ورود کاربران تماس لیست قیمت محصولات کاتالوگ محصولات درباره ما صفحه اصلی
0


شیر آلات بهداشتی اخوان
فر توکاراخوان
گاز صفحه ای رومیزی اخوان
هود آشپزخانه
سینک ظرفشویی اخوان
اخوان0
  سینک ظرفشویی اخوان محصولات اخوان - مدل 139   سینک ظرفشویی اخوان
 قیمت نهایی :6256000 ریال بروز شده: چهارشنبه ۲۶ دی ۱۳۹۷ - ۱۲:۲۳ 
   نوع : فانتزی - توكار    
80*50 cm : ابعاد    
سینک اخوان کد 139

خانواده محصول فانتزی
نوع سینک توکار
جنس سینک استیل
80 cm طول سینک
50 cm عرض سینک
16.2 cm عمق لگن
ضخامت ورق 0/8 میلیمتر

همراه با سیفون و زیرآب
همراه با قطعات پلاستیکی جانبی
تخته گوشت + میوه شور
دارای بست فلزی و نوار جهت آب بندی بهتر
دارای لگن عمیق راست لگن - چپ لگن
سینک ظرفشویی اخوان
سفارش کالا
سینک ظرفشویی اخوان
سینک ظرفشویی اخوان محصولات اخوان - 139
     قیمت : 6256000   
نوع : فانتزی - توكار
80*50 cm : ابعاد    
سینک اخوان کد 139

خانواده محصول فانتزی
نوع سینک توکار
جنس سینک استیل
80 cm طول سینک
50 cm عرض سینک
16.2 cm عمق لگن
ضخامت ورق 0/8 میلیمتر

همراه با سیفون و زیرآب
همراه با قطعات پلاستیکی جانبی
تخته گوشت + میوه شور
دارای بست فلزی و نوار جهت آب بندی بهتر
دارای لگن عمیق راست لگن - چپ لگن


زیر صفحه ایتوکارروکار


سینک ظرفشویی اخوان - 139 کد مدل 300
نوع : باکسی - توکار
120*50 cm
قیمت لیست : 12280000 ریال
قیمت : 11298000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 139 کد مدل 300-S
نوع : باکسی - توکار
120*50 cm
قیمت لیست : 10730000 ریال
قیمت : 9872000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 139 کد مدل 302
نوع : باکسی - توکار
120*50 cm
قیمت لیست : 12180000 ریال
قیمت : 11206000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 139 کد مدل 302-S
نوع : باکسی - توکار
120*50 cm
قیمت لیست : 10730000 ریال
قیمت : 9872000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 139 کد مدل 304
نوع : باکسی - توکار
120*50 cm
قیمت لیست : 12280000 ریال
قیمت : 11298000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 139 کد مدل 304S
نوع : باکسی - توکار
120*50 cm
قیمت لیست : 10730000 ریال
قیمت : 9872000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 139 کد مدل 306
نوع : باکسی - توکار
100*50 cm
قیمت لیست : 11290000 ریال
قیمت : 10387000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 139 کد مدل 308
نوع : باکسی - توکار
100*50 cm
قیمت لیست : 11290000 ریال
قیمت : 10387000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 139 کد مدل 310
نوع : باکسی - توکار
100*50 cm
قیمت لیست : 11290000 ریال
قیمت : 10387000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 139 کد مدل 310S
نوع : باکسی - توکار
100*50 cm
قیمت لیست : 9837000 ریال
قیمت : 9050000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 139 کد مدل 312
نوع : باکسی - توکار
86*50 cm
قیمت لیست : 7920000 ریال
قیمت : 7286000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 139 کد مدل 314
نوع : باکسی - توکار
80*50 cm
قیمت لیست : 7920000 ریال
قیمت : 7286000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 139 کد مدل 316
نوع : باکسی - توکار
80*50 cm
قیمت لیست : 7920000 ریال
قیمت : 7286000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 139 کد مدل 318
نوع : باکسی - توکار
120*50 cm
قیمت لیست : 10850000 ریال
قیمت : 9982000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 139 کد مدل 318-S
نوع : باکسی - توکار
120*52 cm
قیمت لیست : 9300000 ریال
قیمت : 8556000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 139 کد مدل 320-S
نوع : باکسی - روکار
120*60 cm
قیمت لیست : 9986000 ریال
قیمت : 9187000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 139 کد مدل 320
نوع : باکسی - روکار
120*60 cm
قیمت لیست : 11539000 ریال
قیمت : 10616000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 139 کد مدل 322
نوع : باکسی - روکار
100*60 cm
قیمت لیست : 10750000 ریال
قیمت : 9890000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 139 کد مدل 324S
نوع : باکسی - توکار
120*50 cm
قیمت لیست : 11470000 ریال
قیمت : 10552000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 139 کد مدل 324
نوع : باکسی - توکار
