ورود کاربران تماس لیست قیمت محصولات کاتالوگ محصولات درباره ما صفحه اصلی
0


شیر آلات بهداشتی اخوان
فر توکاراخوان
گاز صفحه ای رومیزی اخوان
هود آشپزخانه
سینک ظرفشویی اخوان
اخوان0
  سینک ظرفشویی اخوان محصولات اخوان - مدل 314    سینک ظرفشویی اخوان
 قیمت نهایی :7920000 ریال بروز شده: چهارشنبه ۲۱ آذر ۱۳۹۷ - ۱۱:۳۱ 
   نوع : باکسی - توکار    
80*50 cm : ابعاد    
314 سینک اخوان کد
Medel Marina-80-R25

خانواده محصول باکسی
نوع سینک توکار
جنس سینک استیل
80 cm طول سینک
50 cm عرض سینک
20 cm عمق لگن
ضخامت ورق 1 میلیمتر

همراه با سیفون و زیرآب
همراه با قطعات پلاستیکی جانبی
دارای بست فلزی و نوار جهت آب بندی بهتر
دارای لگن عمیق راست لگن - چپ لگن
سینک ظرفشویی اخوان
سفارش کالا
سینک ظرفشویی اخوان
سینک ظرفشویی اخوان محصولات اخوان - 314
     قیمت : 7920000   
نوع : باکسی - توکار
80*50 cm : ابعاد    
314 سینک اخوان کد
Medel Marina-80-R25

خانواده محصول باکسی
نوع سینک توکار
جنس سینک استیل
80 cm طول سینک
50 cm عرض سینک
20 cm عمق لگن
ضخامت ورق 1 میلیمتر

همراه با سیفون و زیرآب
همراه با قطعات پلاستیکی جانبی
دارای بست فلزی و نوار جهت آب بندی بهتر
دارای لگن عمیق راست لگن - چپ لگن


زیر صفحه ایتوکارروکار


سینک ظرفشویی اخوان - 314 کد مدل 300
نوع : باکسی - توکار
120*50 cm
قیمت لیست : 12180000 ریال
قیمت : 12180000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 314 کد مدل 300-S
نوع : باکسی - توکار
120*50 cm
قیمت لیست : 10670000 ریال
قیمت : 10670000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 314 کد مدل 302
نوع : باکسی - توکار
120*50 cm
قیمت لیست : 12180000 ریال
قیمت : 12180000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 314 کد مدل 302-S
نوع : باکسی - توکار
120*50 cm
قیمت لیست : 10670000 ریال
قیمت : 10670000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 314 کد مدل 304
نوع : باکسی - توکار
120*50 cm
قیمت لیست : 12180000 ریال
قیمت : 12180000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 314 کد مدل 304S
نوع : باکسی - توکار
120*50 cm
قیمت لیست : 10670000 ریال
قیمت : 10670000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 314 کد مدل 306
نوع : باکسی - توکار
100*50 cm
قیمت لیست : 11290000 ریال
قیمت : 11290000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 314 کد مدل 308
نوع : باکسی - توکار
100*50 cm
قیمت لیست : 11290000 ریال
قیمت : 11290000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 314 کد مدل 310
نوع : باکسی - توکار
100*50 cm
قیمت لیست : 11290000 ریال
قیمت : 11290000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 314 کد مدل 310S
نوع : باکسی - توکار
100*50 cm
قیمت لیست : 9780000 ریال
قیمت : 9780000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 314 کد مدل 312
نوع : باکسی - توکار
86*50 cm
قیمت لیست : 7920000 ریال
قیمت : 7920000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 314 کد مدل 314
نوع : باکسی - توکار
80*50 cm
قیمت لیست : 7920000 ریال
قیمت : 7920000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 314 کد مدل 316
نوع : باکسی - توکار
80*50 cm
قیمت لیست : 7920000 ریال
قیمت : 7920000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 314 کد مدل 318
نوع : باکسی - توکار
120*50 cm
قیمت لیست : 10750000 ریال
قیمت : 10750000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 314 کد مدل 318-S
نوع : باکسی - توکار
120*52 cm
قیمت لیست : 9250000 ریال
قیمت : 9250000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 314 کد مدل 320-S
نوع : باکسی - روکار
120*60 cm
قیمت لیست : 9930000 ریال
قیمت : 9930000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 314 کد مدل 320
نوع : باکسی - روکار
120*60 cm
قیمت لیست : 11440000 ریال
قیمت : 11440000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 314 کد مدل 322
نوع : باکسی - روکار
100*60 cm
قیمت لیست : 10650000 ریال
قیمت : 10650000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 314 کد مدل 324S
نوع : باکسی - توکار
120*50 cm
قیمت لیست : 11400000 ریال
قیمت : 11400000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 314 کد مدل 324
نوع : باکسی - توکار
