عضویت ورود کاربران تماس درباره ما صفحه اصلی
0


شیر آلات بهداشتی اخوان
فر توکاراخوان
گاز صفحه ای رومیزی اخوان
هود آشپزخانه
سینک ظرفشویی اخوان
اخوانعضویت | ورود کاربران
0
  سینک ظرفشویی اخوان محصولات اخوان - مدل 304   سینک ظرفشویی اخوان
 قیمت نهایی :5898000 ریال  
   نوع : باکسی - توکار    
120*50 cm : ابعاد    
304 سینک اخوان کد
Medel Respina-120-R25

خانواده محصول باکسی
نوع سینک توکار
120 cm طول سینک
50 cm عرض سینک

همراه با سیفون و زیرآب
همراه با قطعات جانبی
تخته گوشت شیشه ای + تخته گوشت پلاستیکی باکسی + سبد میوه شور پلاستیکی باکسی + لگن پلاستیکی باکسی + جا مایع
دارای بست فلزی و نوار جهت آب بندی بهتر
دارای لگن عمیق راست لگن - چپ لگن
سفارش کالا
سینک ظرفشویی اخوان
سینک ظرفشویی اخوان محصولات اخوان - 304
     قیمت : 5898000   
نوع : باکسی - توکار
120*50 cm : ابعاد    
304 سینک اخوان کد
Medel Respina-120-R25

خانواده محصول باکسی
نوع سینک توکار
120 cm طول سینک
50 cm عرض سینک

همراه با سیفون و زیرآب
همراه با قطعات جانبی
تخته گوشت شیشه ای + تخته گوشت پلاستیکی باکسی + سبد میوه شور پلاستیکی باکسی + لگن پلاستیکی باکسی + جا مایع
دارای بست فلزی و نوار جهت آب بندی بهتر
دارای لگن عمیق راست لگن - چپ لگن


زیر صفحه ایتوکارروکار


سینک ظرفشویی اخوان - 304 کد مدل 300
نوع : باکسی - توکار
120*50 cm
قیمت لیست : 7864000 ریال
قیمت : 5898000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 304 کد مدل 302
نوع : باکسی - توکار
120*50 cm
قیمت لیست : 7864000 ریال
قیمت : 5898000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان - 304 کد مدل 304
نوع : باکسی - توکار
120*50 cm
قیمت لیست : 7864000 ریال
قیمت : 5898000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 304 کد مدل 310
نوع : باکسی - توکار
100*50 cm
قیمت لیست : 7239000 ریال
قیمت : 5429000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 304 کد مدل 316
نوع : باکسی - توکار
80*50 cm
قیمت لیست : 5156000 ریال
قیمت : 3867000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 304 کد مدل 318
نوع : باکسی - توکار
120*50 cm
قیمت لیست : 6823000 ریال
قیمت : 5117000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 304 کد مدل 320
نوع : باکسی - روکار
120*60 cm
قیمت لیست : 7291000 ریال
قیمت : 5468000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 304 کد مدل 322
نوع : باکسی - روکار
100*60 cm
قیمت لیست : 6760000 ریال
قیمت : 5070000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 304 کد مدل 324
نوع : باکسی - توکار
120*50 cm
قیمت لیست : 8281000 ریال
قیمت : 6211000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 304 کد مدل 330
نوع : باکسی - توکار
120*50 cm
قیمت لیست : 13020000 ریال
قیمت : 9765000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 304 کد مدل 332
نوع : باکسی - توکار
120*50 cm
قیمت لیست : 14562000 ریال
قیمت : 10922000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 304 کد مدل 334
نوع : باکسی - توکار
75.5*50 cm
قیمت لیست : 9760000 ریال
قیمت : 7320000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان - 304 کد مدل 336
نوع : باکسی - توکار
77*50 cm
قیمت لیست : 8041000 ریال
قیمت : 6031000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 304 کد مدل 338
نوع : باکسی - توکار
65*50 cm
قیمت لیست : 7468000 ریال
قیمت : 5601000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 304 کد مدل 340
نوع : باکسی - توکار
52.5*50 cm
قیمت لیست : 6427000 ریال
قیمت : 4820000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 304 کد مدل 342
نوع : باکسی - توکار
43*50 cm
قیمت لیست : 5146000 ریال
قیمت : 3860000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 304 کد مدل 344
نوع : باکسی - توکار
39*50 cm
قیمت لیست : 4843000 ریال
