ورود کاربران تماس لیست قیمت محصولات کاتالوگ محصولات درباره ما صفحه اصلی
0


شیر آلات بهداشتی اخوان
فر توکاراخوان
گاز صفحه ای رومیزی اخوان
هود آشپزخانه
سینک ظرفشویی اخوان
اخوان0
  سینک ظرفشویی اخوان محصولات اخوان - مدل 334   سینک ظرفشویی اخوان
 قیمت نهایی :13370000 ریال بروز شده: یکشنبه ۲۵ شهریور ۱۳۹۷ - ۱۲:۴۹ 
   نوع : باکسی - توکار    
75.5*50 cm : ابعاد    
334 سینک اخوان کد

خانواده محصول باکسی
نوع سینک توکار
جنس سینک استیل
75.5 cm طول سینک
50 cm عرض سینک
20 cm عمق لگن
ضخامت ورق 1 میلیمتر

همراه با سیفون و زیرآب
همراه با قطعات جانبی
تخته گوشت شیشه ای + سبد میوه شور استیل باکسی + جا مایع
دارای بست فلزی و نوار جهت آب بندی بهتر
دارای لگن عمیق راست لگن - چپ لگن
سفارش کالا
سینک ظرفشویی اخوان
سینک ظرفشویی اخوان محصولات اخوان - 334
     قیمت : 13370000   
نوع : باکسی - توکار
75.5*50 cm : ابعاد    
334 سینک اخوان کد

خانواده محصول باکسی
نوع سینک توکار
جنس سینک استیل
75.5 cm طول سینک
50 cm عرض سینک
20 cm عمق لگن
ضخامت ورق 1 میلیمتر

همراه با سیفون و زیرآب
همراه با قطعات جانبی
تخته گوشت شیشه ای + سبد میوه شور استیل باکسی + جا مایع
دارای بست فلزی و نوار جهت آب بندی بهتر
دارای لگن عمیق راست لگن - چپ لگن


زیر صفحه ایتوکارروکار


سینک ظرفشویی اخوان - 334 کد مدل 300
نوع : باکسی - توکار
120*50 cm
قیمت لیست : 11110000 ریال
قیمت : 11110000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 334 کد مدل 300-S
نوع : باکسی - توکار
120*50 cm
قیمت لیست : 9730000 ریال
قیمت : 9730000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 334 کد مدل 302
نوع : باکسی - توکار
120*50 cm
قیمت لیست : 11110000 ریال
قیمت : 11110000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 334 کد مدل 302-S
نوع : باکسی - توکار
120*50 cm
قیمت لیست : 9730000 ریال
قیمت : 9730000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 334 کد مدل 304
نوع : باکسی - توکار
120*50 cm
قیمت لیست : 11110000 ریال
قیمت : 11110000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 334 کد مدل 304S
نوع : باکسی - توکار
120*50 cm
قیمت لیست : 9730000 ریال
قیمت : 9730000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 334 کد مدل 306
نوع : باکسی - توکار
100*50 cm
قیمت لیست : 10300000 ریال
قیمت : 10300000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 334 کد مدل 308
نوع : باکسی - توکار
100*50 cm
قیمت لیست : 10300000 ریال
قیمت : 10300000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 334 کد مدل 310
نوع : باکسی - توکار
100*50 cm
قیمت لیست : 10300000 ریال
قیمت : 10300000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 334 کد مدل 310S
نوع : باکسی - توکار
100*50 cm
قیمت لیست : 8602322 ریال
قیمت : 8602000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 334 کد مدل 312
نوع : باکسی - توکار
86*50 cm
قیمت لیست : 7230000 ریال
قیمت : 7230000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 334 کد مدل 314
نوع : باکسی - توکار
80*50 cm
قیمت لیست : 7220000 ریال
قیمت : 7220000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 334 کد مدل 316
نوع : باکسی - توکار
80*50 cm
قیمت لیست : 7220000 ریال
قیمت : 7220000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 334 کد مدل 318
نوع : باکسی - توکار
120*50 cm
قیمت لیست : 9700000 ریال
قیمت : 9700000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 334 کد مدل 318-S
نوع : باکسی - توکار
120*52 cm
قیمت لیست : 8400000 ریال
قیمت : 8400000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 334 کد مدل 320-S
نوع : باکسی - روکار
120*60 cm
قیمت لیست : 9050000 ریال
قیمت : 9050000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 334 کد مدل 320
نوع : باکسی - روکار
120*60 cm
قیمت لیست : 10440000 ریال
قیمت : 10440000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 334 کد مدل 322
نوع : باکسی - روکار
100*60 cm
قیمت لیست : 9720000 ریال
قیمت : 9720000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 334 کد مدل 324S
نوع : باکسی - توکار
120*50 cm
قیمت لیست : 10400000 ریال
قیمت : 10400000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 334 کد مدل 324
