تماس لیست قیمت محصولات درباره ما صفحه اصلی
0


شیر آلات بهداشتی اخوان
فر توکاراخوان
گاز صفحه ای رومیزی اخوان
هود آشپزخانه
سینک ظرفشویی اخوان
اخوان0  سینک ظرفشویی اخوان محصولات اخوان - مدل 336   سینک ظرفشویی اخوان
 قیمت نهایی :5751000 ریال  
   نوع : باکسی - توکار    
77*50 cm : ابعاد    
سینک اخوان کد 336

خانواده محصول باکسی
نوع سینک توکار
cm 77 طول سینک
cm 50 عرض سینک

همراه با تخت گوشت شیشه ای
همراه با جا مایع
همراه با سیفون و زیرآب
دارای بست فلزی و نوار جهت آب بندی بهتر
دارای لگن عمیق راست لگن - چپ لگن
سفارش کالا
سینک ظرفشویی اخوان
سینک ظرفشویی اخوان محصولات اخوان - 336
     قیمت : 5751000   
نوع : باکسی - توکار
77*50 cm : ابعاد    
سینک اخوان کد 336

خانواده محصول باکسی
نوع سینک توکار
cm 77 طول سینک
cm 50 عرض سینک

همراه با تخت گوشت شیشه ای
همراه با جا مایع
همراه با سیفون و زیرآب
دارای بست فلزی و نوار جهت آب بندی بهتر
دارای لگن عمیق راست لگن - چپ لگن