قیمت : 3632000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 304 کد مدل 348
نوع : باکسی - توکار
100*50 cm
قیمت لیست : 8854000 ریال
قیمت : 6641000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 304 کد مدل 350
نوع : باکسی - توکار
80*50 cm
قیمت لیست : 8500000 ریال
قیمت : 6375000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 304 کد مدل 360
نوع : باکسی - توکار
120*50 cm
قیمت لیست : 5781000 ریال
قیمت : 4336000 ریال

در حال تولید
سینک ظرفشویی اخوان - 304 کد مدل 362
نوع : باکسی - روکار
120*60 cm
قیمت لیست : 6198000 ریال
قیمت : 4649000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 304 کد مدل 400
نوع : باکسی - زیرصفحه ای
47.5*40 cm
قیمت لیست : 5208000 ریال
قیمت : 3906000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 304 کد مدل 401
نوع : باکسی - زیرصفحه ای
72*40 cm
قیمت لیست : 6770000 ریال
قیمت : 5078000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 304 کد مدل 402
نوع : باکسی - زیرصفحه ای
40*60 cm
قیمت لیست : 6250000 ریال
قیمت : 4688000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 304 کد مدل 403
نوع : باکسی - زیرصفحه ای
34*40 cm
قیمت لیست : 3385000 ریال
قیمت : 2539000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 304 کد مدل 404
نوع : باکسی - زیرصفحه ای
34*34
قیمت لیست : 2916000 ریال
قیمت : 2187000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 304 کد مدل 405
نوع : باکسی - زیرصفحه ای
34*18 cm
قیمت لیست : 2292000 ریال
قیمت : 1719000 ریال

در حال تولید
سینک ظرفشویی اخوان - 304 کد مدل 406
نوع : باکسی - زیرصفحه ای
40.5*40 cm
قیمت لیست : 4583000 ریال
قیمت : 3437000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 304 کد مدل 407
نوع : باکسی - زیرصفحه ای
34*40 cm
قیمت لیست : 4166000 ریال
قیمت : 3125000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 304 کد مدل 408
نوع : باکسی - زیرصفحه ای
34*34 cm
قیمت لیست : 3541000 ریال
قیمت : 2656000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 304 کد مدل 409
نوع : باکسی - زیرصفحه ای
34*18 cm
قیمت لیست : 3125000 ریال
قیمت : 2344000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 304 کد مدل 410
نوع : باکسی - زیرصفحه ای
71*40 cm
قیمت لیست : 8958000 ریال
قیمت : 6719000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 304 کد مدل 1
نوع : فانتزی - توکار
62 cm * 50 cm
قیمت لیست : 2210000 ریال
قیمت : 1658000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان - 304 کد مدل 2
نوع : فانتزی - توکار
62*50 cm
قیمت لیست : 3329000 ریال
قیمت : 2497000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 304 کد مدل 4
نوع : فانتزی - توكار
100*50 cm
قیمت لیست : 3912000 ریال
قیمت : 2934000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 304 کد مدل 6
نوع : فانتزی - توكار
116*50 cm
قیمت لیست : 4266000 ریال
قیمت : 3200000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 304 کد مدل 6-SD
نوع : فانتزی - توكار
116*50 cm
قیمت لیست : 4266000 ریال
قیمت : 3200000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان - 304 کد مدل جدید 6
نوع : فانتزی - توكار
116*50 cm
قیمت لیست : 4014000 ریال
قیمت : 3011000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 304 کد مدل 8
نوع : فانتزی - توكار
100*50 cm
قیمت لیست : 4863000 ریال
قیمت : 3647000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 304 کد مدل 10
نوع : فانتزی - توكار
100*50 cm
قیمت لیست : 3503000 ریال
قیمت : 2627000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان - 304 کد مدل 12
نوع : فانتزی - توكار
100*50 cm
قیمت لیست : 4549000 ریال
قیمت : 3412000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان - 304 کد مدل 14
نوع : فانتزی - توكار
80*50 cm
قیمت لیست : 3196000 ریال
