تماس لیست قیمت محصولات درباره ما صفحه اصلی
0


شیر آلات بهداشتی اخوان
فر توکاراخوان
گاز صفحه ای رومیزی اخوان
هود آشپزخانه
سینک ظرفشویی اخوان
اخوان0  هود آشپزخانه اخوان محصولات اخوان - مدل H25   هود آشپزخانه اخوان
 قیمت نهایی :3446000 ریال  - نا موجود
   نوع : شومینه ای    
90*50 cm : ابعاد    
H25 هود اخوان مدل

خانواده محصول شومینه ای
نمای ظاهری شیشه و استیل
90 cm عرض هود
50 cm عمق هود

مکش قوی
کم صدا
تک موتور سه دور
پنل تنظیمات لمسی
دارای فیلتر آلومینیومی چند لایه
دارای دودکش مکعبی بلندتر و قابل
تنظیم

با 20 ماه گارانتی شرکت اخوان جم +
سفارش کالا
هود آشپزخانه اخوان
هود آشپزخانه اخوان محصولات اخوان - H25
     قیمت : 3446000   
نوع : شومینه ای
90*50 cm : ابعاد    
H25 هود اخوان مدل

خانواده محصول شومینه ای
نمای ظاهری شیشه و استیل
90 cm عرض هود
50 cm عمق هود

مکش قوی
کم صدا
تک موتور سه دور
پنل تنظیمات لمسی
دارای فیلتر آلومینیومی چند لایه
دارای دودکش مکعبی بلندتر و قابل
تنظیم

با 20 ماه گارانتی شرکت اخوان جم +


مخفیزیرکابینتیشومینه ایمورب


هود آشپزخانه اخوان - H25 کد مدل H1
نوع : شومینه ای
90*50 cm
قیمت لیست : 4254000 ریال
قیمت : 3191000 ریال
هود آشپزخانه اخوان - H25 کد مدل H1-G
نوع : شومینه ای
90*50 cm
قیمت لیست : 4317000 ریال
قیمت : 3238000 ریال

نا موجود
هود آشپزخانه اخوان - H25 کد مدل H2
نوع : شومینه ای
90*50 cm
قیمت لیست : 4604000 ریال
قیمت : 3453000 ریال

نا موجود
هود آشپزخانه اخوان - H25 کد مدل H4
نوع : شومینه ای
90*50 cm
قیمت لیست : 5082000 ریال
قیمت : 3796000 ریال

نا موجود
هود آشپزخانه اخوان - H25 کد مدل H10
نوع : شومینه ای
60*50 cm
قیمت لیست : 3800000 ریال
قیمت : 2850000 ریال
هود آشپزخانه اخوان - H25 کد مدل H11
نوع : شومینه ای
80-90-100 * 50 cm
قیمت لیست : 4212000 ریال
قیمت : 3159000 ریال
هود آشپزخانه اخوان - H25 کد مدل H11-G
نوع : شومینه ای
90*50 cm
قیمت لیست : 4276000 ریال
قیمت : 3207000 ریال
هود آشپزخانه اخوان - H25 کد مدل H16
نوع : زیر کابنتی
90*50 cm
قیمت لیست : 2695000 ریال
قیمت : 2021000 ریال
هود آشپزخانه اخوان - H25 کد مدل H16-60
نوع : زیر کابنتی
60*50 cm
قیمت لیست : 2484000 ریال
قیمت : 1863000 ریال
هود آشپزخانه اخوان - H25 کد مدل H18
نوع : شومینه ای
90*50 cm
قیمت لیست : 3963000 ریال
قیمت : 2972000 ریال
هود آشپزخانه اخوان - H25 کد مدل H18-G
نوع : شومینه ای
90*50 cm
قیمت لیست : 4023000 ریال
قیمت : 3017000 ریال
هود آشپزخانه اخوان - H25 کد مدل H19
نوع : شومینه ای
90 * 36 X 60 cm
قیمت لیست : 6613030 ریال
قیمت : 4960000 ریال

نا موجود
هود آشپزخانه اخوان - H25 کد مدل H20
نوع : شومینه ای
90*50 cm
قیمت لیست : 4371000 ریال
قیمت : 3278000 ریال
هود آشپزخانه اخوان - H25 کد مدل H20-G
نوع : شومینه ای
90*50 cm
قیمت لیست : 4430000 ریال
قیمت : 3323000 ریال

