ورود کاربران تماس لیست قیمت محصولات کاتالوگ محصولات درباره ما صفحه اصلی
0


شیر آلات بهداشتی اخوان
فر توکاراخوان
گاز صفحه ای رومیزی اخوان
هود آشپزخانه
سینک ظرفشویی اخوان
اخوان0
  هود آشپزخانه اخوان محصولات اخوان - مدل H17  دفترچه راهنما هود آشپزخانه اخوان
 قیمت نهایی :7021000 ریال بروز شده: یکشنبه ۲۵ شهریور ۱۳۹۷ - ۱۲:۴۹ - نا موجود
   نوع : مورب    
90*50 cm : ابعاد    
H17 هود اخوان مدل

خانواده محصول مورب
نمای ظاهری شیشه و استیل
90 cm عرض هود
50 cm عمق هود

مکش قوی
کم صدا
تک موتور سه دور
پنل تنظیمات کلید فشاری
دارای دودکش بلندتر و قابل تنظیم
دارای فیلتر ذغالی
دارای فیلتر آلومینیومی چند لایه
داراي لامپ

همراه با 20 ماه گارانتی شرکت اخوان جم +
سفارش کالا
هود آشپزخانه اخوان
هود آشپزخانه اخوان محصولات اخوان - H17
     قیمت : 7021000   
نوع : مورب
90*50 cm : ابعاد    
H17 هود اخوان مدل

خانواده محصول مورب
نمای ظاهری شیشه و استیل
90 cm عرض هود
50 cm عمق هود

مکش قوی
کم صدا
تک موتور سه دور
پنل تنظیمات کلید فشاری
دارای دودکش بلندتر و قابل تنظیم
دارای فیلتر ذغالی
دارای فیلتر آلومینیومی چند لایه
داراي لامپ

همراه با 20 ماه گارانتی شرکت اخوان جم +


مخفیزیرکابینتیشومینه ایمورب


هود آشپزخانه اخوان - H17 کد مدل H1
نوع : شومینه ای
90*50 cm
قیمت لیست : 6837500 ریال
قیمت : 6838000 ریال
هود آشپزخانه اخوان - H17 کد مدل H1-G
نوع : شومینه ای
90*50 cm
قیمت لیست : 6939265 ریال
قیمت : 6939000 ریال
هود آشپزخانه اخوان - H17 کد مدل H2
نوع : شومینه ای
90*50 cm
قیمت لیست : 5018000 ریال
قیمت : 5018000 ریال

نا موجود
هود آشپزخانه اخوان - H17 کد مدل H4
نوع : شومینه ای
90*50 cm
قیمت لیست : 8170783 ریال
قیمت : 8171000 ریال
هود آشپزخانه اخوان - H17 کد مدل H10
نوع : شومینه ای
60*50 cm
قیمت لیست : 6108913 ریال
قیمت : 6109000 ریال
هود آشپزخانه اخوان - H17 کد مدل H11
نوع : شومینه ای
80-90* 50 cm
قیمت لیست : 6772605 ریال
قیمت : 6773000 ریال
هود آشپزخانه اخوان - H17 کد مدل H11-G
نوع : شومینه ای
90*50 cm
قیمت لیست : 6872895 ریال
قیمت : 6873000 ریال
هود آشپزخانه اخوان - H17 کد مدل H16
نوع : زیر کابنتی
90*50 cm
قیمت لیست : 4331694 ریال
قیمت : 4332000 ریال
هود آشپزخانه اخوان - H17 کد مدل H16-60
نوع : زیر کابنتی
60*50 cm
قیمت لیست : 3993396 ریال
قیمت : 3993000 ریال
هود آشپزخانه اخوان - H17 کد مدل H17
نوع : مورب
90*50 cm
قیمت لیست : 7020975 ریال
قیمت : 7021000 ریال

نا موجود
هود آشپزخانه اخوان - H17 کد مدل H18
نوع : شومینه ای
90*50 cm
قیمت لیست : 6371441 ریال
قیمت : 6371000 ریال
هود آشپزخانه اخوان - H17 کد مدل H18-G
نوع : شومینه ای
90*50 cm
قیمت لیست : 6468625 ریال
قیمت : 6469000 ریال
هود آشپزخانه اخوان - H17 کد مدل H19
نوع : شومینه ای
90 * 36 X 60 cm
قیمت لیست : 7209000 ریال
قیمت : 7209000 ریال

