ورود کاربران تماس لیست قیمت محصولات کاتالوگ محصولات درباره ما صفحه اصلی
0


شیر آلات بهداشتی اخوان
فر توکاراخوان
گاز صفحه ای رومیزی اخوان
هود آشپزخانه
سینک ظرفشویی اخوان
اخوان0
  هود آشپزخانه اخوان محصولات اخوان - مدل H22  دفترچه راهنما هود آشپزخانه اخوان
 قیمت نهایی :9474000 ریال بروز شده: چهارشنبه ۲۱ آذر ۱۳۹۷ - ۱۱:۳۱ - نا موجود
   نوع : شومینه ای    
90*50 cm : ابعاد    
H22 هود اخوان مدل

خانواده محصول شومینه ای
نمای ظاهری شیشه و استیل
90 cm عرض هود
50 cm عمق هود

مکش قوی
کم صدا
تک موتور سه دور
پنل تنظیمات کلید فشاری
دارای دودکش بلندتر و قابل تنظیم
دارای فیلتر آلومینیومی چند لایه
دارای فیلتر ذغالی
LED دارای لامپ
داراي لامپ

همراه با 20 ماه گارانتی شرکت اخوان جم +
هود آشپزخانه اخوان
سفارش کالا
هود آشپزخانه اخوان
هود آشپزخانه اخوان محصولات اخوان - H22
     قیمت : 9474000   
نوع : شومینه ای
90*50 cm : ابعاد    
H22 هود اخوان مدل

خانواده محصول شومینه ای
نمای ظاهری شیشه و استیل
90 cm عرض هود
50 cm عمق هود

مکش قوی
کم صدا
تک موتور سه دور
پنل تنظیمات کلید فشاری
دارای دودکش بلندتر و قابل تنظیم
دارای فیلتر آلومینیومی چند لایه
دارای فیلتر ذغالی
LED دارای لامپ
داراي لامپ

همراه با 20 ماه گارانتی شرکت اخوان جم +


مخفیزیرکابینتیشومینه ایمورب


هود آشپزخانه اخوان - H22 کد مدل H1
نوع : شومینه ای
90*50 cm
قیمت لیست : 8206000 ریال
قیمت : 8206000 ریال
هود آشپزخانه اخوان - H22 کد مدل H1-G
نوع : شومینه ای
90*50 cm
قیمت لیست : 8328000 ریال
قیمت : 8328000 ریال
هود آشپزخانه اخوان - H22 کد مدل H2
نوع : شومینه ای
90*50 cm
قیمت لیست : 5018000 ریال
قیمت : 5018000 ریال

نا موجود
هود آشپزخانه اخوان - H22 کد مدل H4
نوع : شومینه ای
90*50 cm
قیمت لیست : 9805000 ریال
قیمت : 9805000 ریال
هود آشپزخانه اخوان - H22 کد مدل H10
نوع : شومینه ای
60*50 cm
قیمت لیست : 7330000 ریال
قیمت : 7330000 ریال
هود آشپزخانه اخوان - H22 کد مدل H11
نوع : شومینه ای
80-90* 50 cm
قیمت لیست : 8127000 ریال
قیمت : 8127000 ریال
هود آشپزخانه اخوان - H22 کد مدل H11-G
نوع : شومینه ای
90*50 cm
قیمت لیست : 8240000 ریال
قیمت : 8240000 ریال
هود آشپزخانه اخوان - H22 کد مدل H16
نوع : زیر کابنتی
90*50 cm
قیمت لیست : 5199000 ریال
قیمت : 5199000 ریال
هود آشپزخانه اخوان - H22 کد مدل H16-60
نوع : زیر کابنتی
60*50 cm
قیمت لیست : 4790000 ریال
قیمت : 4790000 ریال
هود آشپزخانه اخوان - H22 کد مدل H17
نوع : مورب
90*50 cm
قیمت لیست : 8425000 ریال
قیمت : 8425000 ریال

نا موجود
هود آشپزخانه اخوان - H22 کد مدل H18
نوع : شومینه ای
90*50 cm
قیمت لیست : 7646000 ریال
قیمت : 7646000 ریال
هود آشپزخانه اخوان - H22 کد مدل H18-G
نوع : شومینه ای
90*50 cm
قیمت لیست : 7760000 ریال
قیمت : 7760000 ریال
هود آشپزخانه اخوان - H22 کد مدل H19
نوع : شومینه ای
90 * 36 X 60 cm
قیمت لیست : 7209000 ریال
قیمت : 7209000 ریال