زیر صفحه ایتوکارروکار


سینک ظرفشویی اخوان - 336 کد مدل 300
نوع : باکسی - توکار
120*50 cm
قیمت لیست : 7550000 ریال
قیمت : 5564000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 336 کد مدل 302
نوع : باکسی - توکار
120*50 cm
قیمت لیست : 7550000 ریال
قیمت : 5564000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 336 کد مدل 304
نوع : باکسی - توکار
120*50 cm
قیمت لیست : 7550000 ریال
قیمت : 5564000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 336 کد مدل 310
نوع : باکسی - توکار
100*50 cm
قیمت لیست : 6950000 ریال
قیمت : 5192000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 336 کد مدل 316
نوع : باکسی - توکار
80*50 cm
قیمت لیست : 4950000 ریال
قیمت : 3698000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 336 کد مدل 318
نوع : باکسی - توکار
120*50 cm
قیمت لیست : 6550000 ریال
قیمت : 4893000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 336 کد مدل 320
نوع : باکسی - روکار
120*60 cm
قیمت لیست : 7000000 ریال
قیمت : 5229000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 336 کد مدل 330
نوع : باکسی - توکار
120*50 cm
قیمت لیست : 12500000 ریال
قیمت : 9313000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 336 کد مدل 332
نوع : باکسی - توکار
120*50 cm
قیمت لیست : 13979250 ریال
قیمت : 10484000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 336 کد مدل 334
نوع : باکسی - توکار
75.5*50 cm
قیمت لیست : 9369640 ریال
قیمت : 6980000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 336 کد مدل 336
نوع : باکسی - توکار
77*50 cm
قیمت لیست : 7719380 ریال
قیمت : 5751000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 336 کد مدل 338
نوع : باکسی - توکار
65*50 cm
قیمت لیست : 7168930 ریال
قیمت : 5341000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 336 کد مدل 340
نوع : باکسی - توکار
52.5*50 cm
قیمت لیست : 6169400 ریال
قیمت : 4596000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 336 کد مدل 342
نوع : باکسی - توکار
43*50 cm
قیمت لیست : 4939880 ریال
قیمت : 3680000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 336 کد مدل 344
نوع : باکسی - توکار
39*50 cm
قیمت لیست : 4649940 ریال
قیمت : 3464000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 336 کد مدل 1
نوع : فانتزی - توکار
62 cm * 50 cm
قیمت لیست : 2122000 ریال
قیمت : 1585000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان - 336 کد مدل 2
نوع : فانتزی - توکار
62*50 cm
قیمت لیست : 3196000 ریال
قیمت : 2387000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 336 کد مدل 4
نوع : فانتزی - توكار
100*50 cm
قیمت لیست : 3755000 ریال
قیمت : 2805000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 336 کد مدل جدید 6
نوع : فانتزی - توكار
116*50 cm
قیمت لیست : 3853000 ریال
قیمت : 2870000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 336 کد مدل 6
نوع : فانتزی - توكار
116*50 cm
قیمت لیست : 4096000 ریال
قیمت : 3019000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان - 336 کد مدل 6-SD
نوع : فانتزی - توكار
116*50 cm
قیمت لیست : 4096000 ریال
قیمت : 3060000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 336 کد مدل 8
نوع : فانتزی - توكار
100*50 cm
قیمت لیست : 4669000 ریال
قیمت : 3488000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 336 کد مدل 10
نوع : فانتزی - توكار
100*50 cm
قیمت لیست : 3363000 ریال
قیمت : 2512000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان - 336 کد مدل 157
نوع : فانتزی - توكار
100*50 cm
قیمت لیست : 3363000 ریال
قیمت : 2479000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان - 336 کد مدل 158
نوع : فانتزی - توكار
100*50 cm
قیمت لیست : 3363000 ریال
قیمت : 2479000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 336 کد مدل 12
نوع : فانتزی - توكار
100*50 cm
قیمت لیست : 4368000 ریال
قیمت : 3263000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 336 کد مدل 14
نوع : فانتزی - توكار
80*50 cm
قیمت لیست : 3068000 ریال
قیمت : 2261000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 336 کد مدل 15
نوع : فانتزی - توكار
80*50 cm
قیمت لیست : 3495000 ریال
قیمت : 2611000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 336 کد مدل 16
نوع : فانتزی - توكار
138*50 cm
قیمت لیست : 4735000 ریال
قیمت : 3537000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 336 کد مدل 18
نوع : فانتزی - توكار
120*44 cm
قیمت لیست : 3685000 ریال
قیمت : 2753000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 336 کد مدل 19
نوع : فانتزی - توكار
120*50 cm
قیمت لیست : 3704000 ریال
قیمت : 2767000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان - 336 کد مدل 20
نوع : فانتزی - توكار
55 cm
قیمت لیست : 2409000 ریال
قیمت : 1800000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 336 کد مدل 21
نوع : فانتزی - توكار
43 cm
قیمت لیست : 2166000 ریال
قیمت : 1618000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 336 کد مدل 22
نوع : فانتزی - توكار
43 cm
قیمت لیست : 1313000 ریال
قیمت : 981000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان - 336 کد مدل 23
نوع : فانتزی - روكار
100*60 cm
قیمت لیست : 4026000 ریال
قیمت : 3007000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 336 کد مدل 25
نوع : فانتزی - روکار
120*60 cm
