عضویت ورود کاربران تماس درباره ما صفحه اصلی
0


شیر آلات بهداشتی اخوان
فر توکاراخوان
گاز صفحه ای رومیزی اخوان
هود آشپزخانه
سینک ظرفشویی اخوان
اخوانعضویت | ورود کاربران
0
  هود آشپزخانه اخوان محصولات اخوان - مدل H16   هود آشپزخانه اخوان
 قیمت نهایی :2204000 ریال  
   نوع : زیر کابنتی    
90*50 cm : ابعاد    
H16 هود اخوان مدل

خانواده محصول زیر کابنتی
نمای ظاهری استیل
90 cm عرض هود
50 cm عمق هود

مکش قوی
کم صدا
تک موتور سه دور
پنل تنظیمات کلید فشاری
دارای فیلتر ذغالی
دارای فیلتر آلومینیومی چند لایه

با 20 ماه گارانتی شرکت اخوان جم +
سفارش کالا
هود آشپزخانه اخوان
هود آشپزخانه اخوان محصولات اخوان - H16
     قیمت : 2204000   
نوع : زیر کابنتی
90*50 cm : ابعاد    
H16 هود اخوان مدل

خانواده محصول زیر کابنتی
نمای ظاهری استیل
90 cm عرض هود
50 cm عمق هود

مکش قوی
کم صدا
تک موتور سه دور
پنل تنظیمات کلید فشاری
دارای فیلتر ذغالی
دارای فیلتر آلومینیومی چند لایه

با 20 ماه گارانتی شرکت اخوان جم +


مخفیزیرکابینتیشومینه ایمورب


هود آشپزخانه اخوان - H16 کد مدل H1
نوع : شومینه ای
90*50 cm
قیمت لیست : 4637000 ریال
قیمت : 3478000 ریال
هود آشپزخانه اخوان - H16 کد مدل H1-G
نوع : شومینه ای
90*50 cm
قیمت لیست : 4706000 ریال
قیمت : 3530000 ریال
هود آشپزخانه اخوان - H16 کد مدل H2
نوع : شومینه ای
90*50 cm
قیمت لیست : 0 ریال
قیمت : 0 ریال

نا موجود
هود آشپزخانه اخوان - H16 کد مدل H4
نوع : شومینه ای
90*50 cm
قیمت لیست : 5540000 ریال
قیمت : 4155000 ریال
هود آشپزخانه اخوان - H16 کد مدل H10
نوع : شومینه ای
60*50 cm
قیمت لیست : 4143000 ریال
قیمت : 3107000 ریال
هود آشپزخانه اخوان - H16 کد مدل H11
نوع : شومینه ای
80-90-100 * 50 cm
قیمت لیست : 4592000 ریال
قیمت : 3444000 ریال
هود آشپزخانه اخوان - H16 کد مدل H11-G
نوع : شومینه ای
90*50 cm
قیمت لیست : 4661000 ریال
قیمت : 3496000 ریال
هود آشپزخانه اخوان - H16 کد مدل H16
نوع : زیر کابنتی
90*50 cm
قیمت لیست : 2938000 ریال
قیمت : 2204000 ریال
هود آشپزخانه اخوان - H16 کد مدل H16-60
نوع : زیر کابنتی
60*50 cm
قیمت لیست : 2708000 ریال
قیمت : 2031000 ریال
هود آشپزخانه اخوان - H16 کد مدل H17
نوع : مورب
90*50 cm
قیمت لیست : 4760000 ریال
قیمت : 3570000 ریال

نا موجود
هود آشپزخانه اخوان - H16 کد مدل H18
نوع : شومینه ای
90*50 cm
قیمت لیست : 4321000 ریال
قیمت : 3241000 ریال
هود آشپزخانه اخوان - H16 کد مدل H18-G
نوع : شومینه ای
90*50 cm
قیمت لیست : 4386000 ریال
قیمت : 3290000 ریال
هود آشپزخانه اخوان - H16 کد مدل H19
نوع : شومینه ای
90 * 36 X 60 cm
قیمت لیست : 7209000 ریال
قیمت : 5407000 ریال

نا موجود
هود آشپزخانه اخوان - H16 کد مدل H20
نوع : شومینه ای
90*50 cm
قیمت لیست : 4764000 ریال
قیمت : 3573000 ریال
هود آشپزخانه اخوان - H16 کد مدل H20-G
نوع : شومینه ای
90*50 cm
قیمت لیست : 4830000 ریال
قیمت : 3623000 ریال
هود آشپزخانه اخوان - H16 کد مدل H21
نوع : شومینه ای
74 cm قطر
قیمت لیست : 6688000 ریال
قیمت : 5016000 ریال
هود آشپزخانه اخوان - H16 کد مدل H22
نوع : شومینه ای
90*50 cm
قیمت لیست : 5353000 ریال
قیمت : 4015000 ریال

