سینک ظرفشویی اخوان - 4 کد مدل
ورود کاربران تماس لیست قیمت محصولات کاتالوگ محصولات درباره ما صفحه اصلی
0


شیر آلات بهداشتی اخوان
فر توکاراخوان
گاز صفحه ای رومیزی اخوان
هود آشپزخانه
سینک ظرفشویی اخوان
اخوان0
  سینک ظرفشویی اخوان محصولات اخوان - مدل 4   سینک ظرفشویی اخوان
 قیمت نهایی :5230000 ریال بروز شده: یکشنبه ۲۸ امرداد ۱۳۹۷ - ۰۹:۳۹ 
   نوع : فانتزی - توكار    
100*50 cm : ابعاد    
سینک اخوان کد 4

خانواده محصول فانتزی
نوع سینک توکار
100 cm طول
50 cm عرض
16.2 cm عمق لگن
ضخامت ورق 0/8 میلیمتر

همراه با سیفون و زیرآب
همراه با قطعات پلاستیکی جانبی
سینی + سبد میوه شور +
دارای بست فلزی و نوار جهت آب بندی بهتر
دارای لگن عمیق راست لگن - چپ لگن
سفارش کالا
سینک ظرفشویی اخوان
سینک ظرفشویی اخوان محصولات اخوان - 4
     قیمت : 5230000   
نوع : فانتزی - توكار
100*50 cm : ابعاد    
سینک اخوان کد 4

خانواده محصول فانتزی
نوع سینک توکار
100 cm طول
50 cm عرض
16.2 cm عمق لگن
ضخامت ورق 0/8 میلیمتر

همراه با سیفون و زیرآب
همراه با قطعات پلاستیکی جانبی
سینی + سبد میوه شور +
دارای بست فلزی و نوار جهت آب بندی بهتر
دارای لگن عمیق راست لگن - چپ لگن


زیر صفحه ایتوکارروکار


سینک ظرفشویی اخوان - 4 کد مدل 300
نوع : باکسی - توکار
120*50 cm
قیمت لیست : 9559000 ریال
قیمت : 9559000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 4 کد مدل 300-S
نوع : باکسی - توکار
120*50 cm
قیمت لیست : 8799000 ریال
قیمت : 8799000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 4 کد مدل 302
نوع : باکسی - توکار
120*50 cm
قیمت لیست : 9559000 ریال
قیمت : 9559000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 4 کد مدل 302-S
نوع : باکسی - توکار
120*50 cm
قیمت لیست : 8799000 ریال
قیمت : 8799000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 4 کد مدل 304
نوع : باکسی - توکار
120*50 cm
قیمت لیست : 9559000 ریال
قیمت : 9559000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 4 کد مدل 304S
نوع : باکسی - توکار
120*50 cm
قیمت لیست : 8799000 ریال
قیمت : 8799000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 4 کد مدل 306
نوع : باکسی - توکار
100*50 cm
قیمت لیست : 8799000 ریال
قیمت : 8799000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 4 کد مدل 308
نوع : باکسی - توکار
100*50 cm
قیمت لیست : 8799000 ریال
قیمت : 8799000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 4 کد مدل 310
نوع : باکسی - توکار
100*50 cm
قیمت لیست : 8799000 ریال
قیمت : 8799000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 4 کد مدل 310S
نوع : باکسی - توکار
100*50 cm
قیمت لیست : 8040000 ریال
قیمت : 8040000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 4 کد مدل 312
نوع : باکسی - توکار
86*50 cm
قیمت لیست : 6267000 ریال
قیمت : 6267000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 4 کد مدل 314
نوع : باکسی - توکار
80*50 cm
قیمت لیست : 6267000 ریال
قیمت : 6267000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 4 کد مدل 316
نوع : باکسی - توکار
80*50 cm
قیمت لیست : 6267000 ریال
قیمت : 6267000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 4 کد مدل 318
نوع : باکسی - توکار
120*50 cm
قیمت لیست : 8293000 ریال
قیمت : 8293000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 4 کد مدل 318-S
نوع : باکسی - توکار
120*52 cm
قیمت لیست : 7584000 ریال
قیمت : 7584000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 4 کد مدل 320-S
نوع : باکسی - روکار
120*60 cm
قیمت لیست : 8166000 ریال
قیمت : 8166000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 4 کد مدل 320
نوع : باکسی - روکار
120*60 cm
قیمت لیست : 8862000 ریال
قیمت : 8862000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 4 کد مدل 322
نوع : باکسی - روکار
100*60 cm
قیمت لیست : 8217000 ریال
قیمت : 8217000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 4 کد مدل 324S
نوع : باکسی - توکار
120*50 cm
قیمت لیست : 9344000 ریال
قیمت : 9344000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 4 کد مدل 324
نوع : باکسی - توکار
120*50 cm
قیمت لیست : 10065000 ریال