120*50 cm
قیمت لیست : 12820000 ریال
قیمت : 12820000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 314 کد مدل 326
نوع : باکسی - توکار
100*50 CM
قیمت لیست : 12080000 ریال
قیمت : 12080000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 314 کد مدل 326S
نوع : باکسی - توکار
100*50CM
قیمت لیست : 10660000 ریال
قیمت : 10660000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 314 کد مدل 330
نوع : باکسی - توکار
120*50 cm
قیمت لیست : 19240000 ریال
قیمت : 19240000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 314 کد مدل 332
نوع : باکسی - توکار
120*50 cm
قیمت لیست : 21440000 ریال
قیمت : 21440000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 314 کد مدل 334
نوع : باکسی - توکار
75.5*50 cm
قیمت لیست : 14570000 ریال
قیمت : 14570000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 314 کد مدل 336
نوع : باکسی - توکار
77*50 cm
قیمت لیست : 11710000 ریال
قیمت : 11710000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 314 کد مدل 338
نوع : باکسی - توکار
65*50 cm
قیمت لیست : 11290000 ریال
قیمت : 11290000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 314 کد مدل 340
نوع : باکسی - توکار
52.5*50 cm
قیمت لیست : 9800000 ریال
قیمت : 9800000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 314 کد مدل 342
نوع : باکسی - توکار
43*50 cm
قیمت لیست : 7620000 ریال
قیمت : 7620000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 314 کد مدل 344
نوع : باکسی - توکار
39*50 cm
قیمت لیست : 7190000 ریال
قیمت : 7190000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 314 کد مدل 346
نوع : باکسی - توکار
140*50 cm
قیمت لیست : 23430000 ریال
قیمت : 23430000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 314 کد مدل 348
نوع : باکسی - توکار
100*50 cm
قیمت لیست : 16330000 ریال
قیمت : 16330000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 314 کد مدل 350
نوع : باکسی - توکار
80*50 cm
قیمت لیست : 12920000 ریال
قیمت : 12920000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 314 کد مدل 354
نوع : باکسی - توکار
100*50 cm
قیمت لیست : 20500000 ریال
قیمت : 20500000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 314 کد مدل 360
نوع : باکسی - توکار
120*50 cm
قیمت لیست : 9250000 ریال
قیمت : 9250000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 314 کد مدل 362
نوع : باکسی - روکار
120*60 cm
قیمت لیست : 9850000 ریال
قیمت : 9850000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان - 314 کد مدل 400
نوع : باکسی - زیرصفحه ای
47.5*40 cm
قیمت لیست : 7710000 ریال
قیمت : 7710000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 314 کد مدل 401
نوع : باکسی - زیرصفحه ای
72*40 cm
قیمت لیست : 9940000 ریال
قیمت : 9940000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 314 کد مدل 402
نوع : باکسی - زیرصفحه ای
40*60 cm
قیمت لیست : 9200000 ریال
قیمت : 9200000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 314 کد مدل 403
نوع : باکسی - زیرصفحه ای
34*40 cm
قیمت لیست : 5250000 ریال
قیمت : 5250000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 314 کد مدل 404
نوع : باکسی - زیرصفحه ای
34*34
قیمت لیست : 4490000 ریال
قیمت : 4490000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 314 کد مدل 407
نوع : باکسی - زیرصفحه ای
34*40 cm
قیمت لیست : 6370000 ریال
قیمت : 6370000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 314 کد مدل 408
نوع : باکسی - زیرصفحه ای
34*34 cm
قیمت لیست : 5390000 ریال
قیمت : 5390000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 314 کد مدل 405
نوع : باکسی - زیرصفحه ای
34*18 cm
قیمت لیست : 3110000 ریال
قیمت : 3110000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 314 کد مدل 409
نوع : باکسی - زیرصفحه ای
34*18 cm
قیمت لیست : 4190000 ریال
قیمت : 4190000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 314 کد مدل 406
نوع : باکسی - زیرصفحه ای
40.5*40 cm
قیمت لیست : 6830000 ریال
قیمت : 6830000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 314 کد مدل 410
نوع : باکسی - زیرصفحه ای
71*40 cm