نا موجود
هود آشپزخانه اخوان - H17 کد مدل H20
نوع : شومینه ای
90*50 7026283
قیمت لیست : 6567000 ریال
قیمت : 6567000 ریال
هود آشپزخانه اخوان - H17 کد مدل H20-G
نوع : شومینه ای
90*50 cm
قیمت لیست : 7123157 ریال
قیمت : 7123000 ریال
هود آشپزخانه اخوان - H17 کد مدل H21
نوع : شومینه ای
74 cm 9862458
قیمت لیست : 9219000 ریال
قیمت : 9219000 ریال
هود آشپزخانه اخوان - H17 کد مدل H22
نوع : شومینه ای
90*50 cm
قیمت لیست : 7894982 ریال
قیمت : 7895000 ریال

نا موجود
هود آشپزخانه اخوان - H17 کد مدل H23
نوع : شومینه ای
90*50 cm
قیمت لیست : 7020383 ریال
قیمت : 7020000 ریال

نا موجود
هود آشپزخانه اخوان - H17 کد مدل H24
نوع : شومینه ای
90*50 cm
قیمت لیست : 7384675 ریال
قیمت : 7385000 ریال

نا موجود
هود آشپزخانه اخوان - H17 کد مدل H25
نوع : شومینه ای
90*50 cm
قیمت لیست : 7384675 ریال
قیمت : 7385000 ریال

نا موجود
هود آشپزخانه اخوان - H17 کد مدل H26
نوع : شومینه ای
90*50 cm
قیمت لیست : 7384675 ریال
قیمت : 7385000 ریال

نا موجود
هود آشپزخانه اخوان - H17 کد مدل H27
نوع : شومینه ای
90*50 cm
قیمت لیست : 8107363 ریال
قیمت : 8107000 ریال
هود آشپزخانه اخوان - H17 کد مدل H27-4S
نوع : شومینه ای
90*50 cm
قیمت لیست : 8181106 ریال
قیمت : 8181000 ریال
هود آشپزخانه اخوان - H17 کد مدل H28
نوع : شومینه ای
90*50 cm
قیمت لیست : 7445146 ریال
قیمت : 7445000 ریال
هود آشپزخانه اخوان - H17 کد مدل H28-G
نوع : شومینه ای
90*50 cm
قیمت لیست : 7546912 ریال
قیمت : 7547000 ریال
هود آشپزخانه اخوان - H17 کد مدل H28-4S
نوع : شومینه ای
90*50 cm
قیمت لیست : 7722256 ریال
قیمت : 7722000 ریال
هود آشپزخانه اخوان - H17 کد مدل H29
نوع : جزیره
90*50 cm
قیمت لیست : 9464568 ریال
قیمت : 9465000 ریال

نا موجود
هود آشپزخانه اخوان - H17 کد مدل H30
نوع : شومینه ای
60*50 cm
قیمت لیست : 7486443 ریال
قیمت : 7486000 ریال
هود آشپزخانه اخوان - H17 کد مدل H31
نوع : شومینه ای
60*50 cm
قیمت لیست : 6574972 ریال
قیمت : 6575000 ریال
هود آشپزخانه اخوان - H17 کد مدل H32-TS
نوع : مورب
90*50 cm
قیمت لیست : 10344743 ریال
قیمت : 10345000 ریال
هود آشپزخانه اخوان - H17 کد مدل H32-T
نوع : مورب
90*50 cm
قیمت لیست : 10021746 ریال
قیمت : 10022000 ریال
هود آشپزخانه اخوان - H17 کد مدل H33-T
نوع : مورب
90*50 cm
قیمت لیست : 10973038 ریال
قیمت : 10973000 ریال

نا موجود
هود آشپزخانه اخوان - H17 کد مدل H33-TS
نوع : مورب
90*50 cm
قیمت لیست : 10973038 ریال
قیمت : 10973000 ریال

نا موجود
هود آشپزخانه اخوان - H17 کد مدل H34-T
نوع : مورب
80*50 cm
قیمت لیست : 11908105 ریال
قیمت : 11908000 ریال
هود آشپزخانه اخوان - H17 کد مدل H35
نوع : شومینه ای
90*50 cm
قیمت لیست : 7574936 ریال
قیمت : 7575000 ریال
هود آشپزخانه اخوان - H17 کد مدل H36
نوع : شومینه ای
90*50 cm
قیمت لیست : 6996786 ریال
قیمت : 6997000 ریال