نا موجود
هود آشپزخانه اخوان - H22 کد مدل H20
نوع : شومینه ای
90*50 7026283
قیمت لیست : 8430000 ریال
قیمت : 8430000 ریال
هود آشپزخانه اخوان - H22 کد مدل H20-G
نوع : شومینه ای
90*50 cm
قیمت لیست : 8547000 ریال
قیمت : 8547000 ریال
هود آشپزخانه اخوان - H22 کد مدل H21
نوع : شومینه ای
74 cm 9862458
قیمت لیست : 11830000 ریال
قیمت : 11830000 ریال
هود آشپزخانه اخوان - H22 کد مدل H22
نوع : شومینه ای
90*50 cm
قیمت لیست : 9474000 ریال
قیمت : 9474000 ریال

نا موجود
هود آشپزخانه اخوان - H22 کد مدل H23
نوع : شومینه ای
90*50 cm
قیمت لیست : 8425000 ریال
قیمت : 8425000 ریال

نا موجود
هود آشپزخانه اخوان - H22 کد مدل H24
نوع : شومینه ای
90*50 cm
قیمت لیست : 8860000 ریال
قیمت : 8860000 ریال

نا موجود
هود آشپزخانه اخوان - H22 کد مدل H25
نوع : شومینه ای
90*50 cm
قیمت لیست : 8860000 ریال
قیمت : 8860000 ریال

نا موجود
هود آشپزخانه اخوان - H22 کد مدل H26
نوع : شومینه ای
90*50 cm
قیمت لیست : 7384675 ریال
قیمت : 7385000 ریال

نا موجود
هود آشپزخانه اخوان - H22 کد مدل H27
نوع : شومینه ای
90*50 cm
قیمت لیست : 9730000 ریال
قیمت : 9730000 ریال

نا موجود
هود آشپزخانه اخوان - H22 کد مدل H27-4S
نوع : شومینه ای
90*50 cm
قیمت لیست : 9817000 ریال
قیمت : 9817000 ریال
هود آشپزخانه اخوان - H22 کد مدل H28
نوع : شومینه ای
90*50 cm
قیمت لیست : 8935000 ریال
قیمت : 8935000 ریال

نا موجود
هود آشپزخانه اخوان - H22 کد مدل H28-G
نوع : شومینه ای
90*50 cm
قیمت لیست : 9057000 ریال
قیمت : 9057000 ریال

نا موجود
هود آشپزخانه اخوان - H22 کد مدل H28-4S
نوع : شومینه ای
90*50 cm
قیمت لیست : 9266000 ریال
قیمت : 9266000 ریال
هود آشپزخانه اخوان - H22 کد مدل H29
نوع : جزیره
90*50 cm
قیمت لیست : 11357000 ریال
قیمت : 11357000 ریال

نا موجود
هود آشپزخانه اخوان - H22 کد مدل H30
نوع : شومینه ای
60*50 cm
قیمت لیست : 8980000 ریال
قیمت : 8980000 ریال
هود آشپزخانه اخوان - H22 کد مدل H31
نوع : شومینه ای
60*50 cm
قیمت لیست : 7891000 ریال
قیمت : 7891000 ریال
هود آشپزخانه اخوان - H22 کد مدل H32-TS
نوع : مورب
90*50 cm
قیمت لیست : 12026000 ریال
قیمت : 12026000 ریال
هود آشپزخانه اخوان - H22 کد مدل H32-T
نوع : مورب
90*50 cm
قیمت لیست : 12026000 ریال
قیمت : 12026000 ریال

نا موجود
هود آشپزخانه اخوان - H22 کد مدل H33-T
نوع : مورب
90*50 cm
قیمت لیست : 12940000 ریال
قیمت : 12940000 ریال

نا موجود
هود آشپزخانه اخوان - H22 کد مدل H33-TS
نوع : مورب
90*50 cm
قیمت لیست : 13168000 ریال
قیمت : 13168000 ریال

نا موجود
هود آشپزخانه اخوان - H22 کد مدل H34-T
نوع : مورب
80*50 cm
قیمت لیست : 14290000 ریال
قیمت : 14290000 ریال
هود آشپزخانه اخوان - H22 کد مدل H35
نوع : شومینه ای
90*50 cm
قیمت لیست : 9090000 ریال
قیمت : 9090000 ریال
هود آشپزخانه اخوان - H22 کد مدل H36
نوع : شومینه ای
90*50 cm
قیمت لیست : 8397000 ریال
قیمت : 8397000 ریال