قیمت لیست : 13070000 ریال
قیمت : 13070000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 314 کد مدل 1
نوع : فانتزی - توکار
62 cm * 50 cm
قیمت لیست : 3210000 ریال
قیمت : 3210000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان - 314 کد مدل 2
نوع : فانتزی - توکار
62*50 cm
قیمت لیست : 5960000 ریال
قیمت : 5960000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان - 314 کد مدل 4
نوع : فانتزی - توكار
100*50 cm
قیمت لیست : 6960000 ریال
قیمت : 6960000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 314 کد مدل 6
نوع : فانتزی - توكار
116*50 cm
قیمت لیست : 7690000 ریال
قیمت : 7690000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 314 کد مدل 6-CR
نوع : فانتزی - توكار
116*50 cm
قیمت لیست : 7690000 ریال
قیمت : 7690000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 314 کد مدل جدید 6
نوع : فانتزی - توكار
116*50 cm
قیمت لیست : 7260000 ریال
قیمت : 7260000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 314 کد مدل 8
نوع : فانتزی - توكار
100*50 cm
قیمت لیست : 8590000 ریال
قیمت : 8590000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 314 کد مدل 10
نوع : فانتزی - توكار
100*50 cm
قیمت لیست : 6210000 ریال
قیمت : 6210000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان - 314 کد مدل 12
نوع : فانتزی - توكار
100*50 cm
قیمت لیست : 7800000 ریال
قیمت : 7800000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 314 کد مدل 14
نوع : فانتزی - توكار
80*50 cm
قیمت لیست : 5980000 ریال
قیمت : 5980000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 314 کد مدل 15
نوع : فانتزی - توكار
80*50 cm
قیمت لیست : 6390000 ریال
قیمت : 6390000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 314 کد مدل 16
نوع : فانتزی - توكار
138*50 cm
قیمت لیست : 8850000 ریال
قیمت : 8850000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 314 کد مدل 18
نوع : فانتزی - توكار
120*44 cm
قیمت لیست : 6860000 ریال
قیمت : 6860000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان - 314 کد مدل 19
نوع : فانتزی - توكار
120*50 cm
قیمت لیست : 6200000 ریال
قیمت : 6200000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان - 314 کد مدل 20
نوع : فانتزی - توكار
55 cm
قیمت لیست : 4300000 ریال
قیمت : 4300000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 314 کد مدل 21
نوع : فانتزی - توكار
41 cm
قیمت لیست : 3870000 ریال
قیمت : 3870000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 314 کد مدل 22
نوع : فانتزی - توكار
43 cm
قیمت لیست : 2340000 ریال
قیمت : 2340000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان - 314 کد مدل 23
نوع : فانتزی - روكار
100*60 cm
قیمت لیست : 7450000 ریال
قیمت : 7450000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 314 کد مدل 25
نوع : فانتزی - روکار
120*60 cm
قیمت لیست : 8230000 ریال
قیمت : 8230000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 314 کد مدل 25-CR
نوع : فانتزی - روکار
120*60 cm
قیمت لیست : 8230000 ریال
قیمت : 8230000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 314 کد مدل 29
نوع : فانتزی - روکار
100*60 cm
قیمت لیست : 7850000 ریال
قیمت : 7850000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 314 کد مدل 31
نوع : فانتزی - روکار
80*60 cm
قیمت لیست : 5800000 ریال
قیمت : 5800000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 314 کد مدل 32
نوع : فانتزی - روکار
80*60 cm
قیمت لیست : 6580000 ریال
قیمت : 6580000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان - 314 کد مدل 33
نوع : فانتزی - روکار
140*60 cm
قیمت لیست : 9250000 ریال
قیمت : 9250000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 314 کد مدل 35
نوع : فانتزی - روکار
120*60 cm
قیمت لیست : 6238000 ریال
قیمت : 6238000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان - 314 کد مدل 36
نوع : فانتزی - روکار
120*50 cm
قیمت لیست : 7020000 ریال
قیمت : 7020000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 314 کد مدل 37
نوع : نیمه فانتزی - روکار
100*50 cm
قیمت لیست : 2840000 ریال