نا موجود
هود آشپزخانه اخوان - H17 کد مدل H37
نوع : مورب
90*50 cm
قیمت لیست : 6113336 ریال
قیمت : 6113000 ریال
هود آشپزخانه اخوان - H17 کد مدل H38
نوع : مورب
90*50 cm
قیمت لیست : 9049807 ریال
قیمت : 9050000 ریال

نا موجود
هود آشپزخانه اخوان - H17 کد مدل H39
نوع : مورب
60*50 cm
قیمت لیست : 8427410 ریال
قیمت : 8427000 ریال

نا موجود
هود آشپزخانه اخوان - H17 کد مدل H42
نوع : شومینه ای
90*50 cm
قیمت لیست : 7502664 ریال
قیمت : 7503000 ریال
هود آشپزخانه اخوان - H17 کد مدل H43-T
نوع : مورب
80*50 cm
قیمت لیست : 12688311 ریال
قیمت : 12688000 ریال

نا موجود
هود آشپزخانه اخوان - H17 کد مدل H44-T
نوع : مورب
90*50 cm
قیمت لیست : 10089589 ریال
قیمت : 10090000 ریال

نا موجود
هود آشپزخانه اخوان - H17 کد مدل H45-T
نوع : مورب
90*50 cm
قیمت لیست : 10561548 ریال
قیمت : 10562000 ریال

نا موجود
هود آشپزخانه اخوان - H17 کد مدل H46-T
نوع : مورب
90*50 cm
قیمت لیست : 10353591 ریال
قیمت : 10354000 ریال

نا موجود
هود آشپزخانه اخوان - H17 کد مدل H47
نوع : شومینه ای
90*50 cm
قیمت لیست : 768112 ریال
قیمت : 768000 ریال
هود آشپزخانه اخوان - H17 کد مدل H49
نوع : شومینه ای
90*50 cm
قیمت لیست : 7510040 ریال
قیمت : 7510000 ریال
هود آشپزخانه اخوان - H17 کد مدل H49-TS
نوع : شومینه ای
90*50 cm
قیمت لیست : 7886422 ریال
قیمت : 7886000 ریال
هود آشپزخانه اخوان - H17 کد مدل H51-MF
نوع : مورب - موتور فلزی
90*50 cm
قیمت لیست : 9940627 ریال
قیمت : 9941000 ریال
هود آشپزخانه اخوان - H17 کد مدل H51-T
نوع : مورب
90*50 cm
قیمت لیست : 8809400 ریال
قیمت : 8809000 ریال
هود آشپزخانه اخوان - H17 کد مدل H52-4S
نوع : شومینه ای
90*50 cm
قیمت لیست : 7518959 ریال
قیمت : 7519000 ریال
هود آشپزخانه اخوان - H17 کد مدل H53-T
نوع : مورب
90*50 cm
قیمت لیست : 10095488 ریال
قیمت : 10095000 ریال
هود آشپزخانه اخوان - H17 کد مدل H54
نوع : مورب
90*50 cm
قیمت لیست : 0 ریال
قیمت : 0 ریال

نا موجود
هود آشپزخانه اخوان - H17 کد مدل H55-T
نوع : مورب
90*50 cm
قیمت لیست : 10095488 ریال
قیمت : 10095000 ریال
هود آشپزخانه اخوان - H17 کد مدل H56 _ H49-60 CM
نوع : شومینه ای
60*50 cm
هود آشپزخانه اخوان - H17 کد مدل H57-4S
نوع : مورب
90*50 cm
قیمت لیست : 12383013 ریال
قیمت : 12383000 ریال
هود آشپزخانه اخوان - H17 کد مدل H57-MF
نوع : مورب - موتور فلزی
90*50 cm
قیمت لیست : 13517189 ریال
قیمت : 13517000 ریال
هود آشپزخانه اخوان - H17 کد مدل H58-T
نوع : مورب
80*50 cm
قیمت لیست : 12419884 ریال
قیمت : 12420000 ریال
هود آشپزخانه اخوان - H17 کد مدل H59-4S
نوع : شومینه ای
90*50 cm
قیمت لیست : 84 18562 ریال
قیمت : 0 ریال
هود آشپزخانه اخوان - H17 کد مدل H61-T
نوع : مورب
90*50 cm
قیمت لیست : 9116174 ریال
قیمت : 9116000 ریال
هود آشپزخانه اخوان - H17 کد مدل H61-T-60CM
نوع : مورب
60*50 cm
قیمت لیست : 8775479 ریال
قیمت : 8775000 ریال
هود آشپزخانه اخوان - H17 کد مدل H61-MF
نوع : مورب - موتور فلزی
90*50 cm
قیمت لیست : 10250928 ریال
قیمت : 10251000 ریال
هود آشپزخانه اخوان - H17 کد مدل H62-T
نوع : مورب
90*50 cm
قیمت لیست : 9607307 ریال
قیمت : 9607000 ریال

