ورود کاربران تماس لیست قیمت محصولات کاتالوگ محصولات درباره ما صفحه اصلی
0


شیر آلات بهداشتی اخوان
فر توکاراخوان
گاز صفحه ای رومیزی اخوان
هود آشپزخانه
سینک ظرفشویی اخوان
اخوان0
  سینک ظرفشویی اخوان محصولات اخوان - مدل 2   سینک ظرفشویی اخوان
 قیمت نهایی :5362000 ریال بروز شده: شنبه ۲۷ بهمن ۱۳۹۷ - ۱۲:۴۹ - نا موجود
   نوع : فانتزی - توکار    
62*50 cm : ابعاد    
سینک اخوان کد 2

خانواده محصول فانتزی
نوع سینک توکار
62 cm طول سینک
50 cm عرض سینک
16.2 cm عمق لگن
ضخامت ورق 0/8 میلیمتر

همراه با سیفون و زیرآب
همراه با قطعات پلاستیکی جانبی
سینی + سبد میوه شور +
دارای بست فلزی و نوار جهت آب بندی بهتر
دارای لگن عمیق راست لگن - چپ لگن

سینک ظرفشویی اخوان
سفارش کالا
سینک ظرفشویی اخوان
سینک ظرفشویی اخوان محصولات اخوان - 2
     قیمت : 5362000   
نوع : فانتزی - توکار
62*50 cm : ابعاد    
سینک اخوان کد 2

خانواده محصول فانتزی
نوع سینک توکار
62 cm طول سینک
50 cm عرض سینک
16.2 cm عمق لگن
ضخامت ورق 0/8 میلیمتر

همراه با سیفون و زیرآب
همراه با قطعات پلاستیکی جانبی
سینی + سبد میوه شور +
دارای بست فلزی و نوار جهت آب بندی بهتر
دارای لگن عمیق راست لگن - چپ لگن


زیر صفحه ایتوکارروکار


سینک ظرفشویی اخوان - 2 کد مدل 300
نوع : باکسی - توکار
120*50 cm
قیمت لیست : 13740000 ریال
قیمت : 10992000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 2 کد مدل 300-S
نوع : باکسی - توکار
120*50 cm
قیمت لیست : 11970000 ریال
قیمت : 9576000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 2 کد مدل 302
نوع : باکسی - توکار
120*50 cm
قیمت لیست : 13740000 ریال
قیمت : 10992000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان - 2 کد مدل 302-S
نوع : باکسی - توکار
120*50 cm
قیمت لیست : 11970000 ریال
قیمت : 9576000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان - 2 کد مدل 304
نوع : باکسی - توکار
120*50 cm
قیمت لیست : 13740000 ریال
قیمت : 10992000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 2 کد مدل 304S
نوع : باکسی - توکار
120*50 cm
قیمت لیست : 11970000 ریال
قیمت : 9576000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 2 کد مدل 306
نوع : باکسی - توکار
100*50 cm
قیمت لیست : 12747000 ریال
قیمت : 10198000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 2 کد مدل 308
نوع : باکسی - توکار
100*50 cm
قیمت لیست : 12747000 ریال
قیمت : 10198000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 2 کد مدل 310
نوع : باکسی - توکار
100*50 cm
قیمت لیست : 12747000 ریال
قیمت : 10198000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 2 کد مدل 310S
نوع : باکسی - توکار
100*50 cm
قیمت لیست : 10977000 ریال
قیمت : 8782000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 2 کد مدل 312
نوع : باکسی - توکار
86*50 cm
قیمت لیست : 8975000 ریال
قیمت : 7180000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 2 کد مدل 314
نوع : باکسی - توکار
80*50 cm
قیمت لیست : 8975000 ریال
قیمت : 7180000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 2 کد مدل 316
نوع : باکسی - توکار
80*50 cm
قیمت لیست : 8975000 ریال
قیمت : 7180000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 2 کد مدل 318
نوع : باکسی - توکار
120*50 cm
قیمت لیست : 12151000 ریال
قیمت : 9721000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 2 کد مدل 318-S
نوع : باکسی - توکار
120*52 cm
قیمت لیست : 10381000 ریال
قیمت : 8305000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 2 کد مدل 320-S
نوع : باکسی - روکار
120*60 cm
قیمت لیست : 11142000 ریال
قیمت : 8914000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 2 کد مدل 320
نوع : باکسی - روکار
120*60 cm
قیمت لیست : 12912000 ریال
قیمت : 10330000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 2 کد مدل 322
نوع : باکسی - روکار
100*60 cm
قیمت لیست : 12037000 ریال
قیمت : 9630000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 2 کد مدل 324S
نوع : باکسی - توکار
120*50 cm
قیمت لیست : 12811000 ریال
قیمت : 10249000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 2 کد مدل 324
نوع : باکسی - توکار
