تماس لیست قیمت محصولات درباره ما صفحه اصلی
0


شیر آلات بهداشتی اخوان
فر توکاراخوان
گاز صفحه ای رومیزی اخوان
هود آشپزخانه
سینک ظرفشویی اخوان
اخوان0  هود آشپزخانه اخوان محصولات اخوان - مدل H20-G   هود آشپزخانه اخوان
 قیمت نهایی :3323000 ریال  - نا موجود
   نوع : شومینه ای    
90*50 cm : ابعاد    
H20-G هود اخوان مدل

خانواده محصول شومینه ای
نمای ظاهری شیشه مشکی و استیل
90 cm عرض هود
50 cm عمق هود

مکش قوی
کم صدا
تک موتور سه دور
دارای فیلتر آلومینیومی چند لایه
LCD پنل تنظیمات
Touch screen

با 20 ماه گارانتی شرکت اخوان جم +
سفارش کالا
هود آشپزخانه اخوان
هود آشپزخانه اخوان محصولات اخوان - H20-G
     قیمت : 3323000   
نوع : شومینه ای
90*50 cm : ابعاد    
H20-G هود اخوان مدل

خانواده محصول شومینه ای
نمای ظاهری شیشه مشکی و استیل
90 cm عرض هود
50 cm عمق هود

مکش قوی
کم صدا
تک موتور سه دور
دارای فیلتر آلومینیومی چند لایه
LCD پنل تنظیمات
Touch screen

با 20 ماه گارانتی شرکت اخوان جم +


مخفیزیرکابینتیشومینه ایمورب


هود آشپزخانه اخوان - H20-G کد مدل H1
نوع : شومینه ای
90*50 cm
قیمت لیست : 4254000 ریال
قیمت : 3191000 ریال
هود آشپزخانه اخوان - H20-G کد مدل H1-G
نوع : شومینه ای
90*50 cm
قیمت لیست : 4317000 ریال
قیمت : 3238000 ریال

نا موجود
هود آشپزخانه اخوان - H20-G کد مدل H2
نوع : شومینه ای
90*50 cm
قیمت لیست : 4604000 ریال
قیمت : 3453000 ریال

نا موجود
هود آشپزخانه اخوان - H20-G کد مدل H4
نوع : شومینه ای
90*50 cm
قیمت لیست : 5082000 ریال
قیمت : 3796000 ریال

نا موجود
هود آشپزخانه اخوان - H20-G کد مدل H10
نوع : شومینه ای
60*50 cm
قیمت لیست : 3800000 ریال
قیمت : 2850000 ریال
هود آشپزخانه اخوان - H20-G کد مدل H11
نوع : شومینه ای
80-90-100 * 50 cm
قیمت لیست : 4212000 ریال
قیمت : 3159000 ریال
هود آشپزخانه اخوان - H20-G کد مدل H11-G
نوع : شومینه ای
90*50 cm
قیمت لیست : 4276000 ریال
قیمت : 3207000 ریال
هود آشپزخانه اخوان - H20-G کد مدل H16
نوع : زیر کابنتی
90*50 cm
قیمت لیست : 2695000 ریال
قیمت : 2021000 ریال
هود آشپزخانه اخوان - H20-G کد مدل H16-60
نوع : زیر کابنتی
60*50 cm
قیمت لیست : 2484000 ریال
قیمت : 1863000 ریال
هود آشپزخانه اخوان - H20-G کد مدل H18
نوع : شومینه ای
90*50 cm
قیمت لیست : 3963000 ریال
قیمت : 2972000 ریال
هود آشپزخانه اخوان - H20-G کد مدل H18-G
نوع : شومینه ای
90*50 cm
قیمت لیست : 4023000 ریال
قیمت : 3017000 ریال
هود آشپزخانه اخوان - H20-G کد مدل H19
نوع : شومینه ای
90 * 36 X 60 cm
قیمت لیست : 6613030 ریال
قیمت : 4960000 ریال

نا موجود
هود آشپزخانه اخوان - H20-G کد مدل H20
نوع : شومینه ای
90*50 cm
قیمت لیست : 4371000 ریال
قیمت : 3278000 ریال
هود آشپزخانه اخوان - H20-G کد مدل H20-G
نوع : شومینه ای
90*50 cm
قیمت لیست : 4430000 ریال
قیمت : 3323000 ریال

نا موجود
هود آشپزخانه اخوان - H20-G کد مدل H21
نوع : شومینه ای
74 cm قطر
قیمت لیست : 6135000 ریال
قیمت : 4601000 ریال
هود آشپزخانه اخوان - H20-G کد مدل H22
نوع : شومینه ای
90*50 cm
قیمت لیست : 4911000 ریال
قیمت : 3683000 ریال

