تماس لیست قیمت محصولات کاتالوگ محصولات درباره ما صفحه اصلی
0


شیر آلات بهداشتی اخوان
فر توکاراخوان
گاز صفحه ای رومیزی اخوان
هود آشپزخانه
سینک ظرفشویی اخوان
اخوان0
  هود آشپزخانه اخوان محصولات اخوان - مدل H25  دفترچه راهنما هود آشپزخانه اخوان
قیمت لیست: 5007000 ریال |  قیمت نهایی :3705000 ریال
بروز شده: یکشنبه ۱ بهمن ۱۳۹۶ - ۱۰:۱۹ - نا موجود
   نوع : شومینه ای    
90*50 cm : ابعاد    
H25 هود اخوان مدل

خانواده محصول شومینه ای
نمای ظاهری شیشه و استیل
90 cm عرض هود
50 cm عمق هود

مکش قوی
کم صدا
تک موتور سه دور
پنل تنظیمات لمسی
دارای فیلتر آلومینیومی چند لایه
دارای دودکش مکعبی بلندتر و قابل
تنظیم

همراه با 20 ماه گارانتی شرکت اخوان جم +
سفارش کالا
هود آشپزخانه اخوان
هود آشپزخانه اخوان محصولات اخوان - H25
     قیمت : 3705000  بروز شده: یکشنبه ۱ بهمن ۱۳۹۶ - ۱۰:۱۹  
نوع : شومینه ای
90*50 cm : ابعاد    
H25 هود اخوان مدل

خانواده محصول شومینه ای
نمای ظاهری شیشه و استیل
90 cm عرض هود
50 cm عمق هود

مکش قوی
کم صدا
تک موتور سه دور
پنل تنظیمات لمسی
دارای فیلتر آلومینیومی چند لایه
دارای دودکش مکعبی بلندتر و قابل
تنظیم

همراه با 20 ماه گارانتی شرکت اخوان جم +


مخفیزیرکابینتیشومینه ایمورب


هود آشپزخانه اخوان - H25 کد مدل H1
نوع : شومینه ای
90*50 cm
قیمت لیست : 4637000 ریال
قیمت : 3431000 ریال
هود آشپزخانه اخوان - H25 کد مدل H1-G
نوع : شومینه ای
90*50 cm
قیمت لیست : 4706000 ریال
قیمت : 3482000 ریال
هود آشپزخانه اخوان - H25 کد مدل H2
نوع : شومینه ای
90*50 cm
قیمت لیست : 5018000 ریال
قیمت : 3713000 ریال

نا موجود
هود آشپزخانه اخوان - H25 کد مدل H4
نوع : شومینه ای
90*50 cm
قیمت لیست : 5540000 ریال
قیمت : 4100000 ریال
هود آشپزخانه اخوان - H25 کد مدل H10
نوع : شومینه ای
60*50 cm
قیمت لیست : 4143000 ریال
قیمت : 3066000 ریال
هود آشپزخانه اخوان - H25 کد مدل H11
نوع : شومینه ای
80-90-100 * 50 cm
قیمت لیست : 4592000 ریال
قیمت : 3398000 ریال
هود آشپزخانه اخوان - H25 کد مدل H11-G
نوع : شومینه ای
90*50 cm
قیمت لیست : 4661000 ریال
قیمت : 3449000 ریال
هود آشپزخانه اخوان - H25 کد مدل H16
نوع : زیر کابنتی
90*50 cm
قیمت لیست : 2938000 ریال
قیمت : 2174000 ریال
هود آشپزخانه اخوان - H25 کد مدل H16-60
نوع : زیر کابنتی
60*50 cm
قیمت لیست : 2708000 ریال
قیمت : 2004000 ریال
هود آشپزخانه اخوان - H25 کد مدل H17
نوع : مورب
90*50 cm
قیمت لیست : 4367000 ریال
قیمت : 3363000 ریال