نا موجود
هود آشپزخانه اخوان - H25 کد مدل H21
نوع : شومینه ای
74 cm قطر
قیمت لیست : 6135000 ریال
قیمت : 4601000 ریال
هود آشپزخانه اخوان - H25 کد مدل H22
نوع : شومینه ای
90*50 cm
قیمت لیست : 4911000 ریال
قیمت : 3683000 ریال

نا موجود
هود آشپزخانه اخوان - H25 کد مدل H24
نوع : شومینه ای
90*50 cm
قیمت لیست : 4593000 ریال
قیمت : 3445000 ریال

نا موجود
هود آشپزخانه اخوان - H25 کد مدل H25
نوع : شومینه ای
90*50 cm
قیمت لیست : 4594000 ریال
قیمت : 3446000 ریال

نا موجود
هود آشپزخانه اخوان - H25 کد مدل H26
نوع : شومینه ای
90*50 cm
قیمت لیست : 4684820 ریال
قیمت : 3514000 ریال

نا موجود
هود آشپزخانه اخوان - H25 کد مدل H27
نوع : شومینه ای
90*50 cm
قیمت لیست : 5043000 ریال
قیمت : 3782000 ریال

نا موجود
هود آشپزخانه اخوان - H25 کد مدل H27-4S
نوع : شومینه ای
90*50 cm
قیمت لیست : 5089000 ریال
قیمت : 3817000 ریال
هود آشپزخانه اخوان - H25 کد مدل H28
نوع : شومینه ای
90*50 cm
قیمت لیست : 4632000 ریال
قیمت : 3474000 ریال

نا موجود
هود آشپزخانه اخوان - H25 کد مدل H28-G
نوع : شومینه ای
90*50 cm
قیمت لیست : 4695000 ریال
قیمت : 3521000 ریال

نا موجود
هود آشپزخانه اخوان - H25 کد مدل H28-4S
نوع : شومینه ای
90*50 cm
قیمت لیست : 4803000 ریال
قیمت : 3602000 ریال
هود آشپزخانه اخوان - H25 کد مدل H29
نوع : جزیره
90*50 cm
قیمت لیست : 5887000 ریال
قیمت : 4415000 ریال

نا موجود
هود آشپزخانه اخوان - H25 کد مدل H30
نوع : شومینه ای
60*50 cm
قیمت لیست : 4656000 ریال
قیمت : 3492000 ریال
هود آشپزخانه اخوان - H25 کد مدل H31
نوع : شومینه ای
60*50 cm
قیمت لیست : 4090000 ریال
قیمت : 3055000 ریال
هود آشپزخانه اخوان - H25 کد مدل H32-TS
نوع : مورب
90*50 cm
قیمت لیست : 6234000 ریال
قیمت : 4676000 ریال

نا موجود
هود آشپزخانه اخوان - H25 کد مدل H32-T
نوع : مورب
90*50 cm
قیمت لیست : 6435000 ریال
قیمت : 4826000 ریال

نا موجود
هود آشپزخانه اخوان - H25 کد مدل H33-T
نوع : مورب
90*50 cm
قیمت لیست : 6707000 ریال
قیمت : 5030000 ریال

نا موجود
هود آشپزخانه اخوان - H25 کد مدل H33-TS
نوع : مورب
90*50 cm
قیمت لیست : 6826000 ریال
قیمت : 5120000 ریال

نا موجود
هود آشپزخانه اخوان - H25 کد مدل H34-T
نوع : مورب
80*50 cm
قیمت لیست : 7408000 ریال
قیمت : 5556000 ریال

نا موجود
هود آشپزخانه اخوان - H25 کد مدل H35
نوع : شومینه ای
90*50 cm
قیمت لیست : 4712000 ریال
قیمت : 3534000 ریال
هود آشپزخانه اخوان - H25 کد مدل H36
نوع : شومینه ای
90*50 cm
قیمت لیست : 4352000 ریال
قیمت : 3264000 ریال

نا موجود
هود آشپزخانه اخوان - H25 کد مدل H37
نوع : مورب
90*50 cm
قیمت لیست : 3803000 ریال
قیمت : 2852000 ریال

نا موجود
هود آشپزخانه اخوان - H25 کد مدل H38
نوع : مورب
90*50 cm
قیمت لیست : 5630000 ریال
قیمت : 4223000 ریال

نا موجود
هود آشپزخانه اخوان - H25 کد مدل H39
نوع : مورب
60*50 cm
قیمت لیست : 5242000 ریال
قیمت : 3932000 ریال

نا موجود
هود آشپزخانه اخوان - H25 کد مدل H42
نوع : شومینه ای
90*50 cm
قیمت لیست : 4667000 ریال
قیمت : 3500000 ریال

