تماس لیست قیمت محصولات درباره ما صفحه اصلی
0


شیر آلات بهداشتی اخوان
فر توکاراخوان
گاز صفحه ای رومیزی اخوان
هود آشپزخانه
سینک ظرفشویی اخوان
اخوان0  هود آشپزخانه اخوان محصولات اخوان - مدل H1-G   هود آشپزخانه اخوان
 قیمت نهایی :3324000 ریال  
   نوع : شومینه ای    
90*50 cm : ابعاد    
H1-G هود اخوان مدل

خانواده محصول شومینه ای
نمای ظاهری شیشه مشکی و استیل
90 cm عرض هود
50 cm عمق هود

مکش قوی
کم صدا
تک موتور سه دور
پنل تنظیمات کلید فشاری
دارای فیلتر آلومینیومی چند لایه
دارای فیلتر ذغالی
دارای دودکش بلندتر و قابل تنظیم
داراي لامپ

با 20 ماه گارانتی شرکت اخوان جم +
سفارش کالا
هود آشپزخانه اخوان
هود آشپزخانه اخوان محصولات اخوان - H1-G
     قیمت : 3324000   
نوع : شومینه ای
90*50 cm : ابعاد    
H1-G هود اخوان مدل

خانواده محصول شومینه ای
نمای ظاهری شیشه مشکی و استیل
90 cm عرض هود
50 cm عمق هود

مکش قوی
کم صدا
تک موتور سه دور
پنل تنظیمات کلید فشاری
دارای فیلتر آلومینیومی چند لایه
دارای فیلتر ذغالی
دارای دودکش بلندتر و قابل تنظیم
داراي لامپ

با 20 ماه گارانتی شرکت اخوان جم +


مخفیزیرکابینتیشومینه ایمورب


هود آشپزخانه اخوان - H1-G کد مدل H1
نوع : شومینه ای
90*50 cm
قیمت لیست : 4254000 ریال
قیمت : 3276000 ریال
هود آشپزخانه اخوان - H1-G کد مدل H1-G
نوع : شومینه ای
90*50 cm
قیمت لیست : 4317000 ریال
قیمت : 3324000 ریال
هود آشپزخانه اخوان - H1-G کد مدل H2
نوع : شومینه ای
90*50 cm
قیمت لیست : 4610000 ریال
قیمت : 3550000 ریال

نا موجود
هود آشپزخانه اخوان - H1-G کد مدل H4
نوع : شومینه ای
90*50 cm
قیمت لیست : 5082000 ریال
قیمت : 3913000 ریال
هود آشپزخانه اخوان - H1-G کد مدل H10
نوع : شومینه ای
60*50 cm
قیمت لیست : 3800000 ریال
قیمت : 2926000 ریال

نا موجود
هود آشپزخانه اخوان - H1-G کد مدل H11
نوع : شومینه ای
80-90-100 * 50 cm
قیمت لیست : 4213000 ریال
قیمت : 3244000 ریال

نا موجود
هود آشپزخانه اخوان - H1-G کد مدل H11-G
نوع : شومینه ای
90*50 cm
قیمت لیست : 4276000 ریال
قیمت : 3293000 ریال
هود آشپزخانه اخوان - H1-G کد مدل H16
نوع : زیر کابنتی
90*50 cm
قیمت لیست : 2695000 ریال
قیمت : 2075000 ریال
هود آشپزخانه اخوان - H1-G کد مدل H16-60
نوع : زیر کابنتی
60*50 cm
قیمت لیست : 2484000 ریال
قیمت : 1913000 ریال

نا موجود
هود آشپزخانه اخوان - H1-G کد مدل H17
نوع : مورب
90*50 cm
قیمت لیست : 4367000 ریال
قیمت : 3363000 ریال

نا موجود
هود آشپزخانه اخوان - H1-G کد مدل H18
نوع : شومینه ای
90*50 cm
قیمت لیست : 3963000 ریال
قیمت : 3052000 ریال
هود آشپزخانه اخوان - H1-G کد مدل H18-G
نوع : شومینه ای
90*50 cm
قیمت لیست : 4023000 ریال
قیمت : 3098000 ریال
هود آشپزخانه اخوان - H1-G کد مدل H19
نوع : شومینه ای
90 * 36 X 60 cm
قیمت لیست : 6613030 ریال
قیمت : 5092000 ریال