نا موجود
هود آشپزخانه اخوان - H22 کد مدل H37
نوع : مورب
90*50 cm
قیمت لیست : 7336000 ریال
قیمت : 7336000 ریال
هود آشپزخانه اخوان - H22 کد مدل H38
نوع : مورب
90*50 cm
قیمت لیست : 10860000 ریال
قیمت : 10860000 ریال

نا موجود
هود آشپزخانه اخوان - H22 کد مدل H39
نوع : مورب
60*50 cm
قیمت لیست : 10110000 ریال
قیمت : 10110000 ریال

نا موجود
هود آشپزخانه اخوان - H22 کد مدل H42
نوع : شومینه ای
90*50 cm
قیمت لیست : 9000000 ریال
قیمت : 9000000 ریال
هود آشپزخانه اخوان - H22 کد مدل H43-T
نوع : مورب
80*50 cm
قیمت لیست : 15220000 ریال
قیمت : 15220000 ریال

نا موجود
هود آشپزخانه اخوان - H22 کد مدل H44-T
نوع : مورب
90*50 cm
قیمت لیست : 12100000 ریال
قیمت : 12100000 ریال

نا موجود
هود آشپزخانه اخوان - H22 کد مدل H45-T
نوع : مورب
90*50 cm
قیمت لیست : 12675000 ریال
قیمت : 12675000 ریال

نا موجود
هود آشپزخانه اخوان - H22 کد مدل H46-T
نوع : مورب
90*50 cm
قیمت لیست : 12420000 ریال
قیمت : 12420000 ریال

نا موجود
هود آشپزخانه اخوان - H22 کد مدل H47
نوع : شومینه ای
90*50 cm
قیمت لیست : 9218000 ریال
قیمت : 9218000 ریال
هود آشپزخانه اخوان - H22 کد مدل H49
نوع : شومینه ای
90*50 cm
قیمت لیست : 9012000 ریال
قیمت : 9012000 ریال
هود آشپزخانه اخوان - H22 کد مدل H49-TS
نوع : شومینه ای
90*50 cm
قیمت لیست : 9585000 ریال
قیمت : 9585000 ریال
هود آشپزخانه اخوان - H22 کد مدل H51-MF
نوع : مورب - موتور فلزی
90*50 cm
قیمت لیست : 11928000 ریال
قیمت : 11928000 ریال
هود آشپزخانه اخوان - H22 کد مدل H51-T
نوع : مورب
90*50 cm
قیمت لیست : 10570000 ریال
قیمت : 10570000 ریال
هود آشپزخانه اخوان - H22 کد مدل H52-4S
نوع : شومینه ای
90*50 cm
قیمت لیست : 9022000 ریال
قیمت : 9022000 ریال
هود آشپزخانه اخوان - H22 کد مدل H53-T
نوع : مورب
90*50 cm
قیمت لیست : 12110000 ریال
قیمت : 12110000 ریال
هود آشپزخانه اخوان - H22 کد مدل H54
نوع : مورب
90*50 cm
قیمت لیست : 0 ریال
قیمت : 0 ریال

نا موجود
هود آشپزخانه اخوان - H22 کد مدل H55-T
نوع : مورب
90*50 cm
قیمت لیست : 12110000 ریال
قیمت : 12110000 ریال
هود آشپزخانه اخوان - H22 کد مدل H56 _ H49-60 CM
نوع : شومینه ای
60*50 cm
هود آشپزخانه اخوان - H22 کد مدل H57-4S
نوع : مورب
90*50 cm
قیمت لیست : 14860000 ریال
قیمت : 14860000 ریال
هود آشپزخانه اخوان - H22 کد مدل H57-MF
نوع : مورب - موتور فلزی
90*50 cm
قیمت لیست : 16220000 ریال
قیمت : 16220000 ریال
هود آشپزخانه اخوان - H22 کد مدل H58-T
نوع : مورب
80*50 cm
قیمت لیست : 14900000 ریال
قیمت : 14900000 ریال
هود آشپزخانه اخوان - H22 کد مدل H59-4S
نوع : شومینه ای
90*50 cm
قیمت لیست : 10100000 ریال
قیمت : 10100000 ریال
هود آشپزخانه اخوان - H22 کد مدل H61-T
نوع : مورب
90*50 cm
قیمت لیست : 10940000 ریال
قیمت : 10940000 ریال
هود آشپزخانه اخوان - H22 کد مدل H61-T-60CM
نوع : مورب
60*50 cm
قیمت لیست : 10530000 ریال
قیمت : 10530000 ریال
هود آشپزخانه اخوان - H22 کد مدل H61-MF
نوع : مورب - موتور فلزی
90*50 cm
قیمت لیست : 12300000 ریال
قیمت : 12300000 ریال
هود آشپزخانه اخوان - H22 کد مدل H62-T
نوع : مورب
90*50 cm
قیمت لیست : 11530000 ریال
قیمت : 11530000 ریال

