تماس لیست قیمت محصولات درباره ما صفحه اصلی
0


شیر آلات بهداشتی اخوان
فر توکاراخوان
گاز صفحه ای رومیزی اخوان
هود آشپزخانه
سینک ظرفشویی اخوان
اخوان0  هود آشپزخانه اخوان محصولات اخوان - مدل H25   هود آشپزخانه اخوان
 قیمت نهایی :3432000 ریال  - نا موجود
   نوع : شومینه ای    
90*50 cm : ابعاد    
H25 هود اخوان مدل

خانواده محصول شومینه ای
نمای ظاهری شیشه و استیل
90 cm عرض هود
50 cm عمق هود

مکش قوی
کم صدا
تک موتور سه دور
پنل تنظیمات لمسی
دارای فیلتر آلومینیومی چند لایه
دارای دودکش مکعبی بلندتر و قابل
تنظیم

با 20 ماه گارانتی شرکت اخوان جم +
سفارش کالا
هود آشپزخانه اخوان
هود آشپزخانه اخوان محصولات اخوان - H25
     قیمت : 3432000   
نوع : شومینه ای
90*50 cm : ابعاد    
H25 هود اخوان مدل

خانواده محصول شومینه ای
نمای ظاهری شیشه و استیل
90 cm عرض هود
50 cm عمق هود

مکش قوی
کم صدا
تک موتور سه دور
پنل تنظیمات لمسی
دارای فیلتر آلومینیومی چند لایه
دارای دودکش مکعبی بلندتر و قابل
تنظیم

با 20 ماه گارانتی شرکت اخوان جم +


مخفیزیرکابینتیشومینه ایمورب


هود آشپزخانه اخوان - H25 کد مدل H1
نوع : شومینه ای
90*50 cm
قیمت لیست : 4254000 ریال
قیمت : 3178000 ریال
هود آشپزخانه اخوان - H25 کد مدل H1-G
نوع : شومینه ای
90*50 cm
قیمت لیست : 4317000 ریال
قیمت : 3225000 ریال
هود آشپزخانه اخوان - H25 کد مدل H2
نوع : شومینه ای
90*50 cm
قیمت لیست : 4610000 ریال
قیمت : 3444000 ریال

نا موجود
هود آشپزخانه اخوان - H25 کد مدل H4
نوع : شومینه ای
90*50 cm
قیمت لیست : 5082000 ریال
قیمت : 3796000 ریال
هود آشپزخانه اخوان - H25 کد مدل H10
نوع : شومینه ای
60*50 cm
قیمت لیست : 3800000 ریال
قیمت : 2839000 ریال

نا موجود
هود آشپزخانه اخوان - H25 کد مدل H11
نوع : شومینه ای
80-90-100 * 50 cm
قیمت لیست : 4213000 ریال
قیمت : 3105000 ریال
هود آشپزخانه اخوان - H25 کد مدل H11-G
نوع : شومینه ای
90*50 cm
قیمت لیست : 4276000 ریال
قیمت : 3151000 ریال
هود آشپزخانه اخوان - H25 کد مدل H16
نوع : زیر کابنتی
90*50 cm
قیمت لیست : 2695000 ریال
قیمت : 2013000 ریال
هود آشپزخانه اخوان - H25 کد مدل H16-60
نوع : زیر کابنتی
60*50 cm
قیمت لیست : 2484000 ریال
قیمت : 1856000 ریال
هود آشپزخانه اخوان - H25 کد مدل H17
نوع : مورب
90*50 cm
قیمت لیست : 4367000 ریال
قیمت : 3262000 ریال

نا موجود
هود آشپزخانه اخوان - H25 کد مدل H18
نوع : شومینه ای
90*50 cm
قیمت لیست : 3963000 ریال
قیمت : 2921000 ریال
هود آشپزخانه اخوان - H25 کد مدل H18-G
نوع : شومینه ای
90*50 cm
قیمت لیست : 4023000 ریال
قیمت : 3005000 ریال
هود آشپزخانه اخوان - H25 کد مدل H19
نوع : شومینه ای
90 * 36 X 60 cm
قیمت لیست : 6613030 ریال
قیمت : 4940000 ریال

