تماس لیست قیمت محصولات کاتالوگ محصولات درباره ما صفحه اصلی
0


شیر آلات بهداشتی اخوان
فر توکاراخوان
گاز صفحه ای رومیزی اخوان
هود آشپزخانه
سینک ظرفشویی اخوان
اخوان0
  سینک ظرفشویی اخوان محصولات اخوان - مدل 109   سینک ظرفشویی اخوان
قیمت لیست: 3469000 ریال |  قیمت نهایی :2706000 ریال
بروز شده: یکشنبه ۲۹ بهمن ۱۳۹۶ - ۱۰:۳۷ 
   نوع : فانتزی - توكار    
100*50 cm : ابعاد    
سینک اخوان کد 109

خانواده محصول فانتزی
نوع سینک توکار
جنس سینک استیل
100 cm طول سینک
50 cm عرض سینک
16.2 cm عمق لگن
ضخامت ورق 0/8 میلیمتر

همراه با سیفون و زیرآب
دارای بست فلزی و نوار جهت آب بندی بهتر
دارای لگن عمیق راست لگن - چپ لگن
سفارش کالا
سینک ظرفشویی اخوان
سینک ظرفشویی اخوان محصولات اخوان - 109
     قیمت : 2706000  بروز شده: یکشنبه ۲۹ بهمن ۱۳۹۶ - ۱۰:۳۷  
نوع : فانتزی - توكار
100*50 cm : ابعاد    
سینک اخوان کد 109

خانواده محصول فانتزی
نوع سینک توکار
جنس سینک استیل
100 cm طول سینک
50 cm عرض سینک
16.2 cm عمق لگن
ضخامت ورق 0/8 میلیمتر

همراه با سیفون و زیرآب
دارای بست فلزی و نوار جهت آب بندی بهتر
دارای لگن عمیق راست لگن - چپ لگن


زیر صفحه ایتوکارروکار


سینک ظرفشویی اخوان - 109 کد مدل 300
نوع : باکسی - توکار
120*50 cm
قیمت لیست : 7864000 ریال
قیمت : 6134000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 109 کد مدل 300-S
نوع : باکسی - توکار
120*50 cm
قیمت لیست : 7239000 ریال
قیمت : 5646000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 109 کد مدل 302
نوع : باکسی - توکار
120*50 cm
قیمت لیست : 7864000 ریال
قیمت : 6134000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 109 کد مدل 302-S
نوع : باکسی - توکار
120*50 cm
قیمت لیست : 7239000 ریال
قیمت : 5646000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 109 کد مدل 304
نوع : باکسی - توکار
120*50 cm
قیمت لیست : 7864000 ریال
قیمت : 6134000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 109 کد مدل 304S
نوع : باکسی - توکار
120*50 cm
قیمت لیست : 7239000 ریال
قیمت : 5646000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 109 کد مدل 306
نوع : باکسی - توکار
100*50 cm
قیمت لیست : 7239000 ریال
قیمت : 5646000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 109 کد مدل 308
نوع : باکسی - توکار
100*50 cm
قیمت لیست : 7239000 ریال
قیمت : 5646000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 109 کد مدل 310
نوع : باکسی - توکار
100*50 cm
قیمت لیست : 7239000 ریال
قیمت : 5646000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 109 کد مدل 310S
نوع : باکسی - توکار
100*50 cm
قیمت لیست : 6614000 ریال
قیمت : 5159000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 109 کد مدل 312
نوع : باکسی - توکار
86*50 cm
قیمت لیست : 5156000 ریال
قیمت : 4022000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 109 کد مدل 314
نوع : باکسی - توکار
80*50 cm
قیمت لیست : 5156000 ریال
قیمت : 4022000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 109 کد مدل 316
نوع : باکسی - توکار
80*50 cm
قیمت لیست : 5150000 ریال
قیمت : 4017000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 109 کد مدل 318
نوع : باکسی - توکار
120*50 cm
قیمت لیست : 6823000 ریال
قیمت : 5322000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 109 کد مدل 318-S
نوع : باکسی - توکار
120*52 cm
قیمت لیست : 6239000 ریال
قیمت : 4866000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 109 کد مدل 320-S
نوع : باکسی - روکار
120*60 cm
قیمت لیست : 6718000 ریال
قیمت : 5240000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 109 کد مدل 320
نوع : باکسی - روکار
120*60 cm
قیمت لیست : 7291000 ریال
قیمت : 5687000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 109 کد مدل 322
نوع : باکسی - روکار
100*60 cm
قیمت لیست : 6760000 ریال
قیمت : 5273000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 109 کد مدل 324S
نوع : باکسی - توکار
120*50 cm
قیمت لیست : 7687000 ریال
قیمت : 5996000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 109 کد مدل 324
نوع : باکسی - توکار
120*50 cm
قیمت لیست : 8281000 ریال