نوع : باکسی - توکار
120*50 cm
قیمت لیست : 11700000 ریال
قیمت : 11700000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 334 کد مدل 326
نوع : باکسی - توکار
100*50 CM
قیمت لیست : 11020000 ریال
قیمت : 11020000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 334 کد مدل 326S
نوع : باکسی - توکار
100*50CM
قیمت لیست : 9720000 ریال
قیمت : 9720000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 334 کد مدل 330
نوع : باکسی - توکار
120*50 cm
قیمت لیست : 17510000 ریال
قیمت : 17510000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 334 کد مدل 332
نوع : باکسی - توکار
120*50 cm
قیمت لیست : 19470000 ریال
قیمت : 19470000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 334 کد مدل 334
نوع : باکسی - توکار
75.5*50 cm
قیمت لیست : 13370000 ریال
قیمت : 13370000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 334 کد مدل 336
نوع : باکسی - توکار
77*50 cm
قیمت لیست : 10660000 ریال
قیمت : 10660000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 334 کد مدل 338
نوع : باکسی - توکار
65*50 cm
قیمت لیست : 10290000 ریال
قیمت : 10290000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 334 کد مدل 340
نوع : باکسی - توکار
52.5*50 cm
قیمت لیست : 8890000 ریال
قیمت : 8890000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 334 کد مدل 342
نوع : باکسی - توکار
43*50 cm
قیمت لیست : 6940000 ریال
قیمت : 6940000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 334 کد مدل 344
نوع : باکسی - توکار
39*50 cm
قیمت لیست : 6550000 ریال
قیمت : 6550000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 334 کد مدل 346
نوع : باکسی - توکار
140*50 cm
قیمت لیست : 21310000 ریال
قیمت : 21310000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 334 کد مدل 348
نوع : باکسی - توکار
100*50 cm
قیمت لیست : 14860000 ریال
قیمت : 14860000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 334 کد مدل 350
نوع : باکسی - توکار
80*50 cm
قیمت لیست : 11770000 ریال
قیمت : 11770000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 334 کد مدل 354
نوع : باکسی - توکار
100*50 cm
قیمت لیست : 18650000 ریال
قیمت : 18650000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 334 کد مدل 360
نوع : باکسی - توکار
120*50 cm
قیمت لیست : 8450000 ریال
قیمت : 8450000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 334 کد مدل 362
نوع : باکسی - روکار
120*60 cm
قیمت لیست : 8990000 ریال
قیمت : 8990000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 334 کد مدل 400
نوع : باکسی - زیرصفحه ای
47.5*40 cm
قیمت لیست : 7020000 ریال
قیمت : 7020000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 334 کد مدل 401
نوع : باکسی - زیرصفحه ای
72*40 cm
قیمت لیست : 9060000 ریال
قیمت : 9060000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 334 کد مدل 402
نوع : باکسی - زیرصفحه ای
40*60 cm
قیمت لیست : 8380000 ریال
قیمت : 8380000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 334 کد مدل 403
نوع : باکسی - زیرصفحه ای
34*40 cm
قیمت لیست : 4800000 ریال
قیمت : 4800000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 334 کد مدل 404
نوع : باکسی - زیرصفحه ای
34*34
قیمت لیست : 4100000 ریال
قیمت : 4100000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 334 کد مدل 407
نوع : باکسی - زیرصفحه ای
34*40 cm
قیمت لیست : 5800000 ریال
قیمت : 5800000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 334 کد مدل 408
نوع : باکسی - زیرصفحه ای
34*34 cm
قیمت لیست : 4920000 ریال
قیمت : 4920000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 334 کد مدل 405
نوع : باکسی - زیرصفحه ای
34*18 cm
قیمت لیست : 3110000 ریال
قیمت : 3110000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 334 کد مدل 409
نوع : باکسی - زیرصفحه ای
34*18 cm
قیمت لیست : 4190000 ریال
قیمت : 4190000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 334 کد مدل 406
نوع : باکسی - زیرصفحه ای
40.5*40 cm
قیمت لیست : 6220000 ریال
قیمت : 6220000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 334 کد مدل 410
نوع : باکسی - زیرصفحه ای