120*50 cm
قیمت لیست : 12820000 ریال
قیمت : 11794000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 139 کد مدل 326
نوع : باکسی - توکار
100*50 CM
قیمت لیست : 12180000 ریال
قیمت : 11206000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 139 کد مدل 326S
نوع : باکسی - توکار
100*50CM
قیمت لیست : 10730000 ریال
قیمت : 9872000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 139 کد مدل 330
نوع : باکسی - توکار
120*50 cm
قیمت لیست : 19280000 ریال
قیمت : 17738000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 139 کد مدل 332
نوع : باکسی - توکار
120*50 cm
قیمت لیست : 21489000 ریال
قیمت : 19770000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 139 کد مدل 334
نوع : باکسی - توکار
75.5*50 cm
قیمت لیست : 14619000 ریال
قیمت : 13449000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 139 کد مدل 336
نوع : باکسی - توکار
77*50 cm
قیمت لیست : 11757000 ریال
قیمت : 10816000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 139 کد مدل 338
نوع : باکسی - توکار
65*50 cm
قیمت لیست : 11341000 ریال
قیمت : 10434000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 139 کد مدل 340
نوع : باکسی - توکار
52.5*50 cm
قیمت لیست : 9850000 ریال
قیمت : 9062000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 139 کد مدل 342
نوع : باکسی - توکار
43*50 cm
قیمت لیست : 7665000 ریال
قیمت : 7052000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 139 کد مدل 344
نوع : باکسی - توکار
39*50 cm
قیمت لیست : 7232000 ریال
قیمت : 6653000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 139 کد مدل 346
نوع : باکسی - توکار
140*50 cm
قیمت لیست : 23470000 ریال
قیمت : 21592000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 139 کد مدل 348
نوع : باکسی - توکار
100*50 cm
قیمت لیست : 16370000 ریال
قیمت : 15060000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 139 کد مدل 350
نوع : باکسی - توکار
80*50 cm
قیمت لیست : 12960000 ریال
قیمت : 11923000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 139 کد مدل 354
نوع : باکسی - توکار
100*50 cm
قیمت لیست : 20540000 ریال
قیمت : 18897000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 139 کد مدل 360
نوع : باکسی - توکار
120*50 cm
قیمت لیست : 9250000 ریال
قیمت : 8510000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان - 139 کد مدل 362
نوع : باکسی - روکار
120*60 cm
قیمت لیست : 9850000 ریال
قیمت : 9062000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان - 139 کد مدل 400
نوع : باکسی - زیرصفحه ای
47.5*40 cm
قیمت لیست : 7710000 ریال
قیمت : 7093000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 139 کد مدل 401
نوع : باکسی - زیرصفحه ای
72*40 cm
قیمت لیست : 9940000 ریال
قیمت : 9145000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 139 کد مدل 402
نوع : باکسی - زیرصفحه ای
40*60 cm
قیمت لیست : 9200000 ریال
قیمت : 8464000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 139 کد مدل 403
نوع : باکسی - زیرصفحه ای
34*40 cm
قیمت لیست : 5321000 ریال
قیمت : 4895000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 139 کد مدل 404
نوع : باکسی - زیرصفحه ای
34*34
قیمت لیست : 4490000 ریال
قیمت : 4131000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 139 کد مدل 407
نوع : باکسی - زیرصفحه ای
34*40 cm
قیمت لیست : 6439000 ریال
قیمت : 5924000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 139 کد مدل 408
نوع : باکسی - زیرصفحه ای
34*34 cm
قیمت لیست : 5390000 ریال
قیمت : 4959000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 139 کد مدل 405
نوع : باکسی - زیرصفحه ای
34*18 cm
قیمت لیست : 3110000 ریال
قیمت : 2861000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 139 کد مدل 409
نوع : باکسی - زیرصفحه ای
34*18 cm
قیمت لیست : 4628000 ریال
قیمت : 4258000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 139 کد مدل 406
نوع : باکسی - زیرصفحه ای
40.5*40 cm
قیمت لیست : 6830000 ریال
قیمت : 6284000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 139 کد مدل 410
نوع : باکسی - زیرصفحه ای
71*40 cm