در حال تولید
هود آشپزخانه اخوان - H17 کد مدل H63-MF
نوع : مورب - موتور فلزی
90*50 cm
قیمت لیست : 10154482 ریال
قیمت : 10154000 ریال
هود آشپزخانه اخوان - H17 کد مدل H63-T
نوع : مورب
90*50 cm
قیمت لیست : 9020307 ریال
قیمت : 9020000 ریال
هود آشپزخانه اخوان - H17 کد مدل H63-W
نوع : مورب
90*50 cm
قیمت لیست : 10235605 ریال
قیمت : 10236000 ریال
هود آشپزخانه اخوان - H17 کد مدل H64-T
نوع : مخفی
70*30 CM
قیمت لیست : 5455155 ریال
قیمت : 5455000 ریال
هود آشپزخانه اخوان - H17 کد مدل H64-TB
نوع : مخفی
70*30 CM
قیمت لیست : 6091215 ریال
قیمت : 6091000 ریال
هود آشپزخانه اخوان - H17 کد مدل H64-TS
نوع : مخفی
70*30 CM
قیمت لیست : 6238701 ریال
قیمت : 6239000 ریال
هود آشپزخانه اخوان - H17 کد مدل H64-TC
نوع : مخفی
70*30 CM
قیمت لیست : 6327194 ریال
قیمت : 6327000 ریال
هود آشپزخانه اخوان - H17 کد مدل H66-MF
نوع : مورب - موتور فلزی
90*50 cm
قیمت لیست : 10567448 ریال
قیمت : 10567000 ریال
هود آشپزخانه اخوان - H17 کد مدل H64-TW
نوع : مخفی
70*30 CM
قیمت لیست : 6433247 ریال
قیمت : 6433000 ریال

در حال تولید
هود آشپزخانه اخوان - H17 کد مدل H66-T
نوع : مورب
90*50 cm
قیمت لیست : 9433271 ریال
قیمت : 9433000 ریال
هود آشپزخانه اخوان - H17 کد مدل H65-T
نوع : مورب
90*50 cm
قیمت لیست : 9141880 ریال
قیمت : 9142000 ریال
هود آشپزخانه اخوان - H17 کد مدل H67-T
نوع : مورب
60*50 cm
قیمت لیست : 8607344 ریال
قیمت : 8607000 ریال
هود آشپزخانه اخوان - H17 کد مدل H69
نوع : مورب
90*50 cm
قیمت لیست : 15486143 ریال
قیمت : 15486000 ریال
هود آشپزخانه اخوان - H17 کد مدل H72
نوع : مورب - شیشه محدب
90*52 cm
قیمت لیست : 9630905 ریال
قیمت : 9631000 ریال
هود آشپزخانه اخوان - H17 کد مدل 72-TB
نوع : مورب - شیشه محدب
90*50 cm
قیمت لیست : 9365427 ریال
قیمت : 9365000 ریال
هود آشپزخانه اخوان - H17 کد مدل 72-B-MF
نوع : مورب - شیشه محدب - موتور فلزی
90*50 cm
قیمت لیست : 10499602 ریال
قیمت : 10500000 ریال
هود آشپزخانه اخوان - H17 کد مدل H73
نوع : مورب - شیشه تخت
90*50 cm
قیمت لیست : 9011459 ریال
قیمت : 9011000 ریال
هود آشپزخانه اخوان - H17 کد مدل H74
نوع : مورب
90*50 cm
قیمت لیست : 9380176 ریال
قیمت : 9380000 ریال
هود آشپزخانه اخوان - H17 کد مدل H75
نوع : مورب
90*50 cm
هود آشپزخانه اخوان - H17 کد مدل 75-B
نوع : مورب
90*50 cm

نمایندگی شرکت اخوان جم | لینکها
سینک، گاز، هود، فر و انواع شیر آلات
021- 3353 1664 + 021- 3353 1641 | info@ahmadisink.com