قیمت : 2397000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 304 کد مدل 15
نوع : فانتزی - توكار
80*50 cm
قیمت لیست : 3640000 ریال
قیمت : 2730000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 304 کد مدل 16
نوع : فانتزی - توكار
138*50 cm
قیمت لیست : 4932000 ریال
قیمت : 3699000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 304 کد مدل 18
نوع : فانتزی - توكار
120*44 cm
قیمت لیست : 3838000 ریال
قیمت : 2879000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 304 کد مدل 19
نوع : فانتزی - توكار
120*50 cm
قیمت لیست : 3858000 ریال
قیمت : 2894000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان - 304 کد مدل 20
نوع : فانتزی - توكار
55 cm
قیمت لیست : 2509000 ریال
قیمت : 1882000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 304 کد مدل 21
نوع : فانتزی - توكار
41 cm
قیمت لیست : 2256000 ریال
قیمت : 1692000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 304 کد مدل 22
نوع : فانتزی - توكار
43 cm
قیمت لیست : 1367000 ریال
قیمت : 1025000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان - 304 کد مدل 23
نوع : فانتزی - روكار
100*60 cm
قیمت لیست : 4194000 ریال
قیمت : 3146000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 304 کد مدل 25
نوع : فانتزی - روکار
120*60 cm
قیمت لیست : 4581000 ریال
قیمت : 3436000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 304 کد مدل 25-SD
نوع : فانتزی - روکار
120*60 cm
قیمت لیست : 4581000 ریال
قیمت : 3436000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان - 304 کد مدل 25-CR
نوع : فانتزی - روکار
120*60 cm
قیمت لیست : 4581000 ریال
قیمت : 3436000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 304 کد مدل 29
نوع : فانتزی - روکار
100*60 cm
قیمت لیست : 4576000 ریال
قیمت : 3432000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 304 کد مدل 31
نوع : فانتزی - روکار
80*60 cm
قیمت لیست : 3297000 ریال
قیمت : 2473000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 304 کد مدل 32
نوع : فانتزی - روکار
80*60 cm
قیمت لیست : 3749000 ریال
قیمت : 2812000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان - 304 کد مدل 33
نوع : فانتزی - روکار
140*60 cm
قیمت لیست : 5166000 ریال
قیمت : 3875000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 304 کد مدل 35
نوع : فانتزی - روکار
120*60 cm
قیمت لیست : 4167000 ریال
قیمت : 3125000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان - 304 کد مدل 36
نوع : فانتزی - روکار
120*50 cm
قیمت لیست : 3934000 ریال
قیمت : 2951000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 304 کد مدل 37
نوع : نیمه فانتزی - روکار
100*50 cm
قیمت لیست : 1823000 ریال
قیمت : 1367000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان - 304 کد مدل 38
نوع : نیمه فانتزی - روکار
100*60
قیمت لیست : 1927000 ریال
قیمت : 1445000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 304 کد مدل 39
نوع : نیمه فانتزی - روکار
120*50 cm
قیمت لیست : 2041000 ریال
قیمت : 1531000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان - 304 کد مدل 39-S
نوع : نیمه فانتزی - روکار
120*50 cm
قیمت لیست : 2041000 ریال
قیمت : 1531000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان - 304 کد مدل 40
نوع : نیمه فانتزی - روکار
120*60 cn
قیمت لیست : 2317000 ریال
قیمت : 1738000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان - 304 کد مدل 40-S
نوع : نیمه فانتزی - روکار
120*60 cm
قیمت لیست : 2317000 ریال
قیمت : 1738000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان - 304 کد مدل 41
نوع : فانتزی - روکار
100*60
قیمت لیست : 4881000 ریال
قیمت : 3661000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 304 کد مدل 43
نوع : فانتزی - توكار