120*50 cm
قیمت لیست : 14452000 ریال
قیمت : 11562000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 2 کد مدل 326
نوع : باکسی - توکار
100*50 CM
قیمت لیست : 13440000 ریال
قیمت : 10752000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 2 کد مدل 326S
نوع : باکسی - توکار
100*50CM
قیمت لیست : 11985000 ریال
قیمت : 9588000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 2 کد مدل 330
نوع : باکسی - توکار
120*50 cm
قیمت لیست : 21464000 ریال
قیمت : 17171000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 2 کد مدل 332
نوع : باکسی - توکار
120*50 cm
قیمت لیست : 23915000 ریال
قیمت : 19132000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 2 کد مدل 334
نوع : باکسی - توکار
75.5*50 cm
قیمت لیست : 16282000 ریال
قیمت : 13026000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 2 کد مدل 336
نوع : باکسی - توکار
77*50 cm
قیمت لیست : 13102000 ریال
قیمت : 10482000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 2 کد مدل 338
نوع : باکسی - توکار
65*50 cm
قیمت لیست : 12639000 ریال
قیمت : 10111000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 2 کد مدل 340
نوع : باکسی - توکار
52.5*50 cm
قیمت لیست : 10983000 ریال
قیمت : 8786000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 2 کد مدل 342
نوع : باکسی - توکار
43*50 cm
قیمت لیست : 8555000 ریال
قیمت : 6844000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 2 کد مدل 344
نوع : باکسی - توکار
39*50 cm
قیمت لیست : 8074000 ریال
قیمت : 6459000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 2 کد مدل 346
نوع : باکسی - توکار
140*50 cm
قیمت لیست : 26122000 ریال
قیمت : 20898000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 2 کد مدل 348
نوع : باکسی - توکار
100*50 cm
قیمت لیست : 18237000 ریال
قیمت : 14590000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 2 کد مدل 350
نوع : باکسی - توکار
80*50 cm
قیمت لیست : 14449000 ریال
قیمت : 11559000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 2 کد مدل 354
نوع : باکسی - توکار
100*50 cm
قیمت لیست : 22863000 ریال
قیمت : 18290000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 2 کد مدل 360
نوع : باکسی - توکار
120*50 cm
قیمت لیست : 10481000 ریال
قیمت : 8385000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان - 2 کد مدل 362
نوع : باکسی - روکار
120*60 cm
قیمت لیست : 11143000 ریال
قیمت : 8914000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان - 2 کد مدل 400
نوع : باکسی - زیرصفحه ای
47.5*40 cm
قیمت لیست : 8654000 ریال
قیمت : 6923000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 2 کد مدل 401
نوع : باکسی - زیرصفحه ای
72*40 cm
قیمت لیست : 11137000 ریال
قیمت : 8910000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 2 کد مدل 402
نوع : باکسی - زیرصفحه ای
40*60 cm
قیمت لیست : 10309000 ریال
قیمت : 8247000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 2 کد مدل 403
نوع : باکسی - زیرصفحه ای
34*40 cm
قیمت لیست : 5973000 ریال
قیمت : 4778000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 2 کد مدل 404
نوع : باکسی - زیرصفحه ای
34*34
قیمت لیست : 5099000 ریال
قیمت : 4079000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 2 کد مدل 407
نوع : باکسی - زیرصفحه ای
34*40 cm
قیمت لیست : 7215000 ریال
قیمت : 5772000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 2 کد مدل 408
نوع : باکسی - زیرصفحه ای
34*34 cm
قیمت لیست : 6093000 ریال
قیمت : 4874000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 2 کد مدل 405
نوع : باکسی - زیرصفحه ای
34*18 cm
قیمت لیست : 3838000 ریال
قیمت : 3070000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 2 کد مدل 409
نوع : باکسی - زیرصفحه ای
34*18 cm
قیمت لیست : 5162000 ریال
قیمت : 4130000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 2 کد مدل 406
نوع : باکسی - زیرصفحه ای
40.5*40 cm
قیمت لیست : 7660000 ریال
قیمت : 6128000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 2 کد مدل 410
نوع : باکسی - زیرصفحه ای
