ورود کاربران تماس لیست قیمت محصولات کاتالوگ محصولات درباره ما صفحه اصلی
0


شیر آلات بهداشتی اخوان
فر توکاراخوان
گاز صفحه ای رومیزی اخوان
هود آشپزخانه
سینک ظرفشویی اخوان
اخوان0
  سینک ظرفشویی اخوان محصولات اخوان - مدل 21   سینک ظرفشویی اخوان
 قیمت نهایی :1943000 ریال بروز شده: چهارشنبه ۵ اردیبهشت ۱۳۹۷ - ۱۲:۱۳ 
   نوع : فانتزی - توكار    
41 cm : ابعاد    
21 سینک اخوان کد

خانواده محصول فانتزی
نوع سینک توکار
جنس سینک استیل
43 cm قطر سینک
ضخامت ورق 0/8 میلیمتر

همراه با سیفون و زیرآب
همراه با قطعات پلاستیکی جانبی
دارای بست فلزی و نوار جهت آب بندی بهتر
دارای لگن عمیق راست لگن - چپ لگن
سفارش کالا
سینک ظرفشویی اخوان
سینک ظرفشویی اخوان محصولات اخوان - 21
     قیمت : 1943000   
نوع : فانتزی - توكار
41 cm : ابعاد    
21 سینک اخوان کد

خانواده محصول فانتزی
نوع سینک توکار
جنس سینک استیل
43 cm قطر سینک
ضخامت ورق 0/8 میلیمتر

همراه با سیفون و زیرآب
همراه با قطعات پلاستیکی جانبی
دارای بست فلزی و نوار جهت آب بندی بهتر
دارای لگن عمیق راست لگن - چپ لگن


زیر صفحه ایتوکارروکار


سینک ظرفشویی اخوان - 21 کد مدل 300
نوع : باکسی - توکار
120*50 cm
قیمت لیست : 8257000 ریال
قیمت : 6771000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 21 کد مدل 300-S
نوع : باکسی - توکار
120*50 cm
قیمت لیست : 7601000 ریال
قیمت : 6233000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 21 کد مدل 302
نوع : باکسی - توکار
120*50 cm
قیمت لیست : 8257000 ریال
قیمت : 6771000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 21 کد مدل 302-S
نوع : باکسی - توکار
120*50 cm
قیمت لیست : 7601000 ریال
قیمت : 6233000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 21 کد مدل 304
نوع : باکسی - توکار
120*50 cm
قیمت لیست : 8257000 ریال
قیمت : 6771000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 21 کد مدل 304S
نوع : باکسی - توکار
120*50 cm
قیمت لیست : 7601000 ریال
قیمت : 6233000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 21 کد مدل 306
نوع : باکسی - توکار
100*50 cm
قیمت لیست : 7601000 ریال
قیمت : 6233000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 21 کد مدل 308
نوع : باکسی - توکار
100*50 cm
قیمت لیست : 7601000 ریال
قیمت : 6233000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 21 کد مدل 310
نوع : باکسی - توکار
100*50 cm
قیمت لیست : 7601000 ریال
قیمت : 6233000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 21 کد مدل 310S
نوع : باکسی - توکار
100*50 cm
قیمت لیست : 6945000 ریال
قیمت : 5695000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 21 کد مدل 312
نوع : باکسی - توکار
86*50 cm
قیمت لیست : 5414000 ریال
قیمت : 4439000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 21 کد مدل 314
نوع : باکسی - توکار
80*50 cm
قیمت لیست : 5414000 ریال
قیمت : 4439000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 21 کد مدل 316
نوع : باکسی - توکار
80*50 cm
قیمت لیست : 5414000 ریال
قیمت : 4439000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 21 کد مدل 318
نوع : باکسی - توکار
120*50 cm
قیمت لیست : 7164000 ریال
قیمت : 5874000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 21 کد مدل 318-S
نوع : باکسی - توکار
120*52 cm
قیمت لیست : 6551000 ریال
قیمت : 5372000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 21 کد مدل 320-S
نوع : باکسی - روکار
120*60 cm
قیمت لیست : 7054000 ریال
قیمت : 5784000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 21 کد مدل 320
نوع : باکسی - روکار
120*60 cm
قیمت لیست : 7656000 ریال
قیمت : 6278000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 21 کد مدل 322
نوع : باکسی - روکار
100*60 cm
قیمت لیست : 7098000 ریال
قیمت : 5820000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 21 کد مدل 324S
نوع : باکسی - توکار
120*50 cm
قیمت لیست : 8071000 ریال
قیمت : 6618000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 21 کد مدل 324
نوع : باکسی - توکار
120*50 cm
قیمت لیست : 8695000 ریال