71*40 cm
قیمت لیست : 11900000 ریال
قیمت : 11900000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 334 کد مدل 1
نوع : فانتزی - توکار
62 cm * 50 cm
قیمت لیست : 3210000 ریال
قیمت : 3210000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان - 334 کد مدل 2
نوع : فانتزی - توکار
62*50 cm
قیمت لیست : 4990000 ریال
قیمت : 4990000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 334 کد مدل 4
نوع : فانتزی - توكار
100*50 cm
قیمت لیست : 5836000 ریال
قیمت : 5836000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 334 کد مدل 6
نوع : فانتزی - توكار
116*50 cm
قیمت لیست : 6470000 ریال
قیمت : 6470000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 334 کد مدل 6-CR
نوع : فانتزی - توكار
116*50 cm
قیمت لیست : 6470000 ریال
قیمت : 6470000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 334 کد مدل جدید 6
نوع : فانتزی - توكار
116*50 cm
قیمت لیست : 6100000 ریال
قیمت : 6100000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 334 کد مدل 8
نوع : فانتزی - توكار
100*50 cm
قیمت لیست : 7200000 ریال
قیمت : 7200000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 334 کد مدل 10
نوع : فانتزی - توكار
100*50 cm
قیمت لیست : 5200000 ریال
قیمت : 5200000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان - 334 کد مدل 12
نوع : فانتزی - توكار
100*50 cm
قیمت لیست : 6508574 ریال
قیمت : 6509000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 334 کد مدل 14
نوع : فانتزی - توكار
80*50 cm
قیمت لیست : 4572355 ریال
قیمت : 4572000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 334 کد مدل 15
نوع : فانتزی - توكار
80*50 cm
قیمت لیست : 5348000 ریال
قیمت : 5348000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 334 کد مدل 16
نوع : فانتزی - توكار
138*50 cm
قیمت لیست : 7430000 ریال
قیمت : 7430000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 334 کد مدل 18
نوع : فانتزی - توكار
120*44 cm
قیمت لیست : 5750000 ریال
قیمت : 5750000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 334 کد مدل 19
نوع : فانتزی - توكار
120*50 cm
قیمت لیست : 6200000 ریال
قیمت : 6200000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان - 334 کد مدل 20
نوع : فانتزی - توكار
55 cm
قیمت لیست : 3589732 ریال
قیمت : 3590000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 334 کد مدل 21
نوع : فانتزی - توكار
41 cm
قیمت لیست : 3227951 ریال
قیمت : 3228000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 334 کد مدل 22
نوع : فانتزی - توكار
43 cm
قیمت لیست : 1956125 ریال
قیمت : 1956000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان - 334 کد مدل 23
نوع : فانتزی - روكار
100*60 cm
قیمت لیست : 6230000 ریال
قیمت : 6230000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 334 کد مدل 25
نوع : فانتزی - روکار
120*60 cm
قیمت لیست : 6900000 ریال
قیمت : 6900000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 334 کد مدل 25-CR
نوع : فانتزی - روکار
120*60 cm
قیمت لیست : 6553605 ریال
قیمت : 6554000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 334 کد مدل 29
نوع : فانتزی - روکار
100*60 cm
قیمت لیست : 6546726 ریال
قیمت : 6547000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 334 کد مدل 31
نوع : فانتزی - روکار
80*60 cm
قیمت لیست : 4850000 ریال
قیمت : 4850000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 334 کد مدل 32
نوع : فانتزی - روکار
80*60 cm
قیمت لیست : 5363926 ریال
قیمت : 5364000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان - 334 کد مدل 33
نوع : فانتزی - روکار
140*60 cm
قیمت لیست : 7750000 ریال
قیمت : 7750000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 334 کد مدل 35
نوع : فانتزی - روکار
120*60 cm
قیمت لیست : 6238000 ریال
قیمت : 6238000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان - 334 کد مدل 36
نوع : فانتزی - روکار
120*50 cm
قیمت لیست : 5890000 ریال
قیمت : 5890000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 334 کد مدل 37
نوع : نیمه فانتزی - روکار
100*50 cm
قیمت لیست : 2380000 ریال