71*40 cm
قیمت لیست : 14614000 ریال
قیمت : 11691000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 2 کد مدل 1
نوع : فانتزی - توکار
62 cm * 50 cm
قیمت لیست : 4300000 ریال
قیمت : 3440000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان - 2 کد مدل 2
نوع : فانتزی - توکار
62*50 cm
قیمت لیست : 6703000 ریال
قیمت : 5362000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان - 2 کد مدل 4
نوع : فانتزی - توكار
100*50 cm
قیمت لیست : 7813000 ریال
قیمت : 6250000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 2 کد مدل 6
نوع : فانتزی - توكار
116*50 cm
قیمت لیست : 8674000 ریال
قیمت : 6939000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 2 کد مدل 6-CR
نوع : فانتزی - توكار
116*50 cm
قیمت لیست : 8674000 ریال
قیمت : 6939000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 2 کد مدل جدید 6
نوع : فانتزی - توكار
116*50 cm
قیمت لیست : 8193000 ریال
قیمت : 6554000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 2 کد مدل 8
نوع : فانتزی - توكار
100*50 cm
قیمت لیست : 9628000 ریال
قیمت : 7702000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 2 کد مدل 10
نوع : فانتزی - توكار
100*50 cm
قیمت لیست : 6970000 ریال
قیمت : 5576000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان - 2 کد مدل 12
نوع : فانتزی - توكار
100*50 cm
قیمت لیست : 8678000 ریال
قیمت : 6942000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 2 کد مدل 14
نوع : فانتزی - توكار
80*50 cm
قیمت لیست : 6301000 ریال
قیمت : 5041000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 2 کد مدل 15
نوع : فانتزی - توكار
80*50 cm
قیمت لیست : 7149000 ریال
قیمت : 5719000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 2 کد مدل 16
نوع : فانتزی - توكار
138*50 cm
قیمت لیست : 9847000 ریال
قیمت : 7878000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 2 کد مدل 18
نوع : فانتزی - توكار
120*44 cm
قیمت لیست : 7710000 ریال
قیمت : 6168000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان - 2 کد مدل 19
نوع : فانتزی - توكار
120*50 cm
قیمت لیست : 8329000 ریال
قیمت : 6663000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان - 2 کد مدل 20
نوع : فانتزی - توكار
55 cm
قیمت لیست : 4786000 ریال
قیمت : 3829000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 2 کد مدل 21
نوع : فانتزی - توكار
41 cm
قیمت لیست : 4304000 ریال
قیمت : 3443000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 2 کد مدل 22
نوع : فانتزی - توكار
43 cm
قیمت لیست : 2608000 ریال
قیمت : 2086000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان - 2 کد مدل 23
نوع : فانتزی - روكار
100*60 cm
قیمت لیست : 8352000 ریال
قیمت : 6682000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 2 کد مدل 25
نوع : فانتزی - روکار
120*60 cm
قیمت لیست : 9274000 ریال
قیمت : 7419000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 2 کد مدل 25-CR
نوع : فانتزی - روکار
120*60 cm
قیمت لیست : 9274000 ریال
قیمت : 7419000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 2 کد مدل 29
نوع : فانتزی - روکار
100*60 cm
قیمت لیست : 8729000 ریال
قیمت : 6983000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 2 کد مدل 31
نوع : فانتزی - روکار
80*60 cm
قیمت لیست : 6495000 ریال
قیمت : 5196000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 2 کد مدل 32
نوع : فانتزی - روکار
80*60 cm
قیمت لیست : 7357000 ریال
قیمت : 5886000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان - 2 کد مدل 33
نوع : فانتزی - روکار
140*60 cm
قیمت لیست : 10411000 ریال
قیمت : 8329000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 2 کد مدل 35
نوع : فانتزی - روکار
120*60 cm
قیمت لیست : 8950000 ریال
قیمت : 7160000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان - 2 کد مدل 36
نوع : فانتزی - روکار
120*50 cm
قیمت لیست : 7893000 ریال
قیمت : 6314000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 2 کد مدل 37
نوع : نیمه فانتزی - روکار
100*50 cm
قیمت لیست : 3161000 ریال