قیمت : 6459000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 109 کد مدل 330
نوع : باکسی - توکار
120*50 cm
قیمت لیست : 13020000 ریال
قیمت : 10156000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 109 کد مدل 332
نوع : باکسی - توکار
120*50 cm
قیمت لیست : 14562000 ریال
قیمت : 11358000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 109 کد مدل 334
نوع : باکسی - توکار
75.5*50 cm
قیمت لیست : 9760000 ریال
قیمت : 7613000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 109 کد مدل 336
نوع : باکسی - توکار
77*50 cm
قیمت لیست : 8041000 ریال
قیمت : 6272000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 109 کد مدل 338
نوع : باکسی - توکار
65*50 cm
قیمت لیست : 7468000 ریال
قیمت : 5825000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 109 کد مدل 340
نوع : باکسی - توکار
52.5*50 cm
قیمت لیست : 6427000 ریال
قیمت : 5013000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 109 کد مدل 342
نوع : باکسی - توکار
43*50 cm
قیمت لیست : 5146000 ریال
قیمت : 4014000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 109 کد مدل 344
نوع : باکسی - توکار
39*50 cm
قیمت لیست : 4843000 ریال
قیمت : 3778000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 109 کد مدل 346
نوع : باکسی - توکار
140*50 cm
قیمت لیست : 0 ریال
قیمت : 0 ریال

در حال تولید
سینک ظرفشویی اخوان - 109 کد مدل 348
نوع : باکسی - توکار
100*50 cm
قیمت لیست : 10990000 ریال
قیمت : 8572000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 109 کد مدل 350
نوع : باکسی - توکار
80*50 cm
قیمت لیست : 8854000 ریال
قیمت : 6906000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 109 کد مدل 354
نوع : باکسی - توکار
100*50 cm
قیمت لیست : 0 ریال
قیمت : 0 ریال

در حال تولید
سینک ظرفشویی اخوان - 109 کد مدل 360
نوع : باکسی - توکار
120*50 cm
قیمت لیست : 5781000 ریال
قیمت : 4509000 ریال

در حال تولید
سینک ظرفشویی اخوان - 109 کد مدل 362
نوع : باکسی - روکار
120*60 cm
قیمت لیست : 6198000 ریال
قیمت : 4834000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 109 کد مدل 400
نوع : باکسی - زیرصفحه ای
47.5*40 cm
قیمت لیست : 5208000 ریال
قیمت : 4062000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 109 کد مدل 401
نوع : باکسی - زیرصفحه ای
72*40 cm
قیمت لیست : 6770000 ریال
قیمت : 5281000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 109 کد مدل 402
نوع : باکسی - زیرصفحه ای
40*60 cm
قیمت لیست : 6250000 ریال
قیمت : 4875000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 109 کد مدل 403
نوع : باکسی - زیرصفحه ای
34*40 cm
قیمت لیست : 3385000 ریال
قیمت : 2640000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 109 کد مدل 404
نوع : باکسی - زیرصفحه ای
34*34
قیمت لیست : 2916000 ریال
قیمت : 2274000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 109 کد مدل 407
نوع : باکسی - زیرصفحه ای
34*40 cm
قیمت لیست : 4166000 ریال
قیمت : 3249000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 109 کد مدل 408
نوع : باکسی - زیرصفحه ای
34*34 cm
قیمت لیست : 3541000 ریال
قیمت : 2762000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 109 کد مدل 405
نوع : باکسی - زیرصفحه ای
34*18 cm
قیمت لیست : 2292000 ریال
قیمت : 1788000 ریال

در حال تولید
سینک ظرفشویی اخوان - 109 کد مدل 409
نوع : باکسی - زیرصفحه ای
34*18 cm
قیمت لیست : 3125000 ریال
قیمت : 2438000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 109 کد مدل 406
نوع : باکسی - زیرصفحه ای
40.5*40 cm
قیمت لیست : 4583000 ریال
قیمت : 3575000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 109 کد مدل 410
نوع : باکسی - زیرصفحه ای
71*40 cm
قیمت لیست : 8958000 ریال
قیمت : 6987000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 109 کد مدل 1
نوع : فانتزی - توکار
62 cm * 50 cm
قیمت لیست : 2210000 ریال
قیمت : 1724000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان - 109 کد مدل 2
نوع : فانتزی - توکار
62*50 cm
قیمت لیست : 3329000 ریال