80*50 cm
قیمت لیست : 4427000 ریال
قیمت : 3320000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان - 304 کد مدل 44
نوع : فانتزی - توكار
100*50 cm
قیمت لیست : 4890000 ریال
قیمت : 3668000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان - 304 کد مدل 47
نوع : فانتزی - توكار
100*50 cm
قیمت لیست : 4645000 ریال
قیمت : 3484000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 304 کد مدل 49
نوع : فانتزی - توكار
116*50 cm
قیمت لیست : 5019000 ریال
قیمت : 3764000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 304 کد مدل 51
نوع : نیمه فانتزی - روکار
150*50 cm
قیمت لیست : 2558000 ریال
قیمت : 1919000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 304 کد مدل 52
نوع : نیمه فانتزی - روکار
150*60 cm
قیمت لیست : 2824000 ریال
قیمت : 2118000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 304 کد مدل 53
نوع : فانتزی - روکار
120*50 cm
قیمت لیست : 3931000 ریال
قیمت : 2948000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان - 304 کد مدل 55
نوع : فانتزی - روکار
120*50 cm
قیمت لیست : 4798000 ریال
قیمت : 3599000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان - 304 کد مدل 57
نوع : فانتزی - روکار
150*60
قیمت لیست : 5535000 ریال
قیمت : 4151000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان - 304 کد مدل 59
نوع : فانتزی - روکار
100*50
قیمت لیست : 3838000 ریال
قیمت : 2879000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان - 304 کد مدل 60
نوع : فانتزی - روکار
120*50 cm
قیمت لیست : 4323000 ریال
قیمت : 3242000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 304 کد مدل 61
نوع : فانتزی - روکار
150*60
قیمت لیست : 5233000 ریال
قیمت : 3925000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان - 304 کد مدل 65
نوع : فانتزی - توكار
84*50
قیمت لیست : 3992000 ریال
قیمت : 2994000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان - 304 کد مدل 67
نوع : فانتزی - توكار
84*50
قیمت لیست : 4434000 ریال
قیمت : 3326000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان - 304 کد مدل 69
نوع : فانتزی - توكار
84*50 cm
قیمت لیست : 4434000 ریال
قیمت : 3326000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان - 304 کد مدل 71
نوع : فانتزی - توكار
84*50 cm
قیمت لیست : 4440000 ریال
قیمت : 3330000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان - 304 کد مدل 72
نوع : فانتزی - توكار
120*50 cm
قیمت لیست : 4055000 ریال
قیمت : 3041000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 304 کد مدل 73
نوع : فانتزی - توكار
100*50 cm
قیمت لیست : 3848000 ریال
قیمت : 2886000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 304 کد مدل 74
نوع : فانتزی - روکار
120*60 cm
قیمت لیست : 4143000 ریال
قیمت : 3107000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 304 کد مدل 75
نوع : فانتزی - روكار
100*60 cm
قیمت لیست : 3942000 ریال
قیمت : 2957000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 304 کد مدل 80
نوع : فانتزی - روکار
120*60 cm
قیمت لیست : 4932000 ریال
قیمت : 3699000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان - 304 کد مدل 82
نوع : فانتزی - توكار
116*50 cm
قیمت لیست : 4634000 ریال
قیمت : 3476000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان - 304 کد مدل 88
نوع : فانتزی - توكار
100*50 cm
قیمت لیست : 4365000 ریال
قیمت : 3274000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان - 304 کد مدل 101
نوع : نیمه فانتزی - روکار
100*60 cm
قیمت لیست : 2928000 ریال
قیمت : 2196000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان - 304 کد مدل 103
نوع : نیمه فانتزی - روکار
120*60 cm
قیمت لیست : 2863000 ریال
قیمت : 2147000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان - 304 کد مدل 108