قیمت : 2529000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان - 2 کد مدل 38
نوع : نیمه فانتزی - روکار
100*60
قیمت لیست : 3342000 ریال
قیمت : 2674000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 2 کد مدل 39
نوع : نیمه فانتزی - روکار
120*50 cm
قیمت لیست : 3540000 ریال
قیمت : 2832000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان - 2 کد مدل 39-S
نوع : نیمه فانتزی - روکار
120*50 cm
قیمت لیست : 3540000 ریال
قیمت : 2832000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان - 2 کد مدل 40
نوع : نیمه فانتزی - روکار
120*60 cn
قیمت لیست : 4018000 ریال
قیمت : 3214000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان - 2 کد مدل 40-S
نوع : نیمه فانتزی - روکار
120*60 cm
قیمت لیست : 4018000 ریال
قیمت : 3214000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان - 2 کد مدل 41
نوع : فانتزی - روکار
100*60
قیمت لیست : 9310000 ریال
قیمت : 7448000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 2 کد مدل 43
نوع : فانتزی - توكار
80*50 cm
قیمت لیست : 9003000 ریال
قیمت : 7202000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان - 2 کد مدل 44
نوع : فانتزی - توكار
100*50 cm
قیمت لیست : 9887000 ریال
قیمت : 7910000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان - 2 کد مدل 47
نوع : فانتزی - توكار
100*50 cm
قیمت لیست : 8860000 ریال
قیمت : 7088000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 2 کد مدل 49
نوع : فانتزی - توكار
116*50 cm
قیمت لیست : 9573000 ریال
قیمت : 7658000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 2 کد مدل 51
نوع : نیمه فانتزی - روکار
150*50 cm
قیمت لیست : 4437000 ریال
قیمت : 3550000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 2 کد مدل 52
نوع : نیمه فانتزی - روکار
150*60 cm
قیمت لیست : 4897000 ریال
قیمت : 3918000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 2 کد مدل 53
نوع : فانتزی - روکار
120*50 cm
قیمت لیست : 7583000 ریال
قیمت : 6066000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان - 2 کد مدل 55
نوع : فانتزی - روکار
120*50 cm
قیمت لیست : 8237000 ریال
قیمت : 8237000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان - 2 کد مدل 57
نوع : فانتزی - روکار
150*60
قیمت لیست : 10909000 ریال
قیمت : 8727000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان - 2 کد مدل 59
نوع : فانتزی - روکار
100*50
قیمت لیست : 7406000 ریال
قیمت : 5925000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان - 2 کد مدل 60
نوع : فانتزی - روکار
120*50 cm
قیمت لیست : 8430000 ریال
قیمت : 6744000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 2 کد مدل 61
نوع : فانتزی - روکار
150*60
قیمت لیست : 8980000 ریال
قیمت : 8980000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان - 2 کد مدل 65
نوع : فانتزی - توكار
84*50
قیمت لیست : 7903000 ریال
قیمت : 6322000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان - 2 کد مدل 67
نوع : فانتزی - توكار
84*50
قیمت لیست : 8663000 ریال
قیمت : 6930000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان - 2 کد مدل 69
نوع : فانتزی - توكار
84*50 cm
قیمت لیست : 8847000 ریال
قیمت : 7078000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان - 2 کد مدل 71
نوع : فانتزی - توكار
84*50 cm
قیمت لیست : 9028000 ریال
قیمت : 7222000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان - 2 کد مدل 72
نوع : فانتزی - توكار
120*50 cm
قیمت لیست : 8125000 ریال
قیمت : 6500000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 2 کد مدل 73
نوع : فانتزی - توكار
100*50 cm
قیمت لیست : 7629000 ریال
قیمت : 6103000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 2 کد مدل 74
نوع : فانتزی - روکار
120*60 cm
قیمت لیست : 8291000 ریال
قیمت : 6633000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 2 کد مدل 75
نوع : فانتزی - روكار
100*60 cm
قیمت لیست : 7809000 ریال
قیمت : 6247000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 2 کد مدل 80
نوع : فانتزی - روکار
120*60 cm
قیمت لیست : 8460000 ریال