قیمت : 2597000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 109 کد مدل 4
نوع : فانتزی - توكار
100*50 cm
قیمت لیست : 3912000 ریال
قیمت : 3051000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 109 کد مدل 6
نوع : فانتزی - توكار
116*50 cm
قیمت لیست : 4266000 ریال
قیمت : 3327000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 109 کد مدل 6-CR
نوع : فانتزی - توكار
116*50 cm
قیمت لیست : 4266000 ریال
قیمت : 3327000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 109 کد مدل جدید 6
نوع : فانتزی - توكار
116*50 cm
قیمت لیست : 4014000 ریال
قیمت : 3131000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 109 کد مدل 8
نوع : فانتزی - توكار
100*50 cm
قیمت لیست : 4863000 ریال
قیمت : 3793000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 109 کد مدل 10
نوع : فانتزی - توكار
100*50 cm
قیمت لیست : 3503000 ریال
قیمت : 2732000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان - 109 کد مدل 12
نوع : فانتزی - توكار
100*50 cm
قیمت لیست : 4549000 ریال
قیمت : 3548000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 109 کد مدل 14
نوع : فانتزی - توكار
80*50 cm
قیمت لیست : 3196000 ریال
قیمت : 2493000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 109 کد مدل 15
نوع : فانتزی - توكار
80*50 cm
قیمت لیست : 3640000 ریال
قیمت : 2839000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 109 کد مدل 16
نوع : فانتزی - توكار
138*50 cm
قیمت لیست : 4932000 ریال
قیمت : 3847000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 109 کد مدل 18
نوع : فانتزی - توكار
120*44 cm
قیمت لیست : 3838000 ریال
قیمت : 2994000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 109 کد مدل 19
نوع : فانتزی - توكار
120*50 cm
قیمت لیست : 3858000 ریال
قیمت : 3009000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان - 109 کد مدل 20
نوع : فانتزی - توكار
55 cm
قیمت لیست : 2509000 ریال
قیمت : 1957000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 109 کد مدل 21
نوع : فانتزی - توكار
41 cm
قیمت لیست : 2256000 ریال
قیمت : 1760000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 109 کد مدل 22
نوع : فانتزی - توكار
43 cm
قیمت لیست : 1367000 ریال
قیمت : 1066000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان - 109 کد مدل 23
نوع : فانتزی - روكار
100*60 cm
قیمت لیست : 4194000 ریال
قیمت : 3271000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 109 کد مدل 25
نوع : فانتزی - روکار
120*60 cm
قیمت لیست : 4581000 ریال
قیمت : 3573000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 109 کد مدل 25-CR
نوع : فانتزی - روکار
120*60 cm
قیمت لیست : 4581000 ریال
قیمت : 3573000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 109 کد مدل 29
نوع : فانتزی - روکار
100*60 cm
قیمت لیست : 4576000 ریال
قیمت : 3569000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 109 کد مدل 31
نوع : فانتزی - روکار
80*60 cm
قیمت لیست : 3297000 ریال
قیمت : 2572000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 109 کد مدل 32
نوع : فانتزی - روکار
80*60 cm
قیمت لیست : 3749000 ریال
قیمت : 2924000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان - 109 کد مدل 33
نوع : فانتزی - روکار
140*60 cm
قیمت لیست : 5166000 ریال
قیمت : 4029000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 109 کد مدل 35
نوع : فانتزی - روکار
120*60 cm
قیمت لیست : 4167000 ریال
قیمت : 3250000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان - 109 کد مدل 36
نوع : فانتزی - روکار
120*50 cm
قیمت لیست : 3934000 ریال
قیمت : 3069000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 109 کد مدل 37
نوع : نیمه فانتزی - روکار
100*50 cm
قیمت لیست : 1823000 ریال
قیمت : 1422000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان - 109 کد مدل 38
نوع : نیمه فانتزی - روکار
100*60
قیمت لیست : 1927000 ریال
قیمت : 1503000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 109 کد مدل 39
نوع : نیمه فانتزی - روکار
120*50 cm
قیمت لیست : 2041000 ریال