نا موجود
هود آشپزخانه اخوان - H20-G کد مدل H24
نوع : شومینه ای
90*50 cm
قیمت لیست : 4593000 ریال
قیمت : 3445000 ریال

نا موجود
هود آشپزخانه اخوان - H20-G کد مدل H25
نوع : شومینه ای
90*50 cm
قیمت لیست : 4594000 ریال
قیمت : 3446000 ریال

نا موجود
هود آشپزخانه اخوان - H20-G کد مدل H26
نوع : شومینه ای
90*50 cm
قیمت لیست : 4684820 ریال
قیمت : 3514000 ریال

نا موجود
هود آشپزخانه اخوان - H20-G کد مدل H27
نوع : شومینه ای
90*50 cm
قیمت لیست : 5043000 ریال
قیمت : 3782000 ریال

نا موجود
هود آشپزخانه اخوان - H20-G کد مدل H27-4S
نوع : شومینه ای
90*50 cm
قیمت لیست : 5089000 ریال
قیمت : 3817000 ریال
هود آشپزخانه اخوان - H20-G کد مدل H28
نوع : شومینه ای
90*50 cm
قیمت لیست : 4632000 ریال
قیمت : 3474000 ریال

نا موجود
هود آشپزخانه اخوان - H20-G کد مدل H28-G
نوع : شومینه ای
90*50 cm
قیمت لیست : 4695000 ریال
قیمت : 3521000 ریال

نا موجود
هود آشپزخانه اخوان - H20-G کد مدل H28-4S
نوع : شومینه ای
90*50 cm
قیمت لیست : 4803000 ریال
قیمت : 3602000 ریال
هود آشپزخانه اخوان - H20-G کد مدل H29
نوع : جزیره
90*50 cm
قیمت لیست : 5887000 ریال
قیمت : 4415000 ریال

نا موجود
هود آشپزخانه اخوان - H20-G کد مدل H30
نوع : شومینه ای
60*50 cm
قیمت لیست : 4656000 ریال
قیمت : 3492000 ریال
هود آشپزخانه اخوان - H20-G کد مدل H31
نوع : شومینه ای
60*50 cm
قیمت لیست : 4090000 ریال
قیمت : 3055000 ریال
هود آشپزخانه اخوان - H20-G کد مدل H32-TS
نوع : مورب
90*50 cm
قیمت لیست : 6234000 ریال
قیمت : 4676000 ریال

نا موجود
هود آشپزخانه اخوان - H20-G کد مدل H32-T
نوع : مورب
90*50 cm
قیمت لیست : 6435000 ریال
قیمت : 4826000 ریال

نا موجود
هود آشپزخانه اخوان - H20-G کد مدل H33-T
نوع : مورب
90*50 cm
قیمت لیست : 6707000 ریال
قیمت : 5030000 ریال

نا موجود
هود آشپزخانه اخوان - H20-G کد مدل H33-TS
نوع : مورب
90*50 cm
قیمت لیست : 6826000 ریال
قیمت : 5120000 ریال

نا موجود
هود آشپزخانه اخوان - H20-G کد مدل H34-T
نوع : مورب
80*50 cm
قیمت لیست : 7408000 ریال
قیمت : 5556000 ریال

نا موجود
هود آشپزخانه اخوان - H20-G کد مدل H35
نوع : شومینه ای
90*50 cm
قیمت لیست : 4712000 ریال
قیمت : 3534000 ریال
هود آشپزخانه اخوان - H20-G کد مدل H36
نوع : شومینه ای
90*50 cm
قیمت لیست : 4352000 ریال
قیمت : 3264000 ریال

نا موجود
هود آشپزخانه اخوان - H20-G کد مدل H37
نوع : مورب
90*50 cm
قیمت لیست : 3803000 ریال
قیمت : 2852000 ریال

نا موجود
هود آشپزخانه اخوان - H20-G کد مدل H38
نوع : مورب
90*50 cm
قیمت لیست : 5630000 ریال
قیمت : 4223000 ریال

نا موجود
هود آشپزخانه اخوان - H20-G کد مدل H39
نوع : مورب
60*50 cm
قیمت لیست : 5242000 ریال
قیمت : 3932000 ریال

نا موجود
هود آشپزخانه اخوان - H20-G کد مدل H42
نوع : شومینه ای
90*50 cm
قیمت لیست : 4667000 ریال
قیمت : 3500000 ریال

