تماس لیست قیمت محصولات درباره ما صفحه اصلی
0


شیر آلات بهداشتی اخوان
فر توکاراخوان
گاز صفحه ای رومیزی اخوان
هود آشپزخانه
سینک ظرفشویی اخوان
اخوان0  سینک ظرفشویی اخوان محصولات اخوان - مدل 338   سینک ظرفشویی اخوان
 قیمت نهایی :5735000 ریال  
   نوع : باکسی - توکار    
65*50 cm : ابعاد    
سینک اخوان کد 338

خانواده محصول باکسی
نوع سینک توکار
cm 65 طول سینک
cm 50 عرض سینک

همراه با تخت گوشت شیشه ای
همراه با جا مایع
همراه با سیفون و زیرآب
دارای بست فلزی و نوار جهت آب بندی بهتر
دارای لگن عمیق راست لگن - چپ لگن
سفارش کالا
سینک ظرفشویی اخوان
سینک ظرفشویی اخوان محصولات اخوان - 338
     قیمت : 5735000   
نوع : باکسی - توکار
65*50 cm : ابعاد    
سینک اخوان کد 338

خانواده محصول باکسی
نوع سینک توکار
cm 65 طول سینک
cm 50 عرض سینک

همراه با تخت گوشت شیشه ای
همراه با جا مایع
همراه با سیفون و زیرآب
دارای بست فلزی و نوار جهت آب بندی بهتر
دارای لگن عمیق راست لگن - چپ لگن


زیر صفحه ایتوکارروکار


سینک ظرفشویی اخوان - 338 کد مدل 300
نوع : باکسی - توکار
120*50 cm
قیمت لیست : 7550000 ریال
قیمت : 6040000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 338 کد مدل 302
نوع : باکسی - توکار
120*50 cm
قیمت لیست : 7550000 ریال
قیمت : 6040000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 338 کد مدل 304
نوع : باکسی - توکار
120*50 cm
قیمت لیست : 7550000 ریال
قیمت : 6040000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 338 کد مدل 310
نوع : باکسی - توکار
100*50 cm
قیمت لیست : 6950000 ریال
قیمت : 5560000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 338 کد مدل 316
نوع : باکسی - توکار
80*50 cm
قیمت لیست : 4950000 ریال
قیمت : 3960000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 338 کد مدل 318
نوع : باکسی - توکار
120*50 cm
قیمت لیست : 6550000 ریال
قیمت : 5240000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 338 کد مدل 320
نوع : باکسی - روکار
120*60 cm
قیمت لیست : 7000000 ریال
قیمت : 5600000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 338 کد مدل 330
نوع : باکسی - توکار
120*50 cm
قیمت لیست : 12500000 ریال
قیمت : 10000000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 338 کد مدل 332
نوع : باکسی - توکار
120*50 cm
قیمت لیست : 13979250 ریال
قیمت : 11183000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 338 کد مدل 334
نوع : باکسی - توکار
75.5*50 cm
قیمت لیست : 9369640 ریال
قیمت : 7496000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 338 کد مدل 336
نوع : باکسی - توکار
77*50 cm
قیمت لیست : 7719380 ریال
قیمت : 6176000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 338 کد مدل 338
نوع : باکسی - توکار
65*50 cm
قیمت لیست : 7168930 ریال
قیمت : 5735000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 338 کد مدل 340
نوع : باکسی - توکار
52.5*50 cm
قیمت لیست : 6169400 ریال
قیمت : 4936000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 338 کد مدل 342
نوع : باکسی - توکار
43*50 cm
قیمت لیست : 4939880 ریال
قیمت : 3952000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 338 کد مدل 344
نوع : باکسی - توکار
39*50 cm
قیمت لیست : 4649940 ریال
قیمت : 3720000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 338 کد مدل 360
نوع : باکسی - توکار
120*50 cm
قیمت لیست : 0 ریال
قیمت : 0 ریال