نا موجود
هود آشپزخانه اخوان - H25 کد مدل H20
نوع : شومینه ای
90*50 cm
قیمت لیست : 4371000 ریال
قیمت : 3265000 ریال
هود آشپزخانه اخوان - H25 کد مدل H20-G
نوع : شومینه ای
90*50 cm
قیمت لیست : 4430000 ریال
قیمت : 3309000 ریال
هود آشپزخانه اخوان - H25 کد مدل H21
نوع : شومینه ای
74 cm قطر
قیمت لیست : 6135000 ریال
قیمت : 4583000 ریال
هود آشپزخانه اخوان - H25 کد مدل H22
نوع : شومینه ای
90*50 cm
قیمت لیست : 4912000 ریال
قیمت : 3669000 ریال

نا موجود
هود آشپزخانه اخوان - H25 کد مدل H23
نوع : شومینه ای
90*50 cm
قیمت لیست : 4367000 ریال
قیمت : 3262000 ریال

نا موجود
هود آشپزخانه اخوان - H25 کد مدل H24
نوع : شومینه ای
90*50 cm
قیمت لیست : 4594000 ریال
قیمت : 3432000 ریال

نا موجود
هود آشپزخانه اخوان - H25 کد مدل H25
نوع : شومینه ای
90*50 cm
قیمت لیست : 4594000 ریال
قیمت : 3432000 ریال

نا موجود
هود آشپزخانه اخوان - H25 کد مدل H26
نوع : شومینه ای
90*50 cm
قیمت لیست : 4684820 ریال
قیمت : 3500000 ریال

نا موجود
هود آشپزخانه اخوان - H25 کد مدل H27
نوع : شومینه ای
90*50 cm
قیمت لیست : 5043000 ریال
قیمت : 3767000 ریال

نا موجود
هود آشپزخانه اخوان - H25 کد مدل H27-4S
نوع : شومینه ای
90*50 cm
قیمت لیست : 5089000 ریال
قیمت : 3751000 ریال
هود آشپزخانه اخوان - H25 کد مدل H28
نوع : شومینه ای
90*50 cm
قیمت لیست : 4632000 ریال
قیمت : 3460000 ریال

نا موجود
هود آشپزخانه اخوان - H25 کد مدل H28-G
نوع : شومینه ای
90*50 cm
قیمت لیست : 4695000 ریال
قیمت : 3507000 ریال
هود آشپزخانه اخوان - H25 کد مدل H28-4S
نوع : شومینه ای
90*50 cm
قیمت لیست : 4803000 ریال
قیمت : 3540000 ریال

نا موجود
هود آشپزخانه اخوان - H25 کد مدل H29
نوع : جزیره
90*50 cm
قیمت لیست : 5887000 ریال
قیمت : 4398000 ریال

نا موجود
هود آشپزخانه اخوان - H25 کد مدل H30
نوع : شومینه ای
60*50 cm
قیمت لیست : 4657000 ریال
قیمت : 3479000 ریال
هود آشپزخانه اخوان - H25 کد مدل H31
نوع : شومینه ای
60*50 cm
قیمت لیست : 4090000 ریال
قیمت : 3055000 ریال
هود آشپزخانه اخوان - H25 کد مدل H32-S
نوع : مورب
90*50 cm
قیمت لیست : 6234000 ریال
قیمت : 4657000 ریال
هود آشپزخانه اخوان - H25 کد مدل H32-T
نوع : مورب
90*50 cm
قیمت لیست : 6435000 ریال
قیمت : 4807000 ریال
هود آشپزخانه اخوان - H25 کد مدل H33
نوع : مورب
90*50 cm
قیمت لیست : 6707000 ریال
قیمت : 5010000 ریال

نا موجود
هود آشپزخانه اخوان - H25 کد مدل H33-S
نوع : مورب
90*50 cm
قیمت لیست : 6826000 ریال
قیمت : 5099000 ریال

نا موجود
هود آشپزخانه اخوان - H25 کد مدل H34-T
نوع : مورب
80*50 cm
قیمت لیست : 7408000 ریال
قیمت : 5534000 ریال
هود آشپزخانه اخوان - H25 کد مدل H35
نوع : شومینه ای
90*50 cm
قیمت لیست : 4712000 ریال
قیمت : 3520000 ریال
هود آشپزخانه اخوان - H25 کد مدل H36
نوع : شومینه ای
90*50 cm
قیمت لیست : 4352000 ریال
قیمت : 3251000 ریال

نا موجود
هود آشپزخانه اخوان - H25 کد مدل H37
نوع : مورب
90*50 cm
قیمت لیست : 3800000 ریال
قیمت : 2839000 ریال
هود آشپزخانه اخوان - H25 کد مدل H38
نوع : مورب
90*50 cm
قیمت لیست : 5630000 ریال
قیمت : 4206000 ریال