قیمت : 2380000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان - 334 کد مدل 38
نوع : نیمه فانتزی - روکار
100*60
قیمت لیست : 2510000 ریال
قیمت : 2510000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 334 کد مدل 39
نوع : نیمه فانتزی - روکار
120*50 cm
قیمت لیست : 2655056 ریال
قیمت : 2655000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان - 334 کد مدل 39-S
نوع : نیمه فانتزی - روکار
120*50 cm
قیمت لیست : 2655056 ریال
قیمت : 2655000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان - 334 کد مدل 40
نوع : نیمه فانتزی - روکار
120*60 cn
قیمت لیست : 3013278 ریال
قیمت : 3013000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان - 334 کد مدل 40-S
نوع : نیمه فانتزی - روکار
120*60 cm
قیمت لیست : 2816000 ریال
قیمت : 2816000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان - 334 کد مدل 41
نوع : فانتزی - روکار
100*60
قیمت لیست : 69823327 ریال
قیمت : 69823000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 334 کد مدل 43
نوع : فانتزی - توكار
80*50 cm
قیمت لیست : 6710000 ریال
قیمت : 6710000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان - 334 کد مدل 44
نوع : فانتزی - توكار
100*50 cm
قیمت لیست : 7380000 ریال
قیمت : 7380000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان - 334 کد مدل 47
نوع : فانتزی - توكار
100*50 cm
قیمت لیست : 6645293 ریال
قیمت : 6645000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 334 کد مدل 49
نوع : فانتزی - توكار
116*50 cm
قیمت لیست : 7180047 ریال
قیمت : 7180000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 334 کد مدل 51
نوع : نیمه فانتزی - روکار
150*50 cm
قیمت لیست : 3327234 ریال
قیمت : 3327000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 334 کد مدل 52
نوع : نیمه فانتزی - روکار
150*60 cm
قیمت لیست : 3672840 ریال
قیمت : 3673000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 334 کد مدل 53
نوع : فانتزی - روکار
120*50 cm
قیمت لیست : 5624202 ریال
قیمت : 5624000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان - 334 کد مدل 55
نوع : فانتزی - روکار
120*50 cm
قیمت لیست : 6864682 ریال
قیمت : 6865000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان - 334 کد مدل 57
نوع : فانتزی - روکار
150*60
قیمت لیست : 7917950 ریال
قیمت : 7918000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان - 334 کد مدل 59
نوع : فانتزی - روکار
100*50
قیمت لیست : 5491109 ریال
قیمت : 5491000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان - 334 کد مدل 60
نوع : فانتزی - روکار
120*50 cm
قیمت لیست : 6300000 ریال
قیمت : 6300000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 334 کد مدل 61
نوع : فانتزی - روکار
150*60
قیمت لیست : 7486842 ریال
قیمت : 7487000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان - 334 کد مدل 65
نوع : فانتزی - توكار
84*50
قیمت لیست : 5900000 ریال
قیمت : 5900000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان - 334 کد مدل 67
نوع : فانتزی - توكار
84*50
قیمت لیست : 6480000 ریال
قیمت : 6480000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان - 334 کد مدل 69
نوع : فانتزی - توكار
84*50 cm
قیمت لیست : 6600000 ریال
قیمت : 6600000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان - 334 کد مدل 71
نوع : فانتزی - توكار
84*50 cm
قیمت لیست : 6750000 ریال
قیمت : 6750000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان - 334 کد مدل 72
نوع : فانتزی - توكار
120*50 cm
قیمت لیست : 6060000 ریال
قیمت : 6060000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 334 کد مدل 73
نوع : فانتزی - توكار
100*50 cm
قیمت لیست : 5700000 ریال
قیمت : 5700000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 334 کد مدل 74
نوع : فانتزی - روکار
120*60 cm
قیمت لیست : 6190000 ریال
قیمت : 6190000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 334 کد مدل 75
نوع : فانتزی - روكار
100*60 cm
قیمت لیست : 5830000 ریال
قیمت : 5830000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 334 کد مدل 80
نوع : فانتزی - روکار
120*60 cm
قیمت لیست : 7550000 ریال
