تماس لیست قیمت محصولات درباره ما صفحه اصلی
0


شیر آلات بهداشتی اخوان
فر توکاراخوان
گاز صفحه ای رومیزی اخوان
هود آشپزخانه
سینک ظرفشویی اخوان
اخوان0  سینک ظرفشویی اخوان محصولات اخوان - مدل 25-CR   سینک ظرفشویی اخوان
 قیمت نهایی :3241000 ریال  
   نوع : فانتزی - روکار    
120*60 cm : ابعاد    
25-CR سینک اخوان کد

خانواده محصول فانتزی
نوع سینک روکار
120 cm طول سینک
60 CM عرض سینک

همراه با سیفون و زیرآب
همراه با قطعات پلاستیکی جانبی
سبد میوه شور - تخت گوشت - سبد بزرگ +
دارای لگن عمیق راست لگن - چپ لگن
سفارش کالا
سینک ظرفشویی اخوان
سینک ظرفشویی اخوان محصولات اخوان - 25-CR
     قیمت : 3241000   
نوع : فانتزی - روکار
120*60 cm : ابعاد    
25-CR سینک اخوان کد

خانواده محصول فانتزی
نوع سینک روکار
120 cm طول سینک
60 CM عرض سینک

همراه با سیفون و زیرآب
همراه با قطعات پلاستیکی جانبی
سبد میوه شور - تخت گوشت - سبد بزرگ +
دارای لگن عمیق راست لگن - چپ لگن