نا موجود
هود آشپزخانه اخوان - H25 کد مدل H18
نوع : شومینه ای
90*50 cm
قیمت لیست : 4321000 ریال
قیمت : 3198000 ریال
هود آشپزخانه اخوان - H25 کد مدل H18-G
نوع : شومینه ای
90*50 cm
قیمت لیست : 4386000 ریال
قیمت : 3246000 ریال
هود آشپزخانه اخوان - H25 کد مدل H19
نوع : شومینه ای
90 * 36 X 60 cm
قیمت لیست : 7209000 ریال
قیمت : 5335000 ریال

نا موجود
هود آشپزخانه اخوان - H25 کد مدل H20
نوع : شومینه ای
90*50 cm
قیمت لیست : 4764000 ریال
قیمت : 3525000 ریال
هود آشپزخانه اخوان - H25 کد مدل H20-G
نوع : شومینه ای
90*50 cm
قیمت لیست : 4830000 ریال
قیمت : 3574000 ریال
هود آشپزخانه اخوان - H25 کد مدل H21
نوع : شومینه ای
74 cm قطر
قیمت لیست : 6688000 ریال
قیمت : 4949000 ریال
هود آشپزخانه اخوان - H25 کد مدل H22
نوع : شومینه ای
90*50 cm
قیمت لیست : 5353000 ریال
قیمت : 3961000 ریال

نا موجود
هود آشپزخانه اخوان - H25 کد مدل H23
نوع : شومینه ای
90*50 cm
قیمت لیست : 0 ریال
قیمت : 0 ریال

نا موجود
هود آشپزخانه اخوان - H25 کد مدل H24
نوع : شومینه ای
90*50 cm
قیمت لیست : 5007000 ریال
قیمت : 3705000 ریال

نا موجود
هود آشپزخانه اخوان - H25 کد مدل H25
نوع : شومینه ای
90*50 cm
قیمت لیست : 5007000 ریال
قیمت : 3705000 ریال

نا موجود
هود آشپزخانه اخوان - H25 کد مدل H26
نوع : شومینه ای
90*50 cm
قیمت لیست : 5108000 ریال
قیمت : 3780000 ریال
هود آشپزخانه اخوان - H25 کد مدل H27
نوع : شومینه ای
90*50 cm
قیمت لیست : 5498000 ریال
قیمت : 4069000 ریال
هود آشپزخانه اخوان - H25 کد مدل H27-4S
نوع : شومینه ای
90*50 cm
قیمت لیست : 5547000 ریال
قیمت : 4105000 ریال
هود آشپزخانه اخوان - H25 کد مدل H28
نوع : شومینه ای
90*50 cm
قیمت لیست : 5049000 ریال
قیمت : 3736000 ریال
هود آشپزخانه اخوان - H25 کد مدل H28-G
نوع : شومینه ای
90*50 cm
قیمت لیست : 5118000 ریال
قیمت : 3787000 ریال
هود آشپزخانه اخوان - H25 کد مدل H28-4S
نوع : شومینه ای
90*50 cm
قیمت لیست : 5236000 ریال
قیمت : 3875000 ریال
هود آشپزخانه اخوان - H25 کد مدل H29
نوع : جزیره
90*50 cm
قیمت لیست : 5887000 ریال
قیمت : 4533000 ریال

نا موجود
هود آشپزخانه اخوان - H25 کد مدل H30
نوع : شومینه ای
60*50 cm
قیمت لیست : 5076000 ریال
قیمت : 3756000 ریال
هود آشپزخانه اخوان - H25 کد مدل H31
نوع : شومینه ای
60*50 cm
قیمت لیست : 4459000 ریال
قیمت : 3300000 ریال
هود آشپزخانه اخوان - H25 کد مدل H32-TS
نوع : مورب
90*50 cm
قیمت لیست : 7015000 ریال
قیمت : 5191000 ریال
هود آشپزخانه اخوان - H25 کد مدل H32-T
نوع : مورب
90*50 cm
قیمت لیست : 6795000 ریال
قیمت : 5028000 ریال
هود آشپزخانه اخوان - H25 کد مدل H33-T
نوع : مورب
90*50 cm
قیمت لیست : 7312000 ریال
قیمت : 5411000 ریال

نا موجود
هود آشپزخانه اخوان - H25 کد مدل H33-TS
نوع : مورب
90*50 cm
قیمت لیست : 7441000 ریال
قیمت : 5506000 ریال

