تماس لیست قیمت محصولات درباره ما صفحه اصلی
0


شیر آلات بهداشتی اخوان
فر توکاراخوان
گاز صفحه ای رومیزی اخوان
هود آشپزخانه
سینک ظرفشویی اخوان
اخوان0  سینک ظرفشویی اخوان محصولات اخوان - مدل 8   سینک ظرفشویی اخوان
 قیمت نهایی :3735000 ریال  
   نوع : فانتزی - توكار    
100*50 cm : ابعاد    
سینک اخوان کد 8

خانواده محصول فانتزی
نوع سینک توکار
100 cm طول سینک
50 cm عرض سینک

همراه با سیفون و زیرآب
همراه با قطعات پلاستیکی جانبی
سبد میوه شور - تخت گوشت +
دارای لگن عمیق
دارای بست فلزی و نوار جهت آب بندی بهتر
دارای لگن عمیق راست لگن و چپ لگن
سفارش کالا
سینک ظرفشویی اخوان
سینک ظرفشویی اخوان محصولات اخوان - 8
     قیمت : 3735000   
نوع : فانتزی - توكار
100*50 cm : ابعاد    
سینک اخوان کد 8

خانواده محصول فانتزی
نوع سینک توکار
100 cm طول سینک
50 cm عرض سینک

همراه با سیفون و زیرآب
همراه با قطعات پلاستیکی جانبی
سبد میوه شور - تخت گوشت +
دارای لگن عمیق
دارای بست فلزی و نوار جهت آب بندی بهتر
دارای لگن عمیق راست لگن و چپ لگن


زیر صفحه ایتوکارروکار


سینک ظرفشویی اخوان - 8 کد مدل 300
نوع : باکسی - توکار
120*50 cm
قیمت لیست : 7550000 ریال
قیمت : 6040000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 8 کد مدل 302
نوع : باکسی - توکار
120*50 cm
قیمت لیست : 7550000 ریال
قیمت : 6040000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 8 کد مدل 304
نوع : باکسی - توکار
120*50 cm
قیمت لیست : 7550000 ریال
قیمت : 6040000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 8 کد مدل 310
نوع : باکسی - توکار
100*50 cm
قیمت لیست : 6950000 ریال
قیمت : 5560000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 8 کد مدل 316
نوع : باکسی - توکار
80*50 cm
قیمت لیست : 4950000 ریال
قیمت : 3960000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 8 کد مدل 318
نوع : باکسی - توکار
120*50 cm
قیمت لیست : 6550000 ریال
قیمت : 5240000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 8 کد مدل 320
نوع : باکسی - روکار
120*60 cm
قیمت لیست : 7000000 ریال
قیمت : 5600000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 8 کد مدل 330
نوع : باکسی - توکار
120*50 cm
قیمت لیست : 12500000 ریال
قیمت : 10000000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 8 کد مدل 332
نوع : باکسی - توکار
120*50 cm
قیمت لیست : 13979250 ریال
قیمت : 11183000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 8 کد مدل 334
نوع : باکسی - توکار
75.5*50 cm
قیمت لیست : 9369640 ریال
قیمت : 7496000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 8 کد مدل 336
نوع : باکسی - توکار
77*50 cm
قیمت لیست : 7719380 ریال
قیمت : 6176000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 8 کد مدل 338
نوع : باکسی - توکار
65*50 cm
قیمت لیست : 7168930 ریال
قیمت : 5735000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 8 کد مدل 340
نوع : باکسی - توکار
52.5*50 cm
قیمت لیست : 6169400 ریال
قیمت : 4936000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 8 کد مدل 342
نوع : باکسی - توکار
43*50 cm
قیمت لیست : 4939880 ریال
قیمت : 3952000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 8 کد مدل 344
نوع : باکسی - توکار
39*50 cm
قیمت لیست : 4649940 ریال
قیمت : 3720000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 8 کد مدل 360
نوع : باکسی - توکار
120*50 cm
قیمت لیست : 0 ریال
قیمت : 0 ریال