قیمت : 7130000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 21 کد مدل 330
نوع : باکسی - توکار
120*50 cm
قیمت لیست : 13671000 ریال
قیمت : 11210000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 21 کد مدل 332
نوع : باکسی - توکار
120*50 cm
قیمت لیست : 15290000 ریال
قیمت : 12538000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 21 کد مدل 334
نوع : باکسی - توکار
75.5*50 cm
قیمت لیست : 10248000 ریال
قیمت : 8403000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 21 کد مدل 336
نوع : باکسی - توکار
77*50 cm
قیمت لیست : 8443000 ریال
قیمت : 6923000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 21 کد مدل 338
نوع : باکسی - توکار
65*50 cm
قیمت لیست : 7842000 ریال
قیمت : 6430000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 21 کد مدل 340
نوع : باکسی - توکار
52.5*50 cm
قیمت لیست : 6748000 ریال
قیمت : 5533000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 21 کد مدل 342
نوع : باکسی - توکار
43*50 cm
قیمت لیست : 5420000 ریال
قیمت : 4444000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 21 کد مدل 344
نوع : باکسی - توکار
39*50 cm
قیمت لیست : 5086000 ریال
قیمت : 4171000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 21 کد مدل 346
نوع : باکسی - توکار
140*50 cm
قیمت لیست : 16748000 ریال
قیمت : 13733000 ریال

در حال تولید
سینک ظرفشویی اخوان - 21 کد مدل 348
نوع : باکسی - توکار
100*50 cm
قیمت لیست : 11540000 ریال
قیمت : 9463000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 21 کد مدل 350
نوع : باکسی - توکار
80*50 cm
قیمت لیست : 9296000 ریال
قیمت : 7623000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 21 کد مدل 354
نوع : باکسی - توکار
100*50 cm
قیمت لیست : 14595000 ریال
قیمت : 11968000 ریال

در حال تولید
سینک ظرفشویی اخوان - 21 کد مدل 360
نوع : باکسی - توکار
120*50 cm
قیمت لیست : 6070000 ریال
قیمت : 4977000 ریال

در حال تولید
سینک ظرفشویی اخوان - 21 کد مدل 362
نوع : باکسی - روکار
120*60 cm
قیمت لیست : 6507000 ریال
قیمت : 5336000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 21 کد مدل 400
نوع : باکسی - زیرصفحه ای
47.5*40 cm
قیمت لیست : 5468000 ریال
قیمت : 4484000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 21 کد مدل 401
نوع : باکسی - زیرصفحه ای
72*40 cm
قیمت لیست : 7109000 ریال
قیمت : 5829000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 21 کد مدل 402
نوع : باکسی - زیرصفحه ای
40*60 cm
قیمت لیست : 6562000 ریال
قیمت : 5381000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 21 کد مدل 403
نوع : باکسی - زیرصفحه ای
34*40 cm
قیمت لیست : 3554000 ریال
قیمت : 2914000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 21 کد مدل 404
نوع : باکسی - زیرصفحه ای
34*34
قیمت لیست : 3062000 ریال
قیمت : 2511000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 21 کد مدل 407
نوع : باکسی - زیرصفحه ای
34*40 cm
قیمت لیست : 4375000 ریال
قیمت : 3588000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 21 کد مدل 408
نوع : باکسی - زیرصفحه ای
34*34 cm
قیمت لیست : 3719000 ریال
قیمت : 3050000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 21 کد مدل 405
نوع : باکسی - زیرصفحه ای
34*18 cm
قیمت لیست : 2406096 ریال
قیمت : 1973000 ریال

در حال تولید
سینک ظرفشویی اخوان - 21 کد مدل 409
نوع : باکسی - زیرصفحه ای
34*18 cm
قیمت لیست : 3281000 ریال
قیمت : 2690000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 21 کد مدل 406
نوع : باکسی - زیرصفحه ای
40.5*40 cm
قیمت لیست : 4812000 ریال
قیمت : 3946000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 21 کد مدل 410
نوع : باکسی - زیرصفحه ای
71*40 cm
قیمت لیست : 9406000 ریال
قیمت : 7713000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 21 کد مدل 1
نوع : فانتزی - توکار
62 cm * 50 cm
قیمت لیست : 2321000 ریال
قیمت : 1903000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان - 21 کد مدل 2
نوع : فانتزی - توکار
62*50 cm
قیمت لیست : 3496000 ریال
قیمت : 2867000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 21 کد مدل 4
