تماس لیست قیمت محصولات کاتالوگ محصولات درباره ما صفحه اصلی
0


شیر آلات بهداشتی اخوان
فر توکاراخوان
گاز صفحه ای رومیزی اخوان
هود آشپزخانه
سینک ظرفشویی اخوان
اخوان0
  هود آشپزخانه اخوان محصولات اخوان - مدل H22  دفترچه راهنما هود آشپزخانه اخوان
قیمت لیست: 5353000 ریال |  قیمت نهایی :4175000 ریال
بروز شده: یکشنبه ۲۹ بهمن ۱۳۹۶ - ۱۰:۳۷ - نا موجود
   نوع : شومینه ای    
90*50 cm : ابعاد    
H22 هود اخوان مدل

خانواده محصول شومینه ای
نمای ظاهری شیشه و استیل
90 cm عرض هود
50 cm عمق هود

مکش قوی
کم صدا
تک موتور سه دور
پنل تنظیمات کلید فشاری
دارای دودکش بلندتر و قابل تنظیم
دارای فیلتر آلومینیومی چند لایه
دارای فیلتر ذغالی
LED دارای لامپ
داراي لامپ

همراه با 20 ماه گارانتی شرکت اخوان جم +
سفارش کالا
هود آشپزخانه اخوان
هود آشپزخانه اخوان محصولات اخوان - H22
     قیمت : 4175000  بروز شده: یکشنبه ۲۹ بهمن ۱۳۹۶ - ۱۰:۳۷  
نوع : شومینه ای
90*50 cm : ابعاد    
H22 هود اخوان مدل

خانواده محصول شومینه ای
نمای ظاهری شیشه و استیل
90 cm عرض هود
50 cm عمق هود

مکش قوی
کم صدا
تک موتور سه دور
پنل تنظیمات کلید فشاری
دارای دودکش بلندتر و قابل تنظیم
دارای فیلتر آلومینیومی چند لایه
دارای فیلتر ذغالی
LED دارای لامپ
داراي لامپ

همراه با 20 ماه گارانتی شرکت اخوان جم +


مخفیزیرکابینتیشومینه ایمورب


هود آشپزخانه اخوان - H22 کد مدل H1
نوع : شومینه ای
90*50 cm
قیمت لیست : 4637000 ریال
قیمت : 3617000 ریال
هود آشپزخانه اخوان - H22 کد مدل H1-G
نوع : شومینه ای
90*50 cm
قیمت لیست : 4706000 ریال
قیمت : 3671000 ریال
هود آشپزخانه اخوان - H22 کد مدل H2
نوع : شومینه ای
90*50 cm
قیمت لیست : 5018000 ریال
قیمت : 3914000 ریال

نا موجود
هود آشپزخانه اخوان - H22 کد مدل H4
نوع : شومینه ای
90*50 cm
قیمت لیست : 5540000 ریال
قیمت : 4321000 ریال
هود آشپزخانه اخوان - H22 کد مدل H10
نوع : شومینه ای
60*50 cm
قیمت لیست : 4143000 ریال
قیمت : 3232000 ریال
هود آشپزخانه اخوان - H22 کد مدل H11
نوع : شومینه ای
80-90-100 * 50 cm
قیمت لیست : 4592000 ریال
قیمت : 3582000 ریال
هود آشپزخانه اخوان - H22 کد مدل H11-G
نوع : شومینه ای
90*50 cm
قیمت لیست : 4661000 ریال
قیمت : 3636000 ریال
هود آشپزخانه اخوان - H22 کد مدل H16
نوع : زیر کابنتی
90*50 cm
قیمت لیست : 2938000 ریال
قیمت : 2292000 ریال
هود آشپزخانه اخوان - H22 کد مدل H16-60
نوع : زیر کابنتی
60*50 cm
قیمت لیست : 2708000 ریال
قیمت : 2112000 ریال
هود آشپزخانه اخوان - H22 کد مدل H17
نوع : مورب
90*50 cm
قیمت لیست : 4367000 ریال
قیمت : 3406000 ریال

نا موجود
هود آشپزخانه اخوان - H22 کد مدل H18
نوع : شومینه ای
90*50 cm
قیمت لیست : 4321000 ریال
قیمت : 3370000 ریال
هود آشپزخانه اخوان - H22 کد مدل H18-G
نوع : شومینه ای
90*50 cm
قیمت لیست : 4386000 ریال
قیمت : 3421000 ریال
هود آشپزخانه اخوان - H22 کد مدل H19
نوع : شومینه ای
90 * 36 X 60 cm
قیمت لیست : 7209000 ریال
قیمت : 5623000 ریال