نوع : فانتزی - توكار
100*50 cm
قیمت لیست : 3599000 ریال
قیمت : 2699000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 304 کد مدل 109
نوع : فانتزی - توكار
100*50 cm
قیمت لیست : 3469000 ریال
قیمت : 2602000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 304 کد مدل 110
نوع : فانتزی - توكار
100*50 cm
قیمت لیست : 3763000 ریال
قیمت : 2822000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان - 304 کد مدل 111
نوع : فانتزی - روکار
100*60 cm
قیمت لیست : 3619000 ریال
قیمت : 2714000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان - 304 کد مدل 112
نوع : فانتزی - روکار
100*60 cm
قیمت لیست : 3898000 ریال
قیمت : 2924000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 304 کد مدل 113
نوع : فانتزی - توكار
100*50 cm
قیمت لیست : 3469000 ریال
قیمت : 2602000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان - 304 کد مدل 114
نوع : فانتزی - توكار
100*50 cm
قیمت لیست : 3763000 ریال
قیمت : 2822000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 304 کد مدل 115
نوع : فانتزی - روکار
100*60 cm
قیمت لیست : 3619000 ریال
قیمت : 2714000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 304 کد مدل 116
نوع : فانتزی - روکار
100*60 cm
قیمت لیست : 3898000 ریال
قیمت : 2924000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان - 304 کد مدل 119
نوع : فانتزی - توکار
100*50 cm
قیمت لیست : 4005000 ریال
قیمت : 3004000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان - 304 کد مدل 121
نوع : نیمه فانتزی - روکار
120*60 cm
قیمت لیست : 2430000 ریال
قیمت : 1823000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 304 کد مدل 123
نوع : نیمه فانتزی - روکار
100*50 cm
قیمت لیست : 1515000 ریال
قیمت : 1136000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 304 کد مدل 124
نوع : نیمه فانتزی - روکار
80*50 cm
قیمت لیست : 1292000 ریال
قیمت : 969000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 304 کد مدل 125
نوع : نیمه فانتزی - روکار
100*60 cm
قیمت لیست : 1616000 ریال
قیمت : 1212000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 304 کد مدل 126
نوع : نیمه فانتزی - روکار
80*60 cm
قیمت لیست : 1382000 ریال
قیمت : 1037000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 304 کد مدل 127
نوع : نیمه فانتزی - روکار
120*50 cm
قیمت لیست : 2156000 ریال
قیمت : 1617000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان - 304 کد مدل 130
نوع : فانتزی - توكار
116*50 cm
قیمت لیست : 4416000 ریال
قیمت : 3312000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 304 کد مدل 133
نوع : فانتزی - روکار
120*60 cm
قیمت لیست : 4309000 ریال
قیمت : 3232000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان - 304 کد مدل 134
نوع : فانتزی - روکار
120*60 cm
قیمت لیست : 4707000 ریال
قیمت : 3530000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 304 کد مدل 135
نوع : فانتزی - روکار
120*60 cm
قیمت لیست : 5007000 ریال
قیمت : 3755000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان - 304 کد مدل 136
نوع : نیمه فانتزی - توکار
116*50 cm
قیمت لیست : 2570000 ریال
قیمت : 1928000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 304 کد مدل 136-SP
نوع : نیمه فانتزی - توکار
116*50 cm
قیمت لیست : 2732000 ریال
قیمت : 2049000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 304 کد مدل 136-CR
نوع : نیمه فانتزی - توکار
116*50 cm
قیمت لیست : 2570000 ریال
قیمت : 1928000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 304 کد مدل 136-CR-SP
نوع : نیمه فانتزی - توکار
116*50 cm
قیمت لیست : 2732000 ریال
قیمت : 2049000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 304 کد مدل 138
نوع : فانتزی - توكار