در حال تولید
سینک ظرفشویی اخوان - 338 کد مدل 362
نوع : باکسی - روکار
120*60 cm
قیمت لیست : 5949220 ریال
قیمت : 4759000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 338 کد مدل 1
نوع : فانتزی - توکار
62 cm * 50 cm
قیمت لیست : 2122000 ریال
قیمت : 1698000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان - 338 کد مدل 2
نوع : فانتزی - توکار
62*50 cm
قیمت لیست : 3196000 ریال
قیمت : 2557000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 338 کد مدل 4
نوع : فانتزی - توكار
100*50 cm
قیمت لیست : 3755000 ریال
قیمت : 3004000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 338 کد مدل جدید 6
نوع : فانتزی - توكار
116*50 cm
قیمت لیست : 3853000 ریال
قیمت : 3082000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 338 کد مدل 6
نوع : فانتزی - توكار
116*50 cm
قیمت لیست : 4096000 ریال
قیمت : 3277000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان - 338 کد مدل 6-SD
نوع : فانتزی - توكار
116*50 cm
قیمت لیست : 4096000 ریال
قیمت : 3277000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 338 کد مدل 8
نوع : فانتزی - توكار
100*50 cm
قیمت لیست : 4669000 ریال
قیمت : 3735000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 338 کد مدل 10
نوع : فانتزی - توكار
100*50 cm
قیمت لیست : 3363000 ریال
قیمت : 2690000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان - 338 کد مدل 157
نوع : فانتزی - توكار
100*50 cm
قیمت لیست : 3363000 ریال
قیمت : 2690000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان - 338 کد مدل 158
نوع : فانتزی - توكار
100*50 cm
قیمت لیست : 3363000 ریال
قیمت : 2690000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 338 کد مدل 12
نوع : فانتزی - توكار
100*50 cm
قیمت لیست : 4368000 ریال
قیمت : 3494000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 338 کد مدل 14
نوع : فانتزی - توكار
80*50 cm
قیمت لیست : 3068000 ریال
قیمت : 2454000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 338 کد مدل 15
نوع : فانتزی - توكار
80*50 cm
قیمت لیست : 3495000 ریال
قیمت : 2796000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 338 کد مدل 16
نوع : فانتزی - توكار
138*50 cm
قیمت لیست : 4735000 ریال
قیمت : 3788000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 338 کد مدل 18
نوع : فانتزی - توكار
120*44 cm
قیمت لیست : 3685000 ریال
قیمت : 2948000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 338 کد مدل 19
نوع : فانتزی - توكار
120*50 cm
قیمت لیست : 3704000 ریال
قیمت : 2963000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان - 338 کد مدل 20
نوع : فانتزی - توكار
55 cm
قیمت لیست : 2409000 ریال
قیمت : 1927000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 338 کد مدل 21
نوع : فانتزی - توكار
43 cm
قیمت لیست : 2166000 ریال
قیمت : 1733000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 338 کد مدل 22
نوع : فانتزی - توكار
43 cm
قیمت لیست : 1313000 ریال
قیمت : 1050000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان - 338 کد مدل 23
نوع : فانتزی - روكار
100*60 cm
قیمت لیست : 4026000 ریال
قیمت : 3221000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 338 کد مدل 25
نوع : فانتزی - روکار
120*60 cm
قیمت لیست : 4398000 ریال
قیمت : 3518000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 338 کد مدل 25-CR
نوع : فانتزی - روکار
120*60 cm
قیمت لیست : 4398000 ریال
قیمت : 3518000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 338 کد مدل 25-SD
نوع : فانتزی - روکار
120*60 cm
قیمت لیست : 4398000 ریال
قیمت : 3518000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 338 کد مدل 29
نوع : فانتزی - روکار
100*60 cm
قیمت لیست : 4393000 ریال
قیمت : 3514000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 338 کد مدل 31
نوع : فانتزی - روکار
80*60 cm
قیمت لیست : 3166000 ریال
قیمت : 2533000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 338 کد مدل 32
نوع : فانتزی - روکار
80*60 cm
قیمت لیست : 3600000 ریال
قیمت : 2880000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان - 338 کد مدل 33
نوع : فانتزی - روکار
140*60 cm
قیمت لیست : 4960000 ریال
قیمت : 3968000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان - 338 کد مدل 35
نوع : فانتزی - روکار
120*60 cm
قیمت لیست : 4001000 ریال
قیمت : 3201000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان - 338 کد مدل 36
نوع : فانتزی - روکار
120*50 cm
قیمت لیست : 3777000 ریال
قیمت : 3022000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان - 338 کد مدل 37
نوع : نیمه فانتزی - روکار
100*50 cm
قیمت لیست : 2027000 ریال
قیمت : 1622000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان - 338 کد مدل 38
نوع : نیمه فانتزی - روکار
100*60
قیمت لیست : 2172000 ریال