قیمت : 10065000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 4 کد مدل 326
نوع : باکسی - توکار
100*50 CM
قیمت لیست : 9432000 ریال
قیمت : 9432000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 4 کد مدل 326S
نوع : باکسی - توکار
100*50CM
قیمت لیست : 8712000 ریال
قیمت : 8712000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 4 کد مدل 330
نوع : باکسی - توکار
120*50 cm
قیمت لیست : 15826000 ریال
قیمت : 15826000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 4 کد مدل 332
نوع : باکسی - توکار
120*50 cm
قیمت لیست : 17700000 ریال
قیمت : 17700000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 4 کد مدل 334
نوع : باکسی - توکار
75.5*50 cm
قیمت لیست : 11863000 ریال
قیمت : 11863000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 4 کد مدل 336
نوع : باکسی - توکار
77*50 cm
قیمت لیست : 9774000 ریال
قیمت : 9774000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 4 کد مدل 338
نوع : باکسی - توکار
65*50 cm
قیمت لیست : 9078000 ریال
قیمت : 9078000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 4 کد مدل 340
نوع : باکسی - توکار
52.5*50 cm
قیمت لیست : 7812000 ریال
قیمت : 7812000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 4 کد مدل 342
نوع : باکسی - توکار
43*50 cm
قیمت لیست : 6254000 ریال
قیمت : 6254000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 4 کد مدل 344
نوع : باکسی - توکار
39*50 cm
قیمت لیست : 5887000 ریال
قیمت : 5887000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 4 کد مدل 346
نوع : باکسی - توکار
140*50 cm
قیمت لیست : 19387000 ریال
قیمت : 19387000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 4 کد مدل 348
نوع : باکسی - توکار
100*50 cm
قیمت لیست : 13358000 ریال
قیمت : 13358000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 4 کد مدل 350
نوع : باکسی - توکار
80*50 cm
قیمت لیست : 10762000 ریال
قیمت : 10762000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 4 کد مدل 354
نوع : باکسی - توکار
100*50 cm
قیمت لیست : 16896000 ریال
قیمت : 16896000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 4 کد مدل 360
نوع : باکسی - توکار
120*50 cm
قیمت لیست : 7027000 ریال
قیمت : 7027000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 4 کد مدل 362
نوع : باکسی - روکار
120*60 cm
قیمت لیست : 7533000 ریال
قیمت : 7533000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 4 کد مدل 400
نوع : باکسی - زیرصفحه ای
47.5*40 cm
قیمت لیست : 6330000 ریال
قیمت : 6330000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 4 کد مدل 401
نوع : باکسی - زیرصفحه ای
72*40 cm
قیمت لیست : 8229000 ریال
قیمت : 8229000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 4 کد مدل 402
نوع : باکسی - زیرصفحه ای
40*60 cm
قیمت لیست : 7596000 ریال
قیمت : 7596000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 4 کد مدل 403
نوع : باکسی - زیرصفحه ای
34*40 cm
قیمت لیست : 4115000 ریال
قیمت : 4115000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 4 کد مدل 404
نوع : باکسی - زیرصفحه ای
34*34
قیمت لیست : 3545000 ریال
قیمت : 3545000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 4 کد مدل 407
نوع : باکسی - زیرصفحه ای
34*40 cm
قیمت لیست : 5064000 ریال
قیمت : 5064000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 4 کد مدل 408
نوع : باکسی - زیرصفحه ای
34*34 cm
قیمت لیست : 4305000 ریال
قیمت : 4305000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 4 کد مدل 405
نوع : باکسی - زیرصفحه ای
34*18 cm
قیمت لیست : 2785000 ریال
قیمت : 2785000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 4 کد مدل 409
نوع : باکسی - زیرصفحه ای
34*18 cm
قیمت لیست : 3798000 ریال
قیمت : 3798000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 4 کد مدل 406
نوع : باکسی - زیرصفحه ای
40.5*40 cm
قیمت لیست : 5571000 ریال
قیمت : 5571000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 4 کد مدل 410
نوع : باکسی - زیرصفحه ای
71*40 cm
قیمت لیست : 10888000 ریال