قیمت لیست : 4398000 ریال
قیمت : 3241000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 336 کد مدل 25-CR
نوع : فانتزی - روکار
120*60 cm
قیمت لیست : 4398000 ریال
قیمت : 3241000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 336 کد مدل 25-SD
نوع : فانتزی - روکار
120*60 cm
قیمت لیست : 4398000 ریال
قیمت : 3285000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 336 کد مدل 29
نوع : فانتزی - روکار
100*60 cm
قیمت لیست : 4393000 ریال
قیمت : 3282000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 336 کد مدل 31
نوع : فانتزی - روکار
80*60 cm
قیمت لیست : 3166000 ریال
قیمت : 2365000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 336 کد مدل 32
نوع : فانتزی - روکار
80*60 cm
قیمت لیست : 3600000 ریال
قیمت : 2689000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان - 336 کد مدل 33
نوع : فانتزی - روکار
140*60 cm
قیمت لیست : 4960000 ریال
قیمت : 3705000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 336 کد مدل 35
نوع : فانتزی - روکار
120*60 cm
قیمت لیست : 4001000 ریال
قیمت : 2989000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان - 336 کد مدل 36
نوع : فانتزی - روکار
120*50 cm
قیمت لیست : 3777000 ریال
قیمت : 2821000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان - 336 کد مدل 37
نوع : نیمه فانتزی - روکار
100*50 cm
قیمت لیست : 2027000 ریال
قیمت : 1514000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان - 336 کد مدل 38
نوع : نیمه فانتزی - روکار
100*60
قیمت لیست : 2172000 ریال
قیمت : 1622000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 336 کد مدل 39
نوع : نیمه فانتزی - روکار
120*50 cm
قیمت لیست : 1960000 ریال
قیمت : 1464000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان - 336 کد مدل 39-S
نوع : نیمه فانتزی - روکار
120*50 cm
قیمت لیست : 1960000 ریال
قیمت : 1464000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان - 336 کد مدل 40
نوع : نیمه فانتزی - روکار
120*60 cn
قیمت لیست : 222400 ریال
قیمت : 166000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان - 336 کد مدل 40-S
نوع : نیمه فانتزی - روکار
120*60 cm
قیمت لیست : 2224000 ریال
قیمت : 1661000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان - 336 کد مدل 41
نوع : فانتزی - روکار
100*60
قیمت لیست : 4686000 ریال
قیمت : 3500000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 336 کد مدل 43
نوع : فانتزی - توكار
80*50 cm
قیمت لیست : 4250000 ریال
قیمت : 3175000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان - 336 کد مدل 44
نوع : فانتزی - توكار
100*50 cm
قیمت لیست : 4695000 ریال
قیمت : 3507000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان - 336 کد مدل 47
نوع : فانتزی - توكار
100*50 cm
قیمت لیست : 4459000 ریال
قیمت : 3331000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 336 کد مدل 49
نوع : فانتزی - توكار
116*50 cm
قیمت لیست : 4818000 ریال
قیمت : 3599000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 336 کد مدل 51
نوع : نیمه فانتزی - روکار
150*50 cm
قیمت لیست : 2456000 ریال
قیمت : 1835000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 336 کد مدل 52
نوع : نیمه فانتزی - روکار
150*60 cm
قیمت لیست : 2711000 ریال
قیمت : 2025000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 336 کد مدل 53
نوع : فانتزی - روکار
120*50 cm
قیمت لیست : 3774000 ریال
قیمت : 2819000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان - 336 کد مدل 55
نوع : فانتزی - روکار
120*50 cm
قیمت لیست : 4607000 ریال
قیمت : 3441000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان - 336 کد مدل 57
نوع : فانتزی - روکار
150*60
قیمت لیست : 5313000 ریال
قیمت : 3969000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان - 336 کد مدل 59
نوع : فانتزی - روکار
100*50
قیمت لیست : 3685000 ریال
قیمت : 2753000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان - 336 کد مدل 60
نوع : فانتزی - روکار
120*50 cm
قیمت لیست : 4150000 ریال
قیمت : 3100000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 336 کد مدل 61
نوع : فانتزی - روکار
150*60
قیمت لیست : 5024000 ریال
قیمت : 3753000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان - 336 کد مدل 65
نوع : فانتزی - توكار
84*50
قیمت لیست : 3832000 ریال
قیمت : 2863000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان - 336 کد مدل 67
نوع : فانتزی - توكار
84*50
قیمت لیست : 4257000 ریال
قیمت : 3180000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان - 336 کد مدل 69
نوع : فانتزی - توكار
84*50 cm
قیمت لیست : 4257000 ریال
قیمت : 3180000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان - 336 کد مدل 71
نوع : فانتزی - توكار
84*50 cm
قیمت لیست : 4263000 ریال
قیمت : 3184000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان - 336 کد مدل 72
نوع : فانتزی - توكار
120*50 cm
قیمت لیست : 3893000 ریال
قیمت : 2908000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 336 کد مدل 73
نوع : فانتزی - توكار
100*50 cm
قیمت لیست : 3694000 ریال
قیمت : 2759000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 336 کد مدل 74
نوع : فانتزی - روکار
120*60 cm
قیمت لیست : 3977000 ریال
قیمت : 2971000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 336 کد مدل 75
نوع : فانتزی - روكار
100*60 cm