نا موجود
هود آشپزخانه اخوان - H22 کد مدل H20
نوع : شومینه ای
90*50 cm
قیمت لیست : 4764000 ریال
قیمت : 3716000 ریال
هود آشپزخانه اخوان - H22 کد مدل H20-G
نوع : شومینه ای
90*50 cm
قیمت لیست : 4830000 ریال
قیمت : 3767000 ریال
هود آشپزخانه اخوان - H22 کد مدل H21
نوع : شومینه ای
74 cm قطر
قیمت لیست : 6688000 ریال
قیمت : 5217000 ریال
هود آشپزخانه اخوان - H22 کد مدل H22
نوع : شومینه ای
90*50 cm
قیمت لیست : 5353000 ریال
قیمت : 4175000 ریال

نا موجود
هود آشپزخانه اخوان - H22 کد مدل H23
نوع : شومینه ای
90*50 cm
قیمت لیست : 0 ریال
قیمت : 0 ریال

نا موجود
هود آشپزخانه اخوان - H22 کد مدل H24
نوع : شومینه ای
90*50 cm
قیمت لیست : 5007000 ریال
قیمت : 3905000 ریال

نا موجود
هود آشپزخانه اخوان - H22 کد مدل H25
نوع : شومینه ای
90*50 cm
قیمت لیست : 5007000 ریال
قیمت : 3905000 ریال

نا موجود
هود آشپزخانه اخوان - H22 کد مدل H26
نوع : شومینه ای
90*50 cm
قیمت لیست : 5108000 ریال
قیمت : 3984000 ریال
هود آشپزخانه اخوان - H22 کد مدل H27
نوع : شومینه ای
90*50 cm
قیمت لیست : 5498000 ریال
قیمت : 4288000 ریال
هود آشپزخانه اخوان - H22 کد مدل H27-4S
نوع : شومینه ای
90*50 cm
قیمت لیست : 5547000 ریال
قیمت : 4327000 ریال
هود آشپزخانه اخوان - H22 کد مدل H28
نوع : شومینه ای
90*50 cm
قیمت لیست : 5049000 ریال
قیمت : 3938000 ریال
هود آشپزخانه اخوان - H22 کد مدل H28-G
نوع : شومینه ای
90*50 cm
قیمت لیست : 5118000 ریال
قیمت : 3992000 ریال
هود آشپزخانه اخوان - H22 کد مدل H28-4S
نوع : شومینه ای
90*50 cm
قیمت لیست : 5236000 ریال
قیمت : 4084000 ریال
هود آشپزخانه اخوان - H22 کد مدل H29
نوع : جزیره
90*50 cm
قیمت لیست : 5887000 ریال
قیمت : 4592000 ریال

نا موجود
هود آشپزخانه اخوان - H22 کد مدل H30
نوع : شومینه ای
60*50 cm
قیمت لیست : 5076000 ریال
قیمت : 3959000 ریال
هود آشپزخانه اخوان - H22 کد مدل H31
نوع : شومینه ای
60*50 cm
قیمت لیست : 4459000 ریال
قیمت : 3478000 ریال

نا موجود
هود آشپزخانه اخوان - H22 کد مدل H32-TS
نوع : مورب
90*50 cm
قیمت لیست : 7015000 ریال
قیمت : 5472000 ریال
هود آشپزخانه اخوان - H22 کد مدل H32-T
نوع : مورب
90*50 cm
قیمت لیست : 6795000 ریال
قیمت : 5300000 ریال
هود آشپزخانه اخوان - H22 کد مدل H33-T
نوع : مورب
90*50 cm
قیمت لیست : 7312000 ریال
قیمت : 5703000 ریال

نا موجود
هود آشپزخانه اخوان - H22 کد مدل H33-TS
نوع : مورب
90*50 cm
قیمت لیست : 7441000 ریال
قیمت : 5804000 ریال

نا موجود
هود آشپزخانه اخوان - H22 کد مدل H34-T
نوع : مورب
80*50 cm
قیمت لیست : 8075000 ریال
قیمت : 6299000 ریال
هود آشپزخانه اخوان - H22 کد مدل H35
نوع : شومینه ای
90*50 cm
قیمت لیست : 5136000 ریال
قیمت : 4006000 ریال
هود آشپزخانه اخوان - H22 کد مدل H36
نوع : شومینه ای
90*50 cm
قیمت لیست : 4745000 ریال
قیمت : 3701000 ریال