قیمت لیست : 13070000 ریال
قیمت : 12024000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 139 کد مدل 1
نوع : فانتزی - توکار
62 cm * 50 cm
قیمت لیست : 3210000 ریال
قیمت : 2953000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان - 139 کد مدل 2
نوع : فانتزی - توکار
62*50 cm
قیمت لیست : 5960000 ریال
قیمت : 5483000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان - 139 کد مدل 4
نوع : فانتزی - توكار
100*50 cm
قیمت لیست : 6960000 ریال
قیمت : 6403000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 139 کد مدل 6
نوع : فانتزی - توكار
116*50 cm
قیمت لیست : 7690000 ریال
قیمت : 7075000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 139 کد مدل 6-CR
نوع : فانتزی - توكار
116*50 cm
قیمت لیست : 7758000 ریال
قیمت : 7137000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 139 کد مدل جدید 6
نوع : فانتزی - توكار
116*50 cm
قیمت لیست : 7325000 ریال
قیمت : 6739000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 139 کد مدل 8
نوع : فانتزی - توكار
100*50 cm
قیمت لیست : 8590000 ریال
قیمت : 7903000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 139 کد مدل 10
نوع : فانتزی - توكار
100*50 cm
قیمت لیست : 6210000 ریال
قیمت : 5713000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان - 139 کد مدل 12
نوع : فانتزی - توكار
100*50 cm
قیمت لیست : 7800000 ریال
قیمت : 7176000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 139 کد مدل 14
نوع : فانتزی - توكار
80*50 cm
قیمت لیست : 5660000 ریال
قیمت : 5207000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 139 کد مدل 15
نوع : فانتزی - توكار
80*50 cm
قیمت لیست : 6390000 ریال
قیمت : 5879000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 139 کد مدل 16
نوع : فانتزی - توكار
138*50 cm
قیمت لیست : 8850000 ریال
قیمت : 8142000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 139 کد مدل 18
نوع : فانتزی - توكار
120*44 cm
قیمت لیست : 6860000 ریال
قیمت : 6311000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان - 139 کد مدل 19
نوع : فانتزی - توكار
120*50 cm
قیمت لیست : 6200000 ریال
قیمت : 5704000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان - 139 کد مدل 20
نوع : فانتزی - توكار
55 cm
قیمت لیست : 4300000 ریال
قیمت : 3956000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 139 کد مدل 21
نوع : فانتزی - توكار
41 cm
قیمت لیست : 3870000 ریال
قیمت : 3560000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 139 کد مدل 22
نوع : فانتزی - توكار
43 cm
قیمت لیست : 2340000 ریال
قیمت : 2153000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان - 139 کد مدل 23
نوع : فانتزی - روكار
100*60 cm
قیمت لیست : 7450000 ریال
قیمت : 6854000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 139 کد مدل 25
نوع : فانتزی - روکار
120*60 cm
قیمت لیست : 8230000 ریال
قیمت : 7572000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 139 کد مدل 25-CR
نوع : فانتزی - روکار
120*60 cm
قیمت لیست : 8230000 ریال
قیمت : 7572000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 139 کد مدل 29
نوع : فانتزی - روکار
100*60 cm
قیمت لیست : 7850000 ریال
قیمت : 7222000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 139 کد مدل 31
نوع : فانتزی - روکار
80*60 cm
قیمت لیست : 5800000 ریال
قیمت : 5336000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 139 کد مدل 32
نوع : فانتزی - روکار
80*60 cm
قیمت لیست : 6580000 ریال
قیمت : 6054000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان - 139 کد مدل 33
نوع : فانتزی - روکار
140*60 cm
قیمت لیست : 9250000 ریال
قیمت : 8510000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 139 کد مدل 35
نوع : فانتزی - روکار
120*60 cm
قیمت لیست : 6238000 ریال
قیمت : 5739000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان - 139 کد مدل 36
نوع : فانتزی - روکار
120*50 cm
قیمت لیست : 7020000 ریال
قیمت : 6458000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 139 کد مدل 37
نوع : نیمه فانتزی - روکار
100*50 cm
قیمت لیست : 2840000 ریال