قیمت لیست : 3785000 ریال
قیمت : 2827000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 336 کد مدل 80
نوع : فانتزی - روکار
120*60 cm
قیمت لیست : 4735000 ریال
قیمت : 3537000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان - 336 کد مدل 82
نوع : فانتزی - توكار
116*50 cm
قیمت لیست : 4449000 ریال
قیمت : 3323000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان - 336 کد مدل 88
نوع : فانتزی - توكار
100*50 cm
قیمت لیست : 4191000 ریال
قیمت : 3131000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان - 336 کد مدل 101
نوع : نیمه فانتزی - روکار
100*60 cm
قیمت لیست : 2811000 ریال
قیمت : 2100000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان - 336 کد مدل 103
نوع : نیمه فانتزی - روکار
120*60 cm
قیمت لیست : 2748000 ریال
قیمت : 2053000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان - 336 کد مدل 108
نوع : فانتزی - توكار
100*50 cm
قیمت لیست : 3456000 ریال
قیمت : 2582000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 336 کد مدل 109
نوع : فانتزی - توكار
100*50 cm
قیمت لیست : 3330000 ریال
قیمت : 2488000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 336 کد مدل 110
نوع : فانتزی - توكار
100*50 cm
قیمت لیست : 3612000 ریال
قیمت : 2698000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان - 336 کد مدل 111
نوع : فانتزی - روکار
100*60 cm
قیمت لیست : 3474000 ریال
قیمت : 2595000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان - 336 کد مدل 112
نوع : فانتزی - روکار
100*60 cm
قیمت لیست : 3743000 ریال
قیمت : 2796000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 336 کد مدل 113
نوع : فانتزی - توكار
100*50 cm
قیمت لیست : 3330000 ریال
قیمت : 2488000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان - 336 کد مدل 114
نوع : فانتزی - توكار
100*50 cm
قیمت لیست : 3612000 ریال
قیمت : 2698000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 336 کد مدل 115
نوع : فانتزی - روکار
100*60 cm
قیمت لیست : 3474000 ریال
قیمت : 2595000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 336 کد مدل 116
نوع : فانتزی - روکار
100*60 cm
قیمت لیست : 3743000 ریال
قیمت : 2796000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان - 336 کد مدل 119
نوع : فانتزی - توکار
100*50 cm
قیمت لیست : 3845000 ریال
قیمت : 2872000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان - 336 کد مدل 121
نوع : نیمه فانتزی - روکار
120*60 cm
قیمت لیست : 2333000 ریال
قیمت : 1743000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 336 کد مدل 121-SP
نوع : نیمه فانتزی - روکار
120*60 cm
قیمت لیست : 2488470 ریال
قیمت : 1854000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 336 کد مدل 123
نوع : نیمه فانتزی - روکار
100*50 cm
قیمت لیست : 1454000 ریال
قیمت : 1086000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 336 کد مدل 124
نوع : نیمه فانتزی - روکار
80*50 cm
قیمت لیست : 1241000 ریال
قیمت : 927000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 336 کد مدل 125
نوع : نیمه فانتزی - روکار
100*60 cm
قیمت لیست : 1552000 ریال
قیمت : 1159000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 336 کد مدل 126
نوع : نیمه فانتزی - روکار
80*60 cm
قیمت لیست : 1337000 ریال
قیمت : 999000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 336 کد مدل 127
نوع : نیمه فانتزی - روکار
120*50 cm
قیمت لیست : 2551000 ریال
قیمت : 1906000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان - 336 کد مدل 130
نوع : فانتزی - توكار
116*50 cm
قیمت لیست : 4240000 ریال
قیمت : 3167000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 336 کد مدل 133
نوع : فانتزی - روکار
120*60 cm
قیمت لیست : 4137000 ریال
قیمت : 3090000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان - 336 کد مدل 134
نوع : فانتزی - روکار
120*60 cm
قیمت لیست : 4519000 ریال
قیمت : 3376000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 336 کد مدل 135
نوع : فانتزی - روکار
120*60 cm
قیمت لیست : 4807000 ریال
قیمت : 3591000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان - 336 کد مدل 136
نوع : نیمه فانتزی - توکار
116*50 cm
قیمت لیست : 2467000 ریال
قیمت : 1818000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 336 کد مدل 136-CR
نوع : نیمه فانتزی - توکار
116*50 cm
قیمت لیست : 2467000 ریال
قیمت : 1818000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 336 کد مدل 136-SP
نوع : نیمه فانتزی - توکار
116*50 cm
قیمت لیست : 2623000 ریال
قیمت : 1933000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 336 کد مدل 136-CR-SP
نوع : نیمه فانتزی - توکار
116*50 cm
قیمت لیست : 2623000 ریال
قیمت : 1933000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 336 کد مدل 138
نوع : فانتزی - توكار
120*50 cm
قیمت لیست : 3688000 ریال
قیمت : 2755000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان - 336 کد مدل 139
نوع : فانتزی - توكار
80*50 cm
قیمت لیست : 3666000 ریال
قیمت : 2739000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 336 کد مدل 140
نوع : فانتزی - توكار
80*50 cm
قیمت لیست : 3868000 ریال
قیمت : 2889000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان - 336 کد مدل 141
نوع : فانتزی - توكار
100*50 cm
قیمت لیست : 3962000 ریال
قیمت : 2920000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 336 کد مدل 142