در حال تولید
هود آشپزخانه اخوان - H22 کد مدل H63-MF
نوع : مورب - موتور فلزی
90*50 cm
قیمت لیست : 12180000 ریال
قیمت : 12180000 ریال
هود آشپزخانه اخوان - H22 کد مدل H63-T
نوع : مورب
90*50 cm
قیمت لیست : 10826000 ریال
قیمت : 10826000 ریال
هود آشپزخانه اخوان - H22 کد مدل H63-W
نوع : مورب
90*50 cm
قیمت لیست : 12280000 ریال
قیمت : 12280000 ریال
هود آشپزخانه اخوان - H22 کد مدل H64-T
نوع : مخفی
70*30 CM
قیمت لیست : 6546000 ریال
قیمت : 6546000 ریال
هود آشپزخانه اخوان - H22 کد مدل H64-TB
نوع : مخفی
70*30 CM
قیمت لیست : 7309000 ریال
قیمت : 7309000 ریال
هود آشپزخانه اخوان - H22 کد مدل H64-TS
نوع : مخفی
70*30 CM
قیمت لیست : 7486000 ریال
قیمت : 7486000 ریال

نا موجود
هود آشپزخانه اخوان - H22 کد مدل H64-TC
نوع : مخفی
70*30 CM
قیمت لیست : 7592000 ریال
قیمت : 7592000 ریال

نا موجود
هود آشپزخانه اخوان - H22 کد مدل H66-MF
نوع : مورب - موتور فلزی
90*50 cm
قیمت لیست : 12680000 ریال
قیمت : 12680000 ریال
هود آشپزخانه اخوان - H22 کد مدل H64-TW
نوع : مخفی
70*30 CM
قیمت لیست : 7719000 ریال
قیمت : 7719000 ریال

نا موجود
هود آشپزخانه اخوان - H22 کد مدل H66-T
نوع : مورب
90*50 cm
قیمت لیست : 11320000 ریال
قیمت : 11320000 ریال
هود آشپزخانه اخوان - H22 کد مدل H65-T
نوع : مورب
90*50 cm
قیمت لیست : 10970000 ریال
قیمت : 10970000 ریال
هود آشپزخانه اخوان - H22 کد مدل H67-T
نوع : مورب
60*50 cm
قیمت لیست : 10330000 ریال
قیمت : 10330000 ریال
هود آشپزخانه اخوان - H22 کد مدل H69
نوع : مورب
90*50 cm
قیمت لیست : 18580000 ریال
قیمت : 18580000 ریال
هود آشپزخانه اخوان - H22 کد مدل H72
نوع : مورب - شیشه محدب
90*52 cm
قیمت لیست : 11550000 ریال
قیمت : 11550000 ریال
هود آشپزخانه اخوان - H22 کد مدل 72-TB
نوع : مورب - شیشه محدب
90*50 cm
قیمت لیست : 11238000 ریال
قیمت : 11238000 ریال
هود آشپزخانه اخوان - H22 کد مدل 72-B-MF
نوع : مورب - شیشه محدب - موتور فلزی
90*50 cm
قیمت لیست : 12599000 ریال
قیمت : 12599000 ریال
هود آشپزخانه اخوان - H22 کد مدل H73
نوع : مورب - شیشه تخت
90*50 cm
قیمت لیست : 10810000 ریال
قیمت : 10810000 ریال
هود آشپزخانه اخوان - H22 کد مدل H74
نوع : مورب
90*50 cm
قیمت لیست : 11256000 ریال
قیمت : 11256000 ریال
هود آشپزخانه اخوان - H22 کد مدل H75
نوع : مورب
90*50 cm
هود آشپزخانه اخوان - H22 کد مدل 75-B
نوع : مورب
90*50 cm
قیمت لیست : 14860000 ریال
قیمت : 14860000 ریال

نمایندگی شرکت اخوان جم | لینکها
سینک، گاز، هود، فر و انواع شیر آلات
021- 3353 1664 + 021- 3353 1641 | info@ahmadisink.com