قیمت : 8460000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان - 2 کد مدل 82
نوع : فانتزی - توكار
116*50 cm
قیمت لیست : 7950000 ریال
قیمت : 7950000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان - 2 کد مدل 88
نوع : فانتزی - توكار
100*50 cm
قیمت لیست : 7490000 ریال
قیمت : 7490000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان - 2 کد مدل 101
نوع : نیمه فانتزی - روکار
100*60 cm
قیمت لیست : 3915000 ریال
قیمت : 3915000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان - 2 کد مدل 103
نوع : نیمه فانتزی - روکار
120*60 cm
قیمت لیست : 4964000 ریال
قیمت : 3971000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان - 2 کد مدل 108
نوع : فانتزی - توكار
100*50 cm
قیمت لیست : 6866000 ریال
قیمت : 5493000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 2 کد مدل 109
نوع : فانتزی - توكار
100*50 cm
قیمت لیست : 6617000 ریال
قیمت : 5294000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 2 کد مدل 110
نوع : فانتزی - توكار
100*50 cm
قیمت لیست : 7177000 ریال
قیمت : 5742000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان - 2 کد مدل 111
نوع : فانتزی - روکار
100*60 cm
قیمت لیست : 6903000 ریال
قیمت : 5522000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان - 2 کد مدل 112
نوع : فانتزی - روکار
100*60 cm
قیمت لیست : 7436000 ریال
قیمت : 5949000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 2 کد مدل 113
نوع : فانتزی - توكار
100*50 cm
قیمت لیست : 6617000 ریال
قیمت : 5294000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان - 2 کد مدل 114
نوع : فانتزی - توكار
100*50 cm
قیمت لیست : 7177000 ریال
قیمت : 5742000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 2 کد مدل 115
نوع : فانتزی - روکار
100*60 cm
قیمت لیست : 6903000 ریال
قیمت : 5522000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان - 2 کد مدل 116
نوع : فانتزی - روکار
100*60 cm
قیمت لیست : 7436000 ریال
قیمت : 5949000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان - 2 کد مدل 119
نوع : فانتزی - توکار
100*50 cm
قیمت لیست : 7640000 ریال
قیمت : 6112000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان - 2 کد مدل 121
نوع : نیمه فانتزی - روکار
120*60 cm
قیمت لیست : 4215000 ریال
قیمت : 3372000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 2 کد مدل 123
نوع : نیمه فانتزی - روکار
100*50 cm
قیمت لیست : 2627000 ریال
قیمت : 2102000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 2 کد مدل 124
نوع : نیمه فانتزی - روکار
80*50 cm
قیمت لیست : 2241000 ریال
قیمت : 1793000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 2 کد مدل 125
نوع : نیمه فانتزی - روکار
100*60 cm
قیمت لیست : 2803000 ریال
قیمت : 2242000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 2 کد مدل 126
نوع : نیمه فانتزی - روکار
80*60 cm
قیمت لیست : 2396000 ریال
قیمت : 1917000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 2 کد مدل 127
نوع : نیمه فانتزی - روکار
120*50 cm
قیمت لیست : 2883000 ریال
قیمت : 2883000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان - 2 کد مدل 130
نوع : فانتزی - توكار
116*50 cm
قیمت لیست : 8960000 ریال
قیمت : 7168000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 2 کد مدل 133
نوع : فانتزی - روکار
120*60 cm
قیمت لیست : 5762000 ریال
قیمت : 5762000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان - 2 کد مدل 134
نوع : فانتزی - روکار
120*60 cm
قیمت لیست : 9515000 ریال
قیمت : 7612000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان - 2 کد مدل 135
نوع : فانتزی - روکار
120*60 cm
قیمت لیست : 6695000 ریال
قیمت : 6695000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان - 2 کد مدل 136
نوع : نیمه فانتزی - توکار
116*50 cm
قیمت لیست : 4456000 ریال
قیمت : 3565000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 2 کد مدل 136-SP
نوع : نیمه فانتزی - توکار
116*50 cm
قیمت لیست : 4737000 ریال
قیمت : 3790000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 2 کد مدل 136-CR
نوع : نیمه فانتزی - توکار