نوع : فانتزی - توكار
100*50 cm
قیمت لیست : 4107000 ریال
قیمت : 3368000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 21 کد مدل 6
نوع : فانتزی - توكار
116*50 cm
قیمت لیست : 4480000 ریال
قیمت : 3674000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 21 کد مدل 6-CR
نوع : فانتزی - توكار
116*50 cm
قیمت لیست : 4480000 ریال
قیمت : 3674000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 21 کد مدل جدید 6
نوع : فانتزی - توكار
116*50 cm
قیمت لیست : 4215000 ریال
قیمت : 3456000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 21 کد مدل 8
نوع : فانتزی - توكار
100*50 cm
قیمت لیست : 5106000 ریال
قیمت : 4187000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 21 کد مدل 10
نوع : فانتزی - توكار
100*50 cm
قیمت لیست : 3678000 ریال
قیمت : 3016000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان - 21 کد مدل 12
نوع : فانتزی - توكار
100*50 cm
قیمت لیست : 4777000 ریال
قیمت : 3917000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 21 کد مدل 14
نوع : فانتزی - توكار
80*50 cm
قیمت لیست : 3356000 ریال
قیمت : 2752000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 21 کد مدل 15
نوع : فانتزی - توكار
80*50 cm
قیمت لیست : 3822000 ریال
قیمت : 3134000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 21 کد مدل 16
نوع : فانتزی - توكار
138*50 cm
قیمت لیست : 5178000 ریال
قیمت : 4246000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 21 کد مدل 18
نوع : فانتزی - توكار
120*44 cm
قیمت لیست : 4030000 ریال
قیمت : 3305000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 21 کد مدل 19
نوع : فانتزی - توكار
120*50 cm
قیمت لیست : 4051000 ریال
قیمت : 3322000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان - 21 کد مدل 20
نوع : فانتزی - توكار
55 cm
قیمت لیست : 2635000 ریال
قیمت : 2161000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 21 کد مدل 21
نوع : فانتزی - توكار
41 cm
قیمت لیست : 2369000 ریال
قیمت : 1943000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 21 کد مدل 22
نوع : فانتزی - توكار
43 cm
قیمت لیست : 4136000 ریال
قیمت : 3392000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان - 21 کد مدل 23
نوع : فانتزی - روكار
100*60 cm
قیمت لیست : 4403000 ریال
قیمت : 3610000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 21 کد مدل 25
نوع : فانتزی - روکار
120*60 cm
قیمت لیست : 4810000 ریال
قیمت : 3944000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 21 کد مدل 25-CR
نوع : فانتزی - روکار
120*60 cm
قیمت لیست : 4810000 ریال
قیمت : 3944000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 21 کد مدل 29
نوع : فانتزی - روکار
100*60 cm
قیمت لیست : 4805000 ریال
قیمت : 3940000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 21 کد مدل 31
نوع : فانتزی - روکار
80*60 cm
قیمت لیست : 3462000 ریال
قیمت : 2839000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 21 کد مدل 32
نوع : فانتزی - روکار
80*60 cm
قیمت لیست : 3937000 ریال
قیمت : 3228000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان - 21 کد مدل 33
نوع : فانتزی - روکار
140*60 cm
قیمت لیست : 5424000 ریال
قیمت : 4448000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 21 کد مدل 35
نوع : فانتزی - روکار
120*60 cm
قیمت لیست : 4376000 ریال
قیمت : 3588000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان - 21 کد مدل 36
نوع : فانتزی - روکار
120*50 cm
قیمت لیست : 4130000 ریال
قیمت : 3387000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 21 کد مدل 37
نوع : نیمه فانتزی - روکار
100*50 cm
قیمت لیست : 1914000 ریال
قیمت : 1569000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان - 21 کد مدل 38
نوع : نیمه فانتزی - روکار
100*60
قیمت لیست : 2024000 ریال
قیمت : 1660000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 21 کد مدل 39
نوع : نیمه فانتزی - روکار
120*50 cm
قیمت لیست : 2143000 ریال
قیمت : 1757000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان - 21 کد مدل 39-S