در حال تولید
سینک ظرفشویی اخوان - 8 کد مدل 362
نوع : باکسی - روکار
120*60 cm
قیمت لیست : 5949220 ریال
قیمت : 4759000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 8 کد مدل 1
نوع : فانتزی - توکار
62 cm * 50 cm
قیمت لیست : 2122000 ریال
قیمت : 1698000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان - 8 کد مدل 2
نوع : فانتزی - توکار
62*50 cm
قیمت لیست : 3196000 ریال
قیمت : 2557000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 8 کد مدل 4
نوع : فانتزی - توكار
100*50 cm
قیمت لیست : 3755000 ریال
قیمت : 3004000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 8 کد مدل جدید 6
نوع : فانتزی - توكار
116*50 cm
قیمت لیست : 3853000 ریال
قیمت : 3082000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 8 کد مدل 6
نوع : فانتزی - توكار
116*50 cm
قیمت لیست : 4096000 ریال
قیمت : 3277000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان - 8 کد مدل 6-SD
نوع : فانتزی - توكار
116*50 cm
قیمت لیست : 4096000 ریال
قیمت : 3277000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 8 کد مدل 8
نوع : فانتزی - توكار
100*50 cm
قیمت لیست : 4669000 ریال
قیمت : 3735000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 8 کد مدل 10
نوع : فانتزی - توكار
100*50 cm
قیمت لیست : 3363000 ریال
قیمت : 2690000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان - 8 کد مدل 157
نوع : فانتزی - توكار
100*50 cm
قیمت لیست : 3363000 ریال
قیمت : 2690000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان - 8 کد مدل 158
نوع : فانتزی - توكار
100*50 cm
قیمت لیست : 3363000 ریال
قیمت : 2690000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 8 کد مدل 12
نوع : فانتزی - توكار
100*50 cm
قیمت لیست : 4368000 ریال
قیمت : 3494000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 8 کد مدل 14
نوع : فانتزی - توكار
80*50 cm
قیمت لیست : 3068000 ریال
قیمت : 2454000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 8 کد مدل 15
نوع : فانتزی - توكار
80*50 cm
قیمت لیست : 3495000 ریال
قیمت : 2796000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 8 کد مدل 16
نوع : فانتزی - توكار
138*50 cm
قیمت لیست : 4735000 ریال
قیمت : 3788000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 8 کد مدل 18
نوع : فانتزی - توكار
120*44 cm
قیمت لیست : 3685000 ریال
قیمت : 2948000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 8 کد مدل 19
نوع : فانتزی - توكار
120*50 cm
قیمت لیست : 3704000 ریال
قیمت : 2963000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان - 8 کد مدل 20
نوع : فانتزی - توكار
55 cm
قیمت لیست : 2409000 ریال
قیمت : 1927000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 8 کد مدل 21
نوع : فانتزی - توكار
43 cm
قیمت لیست : 2166000 ریال
قیمت : 1733000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 8 کد مدل 22
نوع : فانتزی - توكار
43 cm
قیمت لیست : 1313000 ریال
قیمت : 1050000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان - 8 کد مدل 23
نوع : فانتزی - روكار
100*60 cm
قیمت لیست : 4026000 ریال
قیمت : 3221000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 8 کد مدل 25
نوع : فانتزی - روکار
120*60 cm
قیمت لیست : 4398000 ریال
قیمت : 3518000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 8 کد مدل 25-CR
نوع : فانتزی - روکار
120*60 cm
قیمت لیست : 4398000 ریال
قیمت : 3518000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 8 کد مدل 25-SD
نوع : فانتزی - روکار
120*60 cm
قیمت لیست : 4398000 ریال
قیمت : 3518000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 8 کد مدل 29
نوع : فانتزی - روکار
100*60 cm
قیمت لیست : 4393000 ریال
قیمت : 3514000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 8 کد مدل 31
نوع : فانتزی - روکار
80*60 cm
قیمت لیست : 3166000 ریال
قیمت : 2533000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 8 کد مدل 32
نوع : فانتزی - روکار
80*60 cm
قیمت لیست : 3600000 ریال
قیمت : 2880000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان - 8 کد مدل 33
نوع : فانتزی - روکار
140*60 cm
قیمت لیست : 4960000 ریال
قیمت : 3968000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان - 8 کد مدل 35
نوع : فانتزی - روکار
120*60 cm
قیمت لیست : 4001000 ریال
قیمت : 3201000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان - 8 کد مدل 36
نوع : فانتزی - روکار
120*50 cm
قیمت لیست : 3777000 ریال
قیمت : 3022000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان - 8 کد مدل 37
نوع : نیمه فانتزی - روکار
100*50 cm
قیمت لیست : 2027000 ریال
قیمت : 1622000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان - 8 کد مدل 38
نوع : نیمه فانتزی - روکار
100*60
قیمت لیست : 2172000 ریال