قیمت : 2840000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان - 314 کد مدل 38
نوع : نیمه فانتزی - روکار
100*60
قیمت لیست : 3000000 ریال
قیمت : 3000000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 314 کد مدل 39
نوع : نیمه فانتزی - روکار
120*50 cm
قیمت لیست : 3180000 ریال
قیمت : 3180000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان - 314 کد مدل 39-S
نوع : نیمه فانتزی - روکار
120*50 cm
قیمت لیست : 3180000 ریال
قیمت : 3180000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان - 314 کد مدل 40
نوع : نیمه فانتزی - روکار
120*60 cn
قیمت لیست : 3610000 ریال
قیمت : 3610000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان - 314 کد مدل 40-S
نوع : نیمه فانتزی - روکار
120*60 cm
قیمت لیست : 3610000 ریال
قیمت : 3610000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان - 314 کد مدل 41
نوع : فانتزی - روکار
100*60
قیمت لیست : 8370000 ریال
قیمت : 8370000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 314 کد مدل 43
نوع : فانتزی - توكار
80*50 cm
قیمت لیست : 7990000 ریال
قیمت : 7990000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان - 314 کد مدل 44
نوع : فانتزی - توكار
100*50 cm
قیمت لیست : 8780000 ریال
قیمت : 8780000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان - 314 کد مدل 47
نوع : فانتزی - توكار
100*50 cm
قیمت لیست : 7970000 ریال
قیمت : 7970000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 314 کد مدل 49
نوع : فانتزی - توكار
116*50 cm
قیمت لیست : 8610000 ریال
قیمت : 8610000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 314 کد مدل 51
نوع : نیمه فانتزی - روکار
150*50 cm
قیمت لیست : 3327234 ریال
قیمت : 3327000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 314 کد مدل 52
نوع : نیمه فانتزی - روکار
150*60 cm
قیمت لیست : 4400000 ریال
قیمت : 4400000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 314 کد مدل 53
نوع : فانتزی - روکار
120*50 cm
قیمت لیست : 6750000 ریال
قیمت : 6750000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان - 314 کد مدل 55
نوع : فانتزی - روکار
120*50 cm
قیمت لیست : 8237000 ریال
قیمت : 8237000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان - 314 کد مدل 57
نوع : فانتزی - روکار
150*60
قیمت لیست : 9750000 ریال
قیمت : 9750000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان - 314 کد مدل 59
نوع : فانتزی - روکار
100*50
قیمت لیست : 6589000 ریال
قیمت : 6589000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان - 314 کد مدل 60
نوع : فانتزی - روکار
120*50 cm
قیمت لیست : 7550000 ریال
قیمت : 7550000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 314 کد مدل 61
نوع : فانتزی - روکار
150*60
قیمت لیست : 8980000 ریال
قیمت : 8980000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان - 314 کد مدل 65
نوع : فانتزی - توكار
84*50
قیمت لیست : 7050000 ریال
قیمت : 7050000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان - 314 کد مدل 67
نوع : فانتزی - توكار
84*50
قیمت لیست : 7750000 ریال
قیمت : 7750000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان - 314 کد مدل 69
نوع : فانتزی - توكار
84*50 cm
قیمت لیست : 7880000 ریال
قیمت : 7880000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان - 314 کد مدل 71
نوع : فانتزی - توكار
84*50 cm
قیمت لیست : 8020000 ریال
قیمت : 8020000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان - 314 کد مدل 72
نوع : فانتزی - توكار
120*50 cm
قیمت لیست : 7230000 ریال
قیمت : 7230000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 314 کد مدل 73
نوع : فانتزی - توكار
100*50 cm
قیمت لیست : 6800000 ریال
قیمت : 6800000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 314 کد مدل 74
نوع : فانتزی - روکار
120*60 cm
قیمت لیست : 7380000 ریال
قیمت : 7380000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 314 کد مدل 75
نوع : فانتزی - روكار
100*60 cm
قیمت لیست : 6960000 ریال
قیمت : 6960000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 314 کد مدل 80
نوع : فانتزی - روکار
120*60 cm
قیمت لیست : 8460000 ریال