قیمت : 1738000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 338 کد مدل 39
نوع : نیمه فانتزی - روکار
120*50 cm
قیمت لیست : 1960000 ریال
قیمت : 1568000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان - 338 کد مدل 39-S
نوع : نیمه فانتزی - روکار
120*50 cm
قیمت لیست : 1960000 ریال
قیمت : 1568000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان - 338 کد مدل 40
نوع : نیمه فانتزی - روکار
120*60 cn
قیمت لیست : 222400 ریال
قیمت : 178000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان - 338 کد مدل 40-S
نوع : نیمه فانتزی - روکار
120*60 cm
قیمت لیست : 2224000 ریال
قیمت : 1779000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان - 338 کد مدل 41
نوع : فانتزی - روکار
100*60
قیمت لیست : 4686000 ریال
قیمت : 3749000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 338 کد مدل 43
نوع : فانتزی - توكار
80*50 cm
قیمت لیست : 4250000 ریال
قیمت : 3400000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان - 338 کد مدل 44
نوع : فانتزی - توكار
100*50 cm
قیمت لیست : 4695000 ریال
قیمت : 3756000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان - 338 کد مدل 47
نوع : فانتزی - توكار
100*50 cm
قیمت لیست : 4459000 ریال
قیمت : 3567000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 338 کد مدل 49
نوع : فانتزی - توكار
116*50 cm
قیمت لیست : 4818000 ریال
قیمت : 3854000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 338 کد مدل 51
نوع : نیمه فانتزی - روکار
150*50 cm
قیمت لیست : 2456000 ریال
قیمت : 1965000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 338 کد مدل 52
نوع : نیمه فانتزی - روکار
150*60 cm
قیمت لیست : 2711000 ریال
قیمت : 2169000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 338 کد مدل 53
نوع : فانتزی - روکار
120*50 cm
قیمت لیست : 3774000 ریال
قیمت : 3019000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان - 338 کد مدل 55
نوع : فانتزی - روکار
120*50 cm
قیمت لیست : 4607000 ریال
قیمت : 3686000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان - 338 کد مدل 57
نوع : فانتزی - روکار
150*60
قیمت لیست : 5313000 ریال
قیمت : 4250000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان - 338 کد مدل 59
نوع : فانتزی - روکار
100*50
قیمت لیست : 3685000 ریال
قیمت : 2948000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان - 338 کد مدل 60
نوع : فانتزی - روکار
120*50 cm
قیمت لیست : 4150000 ریال
قیمت : 3320000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 338 کد مدل 61
نوع : فانتزی - روکار
150*60
قیمت لیست : 5024000 ریال
قیمت : 4019000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان - 338 کد مدل 65
نوع : فانتزی - توكار
84*50
قیمت لیست : 3832000 ریال
قیمت : 3066000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان - 338 کد مدل 67
نوع : فانتزی - توكار
84*50
قیمت لیست : 4257000 ریال
قیمت : 3406000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان - 338 کد مدل 69
نوع : فانتزی - توكار
84*50 cm
قیمت لیست : 4257000 ریال
قیمت : 3406000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان - 338 کد مدل 71
نوع : فانتزی - توكار
84*50 cm
قیمت لیست : 4263000 ریال
قیمت : 3410000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان - 338 کد مدل 72
نوع : فانتزی - توكار
120*50 cm
قیمت لیست : 3893000 ریال
قیمت : 3114000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 338 کد مدل 73
نوع : فانتزی - توكار
100*50 cm
قیمت لیست : 3694000 ریال
قیمت : 2955000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 338 کد مدل 74
نوع : فانتزی - روکار
120*60 cm
قیمت لیست : 3977000 ریال
قیمت : 3182000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 338 کد مدل 75
نوع : فانتزی - روكار
100*60 cm
قیمت لیست : 3785000 ریال
قیمت : 3028000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 338 کد مدل 80
نوع : فانتزی - روکار
120*60 cm
قیمت لیست : 4735000 ریال
قیمت : 3788000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان - 338 کد مدل 82
نوع : فانتزی - توكار
116*50 cm
قیمت لیست : 4449000 ریال
قیمت : 3559000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان - 338 کد مدل 88
نوع : فانتزی - توكار
100*50 cm
قیمت لیست : 4191000 ریال
قیمت : 3353000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان - 338 کد مدل 101
نوع : نیمه فانتزی - روکار
100*60 cm
قیمت لیست : 2811000 ریال
قیمت : 2249000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان - 338 کد مدل 103
نوع : نیمه فانتزی - روکار
120*60 cm
قیمت لیست : 2748000 ریال
قیمت : 2198000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان - 338 کد مدل 108
نوع : فانتزی - توكار
100*50 cm
قیمت لیست : 3456000 ریال
قیمت : 2765000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 338 کد مدل 109