116*50 cm
قیمت لیست : 4456000 ریال
قیمت : 3565000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 2 کد مدل 136-CR-SP
نوع : نیمه فانتزی - توکار
116*50 cm
قیمت لیست : 4737000 ریال
قیمت : 3790000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 2 کد مدل 136-NEW-CRSP
نوع : نیمه فانتزی - توکار
116*50 cm
قیمت لیست : 4737000 ریال
قیمت : 3790000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 2 کد مدل 138
نوع : فانتزی - توكار
120*50 cm
قیمت لیست : 5990000 ریال
قیمت : 5990000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان - 2 کد مدل 139
نوع : فانتزی - توكار
80*50 cm
قیمت لیست : 7635000 ریال
قیمت : 6108000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 2 کد مدل 140
نوع : فانتزی - توكار
80*50 cm
قیمت لیست : 8038000 ریال
قیمت : 6430000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان - 2 کد مدل 141
نوع : فانتزی - توكار
100*50 cm
قیمت لیست : 8225000 ریال
قیمت : 6580000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 2 کد مدل 142
نوع : فانتزی - روکار
80*60 cm
قیمت لیست : 8033000 ریال
قیمت : 6426000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 2 کد مدل 143
نوع : فانتزی - روکار
80*60 cm
قیمت لیست : 8180000 ریال
قیمت : 6544000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 2 کد مدل 144
نوع : فانتزی - روکار
100*60 cm
قیمت لیست : 8771000 ریال
قیمت : 7017000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 2 کد مدل 145
نوع : فانتزی - توكار
120*50 cm
قیمت لیست : 8329000 ریال
قیمت : 6663000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 2 کد مدل 146
نوع : فانتزی - روکار
120*60 cm
قیمت لیست : 8950000 ریال
قیمت : 7160000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 2 کد مدل 147-NEW
نوع : فانتزی - توكار
120*50 cm
قیمت لیست : 9475000 ریال
قیمت : 7580000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 2 کد مدل 147
نوع : فانتزی - توكار
120*50 cm
قیمت لیست : 8329000 ریال
قیمت : 6663000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 2 کد مدل 148-EW
نوع : فانتزی - روکار
120*60 cm
قیمت لیست : 10057000 ریال
قیمت : 8046000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 2 کد مدل 148
نوع : فانتزی - روکار
120*60 cm
قیمت لیست : 8950000 ریال
قیمت : 7160000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 2 کد مدل 149
نوع : فانتزی - روکار
120*50 cm
قیمت لیست : 8950000 ریال
قیمت : 7160000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان - 2 کد مدل 156
نوع : فانتزی - توكار
120*50 cm
قیمت لیست : 8329000 ریال
قیمت : 6663000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان - 2 کد مدل 157
نوع : فانتزی - توكار
100*50 cm
قیمت لیست : 6970000 ریال
قیمت : 5576000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 2 کد مدل 158
نوع : فانتزی - توكار
100*50 cm
قیمت لیست : 6970000 ریال
قیمت : 5576000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 2 کد مدل 159-NEW
نوع : فانتزی - توكار
120*50 cm
قیمت لیست : 9475000 ریال
قیمت : 7580000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 2 کد مدل 159
نوع : فانتزی - توكار
120*50 cm
قیمت لیست : 8329000 ریال
قیمت : 6663000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 2 کد مدل 160
نوع : فانتزی - توكار
120*50 cm
قیمت لیست : 8329000 ریال
قیمت : 6663000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان - 2 کد مدل 161
نوع : نیمه فانتزی - توکار
120*50 cm
قیمت لیست : 4153000 ریال
قیمت : 3322000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 2 کد مدل 161-SP
نوع : فانتزی - توكار
120*50 cm
قیمت لیست : 4459000 ریال
قیمت : 3567000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 2 کد مدل 162
نوع : فانتزی - روکار
120*60 cm
قیمت لیست : 8950000 ریال
قیمت : 7160000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 2 کد مدل 163
نوع : فانتزی - روکار
100*60 cm
قیمت لیست : 3757000 ریال
قیمت : 3006000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 2 کد مدل 150