قیمت : 1738000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 8 کد مدل 39
نوع : نیمه فانتزی - روکار
120*50 cm
قیمت لیست : 1960000 ریال
قیمت : 1568000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان - 8 کد مدل 39-S
نوع : نیمه فانتزی - روکار
120*50 cm
قیمت لیست : 1960000 ریال
قیمت : 1568000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان - 8 کد مدل 40
نوع : نیمه فانتزی - روکار
120*60 cn
قیمت لیست : 222400 ریال
قیمت : 178000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان - 8 کد مدل 40-S
نوع : نیمه فانتزی - روکار
120*60 cm
قیمت لیست : 2224000 ریال
قیمت : 1779000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان - 8 کد مدل 41
نوع : فانتزی - روکار
100*60
قیمت لیست : 4686000 ریال
قیمت : 3749000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 8 کد مدل 43
نوع : فانتزی - توكار
80*50 cm
قیمت لیست : 4250000 ریال
قیمت : 3400000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان - 8 کد مدل 44
نوع : فانتزی - توكار
100*50 cm
قیمت لیست : 4695000 ریال
قیمت : 3756000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان - 8 کد مدل 47
نوع : فانتزی - توكار
100*50 cm
قیمت لیست : 4459000 ریال
قیمت : 3567000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 8 کد مدل 49
نوع : فانتزی - توكار
116*50 cm
قیمت لیست : 4818000 ریال
قیمت : 3854000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 8 کد مدل 51
نوع : نیمه فانتزی - روکار
150*50 cm
قیمت لیست : 2456000 ریال
قیمت : 1965000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 8 کد مدل 52
نوع : نیمه فانتزی - روکار
150*60 cm
قیمت لیست : 2711000 ریال
قیمت : 2169000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 8 کد مدل 53
نوع : فانتزی - روکار
120*50 cm
قیمت لیست : 3774000 ریال
قیمت : 3019000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان - 8 کد مدل 55
نوع : فانتزی - روکار
120*50 cm
قیمت لیست : 4607000 ریال
قیمت : 3686000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان - 8 کد مدل 57
نوع : فانتزی - روکار
150*60
قیمت لیست : 5313000 ریال
قیمت : 4250000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان - 8 کد مدل 59
نوع : فانتزی - روکار
100*50
قیمت لیست : 3685000 ریال
قیمت : 2948000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان - 8 کد مدل 60
نوع : فانتزی - روکار
120*50 cm
قیمت لیست : 4150000 ریال
قیمت : 3320000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 8 کد مدل 61
نوع : فانتزی - روکار
150*60
قیمت لیست : 5024000 ریال
قیمت : 4019000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان - 8 کد مدل 65
نوع : فانتزی - توكار
84*50
قیمت لیست : 3832000 ریال
قیمت : 3066000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان - 8 کد مدل 67
نوع : فانتزی - توكار
84*50
قیمت لیست : 4257000 ریال
قیمت : 3406000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان - 8 کد مدل 69
نوع : فانتزی - توكار
84*50 cm
قیمت لیست : 4257000 ریال
قیمت : 3406000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان - 8 کد مدل 71
نوع : فانتزی - توكار
84*50 cm
قیمت لیست : 4263000 ریال
قیمت : 3410000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان - 8 کد مدل 72
نوع : فانتزی - توكار
120*50 cm
قیمت لیست : 3893000 ریال
قیمت : 3114000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 8 کد مدل 73
نوع : فانتزی - توكار
100*50 cm
قیمت لیست : 3694000 ریال
قیمت : 2955000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 8 کد مدل 74
نوع : فانتزی - روکار
120*60 cm
قیمت لیست : 3977000 ریال
قیمت : 3182000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 8 کد مدل 75
نوع : فانتزی - روكار
100*60 cm
قیمت لیست : 3785000 ریال
قیمت : 3028000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 8 کد مدل 80
نوع : فانتزی - روکار
120*60 cm
قیمت لیست : 4735000 ریال
قیمت : 3788000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان - 8 کد مدل 82
نوع : فانتزی - توكار
116*50 cm
قیمت لیست : 4449000 ریال
قیمت : 3559000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان - 8 کد مدل 88
نوع : فانتزی - توكار
100*50 cm
قیمت لیست : 4191000 ریال
قیمت : 3353000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان - 8 کد مدل 101
نوع : نیمه فانتزی - روکار
100*60 cm
قیمت لیست : 2811000 ریال
قیمت : 2249000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان - 8 کد مدل 103
نوع : نیمه فانتزی - روکار
120*60 cm
قیمت لیست : 2748000 ریال
قیمت : 2198000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان - 8 کد مدل 108
نوع : فانتزی - توكار
100*50 cm
قیمت لیست : 3456000 ریال
قیمت : 2765000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 8 کد مدل 109