زیر صفحه ایتوکارروکار


سینک ظرفشویی اخوان - 25-CR کد مدل 300
نوع : باکسی - توکار
120*50 cm
قیمت لیست : 7550000 ریال
قیمت : 5564000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 25-CR کد مدل 302
نوع : باکسی - توکار
120*50 cm
قیمت لیست : 7550000 ریال
قیمت : 5564000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 25-CR کد مدل 304
نوع : باکسی - توکار
120*50 cm
قیمت لیست : 7550000 ریال
قیمت : 5564000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 25-CR کد مدل 310
نوع : باکسی - توکار
100*50 cm
قیمت لیست : 6950000 ریال
قیمت : 5192000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 25-CR کد مدل 316
نوع : باکسی - توکار
80*50 cm
قیمت لیست : 4950000 ریال
قیمت : 3698000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 25-CR کد مدل 318
نوع : باکسی - توکار
120*50 cm
قیمت لیست : 6550000 ریال
قیمت : 4893000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 25-CR کد مدل 320
نوع : باکسی - روکار
120*60 cm
قیمت لیست : 7000000 ریال
قیمت : 5229000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 25-CR کد مدل 330
نوع : باکسی - توکار
120*50 cm
قیمت لیست : 12500000 ریال
قیمت : 9313000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 25-CR کد مدل 332
نوع : باکسی - توکار
120*50 cm
قیمت لیست : 13979250 ریال
قیمت : 10484000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 25-CR کد مدل 334
نوع : باکسی - توکار
75.5*50 cm
قیمت لیست : 9369640 ریال
قیمت : 6980000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 25-CR کد مدل 336
نوع : باکسی - توکار
77*50 cm
قیمت لیست : 7719380 ریال
قیمت : 5751000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 25-CR کد مدل 338
نوع : باکسی - توکار
65*50 cm
قیمت لیست : 7168930 ریال
قیمت : 5341000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 25-CR کد مدل 340
نوع : باکسی - توکار
52.5*50 cm
قیمت لیست : 6169400 ریال
قیمت : 4596000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 25-CR کد مدل 342
نوع : باکسی - توکار
43*50 cm
قیمت لیست : 4939880 ریال
قیمت : 3680000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 25-CR کد مدل 344
نوع : باکسی - توکار
39*50 cm
قیمت لیست : 4649940 ریال
قیمت : 3464000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 25-CR کد مدل 1
نوع : فانتزی - توکار
62 cm * 50 cm
قیمت لیست : 2122000 ریال
قیمت : 1585000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان - 25-CR کد مدل 2
نوع : فانتزی - توکار
62*50 cm
قیمت لیست : 3196000 ریال
قیمت : 2387000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 25-CR کد مدل 4
نوع : فانتزی - توكار
100*50 cm
قیمت لیست : 3755000 ریال
قیمت : 2805000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 25-CR کد مدل جدید 6
نوع : فانتزی - توكار
116*50 cm
قیمت لیست : 3853000 ریال
قیمت : 2870000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 25-CR کد مدل 6
نوع : فانتزی - توكار
116*50 cm
قیمت لیست : 4096000 ریال
قیمت : 3019000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان - 25-CR کد مدل 6-SD
نوع : فانتزی - توكار
116*50 cm
قیمت لیست : 4096000 ریال
قیمت : 3060000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 25-CR کد مدل 8
نوع : فانتزی - توكار
100*50 cm
قیمت لیست : 4669000 ریال
قیمت : 3488000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 25-CR کد مدل 10
نوع : فانتزی - توكار
100*50 cm
قیمت لیست : 3363000 ریال
قیمت : 2512000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان - 25-CR کد مدل 157
نوع : فانتزی - توكار
100*50 cm
قیمت لیست : 3363000 ریال
قیمت : 2479000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان - 25-CR کد مدل 158
نوع : فانتزی - توكار
100*50 cm
قیمت لیست : 3363000 ریال
قیمت : 2479000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 25-CR کد مدل 12
نوع : فانتزی - توكار
100*50 cm
قیمت لیست : 4368000 ریال
قیمت : 3263000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 25-CR کد مدل 14
نوع : فانتزی - توكار
80*50 cm
قیمت لیست : 3068000 ریال
قیمت : 2261000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 25-CR کد مدل 15
نوع : فانتزی - توكار
80*50 cm
قیمت لیست : 3495000 ریال
قیمت : 2611000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان - 25-CR کد مدل 16
نوع : فانتزی - توكار
138*50 cm
قیمت لیست : 4735000 ریال
قیمت : 3537000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 25-CR کد مدل 18
نوع : فانتزی - توكار
120*44 cm
قیمت لیست : 3685000 ریال
قیمت : 2753000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 25-CR کد مدل 19
نوع : فانتزی - توكار
120*50 cm
قیمت لیست : 3704000 ریال
قیمت : 2767000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان - 25-CR کد مدل 20
نوع : فانتزی - توكار
55 cm
قیمت لیست : 2409000 ریال
قیمت : 1800000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 25-CR کد مدل 21
نوع : فانتزی - توكار
43 cm
قیمت لیست : 2166000 ریال
قیمت : 1618000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 25-CR کد مدل 22
نوع : فانتزی - توكار
43 cm
قیمت لیست : 1313000 ریال
قیمت : 981000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان - 25-CR کد مدل 23
نوع : فانتزی - روكار
100*60 cm
قیمت لیست : 4026000 ریال
قیمت : 3007000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 25-CR کد مدل 25
نوع : فانتزی - روکار