نا موجود
هود آشپزخانه اخوان - H16 کد مدل H23
نوع : شومینه ای
90*50 cm
قیمت لیست : 4760000 ریال
قیمت : 3570000 ریال

نا موجود
هود آشپزخانه اخوان - H16 کد مدل H24
نوع : شومینه ای
90*50 cm
قیمت لیست : 5007000 ریال
قیمت : 3755000 ریال

نا موجود
هود آشپزخانه اخوان - H16 کد مدل H25
نوع : شومینه ای
90*50 cm
قیمت لیست : 5007000 ریال
قیمت : 3755000 ریال

نا موجود
هود آشپزخانه اخوان - H16 کد مدل H26
نوع : شومینه ای
90*50 cm
قیمت لیست : 4684820 ریال
قیمت : 3607000 ریال
هود آشپزخانه اخوان - H16 کد مدل H27
نوع : شومینه ای
90*50 cm
قیمت لیست : 5498000 ریال
قیمت : 4124000 ریال
هود آشپزخانه اخوان - H16 کد مدل H27-4S
نوع : شومینه ای
90*50 cm
قیمت لیست : 5547000 ریال
قیمت : 4160000 ریال
هود آشپزخانه اخوان - H16 کد مدل H28
نوع : شومینه ای
90*50 cm
قیمت لیست : 5049000 ریال
قیمت : 3787000 ریال
هود آشپزخانه اخوان - H16 کد مدل H28-G
نوع : شومینه ای
90*50 cm
قیمت لیست : 5118000 ریال
قیمت : 3839000 ریال
هود آشپزخانه اخوان - H16 کد مدل H28-4S
نوع : شومینه ای
90*50 cm
قیمت لیست : 5236000 ریال
قیمت : 3927000 ریال
هود آشپزخانه اخوان - H16 کد مدل H29
نوع : جزیره
90*50 cm
قیمت لیست : 6147000 ریال
قیمت : 4610000 ریال

نا موجود
هود آشپزخانه اخوان - H16 کد مدل H30
نوع : شومینه ای
60*50 cm
قیمت لیست : 5076000 ریال
قیمت : 3807000 ریال
هود آشپزخانه اخوان - H16 کد مدل H31
نوع : شومینه ای
60*50 cm
قیمت لیست : 4459000 ریال
قیمت : 3344000 ریال
هود آشپزخانه اخوان - H16 کد مدل H32-S
نوع : مورب
90*50 cm
قیمت لیست : 7015000 ریال
قیمت : 5261000 ریال
هود آشپزخانه اخوان - H16 کد مدل H32-T
نوع : مورب
90*50 cm
قیمت لیست : 6795000 ریال
قیمت : 5096000 ریال
هود آشپزخانه اخوان - H16 کد مدل H33
نوع : مورب
90*50 cm
قیمت لیست : 7311000 ریال
قیمت : 5629000 ریال

نا موجود
هود آشپزخانه اخوان - H16 کد مدل H33-S
نوع : مورب
90*50 cm
قیمت لیست : 7441000 ریال
قیمت : 5581000 ریال

نا موجود
هود آشپزخانه اخوان - H16 کد مدل H34-T
نوع : مورب
80*50 cm
قیمت لیست : 8075000 ریال
قیمت : 6056000 ریال
هود آشپزخانه اخوان - H16 کد مدل H35
نوع : شومینه ای
90*50 cm
قیمت لیست : 5136000 ریال
قیمت : 3852000 ریال
هود آشپزخانه اخوان - H16 کد مدل H36
نوع : شومینه ای
90*50 cm
قیمت لیست : 4745000 ریال
قیمت : 3559000 ریال

نا موجود
هود آشپزخانه اخوان - H16 کد مدل H37
نوع : مورب
90*50 cm
قیمت لیست : 4145000 ریال
قیمت : 3109000 ریال
هود آشپزخانه اخوان - H16 کد مدل H38
نوع : مورب
90*50 cm
قیمت لیست : 6137000 ریال
قیمت : 4603000 ریال

نا موجود
هود آشپزخانه اخوان - H16 کد مدل H39
نوع : مورب
60*50 cm
قیمت لیست : 5715000 ریال
قیمت : 4286000 ریال