قیمت : 10888000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 4 کد مدل 1
نوع : فانتزی - توکار
62 cm * 50 cm
قیمت لیست : 2955000 ریال
قیمت : 2955000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان - 4 کد مدل 2
نوع : فانتزی - توکار
62*50 cm
قیمت لیست : 4451000 ریال
قیمت : 4451000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 4 کد مدل 4
نوع : فانتزی - توكار
100*50 cm
قیمت لیست : 5230000 ریال
قیمت : 5230000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 4 کد مدل 6
نوع : فانتزی - توكار
116*50 cm
قیمت لیست : 5704000 ریال
قیمت : 5704000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 4 کد مدل 6-CR
نوع : فانتزی - توكار
116*50 cm
قیمت لیست : 5704000 ریال
قیمت : 5704000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 4 کد مدل جدید 6
نوع : فانتزی - توكار
116*50 cm
قیمت لیست : 5367000 ریال
قیمت : 5367000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 4 کد مدل 8
نوع : فانتزی - توكار
100*50 cm
قیمت لیست : 6502000 ریال
قیمت : 6502000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 4 کد مدل 10
نوع : فانتزی - توكار
100*50 cm
قیمت لیست : 4683000 ریال
قیمت : 4683000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان - 4 کد مدل 12
نوع : فانتزی - توكار
100*50 cm
قیمت لیست : 6083000 ریال
قیمت : 6083000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 4 کد مدل 14
نوع : فانتزی - توكار
80*50 cm
قیمت لیست : 4273000 ریال
قیمت : 4273000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 4 کد مدل 15
نوع : فانتزی - توكار
80*50 cm
قیمت لیست : 4867000 ریال
قیمت : 4867000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 4 کد مدل 16
نوع : فانتزی - توكار
138*50 cm
قیمت لیست : 6594000 ریال
قیمت : 6594000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 4 کد مدل 18
نوع : فانتزی - توكار
120*44 cm
قیمت لیست : 5132000 ریال
قیمت : 5132000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 4 کد مدل 19
نوع : فانتزی - توكار
120*50 cm
قیمت لیست : 5159000 ریال
قیمت : 5159000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان - 4 کد مدل 20
نوع : فانتزی - توكار
55 cm
قیمت لیست : 3355000 ریال
قیمت : 3355000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 4 کد مدل 21
نوع : فانتزی - توكار
41 cm
قیمت لیست : 3017000 ریال
قیمت : 3017000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 4 کد مدل 22
نوع : فانتزی - توكار
43 cm
قیمت لیست : 1828000 ریال
قیمت : 1828000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان - 4 کد مدل 23
نوع : فانتزی - روكار
100*60 cm
قیمت لیست : 5607000 ریال
قیمت : 5607000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 4 کد مدل 25
نوع : فانتزی - روکار
120*60 cm
قیمت لیست : 6125000 ریال
قیمت : 6125000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 4 کد مدل 25-CR
نوع : فانتزی - روکار
120*60 cm
قیمت لیست : 6125000 ریال
قیمت : 6125000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 4 کد مدل 29
نوع : فانتزی - روکار
100*60 cm
قیمت لیست : 6118000 ریال
قیمت : 6118000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 4 کد مدل 31
نوع : فانتزی - روکار
80*60 cm
قیمت لیست : 4409000 ریال
قیمت : 4409000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 4 کد مدل 32
نوع : فانتزی - روکار
80*60 cm
قیمت لیست : 5013000 ریال
قیمت : 5013000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان - 4 کد مدل 33
نوع : فانتزی - روکار
140*60 cm
قیمت لیست : 6907000 ریال
قیمت : 6907000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 4 کد مدل 35
نوع : فانتزی - روکار
120*60 cm
قیمت لیست : 5572000 ریال
قیمت : 5572000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان - 4 کد مدل 36
نوع : فانتزی - روکار
120*50 cm
قیمت لیست : 5260000 ریال
قیمت : 5260000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 4 کد مدل 37
نوع : نیمه فانتزی - روکار
100*50 cm
قیمت لیست : 2216000 ریال
قیمت : 2216000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان - 4 کد مدل 38