قیمت : 8460000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان - 314 کد مدل 82
نوع : فانتزی - توكار
116*50 cm
قیمت لیست : 7950000 ریال
قیمت : 7950000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان - 314 کد مدل 88
نوع : فانتزی - توكار
100*50 cm
قیمت لیست : 7490000 ریال
قیمت : 7490000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان - 314 کد مدل 101
نوع : نیمه فانتزی - روکار
100*60 cm
قیمت لیست : 3915000 ریال
قیمت : 3915000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان - 314 کد مدل 103
نوع : نیمه فانتزی - روکار
120*60 cm
قیمت لیست : 4460000 ریال
قیمت : 4460000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان - 314 کد مدل 108
نوع : فانتزی - توكار
100*50 cm
قیمت لیست : 6170000 ریال
قیمت : 6170000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 314 کد مدل 109
نوع : فانتزی - توكار
100*50 cm
قیمت لیست : 5950000 ریال
قیمت : 5950000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 314 کد مدل 110
نوع : فانتزی - توكار
100*50 cm
قیمت لیست : 6459000 ریال
قیمت : 6459000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان - 314 کد مدل 111
نوع : فانتزی - روکار
100*60 cm
قیمت لیست : 6210000 ریال
قیمت : 6210000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان - 314 کد مدل 112
نوع : فانتزی - روکار
100*60 cm
قیمت لیست : 6690000 ریال
قیمت : 6690000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 314 کد مدل 113
نوع : فانتزی - توكار
100*50 cm
قیمت لیست : 5950000 ریال
قیمت : 5950000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان - 314 کد مدل 114
نوع : فانتزی - توكار
100*50 cm
قیمت لیست : 6450000 ریال
قیمت : 6450000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 314 کد مدل 115
نوع : فانتزی - روکار
100*60 cm
قیمت لیست : 6210000 ریال
قیمت : 6210000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان - 314 کد مدل 116
نوع : فانتزی - روکار
100*60 cm
قیمت لیست : 6690000 ریال
قیمت : 6690000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان - 314 کد مدل 119
نوع : فانتزی - توکار
100*50 cm
قیمت لیست : 6870000 ریال
قیمت : 6870000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان - 314 کد مدل 121
نوع : نیمه فانتزی - روکار
120*60 cm
قیمت لیست : 3790000 ریال
قیمت : 3790000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 314 کد مدل 123
نوع : نیمه فانتزی - روکار
100*50 cm
قیمت لیست : 2360000 ریال
قیمت : 2360000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 314 کد مدل 124
نوع : نیمه فانتزی - روکار
80*50 cm
قیمت لیست : 2010000 ریال
قیمت : 2010000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 314 کد مدل 125
نوع : نیمه فانتزی - روکار
100*60 cm
قیمت لیست : 2520000 ریال
قیمت : 2520000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 314 کد مدل 126
نوع : نیمه فانتزی - روکار
80*60 cm
قیمت لیست : 2150000 ریال
قیمت : 2150000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 314 کد مدل 127
نوع : نیمه فانتزی - روکار
120*50 cm
قیمت لیست : 2883000 ریال
قیمت : 2883000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان - 314 کد مدل 130
نوع : فانتزی - توكار
116*50 cm
قیمت لیست : 7950000 ریال
قیمت : 7950000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 314 کد مدل 133
نوع : فانتزی - روکار
120*60 cm
قیمت لیست : 5762000 ریال
قیمت : 5762000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان - 314 کد مدل 134
نوع : فانتزی - روکار
120*60 cm
قیمت لیست : 8450000 ریال
قیمت : 8450000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان - 314 کد مدل 135
نوع : فانتزی - روکار
120*60 cm
قیمت لیست : 6695000 ریال
قیمت : 6695000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان - 314 کد مدل 136
نوع : نیمه فانتزی - توکار
116*50 cm
قیمت لیست : 4010000 ریال
قیمت : 4010000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 314 کد مدل 136-SP
نوع : نیمه فانتزی - توکار
116*50 cm
قیمت لیست : 4260000 ریال
قیمت : 4260000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 314 کد مدل 136-CR
نوع : نیمه فانتزی - توکار
116*50 cm