120*60 cm
قیمت لیست : 4398000 ریال
قیمت : 3241000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 25-CR کد مدل 25-CR
نوع : فانتزی - روکار
120*60 cm
قیمت لیست : 4398000 ریال
قیمت : 3241000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 25-CR کد مدل 25-SD
نوع : فانتزی - روکار
120*60 cm
قیمت لیست : 4398000 ریال
قیمت : 3285000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 25-CR کد مدل 29
نوع : فانتزی - روکار
100*60 cm
قیمت لیست : 4393000 ریال
قیمت : 3282000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 25-CR کد مدل 31
نوع : فانتزی - روکار
80*60 cm
قیمت لیست : 3166000 ریال
قیمت : 2365000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 25-CR کد مدل 32
نوع : فانتزی - روکار
80*60 cm
قیمت لیست : 3600000 ریال
قیمت : 2689000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان - 25-CR کد مدل 33
نوع : فانتزی - روکار
140*60 cm
قیمت لیست : 4960000 ریال
قیمت : 3705000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 25-CR کد مدل 35
نوع : فانتزی - روکار
120*60 cm
قیمت لیست : 4001000 ریال
قیمت : 2989000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان - 25-CR کد مدل 36
نوع : فانتزی - روکار
120*50 cm
قیمت لیست : 3777000 ریال
قیمت : 2821000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان - 25-CR کد مدل 37
نوع : نیمه فانتزی - روکار
100*50 cm
قیمت لیست : 2027000 ریال
قیمت : 1514000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان - 25-CR کد مدل 38
نوع : نیمه فانتزی - روکار
100*60
قیمت لیست : 2172000 ریال
قیمت : 1622000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 25-CR کد مدل 39
نوع : نیمه فانتزی - روکار
120*50 cm
قیمت لیست : 1960000 ریال
قیمت : 1464000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان - 25-CR کد مدل 39-S
نوع : نیمه فانتزی - روکار
120*50 cm
قیمت لیست : 1960000 ریال
قیمت : 1464000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان - 25-CR کد مدل 40
نوع : نیمه فانتزی - روکار
120*60 cn
قیمت لیست : 222400 ریال
قیمت : 166000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان - 25-CR کد مدل 40-S
نوع : نیمه فانتزی - روکار
120*60 cm
قیمت لیست : 2224000 ریال
قیمت : 1661000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان - 25-CR کد مدل 41
نوع : فانتزی - روکار
100*60
قیمت لیست : 4686000 ریال
قیمت : 3500000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 25-CR کد مدل 43
نوع : فانتزی - توكار
80*50 cm
قیمت لیست : 4250000 ریال
قیمت : 3175000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان - 25-CR کد مدل 44
نوع : فانتزی - توكار
100*50 cm
قیمت لیست : 4695000 ریال
قیمت : 3507000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان - 25-CR کد مدل 47
نوع : فانتزی - توكار
100*50 cm
قیمت لیست : 4459000 ریال
قیمت : 3331000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 25-CR کد مدل 49
نوع : فانتزی - توكار
116*50 cm
قیمت لیست : 4818000 ریال
قیمت : 3599000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 25-CR کد مدل 51
نوع : نیمه فانتزی - روکار
150*50 cm
قیمت لیست : 2456000 ریال
قیمت : 1835000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 25-CR کد مدل 52
نوع : نیمه فانتزی - روکار
150*60 cm
قیمت لیست : 2711000 ریال
قیمت : 2025000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 25-CR کد مدل 53
نوع : فانتزی - روکار
120*50 cm
قیمت لیست : 3774000 ریال
قیمت : 2819000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان - 25-CR کد مدل 55
نوع : فانتزی - روکار
120*50 cm
قیمت لیست : 4607000 ریال
قیمت : 3441000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان - 25-CR کد مدل 57
نوع : فانتزی - روکار
150*60
قیمت لیست : 5313000 ریال
قیمت : 3969000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان - 25-CR کد مدل 59
نوع : فانتزی - روکار
100*50
قیمت لیست : 3685000 ریال
قیمت : 2753000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان - 25-CR کد مدل 60
نوع : فانتزی - روکار
120*50 cm
قیمت لیست : 4150000 ریال
قیمت : 3100000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 25-CR کد مدل 61
نوع : فانتزی - روکار
150*60
قیمت لیست : 5024000 ریال
قیمت : 3753000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان - 25-CR کد مدل 65
نوع : فانتزی - توكار
84*50
قیمت لیست : 3832000 ریال
قیمت : 2863000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان - 25-CR کد مدل 67
نوع : فانتزی - توكار
84*50
قیمت لیست : 4257000 ریال
قیمت : 3180000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان - 25-CR کد مدل 69
نوع : فانتزی - توكار
84*50 cm
قیمت لیست : 4257000 ریال
قیمت : 3180000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان - 25-CR کد مدل 71
نوع : فانتزی - توكار
84*50 cm
قیمت لیست : 4263000 ریال
قیمت : 3184000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان - 25-CR کد مدل 72
نوع : فانتزی - توكار
120*50 cm
قیمت لیست : 3893000 ریال
قیمت : 2908000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 25-CR کد مدل 73
نوع : فانتزی - توكار
100*50 cm
قیمت لیست : 3694000 ریال
قیمت : 2759000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 25-CR کد مدل 74
نوع : فانتزی - روکار
120*60 cm
قیمت لیست : 3977000 ریال
قیمت : 2971000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 25-CR کد مدل 75
نوع : فانتزی - روكار
100*60 cm