نوع : نیمه فانتزی - روکار
100*60
قیمت لیست : 2342000 ریال
قیمت : 2342000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 4 کد مدل 39
نوع : نیمه فانتزی - روکار
120*50 cm
قیمت لیست : 2481000 ریال
قیمت : 2481000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان - 4 کد مدل 39-S
نوع : نیمه فانتزی - روکار
120*50 cm
قیمت لیست : 2481000 ریال
قیمت : 2481000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان - 4 کد مدل 40
نوع : نیمه فانتزی - روکار
120*60 cn
قیمت لیست : 2816000 ریال
قیمت : 2816000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان - 4 کد مدل 40-S
نوع : نیمه فانتزی - روکار
120*60 cm
قیمت لیست : 2816000 ریال
قیمت : 2816000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان - 4 کد مدل 41
نوع : فانتزی - روکار
100*60
قیمت لیست : 6526000 ریال
قیمت : 6526000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 4 کد مدل 43
نوع : فانتزی - توكار
80*50 cm
قیمت لیست : 5919000 ریال
قیمت : 5919000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان - 4 کد مدل 44
نوع : فانتزی - توكار
100*50 cm
قیمت لیست : 6539000 ریال
قیمت : 6539000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان - 4 کد مدل 47
نوع : فانتزی - توكار
100*50 cm
قیمت لیست : 6211000 ریال
قیمت : 6211000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 4 کد مدل 49
نوع : فانتزی - توكار
116*50 cm
قیمت لیست : 6710000 ریال
قیمت : 6710000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 4 کد مدل 51
نوع : نیمه فانتزی - روکار
150*50 cm
قیمت لیست : 3110000 ریال
قیمت : 3110000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 4 کد مدل 52
نوع : نیمه فانتزی - روکار
150*60 cm
قیمت لیست : 3433000 ریال
قیمت : 3433000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 4 کد مدل 53
نوع : فانتزی - روکار
120*50 cm
قیمت لیست : 5256000 ریال
قیمت : 5256000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان - 4 کد مدل 55
نوع : فانتزی - روکار
120*50 cm
قیمت لیست : 6416000 ریال
قیمت : 6416000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان - 4 کد مدل 57
نوع : فانتزی - روکار
150*60
قیمت لیست : 7400000 ریال
قیمت : 7400000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان - 4 کد مدل 59
نوع : فانتزی - روکار
100*50
قیمت لیست : 5132000 ریال
قیمت : 5132000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان - 4 کد مدل 60
نوع : فانتزی - روکار
120*50 cm
قیمت لیست : 5780000 ریال
قیمت : 5780000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 4 کد مدل 61
نوع : فانتزی - روکار
150*60
قیمت لیست : 6997000 ریال
قیمت : 6997000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان - 4 کد مدل 65
نوع : فانتزی - توكار
84*50
قیمت لیست : 5337000 ریال
قیمت : 5337000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان - 4 کد مدل 67
نوع : فانتزی - توكار
84*50
قیمت لیست : 5928000 ریال
قیمت : 5928000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان - 4 کد مدل 69
نوع : فانتزی - توكار
84*50 cm
قیمت لیست : 5928000 ریال
قیمت : 5928000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان - 4 کد مدل 71
نوع : فانتزی - توكار
84*50 cm
قیمت لیست : 5937000 ریال
قیمت : 5937000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان - 4 کد مدل 72
نوع : فانتزی - توكار
120*50 cm
قیمت لیست : 5422000 ریال
قیمت : 5422000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 4 کد مدل 73
نوع : فانتزی - توكار
100*50 cm
قیمت لیست : 5144000 ریال
قیمت : 5144000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 4 کد مدل 74
نوع : فانتزی - روکار
120*60 cm
قیمت لیست : 5539000 ریال
قیمت : 5539000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 4 کد مدل 75
نوع : فانتزی - روكار
100*60 cm
قیمت لیست : 5271000 ریال
قیمت : 5271000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 4 کد مدل 80
نوع : فانتزی - روکار
120*60 cm
قیمت لیست : 6594000 ریال
قیمت : 6594000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان - 4 کد مدل 82