قیمت : 2613000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان - 139 کد مدل 38
نوع : نیمه فانتزی - روکار
100*60
قیمت لیست : 3000000 ریال
قیمت : 2760000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 139 کد مدل 39
نوع : نیمه فانتزی - روکار
120*50 cm
قیمت لیست : 3180000 ریال
قیمت : 2926000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان - 139 کد مدل 39-S
نوع : نیمه فانتزی - روکار
120*50 cm
قیمت لیست : 3180000 ریال
قیمت : 2926000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان - 139 کد مدل 40
نوع : نیمه فانتزی - روکار
120*60 cn
قیمت لیست : 3610000 ریال
قیمت : 3321000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان - 139 کد مدل 40-S
نوع : نیمه فانتزی - روکار
120*60 cm
قیمت لیست : 3610000 ریال
قیمت : 3321000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان - 139 کد مدل 41
نوع : فانتزی - روکار
100*60
قیمت لیست : 8370000 ریال
قیمت : 7700000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 139 کد مدل 43
نوع : فانتزی - توكار
80*50 cm
قیمت لیست : 7990000 ریال
قیمت : 7351000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان - 139 کد مدل 44
نوع : فانتزی - توكار
100*50 cm
قیمت لیست : 8780000 ریال
قیمت : 8078000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان - 139 کد مدل 47
نوع : فانتزی - توكار
100*50 cm
قیمت لیست : 7970000 ریال
قیمت : 7332000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 139 کد مدل 49
نوع : فانتزی - توكار
116*50 cm
قیمت لیست : 8610000 ریال
قیمت : 7921000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 139 کد مدل 51
نوع : نیمه فانتزی - روکار
150*50 cm
قیمت لیست : 3327234 ریال
قیمت : 3061000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 139 کد مدل 52
نوع : نیمه فانتزی - روکار
150*60 cm
قیمت لیست : 4400000 ریال
قیمت : 4048000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 139 کد مدل 53
نوع : فانتزی - روکار
120*50 cm
قیمت لیست : 6750000 ریال
قیمت : 6210000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان - 139 کد مدل 55
نوع : فانتزی - روکار
120*50 cm
قیمت لیست : 8237000 ریال
قیمت : 7578000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان - 139 کد مدل 57
نوع : فانتزی - روکار
150*60
قیمت لیست : 9750000 ریال
قیمت : 8970000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان - 139 کد مدل 59
نوع : فانتزی - روکار
100*50
قیمت لیست : 6589000 ریال
قیمت : 6062000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان - 139 کد مدل 60
نوع : فانتزی - روکار
120*50 cm
قیمت لیست : 7550000 ریال
قیمت : 6946000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 139 کد مدل 61
نوع : فانتزی - روکار
150*60
قیمت لیست : 8980000 ریال
قیمت : 8262000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان - 139 کد مدل 65
نوع : فانتزی - توكار
84*50
قیمت لیست : 7050000 ریال
قیمت : 6486000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان - 139 کد مدل 67
نوع : فانتزی - توكار
84*50
قیمت لیست : 7750000 ریال
قیمت : 7130000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان - 139 کد مدل 69
نوع : فانتزی - توكار
84*50 cm
قیمت لیست : 7880000 ریال
قیمت : 7250000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان - 139 کد مدل 71
نوع : فانتزی - توكار
84*50 cm
قیمت لیست : 8020000 ریال
قیمت : 7378000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان - 139 کد مدل 72
نوع : فانتزی - توكار
120*50 cm
قیمت لیست : 7230000 ریال
قیمت : 6652000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 139 کد مدل 73
نوع : فانتزی - توكار
100*50 cm
قیمت لیست : 6800000 ریال
قیمت : 6256000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 139 کد مدل 74
نوع : فانتزی - روکار
120*60 cm
قیمت لیست : 7380000 ریال
قیمت : 6790000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 139 کد مدل 75
نوع : فانتزی - روكار
100*60 cm
قیمت لیست : 6960000 ریال
قیمت : 6403000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 139 کد مدل 80
نوع : فانتزی - روکار
120*60 cm
قیمت لیست : 8460000 ریال