نوع : نیمه فانتزی - روکار
120*50 cm
قیمت لیست : 2041000 ریال
قیمت : 1674000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان - 21 کد مدل 40
نوع : نیمه فانتزی - روکار
120*60 cn
قیمت لیست : 2433000 ریال
قیمت : 1995000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان - 21 کد مدل 40-S
نوع : نیمه فانتزی - روکار
120*60 cm
قیمت لیست : 2317000 ریال
قیمت : 1900000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان - 21 کد مدل 41
نوع : فانتزی - روکار
100*60
قیمت لیست : 5125000 ریال
قیمت : 4203000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 21 کد مدل 43
نوع : فانتزی - توكار
80*50 cm
قیمت لیست : 4649000 ریال
قیمت : 3812000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان - 21 کد مدل 44
نوع : فانتزی - توكار
100*50 cm
قیمت لیست : 5135000 ریال
قیمت : 4211000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان - 21 کد مدل 47
نوع : فانتزی - توكار
100*50 cm
قیمت لیست : 4877000 ریال
قیمت : 3999000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 21 کد مدل 49
نوع : فانتزی - توكار
116*50 cm
قیمت لیست : 5270000 ریال
قیمت : 4321000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 21 کد مدل 51
نوع : نیمه فانتزی - روکار
150*50 cm
قیمت لیست : 2687000 ریال
قیمت : 2203000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 21 کد مدل 52
نوع : نیمه فانتزی - روکار
150*60 cm
قیمت لیست : 2965000 ریال
قیمت : 2431000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 21 کد مدل 53
نوع : فانتزی - روکار
120*50 cm
قیمت لیست : 4128000 ریال
قیمت : 3385000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان - 21 کد مدل 55
نوع : فانتزی - روکار
120*50 cm
قیمت لیست : 5038000 ریال
قیمت : 4131000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان - 21 کد مدل 57
نوع : فانتزی - روکار
150*60
قیمت لیست : 5811000 ریال
قیمت : 4765000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان - 21 کد مدل 59
نوع : فانتزی - روکار
100*50
قیمت لیست : 4030000 ریال
قیمت : 3305000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان - 21 کد مدل 60
نوع : فانتزی - روکار
120*50 cm
قیمت لیست : 4539000 ریال
قیمت : 3722000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 21 کد مدل 61
نوع : فانتزی - روکار
150*60
قیمت لیست : 5495000 ریال
قیمت : 4506000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان - 21 کد مدل 65
نوع : فانتزی - توكار
84*50
قیمت لیست : 4191000 ریال
قیمت : 3437000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان - 21 کد مدل 67
نوع : فانتزی - توكار
84*50
قیمت لیست : 4656000 ریال
قیمت : 3818000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان - 21 کد مدل 69
نوع : فانتزی - توكار
84*50 cm
قیمت لیست : 4656000 ریال
قیمت : 3818000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان - 21 کد مدل 71
نوع : فانتزی - توكار
84*50 cm
قیمت لیست : 4663000 ریال
قیمت : 3824000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان - 21 کد مدل 72
نوع : فانتزی - توكار
120*50 cm
قیمت لیست : 4258000 ریال
قیمت : 3492000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 21 کد مدل 73
نوع : فانتزی - توكار
100*50 cm
قیمت لیست : 4040000 ریال
قیمت : 3313000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 21 کد مدل 74
نوع : فانتزی - روکار
120*60 cm
قیمت لیست : 4350000 ریال
قیمت : 3567000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 21 کد مدل 75
نوع : فانتزی - روكار
100*60 cm
قیمت لیست : 4139000 ریال
قیمت : 3394000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 21 کد مدل 80
نوع : فانتزی - روکار
120*60 cm
قیمت لیست : 5178000 ریال
قیمت : 4246000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان - 21 کد مدل 82
نوع : فانتزی - توكار
116*50 cm
قیمت لیست : 4866000 ریال
قیمت : 3990000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان - 21 کد مدل 88
نوع : فانتزی - توكار
100*50 cm
قیمت لیست : 4583000 ریال