قیمت : 1592000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان - 109 کد مدل 39-S
نوع : نیمه فانتزی - روکار
120*50 cm
قیمت لیست : 2041000 ریال
قیمت : 1592000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان - 109 کد مدل 40
نوع : نیمه فانتزی - روکار
120*60 cn
قیمت لیست : 2317000 ریال
قیمت : 1807000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان - 109 کد مدل 40-S
نوع : نیمه فانتزی - روکار
120*60 cm
قیمت لیست : 2317000 ریال
قیمت : 1807000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان - 109 کد مدل 41
نوع : فانتزی - روکار
100*60
قیمت لیست : 4881000 ریال
قیمت : 3807000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 109 کد مدل 43
نوع : فانتزی - توكار
80*50 cm
قیمت لیست : 4427000 ریال
قیمت : 3453000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان - 109 کد مدل 44
نوع : فانتزی - توكار
100*50 cm
قیمت لیست : 4890000 ریال
قیمت : 3814000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان - 109 کد مدل 47
نوع : فانتزی - توكار
100*50 cm
قیمت لیست : 4464500 ریال
قیمت : 3482000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 109 کد مدل 49
نوع : فانتزی - توكار
116*50 cm
قیمت لیست : 5019000 ریال
قیمت : 3915000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 109 کد مدل 51
نوع : نیمه فانتزی - روکار
150*50 cm
قیمت لیست : 2558000 ریال
قیمت : 1995000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 109 کد مدل 52
نوع : نیمه فانتزی - روکار
150*60 cm
قیمت لیست : 2824000 ریال
قیمت : 2203000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 109 کد مدل 53
نوع : فانتزی - روکار
120*50 cm
قیمت لیست : 3931000 ریال
قیمت : 3066000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان - 109 کد مدل 55
نوع : فانتزی - روکار
120*50 cm
قیمت لیست : 4798000 ریال
قیمت : 3742000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان - 109 کد مدل 57
نوع : فانتزی - روکار
150*60
قیمت لیست : 5535000 ریال
قیمت : 4317000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان - 109 کد مدل 59
نوع : فانتزی - روکار
100*50
قیمت لیست : 3838000 ریال
قیمت : 2994000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان - 109 کد مدل 60
نوع : فانتزی - روکار
120*50 cm
قیمت لیست : 4323000 ریال
قیمت : 3372000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 109 کد مدل 61
نوع : فانتزی - روکار
150*60
قیمت لیست : 5233000 ریال
قیمت : 4082000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان - 109 کد مدل 65
نوع : فانتزی - توكار
84*50
قیمت لیست : 3992000 ریال
قیمت : 3114000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان - 109 کد مدل 67
نوع : فانتزی - توكار
84*50
قیمت لیست : 4434000 ریال
قیمت : 3459000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان - 109 کد مدل 69
نوع : فانتزی - توكار
84*50 cm
قیمت لیست : 4434000 ریال
قیمت : 3459000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان - 109 کد مدل 71
نوع : فانتزی - توكار
84*50 cm
قیمت لیست : 4440000 ریال
قیمت : 3463000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان - 109 کد مدل 72
نوع : فانتزی - توكار
120*50 cm
قیمت لیست : 4055000 ریال
قیمت : 3163000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 109 کد مدل 73
نوع : فانتزی - توكار
100*50 cm
قیمت لیست : 3848000 ریال
قیمت : 3001000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 109 کد مدل 74
نوع : فانتزی - روکار
120*60 cm
قیمت لیست : 4143000 ریال
قیمت : 3232000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 109 کد مدل 75
نوع : فانتزی - روكار
100*60 cm
قیمت لیست : 3942000 ریال
قیمت : 3075000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 109 کد مدل 80
نوع : فانتزی - روکار
120*60 cm
قیمت لیست : 4932000 ریال
قیمت : 3847000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان - 109 کد مدل 82
نوع : فانتزی - توكار
116*50 cm
قیمت لیست : 4634000 ریال
قیمت : 3615000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان - 109 کد مدل 88
نوع : فانتزی - توكار
100*50 cm