نوع : فانتزی - توكار
100*50 cm
قیمت لیست : 3330000 ریال
قیمت : 2664000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 338 کد مدل 110
نوع : فانتزی - توكار
100*50 cm
قیمت لیست : 3612000 ریال
قیمت : 2890000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان - 338 کد مدل 111
نوع : فانتزی - روکار
100*60 cm
قیمت لیست : 3474000 ریال
قیمت : 2779000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان - 338 کد مدل 112
نوع : فانتزی - روکار
100*60 cm
قیمت لیست : 3743000 ریال
قیمت : 2994000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 338 کد مدل 113
نوع : فانتزی - توكار
100*50 cm
قیمت لیست : 3330000 ریال
قیمت : 2664000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان - 338 کد مدل 114
نوع : فانتزی - توكار
100*50 cm
قیمت لیست : 3612000 ریال
قیمت : 2890000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 338 کد مدل 115
نوع : فانتزی - روکار
100*60 cm
قیمت لیست : 3474000 ریال
قیمت : 2779000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 338 کد مدل 116
نوع : فانتزی - روکار
100*60 cm
قیمت لیست : 3743000 ریال
قیمت : 2994000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان - 338 کد مدل 119
نوع : فانتزی - توکار
100*50 cm
قیمت لیست : 3845000 ریال
قیمت : 3076000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان - 338 کد مدل 121
نوع : نیمه فانتزی - روکار
120*60 cm
قیمت لیست : 2333000 ریال
قیمت : 1866000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 338 کد مدل 121-SP
نوع : نیمه فانتزی - روکار
120*60 cm
قیمت لیست : 2488470 ریال
قیمت : 1991000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 338 کد مدل 123
نوع : نیمه فانتزی - روکار
100*50 cm
قیمت لیست : 1454000 ریال
قیمت : 1163000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 338 کد مدل 124
نوع : نیمه فانتزی - روکار
80*50 cm
قیمت لیست : 1241000 ریال
قیمت : 993000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 338 کد مدل 125
نوع : نیمه فانتزی - روکار
100*60 cm
قیمت لیست : 1552000 ریال
قیمت : 1242000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 338 کد مدل 126
نوع : نیمه فانتزی - روکار
80*60 cm
قیمت لیست : 1337000 ریال
قیمت : 1070000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 338 کد مدل 127
نوع : نیمه فانتزی - روکار
120*50 cm
قیمت لیست : 2551000 ریال
قیمت : 2041000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان - 338 کد مدل 130
نوع : فانتزی - توكار
116*50 cm
قیمت لیست : 4240000 ریال
قیمت : 3392000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 338 کد مدل 133
نوع : فانتزی - روکار
120*60 cm
قیمت لیست : 4137000 ریال
قیمت : 3310000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان - 338 کد مدل 134
نوع : فانتزی - روکار
120*60 cm
قیمت لیست : 4519000 ریال
قیمت : 3615000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 338 کد مدل 135
نوع : فانتزی - روکار
120*60 cm
قیمت لیست : 4807000 ریال
قیمت : 3846000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان - 338 کد مدل 136
نوع : نیمه فانتزی - توکار
116*50 cm
قیمت لیست : 2467000 ریال
قیمت : 1974000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 338 کد مدل 136-CR
نوع : نیمه فانتزی - توکار
116*50 cm
قیمت لیست : 2467000 ریال
قیمت : 1974000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 338 کد مدل 136-SP
نوع : نیمه فانتزی - توکار
116*50 cm
قیمت لیست : 2623000 ریال
قیمت : 2098000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 338 کد مدل 136-CR-SP
نوع : نیمه فانتزی - توکار
116*50 cm
قیمت لیست : 2623000 ریال
قیمت : 2098000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 338 کد مدل 138
نوع : فانتزی - توكار
120*50 cm
قیمت لیست : 3688000 ریال
قیمت : 2950000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان - 338 کد مدل 139
نوع : فانتزی - توكار
80*50 cm
قیمت لیست : 3666000 ریال
قیمت : 2933000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 338 کد مدل 140
نوع : فانتزی - توكار
80*50 cm
قیمت لیست : 3868000 ریال
قیمت : 3094000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان - 338 کد مدل 141
نوع : فانتزی - توكار
100*50 cm
قیمت لیست : 3962000 ریال
قیمت : 3170000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 338 کد مدل 142
نوع : فانتزی - روکار
80*60 cm
قیمت لیست : 3866000 ریال
قیمت : 3093000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 338 کد مدل 143
نوع : فانتزی - روکار
80*60 cm
قیمت لیست : 3940000 ریال
قیمت : 3152000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 338 کد مدل 144
نوع : فانتزی - روکار
100*60 cm
قیمت لیست : 4237000 ریال
قیمت : 3390000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 338 کد مدل 145
نوع : فانتزی - توكار
120*50 cm