قیمت لیست : 3785000 ریال
قیمت : 2827000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 25-CR کد مدل 80
نوع : فانتزی - روکار
120*60 cm
قیمت لیست : 4735000 ریال
قیمت : 3537000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان - 25-CR کد مدل 82
نوع : فانتزی - توكار
116*50 cm
قیمت لیست : 4449000 ریال
قیمت : 3323000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان - 25-CR کد مدل 88
نوع : فانتزی - توكار
100*50 cm
قیمت لیست : 4191000 ریال
قیمت : 3131000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان - 25-CR کد مدل 101
نوع : نیمه فانتزی - روکار
100*60 cm
قیمت لیست : 2811000 ریال
قیمت : 2100000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان - 25-CR کد مدل 103
نوع : نیمه فانتزی - روکار
120*60 cm
قیمت لیست : 2748000 ریال
قیمت : 2053000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان - 25-CR کد مدل 108
نوع : فانتزی - توكار
100*50 cm
قیمت لیست : 3456000 ریال
قیمت : 2582000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 25-CR کد مدل 109
نوع : فانتزی - توكار
100*50 cm
قیمت لیست : 3330000 ریال
قیمت : 2488000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 25-CR کد مدل 110
نوع : فانتزی - توكار
100*50 cm
قیمت لیست : 3612000 ریال
قیمت : 2698000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان - 25-CR کد مدل 111
نوع : فانتزی - روکار
100*60 cm
قیمت لیست : 3474000 ریال
قیمت : 2595000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان - 25-CR کد مدل 112
نوع : فانتزی - روکار
100*60 cm
قیمت لیست : 3743000 ریال
قیمت : 2796000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 25-CR کد مدل 113
نوع : فانتزی - توكار
100*50 cm
قیمت لیست : 3330000 ریال
قیمت : 2488000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان - 25-CR کد مدل 114
نوع : فانتزی - توكار
100*50 cm
قیمت لیست : 3612000 ریال
قیمت : 2698000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 25-CR کد مدل 115
نوع : فانتزی - روکار
100*60 cm
قیمت لیست : 3474000 ریال
قیمت : 2595000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 25-CR کد مدل 116
نوع : فانتزی - روکار
100*60 cm
قیمت لیست : 3743000 ریال
قیمت : 2796000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان - 25-CR کد مدل 119
نوع : فانتزی - توکار
100*50 cm
قیمت لیست : 3845000 ریال
قیمت : 2872000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان - 25-CR کد مدل 121
نوع : نیمه فانتزی - روکار
120*60 cm
قیمت لیست : 2333000 ریال
قیمت : 1743000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 25-CR کد مدل 121-SP
نوع : نیمه فانتزی - روکار
120*60 cm
قیمت لیست : 2488470 ریال
قیمت : 1854000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 25-CR کد مدل 123
نوع : نیمه فانتزی - روکار
100*50 cm
قیمت لیست : 1454000 ریال
قیمت : 1086000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 25-CR کد مدل 124
نوع : نیمه فانتزی - روکار
80*50 cm
قیمت لیست : 1241000 ریال
قیمت : 927000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 25-CR کد مدل 125
نوع : نیمه فانتزی - روکار
100*60 cm
قیمت لیست : 1552000 ریال
قیمت : 1159000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 25-CR کد مدل 126
نوع : نیمه فانتزی - روکار
80*60 cm
قیمت لیست : 1337000 ریال
قیمت : 999000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 25-CR کد مدل 127
نوع : نیمه فانتزی - روکار
120*50 cm
قیمت لیست : 2551000 ریال
قیمت : 1906000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان - 25-CR کد مدل 130
نوع : فانتزی - توكار
116*50 cm
قیمت لیست : 4240000 ریال
قیمت : 3167000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 25-CR کد مدل 133
نوع : فانتزی - روکار
120*60 cm
قیمت لیست : 4137000 ریال
قیمت : 3090000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان - 25-CR کد مدل 134
نوع : فانتزی - روکار
120*60 cm
قیمت لیست : 4519000 ریال
قیمت : 3376000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 25-CR کد مدل 135
نوع : فانتزی - روکار
120*60 cm
قیمت لیست : 4807000 ریال
قیمت : 3591000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان - 25-CR کد مدل 136
نوع : نیمه فانتزی - توکار
116*50 cm
قیمت لیست : 2467000 ریال
قیمت : 1818000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 25-CR کد مدل 136-CR
نوع : نیمه فانتزی - توکار
116*50 cm
قیمت لیست : 2467000 ریال
قیمت : 1818000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 25-CR کد مدل 136-SP
نوع : نیمه فانتزی - توکار
116*50 cm
قیمت لیست : 2623000 ریال
قیمت : 1933000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 25-CR کد مدل 136-CR-SP
نوع : نیمه فانتزی - توکار
116*50 cm
قیمت لیست : 2623000 ریال
قیمت : 1933000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 25-CR کد مدل 138
نوع : فانتزی - توكار
120*50 cm
قیمت لیست : 3688000 ریال
قیمت : 2755000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان - 25-CR کد مدل 139
نوع : فانتزی - توكار
80*50 cm
قیمت لیست : 3666000 ریال
قیمت : 2739000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 25-CR کد مدل 140
نوع : فانتزی - توكار
80*50 cm
قیمت لیست : 3868000 ریال
قیمت : 2889000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان - 25-CR کد مدل 141
نوع : فانتزی - توكار
100*50 cm
قیمت لیست : 3962000 ریال
قیمت : 2920000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 25-CR کد مدل 142