قیمت : 7783000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان - 139 کد مدل 82
نوع : فانتزی - توكار
116*50 cm
قیمت لیست : 7950000 ریال
قیمت : 7314000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان - 139 کد مدل 88
نوع : فانتزی - توكار
100*50 cm
قیمت لیست : 7490000 ریال
قیمت : 6891000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان - 139 کد مدل 101
نوع : نیمه فانتزی - روکار
100*60 cm
قیمت لیست : 3915000 ریال
قیمت : 3602000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان - 139 کد مدل 103
نوع : نیمه فانتزی - روکار
120*60 cm
قیمت لیست : 4460000 ریال
قیمت : 4103000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان - 139 کد مدل 108
نوع : فانتزی - توكار
100*50 cm
قیمت لیست : 6170000 ریال
قیمت : 5676000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 139 کد مدل 109
نوع : فانتزی - توكار
100*50 cm
قیمت لیست : 5950000 ریال
قیمت : 5474000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 139 کد مدل 110
نوع : فانتزی - توكار
100*50 cm
قیمت لیست : 6459000 ریال
قیمت : 5942000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان - 139 کد مدل 111
نوع : فانتزی - روکار
100*60 cm
قیمت لیست : 6210000 ریال
قیمت : 5713000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان - 139 کد مدل 112
نوع : فانتزی - روکار
100*60 cm
قیمت لیست : 6690000 ریال
قیمت : 6155000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 139 کد مدل 113
نوع : فانتزی - توكار
100*50 cm
قیمت لیست : 5950000 ریال
قیمت : 5474000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان - 139 کد مدل 114
نوع : فانتزی - توكار
100*50 cm
قیمت لیست : 6450000 ریال
قیمت : 5934000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 139 کد مدل 115
نوع : فانتزی - روکار
100*60 cm
قیمت لیست : 6210000 ریال
قیمت : 5713000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان - 139 کد مدل 116
نوع : فانتزی - روکار
100*60 cm
قیمت لیست : 6690000 ریال
قیمت : 6155000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان - 139 کد مدل 119
نوع : فانتزی - توکار
100*50 cm
قیمت لیست : 6870000 ریال
قیمت : 6320000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان - 139 کد مدل 121
نوع : نیمه فانتزی - روکار
120*60 cm
قیمت لیست : 3790000 ریال
قیمت : 3487000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 139 کد مدل 123
نوع : نیمه فانتزی - روکار
100*50 cm
قیمت لیست : 2360000 ریال
قیمت : 2171000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 139 کد مدل 124
نوع : نیمه فانتزی - روکار
80*50 cm
قیمت لیست : 2010000 ریال
قیمت : 1849000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 139 کد مدل 125
نوع : نیمه فانتزی - روکار
100*60 cm
قیمت لیست : 2520000 ریال
قیمت : 2318000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 139 کد مدل 126
نوع : نیمه فانتزی - روکار
80*60 cm
قیمت لیست : 2150000 ریال
قیمت : 1978000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 139 کد مدل 127
نوع : نیمه فانتزی - روکار
120*50 cm
قیمت لیست : 2883000 ریال
قیمت : 2652000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان - 139 کد مدل 130
نوع : فانتزی - توكار
116*50 cm
قیمت لیست : 7950000 ریال
قیمت : 7314000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 139 کد مدل 133
نوع : فانتزی - روکار
120*60 cm
قیمت لیست : 5762000 ریال
قیمت : 5301000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان - 139 کد مدل 134
نوع : فانتزی - روکار
120*60 cm
قیمت لیست : 8450000 ریال
قیمت : 7774000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان - 139 کد مدل 135
نوع : فانتزی - روکار
120*60 cm
قیمت لیست : 6695000 ریال
قیمت : 6159000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان - 139 کد مدل 136
نوع : نیمه فانتزی - توکار
116*50 cm
قیمت لیست : 4010000 ریال
قیمت : 3689000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 139 کد مدل 136-SP
نوع : نیمه فانتزی - توکار
116*50 cm
قیمت لیست : 4260000 ریال
قیمت : 3919000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 139 کد مدل 136-CR
نوع : نیمه فانتزی - توکار
116*50 cm