قیمت لیست : 3704000 ریال
قیمت : 2963000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 338 کد مدل 146
نوع : فانتزی - روکار
120*60 cm
قیمت لیست : 4001000 ریال
قیمت : 3201000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 338 کد مدل 147
نوع : فانتزی - توكار
120*50 cm
قیمت لیست : 3704000 ریال
قیمت : 2963000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 338 کد مدل 148
نوع : فانتزی - روکار
120*60 cm
قیمت لیست : 4001000 ریال
قیمت : 3201000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 338 کد مدل 149
نوع : فانتزی - روکار
120*50 cm
قیمت لیست : 4001000 ریال
قیمت : 3201000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان - 338 کد مدل 156
نوع : فانتزی - توكار
120*50 cm
قیمت لیست : 3704000 ریال
قیمت : 2963000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان - 338 کد مدل 159
نوع : فانتزی - توكار
120*50 cm
قیمت لیست : 3710000 ریال
قیمت : 2968000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 338 کد مدل 160
نوع : فانتزی - توكار
120*50 cm
قیمت لیست : 3703820 ریال
قیمت : 2963000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان - 338 کد مدل 161
نوع : فانتزی - توكار
120*50 cm
قیمت لیست : 2298810 ریال
قیمت : 1839000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 338 کد مدل 161-SD
نوع : فانتزی - توكار
120*50 cm
سینک ظرفشویی اخوان - 338 کد مدل 150
نوع : نیمه فانتزی - روکار
120*60 cm
قیمت لیست : 2224000 ریال
قیمت : 1779000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 338 کد مدل 150-SP
نوع : نیمه فانتزی - روکار
120*60 cm
قیمت لیست : 2380000 ریال
قیمت : 1904000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 338 کد مدل 151
نوع : نیمه فانتزی - روکار
120*50 cm
قیمت لیست : 1960000 ریال
قیمت : 1568000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان - 338 کد مدل 151-SP
نوع : نیمه فانتزی - روکار
120*50 cm
قیمت لیست : 2115000 ریال
قیمت : 1692000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 338 کد مدل 152
نوع : نیمه فانتزی - روکار
120*60 cm
قیمت لیست : 2224000 ریال
قیمت : 1779000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 338 کد مدل 152-SP
نوع : نیمه فانتزی - روکار
120*60 cm
قیمت لیست : 2380000 ریال
قیمت : 1904000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 338 کد مدل 153
نوع : نیمه فانتزی - روکار
120*50 cm
قیمت لیست : 1960000 ریال
قیمت : 1568000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 338 کد مدل 153-SP
نوع : نیمه فانتزی - روکار
120*50 cm
قیمت لیست : 2115000 ریال
قیمت : 1692000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 338 کد مدل 154
نوع : نیمه فانتزی - روکار
120*60 cm
قیمت لیست : 2224000 ریال
قیمت : 1779000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان - 338 کد مدل 154-SP
نوع : نیمه فانتزی - روکار
120*60 cm
قیمت لیست : 2380000 ریال
قیمت : 1904000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان - 338 کد مدل 155
نوع : نیمه فانتزی - روکار
120*50 cm
قیمت لیست : 1960000 ریال
قیمت : 1568000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان - 338 کد مدل 155-SP
نوع : نیمه فانتزی - روکار
120*50 cm
قیمت لیست : 2115000 ریال
قیمت : 1692000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان - 338 کد مدل 180
نوع : شیشه و استیل - توکار
80*51 cm
قیمت لیست : 6715000 ریال
قیمت : 5036000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان - 338 کد مدل 181
نوع : شیشه و استیل - توکار
100*51 cm
قیمت لیست : 10458000 ریال
قیمت : 7844000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان - 338 کد مدل 182
نوع : شیشه و استیل - توکار
120*51 cm
قیمت لیست : 11570000 ریال
قیمت : 8678000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان - 338 کد مدل 183
نوع : شیشه و استیل - توکار
120*52 cm
قیمت لیست : 8114000 ریال
قیمت : 6086000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان - 338 کد مدل 184
نوع : شیشه و استیل - توکار
116*50 cm
قیمت لیست : 8135000 ریال
قیمت : 6101000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان - 338 کد مدل 400
نوع : باکسی - زیرصفحه ای
47.5*40 cm
قیمت لیست : 5000000 ریال
قیمت : 4000000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 338 کد مدل 401
نوع : باکسی - زیرصفحه ای
72*40 cm
قیمت لیست : 6500000 ریال
قیمت : 5200000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 338 کد مدل 402
نوع : باکسی - زیرصفحه ای
40*60 cm
قیمت لیست : 6000000 ریال
قیمت : 4800000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 338 کد مدل 403
نوع : باکسی - زیرصفحه ای
34*40 cm
قیمت لیست : 3250000 ریال
قیمت : 2600000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 338 کد مدل 404
نوع : باکسی - زیرصفحه ای
34*34
قیمت لیست : + ریال
قیمت : 0 ریال