نوع : نیمه فانتزی - روکار
120*60 cm
قیمت لیست : 4018000 ریال
قیمت : 3214000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 2 کد مدل 150-SP
نوع : نیمه فانتزی - روکار
120*60 cm
قیمت لیست : 4299000 ریال
قیمت : 3439000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 2 کد مدل 151
نوع : نیمه فانتزی - روکار
120*50 cm
قیمت لیست : 3540000 ریال
قیمت : 2832000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان - 2 کد مدل 151-SP
نوع : نیمه فانتزی - روکار
120*50 cm
قیمت لیست : 3821000 ریال
قیمت : 3057000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 2 کد مدل 152
نوع : نیمه فانتزی - روکار
120*60 cm
قیمت لیست : 4018000 ریال
قیمت : 3214000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 2 کد مدل 152-SP
نوع : نیمه فانتزی - روکار
120*60 cm
قیمت لیست : 4299000 ریال
قیمت : 3439000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 2 کد مدل 153
نوع : نیمه فانتزی - روکار
120*50 cm
قیمت لیست : 3540000 ریال
قیمت : 2832000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 2 کد مدل 153-SP
نوع : نیمه فانتزی - روکار
120*50 cm
قیمت لیست : 3821000 ریال
قیمت : 3057000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 2 کد مدل 154
نوع : نیمه فانتزی - روکار
120*60 cm
قیمت لیست : 4018000 ریال
قیمت : 3214000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان - 2 کد مدل 154-SP
نوع : نیمه فانتزی - روکار
120*60 cm
قیمت لیست : 4299000 ریال
قیمت : 3439000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان - 2 کد مدل 155
نوع : نیمه فانتزی - روکار
120*50 cm
قیمت لیست : 3540000 ریال
قیمت : 2832000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان - 2 کد مدل 155-SP
نوع : نیمه فانتزی - روکار
120*50 cm
قیمت لیست : 3821000 ریال
قیمت : 3057000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان - 2 کد مدل 301
نوع : باکسی - توکار
120*50 cm
سینک ظرفشویی اخوان - 2 کد مدل 303
نوع : باکسی - توکار
120*50 cm
سینک ظرفشویی اخوان - 2 کد مدل 305
نوع : باکسی - توکار
120*50 cm
سینک ظرفشویی اخوان - 2 کد مدل 307
نوع : باکسی - توکار
120*50 cm
سینک ظرفشویی اخوان - 2 کد مدل 309
نوع : باکسی - توکار
100*50 cm
سینک ظرفشویی اخوان - 2 کد مدل 311
نوع : باکسی - توکار
100*50 cm
سینک ظرفشویی اخوان - 2 کد مدل 313
نوع : باکسی - توکار
80*50 cm
سینک ظرفشویی اخوان - 2 کد مدل 315
نوع : باکسی - توکار
80*50 cm
سینک ظرفشویی اخوان - 2 کد مدل 317
نوع : باکسی - توکار
80*50 cm
سینک ظرفشویی اخوان - 2 کد مدل 180
نوع : شیشه و استیل - توکار
80*51 cm
سینک ظرفشویی اخوان - 2 کد مدل 181
نوع : شیشه و استیل - توکار
100*51 cm
قیمت لیست : 10458000 ریال
قیمت : 10458000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان - 2 کد مدل 182
نوع : شیشه و استیل - توکار
120*51 cm
قیمت لیست : 11570000 ریال
قیمت : 11570000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان - 2 کد مدل 183
نوع : شیشه و استیل - توکار
120*52 cm
قیمت لیست : 8114000 ریال
قیمت : 8114000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان - 2 کد مدل 184
نوع : شیشه و استیل - توکار
116*50 cm
قیمت لیست : 8135000 ریال
قیمت : 8135000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان - 2 کد مدل تک لگنه براق 50*80
نوع : معمولی - روکار
80*50
سینک ظرفشویی اخوان - 2 کد مدل 80*50 دو لگنه براق
نوع : معمولی - روکار
80*50 cm
سینک ظرفشویی اخوان - 2 کد مدل 80*60 تک لگنه براق
نوع : معمولی - روکار
80*60
سینک ظرفشویی اخوان - 2 کد مدل 80*60 دو لگنه براق
نوع : معمولی - روکار
80*60
سینک ظرفشویی اخوان - 2 کد مدل 100*50 تک لگنه آبی
نوع : معمولی - روکار
سینک ظرفشویی اخوان - 2 کد مدل 100*50 تک لگنه براق
نوع : معمولی - روکار
100*50 cm
سینک ظرفشویی اخوان - 2 کد مدل 100*50 دو لگنه براق
نوع : معمولی - روکار
100*50 cm
سینک ظرفشویی اخوان - 2 کد مدل 100*60 تک لگنه براق
نوع : معمولی - روکار
100*60 cm
سینک ظرفشویی اخوان - 2 کد مدل 100*60 دو لگنه براق
نوع : معمولی - روکار
100*60 cm

نمایندگی شرکت اخوان جم | لینکها
سینک، گاز، هود، فر و انواع شیر آلات
021- 3353 1664 + 021- 3353 1641 | info@ahmadisink.com