قیمت لیست : 4010000 ریال
قیمت : 3689000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 139 کد مدل 136-CR-SP
نوع : نیمه فانتزی - توکار
116*50 cm
قیمت لیست : 4263000 ریال
قیمت : 3922000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 139 کد مدل 136-NEW-CRSP
نوع : نیمه فانتزی - توکار
116*50 cm
قیمت لیست : 4263000 ریال
قیمت : 3922000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 139 کد مدل 138
نوع : فانتزی - توكار
120*50 cm
قیمت لیست : 5990000 ریال
قیمت : 5511000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان - 139 کد مدل 139
نوع : فانتزی - توكار
80*50 cm
قیمت لیست : 6800000 ریال
قیمت : 6256000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 139 کد مدل 140
نوع : فانتزی - توكار
80*50 cm
قیمت لیست : 7160000 ریال
قیمت : 6587000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان - 139 کد مدل 141
نوع : فانتزی - توكار
100*50 cm
قیمت لیست : 7330000 ریال
قیمت : 6744000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 139 کد مدل 142
نوع : فانتزی - روکار
80*60 cm
قیمت لیست : 7160000 ریال
قیمت : 6587000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 139 کد مدل 143
نوع : فانتزی - روکار
80*60 cm
قیمت لیست : 7300000 ریال
قیمت : 6716000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 139 کد مدل 144
نوع : فانتزی - روکار
100*60 cm
قیمت لیست : 7820000 ریال
قیمت : 7194000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 139 کد مدل 145
نوع : فانتزی - توكار
120*50 cm
قیمت لیست : 7440000 ریال
قیمت : 6845000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 139 کد مدل 146
نوع : فانتزی - روکار
120*60 cm
قیمت لیست : 8000000 ریال
قیمت : 7360000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 139 کد مدل 147-NEW
نوع : فانتزی - توكار
120*50 cm
قیمت لیست : 8470000 ریال
قیمت : 7792000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 139 کد مدل 147
نوع : فانتزی - توكار
120*50 cm
قیمت لیست : 7440000 ریال
قیمت : 6845000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 139 کد مدل 148-EW
نوع : فانتزی - روکار
120*60 cm
قیمت لیست : 8990000 ریال
قیمت : 8271000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 139 کد مدل 148
نوع : فانتزی - روکار
120*60 cm
قیمت لیست : 8000000 ریال
قیمت : 7360000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 139 کد مدل 149
نوع : فانتزی - روکار
120*50 cm
قیمت لیست : 8000000 ریال
قیمت : 7360000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان - 139 کد مدل 156
نوع : فانتزی - توكار
120*50 cm
قیمت لیست : 7440000 ریال
قیمت : 6845000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان - 139 کد مدل 157
نوع : فانتزی - توكار
100*50 cm
قیمت لیست : 6210000 ریال
قیمت : 5713000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 139 کد مدل 158
نوع : فانتزی - توكار
100*50 cm
قیمت لیست : 6210000 ریال
قیمت : 5713000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 139 کد مدل 159-NEW
نوع : فانتزی - توكار
120*50 cm
قیمت لیست : 8410000 ریال
قیمت : 7737000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 139 کد مدل 159
نوع : فانتزی - توكار
120*50 cm
قیمت لیست : 7440000 ریال
قیمت : 6845000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 139 کد مدل 160
نوع : فانتزی - توكار
120*50 cm
قیمت لیست : 7445000 ریال
قیمت : 6849000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان - 139 کد مدل 161
نوع : نیمه فانتزی - توکار
120*50 cm
قیمت لیست : 3730000 ریال
قیمت : 3432000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 139 کد مدل 161-SP
نوع : فانتزی - توكار
120*50 cm
قیمت لیست : 4012000 ریال
قیمت : 3691000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 139 کد مدل 162
نوع : فانتزی - روکار
120*60 cm
قیمت لیست : 7940000 ریال
قیمت : 7305000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 139 کد مدل 163
نوع : فانتزی - روکار
100*60 cm
قیمت لیست : 3880000 ریال
قیمت : 3570000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 139 کد مدل 150
نوع : نیمه فانتزی - روکار