قیمت لیست : 4010000 ریال
قیمت : 4010000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 314 کد مدل 136-CR-SP
نوع : نیمه فانتزی - توکار
116*50 cm
قیمت لیست : 4263000 ریال
قیمت : 4263000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 314 کد مدل 136-NEW-CRSP
نوع : نیمه فانتزی - توکار
116*50 cm
قیمت لیست : 4263000 ریال
قیمت : 4263000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 314 کد مدل 138
نوع : فانتزی - توكار
120*50 cm
قیمت لیست : 5990000 ریال
قیمت : 5990000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان - 314 کد مدل 139
نوع : فانتزی - توكار
80*50 cm
قیمت لیست : 6800000 ریال
قیمت : 6800000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 314 کد مدل 140
نوع : فانتزی - توكار
80*50 cm
قیمت لیست : 7160000 ریال
قیمت : 7160000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان - 314 کد مدل 141
نوع : فانتزی - توكار
100*50 cm
قیمت لیست : 7330000 ریال
قیمت : 7330000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 314 کد مدل 142
نوع : فانتزی - روکار
80*60 cm
قیمت لیست : 7160000 ریال
قیمت : 7160000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 314 کد مدل 143
نوع : فانتزی - روکار
80*60 cm
قیمت لیست : 7300000 ریال
قیمت : 7300000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 314 کد مدل 144
نوع : فانتزی - روکار
100*60 cm
قیمت لیست : 7820000 ریال
قیمت : 7820000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 314 کد مدل 145
نوع : فانتزی - توكار
120*50 cm
قیمت لیست : 7380000 ریال
قیمت : 7380000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 314 کد مدل 146
نوع : فانتزی - روکار
120*60 cm
قیمت لیست : 7940000 ریال
قیمت : 7940000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 314 کد مدل 147-NEW
نوع : فانتزی - توكار
120*50 cm
قیمت لیست : 8410000 ریال
قیمت : 8410000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان - 314 کد مدل 147
نوع : فانتزی - توكار
120*50 cm
قیمت لیست : 7380000 ریال
قیمت : 7380000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 314 کد مدل 148-EW
نوع : فانتزی - روکار
120*60 cm
قیمت لیست : 8940000 ریال
قیمت : 8940000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 314 کد مدل 148
نوع : فانتزی - روکار
120*60 cm
قیمت لیست : 7940000 ریال
قیمت : 7940000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 314 کد مدل 149
نوع : فانتزی - روکار
120*50 cm
قیمت لیست : 7940000 ریال
قیمت : 7940000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان - 314 کد مدل 156
نوع : فانتزی - توكار
120*50 cm
قیمت لیست : 7380000 ریال
قیمت : 7380000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان - 314 کد مدل 157
نوع : فانتزی - توكار
100*50 cm
قیمت لیست : 6210000 ریال
قیمت : 6210000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 314 کد مدل 158
نوع : فانتزی - توكار
100*50 cm
قیمت لیست : 6210000 ریال
قیمت : 6210000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 314 کد مدل 159-NEW
نوع : فانتزی - توكار
120*50 cm
قیمت لیست : 8410000 ریال
قیمت : 8410000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 314 کد مدل 159
نوع : فانتزی - توكار
120*50 cm
قیمت لیست : 7380000 ریال
قیمت : 7380000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 314 کد مدل 160
نوع : فانتزی - توكار
120*50 cm
قیمت لیست : 7380000 ریال
قیمت : 7380000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان - 314 کد مدل 161
نوع : نیمه فانتزی - توکار
120*50 cm
قیمت لیست : 3730000 ریال
قیمت : 3730000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 314 کد مدل 161-SP
نوع : فانتزی - توكار
120*50 cm
قیمت لیست : 4012000 ریال
قیمت : 4012000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 314 کد مدل 162
نوع : فانتزی - روکار
120*60 cm
قیمت لیست : 7940000 ریال
قیمت : 7940000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 314 کد مدل 163
نوع : فانتزی - روکار
100*60 cm
قیمت لیست : 2817768 ریال
قیمت : 2818000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 314 کد مدل 150
نوع : نیمه فانتزی - روکار