نوع : فانتزی - توكار
100*50 cm
قیمت لیست : 3330000 ریال
قیمت : 2664000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 8 کد مدل 110
نوع : فانتزی - توكار
100*50 cm
قیمت لیست : 3612000 ریال
قیمت : 2890000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان - 8 کد مدل 111
نوع : فانتزی - روکار
100*60 cm
قیمت لیست : 3474000 ریال
قیمت : 2779000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان - 8 کد مدل 112
نوع : فانتزی - روکار
100*60 cm
قیمت لیست : 3743000 ریال
قیمت : 2994000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 8 کد مدل 113
نوع : فانتزی - توكار
100*50 cm
قیمت لیست : 3330000 ریال
قیمت : 2664000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان - 8 کد مدل 114
نوع : فانتزی - توكار
100*50 cm
قیمت لیست : 3612000 ریال
قیمت : 2890000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 8 کد مدل 115
نوع : فانتزی - روکار
100*60 cm
قیمت لیست : 3474000 ریال
قیمت : 2779000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 8 کد مدل 116
نوع : فانتزی - روکار
100*60 cm
قیمت لیست : 3743000 ریال
قیمت : 2994000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان - 8 کد مدل 119
نوع : فانتزی - توکار
100*50 cm
قیمت لیست : 3845000 ریال
قیمت : 3076000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان - 8 کد مدل 121
نوع : نیمه فانتزی - روکار
120*60 cm
قیمت لیست : 2333000 ریال
قیمت : 1866000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 8 کد مدل 121-SP
نوع : نیمه فانتزی - روکار
120*60 cm
قیمت لیست : 2488470 ریال
قیمت : 1991000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 8 کد مدل 123
نوع : نیمه فانتزی - روکار
100*50 cm
قیمت لیست : 1454000 ریال
قیمت : 1163000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 8 کد مدل 124
نوع : نیمه فانتزی - روکار
80*50 cm
قیمت لیست : 1241000 ریال
قیمت : 993000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 8 کد مدل 125
نوع : نیمه فانتزی - روکار
100*60 cm
قیمت لیست : 1552000 ریال
قیمت : 1242000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 8 کد مدل 126
نوع : نیمه فانتزی - روکار
80*60 cm
قیمت لیست : 1337000 ریال
قیمت : 1070000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 8 کد مدل 127
نوع : نیمه فانتزی - روکار
120*50 cm
قیمت لیست : 2551000 ریال
قیمت : 2041000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان - 8 کد مدل 130
نوع : فانتزی - توكار
116*50 cm
قیمت لیست : 4240000 ریال
قیمت : 3392000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 8 کد مدل 133
نوع : فانتزی - روکار
120*60 cm
قیمت لیست : 4137000 ریال
قیمت : 3310000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان - 8 کد مدل 134
نوع : فانتزی - روکار
120*60 cm
قیمت لیست : 4519000 ریال
قیمت : 3615000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 8 کد مدل 135
نوع : فانتزی - روکار
120*60 cm
قیمت لیست : 4807000 ریال
قیمت : 3846000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان - 8 کد مدل 136
نوع : نیمه فانتزی - توکار
116*50 cm
قیمت لیست : 2467000 ریال
قیمت : 1974000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 8 کد مدل 136-CR
نوع : نیمه فانتزی - توکار
116*50 cm
قیمت لیست : 2467000 ریال
قیمت : 1974000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 8 کد مدل 136-SP
نوع : نیمه فانتزی - توکار
116*50 cm
قیمت لیست : 2623000 ریال
قیمت : 2098000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 8 کد مدل 136-CR-SP
نوع : نیمه فانتزی - توکار
116*50 cm
قیمت لیست : 2623000 ریال
قیمت : 2098000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 8 کد مدل 138
نوع : فانتزی - توكار
120*50 cm
قیمت لیست : 3688000 ریال
قیمت : 2950000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان - 8 کد مدل 139
نوع : فانتزی - توكار
80*50 cm
قیمت لیست : 3666000 ریال
قیمت : 2933000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 8 کد مدل 140
نوع : فانتزی - توكار
80*50 cm
قیمت لیست : 3868000 ریال
قیمت : 3094000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان - 8 کد مدل 141
نوع : فانتزی - توكار
100*50 cm
قیمت لیست : 3962000 ریال
قیمت : 3170000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 8 کد مدل 142
نوع : فانتزی - روکار
80*60 cm
قیمت لیست : 3866000 ریال
قیمت : 3093000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 8 کد مدل 143
نوع : فانتزی - روکار
80*60 cm
قیمت لیست : 3940000 ریال
قیمت : 3152000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 8 کد مدل 144
نوع : فانتزی - روکار
100*60 cm
قیمت لیست : 4237000 ریال
قیمت : 3390000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 8 کد مدل 145
نوع : فانتزی - توكار
120*50 cm