نا موجود
هود آشپزخانه اخوان - H25 کد مدل H34-T
نوع : مورب
80*50 cm
قیمت لیست : 8075000 ریال
قیمت : 5976000 ریال
هود آشپزخانه اخوان - H25 کد مدل H35
نوع : شومینه ای
90*50 cm
قیمت لیست : 5136000 ریال
قیمت : 3801000 ریال
هود آشپزخانه اخوان - H25 کد مدل H36
نوع : شومینه ای
90*50 cm
قیمت لیست : 4745000 ریال
قیمت : 3511000 ریال

نا موجود
هود آشپزخانه اخوان - H25 کد مدل H37
نوع : مورب
90*50 cm
قیمت لیست : 4145000 ریال
قیمت : 3067000 ریال
هود آشپزخانه اخوان - H25 کد مدل H38
نوع : مورب
90*50 cm
قیمت لیست : 6137000 ریال
قیمت : 4541000 ریال

نا موجود
هود آشپزخانه اخوان - H25 کد مدل H39
نوع : مورب
60*50 cm
قیمت لیست : 5715000 ریال
قیمت : 4229000 ریال

نا موجود
هود آشپزخانه اخوان - H25 کد مدل H42
نوع : شومینه ای
90*50 cm
قیمت لیست : 5087000 ریال
قیمت : 3764000 ریال
هود آشپزخانه اخوان - H25 کد مدل H43-T
نوع : مورب
80*50 cm
قیمت لیست : 8604000 ریال
قیمت : 6367000 ریال

نا موجود
هود آشپزخانه اخوان - H25 کد مدل H44-T
نوع : مورب
90*50 cm
قیمت لیست : 6277000 ریال
قیمت : 4833000 ریال

نا موجود
هود آشپزخانه اخوان - H25 کد مدل H45-T
نوع : مورب
90*50 cm
قیمت لیست : 6570000 ریال
قیمت : 5059000 ریال

نا موجود
هود آشپزخانه اخوان - H25 کد مدل H46-T
نوع : مورب
90*50 cm
قیمت لیست : 6440000 ریال
قیمت : 4959000 ریال

نا موجود
هود آشپزخانه اخوان - H25 کد مدل H47
نوع : شومینه ای
90*50 cm
قیمت لیست : 5209000 ریال
قیمت : 3855000 ریال
هود آشپزخانه اخوان - H25 کد مدل H49
نوع : شومینه ای
90*50 cm
قیمت لیست : 5092000 ریال
قیمت : 3768000 ریال
هود آشپزخانه اخوان - H25 کد مدل H49-TS
نوع : شومینه ای
90*50 cm
قیمت لیست : 5416000 ریال
قیمت : 4008000 ریال
هود آشپزخانه اخوان - H25 کد مدل H51-MF
نوع : مورب
90*50 cm
قیمت لیست : 6740000 ریال
قیمت : 4988000 ریال
هود آشپزخانه اخوان - H25 کد مدل H51-T
نوع : مورب
90*50 cm
قیمت لیست : 5974000 ریال
قیمت : 4421000 ریال
هود آشپزخانه اخوان - H25 کد مدل H52-4S
نوع : شومینه ای
90*50 cm
قیمت لیست : 5098000 ریال
قیمت : 3773000 ریال
هود آشپزخانه اخوان - H25 کد مدل H53-T
نوع : مورب
90*50 cm
قیمت لیست : 6845000 ریال
قیمت : 5065000 ریال
هود آشپزخانه اخوان - H25 کد مدل H54
نوع : مورب
90*50 cm
قیمت لیست : 0 ریال
قیمت : 0 ریال

نا موجود
هود آشپزخانه اخوان - H25 کد مدل H55-T
نوع : مورب
90*50 cm
قیمت لیست : 6846000 ریال
قیمت : 5066000 ریال
هود آشپزخانه اخوان - H25 کد مدل H56 _ H49-60 CM
نوع : مورب
60*50 cm
قیمت لیست : 0 ریال
قیمت : 0 ریال