قیمت : 7550000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان - 334 کد مدل 82
نوع : فانتزی - توكار
116*50 cm
قیمت لیست : 7090000 ریال
قیمت : 7090000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان - 334 کد مدل 88
نوع : فانتزی - توكار
100*50 cm
قیمت لیست : 6244668 ریال
قیمت : 6245000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان - 334 کد مدل 101
نوع : نیمه فانتزی - روکار
100*60 cm
قیمت لیست : 3915000 ریال
قیمت : 3915000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان - 334 کد مدل 103
نوع : نیمه فانتزی - روکار
120*60 cm
قیمت لیست : 3723109 ریال
قیمت : 3723000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان - 334 کد مدل 108
نوع : فانتزی - توكار
100*50 cm
قیمت لیست : 5149516 ریال
قیمت : 5150000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 334 کد مدل 109
نوع : فانتزی - توكار
100*50 cm
قیمت لیست : 4962890 ریال
قیمت : 4963000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 334 کد مدل 110
نوع : فانتزی - توكار
100*50 cm
قیمت لیست : 5383005 ریال
قیمت : 5383000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان - 334 کد مدل 111
نوع : فانتزی - روکار
100*60 cm
قیمت لیست : 5177164 ریال
قیمت : 5177000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان - 334 کد مدل 112
نوع : فانتزی - روکار
100*60 cm
قیمت لیست : 5576960 ریال
قیمت : 5577000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 334 کد مدل 113
نوع : فانتزی - توكار
100*50 cm
قیمت لیست : 4962890 ریال
قیمت : 4963000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان - 334 کد مدل 114
نوع : فانتزی - توكار
100*50 cm
قیمت لیست : 5383005 ریال
قیمت : 5383000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 334 کد مدل 115
نوع : فانتزی - روکار
100*60 cm
قیمت لیست : 5177164 ریال
قیمت : 5177000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 334 کد مدل 116
نوع : فانتزی - روکار
100*60 cm
قیمت لیست : 5576960 ریال
قیمت : 5577000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان - 334 کد مدل 119
نوع : فانتزی - توکار
100*50 cm
قیمت لیست : 5730131 ریال
قیمت : 5730000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان - 334 کد مدل 121
نوع : نیمه فانتزی - روکار
120*60 cm
قیمت لیست : 3160781 ریال
قیمت : 3161000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 334 کد مدل 123
نوع : نیمه فانتزی - روکار
100*50 cm
قیمت لیست : 1969948 ریال
قیمت : 1970000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 334 کد مدل 124
نوع : نیمه فانتزی - روکار
80*50 cm
قیمت لیست : 1680897 ریال
قیمت : 1681000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 334 کد مدل 125
نوع : نیمه فانتزی - روکار
100*60 cm
قیمت لیست : 2101909 ریال
قیمت : 2102000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 334 کد مدل 126
نوع : نیمه فانتزی - روکار
80*60 cm
قیمت لیست : 1797146 ریال
قیمت : 1797000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 334 کد مدل 127
نوع : نیمه فانتزی - روکار
120*50 cm
قیمت لیست : 2883000 ریال
قیمت : 2883000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان - 334 کد مدل 130
نوع : فانتزی - توكار
116*50 cm
قیمت لیست : 6680000 ریال
قیمت : 6680000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 334 کد مدل 133
نوع : فانتزی - روکار
120*60 cm
قیمت لیست : 5762000 ریال
قیمت : 5762000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان - 334 کد مدل 134
نوع : فانتزی - روکار
120*60 cm
قیمت لیست : 7100000 ریال
قیمت : 7100000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 334 کد مدل 135
نوع : فانتزی - روکار
120*60 cm
قیمت لیست : 6695000 ریال
قیمت : 6695000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان - 334 کد مدل 136
نوع : نیمه فانتزی - توکار
116*50 cm
قیمت لیست : 3320000 ریال
قیمت : 3320000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 334 کد مدل 136-SP
نوع : نیمه فانتزی - توکار
116*50 cm
قیمت لیست : 3882718 ریال
قیمت : 3883000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 334 کد مدل 136-CR
نوع : نیمه فانتزی - توکار