قیمت لیست : 3704000 ریال
قیمت : 2963000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 8 کد مدل 146
نوع : فانتزی - روکار
120*60 cm
قیمت لیست : 4001000 ریال
قیمت : 3201000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 8 کد مدل 147
نوع : فانتزی - توكار
120*50 cm
قیمت لیست : 3704000 ریال
قیمت : 2963000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 8 کد مدل 148
نوع : فانتزی - روکار
120*60 cm
قیمت لیست : 4001000 ریال
قیمت : 3201000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 8 کد مدل 149
نوع : فانتزی - روکار
120*50 cm
قیمت لیست : 4001000 ریال
قیمت : 3201000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان - 8 کد مدل 156
نوع : فانتزی - توكار
120*50 cm
قیمت لیست : 3704000 ریال
قیمت : 2963000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان - 8 کد مدل 159
نوع : فانتزی - توكار
120*50 cm
قیمت لیست : 3710000 ریال
قیمت : 2968000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 8 کد مدل 160
نوع : فانتزی - توكار
120*50 cm
قیمت لیست : 3703820 ریال
قیمت : 2963000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان - 8 کد مدل 161
نوع : فانتزی - توكار
120*50 cm
قیمت لیست : 2298810 ریال
قیمت : 1839000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 8 کد مدل 161-SD
نوع : فانتزی - توكار
120*50 cm
سینک ظرفشویی اخوان - 8 کد مدل 150
نوع : نیمه فانتزی - روکار
120*60 cm
قیمت لیست : 2224000 ریال
قیمت : 1779000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 8 کد مدل 150-SP
نوع : نیمه فانتزی - روکار
120*60 cm
قیمت لیست : 2380000 ریال
قیمت : 1904000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 8 کد مدل 151
نوع : نیمه فانتزی - روکار
120*50 cm
قیمت لیست : 1960000 ریال
قیمت : 1568000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان - 8 کد مدل 151-SP
نوع : نیمه فانتزی - روکار
120*50 cm
قیمت لیست : 2115000 ریال
قیمت : 1692000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 8 کد مدل 152
نوع : نیمه فانتزی - روکار
120*60 cm
قیمت لیست : 2224000 ریال
قیمت : 1779000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 8 کد مدل 152-SP
نوع : نیمه فانتزی - روکار
120*60 cm
قیمت لیست : 2380000 ریال
قیمت : 1904000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 8 کد مدل 153
نوع : نیمه فانتزی - روکار
120*50 cm
قیمت لیست : 1960000 ریال
قیمت : 1568000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 8 کد مدل 153-SP
نوع : نیمه فانتزی - روکار
120*50 cm
قیمت لیست : 2115000 ریال
قیمت : 1692000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 8 کد مدل 154
نوع : نیمه فانتزی - روکار
120*60 cm
قیمت لیست : 2224000 ریال
قیمت : 1779000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان - 8 کد مدل 154-SP
نوع : نیمه فانتزی - روکار
120*60 cm
قیمت لیست : 2380000 ریال
قیمت : 1904000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان - 8 کد مدل 155
نوع : نیمه فانتزی - روکار
120*50 cm
قیمت لیست : 1960000 ریال
قیمت : 1568000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان - 8 کد مدل 155-SP
نوع : نیمه فانتزی - روکار
120*50 cm
قیمت لیست : 2115000 ریال
قیمت : 1692000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان - 8 کد مدل 180
نوع : شیشه و استیل - توکار
80*51 cm
قیمت لیست : 6715000 ریال
قیمت : 5036000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان - 8 کد مدل 181
نوع : شیشه و استیل - توکار
100*51 cm
قیمت لیست : 10458000 ریال
قیمت : 7844000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان - 8 کد مدل 182
نوع : شیشه و استیل - توکار
120*51 cm
قیمت لیست : 11570000 ریال
قیمت : 8678000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان - 8 کد مدل 183
نوع : شیشه و استیل - توکار
120*52 cm
قیمت لیست : 8114000 ریال
قیمت : 6086000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان - 8 کد مدل 184
نوع : شیشه و استیل - توکار
116*50 cm
قیمت لیست : 8135000 ریال
قیمت : 6101000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان - 8 کد مدل 400
نوع : باکسی - زیرصفحه ای
47.5*40 cm
قیمت لیست : 5000000 ریال
قیمت : 4000000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 8 کد مدل 401
نوع : باکسی - زیرصفحه ای
72*40 cm
قیمت لیست : 6500000 ریال
قیمت : 5200000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 8 کد مدل 402
نوع : باکسی - زیرصفحه ای
40*60 cm
قیمت لیست : 6000000 ریال
قیمت : 4800000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 8 کد مدل 403
نوع : باکسی - زیرصفحه ای
34*40 cm
قیمت لیست : 3250000 ریال
قیمت : 2600000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 8 کد مدل 404
نوع : باکسی - زیرصفحه ای
34*34
قیمت لیست : + ریال
قیمت : 0 ریال