قیمت لیست : 4365000 ریال
قیمت : 3405000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان - 109 کد مدل 101
نوع : نیمه فانتزی - روکار
100*60 cm
قیمت لیست : 2928000 ریال
قیمت : 2284000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان - 109 کد مدل 103
نوع : نیمه فانتزی - روکار
120*60 cm
قیمت لیست : 2863000 ریال
قیمت : 2233000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان - 109 کد مدل 108
نوع : فانتزی - توكار
100*50 cm
قیمت لیست : 3599000 ریال
قیمت : 2807000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 109 کد مدل 109
نوع : فانتزی - توكار
100*50 cm
قیمت لیست : 3469000 ریال
قیمت : 2706000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 109 کد مدل 110
نوع : فانتزی - توكار
100*50 cm
قیمت لیست : 3763000 ریال
قیمت : 2935000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان - 109 کد مدل 111
نوع : فانتزی - روکار
100*60 cm
قیمت لیست : 3619000 ریال
قیمت : 2823000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان - 109 کد مدل 112
نوع : فانتزی - روکار
100*60 cm
قیمت لیست : 3898000 ریال
قیمت : 3040000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 109 کد مدل 113
نوع : فانتزی - توكار
100*50 cm
قیمت لیست : 3469000 ریال
قیمت : 2706000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان - 109 کد مدل 114
نوع : فانتزی - توكار
100*50 cm
قیمت لیست : 3763000 ریال
قیمت : 2935000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 109 کد مدل 115
نوع : فانتزی - روکار
100*60 cm
قیمت لیست : 3619000 ریال
قیمت : 2823000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 109 کد مدل 116
نوع : فانتزی - روکار
100*60 cm
قیمت لیست : 3898000 ریال
قیمت : 3040000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان - 109 کد مدل 119
نوع : فانتزی - توکار
100*50 cm
قیمت لیست : 4005000 ریال
قیمت : 3124000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان - 109 کد مدل 121
نوع : نیمه فانتزی - روکار
120*60 cm
قیمت لیست : 2430000 ریال
قیمت : 1895000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 109 کد مدل 123
نوع : نیمه فانتزی - روکار
100*50 cm
قیمت لیست : 1515000 ریال
قیمت : 1182000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 109 کد مدل 124
نوع : نیمه فانتزی - روکار
80*50 cm
قیمت لیست : 1292000 ریال
قیمت : 1008000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 109 کد مدل 125
نوع : نیمه فانتزی - روکار
100*60 cm
قیمت لیست : 1616000 ریال
قیمت : 1260000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 109 کد مدل 126
نوع : نیمه فانتزی - روکار
80*60 cm
قیمت لیست : 1382000 ریال
قیمت : 1078000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 109 کد مدل 127
نوع : نیمه فانتزی - روکار
120*50 cm
قیمت لیست : 2156000 ریال
قیمت : 1682000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان - 109 کد مدل 130
نوع : فانتزی - توكار
116*50 cm
قیمت لیست : 4416000 ریال
قیمت : 3444000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 109 کد مدل 133
نوع : فانتزی - روکار
120*60 cm
قیمت لیست : 4309000 ریال
قیمت : 3361000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان - 109 کد مدل 134
نوع : فانتزی - روکار
120*60 cm
قیمت لیست : 4707000 ریال
قیمت : 3671000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 109 کد مدل 135
نوع : فانتزی - روکار
120*60 cm
قیمت لیست : 5007000 ریال
قیمت : 3905000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان - 109 کد مدل 136
نوع : نیمه فانتزی - توکار
116*50 cm
قیمت لیست : 2570000 ریال
قیمت : 2005000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 109 کد مدل 136-SP
نوع : نیمه فانتزی - توکار
116*50 cm
قیمت لیست : 2732000 ریال
قیمت : 2131000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 109 کد مدل 136-CR
نوع : نیمه فانتزی - توکار
116*50 cm
قیمت لیست : 2570000 ریال
قیمت : 2005000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 109 کد مدل 136-CR-SP
نوع : نیمه فانتزی - توکار
116*50 cm
قیمت لیست : 2732000 ریال