نوع : فانتزی - توكار
116*50 cm
قیمت لیست : 6196000 ریال
قیمت : 6196000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان - 4 کد مدل 88
نوع : فانتزی - توكار
100*50 cm
قیمت لیست : 5836000 ریال
قیمت : 5836000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان - 4 کد مدل 101
نوع : نیمه فانتزی - روکار
100*60 cm
قیمت لیست : 3915000 ریال
قیمت : 3915000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان - 4 کد مدل 103
نوع : نیمه فانتزی - روکار
120*60 cm
قیمت لیست : 3480000 ریال
قیمت : 3480000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان - 4 کد مدل 108
نوع : فانتزی - توكار
100*50 cm
قیمت لیست : 4813000 ریال
قیمت : 4813000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 4 کد مدل 109
نوع : فانتزی - توكار
100*50 cm
قیمت لیست : 4638000 ریال
قیمت : 4638000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 4 کد مدل 110
نوع : فانتزی - توكار
100*50 cm
قیمت لیست : 5031000 ریال
قیمت : 5031000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان - 4 کد مدل 111
نوع : فانتزی - روکار
100*60 cm
قیمت لیست : 4838000 ریال
قیمت : 4838000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان - 4 کد مدل 112
نوع : فانتزی - روکار
100*60 cm
قیمت لیست : 5212000 ریال
قیمت : 5212000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 4 کد مدل 113
نوع : فانتزی - توكار
100*50 cm
قیمت لیست : 4638000 ریال
قیمت : 4638000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان - 4 کد مدل 114
نوع : فانتزی - توكار
100*50 cm
قیمت لیست : 5031000 ریال
قیمت : 5031000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 4 کد مدل 115
نوع : فانتزی - روکار
100*60 cm
قیمت لیست : 4839000 ریال
قیمت : 4839000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 4 کد مدل 116
نوع : فانتزی - روکار
100*60 cm
قیمت لیست : 5212000 ریال
قیمت : 5212000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان - 4 کد مدل 119
نوع : فانتزی - توکار
100*50 cm
قیمت لیست : 5355000 ریال
قیمت : 5355000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان - 4 کد مدل 121
نوع : نیمه فانتزی - روکار
120*60 cm
قیمت لیست : 2954000 ریال
قیمت : 2954000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 4 کد مدل 123
نوع : نیمه فانتزی - روکار
100*50 cm
قیمت لیست : 1841000 ریال
قیمت : 1841000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 4 کد مدل 124
نوع : نیمه فانتزی - روکار
80*50 cm
قیمت لیست : 1571000 ریال
قیمت : 1571000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 4 کد مدل 125
نوع : نیمه فانتزی - روکار
100*60 cm
قیمت لیست : 1964000 ریال
قیمت : 1964000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 4 کد مدل 126
نوع : نیمه فانتزی - روکار
80*60 cm
قیمت لیست : 1680000 ریال
قیمت : 1680000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 4 کد مدل 127
نوع : نیمه فانتزی - روکار
120*50 cm
قیمت لیست : 2883000 ریال
قیمت : 2883000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان - 4 کد مدل 130
نوع : فانتزی - توكار
116*50 cm
قیمت لیست : 5904000 ریال
قیمت : 5904000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 4 کد مدل 133
نوع : فانتزی - روکار
120*60 cm
قیمت لیست : 5762000 ریال
قیمت : 5762000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان - 4 کد مدل 134
نوع : فانتزی - روکار
120*60 cm
قیمت لیست : 6294000 ریال
قیمت : 6294000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 4 کد مدل 135
نوع : فانتزی - روکار
120*60 cm
قیمت لیست : 6695000 ریال
قیمت : 6695000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان - 4 کد مدل 136
نوع : نیمه فانتزی - توکار
116*50 cm
قیمت لیست : 3133000 ریال
قیمت : 3133000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 4 کد مدل 136-SP
نوع : نیمه فانتزی - توکار
116*50 cm
قیمت لیست : 3320000 ریال
قیمت : 3320000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 4 کد مدل 136-CR
نوع : نیمه فانتزی - توکار
116*50 cm