قیمت : 3758000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان - 21 کد مدل 101
نوع : نیمه فانتزی - روکار
100*60 cm
قیمت لیست : 3074000 ریال
قیمت : 2521000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان - 21 کد مدل 103
نوع : نیمه فانتزی - روکار
120*60 cm
قیمت لیست : 3006000 ریال
قیمت : 2465000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان - 21 کد مدل 108
نوع : فانتزی - توكار
100*50 cm
قیمت لیست : 3779000 ریال
قیمت : 3099000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 21 کد مدل 109
نوع : فانتزی - توكار
100*50 cm
قیمت لیست : 3642000 ریال
قیمت : 2986000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 21 کد مدل 110
نوع : فانتزی - توكار
100*50 cm
قیمت لیست : 3951000 ریال
قیمت : 3240000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان - 21 کد مدل 111
نوع : فانتزی - روکار
100*60 cm
قیمت لیست : 3800000 ریال
قیمت : 3116000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان - 21 کد مدل 112
نوع : فانتزی - روکار
100*60 cm
قیمت لیست : 4093000 ریال
قیمت : 3356000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 21 کد مدل 113
نوع : فانتزی - توكار
100*50 cm
قیمت لیست : 3642000 ریال
قیمت : 2986000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان - 21 کد مدل 114
نوع : فانتزی - توكار
100*50 cm
قیمت لیست : 3951000 ریال
قیمت : 3240000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 21 کد مدل 115
نوع : فانتزی - روکار
100*60 cm
قیمت لیست : 3800000 ریال
قیمت : 3116000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 21 کد مدل 116
نوع : فانتزی - روکار
100*60 cm
قیمت لیست : 4093000 ریال
قیمت : 3356000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان - 21 کد مدل 119
نوع : فانتزی - توکار
100*50 cm
قیمت لیست : 4206000 ریال
قیمت : 3449000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان - 21 کد مدل 121
نوع : نیمه فانتزی - روکار
120*60 cm
قیمت لیست : 2552000 ریال
قیمت : 2093000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 21 کد مدل 123
نوع : نیمه فانتزی - روکار
100*50 cm
قیمت لیست : 1590000 ریال
قیمت : 1304000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 21 کد مدل 124
نوع : نیمه فانتزی - روکار
80*50 cm
قیمت لیست : 1357000 ریال
قیمت : 1113000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 21 کد مدل 125
نوع : نیمه فانتزی - روکار
100*60 cm
قیمت لیست : 1697000 ریال
قیمت : 1392000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 21 کد مدل 126
نوع : نیمه فانتزی - روکار
80*60 cm
قیمت لیست : 1451000 ریال
قیمت : 1190000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 21 کد مدل 127
نوع : نیمه فانتزی - روکار
120*50 cm
قیمت لیست : 2264000 ریال
قیمت : 1856000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان - 21 کد مدل 130
نوع : فانتزی - توكار
116*50 cm
قیمت لیست : 4637000 ریال
قیمت : 3802000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 21 کد مدل 133
نوع : فانتزی - روکار
120*60 cm
قیمت لیست : 4525000 ریال
قیمت : 3711000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان - 21 کد مدل 134
نوع : فانتزی - روکار
120*60 cm
قیمت لیست : 4943000 ریال
قیمت : 4053000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 21 کد مدل 135
نوع : فانتزی - روکار
120*60 cm
قیمت لیست : 5258000 ریال
قیمت : 4312000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان - 21 کد مدل 136
نوع : نیمه فانتزی - توکار
116*50 cm
قیمت لیست : 2698000 ریال
قیمت : 2212000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 21 کد مدل 136-SP
نوع : نیمه فانتزی - توکار
116*50 cm
قیمت لیست : 3868000 ریال
قیمت : 3172000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 21 کد مدل 136-CR
نوع : نیمه فانتزی - توکار
116*50 cm
قیمت لیست : 2698000 ریال
قیمت : 2212000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 21 کد مدل 136-CR-SP
نوع : نیمه فانتزی - توکار
116*50 cm
قیمت لیست : 2868000 ریال