قیمت : 2131000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 109 کد مدل 136-NEW-CRSP
نوع : نیمه فانتزی - توکار
116*50 cm
قیمت لیست : 2732000 ریال
قیمت : 2131000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 109 کد مدل 138
نوع : فانتزی - توكار
120*50 cm
قیمت لیست : 3841000 ریال
قیمت : 2996000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان - 109 کد مدل 139
نوع : فانتزی - توكار
80*50 cm
قیمت لیست : 3818000 ریال
قیمت : 2978000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 109 کد مدل 140
نوع : فانتزی - توكار
80*50 cm
قیمت لیست : 4029000 ریال
قیمت : 3143000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 109 کد مدل 141
نوع : فانتزی - توكار
100*50 cm
قیمت لیست : 4127000 ریال
قیمت : 3219000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 109 کد مدل 142
نوع : فانتزی - روکار
80*60 cm
قیمت لیست : 4027000 ریال
قیمت : 3141000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 109 کد مدل 143
نوع : فانتزی - روکار
80*60 cm
قیمت لیست : 4104000 ریال
قیمت : 3201000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 109 کد مدل 144
نوع : فانتزی - روکار
100*60 cm
قیمت لیست : 4414000 ریال
قیمت : 3443000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 109 کد مدل 145
نوع : فانتزی - توكار
120*50 cm
قیمت لیست : 4075000 ریال
قیمت : 3179000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 109 کد مدل 146
نوع : فانتزی - روکار
120*60 cm
قیمت لیست : 4400000 ریال
قیمت : 3432000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 109 کد مدل 147-NEW
نوع : فانتزی - توكار
120*50 cm
قیمت لیست : 4675000 ریال
قیمت : 3647000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 109 کد مدل 147
نوع : فانتزی - توكار
120*50 cm
قیمت لیست : 4075000 ریال
قیمت : 3179000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 109 کد مدل 148-EW
نوع : فانتزی - روکار
120*60 cm
قیمت لیست : 4980000 ریال
قیمت : 3884000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 109 کد مدل 148
نوع : فانتزی - روکار
120*60 cm
قیمت لیست : 4400000 ریال
قیمت : 3432000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 109 کد مدل 149
نوع : فانتزی - روکار
120*50 cm
قیمت لیست : 4400000 ریال
قیمت : 3432000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان - 109 کد مدل 156
نوع : فانتزی - توكار
120*50 cm
قیمت لیست : 4075000 ریال
قیمت : 3179000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان - 109 کد مدل 157
نوع : فانتزی - توكار
100*50 cm
قیمت لیست : 3503000 ریال
قیمت : 2732000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 109 کد مدل 158
نوع : فانتزی - توكار
100*50 cm
قیمت لیست : 3503000 ریال
قیمت : 2732000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 109 کد مدل 159-NEW
نوع : فانتزی - توكار
120*50 cm
قیمت لیست : 4675000 ریال
قیمت : 3647000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 109 کد مدل 159
نوع : فانتزی - توكار
120*50 cm
قیمت لیست : 4075000 ریال
قیمت : 3179000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 109 کد مدل 160
نوع : فانتزی - توكار
120*50 cm
قیمت لیست : 3704000 ریال
قیمت : 2889000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 109 کد مدل 161
نوع : نیمه فانتزی - توکار
120*50 cm
قیمت لیست : 2395000 ریال
قیمت : 1868000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 109 کد مدل 161-SP
نوع : فانتزی - توكار
120*50 cm
قیمت لیست : 2571000 ریال
قیمت : 2005000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 109 کد مدل 162
نوع : فانتزی - روکار
120*60 cm
قیمت لیست : 4400000 ریال
قیمت : 3432000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 109 کد مدل 163
نوع : فانتزی - روکار
100*60 cm
قیمت لیست : 2167000 ریال
قیمت : 1690000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 109 کد مدل 150
نوع : نیمه فانتزی - روکار
120*60 cm
قیمت لیست : 2317000 ریال
قیمت : 1807000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 109 کد مدل 150-SP