نوع : فانتزی - روکار
80*60 cm
قیمت لیست : 3866000 ریال
قیمت : 2888000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 25-CR کد مدل 143
نوع : فانتزی - روکار
80*60 cm
قیمت لیست : 3940000 ریال
قیمت : 2943000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 25-CR کد مدل 144
نوع : فانتزی - روکار
100*60 cm
قیمت لیست : 4237000 ریال
قیمت : 3123000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 25-CR کد مدل 145
نوع : فانتزی - توكار
120*50 cm
قیمت لیست : 3704000 ریال
قیمت : 2730000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 25-CR کد مدل 146
نوع : فانتزی - روکار
120*60 cm
قیمت لیست : 4001000 ریال
قیمت : 2949000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 25-CR کد مدل 147
نوع : فانتزی - توكار
120*50 cm
قیمت لیست : 3704000 ریال
قیمت : 2730000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 25-CR کد مدل 148
نوع : فانتزی - روکار
120*60 cm
قیمت لیست : 4001000 ریال
قیمت : 2949000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 25-CR کد مدل 149
نوع : فانتزی - روکار
120*50 cm
قیمت لیست : 4001000 ریال
قیمت : 2989000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان - 25-CR کد مدل 156
نوع : فانتزی - توكار
120*50 cm
قیمت لیست : 3704000 ریال
قیمت : 2767000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان - 25-CR کد مدل 159
نوع : فانتزی - توكار
120*50 cm
قیمت لیست : 3710000 ریال
قیمت : 2771000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 25-CR کد مدل 160
نوع : فانتزی - توكار
120*50 cm
قیمت لیست : 3703820 ریال
قیمت : 2759000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان - 25-CR کد مدل 161
نوع : فانتزی - توكار
120*50 cm
قیمت لیست : 2298810 ریال
قیمت : 1713000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 25-CR کد مدل 161-SD
نوع : فانتزی - توكار
120*50 cm
سینک ظرفشویی اخوان - 25-CR کد مدل 150
نوع : نیمه فانتزی - روکار
120*60 cm
قیمت لیست : 2224000 ریال
قیمت : 1661000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 25-CR کد مدل 150-SP
نوع : نیمه فانتزی - روکار
120*60 cm
قیمت لیست : 2380000 ریال
قیمت : 1778000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 25-CR کد مدل 151
نوع : نیمه فانتزی - روکار
120*50 cm
قیمت لیست : 1960000 ریال
قیمت : 1464000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان - 25-CR کد مدل 151-SP
نوع : نیمه فانتزی - روکار
120*50 cm
قیمت لیست : 2115000 ریال
قیمت : 1580000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 25-CR کد مدل 152
نوع : نیمه فانتزی - روکار
120*60 cm
قیمت لیست : 2224000 ریال
قیمت : 1661000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 25-CR کد مدل 152-SP
نوع : نیمه فانتزی - روکار
120*60 cm
قیمت لیست : 2380000 ریال
قیمت : 1778000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 25-CR کد مدل 153
نوع : نیمه فانتزی - روکار
120*50 cm
قیمت لیست : 1960000 ریال
قیمت : 1464000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 25-CR کد مدل 153-SP
نوع : نیمه فانتزی - روکار
120*50 cm
قیمت لیست : 2115000 ریال
قیمت : 1580000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 25-CR کد مدل 154
نوع : نیمه فانتزی - روکار
120*60 cm
قیمت لیست : 2224000 ریال
قیمت : 1661000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان - 25-CR کد مدل 154-SP
نوع : نیمه فانتزی - روکار
120*60 cm
قیمت لیست : 2380000 ریال
قیمت : 1778000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان - 25-CR کد مدل 155
نوع : نیمه فانتزی - روکار
120*50 cm
قیمت لیست : 1960000 ریال
قیمت : 1464000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان - 25-CR کد مدل 155-SP
نوع : نیمه فانتزی - روکار
120*50 cm
قیمت لیست : 2115000 ریال
قیمت : 1580000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان - 25-CR کد مدل 180
نوع : شیشه و استیل - توکار
80*51 cm
قیمت لیست : 6715000 ریال
قیمت : 5003000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان - 25-CR کد مدل 181
نوع : شیشه و استیل - توکار
100*51 cm
قیمت لیست : 10458000 ریال
قیمت : 7791000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان - 25-CR کد مدل 182
نوع : شیشه و استیل - توکار
120*51 cm
قیمت لیست : 11570000 ریال
قیمت : 8620000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان - 25-CR کد مدل 183
نوع : شیشه و استیل - توکار
120*52 cm
قیمت لیست : 8114000 ریال
قیمت : 6045000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان - 25-CR کد مدل 184
نوع : شیشه و استیل - توکار
116*50 cm
قیمت لیست : 8135000 ریال
قیمت : 6061000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان - 25-CR کد مدل 400
نوع : باکسی - زیرصفحه ای
47.5*40 cm
قیمت لیست : 5000000 ریال
قیمت : 3735000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 25-CR کد مدل 401
نوع : باکسی - زیرصفحه ای
72*40 cm
قیمت لیست : 6500000 ریال
قیمت : 4856000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 25-CR کد مدل 402
نوع : باکسی - زیرصفحه ای
40*60 cm
قیمت لیست : 6000000 ریال
قیمت : 4482000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 25-CR کد مدل 403
نوع : باکسی - زیرصفحه ای
34*40 cm
قیمت لیست : 3250000 ریال
قیمت : 2428000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 25-CR کد مدل 404
نوع : باکسی - زیرصفحه ای
34*34
قیمت لیست : + ریال
قیمت : 0 ریال