116*50 cm
قیمت لیست : 3341999 ریال
قیمت : 3342000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 334 کد مدل 136-CR-SP
نوع : نیمه فانتزی - توکار
116*50 cm
قیمت لیست : 3882718 ریال
قیمت : 3883000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 334 کد مدل 136-NEW-CRSP
نوع : نیمه فانتزی - توکار
116*50 cm
قیمت لیست : 3552718 ریال
قیمت : 3553000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 334 کد مدل 138
نوع : فانتزی - توكار
120*50 cm
قیمت لیست : 4995564 ریال
قیمت : 4996000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان - 334 کد مدل 139
نوع : فانتزی - توكار
80*50 cm
قیمت لیست : 5700000 ریال
قیمت : 5700000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 334 کد مدل 140
نوع : فانتزی - توكار
80*50 cm
قیمت لیست : 6000000 ریال
قیمت : 6000000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 334 کد مدل 141
نوع : فانتزی - توكار
100*50 cm
قیمت لیست : 6150000 ریال
قیمت : 6150000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 334 کد مدل 142
نوع : فانتزی - روکار
80*60 cm
قیمت لیست : 5761042 ریال
قیمت : 5761000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 334 کد مدل 143
نوع : فانتزی - روکار
80*60 cm
قیمت لیست : 5871176 ریال
قیمت : 5871000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 334 کد مدل 144
نوع : فانتزی - روکار
100*60 cm
قیمت لیست : 6550000 ریال
قیمت : 6550000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 334 کد مدل 145
نوع : فانتزی - توكار
120*50 cm
قیمت لیست : 6150000 ریال
قیمت : 6150000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 334 کد مدل 146
نوع : فانتزی - روکار
120*60 cm
قیمت لیست : 6670000 ریال
قیمت : 6670000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 334 کد مدل 147-NEW
نوع : فانتزی - توكار
120*50 cm
قیمت لیست : 7070000 ریال
قیمت : 7070000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 334 کد مدل 147
نوع : فانتزی - توكار
120*50 cm
قیمت لیست : 6150000 ریال
قیمت : 6150000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 334 کد مدل 148-EW
نوع : فانتزی - روکار
120*60 cm
قیمت لیست : 7500000 ریال
قیمت : 7500000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 334 کد مدل 148
نوع : فانتزی - روکار
120*60 cm
قیمت لیست : 6670000 ریال
قیمت : 6670000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 334 کد مدل 149
نوع : فانتزی - روکار
120*50 cm
قیمت لیست : 6670000 ریال
قیمت : 6670000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان - 334 کد مدل 156
نوع : فانتزی - توكار
120*50 cm
قیمت لیست : 6150000 ریال
قیمت : 6150000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان - 334 کد مدل 157
نوع : فانتزی - توكار
100*50 cm
قیمت لیست : 5200000 ریال
قیمت : 5200000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 334 کد مدل 158
نوع : فانتزی - توكار
100*50 cm
قیمت لیست : 5200000 ریال
قیمت : 5200000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 334 کد مدل 159-NEW
نوع : فانتزی - توكار
120*50 cm
قیمت لیست : 7060000 ریال
قیمت : 7060000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 334 کد مدل 159
نوع : فانتزی - توكار
120*50 cm
قیمت لیست : 6150000 ریال
قیمت : 6150000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 334 کد مدل 160
نوع : فانتزی - توكار
120*50 cm
قیمت لیست : 6150000 ریال
قیمت : 6150000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 334 کد مدل 161
نوع : نیمه فانتزی - توکار
120*50 cm
قیمت لیست : 3114245 ریال
قیمت : 3114000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 334 کد مدل 161-SP
نوع : فانتزی - توكار
120*50 cm
قیمت لیست : 3343716 ریال
قیمت : 3344000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 334 کد مدل 162
نوع : فانتزی - روکار
120*60 cm
قیمت لیست : 6670000 ریال
قیمت : 6670000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 334 کد مدل 163
نوع : فانتزی - روکار
100*60 cm
قیمت لیست : 2817768 ریال
قیمت : 2818000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 334 کد مدل 150
نوع : نیمه فانتزی - روکار