نا موجود
هود آشپزخانه اخوان - H25 کد مدل H39
نوع : مورب
60*50 cm
قیمت لیست : 5242000 ریال
قیمت : 3916000 ریال

نا موجود
هود آشپزخانه اخوان - H25 کد مدل H42
نوع : شومینه ای
90*50 cm
قیمت لیست : 4667000 ریال
قیمت : 3486000 ریال

نا موجود
هود آشپزخانه اخوان - H25 کد مدل H43-T
نوع : مورب
80*50 cm
قیمت لیست : 7894000 ریال
قیمت : 5897000 ریال

نا موجود
هود آشپزخانه اخوان - H25 کد مدل H44
نوع : مورب
90*50 cm
قیمت لیست : 6277000 ریال
قیمت : 4689000 ریال

نا موجود
هود آشپزخانه اخوان - H25 کد مدل H45
نوع : مورب
90*50 cm
قیمت لیست : 6570000 ریال
قیمت : 4908000 ریال

نا موجود
هود آشپزخانه اخوان - H25 کد مدل H46
نوع : مورب
90*50 cm
قیمت لیست : 6440000 ریال
قیمت : 4811000 ریال

نا موجود
هود آشپزخانه اخوان - H25 کد مدل H47
نوع : شومینه ای
90*50 cm
قیمت لیست : 4778000 ریال
قیمت : 3569000 ریال
هود آشپزخانه اخوان - H25 کد مدل H49
نوع : شومینه ای
90*50 cm
قیمت لیست : 4670000 ریال
قیمت : 3488000 ریال
هود آشپزخانه اخوان - H25 کد مدل H49-TS
نوع : شومینه ای
90*50 cm
قیمت لیست : 4968000 ریال
قیمت : 3711000 ریال
هود آشپزخانه اخوان - H25 کد مدل H51
نوع : مورب
90*50 cm
قیمت لیست : 5480000 ریال
قیمت : 4039000 ریال
هود آشپزخانه اخوان - H25 کد مدل H52
نوع : شومینه ای
90*50 cm
قیمت لیست : 4677000 ریال
قیمت : 3494000 ریال
هود آشپزخانه اخوان - H25 کد مدل H53
نوع : مورب
90*50 cm
قیمت لیست : 6279490 ریال
قیمت : 4691000 ریال

نا موجود
هود آشپزخانه اخوان - H25 کد مدل H54
نوع : مورب
90*50 cm
هود آشپزخانه اخوان - H25 کد مدل H55
نوع : مورب
90*50 cm
قیمت لیست : 6280000 ریال
قیمت : 4691000 ریال
هود آشپزخانه اخوان - H25 کد مدل H56 _ H49-60 CM
نوع : مورب
60*50 cm
هود آشپزخانه اخوان - H25 کد مدل H57-T
نوع : مورب
90*50 cm
قیمت لیست : 7565000 ریال
قیمت : 5575000 ریال
هود آشپزخانه اخوان - H25 کد مدل H58
نوع : مورب
80*50 cm
قیمت لیست : 7726000 ریال
قیمت : 5694000 ریال
هود آشپزخانه اخوان - H25 کد مدل H59-T
نوع : شومینه ای
90*50 cm
قیمت لیست : 5237000 ریال
قیمت : 3912000 ریال

نا موجود
هود آشپزخانه اخوان - H25 کد مدل H62-T
نوع : مورب
90*50 cm
قیمت لیست : 5976470 ریال
قیمت : 4452000 ریال
هود آشپزخانه اخوان - H25 کد مدل H63-T
نوع : مورب
90*50 cm
قیمت لیست : 5611000 ریال
قیمت : 4135000 ریال
هود آشپزخانه اخوان - H25 کد مدل H64
نوع : مخفی
30*70cm
قیمت لیست : 3050000 ریال
قیمت : 2278000 ریال
هود آشپزخانه اخوان - H25 کد مدل H65
نوع : مورب
90*50 cm
قیمت لیست : 5686530 ریال
قیمت : 4191000 ریال
هود آشپزخانه اخوان - H25 کد مدل H66
نوع : مورب
90*50 cm
قیمت لیست : 5867470 ریال
قیمت : 4324000 ریال

نا موجود
هود آشپزخانه اخوان - H25 کد مدل H67 - 51-60 cm
نوع : مورب
60*50 cm
قیمت لیست : 5354080 ریال
قیمت : 3999000 ریال

نمایندگی شرکت اخوان جم
سینک، گاز، هود، فر و انواع شیر آلات
021- 3353 1664 + 021- 3353 1641 | info@ahmadisink.com