در حال تولید
سینک ظرفشویی اخوان - 25-CR کد مدل 405
نوع : باکسی - زیرصفحه ای
34*18 cm
قیمت لیست : + ریال
قیمت : 0 ریال

در حال تولید
سینک ظرفشویی اخوان - 25-CR کد مدل 406
نوع : باکسی - زیرصفحه ای
40.5*40 cm
قیمت لیست : 4400000 ریال
قیمت : 3287000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 25-CR کد مدل 407
نوع : باکسی - زیرصفحه ای
34*40 cm
قیمت لیست : 4000000 ریال
قیمت : 2988000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 25-CR کد مدل 408
نوع : باکسی - زیرصفحه ای
34*34 cm
قیمت لیست : 3400000 ریال
قیمت : 2540000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 25-CR کد مدل 409
نوع : باکسی - زیرصفحه ای
34*18 cm
قیمت لیست : 3000000 ریال
قیمت : 2241000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 25-CR کد مدل 301
نوع : باکسی - توکار
120*50 cm
قیمت لیست : + ریال
قیمت : 0 ریال

در حال تولید
سینک ظرفشویی اخوان - 25-CR کد مدل 303
نوع : باکسی - توکار
120*50 cm
قیمت لیست : + ریال
قیمت : 0 ریال

در حال تولید
سینک ظرفشویی اخوان - 25-CR کد مدل 305
نوع : باکسی - توکار
120*50 cm
قیمت لیست : + ریال
قیمت : 0 ریال

در حال تولید
سینک ظرفشویی اخوان - 25-CR کد مدل 306
نوع : باکسی - توکار
120*50 cm
قیمت لیست : + ریال
قیمت : 0 ریال

در حال تولید
سینک ظرفشویی اخوان - 25-CR کد مدل 307
نوع : باکسی - توکار
120*50 cm
قیمت لیست : + ریال
قیمت : 0 ریال