قیمت لیست : 3133000 ریال
قیمت : 3133000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 4 کد مدل 136-CR-SP
نوع : نیمه فانتزی - توکار
116*50 cm
قیمت لیست : 3320000 ریال
قیمت : 3320000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 4 کد مدل 136-NEW-CRSP
نوع : نیمه فانتزی - توکار
116*50 cm
قیمت لیست : 3320000 ریال
قیمت : 3320000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 4 کد مدل 138
نوع : فانتزی - توكار
120*50 cm
قیمت لیست : 4669000 ریال
قیمت : 4669000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان - 4 کد مدل 139
نوع : فانتزی - توكار
80*50 cm
قیمت لیست : 5105000 ریال
قیمت : 5105000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 4 کد مدل 140
نوع : فانتزی - توكار
80*50 cm
قیمت لیست : 5387000 ریال
قیمت : 5387000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 4 کد مدل 141
نوع : فانتزی - توكار
100*50 cm
قیمت لیست : 5518000 ریال
قیمت : 5518000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 4 کد مدل 142
نوع : فانتزی - روکار
80*60 cm
قیمت لیست : 5384000 ریال
قیمت : 5384000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 4 کد مدل 143
نوع : فانتزی - روکار
80*60 cm
قیمت لیست : 5487000 ریال
قیمت : 5487000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 4 کد مدل 144
نوع : فانتزی - روکار
100*60 cm
قیمت لیست : 5901000 ریال
قیمت : 5901000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 4 کد مدل 145
نوع : فانتزی - توكار
120*50 cm
قیمت لیست : 5448000 ریال
قیمت : 5448000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 4 کد مدل 146
نوع : فانتزی - روکار
120*60 cm
قیمت لیست : 5883000 ریال
قیمت : 5883000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 4 کد مدل 147-NEW
نوع : فانتزی - توكار
120*50 cm
قیمت لیست : 6251000 ریال
قیمت : 6251000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 4 کد مدل 147
نوع : فانتزی - توكار
120*50 cm
قیمت لیست : 5448000 ریال
قیمت : 5448000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 4 کد مدل 148-EW
نوع : فانتزی - روکار
120*60 cm
قیمت لیست : 6659000 ریال
قیمت : 6659000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 4 کد مدل 148
نوع : فانتزی - روکار
120*60 cm
قیمت لیست : 5883000 ریال
قیمت : 5883000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 4 کد مدل 149
نوع : فانتزی - روکار
120*50 cm
قیمت لیست : 5883000 ریال
قیمت : 5883000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان - 4 کد مدل 156
نوع : فانتزی - توكار
120*50 cm
قیمت لیست : 5448000 ریال
قیمت : 5448000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان - 4 کد مدل 157
نوع : فانتزی - توكار
100*50 cm
قیمت لیست : 4683000 ریال
قیمت : 4683000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 4 کد مدل 158
نوع : فانتزی - توكار
100*50 cm
قیمت لیست : 4683000 ریال
قیمت : 4683000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 4 کد مدل 159-NEW
نوع : فانتزی - توكار
120*50 cm
قیمت لیست : 6251000 ریال
قیمت : 6251000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 4 کد مدل 159
نوع : فانتزی - توكار
120*50 cm
قیمت لیست : 5448000 ریال
قیمت : 5448000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 4 کد مدل 160
نوع : فانتزی - توكار
120*50 cm
قیمت لیست : 5448000 ریال
قیمت : 5448000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 4 کد مدل 161
نوع : نیمه فانتزی - توکار
120*50 cm
قیمت لیست : 2911000 ریال
قیمت : 2911000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 4 کد مدل 161-SP
نوع : فانتزی - توكار
120*50 cm
قیمت لیست : 3125000 ریال
قیمت : 3125000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 4 کد مدل 162
نوع : فانتزی - روکار
120*60 cm
قیمت لیست : 5883000 ریال
قیمت : 5883000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 4 کد مدل 163
نوع : فانتزی - روکار
100*60 cm
قیمت لیست : 2633000 ریال
قیمت : 2633000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 4 کد مدل 150
نوع : نیمه فانتزی - روکار