120*60 cm
قیمت لیست : 3610000 ریال
قیمت : 3321000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 139 کد مدل 150-SP
نوع : نیمه فانتزی - روکار
120*60 cm
قیمت لیست : 3868000 ریال
قیمت : 3559000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 139 کد مدل 151
نوع : نیمه فانتزی - روکار
120*50 cm
قیمت لیست : 3186000 ریال
قیمت : 2931000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان - 139 کد مدل 151-SP
نوع : نیمه فانتزی - روکار
120*50 cm
قیمت لیست : 3438000 ریال
قیمت : 3163000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 139 کد مدل 152
نوع : نیمه فانتزی - روکار
120*60 cm
قیمت لیست : 3615000 ریال
قیمت : 3326000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 139 کد مدل 152-SP
نوع : نیمه فانتزی - روکار
120*60 cm
قیمت لیست : 3868000 ریال
قیمت : 3559000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 139 کد مدل 153
نوع : نیمه فانتزی - روکار
120*50 cm
قیمت لیست : 3186000 ریال
قیمت : 2931000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 139 کد مدل 153-SP
نوع : نیمه فانتزی - روکار
120*50 cm
قیمت لیست : 3438000 ریال
قیمت : 3163000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 139 کد مدل 154
نوع : نیمه فانتزی - روکار
120*60 cm
قیمت لیست : 3615000 ریال
قیمت : 3326000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان - 139 کد مدل 154-SP
نوع : نیمه فانتزی - روکار
120*60 cm
قیمت لیست : 3868000 ریال
قیمت : 3559000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان - 139 کد مدل 155
نوع : نیمه فانتزی - روکار
120*50 cm
قیمت لیست : 3186000 ریال
قیمت : 2931000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان - 139 کد مدل 155-SP
نوع : نیمه فانتزی - روکار
120*50 cm
قیمت لیست : 3438000 ریال
قیمت : 3163000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان - 139 کد مدل 301
نوع : باکسی - توکار
120*50 cm
سینک ظرفشویی اخوان - 139 کد مدل 303
نوع : باکسی - توکار
120*50 cm
سینک ظرفشویی اخوان - 139 کد مدل 305
نوع : باکسی - توکار
120*50 cm
سینک ظرفشویی اخوان - 139 کد مدل 307
نوع : باکسی - توکار
120*50 cm
سینک ظرفشویی اخوان - 139 کد مدل 309
نوع : باکسی - توکار
100*50 cm
سینک ظرفشویی اخوان - 139 کد مدل 311
نوع : باکسی - توکار
100*50 cm
سینک ظرفشویی اخوان - 139 کد مدل 313
نوع : باکسی - توکار
80*50 cm
سینک ظرفشویی اخوان - 139 کد مدل 315
نوع : باکسی - توکار
80*50 cm
سینک ظرفشویی اخوان - 139 کد مدل 317
نوع : باکسی - توکار
80*50 cm
سینک ظرفشویی اخوان - 139 کد مدل 180
نوع : شیشه و استیل - توکار
80*51 cm
سینک ظرفشویی اخوان - 139 کد مدل 181
نوع : شیشه و استیل - توکار
100*51 cm
قیمت لیست : 10458000 ریال
قیمت : 10458000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان - 139 کد مدل 182
نوع : شیشه و استیل - توکار
120*51 cm
قیمت لیست : 11570000 ریال
قیمت : 11570000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان - 139 کد مدل 183
نوع : شیشه و استیل - توکار
120*52 cm
قیمت لیست : 8114000 ریال
قیمت : 8114000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان - 139 کد مدل 184
نوع : شیشه و استیل - توکار
116*50 cm
قیمت لیست : 8135000 ریال
قیمت : 8135000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان - 139 کد مدل تک لگنه براق 50*80
نوع : معمولی - روکار
80*50
سینک ظرفشویی اخوان - 139 کد مدل 80*50 دو لگنه براق
نوع : معمولی - روکار
80*50 cm
سینک ظرفشویی اخوان - 139 کد مدل 80*60 تک لگنه براق
نوع : معمولی - روکار
80*60
سینک ظرفشویی اخوان - 139 کد مدل 80*60 دو لگنه براق
نوع : معمولی - روکار
80*60
سینک ظرفشویی اخوان - 139 کد مدل 100*50 تک لگنه آبی
نوع : معمولی - روکار
سینک ظرفشویی اخوان - 139 کد مدل 100*50 تک لگنه براق
نوع : معمولی - روکار
100*50 cm
سینک ظرفشویی اخوان - 139 کد مدل 100*50 دو لگنه براق
نوع : معمولی - روکار
100*50 cm
سینک ظرفشویی اخوان - 139 کد مدل 100*60 تک لگنه براق
نوع : معمولی - روکار
100*60 cm
سینک ظرفشویی اخوان - 139 کد مدل 100*60 دو لگنه براق
نوع : معمولی - روکار
100*60 cm

نمایندگی شرکت اخوان جم | لینکها
سینک، گاز، هود، فر و انواع شیر آلات
021- 3353 1664 + 021- 3353 1641 | info@ahmadisink.com