نوع : نیمه فانتزی - روکار
120*60 cm
قیمت لیست : 2479000 ریال
قیمت : 1934000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 109 کد مدل 151
نوع : نیمه فانتزی - روکار
120*50 cm
قیمت لیست : 2041000 ریال
قیمت : 1592000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان - 109 کد مدل 151-SP
نوع : نیمه فانتزی - روکار
120*50 cm
قیمت لیست : 2203000 ریال
قیمت : 1718000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 109 کد مدل 152
نوع : نیمه فانتزی - روکار
120*60 cm
قیمت لیست : 2317000 ریال
قیمت : 1807000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 109 کد مدل 152-SP
نوع : نیمه فانتزی - روکار
120*60 cm
قیمت لیست : 2479000 ریال
قیمت : 1934000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 109 کد مدل 153
نوع : نیمه فانتزی - روکار
120*50 cm
قیمت لیست : 2041000 ریال
قیمت : 1592000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 109 کد مدل 153-SP
نوع : نیمه فانتزی - روکار
120*50 cm
قیمت لیست : 2203000 ریال
قیمت : 1718000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 109 کد مدل 154
نوع : نیمه فانتزی - روکار
120*60 cm
قیمت لیست : 2317000 ریال
قیمت : 1807000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان - 109 کد مدل 154-SP
نوع : نیمه فانتزی - روکار
120*60 cm
قیمت لیست : 2317000 ریال
قیمت : 1807000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان - 109 کد مدل 155
نوع : نیمه فانتزی - روکار
120*50 cm
قیمت لیست : 2041000 ریال
قیمت : 1592000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان - 109 کد مدل 155-SP
نوع : نیمه فانتزی - روکار
120*50 cm
قیمت لیست : 2203000 ریال
قیمت : 1718000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان - 109 کد مدل 301
نوع : باکسی - توکار
120*50 cm
سینک ظرفشویی اخوان - 109 کد مدل 303
نوع : باکسی - توکار
120*50 cm
سینک ظرفشویی اخوان - 109 کد مدل 305
نوع : باکسی - توکار
120*50 cm
سینک ظرفشویی اخوان - 109 کد مدل 307
نوع : باکسی - توکار
120*50 cm
سینک ظرفشویی اخوان - 109 کد مدل 309
نوع : باکسی - توکار
100*50 cm
سینک ظرفشویی اخوان - 109 کد مدل 311
نوع : باکسی - توکار
100*50 cm
سینک ظرفشویی اخوان - 109 کد مدل 313
نوع : باکسی - توکار
80*50 cm
سینک ظرفشویی اخوان - 109 کد مدل 315
نوع : باکسی - توکار
80*50 cm
سینک ظرفشویی اخوان - 109 کد مدل 317
نوع : باکسی - توکار
80*50 cm
سینک ظرفشویی اخوان - 109 کد مدل 180
نوع : شیشه و استیل - توکار
80*51 cm
قیمت لیست : 6715000 ریال
قیمت : 5238000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان - 109 کد مدل 181
نوع : شیشه و استیل - توکار
100*51 cm
قیمت لیست : 10458000 ریال
قیمت : 8157000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان - 109 کد مدل 182
نوع : شیشه و استیل - توکار
120*51 cm
قیمت لیست : 11570000 ریال
قیمت : 9025000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان - 109 کد مدل 183
نوع : شیشه و استیل - توکار
120*52 cm
قیمت لیست : 8114000 ریال
قیمت : 6329000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان - 109 کد مدل 184
نوع : شیشه و استیل - توکار
116*50 cm
قیمت لیست : 8135000 ریال
قیمت : 6345000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان - 109 کد مدل تک لگنه براق 50*80
نوع : معمولی - روکار
80*50
سینک ظرفشویی اخوان - 109 کد مدل 80*50 دو لگنه براق
نوع : معمولی - روکار
80*50 cm
سینک ظرفشویی اخوان - 109 کد مدل 80*60 تک لگنه براق
نوع : معمولی - روکار
80*60
سینک ظرفشویی اخوان - 109 کد مدل 80*60 دو لگنه براق
نوع : معمولی - روکار
80*60
سینک ظرفشویی اخوان - 109 کد مدل 100*50 تک لگنه آبی
نوع : معمولی - روکار
سینک ظرفشویی اخوان - 109 کد مدل 100*50 تک لگنه براق
نوع : معمولی - روکار
100*50 cm
سینک ظرفشویی اخوان - 109 کد مدل 100*50 دو لگنه براق
نوع : معمولی - روکار
100*50 cm
سینک ظرفشویی اخوان - 109 کد مدل 100*60 تک لگنه براق
نوع : معمولی - روکار
100*60 cm
سینک ظرفشویی اخوان - 109 کد مدل 100*60 دو لگنه براق
نوع : معمولی - روکار
100*60 cm

نمایندگی شرکت اخوان جم | لینکها
سینک، گاز، هود، فر و انواع شیر آلات
021- 3353 1664 + 021- 3353 1641 | info@ahmadisink.com