نا موجود
هود آشپزخانه اخوان - H16 کد مدل H42
نوع : شومینه ای
90*50 cm
قیمت لیست : 5087000 ریال
قیمت : 3815000 ریال
هود آشپزخانه اخوان - H16 کد مدل H43-T
نوع : مورب
80*50 cm
قیمت لیست : 8604000 ریال
قیمت : 6453000 ریال

نا موجود
هود آشپزخانه اخوان - H16 کد مدل H44
نوع : مورب
90*50 cm
قیمت لیست : 6842000 ریال
قیمت : 5132000 ریال

نا موجود
هود آشپزخانه اخوان - H16 کد مدل H45
نوع : مورب
90*50 cm
قیمت لیست : 7162000 ریال
قیمت : 5372000 ریال

نا موجود
هود آشپزخانه اخوان - H16 کد مدل H46
نوع : مورب
90*50 cm
قیمت لیست : 7020000 ریال
قیمت : 5265000 ریال

نا موجود
هود آشپزخانه اخوان - H16 کد مدل H47
نوع : شومینه ای
90*50 cm
قیمت لیست : 5209000 ریال
قیمت : 3907000 ریال
هود آشپزخانه اخوان - H16 کد مدل H49
نوع : شومینه ای
90*50 cm
قیمت لیست : 5092000 ریال
قیمت : 3819000 ریال
هود آشپزخانه اخوان - H16 کد مدل H49-TS
نوع : شومینه ای
90*50 cm
قیمت لیست : 5416000 ریال
قیمت : 4062000 ریال
هود آشپزخانه اخوان - H16 کد مدل H51
نوع : مورب
90*50 cm
قیمت لیست : 5974000 ریال
قیمت : 4481000 ریال
هود آشپزخانه اخوان - H16 کد مدل H52
نوع : شومینه ای
90*50 cm
قیمت لیست : 5098000 ریال
قیمت : 3824000 ریال
هود آشپزخانه اخوان - H16 کد مدل H53
نوع : مورب
90*50 cm
قیمت لیست : 6845000 ریال
قیمت : 5134000 ریال
هود آشپزخانه اخوان - H16 کد مدل H54
نوع : مورب
90*50 cm
هود آشپزخانه اخوان - H16 کد مدل H55
نوع : مورب
90*50 cm
قیمت لیست : 6846000 ریال
قیمت : 5135000 ریال
هود آشپزخانه اخوان - H16 کد مدل H56 _ H49-60 CM
نوع : شومینه ای
60*50 cm
هود آشپزخانه اخوان - H16 کد مدل H57-T
نوع : مورب
90*50 cm
قیمت لیست : 8397000 ریال
قیمت : 6298000 ریال
هود آشپزخانه اخوان - H16 کد مدل H58
نوع : مورب
80*50 cm
قیمت لیست : 8422000 ریال
قیمت : 6317000 ریال
هود آشپزخانه اخوان - H16 کد مدل H59-T
نوع : شومینه ای
90*50 cm
قیمت لیست : 5709000 ریال
قیمت : 4282000 ریال
هود آشپزخانه اخوان - H16 کد مدل H61-T
نوع : مورب
90*50 cm
قیمت لیست : 6181000 ریال
قیمت : 4636000 ریال
هود آشپزخانه اخوان - H16 کد مدل H61-T-60CM
نوع : مورب
60*50 cm
هود آشپزخانه اخوان - H16 کد مدل H62-T
نوع : مورب
90*50 cm
قیمت لیست : 6515000 ریال
قیمت : 4886000 ریال

در حال تولید
هود آشپزخانه اخوان - H16 کد مدل H63-T
نوع : مورب
90*50 cm
قیمت لیست : 6116000 ریال
قیمت : 4587000 ریال
هود آشپزخانه اخوان - H16 کد مدل H64
نوع : مخفی
30*70cm
قیمت لیست : 3425000 ریال
قیمت : 2569000 ریال
هود آشپزخانه اخوان - H16 کد مدل H66
نوع : مورب
90*50 cm
قیمت لیست : 6396000 ریال
قیمت : 4797000 ریال
هود آشپزخانه اخوان - H16 کد مدل H65
نوع : مورب
90*50 cm
قیمت لیست : 6198000 ریال
قیمت : 4649000 ریال
هود آشپزخانه اخوان - H16 کد مدل H67 - 51-60 cm
نوع : مورب
60*50 cm
قیمت لیست : 5837000 ریال
قیمت : 4378000 ریال

نمایندگی شرکت اخوان جم
سینک، گاز، هود، فر و انواع شیر آلات
021- 3353 1664 + 021- 3353 1641 | info@ahmadisink.com