نا موجود
هود آشپزخانه اخوان - H22 کد مدل H37
نوع : مورب
90*50 cm
قیمت لیست : 4145000 ریال
قیمت : 3233000 ریال
هود آشپزخانه اخوان - H22 کد مدل H38
نوع : مورب
90*50 cm
قیمت لیست : 6137000 ریال
قیمت : 4787000 ریال

نا موجود
هود آشپزخانه اخوان - H22 کد مدل H39
نوع : مورب
60*50 cm
قیمت لیست : 5715000 ریال
قیمت : 4458000 ریال

نا موجود
هود آشپزخانه اخوان - H22 کد مدل H42
نوع : شومینه ای
90*50 cm
قیمت لیست : 5087000 ریال
قیمت : 3968000 ریال
هود آشپزخانه اخوان - H22 کد مدل H43-T
نوع : مورب
80*50 cm
قیمت لیست : 8604000 ریال
قیمت : 6711000 ریال

نا موجود
هود آشپزخانه اخوان - H22 کد مدل H44-T
نوع : مورب
90*50 cm
قیمت لیست : 6277000 ریال
قیمت : 4896000 ریال

نا موجود
هود آشپزخانه اخوان - H22 کد مدل H45-T
نوع : مورب
90*50 cm
قیمت لیست : 6570000 ریال
قیمت : 5125000 ریال

نا موجود
هود آشپزخانه اخوان - H22 کد مدل H46-T
نوع : مورب
90*50 cm
قیمت لیست : 6440000 ریال
قیمت : 5023000 ریال

نا موجود
هود آشپزخانه اخوان - H22 کد مدل H47
نوع : شومینه ای
90*50 cm
قیمت لیست : 5209000 ریال
قیمت : 4063000 ریال
هود آشپزخانه اخوان - H22 کد مدل H49
نوع : شومینه ای
90*50 cm
قیمت لیست : 5092000 ریال
قیمت : 3972000 ریال
هود آشپزخانه اخوان - H22 کد مدل H49-TS
نوع : شومینه ای
90*50 cm
قیمت لیست : 5416000 ریال
قیمت : 4224000 ریال
هود آشپزخانه اخوان - H22 کد مدل H51-MF
نوع : مورب - موتور فلزی
90*50 cm
قیمت لیست : 6740000 ریال
قیمت : 5257000 ریال
هود آشپزخانه اخوان - H22 کد مدل H51-T
نوع : مورب
90*50 cm
قیمت لیست : 5974000 ریال
قیمت : 4660000 ریال
هود آشپزخانه اخوان - H22 کد مدل H52-4S
نوع : شومینه ای
90*50 cm
قیمت لیست : 5098000 ریال
قیمت : 3976000 ریال
هود آشپزخانه اخوان - H22 کد مدل H53-T
نوع : مورب
90*50 cm
قیمت لیست : 6845000 ریال
قیمت : 5339000 ریال
هود آشپزخانه اخوان - H22 کد مدل H54
نوع : مورب
90*50 cm
قیمت لیست : 0 ریال
قیمت : 0 ریال

نا موجود
هود آشپزخانه اخوان - H22 کد مدل H55-T
نوع : مورب
90*50 cm
قیمت لیست : 6846000 ریال
قیمت : 5340000 ریال
هود آشپزخانه اخوان - H22 کد مدل H56 _ H49-60 CM
نوع : مورب
60*50 cm
قیمت لیست : 0 ریال
قیمت : 0 ریال

در حال تولید
هود آشپزخانه اخوان - H22 کد مدل H57-4S
نوع : مورب
90*50 cm
قیمت لیست : 8397000 ریال
قیمت : 6550000 ریال
هود آشپزخانه اخوان - H22 کد مدل H57-MF
نوع : مورب - موتور فلزی
90*50 cm
قیمت لیست : 9170000 ریال
قیمت : 7153000 ریال
هود آشپزخانه اخوان - H22 کد مدل H58-T
نوع : مورب
80*50 cm
قیمت لیست : 8422000 ریال
قیمت : 6569000 ریال
هود آشپزخانه اخوان - H22 کد مدل H59-4S
نوع : شومینه ای
90*50 cm
قیمت لیست : 5709000 ریال
قیمت : 4453000 ریال
هود آشپزخانه اخوان - H22 کد مدل H61-T
نوع : مورب
90*50 cm
قیمت لیست : 6181000 ریال
قیمت : 4821000 ریال
هود آشپزخانه اخوان - H22 کد مدل H61-T-60CM
نوع : مورب
60*50 cm
قیمت لیست : 5950000 ریال
قیمت : 4641000 ریال
هود آشپزخانه اخوان - H22 کد مدل H61-MF
نوع : مورب - موتور فلزی
90*50 cm
قیمت لیست : 6950000 ریال
قیمت : 5421000 ریال
هود آشپزخانه اخوان - H22 کد مدل H62-T
نوع : مورب
90*50 cm
قیمت لیست : 6515000 ریال
قیمت : 5082000 ریال