در حال تولید
سینک ظرفشویی اخوان - 25-CR کد مدل 308
نوع : باکسی - توکار
100*50 cm
قیمت لیست : + ریال
قیمت : 0 ریال

در حال تولید
سینک ظرفشویی اخوان - 25-CR کد مدل 309
نوع : باکسی - توکار
100*50 cm
قیمت لیست : + ریال
قیمت : 0 ریال

در حال تولید
سینک ظرفشویی اخوان - 25-CR کد مدل 311
نوع : باکسی - توکار
100*50 cm
قیمت لیست : + ریال
قیمت : 0 ریال

در حال تولید
سینک ظرفشویی اخوان - 25-CR کد مدل 312
نوع : باکسی - توکار
86*50 cm
قیمت لیست : + ریال
قیمت : 0 ریال

در حال تولید
سینک ظرفشویی اخوان - 25-CR کد مدل 313
نوع : باکسی - توکار
80*50 cm
قیمت لیست : + ریال
قیمت : 0 ریال

در حال تولید
سینک ظرفشویی اخوان - 25-CR کد مدل 314
نوع : باکسی - توکار
80*50 cm
قیمت لیست : + ریال
قیمت : 0 ریال

در حال تولید
سینک ظرفشویی اخوان - 25-CR کد مدل 315
نوع : باکسی - توکار
80*50 cm
قیمت لیست : + ریال
قیمت : 0 ریال

در حال تولید
سینک ظرفشویی اخوان - 25-CR کد مدل 317
نوع : باکسی - توکار
80*50 cm
قیمت لیست : + ریال
قیمت : 0 ریال

در حال تولید
سینک ظرفشویی اخوان - 25-CR کد مدل تک لگنه براق 50*80
نوع : معمولی - روکار
80*50
سینک ظرفشویی اخوان - 25-CR کد مدل 80*50 دو لگنه براق
نوع : معمولی - روکار
80*50 cm
سینک ظرفشویی اخوان - 25-CR کد مدل 80*60 تک لگنه براق
نوع : معمولی - روکار
80*60
سینک ظرفشویی اخوان - 25-CR کد مدل 80*60 دو لگنه براق
نوع : معمولی - روکار
80*60
سینک ظرفشویی اخوان - 25-CR کد مدل 100*50 تک لگنه آبی
نوع : معمولی - روکار
100*50 cm
سینک ظرفشویی اخوان - 25-CR کد مدل 100*50 تک لگنه براق
نوع : معمولی - روکار
100*50 cm
سینک ظرفشویی اخوان - 25-CR کد مدل 100*50 دو لگنه براق
نوع : معمولی - روکار
100*50 cm
سینک ظرفشویی اخوان - 25-CR کد مدل 100*60 تک لگنه براق
نوع : معمولی - روکار
100*60 cm
سینک ظرفشویی اخوان - 25-CR کد مدل 100*60 دو لگنه براق
نوع : معمولی - روکار
100*60 cm
سینک ظرفشویی اخوان - 25-CR کد مدل 120*50 AN دو لگنه آبی
نوع : معمولی - روکار
120*50 cm
سینک ظرفشویی اخوان - 25-CR کد مدل 120*50 CR دو لگنه براق
نوع : معمولی - روکار
120*50 cm
سینک ظرفشویی اخوان - 25-CR کد مدل 120*50 دو لگنه براق
نوع : معمولی - روکار
120*50 cm
سینک ظرفشویی اخوان - 25-CR کد مدل 120*50 CRB4 دو لگنه آبی
نوع : معمولی - روکار
120*50 cm
سینک ظرفشویی اخوان - 25-CR کد مدل 120*50 دو لگنه آبی
نوع : معمولی - روکار
120*50 cm
سینک ظرفشویی اخوان - 25-CR کد مدل 120*50 New دو لگنه براق
نوع : معمولی - روکار
120*50 cm
سینک ظرفشویی اخوان - 25-CR کد مدل 120*60 AN دو لگنه آبی
نوع : معمولی - روکار
120*60 cm
سینک ظرفشویی اخوان - 25-CR کد مدل 120*60 CRB4 دو لگنه آبی
نوع : معمولی - روکار
120*60 cm

نمایندگی شرکت اخوان جم
سینک، گاز، هود، فر و انواع شیر آلات
021- 3353 1664 + 021- 3353 1641 | info@ahmadisink.com