120*50 cm
قیمت لیست : 3841000 ریال
قیمت : 2881000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان - 304 کد مدل 139
نوع : فانتزی - توكار
80*50 cm
قیمت لیست : 3818000 ریال
قیمت : 2864000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 304 کد مدل 140
نوع : فانتزی - توكار
80*50 cm
قیمت لیست : 4029000 ریال
قیمت : 3022000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 304 کد مدل 141
نوع : فانتزی - توكار
100*50 cm
قیمت لیست : 4127000 ریال
قیمت : 3095000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 304 کد مدل 142
نوع : فانتزی - روکار
80*60 cm
قیمت لیست : 4027000 ریال
قیمت : 3020000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 304 کد مدل 143
نوع : فانتزی - روکار
80*60 cm
قیمت لیست : 4104000 ریال
قیمت : 3078000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 304 کد مدل 144
نوع : فانتزی - روکار
100*60 cm
قیمت لیست : 4414000 ریال
قیمت : 3311000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 304 کد مدل 145
نوع : فانتزی - توكار
120*50 cm
قیمت لیست : 4075000 ریال
قیمت : 3056000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 304 کد مدل 146
نوع : فانتزی - روکار
120*60 cm
قیمت لیست : 4440000 ریال
قیمت : 3330000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 304 کد مدل 147
نوع : فانتزی - توكار
120*50 cm
قیمت لیست : 4075000 ریال
قیمت : 3056000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 304 کد مدل 148
نوع : فانتزی - روکار
120*60 cm
قیمت لیست : 4440000 ریال
قیمت : 3330000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 304 کد مدل 149
نوع : فانتزی - روکار
120*50 cm
قیمت لیست : 440000 ریال
قیمت : 330000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان - 304 کد مدل 156
نوع : فانتزی - توكار
120*50 cm
قیمت لیست : 4075000 ریال
قیمت : 3056000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان - 304 کد مدل 157
نوع : فانتزی - توكار
100*50 cm
قیمت لیست : 3503000 ریال
قیمت : 2627000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 304 کد مدل 158
نوع : فانتزی - توكار
100*50 cm
قیمت لیست : 3503000 ریال
قیمت : 2627000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 304 کد مدل 159
نوع : فانتزی - توكار
120*50 cm
قیمت لیست : 4075000 ریال
قیمت : 3056000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 304 کد مدل 160
نوع : فانتزی - توكار
120*50 cm
قیمت لیست : 4075000 ریال
قیمت : 3056000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 304 کد مدل 161
نوع : فانتزی - توكار
120*50 cm
قیمت لیست : 2395000 ریال
قیمت : 1796000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 304 کد مدل 161-SP
نوع : فانتزی - توكار
120*50 cm
قیمت لیست : 2571000 ریال
قیمت : 1928000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 304 کد مدل 163
نوع : فانتزی - روکار
100*60 cm
قیمت لیست : 2167000 ریال
قیمت : 1625000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 304 کد مدل 150
نوع : نیمه فانتزی - روکار
120*60 cm
قیمت لیست : 2317000 ریال
قیمت : 1738000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 304 کد مدل 150-SP
نوع : نیمه فانتزی - روکار
120*60 cm
قیمت لیست : 2479000 ریال
قیمت : 1859000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 304 کد مدل 151
نوع : نیمه فانتزی - روکار
120*50 cm
قیمت لیست : 2041000 ریال
قیمت : 1531000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان - 304 کد مدل 151-SP
نوع : نیمه فانتزی - روکار
120*50 cm
قیمت لیست : 2203000 ریال
قیمت : 1652000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 304 کد مدل 152
نوع : نیمه فانتزی - روکار
120*60 cm
قیمت لیست : 2317000 ریال
قیمت : 1738000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 304 کد مدل 152-SP