قیمت : 2352000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 21 کد مدل 136-NEW-CRSP
نوع : نیمه فانتزی - توکار
116*50 cm
قیمت لیست : 2868000 ریال
قیمت : 2352000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 21 کد مدل 138
نوع : فانتزی - توكار
120*50 cm
قیمت لیست : 4033000 ریال
قیمت : 3307000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان - 21 کد مدل 139
نوع : فانتزی - توكار
80*50 cm
قیمت لیست : 4009000 ریال
قیمت : 3287000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 21 کد مدل 140
نوع : فانتزی - توكار
80*50 cm
قیمت لیست : 4231000 ریال
قیمت : 3469000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 21 کد مدل 141
نوع : فانتزی - توكار
100*50 cm
قیمت لیست : 4333000 ریال
قیمت : 3553000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 21 کد مدل 142
نوع : فانتزی - روکار
80*60 cm
قیمت لیست : 4228000 ریال
قیمت : 3467000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 21 کد مدل 143
نوع : فانتزی - روکار
80*60 cm
قیمت لیست : 4309000 ریال
قیمت : 3533000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 21 کد مدل 144
نوع : فانتزی - روکار
100*60 cm
قیمت لیست : 4634000 ریال
قیمت : 3800000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 21 کد مدل 145
نوع : فانتزی - توكار
120*50 cm
قیمت لیست : 4278000 ریال
قیمت : 3508000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 21 کد مدل 146
نوع : فانتزی - روکار
120*60 cm
قیمت لیست : 4620000 ریال
قیمت : 3788000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 21 کد مدل 147-NEW
نوع : فانتزی - توكار
120*50 cm
قیمت لیست : 4909000 ریال
قیمت : 4025000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 21 کد مدل 147
نوع : فانتزی - توكار
120*50 cm
قیمت لیست : 4278000 ریال
قیمت : 3508000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 21 کد مدل 148-EW
نوع : فانتزی - روکار
120*60 cm
قیمت لیست : 5229000 ریال
قیمت : 4288000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 21 کد مدل 148
نوع : فانتزی - روکار
120*60 cm
قیمت لیست : 4620000 ریال
قیمت : 3788000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 21 کد مدل 149
نوع : فانتزی - روکار
120*50 cm
قیمت لیست : 4620000 ریال
قیمت : 3788000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان - 21 کد مدل 156
نوع : فانتزی - توكار
120*50 cm
قیمت لیست : 4278000 ریال
قیمت : 3508000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان - 21 کد مدل 157
نوع : فانتزی - توكار
100*50 cm
قیمت لیست : 3678000 ریال
قیمت : 3016000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 21 کد مدل 158
نوع : فانتزی - توكار
100*50 cm
قیمت لیست : 3678000 ریال
قیمت : 3016000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 21 کد مدل 159-NEW
نوع : فانتزی - توكار
120*50 cm
قیمت لیست : 4909000 ریال
قیمت : 4025000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 21 کد مدل 159
نوع : فانتزی - توكار
120*50 cm
قیمت لیست : 49090000 ریال
قیمت : 40254000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 21 کد مدل 160
نوع : فانتزی - توكار
120*50 cm
قیمت لیست : 4278000 ریال
قیمت : 3508000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 21 کد مدل 161
نوع : نیمه فانتزی - توکار
120*50 cm
قیمت لیست : 2514000 ریال
قیمت : 2061000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 21 کد مدل 161-SP
نوع : فانتزی - توكار
120*50 cm
قیمت لیست : 2699000 ریال
قیمت : 2213000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 21 کد مدل 162
نوع : فانتزی - روکار
120*60 cm
قیمت لیست : 4620000 ریال
قیمت : 3788000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 21 کد مدل 163
نوع : فانتزی - روکار
100*60 cm
قیمت لیست : 2275000 ریال
قیمت : 1866000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 21 کد مدل 150
نوع : نیمه فانتزی - روکار
120*60 cm
قیمت لیست : 2433000 ریال
قیمت : 1995000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 21 کد مدل 150-SP