نوع : فانتزی - روکار
80*60 cm
قیمت لیست : 3866000 ریال
قیمت : 2888000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 336 کد مدل 143
نوع : فانتزی - روکار
80*60 cm
قیمت لیست : 3940000 ریال
قیمت : 2943000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 336 کد مدل 144
نوع : فانتزی - روکار
100*60 cm
قیمت لیست : 4237000 ریال
قیمت : 3123000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 336 کد مدل 145
نوع : فانتزی - توكار
120*50 cm
قیمت لیست : 3704000 ریال
قیمت : 2730000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 336 کد مدل 146
نوع : فانتزی - روکار
120*60 cm
قیمت لیست : 4001000 ریال
قیمت : 2949000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 336 کد مدل 147
نوع : فانتزی - توكار
120*50 cm
قیمت لیست : 3704000 ریال
قیمت : 2730000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 336 کد مدل 148
نوع : فانتزی - روکار
120*60 cm
قیمت لیست : 4001000 ریال
قیمت : 2949000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 336 کد مدل 149
نوع : فانتزی - روکار
120*50 cm
قیمت لیست : 4001000 ریال
قیمت : 2989000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان - 336 کد مدل 156
نوع : فانتزی - توكار
120*50 cm
قیمت لیست : 3704000 ریال
قیمت : 2767000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان - 336 کد مدل 159
نوع : فانتزی - توكار
120*50 cm
قیمت لیست : 3710000 ریال
قیمت : 2771000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 336 کد مدل 160
نوع : فانتزی - توكار
120*50 cm
قیمت لیست : 3703820 ریال
قیمت : 2759000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان - 336 کد مدل 161
نوع : فانتزی - توكار
120*50 cm
قیمت لیست : 2298810 ریال
قیمت : 1713000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 336 کد مدل 161-SD
نوع : فانتزی - توكار
120*50 cm
سینک ظرفشویی اخوان - 336 کد مدل 150
نوع : نیمه فانتزی - روکار
120*60 cm
قیمت لیست : 2224000 ریال
قیمت : 1661000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 336 کد مدل 150-SP
نوع : نیمه فانتزی - روکار
120*60 cm
قیمت لیست : 2380000 ریال
قیمت : 1778000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 336 کد مدل 151
نوع : نیمه فانتزی - روکار
120*50 cm
قیمت لیست : 1960000 ریال
قیمت : 1464000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان - 336 کد مدل 151-SP
نوع : نیمه فانتزی - روکار
120*50 cm
قیمت لیست : 2115000 ریال
قیمت : 1580000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 336 کد مدل 152
نوع : نیمه فانتزی - روکار
120*60 cm
قیمت لیست : 2224000 ریال
قیمت : 1661000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 336 کد مدل 152-SP
نوع : نیمه فانتزی - روکار
120*60 cm
قیمت لیست : 2380000 ریال
قیمت : 1778000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 336 کد مدل 153
نوع : نیمه فانتزی - روکار
120*50 cm
قیمت لیست : 1960000 ریال
قیمت : 1464000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 336 کد مدل 153-SP
نوع : نیمه فانتزی - روکار
120*50 cm
قیمت لیست : 2115000 ریال
قیمت : 1580000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 336 کد مدل 154
نوع : نیمه فانتزی - روکار
120*60 cm
قیمت لیست : 2224000 ریال
قیمت : 1661000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان - 336 کد مدل 154-SP
نوع : نیمه فانتزی - روکار
120*60 cm
قیمت لیست : 2380000 ریال
قیمت : 1778000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان - 336 کد مدل 155
نوع : نیمه فانتزی - روکار
120*50 cm
قیمت لیست : 1960000 ریال
قیمت : 1464000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان - 336 کد مدل 155-SP
نوع : نیمه فانتزی - روکار
120*50 cm
قیمت لیست : 2115000 ریال
قیمت : 1580000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان - 336 کد مدل 180
نوع : شیشه و استیل - توکار
80*51 cm
قیمت لیست : 6715000 ریال
قیمت : 5003000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان - 336 کد مدل 181
نوع : شیشه و استیل - توکار
100*51 cm
قیمت لیست : 10458000 ریال
قیمت : 7791000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان - 336 کد مدل 182
نوع : شیشه و استیل - توکار
120*51 cm
قیمت لیست : 11570000 ریال
قیمت : 8620000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان - 336 کد مدل 183
نوع : شیشه و استیل - توکار
120*52 cm
قیمت لیست : 8114000 ریال
قیمت : 6045000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان - 336 کد مدل 184
نوع : شیشه و استیل - توکار
116*50 cm
قیمت لیست : 8135000 ریال
قیمت : 6061000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان - 336 کد مدل 400
نوع : باکسی - زیرصفحه ای
47.5*40 cm
قیمت لیست : 5000000 ریال
قیمت : 3735000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 336 کد مدل 401
نوع : باکسی - زیرصفحه ای
72*40 cm
قیمت لیست : 6500000 ریال
قیمت : 4856000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 336 کد مدل 402
نوع : باکسی - زیرصفحه ای
40*60 cm
قیمت لیست : 6000000 ریال
قیمت : 4482000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 336 کد مدل 403
نوع : باکسی - زیرصفحه ای
34*40 cm
قیمت لیست : 3250000 ریال
قیمت : 2428000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 336 کد مدل 404
نوع : باکسی - زیرصفحه ای
34*34
قیمت لیست : + ریال
قیمت : 0 ریال