در حال تولید
سینک ظرفشویی اخوان - 8 کد مدل 405
نوع : باکسی - زیرصفحه ای
34*18 cm
قیمت لیست : + ریال
قیمت : 0 ریال

در حال تولید
سینک ظرفشویی اخوان - 8 کد مدل 406
نوع : باکسی - زیرصفحه ای
40.5*40 cm
قیمت لیست : 4400000 ریال
قیمت : 3520000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 8 کد مدل 407
نوع : باکسی - زیرصفحه ای
34*40 cm
قیمت لیست : 4000000 ریال
قیمت : 3200000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 8 کد مدل 408
نوع : باکسی - زیرصفحه ای
34*34 cm
قیمت لیست : 3400000 ریال
قیمت : 2720000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 8 کد مدل 409
نوع : باکسی - زیرصفحه ای
34*18 cm
قیمت لیست : 3000000 ریال
قیمت : 2400000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 8 کد مدل 410
نوع : باکسی - زیرصفحه ای
71*41 cm
قیمت لیست : 8599010 ریال
قیمت : 6879000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 8 کد مدل 301
نوع : باکسی - توکار
120*50 cm
قیمت لیست : + ریال
قیمت : 0 ریال

در حال تولید
سینک ظرفشویی اخوان - 8 کد مدل 303
نوع : باکسی - توکار
120*50 cm
قیمت لیست : + ریال
قیمت : 0 ریال