در حال تولید
هود آشپزخانه اخوان - H25 کد مدل H57-4S
نوع : مورب
90*50 cm
قیمت لیست : 8397000 ریال
قیمت : 6214000 ریال
هود آشپزخانه اخوان - H25 کد مدل H58-T
نوع : مورب
80*50 cm
قیمت لیست : 8422000 ریال
قیمت : 6232000 ریال
هود آشپزخانه اخوان - H25 کد مدل H59-4S
نوع : شومینه ای
90*50 cm
قیمت لیست : 5709000 ریال
قیمت : 4225000 ریال
هود آشپزخانه اخوان - H25 کد مدل H61-T
نوع : مورب
90*50 cm
قیمت لیست : 6181000 ریال
قیمت : 4574000 ریال
هود آشپزخانه اخوان - H25 کد مدل H61-T-60CM
نوع : مورب
60*50 cm
قیمت لیست : 5950000 ریال
قیمت : 4403000 ریال
هود آشپزخانه اخوان - H25 کد مدل H62-T
نوع : مورب
90*50 cm
قیمت لیست : 6515000 ریال
قیمت : 4821000 ریال

در حال تولید
هود آشپزخانه اخوان - H25 کد مدل H63-MF
نوع : مورب
90*50 cm
قیمت لیست : 6885000 ریال
قیمت : 5095000 ریال
هود آشپزخانه اخوان - H25 کد مدل H63-T
نوع : مورب
90*50 cm
قیمت لیست : 6116000 ریال
قیمت : 4526000 ریال
هود آشپزخانه اخوان - H25 کد مدل H63-W
نوع : مورب
90*50 cm
قیمت لیست : 6940000 ریال
قیمت : 5136000 ریال
هود آشپزخانه اخوان - H25 کد مدل H64-T
نوع : مخفی
70*30 CM
قیمت لیست : 3425000 ریال
قیمت : 2535000 ریال
هود آشپزخانه اخوان - H25 کد مدل H64-TB
نوع : مخفی
70*30 CM
قیمت لیست : 4130000 ریال
قیمت : 3056000 ریال
هود آشپزخانه اخوان - H25 کد مدل H64-TS
نوع : مخفی
70*30 CM
قیمت لیست : 4230000 ریال
قیمت : 3130000 ریال
هود آشپزخانه اخوان - H25 کد مدل H64-TC
نوع : مخفی
70*30 CM
قیمت لیست : 0 ریال
قیمت : 0 ریال

در حال تولید
هود آشپزخانه اخوان - H25 کد مدل H66-MF
نوع : مورب
90*50 cm
قیمت لیست : 7165000 ریال
قیمت : 5302000 ریال
هود آشپزخانه اخوان - H25 کد مدل H66-T
نوع : مورب
90*50 cm
قیمت لیست : 6396000 ریال
قیمت : 4733000 ریال
هود آشپزخانه اخوان - H25 کد مدل H65-T
نوع : مورب
90*50 cm
قیمت لیست : 6198000 ریال
قیمت : 4587000 ریال
هود آشپزخانه اخوان - H25 کد مدل H67-T
نوع : مورب
60*50 cm
قیمت لیست : 5837000 ریال
قیمت : 4319000 ریال
هود آشپزخانه اخوان - H25 کد مدل H69
نوع : مورب
90*50 cm
قیمت لیست : 0 ریال
قیمت : 0 ریال

در حال تولید
هود آشپزخانه اخوان - H25 کد مدل H72
نوع : مورب
90*52 cm
قیمت لیست : 0 ریال
قیمت : 0 ریال

در حال تولید
هود آشپزخانه اخوان - H25 کد مدل 72B
نوع : مورب
90*50 cm
قیمت لیست : 0 ریال
قیمت : 0 ریال

در حال تولید
هود آشپزخانه اخوان - H25 کد مدل H73
نوع : مورب
90*50 cm
قیمت لیست : 6110000 ریال
قیمت : 4521000 ریال
هود آشپزخانه اخوان - H25 کد مدل H74
نوع : مورب
90*50 cm
قیمت لیست : 0 ریال
قیمت : 0 ریال

در حال تولید

نمایندگی شرکت اخوان جم | لینکها
سینک، گاز، هود، فر و انواع شیر آلات
021- 3353 1664 + 021- 3353 1641 | info@ahmadisink.com