نوع : نیمه فانتزی - روکار
120*60 cm
قیمت لیست : 2603000 ریال
قیمت : 2134000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 21 کد مدل 151
نوع : نیمه فانتزی - روکار
120*50 cm
قیمت لیست : 2143000 ریال
قیمت : 1757000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان - 21 کد مدل 151-SP
نوع : نیمه فانتزی - روکار
120*50 cm
قیمت لیست : 2314000 ریال
قیمت : 1897000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 21 کد مدل 152
نوع : نیمه فانتزی - روکار
120*60 cm
قیمت لیست : 2433000 ریال
قیمت : 1995000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 21 کد مدل 152-SP
نوع : نیمه فانتزی - روکار
120*60 cm
قیمت لیست : 2603000 ریال
قیمت : 2134000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 21 کد مدل 153
نوع : نیمه فانتزی - روکار
120*50 cm
قیمت لیست : 2143000 ریال
قیمت : 1757000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 21 کد مدل 153-SP
نوع : نیمه فانتزی - روکار
120*50 cm
قیمت لیست : 2314000 ریال
قیمت : 1897000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 21 کد مدل 154
نوع : نیمه فانتزی - روکار
120*60 cm
قیمت لیست : 2433000 ریال
قیمت : 1995000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان - 21 کد مدل 154-SP
نوع : نیمه فانتزی - روکار
120*60 cm
قیمت لیست : 2603000 ریال
قیمت : 2134000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان - 21 کد مدل 155
نوع : نیمه فانتزی - روکار
120*50 cm
قیمت لیست : 2143000 ریال
قیمت : 1757000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان - 21 کد مدل 155-SP
نوع : نیمه فانتزی - روکار
120*50 cm
قیمت لیست : 2314000 ریال
قیمت : 1897000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان - 21 کد مدل 301
نوع : باکسی - توکار
120*50 cm
سینک ظرفشویی اخوان - 21 کد مدل 303
نوع : باکسی - توکار
120*50 cm
سینک ظرفشویی اخوان - 21 کد مدل 305
نوع : باکسی - توکار
120*50 cm
سینک ظرفشویی اخوان - 21 کد مدل 307
نوع : باکسی - توکار
120*50 cm
سینک ظرفشویی اخوان - 21 کد مدل 309
نوع : باکسی - توکار
100*50 cm
سینک ظرفشویی اخوان - 21 کد مدل 311
نوع : باکسی - توکار
100*50 cm
سینک ظرفشویی اخوان - 21 کد مدل 313
نوع : باکسی - توکار
80*50 cm
سینک ظرفشویی اخوان - 21 کد مدل 315
نوع : باکسی - توکار
80*50 cm
سینک ظرفشویی اخوان - 21 کد مدل 317
نوع : باکسی - توکار
80*50 cm
سینک ظرفشویی اخوان - 21 کد مدل 180
نوع : شیشه و استیل - توکار
80*51 cm
قیمت لیست : 6715000 ریال
قیمت : 5238000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان - 21 کد مدل 181
نوع : شیشه و استیل - توکار
100*51 cm
قیمت لیست : 10458000 ریال
قیمت : 8157000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان - 21 کد مدل 182
نوع : شیشه و استیل - توکار
120*51 cm
قیمت لیست : 11570000 ریال
قیمت : 9025000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان - 21 کد مدل 183
نوع : شیشه و استیل - توکار
120*52 cm
قیمت لیست : 8114000 ریال
قیمت : 6329000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان - 21 کد مدل 184
نوع : شیشه و استیل - توکار
116*50 cm
قیمت لیست : 8135000 ریال
قیمت : 6345000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان - 21 کد مدل تک لگنه براق 50*80
نوع : معمولی - روکار
80*50
سینک ظرفشویی اخوان - 21 کد مدل 80*50 دو لگنه براق
نوع : معمولی - روکار
80*50 cm
سینک ظرفشویی اخوان - 21 کد مدل 80*60 تک لگنه براق
نوع : معمولی - روکار
80*60
سینک ظرفشویی اخوان - 21 کد مدل 80*60 دو لگنه براق
نوع : معمولی - روکار
80*60
سینک ظرفشویی اخوان - 21 کد مدل 100*50 تک لگنه آبی
نوع : معمولی - روکار
سینک ظرفشویی اخوان - 21 کد مدل 100*50 تک لگنه براق
نوع : معمولی - روکار
100*50 cm
سینک ظرفشویی اخوان - 21 کد مدل 100*50 دو لگنه براق
نوع : معمولی - روکار
100*50 cm
سینک ظرفشویی اخوان - 21 کد مدل 100*60 تک لگنه براق
نوع : معمولی - روکار
100*60 cm
سینک ظرفشویی اخوان - 21 کد مدل 100*60 دو لگنه براق
نوع : معمولی - روکار
100*60 cm

نمایندگی شرکت اخوان جم | لینکها
سینک، گاز، هود، فر و انواع شیر آلات
021- 3353 1664 + 021- 3353 1641 | info@ahmadisink.com