در حال تولید
سینک ظرفشویی اخوان - 8 کد مدل 305
نوع : باکسی - توکار
120*50 cm
قیمت لیست : + ریال
قیمت : 0 ریال

در حال تولید
سینک ظرفشویی اخوان - 8 کد مدل 306
نوع : باکسی - توکار
120*50 cm
قیمت لیست : + ریال
قیمت : 0 ریال

در حال تولید
سینک ظرفشویی اخوان - 8 کد مدل 307
نوع : باکسی - توکار
120*50 cm
قیمت لیست : + ریال
قیمت : 0 ریال

در حال تولید
سینک ظرفشویی اخوان - 8 کد مدل 308
نوع : باکسی - توکار
100*50 cm
قیمت لیست : + ریال
قیمت : 0 ریال

در حال تولید
سینک ظرفشویی اخوان - 8 کد مدل 309
نوع : باکسی - توکار
100*50 cm
قیمت لیست : + ریال
قیمت : 0 ریال

در حال تولید
سینک ظرفشویی اخوان - 8 کد مدل 311
نوع : باکسی - توکار
100*50 cm
قیمت لیست : + ریال
قیمت : 0 ریال

در حال تولید
سینک ظرفشویی اخوان - 8 کد مدل 312
نوع : باکسی - توکار
86*50 cm
قیمت لیست : + ریال
قیمت : 0 ریال

در حال تولید
سینک ظرفشویی اخوان - 8 کد مدل 313
نوع : باکسی - توکار
80*50 cm
قیمت لیست : + ریال
قیمت : 0 ریال

در حال تولید
سینک ظرفشویی اخوان - 8 کد مدل 314
نوع : باکسی - توکار
80*50 cm
قیمت لیست : + ریال
قیمت : 0 ریال

در حال تولید
سینک ظرفشویی اخوان - 8 کد مدل 315
نوع : باکسی - توکار
80*50 cm
قیمت لیست : + ریال
قیمت : 0 ریال

در حال تولید
سینک ظرفشویی اخوان - 8 کد مدل 317
نوع : باکسی - توکار
80*50 cm
قیمت لیست : + ریال
قیمت : 0 ریال

در حال تولید
سینک ظرفشویی اخوان - 8 کد مدل تک لگنه براق 50*80
نوع : معمولی - روکار
80*50
سینک ظرفشویی اخوان - 8 کد مدل 80*50 دو لگنه براق
نوع : معمولی - روکار
80*50 cm
سینک ظرفشویی اخوان - 8 کد مدل 80*60 تک لگنه براق
نوع : معمولی - روکار
80*60
سینک ظرفشویی اخوان - 8 کد مدل 80*60 دو لگنه براق
نوع : معمولی - روکار
80*60
سینک ظرفشویی اخوان - 8 کد مدل 100*50 تک لگنه آبی
نوع : معمولی - روکار
100*50 cm
سینک ظرفشویی اخوان - 8 کد مدل 100*50 تک لگنه براق
نوع : معمولی - روکار
100*50 cm
سینک ظرفشویی اخوان - 8 کد مدل 100*50 دو لگنه براق
نوع : معمولی - روکار
100*50 cm
سینک ظرفشویی اخوان - 8 کد مدل 100*60 تک لگنه براق
نوع : معمولی - روکار
100*60 cm
سینک ظرفشویی اخوان - 8 کد مدل 100*60 دو لگنه براق
نوع : معمولی - روکار
100*60 cm
سینک ظرفشویی اخوان - 8 کد مدل 120*50 AN دو لگنه آبی
نوع : معمولی - روکار
120*50 cm
سینک ظرفشویی اخوان - 8 کد مدل 120*50 CR دو لگنه براق
نوع : معمولی - روکار
120*50 cm
سینک ظرفشویی اخوان - 8 کد مدل 120*50 دو لگنه براق
نوع : معمولی - روکار
120*50 cm
سینک ظرفشویی اخوان - 8 کد مدل 120*50 CRB4 دو لگنه آبی
نوع : معمولی - روکار
120*50 cm
سینک ظرفشویی اخوان - 8 کد مدل 120*50 دو لگنه آبی
نوع : معمولی - روکار
120*50 cm
سینک ظرفشویی اخوان - 8 کد مدل 120*50 New دو لگنه براق
نوع : معمولی - روکار
120*50 cm
سینک ظرفشویی اخوان - 8 کد مدل 120*60 AN دو لگنه آبی
نوع : معمولی - روکار
120*60 cm
سینک ظرفشویی اخوان - 8 کد مدل 120*60 CRB4 دو لگنه آبی
نوع : معمولی - روکار
120*60 cm

نمایندگی شرکت اخوان جم
سینک، گاز، هود، فر و انواع شیر آلات
021 3353 1664 + 021 3353 1641 | info@ahmadisink.com