در حال تولید
هود آشپزخانه اخوان - H22 کد مدل H63-MF
نوع : مورب - موتور فلزی
90*50 cm
قیمت لیست : 6885000 ریال
قیمت : 5370000 ریال
هود آشپزخانه اخوان - H22 کد مدل H63-T
نوع : مورب
90*50 cm
قیمت لیست : 6116000 ریال
قیمت : 4770000 ریال
هود آشپزخانه اخوان - H22 کد مدل H63-W
نوع : مورب
90*50 cm
قیمت لیست : 6940000 ریال
قیمت : 5413000 ریال
هود آشپزخانه اخوان - H22 کد مدل H64-T
نوع : مخفی
70*30 CM
قیمت لیست : 3425000 ریال
قیمت : 2672000 ریال
هود آشپزخانه اخوان - H22 کد مدل H64-TB
نوع : مخفی
70*30 CM
قیمت لیست : 4130000 ریال
قیمت : 3221000 ریال
هود آشپزخانه اخوان - H22 کد مدل H64-TS
نوع : مخفی
70*30 CM
قیمت لیست : 4230000 ریال
قیمت : 3299000 ریال
هود آشپزخانه اخوان - H22 کد مدل H64-TC
نوع : مخفی
70*30 CM
قیمت لیست : 4290000 ریال
قیمت : 3346000 ریال
هود آشپزخانه اخوان - H22 کد مدل H66-MF
نوع : مورب - موتور فلزی
90*50 cm
قیمت لیست : 7165000 ریال
قیمت : 5589000 ریال
هود آشپزخانه اخوان - H22 کد مدل H64-Tw
نوع : مخفی
70*30 CM
هود آشپزخانه اخوان - H22 کد مدل H66-T
نوع : مورب
90*50 cm
قیمت لیست : 6396000 ریال
قیمت : 4989000 ریال
هود آشپزخانه اخوان - H22 کد مدل H65-T
نوع : مورب
90*50 cm
قیمت لیست : 6198000 ریال
قیمت : 4834000 ریال
هود آشپزخانه اخوان - H22 کد مدل H67-T
نوع : مورب
60*50 cm
قیمت لیست : 5837000 ریال
قیمت : 4553000 ریال
هود آشپزخانه اخوان - H22 کد مدل H69
نوع : مورب
90*50 cm
قیمت لیست : 10500000 ریال
قیمت : 8190000 ریال
هود آشپزخانه اخوان - H22 کد مدل H72
نوع : مورب - شیشه محدب
90*52 cm
قیمت لیست : 6530000 ریال
قیمت : 5093000 ریال
هود آشپزخانه اخوان - H22 کد مدل 72-TB
نوع : مورب - شیشه محدب
90*50 cm
قیمت لیست : 6350000 ریال
قیمت : 4953000 ریال
هود آشپزخانه اخوان - H22 کد مدل 72-B-MF
نوع : مورب - شیشه محدب - موتور فلزی
90*50 cm
قیمت لیست : 7300000 ریال
قیمت : 5694000 ریال
هود آشپزخانه اخوان - H22 کد مدل H73
نوع : مورب - شیشه تخت
90*50 cm
قیمت لیست : 6110000 ریال
قیمت : 4766000 ریال
هود آشپزخانه اخوان - H22 کد مدل H74
نوع : مورب
90*50 cm
قیمت لیست : 6360000 ریال
قیمت : 4961000 ریال
هود آشپزخانه اخوان - H22 کد مدل H75
نوع : مورب
90*50 cm
هود آشپزخانه اخوان - H22 کد مدل 75-B
نوع : مورب
90*50 cm

نمایندگی شرکت اخوان جم | لینکها
سینک، گاز، هود، فر و انواع شیر آلات
021- 3353 1664 + 021- 3353 1641 | info@ahmadisink.com