نا موجود
هود آشپزخانه اخوان - H1-G کد مدل H20
نوع : شومینه ای
90*50 cm
قیمت لیست : 4371000 ریال
قیمت : 3366000 ریال
هود آشپزخانه اخوان - H1-G کد مدل H20-G
نوع : شومینه ای
90*50 cm
قیمت لیست : 4430000 ریال
قیمت : 3411000 ریال
هود آشپزخانه اخوان - H1-G کد مدل H21
نوع : شومینه ای
74 cm قطر
قیمت لیست : 6135000 ریال
قیمت : 4724000 ریال
هود آشپزخانه اخوان - H1-G کد مدل H22
نوع : شومینه ای
90*50 cm
قیمت لیست : 4912000 ریال
قیمت : 3782000 ریال

نا موجود
هود آشپزخانه اخوان - H1-G کد مدل H23
نوع : شومینه ای
90*50 cm
قیمت لیست : 4367000 ریال
قیمت : 3363000 ریال

نا موجود
هود آشپزخانه اخوان - H1-G کد مدل H24
نوع : شومینه ای
90*50 cm
قیمت لیست : 4594000 ریال
قیمت : 3537000 ریال

نا موجود
هود آشپزخانه اخوان - H1-G کد مدل H25
نوع : شومینه ای
90*50 cm
قیمت لیست : 4594000 ریال
قیمت : 3537000 ریال

نا موجود
هود آشپزخانه اخوان - H1-G کد مدل H26
نوع : شومینه ای
90*50 cm
قیمت لیست : 4684820 ریال
قیمت : 3607000 ریال

نا موجود
هود آشپزخانه اخوان - H1-G کد مدل H27
نوع : شومینه ای
90*50 cm
قیمت لیست : 5043000 ریال
قیمت : 3883000 ریال

نا موجود
هود آشپزخانه اخوان - H1-G کد مدل H27-4S
نوع : شومینه ای
90*50 cm
قیمت لیست : 5089000 ریال
قیمت : 3919000 ریال
هود آشپزخانه اخوان - H1-G کد مدل H28
نوع : شومینه ای
90*50 cm
قیمت لیست : 4632000 ریال
قیمت : 3567000 ریال

نا موجود
هود آشپزخانه اخوان - H1-G کد مدل H28-G
نوع : شومینه ای
90*50 cm
قیمت لیست : 4695000 ریال
قیمت : 3615000 ریال
هود آشپزخانه اخوان - H1-G کد مدل H28-4S
نوع : شومینه ای
90*50 cm
قیمت لیست : 4803000 ریال
قیمت : 3698000 ریال
هود آشپزخانه اخوان - H1-G کد مدل H29
نوع : جزیره
90*50 cm
قیمت لیست : 5887000 ریال
قیمت : 4533000 ریال

نا موجود
هود آشپزخانه اخوان - H1-G کد مدل H30
نوع : شومینه ای
60*50 cm
قیمت لیست : 4657000 ریال
قیمت : 3586000 ریال
هود آشپزخانه اخوان - H1-G کد مدل H31
نوع : شومینه ای
60*50 cm
قیمت لیست : 4090000 ریال
قیمت : 3149000 ریال
هود آشپزخانه اخوان - H1-G کد مدل H32-S
نوع : مورب
90*50 cm
قیمت لیست : 6234000 ریال
قیمت : 4800000 ریال
هود آشپزخانه اخوان - H1-G کد مدل H32-T
نوع : مورب
90*50 cm
قیمت لیست : 6435000 ریال
قیمت : 4955000 ریال
هود آشپزخانه اخوان - H1-G کد مدل H33
نوع : مورب
90*50 cm
قیمت لیست : 6707000 ریال
قیمت : 5164000 ریال

نا موجود
هود آشپزخانه اخوان - H1-G کد مدل H33-S
نوع : مورب
90*50 cm
قیمت لیست : 6826000 ریال
قیمت : 5256000 ریال

نا موجود
هود آشپزخانه اخوان - H1-G کد مدل H34-T
نوع : مورب
80*50 cm
قیمت لیست : 7408000 ریال
قیمت : 5704000 ریال
هود آشپزخانه اخوان - H1-G کد مدل H35
نوع : شومینه ای
90*50 cm
قیمت لیست : 4712000 ریال
قیمت : 3628000 ریال
هود آشپزخانه اخوان - H1-G کد مدل H36
نوع : شومینه ای
90*50 cm
قیمت لیست : 4352000 ریال
قیمت : 3351000 ریال

نا موجود
هود آشپزخانه اخوان - H1-G کد مدل H37
نوع : مورب
90*50 cm
قیمت لیست : 3800000 ریال
قیمت : 2926000 ریال
هود آشپزخانه اخوان - H1-G کد مدل H38
نوع : مورب
90*50 cm
قیمت لیست : 5630000 ریال
قیمت : 4335000 ریال