120*60 cm
قیمت لیست : 3013278 ریال
قیمت : 3013000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 334 کد مدل 150-SP
نوع : نیمه فانتزی - روکار
120*60 cm
قیمت لیست : 3223997 ریال
قیمت : 3224000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 334 کد مدل 151
نوع : نیمه فانتزی - روکار
120*50 cm
قیمت لیست : 2655056 ریال
قیمت : 2655000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان - 334 کد مدل 151-SP
نوع : نیمه فانتزی - روکار
120*50 cm
قیمت لیست : 2865775 ریال
قیمت : 2866000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 334 کد مدل 152
نوع : نیمه فانتزی - روکار
120*60 cm
قیمت لیست : 3013278 ریال
قیمت : 3013000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 334 کد مدل 152-SP
نوع : نیمه فانتزی - روکار
120*60 cm
قیمت لیست : 3223997 ریال
قیمت : 3224000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 334 کد مدل 153
نوع : نیمه فانتزی - روکار
120*50 cm
قیمت لیست : 2655056 ریال
قیمت : 2655000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 334 کد مدل 153-SP
نوع : نیمه فانتزی - روکار
120*50 cm
قیمت لیست : 2865775 ریال
قیمت : 2866000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 334 کد مدل 154
نوع : نیمه فانتزی - روکار
120*60 cm
قیمت لیست : 3013278 ریال
قیمت : 3013000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان - 334 کد مدل 154-SP
نوع : نیمه فانتزی - روکار
120*60 cm
قیمت لیست : 3223997 ریال
قیمت : 3224000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان - 334 کد مدل 155
نوع : نیمه فانتزی - روکار
120*50 cm
قیمت لیست : 2655056 ریال
قیمت : 2655000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان - 334 کد مدل 155-SP
نوع : نیمه فانتزی - روکار
120*50 cm
قیمت لیست : 2865775 ریال
قیمت : 2866000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان - 334 کد مدل 301
نوع : باکسی - توکار
120*50 cm
سینک ظرفشویی اخوان - 334 کد مدل 303
نوع : باکسی - توکار
120*50 cm
سینک ظرفشویی اخوان - 334 کد مدل 305
نوع : باکسی - توکار
120*50 cm
سینک ظرفشویی اخوان - 334 کد مدل 307
نوع : باکسی - توکار
120*50 cm
سینک ظرفشویی اخوان - 334 کد مدل 309
نوع : باکسی - توکار
100*50 cm
سینک ظرفشویی اخوان - 334 کد مدل 311
نوع : باکسی - توکار
100*50 cm
سینک ظرفشویی اخوان - 334 کد مدل 313
نوع : باکسی - توکار
80*50 cm
سینک ظرفشویی اخوان - 334 کد مدل 315
نوع : باکسی - توکار
80*50 cm
سینک ظرفشویی اخوان - 334 کد مدل 317
نوع : باکسی - توکار
80*50 cm
سینک ظرفشویی اخوان - 334 کد مدل 180
نوع : شیشه و استیل - توکار
80*51 cm
سینک ظرفشویی اخوان - 334 کد مدل 181
نوع : شیشه و استیل - توکار
100*51 cm
قیمت لیست : 10458000 ریال
قیمت : 10458000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان - 334 کد مدل 182
نوع : شیشه و استیل - توکار
120*51 cm
قیمت لیست : 11570000 ریال
قیمت : 11570000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان - 334 کد مدل 183
نوع : شیشه و استیل - توکار
120*52 cm
قیمت لیست : 8114000 ریال
قیمت : 8114000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان - 334 کد مدل 184
نوع : شیشه و استیل - توکار
116*50 cm
قیمت لیست : 8135000 ریال
قیمت : 8135000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان - 334 کد مدل تک لگنه براق 50*80
نوع : معمولی - روکار
80*50
سینک ظرفشویی اخوان - 334 کد مدل 80*50 دو لگنه براق
نوع : معمولی - روکار
80*50 cm
سینک ظرفشویی اخوان - 334 کد مدل 80*60 تک لگنه براق
نوع : معمولی - روکار
80*60
سینک ظرفشویی اخوان - 334 کد مدل 80*60 دو لگنه براق
نوع : معمولی - روکار
80*60
سینک ظرفشویی اخوان - 334 کد مدل 100*50 تک لگنه آبی
نوع : معمولی - روکار
سینک ظرفشویی اخوان - 334 کد مدل 100*50 تک لگنه براق
نوع : معمولی - روکار
100*50 cm
سینک ظرفشویی اخوان - 334 کد مدل 100*50 دو لگنه براق
نوع : معمولی - روکار
100*50 cm
سینک ظرفشویی اخوان - 334 کد مدل 100*60 تک لگنه براق
نوع : معمولی - روکار
100*60 cm
سینک ظرفشویی اخوان - 334 کد مدل 100*60 دو لگنه براق
نوع : معمولی - روکار
100*60 cm

نمایندگی شرکت اخوان جم | لینکها
سینک، گاز، هود، فر و انواع شیر آلات
021- 3353 1664 + 021- 3353 1641 | info@ahmadisink.com