در حال تولید
سینک ظرفشویی اخوان - 336 کد مدل 405
نوع : باکسی - زیرصفحه ای
34*18 cm
قیمت لیست : + ریال
قیمت : 0 ریال

در حال تولید
سینک ظرفشویی اخوان - 336 کد مدل 406
نوع : باکسی - زیرصفحه ای
40.5*40 cm
قیمت لیست : 4400000 ریال
قیمت : 3287000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 336 کد مدل 407
نوع : باکسی - زیرصفحه ای
34*40 cm
قیمت لیست : 4000000 ریال
قیمت : 2988000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 336 کد مدل 408
نوع : باکسی - زیرصفحه ای
34*34 cm
قیمت لیست : 3400000 ریال
قیمت : 2540000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 336 کد مدل 409
نوع : باکسی - زیرصفحه ای
34*18 cm
قیمت لیست : 3000000 ریال
قیمت : 2241000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 336 کد مدل 301
نوع : باکسی - توکار
120*50 cm
قیمت لیست : + ریال
قیمت : 0 ریال

در حال تولید
سینک ظرفشویی اخوان - 336 کد مدل 303
نوع : باکسی - توکار
120*50 cm
قیمت لیست : + ریال
قیمت : 0 ریال

در حال تولید
سینک ظرفشویی اخوان - 336 کد مدل 305
نوع : باکسی - توکار
120*50 cm
قیمت لیست : + ریال
قیمت : 0 ریال

در حال تولید
سینک ظرفشویی اخوان - 336 کد مدل 306
نوع : باکسی - توکار
120*50 cm
قیمت لیست : + ریال
قیمت : 0 ریال

در حال تولید
سینک ظرفشویی اخوان - 336 کد مدل 307
نوع : باکسی - توکار
120*50 cm
قیمت لیست : + ریال
قیمت : 0 ریال