120*60 cm
قیمت لیست : 3610000 ریال
قیمت : 3610000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 314 کد مدل 150-SP
نوع : نیمه فانتزی - روکار
120*60 cm
قیمت لیست : 3868000 ریال
قیمت : 3868000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 314 کد مدل 151
نوع : نیمه فانتزی - روکار
120*50 cm
قیمت لیست : 3186000 ریال
قیمت : 3186000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان - 314 کد مدل 151-SP
نوع : نیمه فانتزی - روکار
120*50 cm
قیمت لیست : 3438000 ریال
قیمت : 3438000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 314 کد مدل 152
نوع : نیمه فانتزی - روکار
120*60 cm
قیمت لیست : 3615000 ریال
قیمت : 3615000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 314 کد مدل 152-SP
نوع : نیمه فانتزی - روکار
120*60 cm
قیمت لیست : 3868000 ریال
قیمت : 3868000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 314 کد مدل 153
نوع : نیمه فانتزی - روکار
120*50 cm
قیمت لیست : 3186000 ریال
قیمت : 3186000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 314 کد مدل 153-SP
نوع : نیمه فانتزی - روکار
120*50 cm
قیمت لیست : 3438000 ریال
قیمت : 3438000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 314 کد مدل 154
نوع : نیمه فانتزی - روکار
120*60 cm
قیمت لیست : 3615000 ریال
قیمت : 3615000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان - 314 کد مدل 154-SP
نوع : نیمه فانتزی - روکار
120*60 cm
قیمت لیست : 3868000 ریال
قیمت : 3868000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان - 314 کد مدل 155
نوع : نیمه فانتزی - روکار
120*50 cm
قیمت لیست : 3186000 ریال
قیمت : 3186000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان - 314 کد مدل 155-SP
نوع : نیمه فانتزی - روکار
120*50 cm
قیمت لیست : 3438000 ریال
قیمت : 3438000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان - 314 کد مدل 301
نوع : باکسی - توکار
120*50 cm
سینک ظرفشویی اخوان - 314 کد مدل 303
نوع : باکسی - توکار
120*50 cm
سینک ظرفشویی اخوان - 314 کد مدل 305
نوع : باکسی - توکار
120*50 cm
سینک ظرفشویی اخوان - 314 کد مدل 307
نوع : باکسی - توکار
120*50 cm
سینک ظرفشویی اخوان - 314 کد مدل 309
نوع : باکسی - توکار
100*50 cm
سینک ظرفشویی اخوان - 314 کد مدل 311
نوع : باکسی - توکار
100*50 cm
سینک ظرفشویی اخوان - 314 کد مدل 313
نوع : باکسی - توکار
80*50 cm
سینک ظرفشویی اخوان - 314 کد مدل 315
نوع : باکسی - توکار
80*50 cm
سینک ظرفشویی اخوان - 314 کد مدل 317
نوع : باکسی - توکار
80*50 cm
سینک ظرفشویی اخوان - 314 کد مدل 180
نوع : شیشه و استیل - توکار
80*51 cm
سینک ظرفشویی اخوان - 314 کد مدل 181
نوع : شیشه و استیل - توکار
100*51 cm
قیمت لیست : 10458000 ریال
قیمت : 10458000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان - 314 کد مدل 182
نوع : شیشه و استیل - توکار
120*51 cm
قیمت لیست : 11570000 ریال
قیمت : 11570000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان - 314 کد مدل 183
نوع : شیشه و استیل - توکار
120*52 cm
قیمت لیست : 8114000 ریال
قیمت : 8114000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان - 314 کد مدل 184
نوع : شیشه و استیل - توکار
116*50 cm
قیمت لیست : 8135000 ریال
قیمت : 8135000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان - 314 کد مدل تک لگنه براق 50*80
نوع : معمولی - روکار
80*50
سینک ظرفشویی اخوان - 314 کد مدل 80*50 دو لگنه براق
نوع : معمولی - روکار
80*50 cm
سینک ظرفشویی اخوان - 314 کد مدل 80*60 تک لگنه براق
نوع : معمولی - روکار
80*60
سینک ظرفشویی اخوان - 314 کد مدل 80*60 دو لگنه براق
نوع : معمولی - روکار
80*60
سینک ظرفشویی اخوان - 314 کد مدل 100*50 تک لگنه آبی
نوع : معمولی - روکار
سینک ظرفشویی اخوان - 314 کد مدل 100*50 تک لگنه براق
نوع : معمولی - روکار
100*50 cm
سینک ظرفشویی اخوان - 314 کد مدل 100*50 دو لگنه براق
نوع : معمولی - روکار
100*50 cm
سینک ظرفشویی اخوان - 314 کد مدل 100*60 تک لگنه براق
نوع : معمولی - روکار
100*60 cm
سینک ظرفشویی اخوان - 314 کد مدل 100*60 دو لگنه براق
نوع : معمولی - روکار
100*60 cm

نمایندگی شرکت اخوان جم | لینکها
سینک، گاز، هود، فر و انواع شیر آلات
021- 3353 1664 + 021- 3353 1641 | info@ahmadisink.com