نا موجود
هود آشپزخانه اخوان - H25 کد مدل H43-T
نوع : مورب
80*50 cm
قیمت لیست : 7894000 ریال
قیمت : 5921000 ریال

نا موجود
هود آشپزخانه اخوان - H25 کد مدل H44-T
نوع : مورب
90*50 cm
قیمت لیست : 6277000 ریال
قیمت : 4708000 ریال

نا موجود
هود آشپزخانه اخوان - H25 کد مدل H45-T
نوع : مورب
90*50 cm
قیمت لیست : 6570000 ریال
قیمت : 4928000 ریال

نا موجود
هود آشپزخانه اخوان - H25 کد مدل H46-T
نوع : مورب
90*50 cm
قیمت لیست : 6440000 ریال
قیمت : 4830000 ریال

نا موجود
هود آشپزخانه اخوان - H25 کد مدل H47
نوع : شومینه ای
90*50 cm
قیمت لیست : 4778000 ریال
قیمت : 3584000 ریال

نا موجود
هود آشپزخانه اخوان - H25 کد مدل H49
نوع : شومینه ای
90*50 cm
قیمت لیست : 4670000 ریال
قیمت : 3503000 ریال
هود آشپزخانه اخوان - H25 کد مدل H49-TS
نوع : شومینه ای
90*50 cm
قیمت لیست : 4968000 ریال
قیمت : 3726000 ریال
هود آشپزخانه اخوان - H25 کد مدل H51-T
نوع : مورب
90*50 cm
قیمت لیست : 5480000 ریال
قیمت : 4110000 ریال
هود آشپزخانه اخوان - H25 کد مدل H52
نوع : شومینه ای
90*50 cm
قیمت لیست : 4677000 ریال
قیمت : 3508000 ریال
هود آشپزخانه اخوان - H25 کد مدل H53-T
نوع : مورب
90*50 cm
قیمت لیست : 6279490 ریال
قیمت : 4710000 ریال
هود آشپزخانه اخوان - H25 کد مدل H54
نوع : مورب
90*50 cm
قیمت لیست : + ریال
قیمت : 0 ریال

نا موجود
هود آشپزخانه اخوان - H25 کد مدل H55-T
نوع : مورب
90*50 cm
قیمت لیست : 6280000 ریال
قیمت : 4710000 ریال

نا موجود
هود آشپزخانه اخوان - H25 کد مدل H56 _ H49-60 CM
نوع : مورب
60*50 cm
قیمت لیست : + ریال
قیمت : 0 ریال

در حال تولید
هود آشپزخانه اخوان - H25 کد مدل H57-T
نوع : مورب
90*50 cm
قیمت لیست : 7565000 ریال
قیمت : 5674000 ریال
هود آشپزخانه اخوان - H25 کد مدل H58-T
نوع : مورب
80*50 cm
قیمت لیست : 7726000 ریال
قیمت : 5795000 ریال
هود آشپزخانه اخوان - H25 کد مدل H59-T
نوع : شومینه ای
90*50 cm
قیمت لیست : 5237000 ریال
قیمت : 3928000 ریال
هود آشپزخانه اخوان - H25 کد مدل H61-T
نوع : مورب
90*50 cm
قیمت لیست : 5761000 ریال
قیمت : 4321000 ریال
هود آشپزخانه اخوان - H25 کد مدل H62-T
نوع : مورب
90*50 cm
قیمت لیست : 5976470 ریال
قیمت : 4482000 ریال
هود آشپزخانه اخوان - H25 کد مدل H63-T
نوع : مورب
90*50 cm
قیمت لیست : 5611000 ریال
قیمت : 4208000 ریال
هود آشپزخانه اخوان - H25 کد مدل H64
نوع : مخفی
30*70cm
قیمت لیست : 3050000 ریال
قیمت : 2288000 ریال
هود آشپزخانه اخوان - H25 کد مدل H65-T
نوع : مورب
90*50 cm
قیمت لیست : 5686530 ریال
قیمت : 4265000 ریال
هود آشپزخانه اخوان - H25 کد مدل H66-T
نوع : مورب
90*50 cm
قیمت لیست : 5867470 ریال
قیمت : 4401000 ریال

نا موجود
هود آشپزخانه اخوان - H25 کد مدل H67-T  51-60 cm
نوع : مورب
60*50 cm
قیمت لیست : 5354080 ریال
قیمت : 4016000 ریال

نمایندگی شرکت اخوان جم
سینک، گاز، هود، فر و انواع شیر آلات
021- 3353 1664 + 021- 3353 1641 | info@ahmadisink.com