نا موجود
هود آشپزخانه اخوان - H20-G کد مدل H43-T
نوع : مورب
80*50 cm
قیمت لیست : 7894000 ریال
قیمت : 5921000 ریال

نا موجود
هود آشپزخانه اخوان - H20-G کد مدل H44-T
نوع : مورب
90*50 cm
قیمت لیست : 6277000 ریال
قیمت : 4708000 ریال

نا موجود
هود آشپزخانه اخوان - H20-G کد مدل H45-T
نوع : مورب
90*50 cm
قیمت لیست : 6570000 ریال
قیمت : 4928000 ریال

نا موجود
هود آشپزخانه اخوان - H20-G کد مدل H46-T
نوع : مورب
90*50 cm
قیمت لیست : 6440000 ریال
قیمت : 4830000 ریال

نا موجود
هود آشپزخانه اخوان - H20-G کد مدل H47
نوع : شومینه ای
90*50 cm
قیمت لیست : 4778000 ریال
قیمت : 3584000 ریال

نا موجود
هود آشپزخانه اخوان - H20-G کد مدل H49
نوع : شومینه ای
90*50 cm
قیمت لیست : 4670000 ریال
قیمت : 3503000 ریال
هود آشپزخانه اخوان - H20-G کد مدل H49-TS
نوع : شومینه ای
90*50 cm
قیمت لیست : 4968000 ریال
قیمت : 3726000 ریال
هود آشپزخانه اخوان - H20-G کد مدل H51-T
نوع : مورب
90*50 cm
قیمت لیست : 5480000 ریال
قیمت : 4110000 ریال
هود آشپزخانه اخوان - H20-G کد مدل H52
نوع : شومینه ای
90*50 cm
قیمت لیست : 4677000 ریال
قیمت : 3508000 ریال
هود آشپزخانه اخوان - H20-G کد مدل H53-T
نوع : مورب
90*50 cm
قیمت لیست : 6279490 ریال
قیمت : 4710000 ریال
هود آشپزخانه اخوان - H20-G کد مدل H54
نوع : مورب
90*50 cm
قیمت لیست : + ریال
قیمت : 0 ریال

نا موجود
هود آشپزخانه اخوان - H20-G کد مدل H55-T
نوع : مورب
90*50 cm
قیمت لیست : 6280000 ریال
قیمت : 4710000 ریال

نا موجود
هود آشپزخانه اخوان - H20-G کد مدل H56 _ H49-60 CM
نوع : مورب
60*50 cm
قیمت لیست : + ریال
قیمت : 0 ریال

در حال تولید
هود آشپزخانه اخوان - H20-G کد مدل H57-T
نوع : مورب
90*50 cm
قیمت لیست : 7565000 ریال
قیمت : 5674000 ریال
هود آشپزخانه اخوان - H20-G کد مدل H58-T
نوع : مورب
80*50 cm
قیمت لیست : 7726000 ریال
قیمت : 5795000 ریال
هود آشپزخانه اخوان - H20-G کد مدل H59-T
نوع : شومینه ای
90*50 cm
قیمت لیست : 5237000 ریال
قیمت : 3928000 ریال
هود آشپزخانه اخوان - H20-G کد مدل H61-T
نوع : مورب
90*50 cm
قیمت لیست : 5761000 ریال
قیمت : 4321000 ریال
هود آشپزخانه اخوان - H20-G کد مدل H62-T
نوع : مورب
90*50 cm
قیمت لیست : 5976470 ریال
قیمت : 4482000 ریال
هود آشپزخانه اخوان - H20-G کد مدل H63-T
نوع : مورب
90*50 cm
قیمت لیست : 5611000 ریال
قیمت : 4208000 ریال
هود آشپزخانه اخوان - H20-G کد مدل H64
نوع : مخفی
30*70cm
قیمت لیست : 3050000 ریال
قیمت : 2288000 ریال
هود آشپزخانه اخوان - H20-G کد مدل H65-T
نوع : مورب
90*50 cm
قیمت لیست : 5686530 ریال
قیمت : 4265000 ریال
هود آشپزخانه اخوان - H20-G کد مدل H66-T
نوع : مورب
90*50 cm
قیمت لیست : 5867470 ریال
قیمت : 4401000 ریال

نا موجود
هود آشپزخانه اخوان - H20-G کد مدل H67-T  51-60 cm
نوع : مورب
60*50 cm
قیمت لیست : 5354080 ریال
قیمت : 4016000 ریال

نمایندگی شرکت اخوان جم
سینک، گاز، هود، فر و انواع شیر آلات
021- 3353 1664 + 021- 3353 1641 | info@ahmadisink.com