در حال تولید
سینک ظرفشویی اخوان - 338 کد مدل 405
نوع : باکسی - زیرصفحه ای
34*18 cm
قیمت لیست : + ریال
قیمت : 0 ریال

در حال تولید
سینک ظرفشویی اخوان - 338 کد مدل 406
نوع : باکسی - زیرصفحه ای
40.5*40 cm
قیمت لیست : 4400000 ریال
قیمت : 3520000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 338 کد مدل 407
نوع : باکسی - زیرصفحه ای
34*40 cm
قیمت لیست : 4000000 ریال
قیمت : 3200000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 338 کد مدل 408
نوع : باکسی - زیرصفحه ای
34*34 cm
قیمت لیست : 3400000 ریال
قیمت : 2720000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 338 کد مدل 409
نوع : باکسی - زیرصفحه ای
34*18 cm
قیمت لیست : 3000000 ریال
قیمت : 2400000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 338 کد مدل 410
نوع : باکسی - زیرصفحه ای
71*41 cm
قیمت لیست : 8599010 ریال
قیمت : 6879000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 338 کد مدل 301
نوع : باکسی - توکار
120*50 cm
قیمت لیست : + ریال
قیمت : 0 ریال

در حال تولید
سینک ظرفشویی اخوان - 338 کد مدل 303
نوع : باکسی - توکار
120*50 cm
قیمت لیست : + ریال
قیمت : 0 ریال

