیست : 4595000 ریال
قیمت : 3446000 ریال

نا موجود
گاز صفحه ای - رومیزی اخوان - GI-14 کد مدل G101
نوع : شیشه و استیل - 4 شعله - توکار
86*50 cm
قیمت لیست : 8159000 ریال
قیمت : 6119000 ریال

نا موجود
گاز صفحه ای - رومیزی اخوان - GI-14 کد مدل G103
نوع : استیل - 5 شعله - توکار
86*50 cm
قیمت لیست : 8198000 ریال
قیمت : 6149000 ریال

نا موجود
گاز صفحه ای - رومیزی اخوان - GI-14 کد مدل G104
نوع : استیل - 5 شعله - توکار
97*50 cm
قیمت لیست : 7941000 ریال
قیمت : 5956000 ریال

نا موجود
گاز صفحه ای - رومیزی اخوان - GI-14 کد مدل G106
نوع : شیشه و استیل - 5 شعله - توکار
97*50 cm
قیمت لیست : 9837000 ریال
قیمت : 7378000 ریال

نا موجود
گاز صفحه ای - رومیزی اخوان - GI-14 کد مدل G106-S
نوع : شیشه و استیل - 5 شعله - توکار
86*50 cm
قیمت لیست : 9837000 ریال
قیمت : 7378000 ریال

نا موجود
گاز صفحه ای - رومیزی اخوان - GI-14 کد مدل G108
نوع : شیشه ای - 4 شعله - توکار
97*43 cm
قیمت لیست : 7881000 ریال
قیمت : 5911000 ریال
گاز صفحه ای - رومیزی اخوان - GI-14 کد مدل G109
نوع : شیشه ای - 3 شعله - توکار
86*43 cm
قیمت لیست : 6402000 ریال
قیمت : 4802000 ریال
گاز صفحه ای - رومیزی اخوان - GI-14 کد مدل G110
نوع : شیشه ای - 3 شعله - توکار
58*50 cm
قیمت لیست : 6402000 ریال
قیمت : 4802000 ریال
گاز صفحه ای - رومیزی اخوان - GI-14 کد مدل G111
نوع : شیشه ای - 4 شعله - توکار
86*52 cm
قیمت لیست : 8348000 ریال
قیمت : 6261000 ریال
گاز صفحه ای - رومیزی اخوان - GI-14 کد مدل G113
نوع : شیشه و استیل - 5 شعله - توکار
86*50 cm
قیمت لیست : 9837000 ریال
قیمت : 7378000 ریال

نا موجود
گاز صفحه ای - رومیزی اخوان - GI-14 کد مدل G115-HE
نوع : شیشه و استیل - 5 شعله - توکار
86*50 cm
قیمت لیست : 10072000 ریال
قیمت : 7554000 ریال

نا موجود
گاز صفحه ای - رومیزی اخوان - GI-14 کد مدل G116-HE
نوع : شیشه و استیل - 5 شعله - توکار
86*50 cm
قیمت لیست : 9368000 ریال
قیمت : 7026000 ریال

نا موجود
گاز صفحه ای - رومیزی اخوان - GI-14 کد مدل G117
نوع : شیشه و استیل - 5 شعله - توکار
86*50 cm
قیمت لیست : 9349000 ریال
قیمت : 7012000 ریال

نا موجود
گاز صفحه ای - رومیزی اخوان - GI-14 کد مدل G117-S
نوع : شیشه و استیل - 5 شعله - توکار
86*50 cm
قیمت لیست : 9349000 ریال
قیمت : 7012000 ریال

نا موجود
گاز صفحه ای - رومیزی اخوان - GI-14 کد مدل G131
نوع : استیل - 5 شعله - توکار
86*50 cm
قیمت لیست : 9824000 ریال
قیمت : 7368000 ریال
گاز صفحه ای - رومیزی اخوان - GI-14 کد مدل GI-132
نوع : شیشه ای - 5 شعله - توکار
86*50 cm
قیمت لیست : 7501000 ریال
قیمت : 5626000 ریال
گاز صفحه ای - رومیزی اخوان - GI-14 کد مدل GI-132-S
نوع : شیشه ای - 5 شعله - توکار
86*50 cm
قیمت لیست : 7501000 ریال
قیمت : 5626000 ریال
گاز صفحه ای - رومیزی اخوان - GI-14 کد مدل G133
نوع : استیل - 5 شعله - توکار
86*50 cm
قیمت لیست : 8231000 ریال
قیمت : 6173000 ریال

نا موجود
گاز صفحه ای - رومیزی اخوان - GI-14 کد مدل G133-S
نوع : استیل - 5 شعله - توکار
86*50 cm
قیمت لیست : 8231000 ریال
قیمت : 6173000 ریال

نا موجود
گاز صفحه ای - رومیزی اخوان - GI-14 کد مدل G135-HE
نوع : استیل - 5 شعله - توکار
86*50 cm
قیمت لیست : 8231000 ریال
قیمت : 6173000 ریال
گاز صفحه ای - رومیزی اخوان - GI-14 کد مدل G135-S
نوع : استیل - 5 شعله - توکار
86*50 cm
قیمت لیست : 8231000 ریال
قیمت : 6173000 ریال
گاز صفحه ای - رومیزی اخوان - GI-14 کد مدل GI-137
نوع : شیشه ای - 5 شعله - توکار
86*50 cm
قیمت لیست : 7501000 ریال
قیمت : 5626000 ریال
گاز صفحه ای - رومیزی اخوان - GI-14 کد مدل GI-137-S
نوع : شیشه ای - 5 شعله - توکار
86*50 cm
قیمت لیست : 7501000 ریال
قیمت : 5626000 ریال
گاز صفحه ای - رومیزی اخوان - GI-14 کد مدل GI-142
نوع : شیشه ای - 5 شعله - توکار
86*50 cm
قیمت لیست : 7404000 ریال
قیمت : 5553000 ریال

نمایندگی شرکت اخوان جم
سینک، گاز، هود، فر و انواع شیر آلات
021- 3353 1664 + 021- 3353 1641 | info@ahmadisink.com