120*60 cm
قیمت لیست : 2816000 ریال
قیمت : 2816000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 4 کد مدل 150-SP
نوع : نیمه فانتزی - روکار
120*60 cm
قیمت لیست : 3013000 ریال
قیمت : 3013000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 4 کد مدل 151
نوع : نیمه فانتزی - روکار
120*50 cm
قیمت لیست : 2481000 ریال
قیمت : 2481000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان - 4 کد مدل 151-SP
نوع : نیمه فانتزی - روکار
120*50 cm
قیمت لیست : 2678000 ریال
قیمت : 2678000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 4 کد مدل 152
نوع : نیمه فانتزی - روکار
120*60 cm
قیمت لیست : 2816000 ریال
قیمت : 2816000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 4 کد مدل 152-SP
نوع : نیمه فانتزی - روکار
120*60 cm
قیمت لیست : 3013000 ریال
قیمت : 3013000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 4 کد مدل 153
نوع : نیمه فانتزی - روکار
120*50 cm
قیمت لیست : 2481000 ریال
قیمت : 2481000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 4 کد مدل 153-SP
نوع : نیمه فانتزی - روکار
120*50 cm
قیمت لیست : 2678000 ریال
قیمت : 2678000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 4 کد مدل 154
نوع : نیمه فانتزی - روکار
120*60 cm
قیمت لیست : 2816000 ریال
قیمت : 2816000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان - 4 کد مدل 154-SP
نوع : نیمه فانتزی - روکار
120*60 cm
قیمت لیست : 3013000 ریال
قیمت : 3013000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان - 4 کد مدل 155
نوع : نیمه فانتزی - روکار
120*50 cm
قیمت لیست : 2481000 ریال
قیمت : 2481000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان - 4 کد مدل 155-SP
نوع : نیمه فانتزی - روکار
120*50 cm
قیمت لیست : 2678000 ریال
قیمت : 2678000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان - 4 کد مدل 301
نوع : باکسی - توکار
120*50 cm
سینک ظرفشویی اخوان - 4 کد مدل 303
نوع : باکسی - توکار
120*50 cm
سینک ظرفشویی اخوان - 4 کد مدل 305
نوع : باکسی - توکار
120*50 cm
سینک ظرفشویی اخوان - 4 کد مدل 307
نوع : باکسی - توکار
120*50 cm
سینک ظرفشویی اخوان - 4 کد مدل 309
نوع : باکسی - توکار
100*50 cm
سینک ظرفشویی اخوان - 4 کد مدل 311
نوع : باکسی - توکار
100*50 cm
سینک ظرفشویی اخوان - 4 کد مدل 313
نوع : باکسی - توکار
80*50 cm
سینک ظرفشویی اخوان - 4 کد مدل 315
نوع : باکسی - توکار
80*50 cm
سینک ظرفشویی اخوان - 4 کد مدل 317
نوع : باکسی - توکار
80*50 cm
سینک ظرفشویی اخوان - 4 کد مدل 180
نوع : شیشه و استیل - توکار
80*51 cm
سینک ظرفشویی اخوان - 4 کد مدل 181
نوع : شیشه و استیل - توکار
100*51 cm
قیمت لیست : 10458000 ریال
قیمت : 10458000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان - 4 کد مدل 182
نوع : شیشه و استیل - توکار
120*51 cm
قیمت لیست : 11570000 ریال
قیمت : 11570000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان - 4 کد مدل 183
نوع : شیشه و استیل - توکار
120*52 cm
قیمت لیست : 8114000 ریال
قیمت : 8114000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان - 4 کد مدل 184
نوع : شیشه و استیل - توکار
116*50 cm
قیمت لیست : 8135000 ریال
قیمت : 8135000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان - 4 کد مدل تک لگنه براق 50*80
نوع : معمولی - روکار
80*50
سینک ظرفشویی اخوان - 4 کد مدل 80*50 دو لگنه براق
نوع : معمولی - روکار
80*50 cm
سینک ظرفشویی اخوان - 4 کد مدل 80*60 تک لگنه براق
نوع : معمولی - روکار
80*60
سینک ظرفشویی اخوان - 4 کد مدل 80*60 دو لگنه براق
نوع : معمولی - روکار
80*60
سینک ظرفشویی اخوان - 4 کد مدل 100*50 تک لگنه آبی
نوع : معمولی - روکار
سینک ظرفشویی اخوان - 4 کد مدل 100*50 تک لگنه براق
نوع : معمولی - روکار
100*50 cm
سینک ظرفشویی اخوان - 4 کد مدل 100*50 دو لگنه براق
نوع : معمولی - روکار
100*50 cm
سینک ظرفشویی اخوان - 4 کد مدل 100*60 تک لگنه براق
نوع : معمولی - روکار
100*60 cm
سینک ظرفشویی اخوان - 4 کد مدل 100*60 دو لگنه براق
نوع : معمولی - روکار
100*60 cm

نمایندگی شرکت اخوان جم | لینکها
سینک، گاز، هود، فر و انواع شیر آلات
021- 3353 1664 + 021- 3353 1641 | info@ahmadisink.com