نا موجود
هود آشپزخانه اخوان - H1-G کد مدل H39
نوع : مورب
60*50 cm
قیمت لیست : 5242000 ریال
قیمت : 4036000 ریال

نا موجود
هود آشپزخانه اخوان - H1-G کد مدل H42
نوع : شومینه ای
90*50 cm
قیمت لیست : 4667000 ریال
قیمت : 3594000 ریال
هود آشپزخانه اخوان - H1-G کد مدل H43-T
نوع : مورب
80*50 cm
قیمت لیست : 7894000 ریال
قیمت : 6078000 ریال

نا موجود
هود آشپزخانه اخوان - H1-G کد مدل H44
نوع : مورب
90*50 cm
قیمت لیست : 6277000 ریال
قیمت : 4833000 ریال

نا موجود
هود آشپزخانه اخوان - H1-G کد مدل H45
نوع : مورب
90*50 cm
قیمت لیست : 6570000 ریال
قیمت : 5059000 ریال

نا موجود
هود آشپزخانه اخوان - H1-G کد مدل H46
نوع : مورب
90*50 cm
قیمت لیست : 6440000 ریال
قیمت : 4959000 ریال

نا موجود
هود آشپزخانه اخوان - H1-G کد مدل H47
نوع : شومینه ای
90*50 cm
قیمت لیست : 4778000 ریال
قیمت : 3679000 ریال
هود آشپزخانه اخوان - H1-G کد مدل H49
نوع : شومینه ای
90*50 cm
قیمت لیست : 4670000 ریال
قیمت : 3596000 ریال
هود آشپزخانه اخوان - H1-G کد مدل H49-TS
نوع : شومینه ای
90*50 cm
قیمت لیست : 4968000 ریال
قیمت : 3825000 ریال
هود آشپزخانه اخوان - H1-G کد مدل H51
نوع : مورب
90*50 cm
قیمت لیست : 5480000 ریال
قیمت : 4220000 ریال
هود آشپزخانه اخوان - H1-G کد مدل H52
نوع : شومینه ای
90*50 cm
قیمت لیست : 4677000 ریال
قیمت : 3601000 ریال

نا موجود
هود آشپزخانه اخوان - H1-G کد مدل H53
نوع : مورب
90*50 cm
قیمت لیست : 6279490 ریال
قیمت : 4835000 ریال
هود آشپزخانه اخوان - H1-G کد مدل H54
نوع : مورب
90*50 cm
هود آشپزخانه اخوان - H1-G کد مدل H55
نوع : مورب
90*50 cm
قیمت لیست : 6280000 ریال
قیمت : 4836000 ریال
هود آشپزخانه اخوان - H1-G کد مدل H56 _ H49-60 CM
نوع : مورب
60*50 cm
هود آشپزخانه اخوان - H1-G کد مدل H57-T
نوع : مورب
90*50 cm
قیمت لیست : 7565000 ریال
قیمت : 5825000 ریال
هود آشپزخانه اخوان - H1-G کد مدل H58
نوع : مورب
80*50 cm
قیمت لیست : 7726000 ریال
قیمت : 5949000 ریال
هود آشپزخانه اخوان - H1-G کد مدل H59-T
نوع : شومینه ای
90*50 cm
قیمت لیست : 5237000 ریال
قیمت : 4032000 ریال

نا موجود
هود آشپزخانه اخوان - H1-G کد مدل H62-T
نوع : مورب
90*50 cm
هود آشپزخانه اخوان - H1-G کد مدل H63-T
نوع : مورب
90*50 cm
قیمت لیست : 5611000 ریال
قیمت : 4320000 ریال
هود آشپزخانه اخوان - H1-G کد مدل H64
نوع : مخفی
30*70cm
قیمت لیست : 3050000 ریال
قیمت : 2349000 ریال
هود آشپزخانه اخوان - H1-G کد مدل H66
نوع : مورب
90*50 cm
قیمت لیست : 5867470 ریال
قیمت : 4518000 ریال

نا موجود
هود آشپزخانه اخوان - H1-G کد مدل H65
نوع : مورب
90*50 cm
قیمت لیست : 5686530 ریال
قیمت : 4379000 ریال
هود آشپزخانه اخوان - H1-G کد مدل H67 - 51-60 cm
نوع : مورب
60*50 cm
قیمت لیست : 5354080 ریال
قیمت : 4123000 ریال

نمایندگی شرکت اخوان جم
سینک، گاز، هود، فر و انواع شیر آلات
021- 3353 1664 + 021- 3353 1641 | info@ahmadisink.com