در حال تولید
سینک ظرفشویی اخوان - 336 کد مدل 308
نوع : باکسی - توکار
100*50 cm
قیمت لیست : + ریال
قیمت : 0 ریال

در حال تولید
سینک ظرفشویی اخوان - 336 کد مدل 309
نوع : باکسی - توکار
100*50 cm
قیمت لیست : + ریال
قیمت : 0 ریال

در حال تولید
سینک ظرفشویی اخوان - 336 کد مدل 311
نوع : باکسی - توکار
100*50 cm
قیمت لیست : + ریال
قیمت : 0 ریال

در حال تولید
سینک ظرفشویی اخوان - 336 کد مدل 312
نوع : باکسی - توکار
86*50 cm
قیمت لیست : + ریال
قیمت : 0 ریال

در حال تولید
سینک ظرفشویی اخوان - 336 کد مدل 313
نوع : باکسی - توکار
80*50 cm
قیمت لیست : + ریال
قیمت : 0 ریال

در حال تولید
سینک ظرفشویی اخوان - 336 کد مدل 314
نوع : باکسی - توکار
80*50 cm
قیمت لیست : + ریال
قیمت : 0 ریال

در حال تولید
سینک ظرفشویی اخوان - 336 کد مدل 315
نوع : باکسی - توکار
80*50 cm
قیمت لیست : + ریال
قیمت : 0 ریال

در حال تولید
سینک ظرفشویی اخوان - 336 کد مدل 317
نوع : باکسی - توکار
80*50 cm
قیمت لیست : + ریال
قیمت : 0 ریال

در حال تولید
سینک ظرفشویی اخوان - 336 کد مدل تک لگنه براق 50*80
نوع : معمولی - روکار
80*50
سینک ظرفشویی اخوان - 336 کد مدل 80*50 دو لگنه براق
نوع : معمولی - روکار
80*50 cm
سینک ظرفشویی اخوان - 336 کد مدل 80*60 تک لگنه براق
نوع : معمولی - روکار
80*60
سینک ظرفشویی اخوان - 336 کد مدل 80*60 دو لگنه براق
نوع : معمولی - روکار
80*60
سینک ظرفشویی اخوان - 336 کد مدل 100*50 تک لگنه آبی
نوع : معمولی - روکار
100*50 cm
سینک ظرفشویی اخوان - 336 کد مدل 100*50 تک لگنه براق
نوع : معمولی - روکار
100*50 cm
سینک ظرفشویی اخوان - 336 کد مدل 100*50 دو لگنه براق
نوع : معمولی - روکار
100*50 cm
سینک ظرفشویی اخوان - 336 کد مدل 100*60 تک لگنه براق
نوع : معمولی - روکار
100*60 cm
سینک ظرفشویی اخوان - 336 کد مدل 100*60 دو لگنه براق
نوع : معمولی - روکار
100*60 cm
سینک ظرفشویی اخوان - 336 کد مدل 120*50 AN دو لگنه آبی
نوع : معمولی - روکار
120*50 cm
سینک ظرفشویی اخوان - 336 کد مدل 120*50 CR دو لگنه براق
نوع : معمولی - روکار
120*50 cm
سینک ظرفشویی اخوان - 336 کد مدل 120*50 دو لگنه براق
نوع : معمولی - روکار
120*50 cm
سینک ظرفشویی اخوان - 336 کد مدل 120*50 CRB4 دو لگنه آبی
نوع : معمولی - روکار
120*50 cm
سینک ظرفشویی اخوان - 336 کد مدل 120*50 دو لگنه آبی
نوع : معمولی - روکار
120*50 cm
سینک ظرفشویی اخوان - 336 کد مدل 120*50 New دو لگنه براق
نوع : معمولی - روکار
120*50 cm
سینک ظرفشویی اخوان - 336 کد مدل 120*60 AN دو لگنه آبی
نوع : معمولی - روکار
120*60 cm
سینک ظرفشویی اخوان - 336 کد مدل 120*60 CRB4 دو لگنه آبی
نوع : معمولی - روکار
120*60 cm

نمایندگی شرکت اخوان جم
سینک، گاز، هود، فر و انواع شیر آلات
021- 3353 1664 + 021- 3353 1641 | info@ahmadisink.com