نوع : نیمه فانتزی - روکار
120*60 cm
قیمت لیست : 2479000 ریال
قیمت : 1859000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 304 کد مدل 153
نوع : نیمه فانتزی - روکار
120*50 cm
قیمت لیست : 2041000 ریال
قیمت : 1531000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 304 کد مدل 153-SP
نوع : نیمه فانتزی - روکار
120*50 cm
قیمت لیست : 2203000 ریال
قیمت : 1652000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 304 کد مدل 154
نوع : نیمه فانتزی - روکار
120*60 cm
قیمت لیست : 2317000 ریال
قیمت : 1738000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان - 304 کد مدل 154-SP
نوع : نیمه فانتزی - روکار
120*60 cm
قیمت لیست : 2479000 ریال
قیمت : 1859000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان - 304 کد مدل 155
نوع : نیمه فانتزی - روکار
120*50 cm
قیمت لیست : 2041000 ریال
قیمت : 1531000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان - 304 کد مدل 155-SP
نوع : نیمه فانتزی - روکار
120*50 cm
قیمت لیست : 2203000 ریال
قیمت : 1652000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان - 304 کد مدل 301
نوع : باکسی - توکار
120*50 cm
سینک ظرفشویی اخوان - 304 کد مدل 303
نوع : باکسی - توکار
120*50 cm
سینک ظرفشویی اخوان - 304 کد مدل 305
نوع : باکسی - توکار
120*50 cm
سینک ظرفشویی اخوان - 304 کد مدل 306
نوع : باکسی - توکار
120*50 cm
سینک ظرفشویی اخوان - 304 کد مدل 307
نوع : باکسی - توکار
120*50 cm
سینک ظرفشویی اخوان - 304 کد مدل 308
نوع : باکسی - توکار
100*50 cm
سینک ظرفشویی اخوان - 304 کد مدل 309
نوع : باکسی - توکار
100*50 cm
سینک ظرفشویی اخوان - 304 کد مدل 311
نوع : باکسی - توکار
100*50 cm
سینک ظرفشویی اخوان - 304 کد مدل 312
نوع : باکسی - توکار
86*50 cm
سینک ظرفشویی اخوان - 304 کد مدل 313
نوع : باکسی - توکار
80*50 cm
سینک ظرفشویی اخوان - 304 کد مدل 314
نوع : باکسی - توکار
80*50 cm
سینک ظرفشویی اخوان - 304 کد مدل 315
نوع : باکسی - توکار
80*50 cm
سینک ظرفشویی اخوان - 304 کد مدل 317
نوع : باکسی - توکار
80*50 cm
سینک ظرفشویی اخوان - 304 کد مدل 180
نوع : شیشه و استیل - توکار
80*51 cm
قیمت لیست : 6715000 ریال
قیمت : 5003000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان - 304 کد مدل 181
نوع : شیشه و استیل - توکار
100*51 cm
قیمت لیست : 10458000 ریال
قیمت : 7791000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان - 304 کد مدل 182
نوع : شیشه و استیل - توکار
120*51 cm
قیمت لیست : 11570000 ریال
قیمت : 8620000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان - 304 کد مدل 183
نوع : شیشه و استیل - توکار
120*52 cm
قیمت لیست : 8114000 ریال
قیمت : 6045000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان - 304 کد مدل 184
نوع : شیشه و استیل - توکار
116*50 cm
قیمت لیست : 8135000 ریال
قیمت : 6061000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان - 304 کد مدل تک لگنه براق 50*80
نوع : معمولی - روکار
80*50
سینک ظرفشویی اخوان - 304 کد مدل 80*50 دو لگنه براق
نوع : معمولی - روکار
80*50 cm
سینک ظرفشویی اخوان - 304 کد مدل 80*60 تک لگنه براق
نوع : معمولی - روکار
80*60
سینک ظرفشویی اخوان - 304 کد مدل 80*60 دو لگنه براق
نوع : معمولی - روکار
80*60
سینک ظرفشویی اخوان - 304 کد مدل 100*50 تک لگنه آبی
نوع : معمولی - روکار
سینک ظرفشویی اخوان - 304 کد مدل 100*50 تک لگنه براق
نوع : معمولی - روکار
100*50 cm
سینک ظرفشویی اخوان - 304 کد مدل 100*50 دو لگنه براق
نوع : معمولی - روکار
100*50 cm
سینک ظرفشویی اخوان - 304 کد مدل 100*60 تک لگنه براق
نوع : معمولی - روکار
100*60 cm
سینک ظرفشویی اخوان - 304 کد مدل 100*60 دو لگنه براق
نوع : معمولی - روکار
100*60 cm

نمایندگی شرکت اخوان جم
سینک، گاز، هود، فر و انواع شیر آلات
021- 3353 1664 + 021- 3353 1641 | info@ahmadisink.com