در حال تولید
سینک ظرفشویی اخوان - 338 کد مدل 305
نوع : باکسی - توکار
120*50 cm
قیمت لیست : + ریال
قیمت : 0 ریال

در حال تولید
سینک ظرفشویی اخوان - 338 کد مدل 306
نوع : باکسی - توکار
120*50 cm
قیمت لیست : + ریال
قیمت : 0 ریال

در حال تولید
سینک ظرفشویی اخوان - 338 کد مدل 307
نوع : باکسی - توکار
120*50 cm
قیمت لیست : + ریال
قیمت : 0 ریال

در حال تولید
سینک ظرفشویی اخوان - 338 کد مدل 308
نوع : باکسی - توکار
100*50 cm
قیمت لیست : + ریال
قیمت : 0 ریال

در حال تولید
سینک ظرفشویی اخوان - 338 کد مدل 309
نوع : باکسی - توکار
100*50 cm
قیمت لیست : + ریال
قیمت : 0 ریال

در حال تولید
سینک ظرفشویی اخوان - 338 کد مدل 311
نوع : باکسی - توکار
100*50 cm
قیمت لیست : + ریال
قیمت : 0 ریال

در حال تولید
سینک ظرفشویی اخوان - 338 کد مدل 312
نوع : باکسی - توکار
86*50 cm
قیمت لیست : + ریال
قیمت : 0 ریال

در حال تولید
سینک ظرفشویی اخوان - 338 کد مدل 313
نوع : باکسی - توکار
80*50 cm
قیمت لیست : + ریال
قیمت : 0 ریال

در حال تولید
سینک ظرفشویی اخوان - 338 کد مدل 314
نوع : باکسی - توکار
80*50 cm
قیمت لیست : + ریال
قیمت : 0 ریال

در حال تولید
سینک ظرفشویی اخوان - 338 کد مدل 315
نوع : باکسی - توکار
80*50 cm
قیمت لیست : + ریال
قیمت : 0 ریال

در حال تولید
سینک ظرفشویی اخوان - 338 کد مدل 317
نوع : باکسی - توکار
80*50 cm
قیمت لیست : + ریال
قیمت : 0 ریال

در حال تولید
سینک ظرفشویی اخوان - 338 کد مدل تک لگنه براق 50*80
نوع : معمولی - روکار
80*50
سینک ظرفشویی اخوان - 338 کد مدل 80*50 دو لگنه براق
نوع : معمولی - روکار
80*50 cm
سینک ظرفشویی اخوان - 338 کد مدل 80*60 تک لگنه براق
نوع : معمولی - روکار
80*60
سینک ظرفشویی اخوان - 338 کد مدل 80*60 دو لگنه براق
نوع : معمولی - روکار
80*60
سینک ظرفشویی اخوان - 338 کد مدل 100*50 تک لگنه آبی
نوع : معمولی - روکار
100*50 cm
سینک ظرفشویی اخوان - 338 کد مدل 100*50 تک لگنه براق
نوع : معمولی - روکار
100*50 cm
سینک ظرفشویی اخوان - 338 کد مدل 100*50 دو لگنه براق
نوع : معمولی - روکار
100*50 cm
سینک ظرفشویی اخوان - 338 کد مدل 100*60 تک لگنه براق
نوع : معمولی - روکار
100*60 cm
سینک ظرفشویی اخوان - 338 کد مدل 100*60 دو لگنه براق
نوع : معمولی - روکار
100*60 cm
سینک ظرفشویی اخوان - 338 کد مدل 120*50 AN دو لگنه آبی
نوع : معمولی - روکار
120*50 cm
سینک ظرفشویی اخوان - 338 کد مدل 120*50 CR دو لگنه براق
نوع : معمولی - روکار
120*50 cm
سینک ظرفشویی اخوان - 338 کد مدل 120*50 دو لگنه براق
نوع : معمولی - روکار
120*50 cm
سینک ظرفشویی اخوان - 338 کد مدل 120*50 CRB4 دو لگنه آبی
نوع : معمولی - روکار
120*50 cm
سینک ظرفشویی اخوان - 338 کد مدل 120*50 دو لگنه آبی
نوع : معمولی - روکار
120*50 cm
سینک ظرفشویی اخوان - 338 کد مدل 120*50 New دو لگنه براق
نوع : معمولی - روکار
120*50 cm
سینک ظرفشویی اخوان - 338 کد مدل 120*60 AN دو لگنه آبی
نوع : معمولی - روکار
120*60 cm
سینک ظرفشویی اخوان - 338 کد مدل 120*60 CRB4 دو لگنه آبی
نوع : معمولی - روکار
120*60 cm

نمایندگی شرکت اخوان جم
سینک، گاز، هود، فر و انواع شیر آلات
021 3353 1664 + 021 3353 1641 | info@ahmadisink.com